Foto: Kees Torn / wikimedia.org (CC BY-SA 2.0)

In een belangrijke overwinning voor conservatieve waarden en praktische beleidsvorming, hebben Nederlandse boeren en een nieuwe rechtse coalitieregering met succes een verkwistend en onpraktisch klimaatbeleid teruggedrongen. Deze opmerkelijke ommekeer komt na jaren van bovenaf opgelegde, ideologisch gedreven mandaten die zowel het levensonderhoud van boeren als de economische stabiliteit van Nederland bedreigden. Deze overwinning is niet alleen een overwinning voor de Nederlandse boeren, maar ook een veelbelovend teken voor conservatieven wereldwijd die pleiten voor verstandig, op wetenschap gebaseerd milieubeleid, schrijft Charles Rotter.

De opkomst van de rechtse coalitie

Geert Wilders, een prominent figuur in de Nederlandse politiek, heeft een coalitie geleid die een beslissende verschuiving markeert in de Nederlandse benadering van het klimaatbeleid. Wilders, vaak de “Nederlandse Trump” genoemd, heeft een nieuwe regering gevormd waarin ook de BoerBurgerBeweging (BBB) zitting heeft. Deze coalitie is opmerkelijk omdat het de eerste is die landbouwbelangen prioriteit geeft sinds de EU haar netto-nul doelstellingen heeft vastgesteld.

“Nederland zal regels verscheuren die huiseigenaren dwingen om warmtepompen te kopen als onderdeel van een oorlog tegen netto-nul door Geert Wilders en de Nederlandse Boerenpartij. Zes maanden na zijn schokkende verkiezingsoverwinning sloot Wilders deze week een akkoord om een rechtse coalitieregering van vier partijen in te luiden. We schrijven geschiedenis’, zei hij toen hij het programma voor de nieuwe regering bekendmaakte.”

https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/05/18/mandatory-heat-pumps-abolished-net-zero-figght-netherlands/

De overwinning werd zwaar bevochten, met massale protesten van boeren die de absurditeit van het beleid van de vorige regering benadrukten. De boerenbeweging, die nu haar weg heeft gevonden naar het hart van de regering, staat symbool voor een groeiend ongenoegen over onpraktische klimaatmandaten.

De intrekking van de verplichte warmtepompregel

Een van de belangrijkste omkeringen onder deze nieuwe regering is het schrappen van de verplichte warmtepompregel. Deze regeling zou huiseigenaren hebben gedwongen om over te schakelen op hybride warmtepompen, een dure en inefficiënte oplossing voor velen. Het doel van de EU was om ten minste 10 miljoen extra warmtepompen te installeren tegen 2027 als onderdeel van haar 2050 netto-nul ambitie. De realiteit is echter dat deze systemen in veel Nederlandse woningen niet alleen duur, maar ook ineffectief zijn, wat leidt tot hogere energierekeningen en onnodige financiële druk op gezinnen.

  NASA rapporteert: Methaan van stortplaatsen erger dan CO2

“De wet, die werd ingevoerd kort nadat de EU haar doelstelling bekendmaakte om ten minste 10 miljoen extra warmtepompen te installeren tegen 2027 om haar 2050 netto-nul doelstelling te halen, zou ze standaard hebben gemaakt in Nederlandse huizen. Overschakelen op warmtepompen zou het gebruik van aardgas voor verwarming, de grootste bron van gasverbruik in Nederlandse huishoudens, met een totaal van ongeveer 30 procent, hebben teruggedrongen.”

https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/05/18/mandatory-heat-pumps-abolished-net-zero-figght-netherlands/

Caroline van der Plas, leider van BBB, kondigde trots aan: “Dankzij de inspanningen van BBB wordt de verplichte warmtepomp afgeschaft.” Deze verklaring vat de inzet van de coalitie samen voor beleid dat economisch en ecologisch zinvol is, in plaats van het blind volgen van EU-mandaten.

Onpraktisch landbouwbeleid terugdraaien

De aanpak van de vorige regering omvatte het verplicht opkopen van boerderijen om de stikstofuitstoot te verminderen, een beleid dat tot wijdverspreide protesten leidde en op hevig verzet van de landbouwgemeenschap stuitte. De nieuwe coalitie heeft deze verplichte opkoop vervangen door vrijwillige regelingen, waarbij de rechten en bestaansmiddelen van boeren worden gerespecteerd en tegelijkertijd de milieuproblemen worden aangepakt.

“Verplichte opkoop van boerderijen zal nu worden vervangen door een vrijwillige regeling, wat een van de voorwaarden van de Nederlandse BoerBurgerBeweging (BBB) was om in de regering te gaan met de heer Wilders.”

https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/05/18/mandatory-heat-pumps-abolished-net-zero-figght-netherlands/

Deze verandering is een duidelijke afwijzing van de hardhandige tactieken van de EU. Nederland zal nu proberen te onderhandelen over meer realistische stikstofemissiedoelstellingen, met als argument dat het vorige beleid onhaalbaar was en oneerlijk strafbaar voor Nederlandse boeren.

Verschuiving in subsidiebeleid

De nieuwe regering is ook van plan om de subsidies voor elektrische auto’s tegen 2025 te beëindigen. Deze subsidies zijn bekritiseerd omdat ze ten goede komen aan de rijken die zich elektrische auto’s kunnen veroorloven, terwijl ze weinig doen om bredere milieuproblemen aan te pakken. Door deze subsidies geleidelijk af te schaffen, wil Nederland een evenwichtiger en eerlijker benadering van het milieubeleid creëren die rekening houdt met de economische gevolgen voor alle burgers.

  De heersende klasse beweert dat een nucleaire oorlog niet erger is dan klimaatverandering

“Het coalitiepact bevat toezeggingen om groen beleid terug te draaien dat onder de vorige regering is ingevoerd om de klimaatdoelstellingen van de EU te halen, waaronder het gedwongen opkopen van vervuilende boerderijen. De coalitie is ook van plan om de subsidies voor elektrische auto’s in 2025 te beëindigen en verwerpt een eis van de EU dat Nederlanders hun veestapel moeten inkrimpen om de vervuiling terug te dringen.”

https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/05/18/mandatory-heat-pumps-abolished-net-zero-figght-netherlands/

Weerstand van milieugroepen

Het zal niemand verbazen dat deze veranderingen met verontwaardiging zijn ontvangen door milieugroeperingen. De Nederlandse tak van Greenpeace bestempelde het nieuwe regeerakkoord als “een aanval op de natuur.” Dit perspectief gaat echter voorbij aan de fundamentele gebreken van het vorige beleid, waarin ideologische zuiverheid vaak voorrang kreeg boven praktische resultaten. Het standpunt van de nieuwe regering is geen aanval op de natuur, maar een oproep voor een effectiever en realistischer milieubeleid.

Het grotere plaatje

Het succes van de Nederlandse boeren en de nieuwe coalitieregering maakt deel uit van een bredere trend van conservatief verzet tegen onpraktisch klimaatbeleid. In heel Europa winnen soortgelijke bewegingen aan kracht, gedreven door de vraag naar beleid dat milieubescherming in evenwicht brengt met de economische realiteit. Deze verschuiving weerspiegelt een groeiend besef dat (klimaat)beleid gebaseerd moet zijn op wetenschappelijk bewijs en economische haalbaarheid, in plaats van gedreven door ideologische dogma’s.

“In het regeerakkoord van 26 pagina’s staat ook dat Nederland niet langer ‘een ambitieuzer milieubeleid’ moet voeren dan de rest van Europa. ‘We houden ons aan de bestaande afspraken; alleen als we de doelen niet halen, maken we alternatief beleid’, aldus het document, dat Hoop, Lef en Trots heet.”

https://www.telegraph.co.uk/world-news/2024/05/18/mandatory-heat-pumps-abolished-net-zero-figght-netherlands/

Conclusie

De recente beleidsombuigingen in Nederland betekenen een belangrijke overwinning voor conservatieven en een welkome opluchting voor diegenen die lang hebben gepleit voor meer praktische, op wetenschap gebaseerde benaderingen van milieukwesties. Door verkwistende en onpraktische mandaten af te wijzen, heeft de nieuwe Nederlandse regering een krachtig precedent geschapen voor andere landen die met soortgelijke uitdagingen worstelen. Naarmate deze beweging aan kracht wint, belooft ze wereldwijd een evenwichtiger en effectiever klimaatbeleid, dat ervoor zorgt dat milieubescherming hand in hand gaat met economische stabiliteit en gezond verstand.

  Nieuwe klimaatschrik: Vuurmieren komen volgens onderzoek af op Europa

https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Spaans weerbureau AEMET: Meer dan 50 landen voeren momenteel “activiteiten uit om het weer kunstmatig te veranderen”, en spreekt van “chemische contrails” of “chemtrails” (Update video)Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOekraïne-conflict onthult Russische superioriteit in hightech oorlogsvoering van de toekomst 
Volgend artikelKlimaatcultisten willen iedereen in de gevangenis stoppen die het niet met hen eens is
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

17 REACTIES

 1. Eerst maar eens zien, dan pas geloven.
  Zover ik kan lezen, is er geen bruikbare letter veranderd t.o.v. de N2 regels voorheen.
  Het probleem is eerst maar eens geparkeerd, niet afgeschaft.
  Zou de vvd ook nooit mee accoord zijn gegaan.
  Over twee weken staan onze voedselproducenten massaal in Brussel.
  Kijken hoe de vlag er dan bij hangt.

 2. Roep niet te vroeg. Na de EU verkiezingen kan de vlag er weer heel anders voorhangen.

  Vergeet ook niet de door de roverheid gesponserde actiegroepen die naar de D66 rechters zullen stappen.

  Voor dat er werkelijk iets in Nederland kan veranderen moet je eerst alle D66 rechters vervangen, de NCTV verbieden, de NOS opheffen en NGO’s en lobbyen verbieden.

  Pas daarna heeft Nederland kans te genezen van dat kwaadaardige gezwel.

  • Goed verwoord Patriot. Bovendien, er IS nog geen nieuw kabinet compleet met premier. Plassterk is door links en de MSM media al gedemoniseerd. We zullen zien dat eind juni, als er een nieuwe premier aanwezig zal zijn, dat links en de MSM media deze nieuwe figuur weer onmogelijk gaan maken.

 3. De auteur is duidelijk niet op de hoogte wie Wilders en Omzigt en vd Plas zijn.

  BBB (WEF)
  Nieuw Sociaal Contract (WEF)
  Eenmansfractie Wilders (Israël)

  Komop… dit is het nieuwe kartel. Meet the new boss, same as the old boss. De shitshow gaat gewoon door, Geertje gaat met zijn eenmansfractie de AH van NL worden. Er komen rare tijden op ons af, focus op innerlijke rust, dat gaan we nodig hebben.

   • Beste Inhetmeer,
    En weten we nog dat muv FvD alle partijen een staande ovatie gaven in de 2e kamer na een speech van Zelensky en schooide om wapens.

    Ze kloppen zich nu op de borst met een paar dingetjes die ze zogenaamd van plan zijn anders te gaan doen tav de vorige regeringen.
    Ze vergeten daarbij gemakshalve dat ze bloed aan hun handen hebben.

  • exact theme, gelukkig zijn er dus toch nog mensen die het spelletje doorzien. Deze hele poppenkast is slechts voor de buhne. De schaapjes het idee geven dat ze iets in te brengen hebben in de nep democratie. Boek is allang geschreven, plannen allang bepaald, en geen een van die 150 poppetjes die daar iets aan kan doen! allemaal wef gelieerd of zionist in hart en nieren.

  • Beste Theme,
   Klopt wat je schrijft.
   Zolang het systeem rot is maakt het niet uit welke poppetjes op het pluche komen.
   Ze worden immers aangewezen en niet gekozen.

 4. Het is geen klimaatbeleid, het is CO2 beleid en CO2 heeft geen relatie met ons veranderende klimaat.

  Het beleid is dus gebaseerd op een leugen.

  Het blijft belangrijk om dat keer op keer naar voren te brengen om mensen er aan te herinneren hoe de vork echt in de steel zit.

 5. Niets over het WHO verdrag, digitale ID, CBDC en agenda 2030. De belangrijkste topics voor onze vrijheid zijn niet eens ter sprake gekomen. Geert was pro Covid maatregelen en de prik en stond hard te klappen voor Zelensky en is ook nog een zionist. Er verandert helemaal niks, het WEF regeert gewoon verder.

 6. ‘ boeren slimheid is reeds met de noorderzon vertrokken ‘
  “Waren wellicht de boeren die moesten stoppen” de echte boer tussen de boeren.
  – geen PR YouTube Boer-

 7. En nu nog de verkiezingen in België ?!

  (btw, Klaus Shawab is hier effe een waterke aan’t drinken. Iemand een boodschap te vragen of te vertellen?). 😆🍺🍺🍺

  Komt allemaal goed.

  (iemand vroeg in ander artikel voor een beetje humor, wel hier is het).

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in