Veel van mijn lezers hebben zich niet laten prikken. Het is waarschijnlijk dat veel meer, zo niet de meeste, zich wel hebben laten prikken. We begrijpen het. Het is klote. Maar we moeten voorkomen dat er nog meer prikken in meer armen komen, schrijft, JD Rucker.

Onlangs plaatste ik een artikel en gaf ik een uitzending getiteld “Dealing With Newly Awakened Anti-Vaxxers” (zie Frontnieuws “Omgaan met nieuw ontwaakte anti-vaxxers“). De aanleiding waren de prominente vaccinzeloten zoals Piers Morgan die vroeger vaccinsceptici belachelijk maakten, maar die nu een ander geluid laten horen. Enkelen zeiden dat ik te hard was. De meesten zeiden dat ik niet hard genoeg was. Maar er was nog een derde onverwachte reactie die mij aan het denken zette.

Ik kreeg honderden mails van mensen die gevaccineerd waren en nu niet meer weten wat ze moeten doen. Sommigen vroegen naar behandelingsmogelijkheden om te proberen “ongevaccineerd” te raken. Anderen vroegen of er juridische mogelijkheden waren om schadevergoeding te krijgen. Helaas was er op geen van beide vragen een positief antwoord mogelijk.

Het verleden is het verleden, maar de toekomst speelt nog steeds. Of we nu in de eindtijd zitten (ik geloof van wel) of niet, het is onze missie om de waarheid aan zoveel mogelijk mensen bekend te maken. Er is de Bijbelse waarheid, die voor Bijbelgetrouwe christenen het belangrijkste deel van onze missie zou moeten zijn. Dan is er de wereldse waarheid, en weinig dingen zijn zo belangrijk als nog meer mensen wakker schudden over medische tirannie, het pandemische paniektheater, de grote reset, en hoe de Covid-vaccins in alle drie een rol spelen.

Zoals ik al vaak heb gezegd, we hebben bondgenoten nodig. Het is gemakkelijk om hard te zijn en te zeggen dat degenen die ervoor gekozen hebben zich te laten prikken hun fouten alleen moeten oplossen. Maar uit de honderden brieven die ik heb ontvangen, heb ik geleerd dat een groot deel van degenen die zich hebben laten prikken, dat hebben gedaan omdat zij een moeilijke keuze hadden. Ze konden niet gaan werken zonder de prikken. Ze konden niet naar school zonder de prikken. Hun kinderen konden niet sporten zonder de prik. Ze konden niet naar familie reizen zonder de prikken. Er zijn veel redenen waarom mensen ervoor kozen de prikken te krijgen, maar uiteindelijk hebben ze er toch voor gekozen. We hebben allemaal fouten gemaakt in ons leven. Deze is toevallig verschrikkelijk en blijvend.

Om het onheil niet te veel te laten doordringen tot degenen die al vergiftigd zijn, is er een voordeel om nu wakker te worden. Uit studies en uit wat sommige artsen en wetenschappers mij hebben verteld, blijkt dat de effecten van de injecties cumulatief zijn. Hoe vaker je ze krijgt, hoe slechter je eraan toe bent. Dat betekent dat degenen die niet vaak geprikt zijn, minder schade oplopen. Dat is een goede zaak.

Er is nog een reden om aan te nemen dat dit het geval is. De machthebbers pushen boosters en nieuwe prikken veel agressiever dan pogingen om mensen voor het eerst te laten prikken. Aanvankelijk dacht ik dat dit was omdat ze zich realiseerden dat degenen die te “koppig” waren om zich al te laten prikken, zich waarschijnlijk niet meer zouden laten prikken, om welke reden dan ook, dus wilden ze die energie niet verspillen. Maar ik geloof nu dat hun motieven kwaadaardiger zijn. Als de schade van de prikken cumulatief is, dan is het logisch dat zij zich richten op het verder injecteren van de 70% van de bevolking die al lid is van de prikclub.

  Amerikaans geneesmiddelenagentschap FDA verwerpt boosterinjectie Pfizer voor leeftijdsgroep 16-65 wegens verhoogd risico op hartontsteking

Als we kunnen concluderen dat de massa wakker wordt, moeten we ook aannemen dat de machthebbers dit weten en vooruit plannen. Het meest waarschijnlijke scenario is volgens mij dat ze zullen proberen om weer angst in te boezemen. Dat kan een nieuwe pandemische paniek zijn met een zich snel verspreidende subvariant die gepaard gaat met een aandrang naar “verbeterde” boosters zoals de nieuwste bivalente injecties. Het kan ook een nieuwe ziekte zijn. Deze tweede mogelijkheid is de reden waarom ik zo enthousiast ben over de Z-Dtox en Z-Stack Protocollen van wijlen Dr. Zev Zelenko. Wij hebben hen als sponsor gehouden ondanks veel lucratievere aanbiedingen van andere nutraceutische aanbieders, omdat ik uit de eerste hand kan zeggen dat de producten van Dr. Z werken. Mijn familie heeft nooit maskers gedragen, is nooit geprikt, en voor zover wij weten hebben wij nooit Covid gekregen.

Hieronder staan twee artikelen achter elkaar van S.D. Wells. Ze moeten worden gedeeld omdat we nu meer dan ooit de kans hebben om nog meer mensen wakker te schudden. Het momentum staat aan onze kant, althans tijdelijk, dus we moeten er munt uit slaan. Degenen die we kunnen voorkomen dat ze nog meer prikken nemen, zijn in de toekomst potentiële bondgenoten wanneer de machthebbers grotere stappen zetten. Onze vrijheden staan op het spel. Onze natie en wereld staan op het spel. Onze levens staan op het spel. Blijf koel, mensen.

Volledig ongevaccineerd blijven is de veiligste verdediging tegen Covid

Artikel door S.D. Wells van Natural News.

Het heeft even geduurd, maar een paar miljard mensen kunnen nu bevestigen wat ze al sinds het begin van de pandemie vermoedden, namelijk dat het vooral een op angst gebaseerde campagne is die “viraal” ging, en dat het hoofddoel altijd was om gewoon giftige “vaccinaties” te pushen.

Met andere woorden, als je GEEN miljoenen spike-eiwitten door je hele bloedvatenstelsel hebt en die je vitale organen overspoelen, heb je een betere kans om Covid af te weren. Dit komt gewoon omdat uw immuunsysteem, hart en reinigende organen niet worden belast, vervuild en geforceerd door miljoenen giftige prionen die het in het laboratorium gecreëerde SARS-CoV-2 virus nabootsen.

Dit is een vooruitzicht op ADE, auto-immuunziekte en hoe booster-injecties het immuunsysteem blijven verzwakken, elke injectie een beetje meer, omdat er miljoenen spike-eiwitten meer zijn om vitale organen binnen te dringen, waaronder de lever en alvleesklier, zoals we zien met wetenschappelijk onderbouwd bewijs. Pfizer-Gate is wijd opengeblazen, en de massa’s beginnen af te sterven en te verdwijnen, bijna zoals nazi-Duitsland, maar nu over de hele wereld. Het is een vaccinholocaust, en het wordt niet alleen geleid door Pfizer, maar ook door Moderna en nog veel meer farmaceutische bedrijven.

Dus als iemand u vraagt wat uw vaccin “status” is, en u wilt of moet dat laten weten (ook al gaat het niemand wat aan), zeg dan gewoon: “Ik ben volledig… ongevaccineerd.” Door deze keuze kan uw immuunsysteem doen wat het moet doen, op natuurlijke wijze virussen, bacteriën en ziekteverwekkers afweren. Zo vermijdt u ook de gruwelijke statistieken van verwondingen en sterfgevallen die direct of indirect worden veroorzaakt door de Covid-klonters.

  Opnieuw sterft voetballer tijdens wedstrijd aan hartaanval... Verdomde klimaatverandering

De “volledig gevaccineerden” lijden, terwijl de “volledig ongevaccineerden” een sterke natuurlijke immuniteit genieten, wat het beste is om Covid-19 te vermijden of te verslaan

Of iemand zich nu heeft onderworpen aan slechts één gentherapie-injectie of meerdere als serie met boosters, zijn lichaam is binnengedrongen door miljoenen, zo niet miljarden, giftige virus-achtige prionen die op de een of andere manier zware metalen aantrekken en lange, rubberachtige klonters creëren in het bloed, rond het hart, in de hersenen en in vitale organen.

Alle volledig ongevaccineerden in Amerika weten dat deze stolsels de belangrijkste oorzaak zijn van de enorme toename van gevallen van pericarditis, myocarditis, bloedstolsels, kanker, miskramen en doodgeboorten, en plotselinge “onverklaarbare” sterfgevallen van volwassenen en kinderen (SADS of SIDS). Het is zeker geen syndroom, tenzij dat “syndroom” wordt veroorzaakt door mRNA-“technologie” waardoor een nieuw celsyndroom ontstaat dat geen virussen of bacteriën meer kan bestrijden.

Heeft u plotseling een antilichaamafhankelijk syndroom? Dan moet u volledig gevaccineerd zijn. Valt uw eigen immuunsysteem uw vitale organen aan omdat ze nu giftige virus nabootsende prionen bevatten? U moet volledig gevaccineerd zijn. Heeft u last van ischias sinds u de Fauci griepprikken heeft gekregen? Dat is geen toeval.

De volledig gevaccineerden hebben ook last van spontane kankertumoren op de plaats van injectie (heeft u de nieuwe waarschuwingen niet gezien?), en deze artsen kunnen het niet weg verklaren, en wijzen zeker nooit met de vinger naar de stolselinjecties, ook al wijzen de wetenschappelijke bewijzen wel degelijk naar de Wuhan-virusinjecties.

Daarom blijkt VOLLEDIG ONVACCINEERD blijven de veiligste verdediging te zijn tegen het oplopen van Covid-19 en zijn varianten. Degenen die opscheppen en zich “veilig voelen” omdat ze “volledig gevaccineerd” zijn, krijgen te maken met nieuwe gezondheidsgebeurtenissen, verergerde reeds bestaande aandoeningen en beginnen spijt te krijgen van de keuzes die ze hebben gemaakt. Artsen en wetenschappers over de hele wereld blazen de klonterprikken af en zien het bloedbad nu in hun eigen laboratoria en kantoren.

Het blijkt dat de GEVACCINEERDEN een wereldwijde bedreiging voor zichzelf zijn

Artikel door S.D. Wells van Natural News.

Rommel: in verband met het tijdsverloop tussen het vinden en plaatsen van naar mijn mening interessante artikelen is dit schrijven reeds eerder vandaag gepubliceerd, voor de volledigheid van dit betreffende artikel plaats ik het opnieuw.

Ten eerste beloofden de prutsers van Pfizer en het CDC de natie dat het krijgen van de COVID-19 griepprikken de curve zou afvlakken, de verspreiding zou stoppen en de pandemie zou beëindigen. Weet u nog? Ze zeiden dat als 90 procent van de bevolking de Covid-19 “vaccins” kreeg, die 90 procent veilig zou zijn voor de anti-vaxxers die een “wereldwijde bedreiging” vormen en leven in ontkenning en gevaar. Verrassing; de “wereldwijde bedreiging” blijken de vaxxers te zijn die in een waanzinnig tempo sterven. Het is waar. De drievoudig gevaccineerden zijn verantwoordelijk voor 94 procent van alle Covid-19 sterfgevallen, wat aantoont dat de echte “wereldwijde bedreiging” het COVID-19 vaccin zelf is en al diegenen die hem kregen, hem promoten en nog steeds geloven dat hij werkt.

Het slechtste wat iemand in 2020 – 2022 voor zijn gezondheid had kunnen doen, is de Covid-19 prik nemen

Volgens een officieel overheidsrapport van het Britse Office for National Statistics (ONS), werden ongeveer 18 maanden tijdens de pandemie gevolgd, waaruit bleek dat Covid-gevaccineerde kinderen 45 keer meer kans hadden om te sterven door welke oorzaak dan ook dan ongevaccineerde kinderen. Laat dat even bezinken. Dus door simpelweg nee te zeggen tegen de Covid-spuiten, heeft een kind meer kans om de pandemie en een groot aantal andere levensbedreigende aandoeningen te overleven.

  CV19 Vax is een misdaad & doofpotaffaire - Ed Dowd

Schrijf iedereen die nog over is en alle kinderen die nog komen in voor dat plan. Het klinkt alsof het voordeel van volledig ongevaccineerd blijven veel groter is dan het risico om volgespoten te worden met miljoenen giftige spike-eiwit prionen, maar alle zogenaamde “anti-vaxxers” en degenen die als “anti-wetenschap” worden bestempeld, wisten dat al.

In hetzelfde ONS-rapport vertellen de conclusies ons dat kinderen die zijn gevaccineerd ook 137 keer MEER KANS hebben om te sterven aan Covid-19 dan kinderen die natuurlijke immuniteit hebben en nooit de giftige spike-eiwitten krijgen.

De schapen die de covid-prikken namen, verdringen de ziekenhuizen

Nu zien we dat Amerikanen die de COVID-19 prikken hebben genomen veel meer medische hulp zoeken dan de volledig ongevaccineerde, natuurlijke gezondheidsvoorstanders. Weet u nog dat de ziekenhuizen en de nepnieuwsmedia beweerden dat alle ongevaccineerde mensen de ziekenhuizen overbelastten en dat de gevaccineerde massa’s niet tijdig basiszorg of spoedeisende hulp konden krijgen? Het is andersom. De stolsels veroorzaken veel, veel meer kritieke gezondheidsproblemen dan alleen stolsels. Kijk maar eens.

Ze zouden het het “Vaccins Gevaarlijk” programma moeten noemen, maar in plaats daarvan heet het het V-Safe programma, waar de geprikte massa geacht wordt allemaal naartoe te gaan om gezondheidsschade te melden die is ontstaan door het krijgen van ten minste één Wuhan griepprik. Welnu, meer dan 70 miljoen symptomen werden gemeld door de 30 procent van de gevaccineerden die hun problemen daadwerkelijk hebben gemeld op de V-Safe site (van de 230 miljoen mensen die minstens één Covid-prik hebben gekregen). Dat betekent dat dit cijfer, hoewel het al heel eng is, waarschijnlijk nog veel hoger ligt.

Het zijn dus al die geprikte schapen die de ziekenhuizen vullen, in de wachtkamers zitten, in bedden liggen, diagnoses laten stellen en zich afvragen waarom ze plotseling myocarditis, pericarditis, vreemde rubberachtige vaatproppen, ischias, meerdere keren Covid-19, ernstige ontstekingen, allergieën en meer hebben.

De meest voorkomende symptomen van door vaccins veroorzaakte gezondheidsschade die werden gemeld aan het “V-Safe” programma waren de miljoenen mensen die zeiden dat ze na de vaccinatie last hadden van koude rillingen, zwellingen, gewrichtspijn, spier- en lichaamspijn, hoofdpijn, vermoeidheid en algemene pijn, waarbij meer dan 4 miljoen van deze klachten als ZEER ernstig werden aangemerkt. Dit kunt u niet verzinnen.

Het V-Unsafe Program, zoals het moet worden genoemd, stond ook bol van de klachten over 13.000 peuters (jonger dan 2 jaar) met meer dan 33.000 symptomen, waaronder pijn en verlies van eetlust. Dat klinkt als een recept dat ondervoeding en prikkelbaarheid veroorzaakt.

Kortom, we naderen nu een miljoen gemelde gevallen van Amerikanen die na de vaccinatie met spoed medische hulp gingen zoeken, waardoor de ziekenhuizen overvol raakten, terwijl de media en het vaccinindustrieel complex alle ongevaccineerden de schuld gaven. Wat een hoax en een zwendel, die nu opengebroken is. Het blijkt dus dat al die vaccin-fanaten een gevaar voor zichzelf zijn. Wanneer zullen ze het ooit leren?

Tot zover de vaccinpaspoorten. Het was allemaal een leugen om meer giftige spuiten te verkopen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Staan onze politici voor hun Ceausescu-moment?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelOver Trussificatie: Van dekolonisatie naar wanhoop naar hopeloosheid naar klucht
Volgend artikelGeneraal Surovikin is op dreef: Kiev overrompeld door ‘Kamikaze-drone’ aanvallen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

45 REACTIES

 1. Ik heb mijn telefoon op ‘mute’ staan. Veel bekende die nu ineens beginnen te bellen met uiteenlopende vragen mbt klachten..Spontane pijnen in benen maar vooral oorsuizen het meeste,hebben nu constante piep in hun oor…Tsja…Het is halverwege oktober….Precies zoals ik had uitgerejend en voorspeld wanneer klachten echt doorgang zouden vinden…Voor het eerst in mijn leven vind ik kut om gelijk te krijgen.

  • Nuke Davos – dat die mensen je nummer überhaupt nog hebben vind ik bijzonder. Ik heb gelukkig velen (figuurlijk!) ge-elimineerd zodat ik niet in dit soort nutteloze gesprekken terecht kom.

   However; spreek een bandje in en geef daarin aan: “als u belt voor adviezen en een uitlaatklep omtrent uw (medische) ongemakken…? Ik kan u helaas niet helpen want: ik ben geen specialist. Contacteer het RIVM waar u zo idolaat van bent (geweest) a.u.b. Het gaat u goed. Einde bericht”.

   FIN.

   Ja sorry hoor… geen tijd meer voor.. zonde van je energie.

  • Ja en nu ook zeer aanwezig men kan niet meer normaal auto-rijden en breekt zomaar kontakten af…tendenz van na de vaccinatie valt mij op…!!!

 2. Ja….en!? Mooi niet blijblij of redevoeren met dezen doen. Te laat.
  Vaccinatiecentra de laatste week vol met boomers. Met vast hele volgzame kinderen en achterkleinkinderen. Om het maar ‘gemoedelijk’ te houden. Fuck deze boomers, die Nederland helemaal niet zo veel hebben opgebouwd. De meerderheid van deze boomers (en ook wel nieuwe generatie)
  hebben bijgedragen aan alle shit wat nu door de trechter moet. Over tientallen maatschappelijke kwesties.
  En nu wederom massaal laf doen omdat ze op leeftijd zijn, en zij zich niet meer zo druk willen maken.
  STERFTE!

  • JUIST !

   Op het sterfte na dan ben ik het eens…

   Die boomers hebben meer kapot gemaakt dan opgebouwd.

   Arrogant volk…. en als ze verantwoordelijkheden moeten nemen dan zijn ze nergens te bekennen.

   Hebben hun leven al opgegeven…dat zeker. Wandelende zombies…helaas.

  • On en sortira pas avec un discours de ce type mon cher…la culpabilité est aussi le moyen des pouvoirs en place et donc faudra, d’après moi, changer la vibration. Empathie et recul…et pourquoi pas un peu de bon sens qui nous reste .

 3. ¨Het covid probleem¨ is officieel over op 31 maart 2023. Dat kun je terug vinden in het rapport van de wereldbank nummer PCBASIC0219761 Daar wordt een expliciete einddatum genoemd waar het ¨COVID-19 STRATEGIC PREPAREDNESS AND RESPONSE PROGRAM¨ en de financiering daarvan eindigt. Mogelijk dat de nwo daarna met een nieuwe besmettelijk ziekte komt…

 4. Uiteraard weten wij te weinig over de gevolgen van deze testtherapie op lange termijn, maar voor “diegenen”op zoek naar een manier om op zijn minst van het grafeendioxide af te raken bestaan er natuurlijke middelen. Dagelijks tot 50mg Zink- 1000mg vit C- vit D en thee van Artemesia Annua. Gezond eten (rauwe groenten en veel lichaamsbeweging!!! Good luck!!!

 5. En al meteen probeert ene doctor “Z” er een slaatje uit te slaan. Leve de vrije markt!
  Te zeggen dat alle bekende bijwerkingen al in de bijsluiters van de vaccins vermeld werden en dat bovenaan de bijsluiters van de vaccins vetjes gedrukt staat dat je die aandachtig moet lezen alvorens de behandeling te ondergaan en achteraf goed moet bewaren omdat de bijsluiter essentiële informatie bevat om te bespreken met de behandelende arts. Daarom vraag ik aan gevaccineerden: “bijsluiter gelezen?”
  Meestal is het antwoord neen, of de vraag naar welke bijsluiter?
  En dat zegt alles.

  • In de USA bevatten de spuiten een blanco bijsluiter. En zelfs als er een was, wordt die niet getoond. De meeste mensen hier schijnen te denken dat hun arts die bijsluiter leest. Neen hoor, doet hij of zij niet. Er is vorige maand een indische doktor op TV geweest wiens vader van de jab gestorven is, en eerst dan heeft hij de documentatie gelezen. Nu probeert hij anderen te overtuigen te stoppen met spuiten.

 6. Vol injecteren deze gek!!!!!!
  Weer dat gemoraliseer door die oetlul die het ten onrechte over vaccins heeft.
  Dit soort volk dat hun bek opentrekt is nog erger dan de spuitschapen.

 7. De populatie , versnelde trans humanisme en knechten van bevolking dat is wat de serums doen. Meer niet. Merk het ook aan gedrag van nog levende, ooit goalgetters nu ineens in de matrix nog erger dan voorheen. Totaal geen vrijdenk vermogen meer, zielloze wezens een beetje zoals Yuval Harari zei zijn zij geworden. Hackable animals…

 8. Grapheenoxyde wat door de bloedbreinbarriere is gekropen doet rare dingen met mensen, Maakt ze hackable inderdaad. Beetje 5 g erin knallen en het is gebeurt met de vrije gedachtegang van de mens.

  • jaaaahaaa zeker : men kan niet meer goed autorijden… men breekt gesprekken af en sterft zomaar pardoes op allerlei podia en de agressie is ook enorm toegenomen..ik merk dat het intelligentie nivo daalt en iedereen die gevaccineerd is daar geeneens notie van neemt

 9. Heb je dit ook al gemerkt aan (sommige van) die gevaccineerden : je kunt discussiëren met ze hoeveel je wilt, maar je verliest het. Dat krijg je als je in discussie gaat met cyborgs. Leve de imperfectie van de purebloods.

 10. Dit soort idioten die zulke posts doen als dit mokkel afvullen tot aan het kijkglas met Pfizer. Totaal nutteloos en toch al afgesloten, succes met je fijne farmameuk

 11. Op donderdag wordt er in de USA gestemd om de covid jabs op de verplichte lijst te zetten voor schoolkinderen. Ondanks massaal protest, zal het waarschijnlijk goedgekeurd worden (veel geld zal van hand wisselen). Dat betekent dat alle kinderen moeten ingespoten zijn om naar school te mogen gaan, EN wat veel belangrijker is, dat er geen verantwoordelijkheid is voor de makers wanneer er nare bijwerkingen, handcap, ziekte of dood uit hun produkten voortkomen. Je begrijpt dat dit HEEL belangrijk is, want dan is er geen geld voor al die mensen die iemand verloren of levenslang voor hun zieken moeten zorgen. Het enige wat je kan proberen is een uitzondering aanvragen, wat in vele staten geweigerd wordt, of kinderen thuis lesgeven. De 2 gezinnen met kinderen in mijn kring doen dat al nadat een kind door een ander vaccin ziek werd.

 12. Ongeprikt blijven alleen is echt niet genoeg…Reken maar–wat we ook al in meerdere artikelen hebben kunnen lezen–dat er van alles geprobeerd wordt en gaat worden om ook de ongevaccineerden iets op het lijf te jagen.. Eindelijk eens volledig kiezen voor écht gezond voedsel en een gezondere leefstijl is de beste bescherming ook daartegen…Want ze proberen je te pakken op je zwakke punten.. Wij hebben hier al meer dan 20 jaar geen enkel griepje zelfs maar meer gehad… Zonder medicaties, vaccins of zelfs supplementen en ook zonder de hierboven voor ons onbekende geheimzinnige Z-dokters of -therapieën… Wij zijn 70+-ers, komen overal, raken alles en iedereen zonder schrik aan, ook gedurende deze hele corpona-covid-nonsens-periode… Groet, Rudolf

  • Nu ben ik erg nieuwsgierig geworden hoe jullie dat doen. Kan je mij contacten op mn emailadres: [email protected]
   Zo gezond leven daar streef ik naar. Wij zijn eigenlijk ook nooit ziek, maar het afgelopen jaar merk ik wel dat er veel ‘ziekte aanval’ is, waardoor wij wel griep hadden….

   Groeten, ik hoor graag van je! Hendrikus

   • Stuur je mogelijk nog wat. Even voor hier ook zo bondig mogelijk, dat ook anderen er misschien nog wat aan hebben…
    1) Koop alles in ieder geval, maar zéker je groente en fruit biologisch (of onbespoten en zonder kunstmest geteeld uit eigen moestuin of vrije natuur…) Professoren Burke en Potter, ontdekking v.d. ‘salvestrolen’ in kader kankeronderzoek jaren ’90.. Dit is een hóófdpunt !!
    2) Vlees, sowieso niet te vaak, 1 à 2 x p/wk meer dan genoeg, en dan als éven mogelijk vlees van wíld !! Zelfs béter dan biologisch (omega 3 vetten etc.).
    3) Vis (vétte), vooral in de winter ruim voldoende (omega3, vit. D), liefst zo rauw mogelijk ook, dus haring met uitjes, gerookte makreel, gerookte haring, gerookte zalm, garnalen etc. Pak vis nóóit van kweek, altijd uit zee (of redelijk schone meren/rivieren) gevángen (staat op de etiketten).
    4) Begin ‘s-morgens met alléén fruit en/of rauwkost..Als niet genoeg vult stevige banaan erbij..
    Dan vervolgens 1 à 2 uur niets.
    5) Dan een overwegend eiwit (vlees,vis,ei,noten,soja etc.)maaltijd en een overwegend koolhydraten (brood, pasta’s enz.)maaltijd maken en die op verschillende dagdelen nuttigen..Geadviseerd de overwegend eiwittenmaaltijd -s-middags te pakken, zo mogelijk….Óveral mag rauwkost bij gegeten, wordt zelfs geadviseerd, in ieder geval een behoorlijke portie over de hele dag genomen, liefst behoorlijk gemengd, gevarieerd…
    6) Check zo goed mogelijk wat gezonde oliën en vetten zijn via internet en anderszins..Vettten, olieën (=vet in vloeibare vorm) moeten, zijn zeer gezond, maar wel de goede. Vooral ook even check welke je wel en niet mag verhitten (voor bakken etc.) Goede vetten maken niet vet !! Pak alles óngeraffineerd. Ook suiker en zout trouwens; die sowieso zo weinig mogelijk….
    Veel van het hierbovenstaande al geadviseerd in de bestseller jaren 80/90 ‘Een leven Lang Fit’ van Diamond.
    7) Probeer ‘Het Bloedgroepdieet’ , van Carel Hoffman, arts, te pakken te krijgen (ook niet duur, tweedehands of nieuw). Achterin een prachtige lange lijst waar je meteen makkelijk kunt zien welke voeding voor jouw bloedgroep al dan niet goed, slecht of neutraal is volgens deze arts en degenen die dit als eersten bestudeerden. Wij menen dat veel inderdaad klopt… Je kunt zomaar je leven lang iets lekker vinden en veel naar binnen werken dat voor je bloedgroep ram verkeerd is en dan niet begrepen klachten oplevert…
    8) Regelmatig behoorlijk intensieve inspanning fysiek, geadviseerd dagelijks toch wel minimaal ’n half uur–wandelen, fietsen, hardlopen, anderszins sporten enz.–,langer mág uiteraard, liefst in buitenlucht (als niet te slecht)… Zowel duursport als krachtsport (vaak onderschat m.n. door vrouwen maar goed voor stevigheid botten en tegen osteoporose etc. !!) is goed voor je lijf (en brein trouwens). Overdrijven hoeft nooit uiteraard. Alles met mate duurt ’t langst. Rudolf

 13. Ik denk ook dat er iets mis is in de medische wereld, specialisten en huisartsen worden betaald om bepaalde medicijnen voor te schrijven, maw ze verdienen eraan u ziek te houden, niet om u gezond te maken…. De griepprik is hier een goed voorbeeld van, opbrengst per spuit ergens tussen de € 7,50 – € 10,00 dus kassa

  • Ik heb het ook vaak meegemaakt. Bijv, kanker is een enorme business. Hoeveel mensen er niet waren die naar de oorzaak van kanker hebben gekeken, kijk bijv naar Dr. Royal Raymond Rife die erg succesvol was (zeer boeiend om dat een keer op te zoeken om er over te lezen, wat die man in zijn leven bereikt heeft!! Werkelijk uniek.) Maar mensen zoals Morris Fishbein bij het Memorial Sloan Kettering hospital moesten die man en zijn werk kapot maken omdat ze er niet aan konden verdienen – dit was meer dan 50 jaar geleden, en zoals je weet is chemo het antwoord op kanker. De chemo was voor de mens hetzelfde als Round-up voor de gewassen: inspuiten die levende organismen… inspuiten! Daar verdien je aan… dus ook zo met de gifspuit nu. (En straks weer andere spuiten om de zieke Ingespotenen te “helpen”.)

   Haal nog een boestertje… grijns.

 14. “Ze konden niet gaan werken zonder de prikken. Ze konden niet naar school zonder de prikken. Hun kinderen konden niet sporten zonder de prik. Ze konden niet naar familie reizen zonder de prikken.”

  Dat is niet zo; je kon je ook laten testen. Overigens heb ik dat ook geweigerd.

 15. Voor wie ook geïnteresseerd is in gezond leven zonder medicijntroep én zonder griepen en vaccinaties zie even hier wat boven mijn reactie naar Hendrikus, zo bondig mogelijk… Groet, Rudolf !
  Al 22 jaar griep-, medicijn- en vaccinvrij…Tráp niet in de super-KWAKZALVERIJ !!
  Rudolf is uiteraard een schuilnaam…Échte naam is Wap ! Wap Antivax ! Haha !
  (Wappie klinkt te miezerig, ben toch volwassen vent inmiddels van bijna 73 ! Dus al ’n paar jaar met m’n tweede jeugdperiode begonnen, 2e puberteit nu, zogezegd..!)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in