De geldigheid van de PCR-test wordt al maanden, zo niet vanaf het allereerste begin van de afgekondigde Covid-19 plandemie in twijfel getrokken, de laatste tijd ook door de WHO. Toch wordt deze test ons nog steeds en in toenemende mate opgedrongen. Dit ondanks het feit dat steeds meer wetenschappelijk bewijs naar voren komt dat de test absoluut ongeschikt is om vast te stellen of een persoon “geïnfecteerd” is met het Covid-19 virus. Volgens sommige wetenschappers zijn er tot 90% valse positieven. Bovendien betekent een positief resultaat in 97% van de gevallen niet dat je ook symptomen zult krijgen. Vooral jonge mensen, en mensen zonder co-morbiditeiten vertonen zelden symptomen.

Aan de andere kant is er een niet aflatende drang van westerse landen, vooral Europa en de VS om te vaccineren-vaccineren-vaccineren – en dit met een stof die niet eens als vaccin kan worden aangemerkt, namelijk een nieuw soort wat ook wel “gentherapie” wordt genoemd, een mRNA-achtige injectie die het menselijk genoom en hoogstwaarschijnlijk ook het menselijk DNA zal aantasten. mRNA staat voor messenger ribonucleuc acid, schrijft auteur Peter Koenig.

De bekendste farma-fabrikanten van deze mRNA-achtige stoffen, die ten onrechte vaccins worden genoemd, zijn Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson (J&J) en een paar andere inentingen van de door Bill Gates opgerichte GAVI Alliance, of de Global Alliance for Vaccines and Immunizations, ook wel de Vaccine Alliance genoemd. Zij zijn gevestigd in Genève, naast de WHO.

Deze therapie is niet getest. Geen substantiële dierproeven. In de weinige dierproeven die zijn uitgevoerd op fretten en ratten, stierven alle dieren. De Food and Drug Administration (FDA), die beweert dat er sprake is van een noodsituatie, erkent de ernst van de huidige noodsituatie voor de volksgezondheid en heeft een zogenaamde “Emergency Use Application” (EUA) toegekend voor wat in feite een gentherapie is, geen vaccin. Daarom werden verdere dierproeven overgeslagen en ging deze experimentele gen-therapie, de mRNA-achtige injecties rechtstreeks naar de mens – die nu als proefkonijn fungeert.

Voor de enorme risico’s en gevaren van deze therapie, zie de getuigenis van voormalig Pfizer vicepresident en CEO Mike Yeadon, die zegt: “Uw regering liegt tegen u op een manier die tot uw dood kan leiden”. Zie het volledige interview hier.

Het lijkt erop dat zogenaamde vaccinatie en testen in omgekeerde verhouding tot elkaar staan, d.w.z. hoe minder mensen vrijwillig de injectie nemen, hoe meer regeringen deze valse PCR-tests aan de bevolking opdringen. In veel landen, zoals Zwitserland, “staan” de regeringen toe dat scholen schoolkinderen, met inbegrip van de kleuterschool, tot vier keer per maand testen, en bedrijven kunnen hetzelfde doen, voor de “veiligheid van collega’s” – vergeet niet dat de meeste mensen in veel landen nog steeds vanuit hun thuiskantoor werken. Het niet ondergaan van een test of een zeer twijfelachtig vaccin, kan leiden tot ontslag – het verliezen van je baan. Zo somber en griezelig is deze Covid-rage geworden.

  Brits Bureau voor Nationale Statistieken liegt dat slechts 1% van de Covid-sterfgevallen onder de gevaccineerden vallen, uit de gegevens van Public Health blijkt dat het werkelijke cijfer voor augustus 70% was

Nu hebben ze “zelftestkits” geïntroduceerd die door apotheken worden verkocht of gedistribueerd. Ondanks intense propaganda blijven de meeste van deze door de overheid gekochte en gesubsidieerde tests in de magazijnen van apotheken liggen, omdat steeds minder mensen bereid zijn zich aan deze waanzin te onderwerpen. Daar komt nog bij dat alleen de positieve tests van de zelftests moeten worden gemeld – een verdere vertekening naar boven van het toch al onjuiste beeld van het zogenaamde “besmettingspercentage”. – En niemand schijnt zich af te vragen waarom. Of als ze dat wel doen, doen ze dat niet LANG genoeg.

Natuurlijk, hoe hoger het aantal positieve gevallen, hoe groter de bereidheid om te vaccineren, zo veronderstelt de propaganda, en zo niet, hoe beter de rechtvaardiging voor meer lockdowns, meer angst – en opnieuw – misschien – meer bereidheid om te vaccineren. Ziet u, alle acties leiden tot meer angst en uiteindelijk tot “meer vaccinatie”. Het is alsof landen een vaccinatiequotum hebben gekregen waaraan zij moeten voldoen, en er lijkt geen dwangmiddel sterk genoeg te zijn om mensen ertoe te brengen zich te onderwerpen aan deze afschuwelijke, niet geteste injectie.

Zelfs de Amerikaanse staatsdokter, Dr. Anthony Fauci, spreekt zijn twijfel uit over de doeltreffendheid van de vaccins. Zie hier.

Men kan zich ook afvragen waarom Europa en de VS de Russische Spoetnik V of een van de internationaal uitgerolde Chinese vaccins niet toestaan.Misschien omdat deze vaccins echte vaccins zijn, gebaseerd op een decennia lange ervaring, de traditionele methode van het injecteren van een zwak of dood virus dat het het immuunsysteem laat reageren wanneer het in contact komt met een levend virus en antilichamen aanmaakt om immuniteit te creëren – zonder je DNA aan te tasten.

Het wordt steeds duidelijker dat er een speciale agenda achter deze felle test- en vaccinatie-rage zit. Als klap op de vuurpijl, en om dichter bij een reden voor dit alles te komen, suggereert een recent rapport (dat nog moet worden bevestigd) dat volgens de Johns Hopkins University, je gevaccineerd kunt worden met een PCR-test, zelfs zonder het te weten (1 februari 2021). Daar gaan we dan. Zie hier voor meer details.

  Oh-oh! 'Vaccin' verwondingsverhaal glipt door verduistermedia

Dus, waarom is ‘vaccinatie’ zo belangrijk? – En vooral vaccinatie met een injectie van het mRNA-type waarom? – Eén reden kan deze zijn: zoals gerapporteerd door The Daily Mail en RT.

Wetenschappers van het Pentagon hebben een microchip onthuld die Covid-19 in je lichaam detecteert.

De technologie werd ontwikkeld door het Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA), dat onder het Pentagon opereert. De microchip zal zeker bij sommigen bezorgdheid opwekken over een overheidsdienst die een microchip implanteert in een burger. En wie weet wat de microchip nog meer in je lichaam doet. Alles wat van DARPA komt is niet zo goedaardig als men wil doen geloven, en is zeker geen aantrekkingskracht of overtuigingskracht voor mensen die er toch al niet op zitten te wachten om een Covid-19 prik te krijgen.

Bovendien is de collaterale schade van deze ongeteste toxines die als vaccins worden toegediend, de onmiddellijke bijwerkingen al een orde van grootte hoger dan die van conventionele vaccinaties. De Europese databank van meldingen van vermoedelijke reacties op medicatie, EudraVigilance, die meldingen bijhoudt van kwetsuren en sterfgevallen na de experimentele Covid-19 ‘vaccins’, heeft inmiddels tot 10 april 2021 6.662 doden en 299.065 gewonden na injecties van de vier experimentele Covid-19 injecties geregistreerd. Deze cijfers zijn hoogstwaarschijnlijk ondergerapporteerd.

In januari 2019 definieerde de WHO het groeiende aantal critici van vaccins als een van de tien grootste bedreigingen voor de wereldgezondheid, en sinds het ongekende Covid-19 vaccinatiefiasco is het aantal vaccinweigeraars verveelvoudigd. Intussen is er zelfs binnen de gevestigde medische gemeenschap weerstand aan het ontstaan. Maar de meesterbreinen bij de WHO blijven aandringen op een onrealistische vaccinatiegraad van ten minste 70%.

Waarom deze enorme drang naar vaccinatie? We weten dat het sterftecijfer van Covid-19 vergelijkbaar is met dat van een gewone griep. Zie Dr. Fauci in peer-reviewed “Navigating the Uncharted“. Luisterend naar Dr. Yeadon, weten we ook dat vaccinatie onnodig is, omdat er veel effectieve preventieve en genezende medicijnen beschikbaar zijn.

Naast de onmiddellijke bijwerkingen, kan de nevenschade op middellange tot lange termijn veel groter zijn. Dr. Yeadon, voormalig vicepresident van Pfizer, zegt dat we over twee tot drie jaar wellicht massale genocide-achtige sterfgevallen zullen zien als gevolg van mRNA-achtige injecties. Zie hier.

  Vaccinatieschade nu alomtegenwoordig in Denemarken als "Omicron" ziekenhuisopnames die voornamelijk voorkomen bij "volledig gevaccineerden"

Het wordt steeds duidelijker dat achter deze inentingsdrift een eugenetica-agenda van gigantische proporties schuilgaat. Dit is onlangs ook geconstateerd door de vooraanstaande Duitse mensenrechtenadvocaat, Dr. Reiner Füllmich, een lid van de Corona Onderzoekscommissie, die wereldwijd onderzoek doet naar de vervolging van frauduleuze berichtgeving over Covid-19 vaccinatie, het testen en het leiden tot frauduleuze “gevalcijfers” – en naar een massale drang om de bevolking angst aan te jagen. Hij en zijn team spannen verschillende collectieve rechtszaken aan in de VS en in Canada, en verschillende rechtszaken tegen personen en instellingen in Europa en de VS. Hij noemt deze komende rechtszaken “Neurenberg 2”, naar de Neurenberg processen na WOII.

In een recent interview (12 april 2021) zei Dr. Füllmich dat hij licht ziet aan het eind van de tunnel. Over de Coronamaatregelen zei hij ook,

“Dit zijn de ergste misdaden tegen de mensheid die ooit zijn begaan. De weinige mensen die nog zelfstandig kunnen denken, zo’n 10 tot 20 procent van de bevolking, die weten dat het nooit ging om een virus of de gezondheid van de mens, maar om een massale uitdunning van de wereldbevolking, en totale controle”. – Zie het volledige interview hier.

Voeg aan de afschuwelijke dodelijke toekomst voor misschien wel honderden miljoenen mensen als gevolg van de vaccins toe, dat meer mRNA-achtige stoffen zullen worden geïmplanteerd in mensen van oud tot jong – en in sommige landen zelfs gedwongen of onder dwang.

Als we afgaan op de woorden van de ervaren Dr. Mike Yeadon, voormalig chefdokter bij Pizer, zou er binnen een paar jaar wel eens een massale sterfte – een regelrechte genocide – kunnen plaatsvinden.

En dit bovenop de bijkomende sociale, economische en gezondheidsschade die in stand is wordt gehouden door valse Covid-data en angstzaaiende leugens van de regering, waardoor honderden miljoenen in ellende, wanhoop en abjecte hongersnood leven – met de dood tot gevolg.

Is massale ontvolking een doel van deze Coronafraude?

Houd daarom rekening met nog meer blootstelling aan het risico door in te gaan op de onophoudelijke roep om testen-testen en nog meer testen. Wees alert en bewust en volg het licht.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

De globale pandemie hoax is nauwgezet voorbereid, verloopt precies volgens plan en is nog lang niet voorbij

Vorig artikelZweeds links-liberaal leerplan: 10-jarigen leren over fisting en anale seks op basisschool
Volgend artikelDe EU wil in 2022 voor elke burger 4 mRNA-injecties kopen – Waarom?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

  1. Het huidige “beleid” is onomkeerbaar geworden. De leugens en het bedrog heeft zo een vlucht genomen dat een weg terug niet meer mogelijk is zolang de aanstichters en hun aanhang blijven. Zij hebben voldoende kapitaal om alles en iedereen af te kopen.
    In principe wat nu gebeurt speelt al lang onder een andere naam: Maffiapraktijken.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in