Dringende open brief van artsen en wetenschappers aan Europees Geneesmiddelenbureau inzake veiligheid Covidvaccin – “Code van Neurenberg”

3
© Phil Roeder (CC BY 2.0)

Een groep wetenschappers en artsen heeft een open brief gepubliceerd waarin zij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) oproept dringende veiligheidsvragen betreffende COVID-19 vaccins te beantwoorden, of de vergunning voor de vaccins in te trekken.

In de brief worden ernstige potentiële gevolgen van de COVID-19-vaccintechnologie beschreven en wordt gewaarschuwd voor mogelijke auto-immuunreacties, bloedstollingsafwijkingen, beroertes en inwendige bloedingen, “ook in de hersenen, het ruggenmerg en het hart”. De auteurs vragen om bewijs dat elk geschetst medisch gevaar “werd uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins voordat ze door het EMA werden goedgekeurd voor gebruik bij mensen”.

Mocht al dit bewijs niet beschikbaar zijn, dan eisen wij dat de goedkeuring voor het gebruik van de op genen gebaseerde vaccins wordt ingetrokken totdat alle bovengenoemde kwesties naar behoren zijn aangepakt door het uitoefenen van de nodige zorgvuldigheid door het EMA, schrijven de auteurs.

De brief is gericht aan Emer Cooke, uitvoerend directeur van het EMA, en werd op maandag 1 maart 2021 verzonden. Een kopie van de brief is gestuurd aan de voorzitter van de Raad van Europa en de voorzitter van de Europese Commissie.

Geachte heren/mevrouwen,

VOOR DE DRINGENDE PERSOONLIJKE AANDACHT VAN: EMER COOKE, UITVOEREND DIRECTEUR VAN HET EUROPEES GENEESMIDDELENBUREAU

Als artsen en wetenschappers zijn wij in beginsel voorstander van het gebruik van nieuwe medische interventies die op passende wijze worden ontwikkeld en toegepast, nadat de patiënt daarvoor zijn geïnformeerde toestemming heeft gegeven. Dit standpunt geldt op dezelfde wijze voor vaccins als voor therapeutica.

We merken op dat er een breed scala aan bijwerkingen wordt gemeld na vaccinatie van voorheen gezonde jongere personen met de op genen gebaseerde COVID-19-vaccins. Bovendien zijn er vanuit de hele wereld talloze berichten in de media over verzorgingstehuizen die binnen enkele dagen na de vaccinatie van de bewoners door COVID-19 zijn getroffen. Hoewel wij erkennen dat deze voorvallen stuk voor stuk ongelukkige toevalligheden kunnen zijn geweest, zijn wij bezorgd dat er onvoldoende onderzoek is gedaan en nog steeds wordt gedaan naar de mogelijke oorzaken van ziekte of overlijden onder deze omstandigheden, en vooral omdat er geen post-mortem onderzoek is verricht.

Wij vragen ons met name af of kardinale kwesties in verband met de veiligheid van de vaccins naar behoren zijn behandeld voordat zij door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) werden goedgekeurd.
Met grote spoed verzoeken wij het EMA ons antwoorden te geven op de volgende vragen:

1. Na intramusculaire injectie moet worden verwacht dat de op genen gebaseerde vaccins de bloedbaan zullen bereiken en zich door het lichaam zullen verspreiden [1]. Wij verzoeken om bewijs dat deze mogelijkheid werd uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins voordat zij door het EMA werden goedgekeurd voor gebruik bij de mens.

2. Indien dergelijk bewijs niet beschikbaar is, moet worden verwacht dat de vaccins in de circulatie ingesloten zullen blijven en door endotheelcellen zullen worden opgenomen. Er is reden om aan te nemen dat dit vooral zal gebeuren op plaatsen met een trage bloedstroom, d.w.z. in kleine vaten en haarvaten [2]. Wij verzoeken om bewijs dat deze waarschijnlijkheid is uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins voordat zij door het EMA zijn goedgekeurd voor gebruik bij de mens.

  AIDS-achtige ziekte verspreidt zich snel onder gevaccineerden, waarschuwen deskundigen

3. Indien dergelijk bewijs niet beschikbaar is, moet worden verwacht dat tijdens de expressie van de nucleïnezuren van de vaccins, van het spike-eiwit afgeleide peptiden via de MHC I – route aan het luminale oppervlak van de cellen zullen worden gepresenteerd. Veel gezonde personen hebben CD8-lymfocyten die dergelijke peptiden herkennen, hetgeen het gevolg kan zijn van een vroegere COVID-infectie, maar ook van kruisreacties met andere soorten Coronavirus [3; 4] [5]. Wij moeten aannemen dat deze lymfocyten een aanval zullen uitvoeren op de betreffende cellen. Wij verzoeken om bewijs dat deze waarschijnlijkheid is uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins, voordat zij door het EMA voor gebruik bij de mens zijn goedgekeurd.

4. Indien dergelijk bewijs niet beschikbaar is, moet worden verwacht dat op talloze plaatsen in het lichaam endotheelschade zal optreden, met als gevolg het op gang brengen van bloedstolling via activering van bloedplaatjes. Wij verzoeken om bewijs dat deze waarschijnlijkheid is uitgesloten in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins voordat zij door het EMA werden goedgekeurd voor gebruik bij de mens.

5. Indien dergelijk bewijs niet voorhanden is, moet worden verwacht dat dit zal leiden tot een daling van het aantal bloedplaatjes, het verschijnen van D-dimeren in het bloed, en tot talloze ischemische laesies in het hele lichaam, waaronder in de hersenen, het ruggenmerg en het hart. In het kielzog van dit nieuwe type DIC-syndroom kunnen bloedingsstoornissen optreden, waaronder overvloedige bloedingen en hemorragische beroerten. Wij verzoeken om bewijs dat al deze mogelijkheden in preklinische diermodellen met alle drie de vaccins zijn uitgesloten voordat zij door het EMA voor gebruik bij de mens zijn goedgekeurd.

6. Het spike-eiwit van SARS-CoV-2 bindt zich aan de ACE2-receptor op bloedplaatjes, wat leidt tot hun activering [6]. Trombocytopenie is gemeld in ernstige gevallen van SARS-CoV-2-infectie [7]. Trombocytopenie is ook gemeld bij gevaccineerde personen [8]. Wij verzoeken om bewijs dat het potentiële gevaar van activering van de bloedplaatjes, die ook zou leiden tot gedissemineerde intravasculaire stolling (DIC), bij alle drie de vaccins was uitgesloten voordat zij door het EMA voor gebruik bij de mens werden goedgekeurd.

7. De wereldwijde verspreiding van SARS-CoV-2 veroorzaakte een ziektepandemie die gepaard ging met vele sterfgevallen. Tegen de tijd dat de goedkeuring van de vaccins werd overwogen, dreigden de gezondheidsstelsels van de meeste landen echter niet langer te worden overrompeld, omdat een steeds groter deel van de wereld al was geïnfecteerd en het ergste van de pandemie al was afgenomen. Bijgevolg eisen wij afdoend bewijs dat er een daadwerkelijke noodsituatie bestond op het ogenblik dat het EMA een voorwaardelijke vergunning voor het in de handel brengen verleende aan de fabrikanten van de drie vaccins, ter rechtvaardiging van de goedkeuring van die vaccins voor gebruik bij de mens door het EMA, naar verluidt wegens een dergelijke noodsituatie.

Indien al deze bewijzen niet beschikbaar zijn, eisen wij dat de goedkeuring voor het gebruik van de op genen gebaseerde vaccins wordt ingetrokken totdat alle bovengenoemde kwesties naar behoren zijn aangepakt door het uitoefenen van de nodige zorgvuldigheid door het EMA.

Er bestaat ernstige bezorgdheid, met inbegrip van, maar niet beperkt tot die welke hierboven zijn uiteengezet, dat de goedkeuring van de COVID-19-vaccins door het EMA voorbarig en roekeloos was, en dat de toediening van de vaccins “experimenten op mensen” vormde en nog steeds vormt, hetgeen in strijd was en is met de Code van Neurenberg.

  Is grafeenoxide de oorzaak dat de Japanse autoriteiten Moderna's verontreinigde covid-vaccins hebben opgeschort?

Gezien de urgentie van de situatie verzoeken wij u deze e-mail binnen zeven dagen te beantwoorden en inhoudelijk op al onze bezwaren in te gaan. Mocht u aan dit redelijke verzoek geen gehoor geven, dan zullen wij deze brief openbaar maken.

Deze e-mail is gekopieerd aan:

Charles Michel, voorzitter van de Raad van Europa

Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie.

Artsen en wetenschappers kunnen de open brief ondertekenen door hun naam, kwalificaties, deskundigheidsgebied, land en eventuele affiliaties die zij willen vermelden, te mailen naar [email protected]

• Referenties

[1] Hassett, K. J.; Benenato, K. E.; Jacquinet, E.; Lee, A.; Woods, A.; Yuzhakov, O.; Himansu, S.; Deterling, J.; Geilich, B. M.; Ketova, T.; Mihai, C.; Lynn, A.; McFadyen, I.; Moore, M. J.; Senn, J. J.; Stanton, M. G.; Almarsson, Ö.; Ciaramella, G. and Brito, L. A.(2019).Optimization of Lipid Nanoparticles for Intramuscular Administration of mRNA Vaccines, Molecular therapy. Nucleic acids 15 : 1–11.

[2] Chen, Y. Y.; Syed, A. M.; MacMillan, P.; Rocheleau, J. V. and Chan, W. C. W.(2020). Flow Rate Affects Nanoparticle Uptake into Endothelial Cells, Advanced materials 32 : 1906274.

[3] Grifoni, A.; Weiskopf, D.; Ramirez, S. I.; Mateus, J.; Dan, J. M.; Moderbacher, C. R.; Rawlings, S. A.; Sutherland, A.; Premkumar, L.; Jadi, R. S. and et al.(2020). Targets of T Cell Responses to SARS-CoV-2 Coronavirus in Humans with COVID-19 Disease and Unexposed Individuals, Cell 181 : 1489–1501.e15.

[4] Nelde, A.; Bilich, T.; Heitmann, J. S.; Maringer, Y.; Salih, H. R.; Roerden, M.; Lübke, M.; Bauer, J.; Rieth, J.; Wacker, M.; Peter, A.; Hörber, S.; Traenkle, B.; Kaiser, P. D.; Rothbauer, U.; Becker, M.; Junker, D.; Krause, G.; Strengert, M.; Schneiderhan-Marra, N.; Templin, M. F.; Joos, T. O.; Kowalewski, D. J.; Stos-Zweifel, V.; Fehr, M.; Rabsteyn, A.; Mirakaj, V.; Karbach, J.; Jäger, E.; Graf, M.; Gruber, L.-C.; Rachfalski, D.; Preuß, B.; Hagelstein, I.; Märklin, M.; Bakchoul, T.; Gouttefangeas, C.; Kohlbacher, O.; Klein, R.; Stevanović, S.; Rammensee, H.-G. and Walz, J. S.(2020). SARS-CoV-2-derived peptides define heterologous and COVID-19-induced T cell recognition, Nature immunology.

[5] Sekine, T.; Perez-Potti, A.; Rivera-Ballesteros, O.; Strålin, K.; Gorin, J.-B.; Olsson, A.; Llewellyn-Lacey, S.; Kamal, H.; Bogdanovic, G.; Muschiol, S. and et al.(2020). Robust T Cell Immunity in Convalescent Individuals with Asymptomatic or Mild COVID-19, Cell 183 : 158–168.e14.

[6] Zhang, S.; Liu, Y.; Wang, X.; Yang, L.; Li, H.; Wang, Y.; Liu, M.; Zhao, X.; Xie, Y.; Yang, Y.; Zhang, S.; Fan, Z.; Dong, J.; Yuan, Z.; Ding, Z.; Zhang, Y. and Hu, L.(2020). SARS-CoV-2 binds platelet ACE2 to enhance thrombosis in COVID-19, Journal of hematology & oncology 13 : 120.

  Covid "negatieve" patiënten overstelpen ziekenhuizen, precies zoals voorspeld met Antilichaam Afhankelijke Versterking

[7] Lippi, G.; Plebani, M. and Henry, B. M.(2020).Thrombocytopenia is associated with severe coronavirus disease 2019 (COVID-19) infections: A meta-analysis, Clin. Chim. Acta 506 : 145–148.

[8] Grady, D. (2021). A Few Covid Vaccine Recipients Developed a Rare Blood Disorder, The New York Times, Feb. 8, 2021.

Yours faithfully,

Professsor Sucharit Bhakdi MD, Professor Emeritus of Medical Microbiology and Immunology, Former Chair, Institute of Medical Microbiology and Hygiene, Johannes Gutenberg University of Mainz (Medical Doctor and Scientist) (Germany and Thailand)

Dr Marco Chiesa MD FRCPsych, Consultant Psychiatrist and Visiting Professor, University College London (Medical Doctor) (United Kingdom and Italy)

Dr C Stephen Frost BSc MBChB Specialist in Diagnostic Radiology, Stockholm, Sweden (Medical Doctor) (United Kingdom and Sweden)

Dr Margareta Griesz-Brisson MD PhD, Consultant Neurologist and Neurophysiologist (studied Medicine in Freiburg, Germany, speciality training for Neurology at New York University, Fellowship in Neurophysiology at Mount Sinai Medical Centre, New York City; PhD in Pharmacology with special interest in chronic low level neurotoxicology and effects of environmental factors on brain health), Medical Director, The London Neurology and Pain Clinic (Medical Doctor and Scientist) (Germany and United Kingdom)

Professor Martin Haditsch MD PhD, Specialist (Austria) in Hygiene and Microbiology, Specialist (Germany) in Microbiology, Virology, Epidemiology/Infectious Diseases, Specialist (Austria) in Infectious Diseases and Tropical Medicine, Medical Director, TravelMedCenter, Leonding, Austria, Medical Director, Labor Hannover MVZ GmbH (Medical Doctor and Scientist) (Austria and Germany)

Professor Stefan Hockertz, Professor of Toxicology and Pharmacologym, European registered Toxicologist, Specialist in Immunology and Immunotoxicology, CEO tpi consult GmbH. (Scientist) (Germany)

Dr Lissa Johnson, BSc BA(Media) MPsych(Clin) PhD, Clinical Psychologist and Behavioural Psychologist, Expertise in the social psychology of torture, atrocity, collective violence and fear propaganda, Former member Australian Psychological Society Public Interest Advisory Group (Clinical Psychologist and Behavioural Scientist) (Australia)

Professor Ulrike Kämmerer PhD, Associate Professor of Experimental Reproductive Immunology and Tumor Biology at the Department of Obstetrics and Gynaecology, University Hospital of Würzburg, Germany, Trained molecular virologist (Diploma, PhD-Thesis) and Immunologist (Habilitation), Remains engaged in active laboratory research (Molecular Biology, Cell Biology (Scientist) (Germany)

Associate Professor Michael Palmer MD, Department of Chemistry (studied Medicine and Medical Microbiology in Germany, has taught Biochemistry since 2001 in present university in Canada; focus on Pharmacology, metabolism, biological membranes, computer programming; experimental research focus on bacterial toxins and antibiotics (Daptomycin); has written a textbook on Biochemical Pharmacology, University of Waterloo, Ontario, Canada (Medical Doctor and Scientist) (Canada and Germany)

Professor Karina Reiss PhD, Professor of Biochemistry, Christian Albrecht University of Kiel, Expertise in Cell Biology, Biochemistry (Scientist) (Germany)

Professor Andreas Sönnichsen MD, Professor of General Practice and Family Medicine, Department of General Practice and Family Medicine, Center of Public Health, Medical University of Vienna, Vienna (Medical Doctor) (Austria)

Dr Michael Yeadon BSc (Joint Honours in Biochemistry and Toxicology) PhD (Pharmacology), Formerly Vice President & Chief Scientific Officer Allergy & Respiratory, Pfizer Global R&D; Co-founder & CEO, Ziarco Pharma Ltd.; Independent Consultant (Scientist) (United Kingdom)

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Viroloog Bhakdi: “Gezonde mensen zijn niet gevaarlijk” maar het vaccin wel

Vorig artikelCovid19-vaccin sterfgevallen worden niet gedekt door levensverzekering omdat vaccinaties “experimentele medische interventie” zijn
Volgend artikelDenemarken zet Astra Zeneca vaccinaties stop
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

3 REACTIES

  1. Per directe stoppen met dit experiment , het is bewezen dat het middel erger is dan de kwaal.
    Het is sowieso een grof schandaal dat deze middelen vrijgegeven zijn door de authoriteiten terwijl men zou moeten weten wat de risico’s zijn !!

  2. En nog steeds is er geen enkele instantie/gecontroleerde opppositie/ hoernalisten in de wereld die het bewijs van het bestaan van dit zogenaamde virus durft te eisen, dmv verifieerbare genetische code, foto of isolaat, aan de volksverraders van de eu.

  3. Dat er veel aandacht is voor gen-interventie (gen’therapie’) is meer dan nuttitg, maar meer aandacht voor de agenda achter corona is nog veel belangrijker om niet te laat te zijn …

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in