De Europese databank van meldingen van vermoedelijke reacties op medicatie, EudraVigilance, houdt meldingen bij van kwetsuren en sterfgevallen na de experimentele Covid-19 ‘vaccins’.

Hier is wat EudraVigilance zegt over hun database:

Deze website is in 2012 door het Europees Geneesmiddelenbureau gelanceerd om het publiek toegang te geven tot meldingen van vermoedelijke bijwerkingen (ook bekend als vermoedelijke neveneffecten van geneesmiddelen). Deze meldingen worden elektronisch bij EudraVigilance ingediend door nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen en door farmaceutische bedrijven die houder zijn van vergunningen (licenties) voor het in de handel brengen van de geneesmiddelen.

EudraVigilance is een systeem voor het verzamelen van rapporten over vermoedelijke bijwerkingen. Deze meldingen worden gebruikt voor de beoordeling van de baten en risico’s van geneesmiddelen tijdens hun ontwikkeling en voor het toezicht op hun veiligheid na hun toelating in de Europese Economische Ruimte (EER). EudraVigilance is sinds december 2001 in gebruik.

Deze website is opgezet om te voldoen aan het EudraVigilance-toegangsbeleid, dat is ontwikkeld om de volksgezondheid te verbeteren door het toezicht op de veiligheid van geneesmiddelen te ondersteunen en om de transparantie voor belanghebbenden, waaronder het grote publiek, te vergroten.

De raad van bestuur van het Europees Geneesmiddelenbureau heeft het EudraVigilance-toegangsbeleid voor het eerst goedgekeurd in december 2010. In december 2015 werd door de raad van bestuur een herziening goedgekeurd op basis van de geneesmiddelenbewakingswetgeving van 2010. Het beleid is erop gericht belanghebbenden, zoals nationale regelgevende instanties inzake geneesmiddelen in de EER, de Europese Commissie, beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg, patiënten en consumenten, alsook de farmaceutische industrie en onderzoeksorganisaties, toegang te geven tot rapporten over vermoedelijke bijwerkingen.

Transparantie is een belangrijk leidend beginsel van het Bureau en is van cruciaal belang voor het opbouwen van vertrouwen in het regelgevingsproces. Door de transparantie te vergroten, kan het Bureau beter inspelen op de groeiende behoefte van belanghebbenden, waaronder het grote publiek, aan toegang tot informatie. (Bron)

  Dystopische vooruitzichten

Hun verslag tot 10 april 2021 vermeldt 6.662 doden en 299.065 gewonden na injecties van vier experimentele COVID-19 injecties:

Een abonnee van Health Impact News in Europa heeft de rapporten nagekeken voor elk van de drie Covid-19 injecties die Frontnieuws hier opneemt, en hier zijn de samenvattende gegevens tot 10 april 2021.

 

Hier is de samenvatting van de gegevens tot 10 april 2021.

Totaal aantal reacties voor het experimentele mRNA-vaccin Tozinameran (code BNT162b2, Comirnaty) van BioNTech/ Pfizer: 3.760 doden en 134.606 gewonden tot 10/04/2021

 • 10.021 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 31 sterfgevallen
 • 6.413 Hartaandoeningen incl. 442 sterfgevallen
 • 44 Familiale en genetische aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 3.620 Oor- en labyrintaandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 93 Endocriene aandoeningen
 • 3.997 Oogaandoeningen incl. 5 sterfgevallen
 • 30.091 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 196 sterfgevallen
 • 93.635 Algemene aandoeningen en aandoeningen aan de toedieningsplaats incl. 1.279 sterfgevallen
 • 171 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 14 sterfgevallen
 • 2.808 Immuunsysteemaandoeningen incl. 15 sterfgevallen
 • 8.451 Infecties en infecties incl. 380 sterfgevallen
 • 3.210 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 66 sterfgevallen
 • 6.560 Onderzoeken incl. 147 sterfgevallen
 • 2.207 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 79 sterfgevallen
 • 48.571 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 40 sterfgevallen
 • 109 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 7 sterfgevallen
 • 59.021 Zenuwstelselaandoeningen incl. 335 sterfgevallen
 • 152 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen incl. 6 sterfgevallen
 • 70 Productproblemen
 • 5.208 Psychiatrische aandoeningen incl. 52 sterfgevallen
 • 807 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 57 sterfgevallen
 • 806 Aandoeningen van het voortplantingssysteem en de borst incl. 1 sterfgeval
 • 12.075 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 432 sterfgevallen
 • 14.257 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 31 sterfgevallen
 • 352 Sociale omstandigheden incl. 5 sterfgevallen
 • 101 Chirurgische en medische ingrepen incl. 5 sterfgevallen
 • 6.996 Vaataandoeningen incl. 131 sterfgevallen
  Hartverscheurend - Kleinkinderen gedwongen oma te omhelzen door opgetrokken stuk "Hug Time" plastic

Totaal aantal reacties voor het experimentele van mRNA-vaccin mRNA-1273 (CX-024414) van Moderna: 1.801 doden en 13.426 gewonden tot 10/04/2021

 • 631 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 12 sterfgevallen
 • 6871 Hartaandoeningen incl. 180 sterfgevallen
 • 5 Familiale en genetische aandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 267 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 18 Endocriene aandoeningen
 • 415 Oogaandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 2.987 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 60 sterfgevallen
 • 9.634 Algemene aandoeningen en aandoeningen van de toedieningsplaats incl. 795 sterfgevallen
 • 56 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 379 Immuunsysteemaandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 1.075 Infecties en infecties incl. 93 sterfgevallen
 • 568 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties incl. 36 sterfgevallen
 • 862 Onderzoeken incl. 52 sterfgevallen
 • 382 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 33 sterfgevallen
 • 4.443 Spier- en skeletstelsel- en bindweefselaandoeningen incl. 37 sterfgevallen
 • 38 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 5 sterfgevallen
 • 5.738 Zenuwstelselaandoeningen incl. 193 sterfgevallen
 • 37 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen
 • 7 Productproblemen
 • 641 Psychiatrische aandoeningen incl. 28 sterfgevallen
 • 218 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 18 sterfgevallen
 • 83 Aandoeningen van voortplantingssysteem en borst incl. 1 sterfgeval
 • 1.657 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 158 sterfgevallen
 • 1.625 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 19 sterfgevallen
 • 121 Sociale omstandigheden incl. 5 sterfgevallen
 • 88 Chirurgische en medische ingrepen incl. 10 sterfgevallen
 • 839 Vaataandoeningen incl. 60 sterfgevallen

Totaal aantal reacties voor het experimentele COVID-19 vaccine AZD1222 (CHADOX1 NCOV-19) van Oxford/ AstraZeneca: 1.086 doden en 150.863 gewonden tot 10/04/2021

 • 4.092 Bloed- en lymfestelselaandoeningen incl. 44 sterfgevallen
 • 5.911 Hartaandoeningen incl. 140 sterfgevallen
 • 52 Aangeboren, familiale en genetische aandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 3.886 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 112 Endocriene aandoeningen incl. 2 sterfgevallen
 • 5.994 Oogaandoeningen incl. 4 sterfgevallen
 • 47.881 Maagdarmstelselaandoeningen incl. 40 sterfgevallen
 • 117.802Algemene aandoeningen en aandoeningen van de toedieningsplaats incl. 363 sterfgevallen
 • 162 Hepatobiliaire aandoeningen incl. 6 sterfgevallen
 • 1.499 Immuunsysteemaandoeningen incl. 5 sterfgevallen
 • 8.809 Infecties en infecties incl. 84 sterfgevallen
 • 3.095 Letsels, vergiftigingen en complicaties bij procedures incl. 11 sterfgevallen
 • 7.336 Onderzoeken incl. 14 sterfgevallen
 • 6.078 Stofwisselings- en voedingsstoornissen incl. 10 sterfgevallen
 • 68.519 Spier- en skeletaandoeningen en bindweefselaandoeningen incl. 7 sterfgevallen
 • 97 Neoplasma’s goedaardig, kwaadaardig en niet gespecificeerd (incl. cysten en poliepen) incl. 3 sterfgevallen
 • 92.586 Zenuwstelselaandoeningen incl. 154 sterfgevallen
 • 71 Zwangerschap, kraambed en perinatale aandoeningen
 • 39 Productproblemen
 • 7.934 Psychiatrische aandoeningen incl. 9 sterfgevallen
 • 1.446 Nier- en urinewegaandoeningen incl. 8 sterfgevallen
 • 1.328 Aandoeningen van het voortplantingsstelsel en de borst
 • 12,49 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 109 sterfgevallen
 • 19.069 Huid- en onderhuidaandoeningen incl. 6 sterfgevallen
 • 256 Sociale omstandigheden incl. 3 sterfgevallen
 • 322 Chirurgische en medische ingrepen incl. 7 sterfgevallen
 • 6.136 Vaataandoeningen incl. 56 sterfgevallen
  Matt in Melbourne - Regeringscontrole is buiten zinnen

Totaal aantal reacties voor het experimentele COVID-19 vaccine JANSSEN (AD26.COV2.S) from Johnson & Johnson15 doden en 170 gewonden tot 10/04/2021

(nog geen grafiek)

 • 3 Bloed- en lymfestelselaandoeningen
 • 20 Hartaandoeningen incl. 5 sterfgevallen
 • 11 Oor- en labyrintaandoeningen
 • 1 Endocriene aandoeningen
 • 9 Oogaandoeningen
 • 39 Maagdarmstelselaandoeningen
 • 109 Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsaandoeningen incl. 7 sterfgevallen
 • 2 Hepatobiliaire aandoeningen
 • 8 Immuunsysteemaandoeningen
 • 17 Infecties
 • 9 Letsel, vergiftiging en procedurele complicaties
 • 33 Onderzoeken
 • 7 Stofwisselings- en voedingsstoornissen
 • 37 Spier- en skeletstelsel- en bindweefselaandoeningen
 • 88 Zenuwstelselaandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 1 Productproblemen
 • 18 Psychiatrische aandoeningen
 • 5 Nier- en urinewegaandoeningen
 • 4 Voortplantingsstelsel- en borstaandoeningen
 • 30 Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen incl. 1 sterfgeval
 • 19 Huid- en onderhuidaandoeningen
 • 4 Sociale omstandigheden
 • 1 Chirurgische en medische ingrepen
 • 28 Vasculaire aandoeningen incl. 1 sterfgeval

Dit is openbare informatie die door het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) wordt gefinancierd, en iedereen kan het EudraVigilance-systeem gebruiken en deze gegevens verifiëren.

Dit zijn serieuze cijfers, en toch kennen we geen enkele nieuwsorganisatie die hier iets over heeft gepubliceerd, behalve Health Impact News & Frontnieuws.

Deel deze informatie alstublieft wijd en zijd, en voel je vrij om alles in dit artikel te kopiëren en te herpubliceren.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Groen licht voor medische apartheid in Europa – COVID-19 vaccinpaspoorten worden tegen de zomer geproduceerd

Vorig artikelDuitse media draaien door: niet-gevaccineerde mensen worden nu officieel als “volksvijanden” bestempeld
Volgend artikelStudie toont aan dat huiduitslag een bijwerking is van het COVID-vaccin
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

 1. Los van andere verzwakking, vervuiling en verontreiniging ivm kwaliteit van de (contra)maatregelen, voeding, lucht, stress beperking/verlichting etc.
  Wie waren er veelal braaf en en hoeveel griepprikken zijn er jarenlang gezet?
  Waar staan onze zendmasten veelal in de bebouwde kom?

 2. Vraag het anders aan een data analist.
  In aanmerking nemend dat ook in Nederland de data onvolledig is (gemanipuleerd/geen melding maken).
  Daarentegen Nederland oververtegenwoordigd lijkt in het melding maken van ‘werkingen’.
  Wat dat dan zal zeggen voor al die andere landen/verhouding geinjecteerden
  – indicatie voor (sterke) ondervertegenwoordiging?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in