Dit was een grote week voor de globalisten. Zij vinden dat het hun tijd is, go time, om de moeilijkste fase van de Grote Reset in te luiden, zodat zij verder kunnen gaan met wat zij de Vierde Industriële Revolutie noemen, schrijft Leo Hohmann.

De Vierde Industriële Revolutie, zoals uitgelegd door Wereld Economisch Forum goeroe Klaus Schwab, zal leiden tot een “samensmelting” van de fysieke, biologische en digitale identiteiten van ieder mens. Het is in feite het aanbreken van een nieuw tijdperk dat gebaseerd is op transhumanisme en technocratie, iets dat lijkt op wat in de dystopische roman Brave New World werd geschetst.

Maar zij kunnen daar niet komen voordat zij alles opnieuw hebben gereset. Dood het oude. Breng het nieuwe.

De wereld resetten is niet iets wat je kunt doen door gewoon op een knop te drukken. Daarvoor is een reeks goed opgezette wereldcrises nodig, zoals Schwab en zijn hoofdadviseur Yuval Noah Hariri meer dan eens hebben gezegd.

De globalisten zijn dus deze week bijeengekomen in Genève op de Wereldgezondheidsvergadering en zij zijn bijeengekomen in Davos op de top van het Wereld Economisch Forum. De twee steden, Genève en Davos, liggen beide in Zwitserland, op ongeveer drie uur rijden met de auto. Tussen deze twee bijeenkomsten in zal de klasse van de globalistische roofdieren hun instructies krijgen over wat te doen en wat te verwachten in de komende 12 maanden. Ik noem dit venster van 12 maanden het openingssalvo in de moordfase van de Grote Reset.

Schwab opende de bijeenkomst in Davos door te zeggen “de toekomst gebeurt niet zomaar; de toekomst wordt gebouwd door ons, door een krachtige gemeenschap, zoals u hier in deze zaal.”

Schwab zei dat “wij ons moeten voorbereiden op een bozer wordende wereld,” wat ik opvat als een slecht teken dat de globalisten ongerust worden, en het gevoel krijgen dat als zij niet snel drastische maatregelen nemen, al hun plannen om een eindtijd-wereldregering op te richten wel eens verprutst zouden kunnen zijn.

Schwab voegde eraan toe: “Wij hebben de middelen om de toestand in de wereld te verbeteren, maar twee voorwaarden zijn noodzakelijk:

“De eerste is dat wij allen handelen als belanghebbenden van grotere gemeenschappen.”

“En de tweede is dat wij samenwerken.”

Mijn vraag aan Klaus is de volgende: Samenwerken aan wat?

En wat bedoelt hij precies met de toestand in de wereld “verbeteren”?

Verbeteringen voor wie? Ik denk dat hij doelt op verbeteringen voor de 1 procent die de grote banken en bedrijven leiden en hun volgelingen, die het misschien opkrikken tot 3 of 4 procent. Voor de rest van ons hebben zij een agenda van ellende.

Tijd voor een ruiming

Als we kijken naar de WEF/UN agenda, die van ganser harte gesteund wordt door de regeringen van de V.S., V.K., E.U., Canada en Australië, dan wijst alles in de richting van een massale ruiming van de menselijke bevolking. Zij hebben de moordfase in werking gesteld.

Zoals zij het zien, kunnen wij uit hun retoriek opmaken, is het ruimen nodig om de planeet en haar hulpbronnen te redden voor hen, de globalistische elites die deze week in Davos en Genève vertegenwoordigd waren.

Zij hebben ons hun plannen van tevoren verteld. Dat doen zij altijd. Wij zullen niets bezitten, wij zullen geen privacy hebben, en wij zullen leren ervan te houden om voor ons overleven totaal afhankelijk te zijn van de regering en haar partners uit het bedrijfsleven.

David Beasley, uitvoerend directeur van het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties, sprak in Davos en had opbeurend nieuws. Bekijk zijn korte opmerkingen in de video hieronder.

In zijn formele toespraak tot het WEF legde Beasley uit dat de voedselsituatie in de wereld al slecht was vóór de oorlog in Oekraïne, maar dat de situatie sindsdien geëscaleerd is tot wat hij de ergste humanitaire crisis sinds de Tweede Wereldoorlog noemde.

  COVID waarheden: De dodelijke leugens gaan door

Dan is er de griezelige omslag van het Economist Magazine. Dit is het blad dat in handen is van Rothschild en dat de elite van de globalisten bedient. Er staat een tarweveld op, met de tarwekorrels voorgesteld als schedels, met als titel “De komende voedselcatastrofe”.

De Conservative Playlist meldt dat de Rockefeller Foundation, een andere globalistenclub met banden met Bill Gates, Schwab en het WEF, onlangs gewaarschuwd heeft dat er binnen vijf tot zes maanden een wereldwijde voedselcrisis van Bijbelse proporties voor onze deur zal staan.

De voorzitter van de Rockefeller Foundation, Rajiv Shah, beschreef wat zich binnenkort zal ontvouwen als een “enorme, onmiddellijke voedselcrisis” die de hele wereld zal treffen, en geen land onberoerd zal laten.

Dit is geen communisme, want als dat zo was, zouden de grote bedrijven er niet allemaal bij betrokken zijn. Dit is technocratie, die gebruik maakt van de macht van het verzamelen van gegevens en van geavanceerde bewakingstechnologie, die zij op elk contactpunt inzetten – op medisch gebied, in de media en de sociale media, in de wetenschap, in het onderwijs, op kleinhandelsniveau, in het leger en op het gebied van de bioveiligheid.

Maar hoe, zo vragen de mensen, zullen zij het zo maken dat wij niets meer bezitten en alleen nog maar alles huren van de miljardairs en multimiljonairs?

Ik zeg deze mensen dat, als zij wakker waren, zij het antwoord op hun vraag in real time zouden zien spelen.

Door steeds meer geld te scheppen en de waarde van de dollar opzettelijk te doen dalen, dwingen de Federal Reserve en het banksysteem u om meer te betalen voor minder. Om te overleven, of u nu tot de lagere middenklasse, de middenklasse, of de hogere middenklasse behoort, zult u meer betalen voor dezelfde liter benzine, dezelfde boodschappen, dezelfde kleding als u vroeger had. U kunt een tijdje boodschappen doen door gewoon minder te kopen en te bezuinigen, maar na een tijdje zult u uw auto’s, uw huizen, uw voedselinname, alles moeten verminderen.

Dit is de reden waarom Mayer Rothschild zei: “Het kan mij niet schelen wie de wetten van een land maakt, zolang ik het geld maar beheer.”

Het plan is om u overal uit te prijzen tot het punt waarop u een klein appartement in de stad huurt naast een spoorlijn, en uw SUV vervangt door een mini-elektrische auto (als u zich dat kunt veroorloven) of zelfs een fiets. Kijk maar naar China. Dat is de toekomst die zij voor ons gepland hebben.

Hoe meer pijn er veroorzaakt wordt, hoe dichter de elites komen bij het kunnen uitvoeren van hun Grote Reset, met digitale QR-codes die aan ieder mens vastzitten en die al uw gezondheidsgegevens bevatten op een app van uw mobiele telefoon, en die app ook verbinden met uw bankrekening en uw vermogen om in te loggen op het internet. Dat is het doel.

Nu zit hier het addertje onder het gras.

De miljardairs van de globalistische elites weten dat hun plan impopulair is.

Zij weten dat ten minste de helft van de bevolking in de rijke landen nooit vrijwillig met dit plan zal instemmen. Zij zullen gedwongen moeten worden in een tijd van afschuwelijke crises, zoals oorlog of een golf van “volksgezondheidscrises,” en de extreme ontberingen die zulke crises veroorzaken.

Omdat de overgrote meerderheid van de Amerikanen lijdt aan een extreme normaalheidsvooroordeel, kunnen zij niet zien wat er komt. Zij zullen volkomen overrompeld worden. De sporadische tekorten die zij nu in de supermarkten zien, dat is volgens deze mensen maar een tijdelijke hapering die zichzelf spoedig zal gladstrijken. Niets om zich zorgen over te maken.

Zij zien niet dat oorlog en hongersnood vlak om de hoek liggen. Wanneer die er komt, zullen zij dus beheerst worden door angst en verwarring. De angstniveaus zullen de pan uit rijzen.

  Professor Michel Chossudovsky - #Ja, het is een "killer-vaccin"

De meesten zullen zich onderwerpen aan het beestensysteem dat over de ruggen van deze van tevoren bedachte crisissen wordt opgetrokken.

Vanwege de regel van derden zal ergens tussen de 25 en 30 procent zich nooit aan zo’n systeem onderwerpen. We hebben het vorig jaar gezien met de vaccins, toen ongeveer 70 procent van de Amerikanen capituleerde voor de druk van “neem je prik “, maar 30 procent sterk bleef en zich verzette.

Nu geeft Stephane Bancel, de CEO van Moderna, toe dat niemand zijn vaccins wil en dat hij ze moet weggooien, 30 miljoen doses om precies te zijn.

Kijk maar eens naar zijn commentaar in de video hieronder. Hij is erg verdrietig.

Waar het voor de elites op neerkomt is dit: de bevolking is gewoon te groot en onbeheersbaar voor het soort op middelen gebaseerde, totaal gecontroleerde maatschappij dat hun dystopische technocratie voorschrijft, en als er iets is dat een technocratie gewoon niet kan verdragen, dan is het wel een aanzienlijke bevolking van mensen die hun plaats niet kennen. Zij geloven nog in vrije meningsuiting, het Eerste en het Tweede Amendement, dat mensen mannelijk of vrouwelijk geboren worden, dat soort ouderwetse dingen. Zij moeten uit de weg geruimd worden.

De moordfase: hoe zullen zij de bevolking afmaken?

Om die reden zijn wij in de moordfase van de Grote Reset gekomen.

Alles waar zij zich nu mee bezighouden, deze zogenaamde belanghebbenden, zorgt ervoor dat mensen voortijdig sterven in bepaalde belangrijke landen waar wij grote middenklasse bevolkingen hebben die gewend zijn een betrekkelijk vrij leven te leiden. Zij passen niet in de totale surveillancemaatschappij, waarin uw bewegingen in real time worden gevolgd, uw bestedingsgewoonten worden gecontroleerd en beoordeeld, uw eetgewoonten worden gevolgd (vlees zal een “zeldzame traktatie” zijn, aldus het WEF). Al uw levensactiviteiten zullen worden gevolgd om uw koolstofvoetafdruk te berekenen en te volgen en uw algemene sociale kredietscore te beoordelen.

Laten we eens kijken naar de wrijvingspunten in de maatschappij van dit ogenblik, die worden aangewakkerd door de globalistische elites die alles besturen, van het monetaire en bankwezen tot de grote bedrijven, de media, Big Pharma en Big Tech.

 • Geproduceerde onderbrekingen in de toeleveringsketen, samen met tekorten aan voedsel, kunstmest en brandstof, die allemaal tot hongersnood zullen leiden. Kijk naar de onderstaande video van een ontsporing van een trein afgelopen zondag in Alberta, Canada – de trein vervoerde toevallig 43 containers potas voor de broodnodige stikstofmeststoffen.

 • Het promoten van dodelijke vaccins en boosters met de terugkeer van vaccinatiemandaten waarschijnlijk tegen deze herfst.
 • Het aanwakkeren van burgerlijke onrust, massale schietpartijen en de daaruit voortvloeiende gaslighting van Amerikaanse wapenbezitters met opruiende retoriek uit het Witte Huis. De media zullen de regering Biden steunen als zij een soort nationale wapenbeheersingsmaatregelen wil invoeren. Joe Scarborough en Mika Brzezinski op MSNBC zijn slechts twee van de vele leugenaars in de media die propaganda leveren namens de Amerikaanse inlichtingendiensten. Sinds de massale schietpartijen in Buffalo en Uvalde, Texas, hameren Mika en Joe erop dat het nu tijd is dat de regering bepaalde geweren illegaal verklaart. Dit soort retoriek, dreigen met ontwapening van gezagsgetrouwe Amerikanen in een tijd waarin de misdaad de pan uit rijst, zal er alleen maar toe leiden dat meer mensen wapens willen kopen om zich te beschermen.
 • Hun proxy-oorlog tegen Rusland escaleert in een regionale en uiteindelijk een wereldoorlog. China gaat Taiwan veroveren, en Iran gaat misschien achter Israël aan. Rusland en China zijn gewoon beter op deze oorlog voorbereid dan de V.S. en Europa.
 • Het aanwakkeren van de globalistische obsessie met de LGBTQ transgender manie, tot op het punt dat het overal in uw gezicht is, maar wat nog belangrijker is, in het gezicht van uw kind, op school, op zomerkamp, bij de padvinders en de padvindsters, zelfs in veel kerken. Dit verzwakt de poel van jonge mensen nog meer door hen te verwarren over hun eigen geslacht, en leidt er, samen met de homo- en lesbische push, toe dat er minder baby’s geboren worden.
  Hoe wordt iemand wakker?

De Deagel bevolkingsprognose van 2014

Al het bovenstaande beleid drijft op één ding, massale ontvolking.

Ik grijp terug naar de analyse die Deagel Corp. enkele jaren geleden gemaakt heeft.

Deagel is een militaire aannemer die in 2014 een prognose publiceerde van een massale bevolkingsafname tot het jaar 2025, wanneer Amerika nog maar 100 miljoen mensen zou tellen, tegen meer dan 327 miljoen in 2017. West-Europese naties, vooral het V.K. en Duitsland, zouden een even drastische daling van de bevolking zien.

Op basis van de berekeningen van Deagel, gesteld dat ze ook maar in de buurt van accuraat blijken te zijn, zullen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk de komende drie jaar de meest onveilige plaatsen zijn om te wonen, gevolgd door Duitsland en dan de rest van de E.U.-naties. Deze bevolkingsvoorspelling was zo controversieel, en liet bevolkingsdalingen zien van 80 procent in de Verenigde Staten en tussen de 50 en 80 procent voor bijna elk West-Europees land, dat de studie in maart 2022 op mysterieuze wijze verdween van Deagel’s post-Covid website.

Tot de impact van de Covid “pandemie” en de massale vaccinatiecampagne die daarvan het gevolg was, hebben veel onderzoekers zich op het hoofd gekrabd toen zij de spreadsheets van Deagel bekeken. Maar nu begint het logischer te worden.

Onderzoeker Craig Paardekooper heeft onlangs zijn verslag uitgebracht over de voorspellingen van een wereldwijde ontvolking op basis van een bijwerking van de Deagel cijfers. U kunt zijn bijgewerkte voorspellingen voor elk land zien. Hij laat zien dat de V.S. 70,2 procent van zijn bevolking verliest en het V.K. 78,5 procent tegen 2025.

De voorspellingen van Deagel leken in 2014 zo vergezocht dat sommige mensen Deagel ervan beschuldigden aan een psy op bezig te zijn. Maar misschien had Deagel goede bronnen om zijn analyse te staven. De Rockefeller Foundation had immers in 2010 haar “Lockstep” analyse gepubliceerd, waarin zo goed als gegarandeerd werd dat grote pandemieën tientallen miljoenen mensen zouden uitroeien, en Bill Gates, de rijkste man ter wereld, was in 2014 ook al ver in zijn vaccin-fase, nadat hij zijn aandacht een paar jaar eerder verlegd had van computers naar vaccins.

Wij weten natuurlijk dat de eerste “richtlijn” die in het Georgia Guidestones monument geëtst staat, luidt: “Handhaaf de mensheid onder de 500.000.000 in eeuwig evenwicht met de natuur,” wat neerkomt op een vermindering van meer dan 90 procent van de mensen op aarde. Dat is een doel dat ongehoord leek, totdat de volle omvang van de gifdoodsprikken en daarna het vooruitzicht van wereldwijde hongersnood en de Derde Wereldoorlog in zicht begonnen te komen, net achter de horizon van de dagelijkse nieuwskoppen.

Waar het op neerkomt: wij leven in vreemde tijden, en ik geloof dat het de eindtijd is. Wij moeten ons allen concentreren op het ons lichamelijk, geestelijk en emotioneel harden voor wat ons de komende drie jaar te wachten staat, terwijl wij beseffen dat het belangrijkste is om ons geestelijk te harden.

God zegene u allen terwijl u met uw voorbereidingen bezig bent.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Angstaanjagende oversterfte toename sinds de invoering van het COVID-19 vaccin – Alle Gevaccineerden DOOD tegen 2025?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelGevolgen van Vaccin-AIDS: Is apenpokken een bijwerking van COVID-19 injecties, Vaccinpokken?
Volgend artikelCanadese onderzoekers vinden koolstofnanotech en thulium in Moderna en Pfizer Covid injecties
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

35 REACTIES

 1. In de berekeningen van Deagel ontbreekt één cruciale factor en dat is …Poetins Rusland. En ik ben vrij zeker dat weldra ‘we the people’ zo hard gaan terugslaan naar die oude doorzopen nazi-zakken dat zij de slachtoffers zullen worden en door ons in de vuilbakken der geschiedenis zullen belanden, samen met alle, en ik herhaal het alle ‘Young Global Leaders’ en ‘Young Global Shapers’…allemaal staan ze op een lijst..en die zal afgewerkt worden! Als voorbeeld kan ik nu Sri Lanka aanhalen waar politici terecht in de fik worden gestoken en in vuilbakken worden gegooid waar ze thuishoren!

  • Ooit hadden wij nog ballen, en deden dat ook; gebr.de Wit, 1884; en bijltjes dag na WO2

   Wordt tijd dat we rotzooi gaan opruimen; de globalisten, de millieu freaks, het linkse maatschappij verziekende tuig.

  • Gnetech,
   Dat is net wat ze willen dat wij in opstand komen om ons een kogel door het hoofd te jagen!
   En uwe cruciale factor speelt (voor mij) heel duidelijk het plan mee…
   Stel dat we achter die 1 % aanjagen of alles voor hen misgaat dan lopen die snel naar hun bunkers om daar op het knopje te drukken. Die hebben niks te verliezen want ze willen ons dood en opnieuw beginnen! Van de overlevenden maken ze hun werkmieren om alles terug op te bouwen!
   We zijn steeds de grote verliezers dat moet hoop ik nu duidelijk zijn.
   Blijf je dan beter in je zetel zitten? Nee, zeker niet!
   Die achter het gordijn kan je wel vergeten en The Young Global Leaders lopen op tijd weg uit je land.
   Daar bestaan allang procedures voor.

 2. De mensen die bij het WEF aanwezig zijn (oa Koningin Maxima) hebben gezamenlijk genoeg vermogen om de hele wereld te voeden en ervoor te zorgen dat de wereld een betere plek wordt voor iedereen. Zij zeggen dat ze een betere wereld willen, echter alleen voor zichzelf. Om die reden kiezen zij voor depopulatie, genocide. Dat is een bewuste keuze. Een keuze waar zij mee moeten leven en waarvoor zij tzt verantwoording moeten afleggen. Aan God.

  • “De mensen die bij het WEF aanwezig zijn (oa Koningin Maxima) hebben gezamenlijk genoeg vermogen om de hele wereld te voeden en ervoor te zorgen dat de wereld een betere plek wordt voor iedereen.”

   Dat hebben ze niet. Ze hebben papier en digitaal bezit: fiatgeld, aandelen, obligaties, die hun waarde ontlenen aan afspraken. De uiteindelijke naleving van die afspraken bestaat erin, dat iemand voor dat fiatgeld wil werken. De macht is dus aan het werkvolk. Hun ‘macht’ bestaat uit hypnose.

   • Zo blijkt maar weer dat het kwade niet zelfstandig kan bestaan maar parasiteert op het goede. In dit geval dus het, voor de waarde-handhaving van hun geld en effecten, wel moeten vertrouwen van de kwaden op het moreel hoogstaande nakomen van je afspraken door de goeden.
    Juist ingezien dus. Het is zelfbedrog als de globalisten denken een super luxe leventje te zullen kunnen blijven leiden na uitmoording van 90% van hun medemensen, vooral het voorlijke Westerse deel ervan, en na de rest in cyborg-slaven te hebben getransformeerd. Of gaan ze zelf hun kaviaar oogsten? En bij elkaar elke morgen de drollen eruit trekken omdat de dementerenden onder hen niet meer zelfstandig naar het toilet kunnen? Bv. Maxima of Mabel die dat bij Soros of Schwab doen?
    Troost u ook met de gedachte, dat hun hele transhumanisme, dat is de idee dat de globalisten wel eens eventjes de verdere evolutie van de mens ter hand zullen kunnen nemen, waarbij ze volgens Hariri ooit zelfs geesten zullen kunnen maken en eeuwig leven dankzij door abortus geoogste embryonale cellen, gebaseerd is op een grote kolder, namelijk Darwins evolutieleer, die wetenschappelijk altijd al failliet is geweest maar waarover u al van Darwins tijd af aan door de media voor de gek bent gehouden. Klinkt u dit bekend in de oren?

 3. >En wat bedoelt hij precies met de toestand in de wereld “verbeteren”?

  Men creêert ettelijke problemen, zo gecompliceerd dat de massa zich niet kan voorstellen dat dit op samenwerking berust.
  Zo gecompliceerd, dat de massa niet kan zien wie de veroorzakers hiervan zijn.
  Men laat het jaren pruttelen, en men zegt dan tegen de mensen: “Wij kunnen de wereld verbeteren.”

  • Maar vitamine d is life savend, het is het meest belangrijke wat we nodig hebben, de hufters.
   Dat houd in dat ik voor 10 jaar moet inkopen dan.

 4. The forecast van Deagel is niet meer op hun eigen site te vinden, maar wel nog hier:

  https://archive.ph/nAHJK

  Nederland komt er redelijk gunstig uit met nog 16 miljoen inwoners, maar het is onduidelijk of dit nieuwe immigranten zijn of de bestaande burgerbevolking.

  Bijna halverwege de voorspellingsperiode en gezien een eerdere niet uitgekomen voorspelling uit 2013 of 2014, ben ik er vrij gerust op, dat ze niet uit zal komen.

 5. Hoe vaak is dat grote sterven nou la voorspeld?
  Eerst was het herfst 2021, daarna april 2022 en nu ligt het weer in de toekomst.

  Onzin berichten

 6. Kosmos sloopt eerst Amerika, worden de zonnestormen steeds heftiger, waren er gisteren 250 aardbevingen voor de kust van Amerika, kijken die globalisten weg van wat er werkelijk gebeurt op onze aarde zijn alleen maar ego gedreven en komen 8 billion people on our globe instead of a few no longer believe blindly in government, our parents or celebrities, but more in ourselves” for the next 2000 years. Where are we going is Back tot origin, authenticity, respect for the individual and Mother Earth and we move from desire to intelligence and we come to the conclusion that the people are in the lead and The Earth is Forcing you to Evolve https://youtu.be/r-SPns0Lx1U Consistent power spikes in the Schumann resonances force brainwaves to stay elevated in power which has the effect of raising human consciousness.
  De consistente stroompieken die nu over onze aarde neerdalen in de Schumann resonanties dwingen onze hersengolven hoog in kracht te blijven, om zodoende het effect te bereiken van onze collectieve mensheid tezamen het menselijke bewustzijn te doen verhogen en doet de kosmos er nog 10 maanden over om zijn rondje af te maken en zijn wij aan de beurt voor de komende 2000 jaren om je talenten te ontwikkelen, zelfredzaamheid nastreven met diegene die jouw hierin willen begeleiden en is biggest reset ever die we nu gaan meemaken met zijn allen. Houd moed en blijf geloven in jezelf.

 7. Zoals de mensheid het jaar afsluit met een spetterende vuurwerkshow, zo sluit de kosmos de meer dan 2 eeuwen durende cyclus af met zijn grootste vuurwerkshow in de vorm van de meest bizarre weersveranderingen met heel veel water zoals de naam ook doet vermoeden de hele wereld nu meemaakt zoals reeds eerder gebeurde als je geschiedenis had geraadpleegd voor wat komen gaat.

  1) Plotselinge overstromingen
  2) Windstormen: Tornado’s, tropische cyclonen, tyfoons, sneeuwstormen, hagel, orkanen, droogte, kou
  3) Brand: bosbrand, brand, smog
  4) Aardrampen: aardbevingen, tsunami’s, modderstromen, lawines, ijslawines, zinkgaten, vulkaanuitbarstingen. De aardkorst beweegt
  5) Rampen: epidemieën bij mens en dier, opwarming van de aarde
  De kracht van de maan
  Over de ENERGIE van de maan en de invloed die zij uitoefent op de natuur, onze gezondheid, financiën, liefde, familie en avontuur momenteel die wereldwijd gaande is.
  Dat de maan HET GEDRAG van mens en dier, de getijden en andere natuurverschijnselen beïnvloedt is algemeen bekend. Dat de kracht van de maan óók invloed heeft op ons dagelijks leven en op gebieden zoals familie, beroep en financiën, liefde en partnerschap, vruchtbaarheid, lichaam en geest, avontuur, sfeer en algemeen welbevinden zal dan ook niemand verbazen.

  • Plotseling overstromingen??? Meen je dat echt?
   Uw optelsom was steeds op aarde aanwezig, nooit anders geweten en klimaat veranderd steeds!
   Zo zit de aarde in elkaar – vroeger waren er ook overstromingen waar dieren en mensen zowel in Nederland als België verdronken. Je moet de geschiedenis eens zelf eens goed raadplegen, haha
   Boosdoener is vooral de zon.
   En die maan… heeft bij mij geen enkele invloed op mijn gedrag laat staan in de liefde, ik neuk even hard als vroeger, haha grapjas.
   Jij bent typetje Obama? Ook zo een voorspeller dat we morgen gaan verdrinken maar koopt zoals al die doomdenkers zijn villa’s dicht aan het water, haha.
   En… klimaat opwarming heeft ook zijn voordelen maar je moet die wel willen inzien, begrijpen of opzoeken. Door vocht en warmte zal de planeet groener worden… meer insecten… meer dieren…
   Wist je dat 1 bliksem ook een grote vervuiler is?

   • Bliksem voedt vele physische en chemische processen die vrijwel allemaal goed en zelfs noodzakelijk zijn voor het leven op aarde. Hetzelfde geldt voor de maan, nl als die er niet was zou onze planeet weinig leven kennen.

    Nou Jos, neuk jij maar lekker verder, misschien levert het wat op…

  • Alles wat jij beschrijft wordt niet veroorzaakt door “de kosmos” maar door de globalistische bende die nu de wereld in zijn greep heeft, inclusief de “natuurverschijnselen” en het klimaat met behulp van chemtrails enz.

 8. Ed Dirker,
  dit zal je misschien verbazen, maar de overstromingen in Australië die al maanden aan de gang zijn en de enorme bosbranden van een paar jaar geleden, zijn allemaal met opzet gedaan en maken deel uit van de Grote Reset.

  Bekijk Max Igan’s video https://odysee.com/@thecrowhouse:2/The-Great-Reset-Phase-3:5
  Max Igan is een Australiër die afgelopen oktober letterlijk uit Australie is gevlucht, de Australische politie zou hem anders gearresteerd hebben, en nu in Mexico verblijft.
  Max Igan vanwege zijn videos staat op de “hitlist” van de Australische authoriteiten.
  Vanaf de 8 minuten, 20 seconden in zijn video legt hij in detaille uit dat ze het weer kunnen en willen beheersen en dat al minstens 20 jaar doen. De Amerikanen hebben dat al tijdens de Vietnam Oorlog gedaan.

  Australische bedrijven manipuleren het weer in Australië:
  https://tottnews.com/2018/06/25/australian-companies-manipulating-our-weather/
  “Zo hebben we in 2005 de droogte in Australië doorbroken. Zo hebben we de branden in Victoria vanaf Zwarte Zaterdag in 2009 geblust.”. – Wanneer de meeste mensen omhoog kijken, zien ze wolken. We zien potentie. http://www.weathermodification.com/index.php

  De enorme overstromingen zijn met opzet gedaan om de voedselvoorziening, de eigendommen van mensen, banen, enz. te vernietigen, zodat ze afhankelijk worden van aalmoezen van de overheid en gedwongen worden om in de “Smart Cities” te wonen. Regeringen zouden dat toch niet doen?
  Ze doen het en zullen alles en iedereen vernietigen om The Great Reset op ons te dwingen.
  Zij gebruiken de vaccins, de “Oorlog” in Ukraine die misschien wel een de Derde Wereld Oorlog zou kunnen worden, en komende voedseltekorten om de mensheid uit te roeien.
  Dr. Michael Yeadon was Pfizer’s Vice President, heeft zich tegen Pfizer gekeerd, en zei in een interview dat ze met de “vaccins”, die helemaal geen vaccins zijn, de wereld bevolking met 90% tot 95% willen verminderen.

 9. Fijn dat het dom volk nog zo positief is dan is de dood ook niet langer je angst maar je vrijheid.
  Kom op Bill Gates vermoord het schaapjes volk zij bieden nu geen weerstand en je kan ze af slachten als lammetjes hou ze een wortel voor hun neus dan leg dat klootjes volk hun hoofd op de hakblok, zet door Bill.

 10. Het Georgia guidenstones monument waarop de uitroeiings aantallen van de mensheid vermeld staat is onlangs met de grond gelijk gemaakt.
  Dit is mi een belangrijk voorteken geweest dat de plannen en alle betrokkenen van het WEF en aanverwante organisaties hetzelfde lot zullen ondergaan. Ofschoon we allemaal zeer alert moeten blijven, zie ik het ‘elite’ kaartenhuis uiteindelijk met donderend geraas ineen storten.

 11. Ik ben niet bang of angstig door de toedoen van de satanist elite. Jesus Christus zei dat ons geloviges niets te vrezen hebben, ook niet angsig of bang moeten zijn, angsten en bang zijn is van de slang de duivel hemself. Voor ons zullen gezorgd worden zoals wij nog nooit hadden gezien, de geloviges zullen in overvloed leven en niets te kort komen. Dank onse Heer Jesus Christus voor zijn beloftes, hij is een God wat zij woord houdt en ons zullen niets te kort komen. De sataniste en so genaamd elite kunnen verkondigen wat zij willen maar ik ben niet bang, ik houdt mezelf alleen op de hoogte vvan wat zij alles uitkraam, verder ga ik verder met mijn leven zonder angst en zonder vaccinaties.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in