stormplacess / Pixabay

Ik doe daarom een beroep op jullie allemaal – vooral degenen die tot nu toe in ontkenning hebben geleefd – die deze open brief lezen, om standvastigheid, veerkracht en vooral moed en vertrouwen in jezelf te vinden, dat we erin kunnen en zullen slagen om de wereld te bevrijden van de verdorven kliek technocratische neofascisten die zich schuilhoudt onder de paraplu van de VN, het WEF en de WHO, zodat we onze ethische en politieke rechten en plichten tegenover elkaar opnieuw kunnen bevestigen in een wereld die gewijd is aan vrede in plaats van interne oorlog op vele niveaus. De mensheid heeft altijd gestreefd naar vrede als ideaal; het is de moeite waard om dat opnieuw te doen.”

Het is met een zwaar hart, maar met een hoopvolle geest dat ik dit schrijf. Het is immers niet gemakkelijk om te erkennen dat je op een historische plaats staat waar je niets minder dan de mogelijke, maar gelukkig niet waarschijnlijke ondergang van een samenleving die gekenmerkt wordt door de overhand van vrijheid kunt zien, schrijft
Bert Olivier.

Ik gebruik de term ‘overhand’ opzettelijk, omdat vrijheid nooit absoluut is, maar altijd binnen bepaalde sociale en wettelijke beperkingen valt, en zolang je binnen die beperkingen handelt (bijvoorbeeld de grondwet van een land) zou je kunnen zeggen dat je ‘vrij’ bent. Maar wat zich de afgelopen vier jaar en vier maanden heeft ontvouwd in de vorm van het opleggen van veel strengere beperkingen dan ooit tevoren aan de wereldbevolking, is een voorbode van veel erger dat komen gaat; het duidt in feite op een vrijwel volledig verlies van menselijke vrijheid. Het zou zelfs – en dit is niet overdreven – kunnen leiden tot het uitsterven van de menselijke soort.

Het is deze gedachte aan het verlies van de vrijheid die we vroeger genoten, gekoppeld aan de overweging dat het onze kinderen en kleinkinderen zullen zijn die het meest zullen lijden onder de tirannieke dispensatie die wordt gepland, die mij heeft aangezet tot het schrijven van deze open brief. Een ‘open brief’ impliceert natuurlijk dat hij aan niemand in het bijzonder is gericht, maar aan iedereen in het algemeen; toch kan hij paradoxaal genoeg alleen effect hebben als individuen die hem lezen de ‘boodschap’ ter harte nemen.

Wat is mijn boodschap? Het is in wezen een les in morele moed. Als je sinds 2020 je kop in het zand hebt gestoken, is het tijd om rechtop te gaan staan en te erkennen wat er in de wereld gebeurt, namelijk een goed geplande, gezamenlijke inspanning om de overgrote meerderheid van de menselijke soort tot slaaf te maken, afgezien van degenen die onopvallend zullen worden afgevoerd – naast degenen die al aan de zeis (of moet ik zeggen prik?) van de Magere Hein zijn gevallen.

Denk niet dat je gespaard zult worden als je een gehoorzaam, tot nu toe gezagsgetrouw parlementslid in je land bent, of als je een dokter bent die de dubieuze instructies van je medische superieur (die schatplichtig is aan het World Economic Forum of de WHO) heeft uitgevoerd. Je wordt niet opgenomen in de club van de foutief benoemde ‘elites’, die in feite parasieten zijn; het is een club met gesloten lidmaatschap. Met andere woorden, er is alle reden om te beginnen met terugvechten, in plaats van toe te geven aan het proces om stilletjes een totalitaire heerschappij onder je neus te installeren. Wees geen lafaard – op een dag zullen de kinderen van je kinderen zich voor je schamen. Maak ze trots! In 2021 schreef Brandon Smith al:

…de oorlog staat al voor de deur. Een mens heeft twee keuzes: Vechten of tot slaaf gemaakt worden. Er is geen derde optie. Er is geen weglopen. Je kunt je er niet voor verbergen en er is geen passieve oplossing voor.

Je zou dus, als je accepteert dat we allemaal op een dag moeten sterven, een ommekeer kunnen maken en in jezelf ontdekken waarvan je niet wist dat je het had: moed. Denk niet dat moedige mensen zoals Dr. Naomi Wolf, Robert F. Kennedy Jr., Dr. Joseph Mercola, het Britse parlementslid Andrew Bridgen en vele anderen die ik hier niet bij naam kan noemen, zo onmenselijk zijn dat ze geen angst kennen. Moed betekent niet de afwezigheid van angst, maar het vermogen, hoe moeilijk ook, om te handelen ondanks je angst. Je herinnert je misschien dat inspirerende liedje uit de film The King and I, waarin Anna zingt:

  WEF-bureaucraat roept leger op om bevolking te vaccineren: "Stop met het uitleggen van de wetenschap"

Als ik bang ben,

houd ik mijn hoofd rechtop

En fluit een vrolijk deuntje,

Zodat niemand zal vermoeden

dat ik bang ben.

Terwijl ik ril in mijn schoenen,

Sla ik een achteloze pose aan

En fluit een vrolijk deuntje

En niemand zal ooit weten

dat ik bang ben.

Het resultaat van dit bedrog

Is heel vreemd om te vertellen,

Want als ik de mensen die ik vrees voor de gek houd,

hou ik mezelf ook voor de gek!

Ik fluit een vrolijk deuntje,

En elke keer

Het geluk in het deuntje

Overtuigt me dat ik

Niet bang ben!

Doe alsof je dapper bent

En de truc zal je ver brengen;

Je mag zo dapper zijn

Als je doet geloven dat je bent.

Dit klinkt misschien als een pure romantisering van angst, maar dat is het niet; wat het echt betekent is dat, wanneer je geconfronteerd wordt met gevaar of een bedreiging van welke aard dan ook, je moet handelen, en als dat een houding vereist van doen alsof je dapper bent, dan moet dat maar. Het is het handelen dat er de betekenis van moed aan geeft. Natuurlijk is er de ‘vecht-of-vlucht’-respons, die op evolutionaire gronden in ons allemaal is ingebouwd, wat wordt bevestigd door het feit dat de meeste mensen in de wereld tot nu toe voor de ‘vlucht’-optie hebben gekozen – niet noodzakelijkerwijs in fysieke zin, maar psychologisch, door gewoon door te gaan alsof er niets aan de hand is. Maar denk er eens over na: als vluchten in een gevaarlijke situatie alleen maar betekent dat je later in het nauw gedreven wordt en nergens heen kunt vluchten, is het dan niet beter om nu een front te vormen?

Dit is natuurlijk geen garantie dat er geen vergeldingsmaatregelen tegen je genomen zullen worden door je tegenstander(s) – of door de laffe lafaards die hen dienen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik voor mezelf spreek, zou ik liever dat risico lopen dan dat ik mijn vrienden en familie niet onder ogen kan komen, simpelweg omdat ik in een staat van ontkenning terechtkwam terwijl ik diep van binnen wist dat er something rotten in the state of Denmark was

Het is makkelijk om jezelf voor de gek te houden en te geloven dat alles echt in orde is en dat binnenkort de tekenen die je een ongemakkelijk gevoel geven zullen verdwijnen en het leven weer gewoon goed zal zijn. Maar negeer deze signalen op dit moment NIET; er is iets heel erg mis in de wereld en als je echt terug wilt naar een schijn van normaliteit en beschaafdheid, kijk dan de waarheid in het gezicht en fluit dat vrolijke deuntje als voorbode van actie. We hebben het punt bereikt waarop alles op het spel staat – niet alleen onze levens, maar ook onze toekomst en die van onze nakomelingen als vrije burgers.

Hoewel de omvang van de huidige bedreiging van onze vrijheid enorm is, groter dan alles wat er ooit in de geschiedenis heeft plaatsgevonden, is het niet de eerste keer dat mensen hebben moeten besluiten zich te verzetten tegen, of in opstand te komen tegen, een dergelijke bedreiging. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, bijvoorbeeld, waren het niet alleen soldaten die hun moed moesten verzamelen op het slagveld, om zich te verzetten tegen de dreiging die het fascisme inhield voor de wereld, toen zes miljoen Joden werden vermoord in de beruchte gaskamers van Auschwitz, Dachau en andere vernietigingskampen, laat staan de miljoenen andere mensen die omkwamen in andere landen zoals Rusland.

  Wie zijn 'zij'? Duik in het konijnenhol in deze exclusieve reportage

Veel dappere zielen sloten zich bijvoorbeeld aan bij de verzetsbewegingen in de door de nazi’s bezette landen, goed wetende dat ze waarschijnlijk zouden worden geëxecuteerd als ze werden opgepakt. Zelfs iemand die lid was van de Nazipartij – Oskar Schindler – had de moed om een plan te bedenken om de Joden in zijn industrie (in Polen) te redden van een waarschijnlijke dood. Zijn verhaal is vastgelegd in de film Schindler’s List (gebaseerd op een historische roman), geregisseerd door Steven Spielberg, en het geeft de risico’s en de moed weer die nodig waren om zo’n gedurfd plan uit te voeren.

De lijst van bekende personen die in de loop van de geschiedenis hun leven hebben gewaagd in een strijd voor vrijheid eindigt hier niet en het is goed om onszelf aan een aantal van hen te herinneren. Dit zijn onder andere Dietrich Bonhoeffer, de Duitse theoloog, die in opstand kwam tegen de nazi’s en door hen werd vermoord, en Spartacus, de gladiator die in opstand kwam tegen de macht van Rome om slaven te bevrijden van hun onmenselijke juk. Dan kunnen we Mahatma Gandhi, Steve Biko en vele anderen toevoegen, die allemaal een voorbeeld zijn van de bereidheid om voor hun vrijheid te vechten. Wat ze allemaal gemeen hadden was dat ze in opstand kwamen tegen een onderdrukker die gemakkelijk te identificeren was, maar niet zo gemakkelijk te overwinnen.

Vandaag de dag is het veel moeilijker om degenen te identificeren die bezig zijn met het uitvoeren van de (poging tot) wereldwijde staatsgreep, simpelweg omdat ze er alles aan doen om alles wat ze doen te vermommen als iets dat op de een of andere manier goed is voor de mensheid, terwijl het in feite precies het tegenovergestelde is. Als je routinematig bent misleid door de neppers (zoals de mainstream media) die de Nieuwe Wereldorde dienen, leer dan op zoek te gaan naar alternatieve informatiebronnen, zoals Global Research, Redacted, The People’s Voice on Rumble, Children’s Health Defense, The Daily Clout en ZeroHedge.

Er is ons bijvoorbeeld verteld dat 15-minutensteden de manier zijn om de ‘klimaatcrisis’ te verbeteren. Er zijn echter aanwijzingen dat dit een dekmantel is voor de intentie van het WEF, om de grenzen die de 15-minutenpleinen afbakenen niet te gebruiken als markeringen die mensen vrij kunnen oversteken als ze dat willen, maar als permanente elektronische barrières om onze bewegingen willekeurig te beperken. Bent je bereid dit te accepteren? En als je dat bent, besef je dan dat je, zodra je bewegingsvrijheid is afgenomen, in feite onder totalitaire omstandigheden leeft?

Er zijn verschillende andere manieren waarop de technocraten, die erop gebrand zijn om de wereldbevolking te controleren, dit willen doen, zoals sommigen van jullie misschien weten. Mijn smeekbede aan jullie is dat jullie, zodra jullie je hiervan bewust zijn geworden, standvastig weigeren je te laten misleiden tot het geloven van de leugens van de organisaties die de Nieuwe Wereldorde vormen – voornamelijk het WEF, de WHO en de Verenigde Naties.

Voldoe vooral NIET. Als iedereen zich niet aan de regels had gehouden tijdens de Covid-‘pandemie’ – wat geen echte pandemie was, maar een proef voor totalitaire heerschappij – dan hadden de ‘autoriteiten’ niet veel kunnen doen. Maar te veel mensen kozen ervoor om te gehoorzamen, waardoor degenen die dat niet deden kwetsbaar werden. Zelfs als er een nieuwe ‘pandemie’ zou worden uitgeroepen, geef er dan niet aan toe en accepteer niet nog een zogenaamd ‘vaccin’ – het is vrijwel zeker dat het je doodt. Zoek liever bij alternatieve, betrouwbare informatiebronnen, zoals de website van Dr. Mercola of America’s Frontline Doctors, uit hoe je jezelf tegen een ziekteverwekker kunt beschermen.

  Pas op voor de Ides van maart? Te midden van angst voor Trump 'dictatuur', lezen sommigen moordaanslag tussen de regels door

Deze brief is niet alleen gericht aan gewone, wakkere mensen die hebben geleden onder de ontluikende tirannie; onder de ‘mensen van de wereld’ bevinden zich immers ook degenen die hebben toegegeven aan de bedreigingen en chantage die hen hebben doen geloven dat ze geen andere keuze hebben dan ‘mee te spelen’, anders verliezen ze hun baan of zelfs hun leven. Ik heb nieuws voor je: er is altijd een alternatief voor het toegeven aan de bedreigingen van anderen, en die optie is degene waar je redding ligt, waar je geweten je niet langer zal prikkelen met zijn stille stem, die je eraan herinnert dat je niet had moeten toegeven aan degenen die je als bondgenoot willen opnemen in hun zoektocht naar wereldcontrole. Wil je je vrijheid terugwinnen? Doe het dan. Niet kiezen voor vrijheid veronderstelt nog steeds keuzevrijheid.

Als jij één van die zielige leden van het Britse parlement bent die in stilte bleef zitten terwijl de enige dappere ziel in het Huis, Andrew Bridgen – de stem van de rede, als er ooit één was, en het geweten van het hele Verenigd Koninkrijk, als het ware – een beroep deed op zijn collega-parlementariërs om te erkennen dat de Covid-‘vaccins’ geen echte vaccins zijn, en in grote aantallen mensen doden – om welke reden ze onmiddellijk opgeschort zouden moeten worden – grijp dan de kans als deze zich weer voordoet, om op te staan en je solidariteit te betuigen met Mr Bridgen. Het zal u misschien verbazen dat anderen dit voorbeeld zullen volgen. Zeg dat je niet langer kunt zwijgen.

Hetzelfde geldt voor het Europees Parlement, waar een paar moedige, gewetensvolle individuen stelling hebben genomen tegen de tirannen, in het bijzonder de WHO en haar poging om de mensheid te dwingen tot een ‘pandemieverdrag’ dat haar ongekende macht zou geven over alle mensen in de wereld, waardoor de soevereiniteit van alle lidstaten in feite zou worden opgeschort. Die onnavolgbare onverschrokken, felle strijder namens alle burgers van de wereld, Christine Anderson uit Duitsland, moet speciaal worden genoemd voor haar standvastige houding tegen de WHO en het kwaadaardige imperium onder leiding van Klaus Schwab, de kwaadaardige would-be keizer van de NWO. Als wij allemaal haar voorbeeld zouden kunnen volgen, zou de wereld spoedig bevrijd zijn.

Ik doe daarom een beroep op jullie allemaal – vooral op degenen die tot nu toe in ontkenning hebben geleefd – die deze open brief lezen, om standvastigheid, veerkracht en vooral moed en vertrouwen in jezelf te vinden, dat we erin kunnen en zullen slagen om de wereld te bevrijden van de verdorven kliek technocratische neofascisten die zich schuilhoudt onder de paraplu van de VN, het WEF en de WHO, zodat we onze ethische en politieke rechten en plichten tegenover elkaar opnieuw kunnen bevestigen in een wereld die gewijd is aan vrede in plaats van aan interne oorlog op vele niveaus. De mensheid heeft altijd gestreefd naar vrede als ideaal; het is de moeite waard om dat opnieuw te doen.


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Zullen wij sterven voor de Nieuwe Wereldorde?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelEU-landen bereid Oekraïense mannen te deporteren naar Oekraïne
Volgend artikelDr. Coleman: Onze vrijheid is weg – waarschijnlijk voor altijd
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

15 REACTIES

 1. Geachte heer Bert Olivier,
  De wereld is niet zwart wit.
  U zecht:
  “Een mens heeft twee keuzes: Vechten of tot slaaf gemaakt worden. Er is geen derde optie. Er is geen weglopen. Je kunt je er niet voor verbergen en er is geen passieve oplossing voor.”
  Maar.. zo is het niet. Er is wel degelijk een derde punt. Een neutraal objectief standpunt. Voorbij alle wereld politiek, cultuur en condidionering. De bomen zijn fris groen, de vogels zingen dat het een lieve lust is.. de hemel is prachtig blauw..
  Geen zwart wit projectie. Geen ja.. geen neen..

  • Positief blijven en in licht leven. Rustig weigeren wat je niet wil en beseffen dat de globalisten geen autoriteit over je hebben. Niet bang, niet boos en niet gehoorzaam, het licht verdrijft het donker.

  • In de context van de situatie is het wel degelijk een goed punt wat hij maakt. Uiteindelijk is stilzitten en niks doen geen optie meer. Uiteindelijk moet je je handen vuilmaken of gehoorzamen aan de tirannen. Als de situatie niet zo wanhopig was zou ik je gelijk geven maar die luxe hebben we niet meer.

 2. Flying Dutchman,

  Wacht maar tot men de regels tegen u gaat gebruiken, hier een man die zijn hele leven gewerkt heeft, en sinds begin dit jaar ziek is, vanwege de asociale behandeling die hij van organisaties mag slikken.., en mij verplicht word voor een loon te werken waar je het eind van de maand niet red, ondanks een uitmuntend c.v.
  Kennis werkers, de hele klimbim, werk zat!!…
  Maar betalen ho maar, de hele F…..g onzin om de autochtonen maar te treiteren en te terroriseren..
  Zelfs juristen doen daar gretig aan mee, want als je deze erraan herrinneren moet aan het feit dat iedereen in nederland recht heeft om te bestaan, en dan nog kiest voor e.o.a. organisatie, dan is het voor mij duidelijk!
  Mijn werkgever heeft het loon stop gezet, en daarmee mijn bestaansrecht.
  De 4e maand zonder geld, en dannog wordt er van je verwacht dat je nog verantwoordingen na kan komen.
  Geen geld, geen leven, en niets kunnen betalen.
  Als je al geen schulden hebt, dan wordt dat met alle liefde voor je geregeld.
  Het is erger dan men hier laat blijken, met de dagelijkse fals flags om je af te leiden.

 3. Ministers zeggen in 2e en 1e slaapkamer dat ze de motie niet uitvoeren. Nederlandse Volk zou ook kunnen zeggen we doen het niet. Als iedereen doet kunnen ze niets meer ……………..

 4. Ik heb vertrouwen in de toekomst, omdat de wereld 180gr. aan het draaien is.!
  De BRICS is een nieuw multipolair politiek systeem aan het opzetten.
  Hou de BRICS conferentie in Kazan Rusland in oktober in de gaten.!
  Let op: U wordt niet over de BRICS geïnformeerd door de MSM media.
  De MSM media Boycot zoveel mogelijk alle ontwikkelingen van de BRICS….!!!!!

 5. De oproep is duidelijk. Het enige wat ik heb ervaren met het covid-19 project is dat 95% netjes in alle krankzinnige opgelegde verboden aan gehoorzaamde en alle vrijwillig de gifspuit haalde en in de rij gingen staan en netjes de PCR testen haalde. Deze regeltjes waren niet eens wetten, maar bijna iedereen hielt zich eraan.

  Daar vele gehoorzame zelf voor politie agentje gingen spelen, om andere op verzonnen regeltjes te gaan berispen en zelfs bereid waren om geweld tegen de ander niet te schuwen. (huis)artsen en verplegend personeel zonder pardon hun medemensen injecteerde met de euthanasie prikken en/of Midosam aan hun patiënten gaven, omdat het zorgprotocol hen dat voorschreef.

  Omdat dat zij daarvoor extra vergoedingen konden voor krijgen en/of zo hun slavenbaan konden behouden. Op internetsites wel het grootste woord hebben, maar zodra het menens wordt zullen 99% weg opduiken onder een steen en/of vluchten en/of netjes gehoorzame. Er is maar een hele kleine groep 1% die er voor willen vechten en dat weet de vijand ook.

  Die mentaliteit ben ik op alle sociale vlakken in elke gemeenschap aan de lijve mogen ondervinden. We zijn omringd door lafaards en schijnheilige, heulen liever met de vijand mee in de hoop op wat kruimels toegeworpen te krijgen en/of er zelf uitstel van executie te krijgen. Dan te strijden voor hun eigen vrijheid en levensbehoud. Het is altijd die ANDERE die het moet doen volgens hun eigen zienswijze i.p.v zij zelf. We leven immers nu in de IK wereld, waar de andere niet bestaat. Alleen als zij jouw voor hun karretje gespannen kan worden, ben je in hun belangstelling. Anders niet. Hoeveel (hechte) vriendschappen zijn vernietigd door deze lafaards en schijnheilige, omdat zij zich zelf boven de strijders die tegen deze waanzin strijde gingen uitsluiten en negeren? Bang dat zij waren voor hun eigen hachje.

 6. Franciscus over Westerlingen: ‘Ze hebben allemaal een hond of kat, maar geen kinderen’

  ————————————————————————————————————————————-

  (10.25) – Uit de jongste statistieken uit Duitsland valt klip en klaar af te lezen dat 9 maanden na de start van de Covid-19 mRNA injecties het geboortecijfer plotsklaps fors begon te dalen, en dat die daling zich in 2023 heeft voortgezet. De teruggang bedraagt in sommige doorgewinterde vaxlanden maar liefst 20%, waarmee we voorzichtig aan een The Handmaid’s Tale scenario kunnen gaan denken. Paus Franciscus denk te weten hoe we kunnen voorkomen dat we als Westerse samenleving uitsterven: zoveel mogelijk immigranten binnenhalen die nog wél kinderen kunnen krijgen.

  Met wereldwijd een geschatte 22 miljoen doden (en oplopend) kunnen de Covid mRNA injecties met recht een van de gevaarlijkste en meest schadelijke biowapens worden genoemd die ooit op de mensheid zijn losgelaten. Inderdaad: biowapen, zoals de ‘vaccins’ nu ook door de Republikeinse senatoren in Arizona officieel worden genoemd.

  ‘Een van de’, want tal van geloofwaardige bronnen hebben in de loop van tientallen jaren naar buiten gebracht dat ernstige aandoeningen zoals AIDS ook uit (voornamelijk Amerikaanse) biowapenlaboratoria afkomstig zijn. Hetzelfde geldt ook voor de ziekte van Lyme die door teken wordt verspreid, en begin vorige eeuw de Spaanse griep.

  7,5 miljard mensen moeten verdwijnen

  Eugenist Bill Gates, de infame biljonair die al sinds mensenheugenis openlijk zegt dat de wereldbevolking met behulp van ‘vaccins’ moet worden verminderd, en die zijn rijkdom vooral voor dat doel inzet, begint dus zijn zin te krijgen en uit te voeren wat de voornamelijk onzichtbare ’top’ die de wereldelite (annex klimaatsekte) aanstuurt op de inmiddels vernietigde Georgia Guidestones aankondigde, namelijk dat er straks nog maar 500 miljoen mensen op de aarde zullen mogen overblijven.

  Dit betekent dat er 7,5 miljard mensen moeten verdwijnen. Aangezien zo’n 5,5 miljard van hen inmiddels met het mRNA biowapen zijn geïnjecteerd, en over de hele planeet steeds grotere aantallen mensen ziek worden, turbokankers krijgen en/of sterven, komt de realisatie van dat doel in ijltempo dichterbij. Daar gaat het recentelijk terugtrekken van het Astra Zeneca ‘vaccin’ (u weet vast nog wel: eerst ‘veilig en effectief’, nu levensgevaarlijk) door de EU niets meer aan veranderen, net als het tandeloze ‘verzet’ van het Nederlandse parlement tegen het WHO-pandemieverdrag.

  Explosieve groei kankerpatiënten sinds start injecties.

  Idem dito voor hartaandoeningen.
  Immigranten moeten dalende geboortecijfers gaan opvullen

  Of de leider van het Vaticaan, dat een van de kerntakken vormt van de gewraakte ‘Nieuwe Wereld Orde’ onder Luciferiaans bestuur, ook ‘aan boord’ van deze agenda zit, lijkt van de buitenkant nog amper voorstelbaar. Maar schijn heeft al vaker bedrogen, zeker aangezien Franciscus afgelopen week op een conferentie in het Vaticaan verklaarde dat immigranten de forse teruggang in geboorten in de rijke (en meest gevaccineerde) landen kunnen opvullen.

  Het thema van de conferentie luidde ‘Welvaart is Werk, Werk is Welvaart’. De paus wees erop dat immigranten doorgaans als probleem en kostenfactor worden gezien, maar dat ze ‘in werkelijkheid’ bijdragen aan de economische en sociale ontwikkeling.

  Ongetwijfeld, maar welke kant gaat die economische en sociale ontwikkeling op? Uit alle statistieken blijkt dat immigranten juist een almaar grotere, inmiddels immense belasting voor de samenleving vormen, zowel financieel als maatschappelijk, wat onder meer pijnlijk zichtbaar is geworden in hun overgrote vertegenwoordiging in de criminaliteitscijfers.

  Paus pleit opnieuw voor wereldwijd marxistisch systeem

  Daar hoor je de ‘heilige stoel’ echter nooit over. ‘De rijke landen krijgen geen kinderen meer,’ constateerde Franciscus, samen met Bill Gates één van de meest verklaarde pleitbezorgers van het ‘vaccineren’ van de hele wereldbevolking (zelfs bezoekers van het Vaticaan moesten bewijs van vaccinatie tonen). ‘Ze hebben allemaal honden of een kat, maar geen kinderen. De missende geboorten zijn een probleem, en de migratie kan bijdragen aan het oplossen van de crisis die door de geboortedaling wordt veroorzaakt.’

  Zoals hij al veel vaker heeft gedaan pleitte hij feitelijk voor het wereldwijd invoeren van een marxistisch systeem, dat niet geheel toevallig ook de basis vormt van het beleid van het WEF, de VN, de WHO en de EU. Onze ‘houding’ moet veranderen, we hebben ‘een nieuw sociaal pact nodig’ waarmee ‘de schepping kunnen bewaren’ voor en door ‘solidariteit’ en ‘wederzijdse bescherming’ van de ‘menselijke gemeenschap’.

  Vertaald: er dient een wereldregering te komen die de beschikbare rijkdom en bronnen ‘eerlijk’ gaat verdelen. In de praktijk zal dat neerkomen op ‘iedereen even arm’, met uitzondering van het puissant rijke en zich ‘al’machtig wanende clubje heersers aan de top, die hun communistische klimaatdictatuur op de hardst mogelijke wijzen zullen gaan afdwingen.

  Mensen langzaam bewuster, maar is het nog op tijd?

  Worden de mensen eindelijk wakker voor de enorme bedreiging die deze wereldelite voor hun vrijheid, welvaart, toekomst en zelfs leven vormt? Uit een omvangrijk internationaal onderzoek onder 63.000 mensen door de ADF (Alliances for Democracy Foundation) bleek dat Europeanen zich steeds minder zorgen maken om klimaatverandering, en het beteugelen van de massa immigratie veel belangrijker vinden. Opvallend is dat steeds meer mensen beginnen in te zien dat hun regeringen en overheden niet langer in het belang van de meerderheid van hun kiezers handelen, maar enkel dat van een klein clubje begunstigden.

  Ik vrees dat dit voorzichtige wakker worden ertoe zal leiden dat de de genoemde globalistische organisaties hun totalitaire machtsgreep over onze samenleving er nog sneller doorheen zullen proberen te drukken met de volgende fake-pandemie (in die zin fake dat de zieken en doden weliswaar echt zullen zijn, maar de oorzaak niet een nieuw virus, maar de (x)RNA injecties zullen zijn), en anders met de toch al op het programma staande Derde Wereldoorlog.

  Indien we ons als mensheid massaal bewust worden dat er in zowel de zichtbare als onzichtbare wereld een strijd plaatsvindt tussen goed en kwaad, tussen licht en duister, tussen waarheid en leugen, tussen God en Satan/Lucifer, en dat die oorlog zich nu naar het moment van beslissing toe beweegt, maken we wellicht nog een kans.

  Xander

  • Oh… is Xandernieuws weer terug… ik keek al een tijdje niet meer op zijn website, omdat ik dacht dat hij gestopt zou zijn.

 7. een waarheid als een koe goed omschreven verhaal waar de mensheid wat aan heeft maar of zei hier ook in mee ?? gaan moeten we nog zien !en dat de mensheid eindelijk eens WAKKER WORDT dank voor dit lezen XANDER hoop dat er meer mensen zullen komen op dit ?bericht

 8. Ik hoop dat er steeds meer mensen wakker worden!
  Dat pandemieverdragen en verdere Maatregelen, met Opzet en Met Voorbedachte Rade zijn genomen om ons allemaal kapot te maken, 15 min. Steden in te voeren, alles in beslag nemen! Dus eigendom Huis, Auto, Werk, iedereen in de financiële problemen te werken!
  STOP deze Leugens🌍

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in