Alert: De obsessie van Bill Gates voor bevolkingscontrole zou hem in diskrediet moet brengen

1

– De dag zal zeker komen dat de hele mensheid gedwongen zal worden om de vermeerdering van de menselijke soort te controleren, omdat er geen verdere mogelijkheid zal zijn om de productiviteit van de aarde aan te passen aan de voortdurende toename van de populatie. Adolf Hitler, Mein Kampf, 1925

Ondanks zijn grote betrokkenheid bij “gezinsplanning” voor arme landen over de hele wereld, is Bill Gates geen gekozen functionaris, noch heeft hij een achtergrond in de gezondheidszorg. Met zijn aangetoonde obsessie voor bevolkingscontrole heeft Gates alleen invloed omdat hij een linkse activist met geld is. De excentrieke miljardair en zijn vrouw treden in de eugenetische voetsporen van de radicale socialistische Planned Parenthood-stichter Margaret Sanger, een mede-Malthusiaanse, die ook “geboortebeperking” propageerde om haar verlangen om de planeet te bevrijden van degenen die ze ongeschikt achtte te bevorderen, schrijft Rair.

Socialistische Eugenetisten en de Fabian Society

Onder de neo-malthusianisten ten tijde van Sanger’s leven bevonden zich socialistische grootheden als Havelock Ellis, George Bernard Shaw, H.G. Wells, Stella Browne, C.J. Gamble (Pathfinder International oprichter), Knight Dunlap (voorzitter van de American Psychological Association & oprichter van het Journal of Psychology) en Marie Stopes, die Margaret Sanger ontmoette op een bijeenkomst van de Fabian Society in 1913.

Fabian Society Coat of Arms

De Fabian Society “is een Britse socialistische organisatie die tot doel heeft de principes van het democratische socialisme te bevorderen door middel van progressieve en reformistische inspanningen in democratieën, in plaats van door revolutionaire omverwerping”. Hun wapenschild is letterlijk een wolf in schaapskleren. Terwijl Margaret Sanger een Fabian was, samen met veel van haar mede-eugenetisten (George Bernard Shaw ontwierp een gebrandschilderd beeld van de vroege Fabianen), werd Bill Gates senior door de Fabian Society geprezen voor het ondersteunen van “Fabian voorstellen”.

Deze auteur zal dat herhalen: Bill Gates, Sr. werd geprezen door de Fabian Society voor het steunen van “Fabian voorstellen”.

In 1914 publiceerde Margaret Sanger de Woman Rebel, waarin meisjes werden geïnstrueerd “te pleiten voor het voorkomen van conceptie …” In Vol. 1, nr. 6, augustus 1914 verklaarde Margaret Sanger: “Gevangen kameraden van de arbeidersklasse zijn keer op keer gered uit de klauwen van het monster Kapitalisme …”. Terwijl ze opriep tot onbeperkte, door de belastingbetaler gefinancierde abortus.

  Hoe George Floyd werd gearresteerd

Reproductieve Gezondheid is een eufemisme voor bevolkingscontrole

Activisten voor bevolkingscontrole, vaak socialisten, houden van eufemismen. Vanaf het begin ging ‘geboortebeperking’ of ‘gezinsplanning’ in feite over populatiecontrole. Eugenetica ging ook over bevolkingsbeheersing. Zoals opgemerkt in de Library of Economics and Liberty: “Het malthusianisme vertelde hen dat miljoenen moesten sterven; de eugenetica vertelde hen wie de slachtoffers moesten zijn”. Bedenk dat Sanger in 1922 in Londen de “vijfde Internationale Neo-Malthusian and Birth Control Conference” toesprak.

In 2009 legde Bill Gates in zijn jaarlijkse brief aan de Gates Foundation uit dat hij en zijn vrouw in het midden van de jaren ’90 betrokken raakten bij “Reproductieve Gezondheid” in ontwikkelingslanden, specifiek om de bevolking te verminderen:

“Toen Melinda en ik voor het eerst begonnen te geven, aan het eind van de jaren negentig, lag onze focus op reproductieve gezondheid in plaats van op kindersterfte. We waren van mening dat het geven van instrumenten aan moeders om hun gezinsgrootte te beperken tot wat ze wilden, een katalyserend effect zou hebben door de bevolkingsgroei te verminderen en het gemakkelijker te maken om de kinderen te voeden, op te voeden en te voorzien van banen”.

“In tegenstelling tot de Malthusiaanse visie dat de bevolking zal groeien tot de grens van hoeveel kinderen er ook gevoed kunnen worden, kiezen ouders in feite ervoor om genoeg kinderen te hebben om hen een grote kans te geven dat meerdere zullen overleven om hen te ondersteunen als ze oud worden. Als het aantal kinderen dat overleeft tot de volwassenheid stijgt, kunnen ouders dit doel bereiken zonder zoveel kinderen te hebben”, stelt Gates.

  Auto ploegt door Amerikaanse politie en verwondt ernstig twee agenten

Gates herhaalde zijn wens om de “bevolkingsgroei” te beperken door zich te richten op “Reproductieve Gezondheid” tijdens een interview in 2010:

“…Het was absoluut cruciaal voor mij – toen onze stichting voor het eerst werd opgericht, was het gericht op Reproductieve Gezondheid. Dat was het belangrijkste wat we deden omdat ik dacht – weet je – dat de bevolkingsgroei in arme landen het grootste probleem is waar ze mee te maken hebben…”.

Bevolkingscontrole was het lanceerplatform voor eugenetica, Thomas Malthus van wie Gates en Sanger discipelen zijn, geloofde dat de overbevolking uiteindelijk de capaciteit van de wereld zal overstijgen. Bill Gates heeft Malthus regelmatig aangehaald in zijn toespraken en geschriften.

Invloed van Bill Gates senior

Bill Gates senior, de vader van Gates, was de spil in de vormgeving van het wereldbeeld van zijn zoon. De oudere Gates, die eerder dit jaar stierf aan Alzheimer, is beschreven als “instrumenteel in het starten van de Gates foundation, maar ook in de groei ervan…”. In weer een andere Margaret Sanger parallel, beschreef Bill Gates  zijn vader ooit gloeiend enthousiast als voormalig “hoofd van het Planned Parenthood (Geplande Ouderschap).

Bill Gates, senior, inspireerde zijn zoon om zich te verdiepen in bevolkingscontrole, wat Gates en zijn vrouw Melinda ertoe aanzette om “Reproductieve Gezondheid” als afleidingsmanoeuvre te gebruiken om hun doel te bevorderen, namelijk het verminderen van de “overtollige bevolking“.

Meer parallellen tussen de Gates en Margaret Sanger

Net als Margaret Sanger, die de “negerpopulatie wilde uitroeien“, koos Melinda Gates de zwarte Amerikanen zogenaamd om hen te helpen door hen op de eerste plaats te zetten voor hun Coronavirus-vaccin.

  Meer dan 50 mensen zijn dit weekend in New York neergeschoten

Terwijl de oprichter van Microsoft niet verlegen is over zijn rol in het verminderen van de bevolking door middel van “reproductieve gezondheid”, gelooft hij – op zijn minst in het openbaar – dat de logica van Malthus gebrekkig was. In 2014 deelde hij bijvoorbeeld een video die uitlegde hoe de agrarische revolutie de kwaliteit van leven voor mensen verbeterde, in plaats van te leiden tot de dood en ellende. Echter, betoogde de video, is het niet onredelijk om te overwegen dat de hulpbronnen van de aarde eindig zijn, en dat hongersnood en politieke onrust veroorzaakt door de mens veroorzaakte opwarming van de aarde “echte problemen zijn die nog steeds rampzalig kunnen blijken te zijn”.

Op dezelfde manier deelde de Gates Foundation een video die in de hypothese van Bill Gates duikt dat gezonde kinderen leiden tot minder mensen, niet meer:

Gates’ overkoepelende zorg is altijd “overbevolking”, zoals blijkt uit zijn eigen woorden. Waarom zouden de burgers hem vertrouwen in initiatieven van het overheidsbeleid?

Bill Gates wil Corona-geïnfecteerden microchips implanteren

Vorig artikelDe blanke vrouw die werd gedood bij de bestorming van het Capitool werd doodgeschoten door een zwarte politieman
Volgend artikelSchotse politie gebruikt het Coronavirus om geweld op gezin te rechtvaardigen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

1 REACTIE

 1. Convenant van de illuminatie
  Een waanidee zal het zijn, op zo’n grote schaal, zo kolossaal en veelomvattend dat het hun (=onze) waarneming te boven zal gaan.

  De Nederlandse versie van de Luciferiaanse bloedeed
  Dinsdag, 29 september 2015 14:40
  De mensen die het begrijpen zullen verdacht worden van krankzinnigheid. We zullen gescheiden fronten creëren om te voorkomen dat ‘’ze’’ – de mensheid – noot vertaler – een samenhang zullen ontdekken tussen ‘’ons’’ (…?!) en hun. We zullen ons gedragen alsof we niet verbonden zijn met hun wereld om de illusie van de door ons geïmplanteerde waanideeën in leven te houden. Ons doel zal stap voor stap volbracht worden om geen argwaan te wekken en ons niet onder verdenking te komen laten staan. Dit zal ook voorkomen dat de veranderingen en gebeurtenissen die zich voltrekken zullen opvallen.
  We zullen altijd boven hun beperkte beleving van de werkelijkheid staan want wij kennen de geheimen van het absolute. Wijzelf zullen altijd met elkaar samenwerken en verbonden blijven door bloed, en geheimhouding. De dood zal volgen wie zijn mond voorbijpraat.
  We zullen hun levensspanne kort houden en hun geest verzwakken maar hun het tegenovergestelde doen voorhouden. We zullen op subtiele manieren gebruik maken van onze kennis, wetenschap en technologie zodat ze nooit zien wat er gebeurt. We zullen zachte metalen, verouderingsversnellers en pijnstillende middelen toevoegen aan voedsel en water, zelfs in de lucht. Ze zullen overdekt worden met vergiften overal waar zij zich wenden.
  De zachte metalen zullen tot gevolg hebben dat ze hun verstand verliezen. We zullen genezing beloven op vele fronten maar zullen intussen nog meer vergif toedienen. De vergiften zullen geabsorbeerd worden door hun huid en mond, dat zal hun verstand en voortplantingsorganen vernietigen. Als resultaat zullen hun kinderen dood geboren worden, en wij zullen deze informatie blijven verbergen.
  De vergiften zullen verborgen zijn in alles wat hun omgeeft, in wat zij drinken, eten, ademen en dragen. We moeten vindingrijk zijn in het toedienen van het vergif want ze kunnen helderziend en helder wetend zijn. We zullen hun laten zien dat de vergiften goed bedoeld zijn, met grappig beeldmateriaal en gepresenteerd met leuke deuntjes. Hun eigen gekozen mensen waar zij tegenop zien zullen ons helpen. Deze mensen zullen we voor ons winnen om de vergiften op de markt te brengen.
  De mensen zullen onze producten in werking zien op het witte doek, film en media, en zullen gewend raken aan hun werking en zullen nooit te weten komen wat hun echte effect is. Wanneer ze bevallen zullen wij vergiften injecteren in het bloed van hun kinderen en hun overtuigen dat het voor hun eigen bestwil is. We zullen hiermee vanaf hun geboorte beginnen, wanneer hun geest jong is, we zullen op hun kinderen loslaten met wat kinderen het lekkerst vinden, zoetigheid.
  Wanneer hun tanden bederven zullen we deze vullen met metalen die hun geest doden en hun toekomst stelen. Wanneer hun vermogen om te leren is aangetast, zullen we medicijnen scheppen die hun zieker zullen maken en nog weer andere ziektes zullen veroorzaken waarvoor we nog meer medicijnen zullen maken. We zullen hun volgzaam maken en machteloos tegenover onze macht. Ze zullen depressief worden, traag en zwaarlijvig, en wanneer zij bij ons komen voor hulp, zullen we hen nog meer vergif aanpraten.
  We zullen hun aandacht richten op geld en goederen zodat ze zich nooit kunnen verbinden met hun innerlijke zelf. We zullen hun afleiden met overspel, ontucht en zinnelijke pleziertjes en door massaal het wedstrijdelement toe te passen, zodat ze nooit de eenheid zullen ervaren die overal in aanwezig is. Hun geest zal aan ons toebehoren en zij zullen doen zoals wij zeggen. Als ze weigeren zullen we manieren vinden om hun bewustzijn te vernauwen met geest manipulerende technologieën.
  We zullen angst gebruiken als ons wapen. Wij zullen hun regeringen grondvesten met daarin oppositiepartijen. We zullen beide kampen beheersen. We zullen altijd ons doel verbergen maar ons plan ten uitvoer brengen. Zij zullen het werk verrichten en wij zullen gedijen op hun zware arbeid.
  Onze eigen familie zal zich nooit vermengen met hun ras. Ons bloed moet puur blijven, want dat is de bedoeling. We zullen zorgen dat ze elkaar doden wanneer ons dat uitkomt. We zullen hun gescheiden houden van eenheid door dogma en religie. We zullen alle aspecten van hun levens controleren en hun vertellen wat ze moeten denken, en hoe ze moeten denken. We zullen hun welwillend begeleiden en laten denken dat ze meester zijn over hun leven.
  We zullen vijandschap en verbittering aanmoedigen tussen hun gelederen door middel van partijdigheid, via het denken heimelijk ingesteld. Wanneer er een licht zal schijnen onder een van hen, zullen we dat vernietigen, of hun doden,
  dewelke ons het beste uitkomt. We zullen hun zover krijgen dat ze elkaars hart openrijten en hun eigen kinderen doden. Wij zullen dit bewerkstelligen door haat te gebruiken als onze bondgenoot, boosheid als onze vriend. De haat zal hun helemaal verblinden, en ze zullen nooit zien dat wij uit hun conflicten herrijzen als hun heersers.
  Ze zullen bezig zijn elkaar te vermoorden. Ze zullen baden in hun eigen bloed en hun buren doden als we dit raadzaam achten.
  We zullen enorm profijt trekken uit deze gang van zaken, want ze zullen ons niet zien, omdat ze ons niet kunnen zien. Wij zullen doorgaan met te gedijen op hun oorlogen en hun moordpartijen. We zullen dit net zolang herhalen tot ons uiteindelijke doel is volbracht. We zullen voortgaan met hun te laten leven in angst en boosheid door middel van beeldmateriaal en geluid. We zullen alle werktuigen en methoden gebruiken die we in onze mars hebben om dit tot stand te brengen. De werktuigen zullen door hun eigen arbeid verschaft worden. We zullen hun schuldgevoel en zelfhaat aanwakkeren en hun doen schamen voor hun intolerantie jegens hun buren.
  We zullen altijd de goddelijke waarheid voor hun verborgen houden, de waarheid dat we allemaal een zijn. Dit mogen zij nooit te weten komen en ervaren. Zij mogen nooit te weten komen dat kleur een illusie is, zij moeten zich altijd bedenken dat ze niet gelijkwaardig zijn. Druppelsgewijs, stap voor stap, zullen we vooruitgaan met onze doelstellingen. We zullen hun land overnemen, hun hulpbronnen en hun rijkdom toe-eigenen, om totale controle te verkrijgen. We zullen hun misleiden om wetten te accepteren die de weinige resterende vrijheid die ze hebben af zal pakken. We zullen een geldsysteem invoeren dat hun voor altijd gevangen zal zetten, hun en hun kleinkinderen in een staat van schuld houdend.
  Wanneer zij ons zullen vervloeken, zullen we hun schuldig verklaren van misdrijven, en hun een ander verhaal voorhouden van de werkelijkheid, want we zullen alle media in ons bezit hebben. We zullen deze media gebruiken om de stroom van informatie te controleren, en daarbij ook hun sentimenten gebruiken in ons voordeel. Wanneer ze opstaan tegen ons zullen we hun verpletteren als insecten, want zij zijn minder waard dan deze. Ze zullen hulpeloos zijn om ook maar iets uit te richten want zij hebben geen wapens.
  We zullen sommige van hun eigen ras rekruteren om onze plannen naar buiten te brengen, we zullen deze uitverkorenen eeuwig leven beloven, maar eeuwig leven zullen zij nooit smaken want zij behoren niet tot ons. Deze aangeworven mensen zullen ‘’ingewijden’’ genoemd worden en zullen geïndoctrineerd worden om valse godsdienstige praktijken bij te wonen waar doorgang wordt gegeven tot hogere dimensies. Leden van deze groep zullen denken dat zij een en gelijkwaardig met ons zijn, nooit de waarheid kennende.
  Zij mogen ons bestaan nooit onderkennen of leren begrijpen want zij zullen zich dan tegen ons keren. Voor hun door ons opgedragen werk zullen zij beloond worden met aardse verlokkingen, rijkdom en hoge titels, maar ze zullen nooit onsterfelijk worden en zich verenigen met ons, nooit zullen ze het licht ontvangen en de sterren bereizen. Ze zullen nooit de hogere staten van bewustzijn bereiken, omdat het uitmoorden en vermoorden van hun eigen ras doortocht zal verhinderen naar dit niveau van verlichting. Dit zullen ze nooit te weten komen.
  Onze waarheid zal voor hun ogen verborgen blijven, zo dichtbij dat ze niet in staat zullen zijn zich erop te focussen totdat het te laat is. O ja, zo groots, verheven en plechtig zal de illusie van hun vrijheid zijn, dat ze nooit te weten zullen komen dat ze onze slaven zijn.
  Wanneer alles in kannen en kruiken is, zal de realiteit die wij voor hun hebben gecreëerd hun volledig beheersen. De door ons gemaakte maatstaven zullen voor hun een gevangenis zijn. Ze zullen in zelfbedrog leven. Wanneer ons doel is bereikt zal een nieuw tijdperk van dominantie beginnen. Hun geest zal aan onze verzonnen geloofsovertuigingen geklonken zijn, programma’s die wij tot stand brachten en hebben gegrondvest sinds onheuglijke tijden.
  Maar wanneer zij ooit te weten zullen komen dat zij gelijk aan ons zijn en ons kunnen evenaren, zullen wij verdwijnen, omkomen en vergaan. DIT MOGEN ZIJ NOOIT TE WETEN KOMEN. Als ze ooit te weten komen dat ze gezamenlijk ons kunnen overwinnen, bedwingen en weerleggen, zullen ze actie ondernemen. Ze mogen nooit en te nimmer te weten komen wat wij hebben gedaan, want als zij tot deze slotsom zouden komen, zullen wij geen plek hebben om heen te gaan, want het zal makkelijk te zien zijn wie wij zijn, als eenmaal de sluier is opgetrokken. Onze handelingen zullen onthullen en verraden wie wij zijn en ze zullen ons achterna zitten en genadeloos achtervolgen en klem zetten en niemand zal ons beschermen.
  Dit is het geheime verbond waar we de rest van ons huidige leven en onze toekomstige levens mee zullen leven, want deze realiteit en wetenschap zal vele generaties en levensspanne overtreffen en te boven gaan. Dit verdrag is bezegeld door bloed, ons bloed. Wij, de enigen die van de hemel naar de aarde kwamen.
  Dit verdrag mag NOOIT EN TE NIMMER geopenbaard worden, of gekend zijn in zijn bestaan.
  Het mag NOOIT EN TE NIMMER opgeschreven zijn of besproken worden want het is, het bewustzijn wat het tot gevolg zal hebben en voortbrengen, zal de woede van de OORSPRONKELIJKE SCHEPPER over ons uitroepen en we zullen in de diepte vanwaar wij kwamen geworpen worden, en daar verblijven tot in het einde der tijden van oneindigheid zelf.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in