Ondanks het overgrote deel van het feitenmateriaal dat aantoont dat COVID voor de meesten van ons een non-event is, zijn meer dan 1 miljoen mensen het slachtoffer geworden van vaccinschade. Dit zou genoeg moeten zijn om de meeste mensen tegen te houden. Maar dat is niet zo, schrijft Dustin Broadbery.

Velen komen nog pontificaler uit hun bijna-doodervaring dan voorheen en hekelen de rest van ons omdat we niet meedoen aan dit dodelijke spelletje Russische Roulette. Hun zelfingenomen verontwaardiging over ons wordt gevoed door de verontwaardiging van anderen over hen. Het is een eeuwigdurende lus van beschuldigingen en schaamte.

Je kunt deze mensen niet ontlopen. Een soort van provisorisch mondkapjesleger. Degenen die naar eer en geweten handelen hebben het verloren van de moreel deugdzame superverspreiders van hyperbool.

Ze geloven alles wat ze horen en doen alles wat hen gezegd wordt. Zij zijn geprepareerd door iets dat veel machtiger is dan de waarheid, ‘de wetenschap’ genaamd, en zij zullen ‘de wetenschap’ volgen tot op de rand van een klif.

Maar dat is slechts de helft van het verhaal. Als je, ondanks je inspanningen, de pech hebt om binnen twee weken na het nemen van de prik te sterven, kan het CDC je dood als ‘ongevaccineerd’ registreren, het commentaar kan melden dat je “plotseling en na een korte ziekte bent overleden” en familieleden kunnen troost putten uit het feit dat “het erger had kunnen zijn“.

HET MORELE WEEFSEL WASSEN

Deze onzalige puinhoop werkt omdat een nieuwe ideologie het morele weefsel heeft doorkruist. Als je geen experimentele medische ingreep doet die vol gevaren zit, dans je op de graven van al diegenen die gestorven zijn.

Mensen hun schuldgevoel ontnemen, ontneemt hun macht, en blinde gehoorzaamheid aan autoriteit doet de rest, zoals Milgram ontdekte in zijn baanbrekende experiment.

Maar het feit dat de mensheid een slechte relatie heeft met haar regeringen, is slechts een deel van het probleem. Er is een lange geschiedenis van sektes die de beschaafde samenleving infiltreren. De persoonlijkheidscultus van Lenin en later Stalin veroverde ooit een hele natie. Maar nooit in de geschiedenis is de hele wereld gevallen voor een sekte.

Waar het Nieuwe Normaal afwijkt van andere sekte archetypes is in de instrumenten van massacommunicatie, in de handen van een paar fanatici, die het gemeengoed hebben geïnfiltreerd, en een apotheose hebben gecreëerd rond COVID-19, door het te verheerlijken tot de goddelijke proporties van het christendom. Het is al lang bekend dat als je een leugen maar vaak genoeg herhaalt, het consensus wordt.

Ook van groot belang voor deze evangelisten zijn de tientallen jaren van gedragsstudies door de meest vooraanstaande deskundigen op het gebied van de sociale psychologie.

Niet iedereen in het Asch-experiment conformeerde zich, maar de redenen waarom velen solidair waren met de groep worden goed begrepen door de gedragswetenschappers, die op de loonlijst staan van de Britse regering en het Britse volk naar de existentiële ondergang leiden.

  Naaldloze vaccins zijn hier... medisch vergif kan nu worden toegediend via ultrageluid

En veel van wat er vandaag gebeurt in de rangen en standen van het Nieuwe Normaal, heeft de lessen van het Derde Rijk over zich geschreven. Als je nog steeds niet beseft dat je geïndoctrineerd wordt in een sekte, is dat waarschijnlijk omdat je al geïndoctrineerd bent.

HET EINDE IS NABIJ

Sekten worden opgericht naar aanleiding van belangrijke gebeurtenissen, meestal apocalyptisch van aard. Deze Bijbelse, bovenaardse of zelfs virale profetieën spreken over een naderende ramp en verlossing. Een tondeldoos-setting dwingt mensen samen onder de bescherming van het gemeenschapsdenken, en moedigt de ijverigste leden aan om iedereen die niet in overeenstemming met de groep handelt aan de kaak te stellen, belachelijk te maken en te intimideren.

Deindividuatie, zoals het bekend staat, verandert deze ongevaarlijke groepen in psychologische meutes, en resulteert heel vaak in een maffia-mentaliteit.

Onze behoefte om ons in de kudde te schuilen is immers in ons DNA gecodeerd, net zoals de angst voor sociale uitsluiting en het verlangen om samen te werken geërfde evolutionaire eigenschappen zijn. Wat verklaart waarom COVID begon met sociaal isolement. En waarom we, na aan alle denkbare eisen te hebben toegegeven, nog steeds gegijzeld worden, met de dreiging van verder sociaal isolement.

Ondanks het overduidelijke machtsmisbruik blijven mensen loyaal aan hun gijzelnemers, door een bizarre emotionele band, die versterkt wordt elke keer dat zij, zij het tijdelijk, uit hun gevangenschap worden bevrijd.

HIËRARCHIE

Je kunt sektes herkennen aan hun organisatiestructuur. Mensen krijgen een rol toebedeeld, zoals in Zimbardo’s Stanford Prison Experiment, en velen doen meer dan hun plicht. Het probleem is niet zozeer dat ‘we hier allemaal samen in zitten’, maar dat we dat gewoon niet zijn, het is de adel van de sekte die over de rest van ons heerst.

In deze verhoogde noodtoestand zullen de mensen echter niet alleen meer gezag aanvaarden van degenen die buiten de regels staan, zij zullen de heersende autoritaire orde eerder evenaren dan er het slachtoffer van te worden. Zoals Hannah Arendt in haar baanbrekende proefschrift ontdekte, kunnen gewone mensen die op zoek zijn naar een doel en richting, en die plichtsgetrouw alleen maar bevelen opvolgen, de meest gruwelijke daden van kwaad begaan.

In de hele COVID hebben deze onbetaalde, ongevraagde officieren in de rangen en standen de overdraagbare indoctrinatie veel breder verspreid dan welke bureaucraat ook. Wij zitten tot de nok toe vol met moreel superieure COVID-vigilantes, die iedereen veroordelen die alleen al suggereert dat de aarde misschien wel om de zon draait.

  Voedsel als vaccin - Bill Gates financiert onderzoek

Het groepsdenken dat daaruit voortvloeit – als je niet met ons bent, ben je tegen ons – isoleert niet alleen nieuwe initiatieven van invloeden van buitenaf, het ontneemt hun het recht om zelf te denken en te handelen en veroordeelt iedereen die dapper genoeg is om de Almachtige Verlosser in twijfel te trekken.

Uiteindelijk overstemt het verlangen van mensen om unanieme overeenstemming met de groep te bereiken, hun motivatie om rationele, intuïtieve beslissingen te nemen.

BEULEN VAN HET NIEUWE NORMAAL

De gebruikelijke leugens, het terugkrabbelen en de wetenschap die onder het lichtste onderzoek bezwijkt, is geen toevallige gebeurtenis. Mensen begrijpen dat ze bedrogen worden, maar weigeren te handelen naar cruciale informatie. In plaats daarvan schikken ze zich in de gouden eeuw van valse narratieven.

Mensen aanmoedigen om contra-intuïtief te handelen zal er uiteindelijk toe leiden dat ze hun persoonlijke macht helemaal opgeven, omdat die gewelddadige buffer tegen kritisch denken, consensus genaamd, het tegenovergestelde is van de waarheid van wat zich voor onze ogen afspeelt.

In één adem roept Boris Johnson ons op ons te laten vaccineren vanwege het risico versus de beloning. In de volgende adem geeft hij toe dat “het vaccin geen bescherming biedt tegen het oplopen of doorgeven van COVID”, terwijl zijn mede-samenzweerder Kerstmis gijzelt en als losgeld van mensen een derde vaccinatie eist, en overgaat tot het bedreigen van diegenen die voorheen de enige risicogroep vormden, die dit hele debacle geacht werd te beschermen.

Als de lippen bewegen, zet je dan schrap voor leugens, elke botsing met gebeurtenissen in de echte wereld is geheel toevallig.

ANATOMIE VAN EEN SEKTE

Sektes zijn van nature een illusie. Een buitenbeentje dat vaart onder de valse kleuren van een normale gang van zaken. Dit wordt bereikt door sekterituelen te integreren in het eentonige leven en oude culturele toetsstenen om te vormen tot nieuwe ideologische grenzen, totdat het ene niet meer te onderscheiden is van het andere.

Er zijn tal van tekenen die erop wijzen dat je je per ongeluk bij een sekte hebt aangesloten, van elleboogstoten tot muilkorven, van handdesinfecterend middel tot de 2-meter-regel.

Er is een lange geschiedenis waarin het bijgeloof van mensen wordt gemanipuleerd tot het verrichten van irrationele handelingen, als zij tot wanhoop kunnen worden gedemoraliseerd. Onder dergelijke omstandigheden is bekend dat mensen rituele massale zelfmoord plegen, zichzelf van de ingewanden ontdoen en zelfs hun eigen kinderen vermoorden.

Vandaag de dag is het niet zo anders. Mensen houden zichzelf gevangen in hun eigen huis. Zij riskeren het leven van hun eigen kinderen om diegenen te beschermen die al op hun sterfbed liggen. Zij doen dit voor een ziekte die geen enkel effect heeft gehad op de totale sterfte in 2021.

  Zijn de Covid-19 vaccins verantwoordelijk voor de enorme stijging van het aantal sterfgevallen dit jaar?

Sommigen zijn door hun regering infantiliserend behandeld, anderen zijn gerustgesteld door Big Bird en er zijn er die hun ziel hebben verkocht aan het huis van slechte reputatie.

Zeggen dat het een gekke, gekke wereld is, doet geen recht aan de situatie.

ANDERE SEKTEN WAARBIJ U ZICH MISSCHIEN HEBT AANGESLOTEN

Tegenover deze waanzin van het gezondheidsvervolgingscomplex staan andere bizarre ideologieën die het sociale weefsel aantasten. Lidmaatschap van de samenleving hangt af van je voornaamwoorden. De nieuwe culturele etiquette is wokeïsme. Je affiniteit met degenen die hun seksuele identiteit hebben verwisseld, bepaalt je sociale cachet, terwijl je verlangen om de dichtstbijzijnde emmer te zoeken, een doelwit op je rug schildert.

Wereldvreemde sociale theorieën ontkoppelen moeders van het baren, seksualiseren kinderen, en moedigen peuters aan hun geslacht te ruilen. Aan de wortel van dit alles ligt een flagrante aanval op de mensheid, op de natuur, op de op koolstof gebaseerde levensvormen.

Je hoeft alleen maar te kijken naar de persoonlijkheidscultus die over toekomstige generaties wordt uitgestort door Greta te verheerlijken, om een glimp op te vangen van hoe klimaatverandering zal uitgroeien tot de New Age kerk.

Het eindspel van dit alles is de spirituele opeising van de menselijke ziel en een dag van afrekening voor de mensheid merk 1.0.

Maar terwijl het circus vlam vat, zijn er mensen die vanaf de zijlijn toekijken en het gewoon niet hebben. De overblijfselen van rationaliteit die zijn achtergebleven, noem ze ontkenners of weigeraars, hebben een eigen cultus gevormd. Een cultus van scepticisme en niet-naleving.

Volgens sommige verhalen lopen deze mensen een groter risico op een lang en gezond leven, en wee de menigte is geagiteerd. Het zijn oproepen tot onmiddellijke sancties. Na twintig maanden van aanklachten stijgt de publieke vijandschap tot een hoogtepunt. Als de barbaarse behandeling van een andere ontmenselijkte sociale groep, pre-Auschwitz, een voorbeeld is, zou het slechts een kwestie van tijd kunnen zijn voordat de ontkenners naar interneringskampen worden gedwongen, of erger nog, voor vuurpelotons worden opgesteld.

Aan de andere kant heeft de cultus zijn meer sinistere aspecten onthuld, duizenden legitieme stemmen uit de wetenschap en de geneeskunde keren zich tegen de cultus, en zelfs de dubbelgevaccineerden worden zich bewust van het feit dat hun vrijheden om de zes maanden in gevaar zijn.

Zoals een wijze man ooit zei: “Eerst negeren ze je, dan lachen ze je uit, dan vallen ze je aan, en dan win je.”


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Prof. Dr. Mattias Desmet: “Blijf je uitspreken. Als er andere stemmen zijn in de publieke ruimte, dan zal de massahypnose verstoord worden.”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelVolgens officiële gegevens ligt het aantal sterfgevallen onder Britse kinderen 44% hoger dan het vijfjaarlijkse gemiddelde sinds zij het Covid-19 vaccin kregen
Volgend artikelVergeet de Joden, geef de schuld aan de Ongevaccineerden!
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

4 REACTIES

  • Hoi Faiz Jahangier,

   Welke van de vier generaties (in een enkel geval 5e generatie) doel je op als degene die geen ballen hebben?

   Mag ik uit je post opmaken dat je op iets of iemand wacht om je te bevrijden? Jij gaat voor hoop doet leven. Ik probeer te doen in het dagelijks leven wat ik kan doen.

   Zal ik de samenleving doen veranderen. Natuurlijk niet. Maar ik doe wat ik kan. Probeer ook wat te doen. Het is makkelijker dan je denkt. Helpt veel meer dan wachten op een nieuwe generatie met ballen.

   Vergeet nooit dat regimes met ballen heel vaak veel extra ellende veroorzaken. Ik stel voor in respectvol gesprek met elkaar bljven itt de MSM. Help mee die boodschap te verspreiden en help mee te helpem FJ.

   Groeten,
   Hugo

 1. Voorzeker deze generatie die deze dingen zien zullen het einde mee maken. Helaas het is deze generatie er is nog tijd om tot Christus te komen en de ergste vervolging en moorden uit de geschiedenis te voorkomen.

  Als deze tijd niet ingekort zou worden omwille van de heiligen zou er geen vlees meer bestaan. Bedenk deze woorden konden pas in vervulling gaan wanneer er de wapens voor zijn…. ook deze generatie. Dus neem het aan geliefde mensen dit is allang beschreven wat er nu gebeurt.

 2. Hoi FN redactie,

  Ik luister al ca 15 jaar niet meer naar kamer debatten. Dat heb ik bewust gedaan. Net zoals ik werd overtuigd om dit kamer debat te zien. https://www.nieuwnieuws.nl/5154506/gideon-van-meijeren-fvd-maakt-de-gehele-tweede-kamer-boos/

  Echt, dat kamer debat zegt zoveel over de tegenstellingen, die in mijn optiek bewust zijn gemaakt in de afgelopen decennia. Iets meer dan een half uur wat hoop geeft uit de kamer. Zelfs op dat nivo vind nog tegengas plaats itt andere landen.

  Groeten,
  Hugo

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in