Viroloog Marc G. Wathelet geeft 13 redenen waarom het Covid virus niet gevaarlijk genoeg is, en is geweest, om buitengewone maatregelen te vereisen zoals lockdowns, maskers, en vaccinatie met een onveilig experimenteel “vaccin”, schrijft Paul Craig Roberts.

Dr. Wathelet wijst erop dat de dodelijkheid van Covid op hetzelfde niveau ligt als die van de seizoensgriep. Hij merkt op dat volgens de CDC, 99% van alle Covidsterfgevallen ten minste één comorbiditeit hadden en 95% meerdere comorbiditeiten. Het is ook een feit dat de meeste van degenen die stierven, dit deden omdat behandeling met effectieve en veilige geneesmiddelen, zoals HCQ en Ivermectine, werd achtergehouden.

Dr. Wathelet merkt op dat het bewijs onomstotelijk vaststaat dat de beperkte en kortdurende bescherming door het vaccin teniet wordt gedaan door de “shedding” van het vaccin, d.w.z. dat het vaccin besmetting eerder in de hand werkt dan beperkt. Bovendien hebben wetenschappers, onafhankelijk van Big Pharma en NIH, vastgesteld dat het “vaccin” het aangeboren immuunsysteem beschadigt en de gevaccineerden kwetsbaarder maakt dan de ongevaccineerden voor Covid, andere virussen en ziekten zoals kanker. Zie bijvoorbeeld Frontnieuws Vaccin Verworven Immuun Deficiëntie Syndroom (VAIDS): “We moeten verwachten dat deze immuunerosie zich op grotere schaal zal voordoen”; Frontnieuws Gerenommeerd viroloog waarschuwt voor onvermijdelijke “ineenstorting van ons gezondheidssysteem” als gevolg van complicaties door COVID-vaccins.

De ondoeltreffendheid van het “vaccin” maakt het bereiken van kudde-immuniteit onmogelijk. Bovendien bevordert het “vaccin” de generatie van nieuwe varianten die het virus verspreiden.

Rekening houdend met de bekende onderrapportering van de bijwerkingen van het vaccin in de officiële databank, is het waarschijnlijk dat het vaccin meer mensen heeft gedood en verwond dan het Covid-virus. Volgens de officiële VAERS-gegevensbank hebben de Covid-vaccins 30 keer meer mensen verwond dan alle andere vaccins samen, en 60 keer meer mensen gedood dan alle andere vaccins samen.

Gedwongen vaccinatie is een schending van de Neurenbergse wetten en er staat de doodstraf op. Dat regeringen zo’n ernstig misdrijf begaan in naam van de “volksgezondheid” is onzinnig. Bovendien wordt, zoals Dr. Wathelet opmerkt, de georkestreerde “pandemie” gebruikt om politieke veranderingen in liberale democratieën af te dwingen en westerse regeringen te vervangen door totalitaire regimes waarin de burgerlijke vrijheid wordt vernietigd in naam van de “volksgezondheid”. Australië heeft nu burgers in concentratiekampen, en Oostenrijk en Duitsland en EU-functionarissen dreigen ongevaccineerde burgers op te sluiten.

  Linkse ophef in Italië: Eerste polikliniek voor vaccinslachtoffers geopend

Mijn conclusie uit de door Dr. Wathelet gepresenteerde gegevens is dat de ongevaccineerden veel veiliger zijn voor zichzelf en voor anderen dan de gevaccineerden en dat de Covid-maatregelen de handlangers zijn van het totalitarisme.

Dertien Redenen waarom Covid Vaccinatie contraproductief is

Door Dr. Marc. G. Wathelet

1) De dodelijkheid van COVID19 is gelijk aan die van andere veel voorkomende virussen van de luchtwegen:
Gegevens van Pr. John Ioannidis, Stanford University

IFR = infectie-sterfte-ratio (IFR) is het percentage van sterfgevallen ten gevolge van infectie. In de onderstaande tabel bijvoorbeeld overleefde 99,9973% van de kinderen en tieners van 0-19 jaar die met COVID19 waren besmet, met een IFR van slechts 0,0027% (1 sterfgeval op 37037 infecties!)

Deze gegevens zijn zonder vroegtijdige behandelingen, die de letaliteit nog verder zouden verminderen en de ontwikkeling van lange COVID zouden voorkomen.
Daarom zouden geen uitzonderlijke maatregelen nodig moeten zijn.

2) 99% van de COVID-doden heeft ten minste één comorbiditeit, 95% heeft meerdere comorbiditeiten, volgens CDC-gegevens:

Klik om te vergroten

Mensen zonder comorbiditeit lopen dus geen of een zeer laag risico om aan deze ziekte te overlijden.

3) De effecten van het COVID-19 vaccin op infectie nemen snel af, zijn op zijn best gering en bevorderen zelfs infectie vroeg na de prik.
Daarom zijn de C19-vaccins nutteloos, zo niet contraproductief voor de bestrijding van infecties door dit virus.

4) De virale belasting is niet te onderscheiden tussen gevaccineerden en ongevaccineerden gedurende de eerste 5 dagen, de periode waarin de meeste overdracht plaatsvindt. Gevaccineerden houden zich minder aan gedragsaanbevelingen om de verspreiding van het virus te beperken, omdat zij ten onrechte denken dat zij het virus niet bij zich kunnen dragen en andere mensen niet kunnen infecteren.
Daarom zijn de C19-vaccins niet alleen nutteloos, maar zelfs contraproductief voor de bestrijding van de overdracht van dit virus.

5) Kudde-immuniteit is zelfs in de landen met extreem hoge vaccinatiecijfers niet bereikt en is eenvoudigweg onmogelijk met de gebruikte lekkende vaccins. Bovendien zijn natuurlijke infecties van SARS-CoV-2 gemeld bij onder meer honden en katten als gezelschapsdier, wat erop wijst dat het COVID19-virus niet alleen bij mensen maar ook bij gezelschapsdieren kan overleven.
Daarom zal een hogere vaccinatiegraad niet volstaan om de verspreiding van dit virus tegen te gaan.

  Kijk: Aziatische verslaggeefster stort live in tijdens de VN-conferentie over klimaatverandering

6) Nieuwe gegevens tonen aan dat vaccinatie het ontstaan van nieuwe varianten bevordert, zoals de evolutietheorie had voorspeld. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34873910/
Vaccinatie tijdens een pandemie zal dus contraproductief zijn en alleen maar leiden tot het ontstaan van nieuwe varianten die resistent zijn tegen de vaccinatie.

7) Alle geneesmiddelenbewakingsgegevens wijzen op een veel hoger percentage ernstige bijwerkingen van COVID-19-vaccins in vergelijking met alle andere vaccins (bv. ~30X in het VAERS (Vaccine Adverse Effects Resporting System)) en van overlijden (bv. ~60X in VAERS). Het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), dat in 1990 is opgezet, is een nationaal systeem voor vroegtijdige waarschuwing om mogelijke veiligheidsproblemen met in de VS gelicentieerde vaccins op te sporen. VAERS wordt gezamenlijk beheerd door de Centers for Disease Control and Prevention (CDC) en de U.S. Food and Drug Administration (FDA). Audit van VAERS-gegevens wijzen uit dat het vaccin kan worden uitgesloten als doodsoorzaak voor slechts 14% van de sterfgevallen die verband houden met COVID-19-vaccinatie. Geneesmiddelenbewaking is passief en registreert slechts een klein deel van de bijwerkingen, wat leidt tot een onderrapportage van bijwerkingen die in verschillende onafhankelijke studies varieert van 90 tot 99%.
Daarom houdt C19-vaccinatie een ernstig risico in voor de gezondheid, met inbegrip van invaliditeit en overlijden.

8) Een zeer grote Israëlische studie vergeleek de resultaten van COVID19-infectie tussen ongevaccineerde Israëliërs met natuurlijke immuniteit door eerdere infectie met Israëliërs die tweemaal waren gevaccineerd https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2021.08.24.21262415v1. De onderzoekers vonden voor de gevaccineerde groep een 13-voudig verhoogd risico op doorbraakinfectie met de Delta-variant, een 7-voudig verhoogd risico op symptomatische ziekte en een groter risico op COVID-19 gerelateerde ziekenhuisopnames in vergelijking met degenen die eerder waren geïnfecteerd, maar ongevaccineerd.
Daarom concludeerden de Israëlische onderzoekers dat natuurlijke immuniteit een langduriger en sterkere bescherming biedt tegen infectie, tegen symptomatische ziekte en tegen ziekenhuisopname veroorzaakt door de Delta-variant van SARS-CoV-2, in vergelijking met door twee doses vaccin geïnduceerde immuniteit.

9) Vanuit bio-ethisch oogpunt vereist het risico van invaliditeit en overlijden voor een gezonde ontvanger van een vaccin dat hij de keuze heeft om het vaccin te aanvaarden of te verwerpen.
Daarom bestaat er zonder vrije wil geen geldige toestemming en komen gedwongen inentingen in de wet neer op geweldpleging of mishandeling.

  Nova Scotia - Gevallen, ziekenhuisopnamen en sterfgevallen nemen toe bij injecties

10) Vanuit een medisch deontologisch standpunt vereisen alle medische behandelingen geïnformeerde toestemming en daarom zou vaccinatie nooit verplicht mogen zijn, vooral niet voor vaccins die nog experimenteel zijn en waarvan we de middellange en lange termijn gevolgen voor de gezondheid niet kennen.
Daarom vernietigt het dwingen van een medische behandeling tegen de wil van een patiënt het professionele vertrouwen en de arts-patiënt relatie.

11) Vanuit moreel oogpunt is de code van Neurenberg juist opgesteld om elke vorm van medisch experimenteren zonder toestemming van de proefpersoon te verbieden.
Daarom worden gedwongen medische ingrepen tegen de vrije wil van het individu sinds de processen van Neurenberg in Duitsland na het einde van de tweede wereldoorlog als misdadig beschouwd.

12) Vanuit juridisch oogpunt, zoals aangetoond door Alessandro Negroni, professor in de rechtsfilosofie aan de Universiteit van Genua. “In het licht van het Europese en internationale recht vormen genetische anti-covid vaccins een medisch experiment op mensen. Vanuit zowel ethisch als juridisch oogpunt kan niemand verplicht worden zich te onderwerpen aan een vorm van medisch experiment zonder vrije en geïnformeerde toestemming.” http://www.mediaplus.site/2021/10/09/les-vaccins-genetiques-anti-covid-sont-une-forme-dexperimentation-medicale/

13) Vanuit politiek/historisch oogpunt is het voor veel waarnemers duidelijk dat de “Covid-crisis” wordt gebruikt om politieke veranderingen in liberale democratieën tegen de wil van het volk te forceren in de richting van een totalitair regime dat mensenrechten, burgerlijke vrijheden en de rechtsstaat met voeten treedt. Christine Anderson, lid van het Europees Parlement, zei: “Ik ben een Duitse, en we hebben onze grootouders ooit gevraagd hoe ze gewoon stilzwijgend hebben kunnen toekijken hoe een afschuwelijk totalitair regime tot stand kwam.”

Voor meer referenties zie https://covexit.com/letter-by-marc-wathelet-phd-to-the-belgian-minister-of-health/


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Blijf uit de buurt van de gevaccineerden, het is officieel, van Pfizer’s eigen documentenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelVaccin Verworven Immuun Deficiëntie Syndroom (VAIDS): “We moeten verwachten dat deze immuunerosie zich op grotere schaal zal voordoen”
Volgend artikelCRIMINELEN zullen regeren tijdens de CHAOS van de maatschappelijke ineenstorting… psychologische SCHOK komt naar de onwetende massa’s die nog nooit ruw geweld, wanhoop en ANARCHIE hebben gezien
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

  1. Wel, laten we diegenen die niet belogen en bedrogen zijn vacinvrijen noemen.
    De gemodificeerden zijn of worden objecten, gmo’s (genetisch gemanipuleerde objecten) en daardoor slaven van het systeem.
    Is een betere weergave van de nieuwe werkelijkheid.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in