De Dodelijke COVID-19 Vaccin Doofpot

De gevaren van vaccins verborgen in het volle zicht

9

FEIT: Er is dit jaar een enorme toename van sterfgevallen gemeld aan het Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS). Dat is geen ‘samenzweringstheorie’, dat is een onweerlegbaar feit. Je kunt het proberen te verklaren of goed te praten, of zelfs beweren dat het er niet toe doet, maar je kunt het niet ontkennen, schrijft Virginia Stoner op virginiastoner.com.

We hebben het niet over een bescheiden toename van het aantal overlijdensberichten, iets waar we bezorgd over kunnen praten bij een kopje thee en donut tijdens een bedrijfsbijeenkomst. We hebben het over een enorme en ongekende toename – zo enorm dat VAERS alleen al in de laatste vier maanden meer dan 40% van alle overlijdensmeldingen heeft ontvangen die het ooit in zijn meer dan 30-jarige bestaan heeft ontvangen. Zo enorm dat het letterlijk “van de kaart” is. De eerste grafiek in het paar hieronder toont VAERS overlijdensberichten van 2014 tot en met 2020. Als je de gegevens van 2021 zou proberen toe te voegen, zou je ver, ver naast de grafiek uitkomen. De tweede grafiek laat zien hoeveel details verloren gingen toen de gegevens van 2021 erin werden geperst.

De twee onderstaande grafieken zijn een andere illustratie. Alle leeftijdsgroepen vertonen een toename van het aantal meldingen van sterfgevallen als gevolg van de COVID-19 vaccins, waarbij zowel de leeftijdsgroepen 18-64 jaar als 65+ een dramatische toename “buiten de grafiek” vertonen.

Zelfs met de COVID-19 vaccinaties, is het geschatte totaal aan toegediende vaccins tot nu toe dit jaar minder dan het jaarlijkse gemiddelde – omdat we pas op een kwart van het jaar zijn. Ongetwijfeld zal het aantal vaccins tegen het einde van dit jaar veel hoger liggen.

De volgende grafiek vergelijkt schattingen van toegediende vaccins met sterfgevallen die aan VAERS zijn gemeld, waarbij COVID-19 vaccins van andere vaccins worden gescheiden. Het aantal gerapporteerde sterfgevallen voor andere vaccins ziet er vrij normaal uit; de enorme toename komt voornamelijk door de COVID-19 vaccins.

Hier zijn veel aantekeningen aan het eind van dit artikel over hoe de vaccingegevens werden geschat, en waar de gegevens voor deze grafieken werden verkregen, samen met de gegevenstabel.

Wat de officiële deskundigen te zeggen hebben

Met al de vele deskundigen bij de Centers for Disease Control (CDC) en de Food and Drug Administration (FDA) ogenschijnlijk gewijd aan COVID-19 en de veiligheid van vaccins, heeft niet één geprobeerd om de enorme toename van sterfgevallen gemeld aan VAERS als gevolg van de COVID-19 injecties uit te leggen of te analyseren, of zelfs maar genoemd. De stilte is veelzeggend.

Maar het is niet zo dat de overlijdensrapporten van VAERS precies worden verborgen. VAERS gegevens zijn vrij beschikbaar voor het publiek… en als u het niet wilt opzoeken, kunt u de CDC’s COVID-19 Vaccine Death Count online volgen, die regelmatig wordt bijgewerkt. Scroll gewoon naar beneden naar de sectie genaamd “Reports of death after COVID-19 vaccination” voor de laatste cijfers. Onlangs ging het aantal doden van 2794 op 5 april, naar 3005 op 12 april, naar 3848 op 26 april. Maar 1054 doden in 21 dagen is geen probleem voor de CDC – het betekent waarschijnlijk gewoon dat de vaccins werken.

  Na de invoering van de vaccins zijn er plotseling 3 miljoen meer mensen met een handicap

Ik heb slechts één artikel (1) gevonden dat melding maakt van VAERS-sterftecijfers over COVID-19 vaccins. De hoofdauteur was Julianne Gee, van het CDC’s COVID-19 Response Team, en het artikel betrof de veiligheidscontrole gedurende de eerste maand (14 december tot 13 januari). In de samenvatting wordt gezegd:

“Monitoring … wijst op geruststellende veiligheidsprofielen voor COVID-19-vaccins. … Er werden geen ongewone of onverwachte meldingspatronen ontdekt”.

De auteurs zeggen dat er die maand 113 sterfgevallen werden gemeld bij VAERS als gevolg van de COVID-19 vaccins. Ongelooflijk, ze hebben dat aantal nooit vergeleken met historische VAERS gemiddelden of trends … grapje. Natuurlijk hebben ze het vergeleken, realiseerden zich dat het schokkend hoger was dan het historisch gemiddelde van 12 doden per maand, en besloten het niet te vermelden. Laat de wetenschap nooit in de weg staan van goede marketing voor vaccins.

Bizar genoeg impliceerden de auteurs eigenlijk dat het aantal VAERS-sterfgevallen wees op een veilig vaccin, omdat er veel minder sterfgevallen aan VAERS werden gemeld dan zij hadden verwacht bij mensen die het vaccin hadden gekregen. Vindt u dat logisch? Ik hoop dat u “nee” hebt gezegd, want het is niet logisch. Je kunt niet concluderen dat een vaccin veilig is omdat minder mensen een VAERS-sterfte hebben gemeld dan men verwachtte dat ze zouden sterven. Ik kan het niet eens uitleggen op een manier die logisch is, want het is onzin.

Ze zouden toch wel dood gaan… ooit

Een hypothese die ik heb gehoord, en waarop wordt gezinspeeld door Gee, et.al. in het artikel hierboven, is dat de ouderen en zwakken, velen in instellingen voor langdurige zorg, de eersten waren die het doelwit werden van de COVID-19 vaccinatiecampagne, en zij hebben veel meer kans om toevallig te sterven. Deze toevallige sterfgevallen leiden vervolgens tot een toename van het aantal vermoedelijke sterfgevallen als gevolg van vaccinaties die aan VAERS worden gemeld. (*kuch*)

De VAERS-gegevens ondersteunen die hypothese gewoon niet. Ten eerste omdat alle leeftijdsgroepen – niet alleen de senioren – een dramatische toename kenden van het aantal VAERS-doden ten gevolge van COVID-19 vaccins, zoals blijkt uit de onderstaande grafieken. De rode lijn geeft de gerapporteerde sterfgevallen door COVID-19 vaccins weer, en de groene lijn de andere vaccins. Over de hele linie is er in alle leeftijdsgroepen een dramatische toename van sterfgevallen gemeld aan VAERS als gevolg van de COVID-19 injecties – zelfs in de groep onder de 18 jaar, die (tot nu toe) zeer weinig COVID-19 injecties heeft gehad.

  Donuts en disco's: de stimulansen van de pandemie

Ten tweede is de stijging van het aantal sterfgevallen in de leeftijdsgroep 65+ zo enorm dat een toevallige dood, hoe ziekelijk deze populatie ook moge zijn, gewoon geen voldoende en plausibele verklaring lijkt. Ouderen en zieken in instellingen voor langdurige zorg zijn immers vaak het doelwit van griepprikcampagnes.

Wat doet VAERS en de mensen die zich ermee bezighouden de hele dag?

VAERS is een hypothese genererend systeem dat “potentiële veiligheidsrisico’s van vaccins identificeert die kunnen worden bestudeerd in robuustere datasystemen”. VAERS gebruikt data verzameling om “…onevenredige meldingen van ongewenste voorvallen voor vaccins te identificeren, inclusief COVID-19 vaccin”. VAERS identificeert ook “paren van ongewenste vaccin-voorvallen die ten minste tweemaal zo vaak zijn gemeld als verwacht voor een COVID-19-vaccin…”. (2) (Pagina’s 12-15)

Gezien de enorme toename van sterfgevallen die bij VAERS zijn gemeld – geen bescheiden toename, maar een enorme, ongekende toename – is het onbegrijpelijk dat VAERS geen “onevenredige” rapportage zou ontdekken en zo de wielen in beweging zou zetten om de situatie te bestuderen “in robuuste datasystemen”. Maar er is geen aanwijzing dat iets dergelijks is gebeurd.

Volgens de CDC:

“VAERS heeft geen patronen ontdekt in de doodsoorzaak die zouden wijzen op een veiligheidsprobleem met COVID-19 vaccins”.

Zelfs terwijl de rapporten over sterfgevallen in een verbazingwekkend tempo blijven binnenkomen, met tientallen en soms honderden per week, werkt de CDC op ware Orwelliaanse wijze gewoon de Death Count op haar website bij en herhaalt:

“VAERS heeft geen patronen ontdekt in de doodsoorzaak die zouden wijzen op een veiligheidsprobleem met COVID-19 vaccins”.

En, natuurlijk, de oude standaard geruststelling:

“COVID-19 vaccins zijn veilig en effectief”.

De enige manier waarop het mogelijk lijkt dat VAERS geen veiligheidsproblemen heeft ontdekt, is als VAERS feitelijk geprogrammeerd was om een zeer hoog aantal sterfgevallen te verwachten als gevolg van de COVID-19 vaccins – veel hoger dan het aantal verwachte sterfgevallen voor andere vaccins. Dat zou verklaren waarom VAERS geen “paren van ongewenste vaccin-voorvallen ontdekt die minstens tweemaal zo vaak werden gemeld als verwacht voor een COVID-19-vaccin…”

Aan de andere kant, misschien liegen deze mensen gewoon, en doet VAERS helemaal niets, of iets anders dan wat ons wordt verteld; of, ontdekt het sneltreinvaart  veiligheidsproblemen met de COVID-19 vaccins, en wordt het in de doofpot gestopt.

Maar, hé, laat het nooit gezegd worden dat ik geen open geest heb. Misschien zal één van de vele hoogbetaalde en gerespecteerde experts van het CDC een analyse maken zoals mijn nederige analyse hier, maar dan groter en chiquer met meer toeters en bellen, want zij zijn experts – en bewijzen dat de enorme toename van VAERS sterfgevallen niets te maken heeft met de gevaarlijke COVID-19 vaccins. Maar ik zal mijn adem niet inhouden. Ik denk dat als dat gedaan kon worden, het al gedaan zou zijn – in drievoud.

  Hier is het HARDE BEWIJS dat COVID-prikken opzettelijk ontworpen zijn om ongeboren baby's te doden

Bronnen en referenties:

1.       Gee J, Marquez P, Su J, et al. First Month of COVID-19 Vaccine Safety Monitoring — United States, December 14, 2020–January 13, 2021. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 2021;70:283–288. DOI: https://dx.doi.org/10.15585/mmwr.mm7008e3

2.       COVID-19 vaccine safety update, Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) January 27, 2021, Tom Shimabukuro, MD, MPH, MBACDC COVID-19 Vaccine Task Force Vaccine Safety Team

3.       Search VAERS data: https://vaers.hhs.gov/data.html

4.       There were a lot of “unknown age” VAERS death reports—sometimes dozens or even hundreds per year. Therefore, 1/3 of the unknown age reports were added to each of the 3 age groups of 0-17, 18-64 and 65+.

5.       US Census Bureau data was used for the years 2014-2020. For 2021, the 2020 population estimates were used.

6.       2014: https://data.census.gov/cedsci/table?q=census%20age%202014-2020&tid=ACSST1Y2014.S0101

7.       2015: https://data.census.gov/cedsci/table?q=population%20by%20age%202015&tid=ACSST1Y2015.S0101

8.       2016: https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202016&tid=ACSST1Y2016.S0101

9.       2017: https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202017&tid=ACSST1Y2017.S0101

10.   2018: https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202018&tid=ACSST1Y2018.S0101

11.   2019: https://data.census.gov/cedsci/table?q=age%20%26%20sex%202020&tid=ACSST1Y2019.S0101

12.   2020: https://www.census.gov/data/tables/2020/demo/popest/2020-demographic-analysis-tables.html

13.   Age data was consolidated into 3 uniform groups of Age 0-17, Age 18-64 & Age 65+. The Census Bureau uses a 0-19 age range, and no adjustments were made for that.

14.   The CDC’s estimated rate of flu vaccination for 2010-2020 was used to estimate the rate of all vaccinations. https://www.cdc.gov/flu/fluvaxview/coverage-1920estimates.htm

15.   % vaccinated in each age group for flu was used to estimate the rate of vaccination per the CDC’s vaccine schedule for non-COVID-19 vaccines.

16.   Minimum recommended vaccines for each age group were divided among the years in the age group to estimate yearly vaccine consumption:

17.   Age 0-17: 18 flu shots + 35 other shots = 53 / 18 = 2.94 per year.

18.   Age 18-64: 45 yrs, 45 flu shots + 12 more recommended for everyone (18 more for some) = 45 + 12 = 57 / 45 = 1.24 per year.

19.   Age 65+: 15 yrs: 15 flu shots + 5 more recommended for all (18 more recommended for some) =  15 + 5 = 20 / 15= 1.33 per year.

20.   CDC’s child and adolescent vaccine schedule: https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/child-adolescent.html

21.   CDC’s adult vaccine schedule: https://www.cdc.gov/vaccines/schedules/hcp/imz/adult.html

22.   For COVID-19 vaccines I used the total # administered in each age group and estimated 5% were given in 2020 and 95% were given in 2021. https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#vaccination-demographic

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Canadese sportschool introduceert omgekeerde vaccinpas – gevaccineerden worden geweigerd

Vorig artikelSeychellen: hoogste vaccinatiegraad ter wereld – sterftecijfers schieten omhoog
Volgend artikelMainstream studie: COVID Vaccin kan ziekte verergeren; niet op het avondnieuws
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

9 REACTIES

 1. Het zijn puur moordenaars
  Ik doe er niet aan mee

  Testen en vaccineren never laat me vrijheid niet afnemen, en bepaal nog altijd wat ik wil dat hoeft een ander niet voor mij te doen, hoef niet geleefd te worden, en in de gaten gehouden worden overal
  Vergeet het maar,

 2. Hier idem. Ik ben op zich voor vaccinaties, maar dit zijn geen vaccins. De oorspronkelijke gedachte was ok en het programma werkte, maar sinds Big Pharma de scepter ging zwaaien is het snel bergafwaarts gegaan met de medische stand.
  Dit zijn geen vaccins en ik blief geen ongetestte, maar wel degelijk gevaarlijke zooi in mijn lichaam gespoten te krijgen. Ben vandaag voor een medische keuring geweest en daar vroegen ze me of ik misschien meteen mijn prik wilde. Ik heb beleefd bedankt, maar men drong aan er nog eens over na te denken. Ik heb gewoon lomp geweigerd. Nee is nee. Zo moeilijk mag dat niet te begrijpen zijn.

 3. Onder geen beding “vaccinatie”; als ik zelfmoord wil plegen pak ik wel mijn pistool.

  De eigenaar van een klein farmaceutisch bedrijf in DE die een ECHT vaccin maakte, en daarvoor het virus isoleerde (de enige in de wereld0 zit in de gevangenis…..

 4. Wanneer gaan we me zen alle is opstaan en het parlement in Brussel bestormen zodat de linkse facisten terecht kunnen worden gesteld tegen de grootste genocide ooit van de menselijke geschiedenis??

  • Ze hebben daar zelfs anti tank muren laten aanleggen.
   En wat denk jij wat er daar op het dak zit.
   Ze zijn daar zo bang voor een opstand en hebben van dat gebouw een complete vesting gebouwd.
   Je komt waarschijnlijk nog geen 100m in de buurt.
   Maar toch leuk bedacht.

   • Je zal een compleet leger moeten mee nemen met behoorlijk zwaar geschut om daar binnen te kunnen komen.
    Die gasten daar hebben wel echt wel door waar ze mee bezig zijn.
    Ze verplaatsen zich ook alleen in zwaar beveiligde voertuigen.

 5. Is het niet logisch dat het aantal gevallen met bijwerkingen van een “vaccin” stijgt, als nu zoveel meer mensen worden gevaccineerd dan vroeger.
  Hierover wordt niets vermeld.

  Of is de stijging van aantal gevallen met bijwerkingen niet in verhouding met de stijging van het aantal gevaccineerden?

 6. Het is nu onweerlegbaar bewezen dat het zich hier niet handeld om volksgezondheid maar dat het de bedoeling is van Europa en het WEF (onder supervisie van de NAZIRAT Klaus Swab( er) en de rest van het wereldwijd verspreide elitetuig, zoals Bill Gates, Fauci, Rockefellers, Bidenregering, Trudeau en al het andere tuig van globalistische genocideplegers om de wereldbebevolking grotendeels uit te moorden

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in