De deadline voor het indienen van commentaar op een gepland EU-migratiepact is grotendeels onopgemerkt gebleven voor het publiek. Nu zijn er stemmen van ongenoegen – want sommige punten zijn onaangenaam.

Deze vorm van burgerparticipatie zal sommige mensen waarschijnlijk irriteren. Volledig zonder een officiële bekendmaking of andere transparante communicatie via de massamedia had de Europese Commissie tussen 30 juli en 27 augustus een termijn vastgesteld waarbinnen de burgers hun goedkeuring of afkeuring kunnen uitspreken over het het twee pagina’s tellende migratie- en asielpact, oftewel “routekaart” voor een dergelijk pact, meldt Tagesstimme.

EU-placebo-enquête over migratie

Seehofer wil legale volksverhuizingen naar Europa mogelijk maken

Pas nadat enkele patriottische acteurs hierop hadden gewezen, kwamen de statements de laatste dagen echt op gang – en ook de mainstream media schreven er weinig over. In het weekend durfde Gudula Walterskirchen, redacteur van de Neder-Oostenrijkse krant NÖN, zich in een perscommentaar te onthullen om deze “zeer discrete, om niet te zeggen clandestiene” vorm van communicatie van de kant van de belangrijkste EU-instelling te bekritiseren.

Mogelijk was het de bedoeling om de politieke actoren zelf over de plannen te laten praten. En inderdaad, slechts drie dagen na het verstrijken van de termijn voor het indienen van opmerkingen heeft de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer (CSU) een zogezegd duwtje in de rug gegeven voor een dergelijke Europese overeenkomst. De argumentatie: naast de verbetering van de levensomstandigheden ter plaatse moeten er ook mogelijkheden zijn voor legale immigratie naar Europa.

“Efficiënter” systeem door de verdeling van migranten?

Inderdaad heeft het document dubbelzinnige punten. Enerzijds wordt er gesproken over de noodzaak om niet-asielgerechtigden terug te sturen naar hun thuisland. Anderzijds wordt later in het document door een communiqué van de Commissie van het project gesuggereerd dat het doel is deze personen in staat te stellen legaal te laten migreren via een “veerkrachtiger, humaner en efficiënter migratie- en asielsysteem” – met volledige handhaving van de regels inzake het vrije verkeer van personen in het Schengengebied.

  Facebook slaat toe op Antifa - censureert duizenden

Minstens zo controversieel: De expliciete eis voor een “echt gemeenschappelijk asielstelsel” van de lidstaten, gebaseerd op “solidariteit en het delen van de verantwoordelijkheid”. Wat goed klinkt op papier, heeft een aantal valkuilen. De personen zouden vanuit het belangrijkste land van aankomst volgens een verdeelsleutel naar alle andere staten worden verdeeld.

Tot nu toe is het vooral een alliantie in Oost-Centraal Europa, de zogenaamde Visegrad-staten (Polen, Tsjechië, Hongarije, Slowakije), die dergelijke maatregelen in het nadeel van de EU blokkeren. Ook Oostenrijk is van oudsher niet bevriend met de herverdeling van migranten.

Geheim plan: EU lanceert grootschalig vestigingsprogramma voor miljoenen Afrikanen

Duitse patriottische actoren zijn zeer kritisch

Critici van het plan, zoals het burgernetwerk Ein Prozent, wijzen erop dat het pact “niet zal bijdragen tot de oplossing van het West-Europese migratieprobleem”. Ze zeggen dat het “veeleer een poging is om de last van het politieke falen op andere staten af te schuiven […] het einde van de massa-immigratie verhindert”. De plannen zullen de “kloof tussen de identitaire Oost-Europeanen en de geglobaliseerde West-Europeanen verdiepen”. Door druk uit te oefenen op het Oosten zou “het migratievraagstuk zich verder kunnen ontwikkelen tot een breuk in de EU”.

De Duitse AfD ziet het pact ook als problematisch: “De agenda is duidelijk: migratieroutes moeten worden geëffend, er moeten mensensmokkelaars-pendeldiensten worden opgezet en de deuren van Europa moeten worden geopend voor de hele wereld”, vertelde AfD-EU-Parlementslid Bernhard Zimniok aan Junge Freiheit. Tomasz Froelich, plaatsvervangend voorzitter van het Junge Alternatief, bekritiseerde ook de vage formulering van het document.

“In de schaduw van #Corona, #b2908 en #Belarus heeft #EU een nieuw
#migratiepact voorbereid. Het is opzettelijk vaag, maar zou illegale
migratie legaliseren. Tot het begin van de week merkte bijna niemand het.
Nu vragen steeds meer mensen erom. Hier: https://ec.europa.eu/info/law/bette”

Doelstellingen van het VN-migratiepact via de achterdeur

  Covid-19 ontmantelt de holle geboden van het Europese liberalisme

In ieder geval komt het EU-migratiepact minder dan twee jaar na het controversiële VN-migratiepact. Dit naar verluidt “niet-juridische” pact is bekritiseerd door brede kringen, waaronder de Groene rebel Boris Palmer. Destijds werden zorgen geuit over een wettelijke verplichting via de achterdeur en een einde aan de staatssoevereiniteit op het gebied van migratiekwesties.

Uiteindelijk hebben 164 landen het pact in december 2018 aangenomen, waaronder Duitsland. Vijf hebben openlijk tegengestemd: De VS, Hongarije, Polen, Israël en Tsjechië. Afhankelijk van de uiteindelijke formulering van het nieuwe document kan hun bezorgdheid voorlopig worden weggenomen – of worden uitgediept en bevestigd als gerechtvaardigd vanuit een kritisch perspectief.

Het debat in Oostenrijk en Zwitserland was veel kritischer dan dat van de buurlanden, en onthielden zich beide van stemmen.

Niet in de laatste plaats als gevolg van de kritische en gedetailleerde berichtgeving in het patriottische medialandschap is het binnenlandse sentiment zichtbaar tegen het verdrag gekanteld.

De toenmalige Oostenrijkse turkooisblauwe regering gaf publieke uiting van bezorgdheid van het publiek en verklaarde dat zij zich niet bij het pact wilde aansluiten. Dit leidde tot een domino-effect, vooral in Europa, waarbij steeds meer staten twijfelen aan het nut ervan. De turkooisgroene vervolgregering heeft zich ook niet aangesloten bij het VN-verdrag.

De EU wilde reeds in 2008 56 miljoen Afrikanen importeren als ‘arbeidskrachten’

Vorig artikelGriekenland laat asielzoekers verder gaan: De invasie gaat door
Volgend artikelFrankrijk’s Eric Zemmour over migranten: We weten van wie de wreedheid komt, ondanks het verduisteren door de media
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

2 REACTIES

 1. ‘Brain mapping: nieuwe techniek laat zien hoe informatie wordt verwerkt.

  Optische vezels, ultra-high-field MRI’s stellen wetenschappers in staat hersenverbindingen te bekijken.

  Datum: 1 mei 2019
  Bron: Oregon Health & Science University
  Overzicht: Wetenschappers hebben een nieuwe methode ontdekt om het enorme netwerk van verbindingen tussen neuronen in de hersenen snel en efficiënt in kaart te brengen. Onderzoekers combineerden infrarode laserstimulatietechnieken met functionele magnetische resonantiebeeldvorming bij dieren om in kaart te brengen van verbindingen door de hersenen.’

  https://www.sciencedaily.com/releases/2019/05/190501131424.htm

  07/08/2017
  ‘De hersenen hebben een geografie die ertoe doet. De hersenschors (de grijze buitenste laag van de hersenen) is zodanig in onze schedels gevouwen dat de bedradingslengte van onze neuronen wordt verkort en de cognitieve functie verbetert. Onnodig te zeggen dat dit vouwen ongelooflijk complex is. Om deze structuur te onderzoeken en te begrijpen, wenden neurowetenschappers zich steeds meer tot kaarten om de complexiteit ervan weer te geven. Net als de dorpen, steden, landen en continenten die op een typische geografische kaart worden weergegeven, worden hersengebieden op dezelfde manier ruimtelijk gedefinieerd, gelabeld en begrepen door middel van een proces van in kaart brengen.

  Het in kaart brengen van de hersenen is de sleutel om te begrijpen hoe het werkt. De bevolking vergrijst en een op de drie ouderen overlijdt aan de ziekte van Alzheimer of een andere vorm van dementie. Het in kaart brengen van hersengebieden zou kunnen helpen bij het vroegtijdig opsporen van dergelijke generatieve aandoeningen. Een verbeterd vermogen om het verlies van hersenvolume bij het ouder worden in kaart te brengen, zou kunnen helpen bij de routinematige diagnose van personen met mogelijke cognitieve problemen, door aan te geven of hun hersenen binnen de normale limieten voor hun leeftijd vallen en door een ‘Brain Body Mass Index (BMI)’ vast te stellen. .

  Uiteindelijk kunnen er zelfs pogingen worden ondernomen om …’

  https://theconversation.com/three-reasons-to-think-twice-about-mapping-the-brain-80341

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in