De EU-Commissie vraagt de EU-burgers momenteel genadig om hun mening alvorens een besluit te nemen over een ontwerp voor een nieuw migratie- en asielpact. Het is immers niet iets dat vijf jaar na de plotselinge tsunami van miljoenen derdewereldlanders in het kader van de “vluchtelingencrisis” en de “welkomstcultuur” op de agenda staat. Officieel staat er:

“Het nieuwe migratie- en asielpact is bedoeld om een alomvattend, duurzaam en crisisbestendig kader voor het beheer van asiel en migratie in de EU te creëren. Het omvat de gehele migratieroute – van de landen van herkomst en doorreis naar de gastlanden in de EU.

Hoewel het pact voortbouwt op de voorstellen van de Commissie van de jaren 2015 en 2018, zal het mazen in de wet dichten en het gemeenschappelijk Europees asielstelsel moderniseren, zodat de EU-landen een doeltreffend asiel- en migratiebeleid kunnen uitvoeren en handhaven.”

Dus het is leuk om wat input te hebben als burger. Sinds 20 juli en tot 27 augustus om middernacht kunt u aan het Brusselse EU-apparaat vertellen wat u ervan denkt of verwacht. De burgers hebben echter daarmee zelf geen invloed op de beslissingen van het EU-regime. Ook wat in de officiële handleiding kan worden gelezen, klinkt niet als medezeggenschap:

“De ontvangen feedback zal in aanmerking worden genomen bij de verdere ontwikkeling en verfijning van het initiatief. De Commissie zal de ontvangen bijdragen samenvatten in een verslag en uitleggen hoe daarmee rekening is gehouden of waarom bepaalde voorstellen niet kunnen worden overgenomen. De ontvangen feedback zal op deze website worden gepubliceerd. Zij moeten dus voldoen aan de regels die van toepassing zijn op de feedback”.

Onkunde of incompetentie?

  Lagarde: Eurozone kan welvaart verloren door energiecrisis niet terugwinnen - De last zal worden verdeeld tussen bedrijven en werknemers

Hoewel de stem van de burger zeker weinig invloed heeft op het besluitvormingsproces, zou dit platform een interessant forum zijn voor een openbaar debat over het onderwerp, wat anders zeldzaam is. Helaas weet echter niemand van deze vraag van de Europese Commissie aan haar burgers.

De geheimzinnige manier waarop de Commissie hier met de burgers communiceert, heeft ervoor gezorgd dat er op 24 augustus 2020, 14:18, slechts 130 reacties waren geregistreerd. Als je kijkt naar deze 130 reacties, blijkt dat de bereidheid van de burgers waarschijnlijk niet helemaal overeenkomt met de intentie van de Europese Commissie. En veel van de respondenten maken ook duidelijk dat ze hier weliswaar hun mening geven, maar dat ze een besluitvormingsproces door de overheid niet willen legitimeren met een vijgenblad voor burgerparticipatie.

Wanneer men er niet van uit zou willen gaan dat actieve deelname helemaal niet gewenst is, dan is er in het dure Brusselse EU-apparaat blijkbaar geen pers- en PR-professional te vinden die zich professioneel inzet voor de verspreiding van deze materie. De auteur van deze regels werd zich hier pas van bewust door een opmerking van een lezer. Die ik hieronder citeer.

Ik kwam toevallig uw initiatief op het internet tegen. Ik was verbaasd dat de EU een nieuw initiatief op dit gebied aan het plannen was. Ik ben zeer geïnteresseerd in de politiek en ik volg het onderwerp migratie in het bijzonder met grote belangstelling. Ik was dan ook zeer verbaasd dat de informatie over dit initiatief mij slechts indirect bereikte via een privé, politiek blog dat ik dagelijks lees.

Uit eigen ervaring weet ik dat het zelfbeeld en de externe perceptie van staatsinstellingen ver uit elkaar liggen. Wat is de reden hiervoor? Wat is de reden in uw geval? Hoe is het mogelijk dat ik als politiek geïnteresseerde burger niets weet van uw nieuwe plannen voor het migratie- en asielpact, een onderwerp dat het leven van alle EU-burgers op een diepgaande en langdurige manier zal veranderen? Heeft u uw eigen limiet gesteld op het gebied van – zo en zo veel feedback is nodig voor ons om het initiatief voort te zetten? En als u deze grens niet bereikt, heeft u dan maatregelen overwogen om daadwerkelijk dichter bij de burger te komen? Er mag niet de indruk ontstaan dat de mogelijkheid om inspraak te hebben slechts een vijgenblad is dat politieke ambities verbergt die niet openlijk met de burgers zijn besproken.

Mijn wensen als EU-burger zijn zeer specifiek:
Als u feedback wilt over uw roadmap, is het aan u om deze in het Duits beschikbaar te stellen. Ik wil niet urenlang bezig zijn met het vertalen van een ingewikkeld onderwerp uit het Engels naar het Duits.

Als u registreert dat er te weinig feedback is, kunt u op de publieke televisiezenders reclamespots uitzenden om u te informeren over het initiatief. Nieuwsankers, zoals de heer Kleber, zouden regelmatig verslag kunnen uitbrengen over het initiatief en de mogelijkheid om zich hierover uit te spreken. Of plaats advertenties in regionale en nationale kranten.

Ik zou willen dat de EU, voordat er een vergaand nieuw migratie- en asielpact wordt gepland en uitgevoerd, ook kijkt naar de negatieve kanten van de tot nu toe nog ongecontroleerde migratie. Ik wil dat deze problemen openlijk worden besproken. Natuurlijk heeft migratie zijn positieve kanten. Maar omdat ik de indruk heb dat de negatieve aspecten door u worden weggelaten, vind ik het moeilijk om vertrouwen in uw initiatief te ontwikkelen. De burger moet er zeker van kunnen zijn dat hij of zij op de eerste plaats komt, dat de voor- en nadelen van migratie en asiel openlijk worden besproken.

Het is hoogstwaarschijnlijk dat de stem van mevrouw S. nauwelijks zal worden gehoord. De Brusselse ambtenaren zouden ook met een goed geweten kunnen zeggen dat 130 reacties van burgers absoluut niet relevant zijn in het grote Europa. Voor politieke actoren telt het stilzwijgen altijd als een goedkeuring.

EU legt de basis voor militair optreden tegen burgers

Vorig artikelWHO: Poliovaccin veroorzaakt virusepidemieën
Volgend artikelSalvini voor de rechtbank voor het afwijzen van 23 NGO-schepen met 3.000 illegale immigranten aan boord
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in