Wil het EU-parlement heel Afrika uitnodigen? Zo ziet het in het resultaat van een besluit van het Europees Parlement er wel uit. De mainstream media verzwijgen dit en de Duitse minister Horst Seehofer van Binnenlandse Zaken werkt nu al aan de uitvoering van het geheime plan.

Om te voorkomen dat de indruk ontstaat dat hier samenzweringstheorieën worden verspreid, eerst drie feiten:

Ten eerste heeft het Europees Parlement op 26 maart 2019 een resolutie aangenomen met de titel “De grondrechten van mensen van Afrikaanse afkomst”. Van de toenmalige 751 parlementsleden stemden er 535 voor, 80 tegen, 44 onthielden zich van stemming en 92 waren afwezig, schrijft auteur Josef Kraus  op Anonymousnews.

Ten tweede was er op dat moment geen openbare verslaggeving of debat over dit onderwerp. De mainstream media berichtten er niets over.

Ten derde: van 23 tot en met 26 mei 2019, en in Duitsland op 26 mei, vonden de verkiezingen voor het nieuwe Europees Parlement plaats.

Heeft dit alles iets met elkaar te maken? Ja, want wat het Europees Parlement hier in gang heeft gezet, kan zonder overdrijving onder de titel “Europa schaft zich af” worden geplaatst.

Men kan dus aannemen dat de resolutie geheim moest worden gehouden. De partijen die als rechtspopulisten worden bestempeld, hadden bij de verkiezingen stemmen kunnen winnen. De EU-resolutie wordt pas bekend met een incubatieperiode oftewel zwangerschap van bijna negen maanden. De mainstream media, die in Brussel goed bemand en goed uitgerust zijn, zwijgen en doen liever aan koninklijke hofhouding berichtgeving.

We hebben de zaak van dichterbij bekeken (zie hier en hier) en kunnen onze verbazing niet laten varen. Hier zijn de redenen:

1 – De EU-resolutie spreekt van mensen van Afrikaanse afkomst “in Europa” en in eerste instantie wordt gesuggereerd dat het hier uitsluitend gaat om “Afro-Europeanen, Afrikaanse Europeanen, zwarte Europeanen, mensen van Afro-Caribische afkomst of zwarte Caraïbische afkomst, die in Europa geboren zijn of burgers of ingezetenen van Europese staten zijn”. (Zie punt A). Absoluut niet! In punt 23 van de catalogus van maatregelen staat dat het Europees Parlement “de Commissie en de lidstaten oproept ervoor te zorgen dat migranten, vluchtelingen en asielzoekers de EU veilig en legaal kunnen binnenkomen, rekening houdend met de bestaande wetgeving en procedures”. Wat is het nu? Hebben we het over degenen die hier al zijn, of degenen die kunnen (moeten) komen? En wat wordt bedoeld met “ingezetenen”? Zoiets als de definitie van bondskanselier Merkel, voor wie “zij die hier al lang wonen en zij die zich net hebben aangesloten” tot Duitsland behoren?

  Nog een groep Franse militairen publiceert open brief met kritiek op de schijndemocratie - politici zijn marionetten van globalistische elites

Schier een geheim plan voor “re-education”

2 – Het Europees Parlement eist in totaal 28 maatregelen. Om het moeizame lezen voor de lezer te vergemakkelijken, zijn hier acht opvallende eisen uit het 28-delige eisenpakket:
De EU-instellingen en de lidstaten moeten de geschiedenis van mensen van Afrikaanse afkomst herdenken, bijvoorbeeld door de invoering van “Maand van de Zwarte Geschiedenis”.

 1. De lidstaten moeten zich bezighouden met de situatie van mensen van Afrikaanse afkomst op het gebied van onderwijs, huisvesting, gezondheid, werkgelegenheid, politiewerk, sociale diensten, justitie en politieke participatie en deze laatste via de televisie en andere media bevorderen.
 2. Het EU-Parlement benadrukt de belangrijke rol van maatschappelijke organisaties bij de bestrijding van racisme en discriminatie en roept op tot meer financiële steun voor basisorganisaties op Europees, nationaal en lokaal niveau. Hierop zal in de nabije toekomst worden gefocust.
 3. De lidstaten moeten toezicht houden op de racistische vooringenomenheid in hun strafrecht-, onderwijs- en sociale stelsels en proactieve maatregelen nemen.
 4. De lidstaten moeten ervoor zorgen dat volwassenen en kinderen van Afrikaanse afkomst gelijke toegang hebben tot onderwijs en zorg van goede kwaliteit, zonder discriminatie of segregatie.
 5. De lidstaten moeten de geschiedenis van mensen van Afrikaanse afkomst in hun leerplannen opnemen en thema’s kolonialisme en de slavernij uitvoerig aanduiden; leraren moeten voor deze taak worden opgeleid om de diversiteit in de klassen te bevorderen.
 6. De lidstaten moeten discriminatie van mensen van Afrikaanse afkomst op de woningmarkt bestrijden.
 7. De EU-instellingen moeten een strategie aannemen voor de diversiteit en integratie van werknemers, met inbegrip van een strategisch plan voor de participatie van etnische en raciale minderheden op de arbeidsmarkt.
  Collisie deugmens versus realiteit: Asielzoekers verwoesten huurwoning – maar de overheid vergoedt niets

3 – Dit alles wordt gerechtvaardigd door de (historisch moeilijk te bewijzen) bewering dat “mensen van Afrikaanse afkomst in de loop van de geschiedenis een belangrijke bijdrage hebben geleverd aan de opbouw van de Europese samenleving”.

Het doel is ontgrenzing

Laten we nogmaals het meest explosieve punt (zie paragraaf 1 hierboven, in de resolutie paragraaf 23) aan de orde stellen: Het Europees Parlement “roept de Commissie en de lidstaten op om, rekening houdend met de bestaande wetgeving en procedures, ervoor te zorgen dat migranten, vluchtelingen en asielzoekers de EU veilig en legaal kunnen binnenkomen”. Dit betekent het gladstrijken van de vluchtwegen, het opzetten van pendeldiensten en het wijd openen van de poorten!

Is het voor het Europees Parlement duidelijk wat dit betekent en wat er na deze resolutie gerechtelijk kan worden afgedwongen? Een paar demografische gegevens kunnen je achterdochtig maken. De Europese Unie heeft 512,4 miljoen inwoners, na de Brexit, dat wil zeggen zonder het Verenigd Koninkrijk. Duitsland heeft 83,5 miljoen, Frankrijk 67,5 miljoen. Er wonen momenteel 1,3 miljard mensen in Afrika en in 2050 zullen dat er 2 miljard zijn. Afrika groeit dagelijks (!) met 200.000 mensen, per week (!) met 1,55 miljoen mensen, (de bevolking van München) en jaarlijks met 73 miljoen, dat wil zeggen in iets meer dan een jaar (13,7 maanden) met de grootte van Duitsland (83,5 miljoen).

Is het ook duidelijk voor het Europees Parlement dat het eindelijk eens een gedifferentieerde analyse van ongeveer 60 jaar ontwikkelingshulp nodig heeft? Volgens de Wereldbank is dit sinds 1960 ongeveer drie biljoen euro (in cijfers: 3.000.000.000.000 euro), waarvan het grootste deel naar Afrika gaat. Of heeft het Europees Parlement al afgezien van de nobele claim om de “oorzaken van het vluchten” te bestrijden vanwege de ogenschijnlijk geringe efficiëntie van deze drie biljoen euro, om zich nu te concentreren op een hervestigingsbeleid, zoals het Vluchtelingenpact van de VN, dat al zo lang onder de radar van het publiek wordt gehouden, blijkbaar voorziet?

  Europese Commissie voorziet een verlenging van de Covid-19 pandemie tot 2023: "We moeten voorbereid zijn op de volgende fasen en het feit dat er meer vaccinaties komen"

Krijgen we een Anti-Afrofobie industrie?

Maar wie zal er onmiddellijk baat hebben bij de resolutie van het Europees Parlement? Duidelijk: een opkomende Anti-Afrofobie industrie. Kijk maar eens naar de parlementaire vraag van Filiz Polat Bundnis 90/Die Grünen, lid van de Bundestag, over de resolutie.

Het antwoord van staatssecretaris Markus Kerber (staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Horst Seehofer, CSU) van 28 augustus 2019 is hier een tekenend voorbeeld van: het actieplan biedt hiervoor een uitgebreid kader. Met het oog op de verdere uitvoering van het actieplan is de federale regering van plan om tijdens de lopende zittingsperiode een model voor de raadpleging van het maatschappelijk middenveld in te voeren.

“Wij zijn door een ramp getroffen want wij hadden de illusie dat wij de islam konden aanpassen”

Een reeks initiatieven van het maatschappelijk middenveld en organisaties op het gebied van de mensenrechten zullen hierbij worden betrokken en uitgenodigd. …. Bovendien is in de komende financieringsperiode van het federale programma “Levende Democratie” vanaf 2020 de promotie gepland van een competentiecentrum/netwerk op het gebied van “Racisme tegen Zwarte Mensen”. Daarnaast kunnen ook proefprojecten en individuele maatregelen in het kader van lokale partnerschappen voor democratie worden ondersteund.

Welnu, dan staat niets een nieuwe activisme van verschillende NGO’s ter waarde van vele miljoenen euro’s in de weg.

Ondanks Corona wordt de Afrikanisering van Europa in opdracht van de EU nog steeds doorgezet

Vorig artikelIllegale bootmigranten worden na de aanlanding onmiddellijk naar luxe hotelresort overgebracht
Volgend artikelGriekse vloot stopt Turkse boten met illegale migranten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

17 REACTIES

 1. we zullen nog smeken naar een machtshebber die in Europa schoonschip wil maken,en die zal er sneller zijn dan verwacht,eigen volk eerst zal de slogan zijn,in 1302 was het “schild of vriend”nu zal het blank of zwart zijn

  • Dat is ook de bedoeling van het WEF: dat je smeekt om een nieuwe regering. Die leveren zij, te weten een 1- Wereldregering. Lijkt in eerste instantie een verademing, maar zal in werkelijkheid de doodsteek betekenen voor de mensheid.

 2. Denken ze dat ze een Neurenberg2 tribunaal kunnen ontlopen dan ????
  We zullen ze met plezier te grazen nemen en kijken als ze opgehangen worden !

 3. Tja om 350 millioen halfbloeden bij elkaar te neuken, heb je veel van die zwarte juristen/inginieurs/docters nodig….

  Heeft er weleens iemand van die linkse gekken–het zijn volledig gestoorden die de NWO nastreven-weleens gedacht waar het voedsel vandaan moet komen?

  negersleren/ Of werken? Da’s een goeie….

  • @Pierre,
   Er is genoeg eten voor alle bewoners van deze aardkloot en ook genoeg ruimte voor iedereen, maar dan moeten we qua voedsel en dierenhouden dingen veranderen, ik zie het juist de andere kant op gaan, ben dus pessimistisch, maar een voordeel heeft het indien we niets veranderen, dan gaan we allemaal dat is wel zo rechtvaardig toch!

 4. Dus eerst omvolking, daarna depopulatie? Want er mogen volgens die kleine groep rijken uiteindelijk maar 500 miljoen mensen overblijven op Aarde en die zullen dan waarschijnlijk verspreid wonen in Azië, Europa, Amerika. Want blijkbaar moet Afrika leeg (voor de natuur en de jachtpartijen?) en in Australië gaan de superrijken wonen? Goh ……… Je moet wel echt helemaal van God los zijn om te geloven dat dit plan gaat lukken.

 5. Dat handje vol die dit nastreven, zijn die zwart of anders van kleur dan blanken?

  Ik dacht dat de Roots, Rothchilds, Rockefellers, Gates, enz. “blanken” zijn.

  Wat speelt er door de hoofden van die lui?
  Denken ze werkelijk dat wat het Kalergie plan werkelijkheid zal worden?

  Als een bevolkingsgroep het goed genoeg met elkaar eens is over een onderwerp, raken “de.rapen gaar”.

  De realiteit lijkt me het zwakste punt van dat “handje vol” personen.

  Ooit kwam er een reclame voorbij op tv waarin men breed uitmeet ” hoe krijgen we de oorlog uit deze kinderen?”.

  Persoonlijk verving ik “deze kinderen voor deze bevolking”.

  Inderdaad klopt het artikel, en is dit er een fractie van.

  Onze cultuur word niet zomaar vernietigd.
  Daar moet nog jaren aan worden gesleuteld.

  In gezinnen en families word onderling over onze cultuur gesproken.
  Kinderen horen dat ook, dat vaagt iemand zomaar niet uit.

  Dat handje vol, zou beter na moeten denken, anders worden ze met hun rascistische politiek zelf nog eens aangepakt.

  Denk nooit dat je overal mee wegkomt, dat is hoogmoed voor de.val.

  Dat is juist waar dat handje vol niet aan denkt.

 6. Ja wij zijn schuldig aan deze schit we keken naar de TV en ach wat erg .Wij hebben die landen in oorlog gebracht en vernielt .En kom maar naar ons wand hier is alles goed de kachel brand EN geen vactinasie
  EN Slapen ***** sterren uitkering eten gratis O O O wat zijn wij DOM he Meneer Rutte vind u ook niet.
  JA SCHAAPEN NEUZEN JA WIJ zijn de WEF GROOT RESSET WIJ SPUITEN JULLIE HET LEVEN UIT. O dank u
  meneer GEFT NIET GRAAG GEDAAN >

 7. De uitvoering gaat rap, tgv aanhang, ruim 33 % 🇳🇱 Rest 😴
  De depopulatie is in volle gang.

  simpel: met norm van de satanische club EU dmv gebruik belasting geld, wetgeving.
  Men eet insekten: milieu ,
  Prik is 👍 om jou/medemens te beschermen.
  WHO ‘ bepaald’ wanneer er geprikt wordt bij niet: asociaal.
  Ophokplicht zoals bij vogelgriep.
  pedo’s verwaarloosde “motor” van de samenleving, upgrade.
  QR code lijkt in zelfde straatje.
  Smart citys even eens. Ga je niet lichamelijk, dan met 📺

  -Oorlog in Oekraïne,
  volgende stap ws originele Europeanen op weg sturen naar Oekraïne. ‘ je doet het voor de Oekraïners ‘
  -aardbeving slachtoffers:
  En er komen ongetwijfeld veel natuur rampen bij vlg script.
  Asielzoekers is geen depopulatie maar omvorming en winstgevend.
  De grond van de asielzoekers, ibv multinationals in Afrika.
  Afrikaanse cultuur uit natuurlijke verbanden gehaald wordt vernietigd door Emigratie.
  Asielzoekers:
  Je verleid ze met ‘ alles is goed’ huizen, onderwijs, voedsel, inburgering cursus, in feite afhankelijk maken. Worden in het EU gareel gebracht. Als men doorkrijgt dat EU een val is, zijn de rapen gaar.
  Daarom, is goede integratie van deze medemensen mi essentieel voor eigen belang. (Dat ze komen, staat vast)
  Zij worden gebruikt voor ‘ verdeel en Heers’ van mafklappers.
  En de aanhangers van de marxistische ‘ heilstaat die ruim gecompenseerd wordt.

 8. Ringo Dada
  februari 13, 2023 at 15:15
  Beste Mensen

  Dat is helaas de insteek van het Blanke
  Waardoor een Witte belichaming hoofdzakelijk word bezeten
  Satans Kinderen Geesten genaamd GodDuivel of DuivelGod of Ego ik staat voor een false èèn
  Een èèn die geen een is
  In De Duivelse Tijdperk
  Bekend als de Kali Yuga word hoofdzakelijk door de Negatieve entiteiten genaamd GodDuivel DuivelGod geregeerd
  Maakt in principe niks uit
  Linksom of Rechtsom
  Barbarisme is altijd hetzelfde
  Met Zuur op de Tong of met Honing op de Tong gebeten worden
  Bloeden doet het in bijde gevallen
  Infectie oplopen gebeurt ook in bijde gevallen
  Heet het gespleten Tong Syndroom
  Mentaliteit
  Heel eenvoudig kinder taal
  Kan men het wel een kleinbeetje begrijpen
  Aangezien de mensheid is vergeten om eenvoudig te denken communiceren
  Nu zijn de standaard regels
  Hoe ingewikkelder onbegrijpelijker hoe beter
  Huichelaars
  Advocaten & Rechters Taal
  Gewoon een List om de Afrikanen uit te Roeien
  Meer niet
  Het is de Blanken niet gelukt om de Negers uit te Roeien via onderdanig maken als Slaven van de Bezeten Witten
  Wel is het gelukt om nagenoeg alle Indianen in z’n geheel uit te Roeien van Moeder Aarde door Afslachting op een Barbaristische Manier
  De Wezens die de Richtingwijzers funktie vervulden bekend als de Wijsvinger
  Die kant moet U oplopen beste mensen
  Die zijn helaas nagenoeg in z’n geheel uitgeroeid
  Helaas de vernietigers hebben daar niks aan
  Die willen alleen maar alles vernietigen kapot maken
  Hoe eerder hoe beter
  Vervolgens vluchten naar een andere planeet
  Zie Wall-E van Bill Gates
  En daar van voren af aan beginnen met de misdaden waan Praktijken
  Heel spijtig dat Witte Mensen heel snel kunnen worden bezeten door het Blanke
  De Aliens De Doorzichtigen Het KwallenRas
  Enough Baal Rha Thor Zeus Syndroom verpakt onder de benaming GodDuivel DuivelGod
  Liegen en Bedriegen in eigen belang
  Het Ego ik

  Dank U

  Reageer

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in