En ik hoorde een stem temidden van de vier beesten
En ik keek en zag een vaal paard
En zijn naam die op hem zat was de dood, en de hel volgde hem” – Johnny Cash, The Man Comes Around

Scott Ritter, voormalig VN-inspecteur van kernwapens, hoort de door kanker geteisterde stem van Johnny Cash deze spookachtige woorden spreken aan het einde van zijn lied “The Man Comes Around”, schrijft Deborah L. Armstrong.

“Dat is waar we vandaag de dag in leven,” zei de voormalige inlichtingenofficier van de Amerikaanse marine op een persconferentie met de toepasselijke titel “Can Nuclear War Be Avoided?”.

“Dit is niet een soort blik in de toekomst op een helse aarde,” vervolgde Ritter. “De dood rijdt op dit moment op een vaal paard naar ons toe! En als je dat niet herkent, als je je daar niet bewust van bent, dan ga je gewoon gelukzalig naar de afgrond.”

Ritter was een van de vijf panelleden die spraken tijdens de online conferentie op 8 januari, die georganiseerd werd door Diane Sare (I-NY), een kandidaat voor de Amerikaanse Senaat van New York. Naast Ritter en Sare waren er nog drie sprekers:

Helga Zepp-LaRouche, de weduwe van de Amerikaanse politieke activist Lyndon LaRouche, ook een Duitse activist en oprichter van het Schiller Instituut.

Col. Richard Black, een gedecoreerde veteraan uit de Vietnamoorlog en Republikeins politicus die in de Senaat van de staat Virginia heeft gezeten.

Steven Starr, voormalig kernwapendirecteur van het Clinical Laboratory Science Program van de Universiteit van Missouri en een senior wetenschapper bij Physicians for Social Responsibility die met buitenlandse regeringen heeft samengewerkt om de voorraad kernwapens wereldwijd te verminderen.

Bovenste rij: Kol. Richard Black, Scott Ritter, Steven Starr. Onderste rij: Senaatskandidaat Diane Sare (I-NY), Schiller Instituut-oprichtster Helga Zepp-LaRouche. Foto: Sare voor Senaat

Het webinar, dat u op Rumble kunt bekijken, werd georganiseerd als reactie op recente gebeurtenissen die de spanningen tussen Rusland en de VS en haar NAVO-bondgenoten doen escaleren. Recente opmerkingen, zoals die van de voormalige Duitse bondskanselier Angela Merkel en de voormalige Franse president Francois Hollande, die erop wijzen dat de Minsk II Vredesakkoorden nooit echt over vrede gingen, en in plaats daarvan bedoeld waren om Oekraïne meer tijd te geven om zich te bewapenen tegen Rusland en de afgescheiden republieken in de Donbass-regio.

Op dit moment kan het er voor Rusland op lijken dat het geen zin heeft om te onderhandelen, omdat nu bekend is dat de VS en hun bondgenoten niet te goeder trouw hebben onderhandeld. De alliantie VS/VK/NAVO stuurt momenteel pantservoertuigen naar Oekraïne en de Oekraïense president Volodymyr Zelensky heeft op cynische wijze een orthodox kerststaakt-het-vuren van de Russische president Vladimir Poetin afgewezen. Senaatskandidaat Diane Sare gelooft dat het aan ons is om het beleid van de VS te veranderen als we een nucleaire confrontatie met Rusland willen vermijden, wat een Extinction Level Event (ELE) zou zijn.

“In letterlijke zin staan we op de rand van een thermonucleaire oorlog,” zei Diane tijdens haar inleidende commentaar, “grotendeels als gevolg van het beleid van het Westen, met name van de Verenigde Staten. En als Amerikaanse burgers hebben we daar wel enige controle over.”

Hoeveel controle het Amerikaanse volk heeft over de steeds apocalyptischer richting die de VS is ingeslagen in deze proxy-oorlog met Rusland is een punt van discussie, maar Sare en de andere panelleden hadden wel wat ideeën. “Het punt is om het beleid te veranderen zodat we de onmiddellijke bedreiging voor de menselijke beschaving vermijden,” zei Sare.

“We kijken naar het einde van de mensheid. Dat is wat dit gevaar inhoudt. En we gaan nu zo snel in de richting van een escalatie,” zei Helga Zepp-LaRouche, die voorstander is van een diplomatieke oplossing en gelooft dat de beste hoop die we hebben het aanbod van paus Franciscus kan zijn, “die zei dat hij de locatie van het Vaticaan zal aanbieden als een plaats voor vredesonderhandelingen tussen Oekraïne en Rusland zonder voorwaarden vooraf.”

Zepp-Larouche gelooft dat het ontbreken van voorwaarden essentieel is om tot een diplomatieke regeling te komen. Het Schiller Instituut, zegt ze, is een schrijfactiecampagne begonnen die al de handtekeningen van meer dan 100 prominenten uit 37 landen heeft verzameld. Ze vroeg de aanwezigen om de brief ook te ondertekenen. Als de Paus ziet dat er steun is voor zijn campagne, zegt Zepp-Larouche, dan is het misschien mogelijk om “internationale druk uit te oefenen op de Verenigde Staten, op de andere NAVO-landen”.

“En eerlijk gezegd denk ik op dit moment,” vervolgt ze, “dat het enige dat zal helpen om dit te stoppen, is als je over de hele wereld miljoenen mensen de straat op ziet gaan. Zoals u weet zijn we daar heel, heel ver van verwijderd.”

  Rusland haalt 3.000 extra tanks uit opslag - maar NIET ALLES gaat naar Oekraïne

Inderdaad, vredesprotesten lijken naar dezelfde plaats te zijn gegaan waar alle flowers en flowerpower kinderen van de jaren ’70 naar toe zijn gegaan. Slechts een paar toegewijde zielen blijven tegen de oorlog protesteren, en hun eenzame stemmen worden vaak overstemd door het galmende koor van deskundigen die op de oorlogstrommels slaan, en het gebrul van pantservoertuigen en tanks van de NAVO die Oekraïne binnendringen.

Zepp-LaRouche verwees ook naar recente opmerkingen van de voormalige Russische president Dmitry Medvedev, waaruit blijkt dat er hypersonische kernraketten voor de kusten van de VS en Europa zijn opgesteld. “Eigenlijk komen ze zo snel,” zei ze, “dat de president van de VS niet eens de tijd zou hebben om Air Force One binnen te gaan.”

Kolonel Richard Black, die sprak via een eerder opgenomen bericht, gelooft dat sommigen zich druk maken over de oorlog omdat ze vinden dat Poetin hier niet mee “weg mag komen”. De “Oorlog tegen het Terrorisme”, zegt hij, is gebruikt om “de Amerikaanse grondwet zijn kracht te ontnemen en de rechten van Amerikaanse burgers en burgers over de hele wereld te verminderen”.

Maar het meest recente voorbeeld van terreur was de aanval op de Nordstream pijpleidingen, waar Rusland de schuld van kreeg, ondanks het bewijs dat een NAVO-land de dader was. “Enkele momenten nadat deze enorme ontploffingen hadden plaatsgevonden,” zei hij, “werd er een tekst onderschept. Het was verzonden door de Britse premier Liz Truss, gericht aan minister van Buitenlandse Zaken Tony Blinken, en er stond simpelweg ‘het is gebeurd’. Dat was de totale som van de boodschap.”

“Dit was één van de grootste terreuraanslagen in de geschiedenis,” ging Black verder. “De westerse media sprongen er meteen allemaal op en beschuldigden Rusland ervan een van zijn grootste technische prestaties in de geschiedenis te hebben vernietigd. Op de één of andere manier hadden de Russen het gedaan. Waarom? Omdat de Russen het altijd doen. En als een verkiezing niet de kant van de Deep State opgaat, dan hebben de Russen het gedaan. Alles wordt gemakkelijk aan de Russen toegeschreven. De bewering hoeft niet rationeel te zijn. Het hoeft niet logisch te zijn. Het kan totaal irrationeel zijn. Zoals in dit geval.”

De massa lijkt inderdaad allemaal maar al te graag zonder vragen te accepteren dat “de Russen” één van hun meest waardevolle economische levensaders naar Europa vernietigd hebben om geen andere reden dan omdat Russen gewoon “hele slechte mensen zijn die hele slechte dingen doen,” aldus Black. En de leugen, hoe onlogisch of irrationeel ook, wordt keer op keer herhaald totdat mensen hem geloven. Vooral als alle andere verklaringen gecensureerd worden.

Het Nazi-hoofd van propaganda Joseph Goebbels zou ongetwijfeld erg trots zijn op deze opmerkelijke prestatie van de moderne inlichtingendienst en haar netwerk van agenten en activa in de mainstream media.

“We staan aan de vooravond van een thermonucleaire oorlog,” zei majoor Scott Ritter. Hij herinnerde zich zijn vroegere mentor, Generaal Polk, die onder President John F. Kennedy diende tijdens de Cubaanse Raketcrisis. “Weet u hoe we een oorlog tijdens de Cubaanse Raketcrisis hebben vermeden? Diplomatie. Ouderwetse diplomatie. Amerikanen die met Russen praten en Russen die met Amerikanen praten.”

Destijds, zegt Ritter, waren er beproefde “achterkanalen” die door de leiders van landen werden gebruikt om te praten als de officiële kanalen niet meer werkten. “Maar tegenwoordig praten we niet meer. Ja, onze inlichtingenhoofden vergaderen in Ankara en op andere plaatsen in de wereld, maar dit is geen onderhandeling. We zitten niet alleen midden in een toename van de spanningen, maar we missen ook de mechanismen om deze spanningen op te lossen. Er is op dit moment geen diplomatieke actie die deze naam waardig is tussen de VS en Rusland.”

Ritter zei dat hij onlangs had geluncht met de Russische ambassadeur in de VS, Anatoly Antonov, die met Barack Obama onderhandelde over het New START-verdrag, het laatste wapenbeheersingsverdrag tussen de VS en Rusland. Maar tegenwoordig, zegt Ritter, zit de Russische ambassadeur in een “vergulde kooi” hier in de VS en “praat niemand met hem”.

“Niemand praat over ontwapening, iedereen praat over een wapenwedloop,” zei Ritter. En hoewel onze zogenaamde “vertegenwoordigers” op Capitol Hill geloven in de koers die de VS vaart, die ons steeds dichter bij Armageddon brengt, gelooft Ritter dat ze misleid zijn. “De Russen zullen ons in een nucleair conflict vernietigen. Daar is geen discussie over mogelijk, geen twijfel mogelijk.”

Op een bepaald moment, zegt Ritter, geloofde men dat de VS een “onthoofdingsaanval” zou kunnen lanceren, die het leiderschap van Rusland teniet zou doen, en dat ons ballistische raketafweersysteem de wereld zou kunnen beschermen tegen de onvermijdelijke vergeldingsaanval van het Russische Perimeter-systeem, dat bekend staat als “de Dode Hand”.

  De draak verslaan: De wereld staat op de rand van een wereldoorlog

“Nou, de Russen hebben ons hier niet alleen op gecontroleerd, maar ook op afgerekend,” zei hij. “Ze hebben vandaag wapens en ze zijn ingezet. Het zijn geen theoretische wapens. Echte wapens, ingezet, die dit allemaal tenietdoen. Dus Amerika maakt geen kans. Als we ooit zoiets zouden beginnen, zouden we vernietigd worden voordat de initiatiefnemers zich realiseren dat ze gefaald hebben! Zo snel zou de Russische vergelding zijn.”

Ritter zei dat de VS klaar zijn om biloenen dollars uit te geven om hun wapens te moderniseren in de hoop de Russische capaciteiten te evenaren. “Maar dat kunnen we niet,” zei hij, “en ik zeg u dit zonder enige twijfel, zonder angst voor tegenspraak: Elk wapensysteem waar we het nu over hebben om de bestaande triade te vervangen, is niet toereikend voor de taak. Het zal niet werken, en ze intimideren de Russen absoluut niet!”

Ritter, die onlangs een boek heeft geschreven met de titel “Ontwapening in de tijd van Perestroika,” zegt dat de tijden in de jaren 80 net zo gevaarlijk waren – behalve dat we toen aan het praten waren. De VS en Rusland waren aan het onderhandelen. “We kwamen met een verdrag,” zei hij. “Waarom? Omdat de onderhandelaars veteranen waren. Ze deden dit al heel lang.”

De mensen die onderhandelden over de START- en INF-verdragen, aldus Ritter, waren dezelfde die in de jaren 60 over SALT 1 en 70 over SALT 2 hadden onderhandeld. Het waren ervaren onderhandelaars die al eerder met succes verdragen hadden opgesteld. Maar sindsdien hebben de VS zich uit alle verdragen teruggetrokken, behalve uit het New START-verdrag, waarvan Ritter zegt dat de VS en de NAVO regelmatig “vals spelen”.

“Waarom zou Rusland in godsnaam met de Verenigde Staten om de tafel gaan zitten? Voor wat dan ook? We zijn leugenaars. We zijn bedriegers. We zijn niet te vertrouwen,” zei Ritter, eraan toevoegend dat NAVO-landen zoals Frankrijk en Duitsland niet te vertrouwen zijn als gesprekspartners, en dat de VN-Veiligheidsraad niet te vertrouwen is omdat deze de Minsk II Vredesakkoorden heeft goedgekeurd, die al die tijd al een schijnvertoning bleken te zijn.

“Helga, ik wens je veel succes met het Vaticaan, echt waar,” zei Ritter, terwijl hij zijn opmerking aan Helga Zepp LaRouche richtte. “En ik hoop dat je mijn ongelijk bewijst. Ik wil dat je mijn ongelijk bewijst. Ik wil dat jullie met een adequaat onderhandelingsforum komen dat echt werkt, maar ik kan jullie nu al vertellen dat Rusland nooit, maar dan ook nooit met iemand over Oekraïne zal onderhandelen.”

Ritter gelooft dat de enige manier om de VS/NAVO aan de onderhandelingstafel te krijgen een nederlaag is, die hij vergeleek met de Japanse nederlaag in 1945, waarbij de keuze was “onderteken het document of sterf”.

“De NAVO zal verliezen. De vraag is, zal de NAVO sierlijk verliezen?” vroeg Ritter, en verwees naar een gedicht van Dylan Thomas. “Is de NAVO bereid om ‘zachtjes de goede nacht in te gaan’? Of gaat de NAVO ‘razen, tieren tegen het sterven van het licht’? En dat is de keuze, helaas, daar komen we op neer. Als de NAVO kiest voor ‘razen, tieren tegen het sterven van het licht’, dames en heren, was het een genoegen u te kennen. 2023 zal het laatste jaar zijn dat we allemaal nog leven op deze planeet. Kus uw dierbaren vaarwel. Doe wat u moet doen, het is voorbij.”

Ritter gelooft dat er geen hoop meer is op onderhandelingen, omdat Rusland de VS of de NAVO niet meer kan vertrouwen. Vanaf nu, zo gelooft hij, zal Rusland niet op zoek gaan naar onderhandelingen. Het zal op zoek gaan naar de overwinning. En als de NAVO en de VS geen manier vinden om dat genadig te accepteren, zijn we allemaal gedoemd tot een nucleaire vernietiging.

Ik zou graag bewijzen dat Ritter ongelijk heeft. Maar gezien de afwijzing door Oekraïne van de Russische wapenstilstand voor Kerstmis, lijkt de kans op onderhandelingen verder weg dan ooit. En wat deze “perfect storm” nog erger maakt, is het feit dat jongere generaties zich niet zo bewust zijn van de gevaren van een nucleaire oorlog als diegenen onder ons die tijdens de Koude Oorlog zijn opgegroeid.

Diane Sare herinnerde zich de vredesinspanningen van de regering Kennedy tijdens die schrijnende jaren in de jaren 1960. Ze speelde een fragment af uit Kennedy’s inaugurele rede, die u hier kunt bekijken.

Vergelijk het met de havikistische toon van onze huidige leiders.

“Tot slot, aan de naties die zichzelf tot onze tegenstander willen maken, bieden we geen belofte maar een verzoek: dat beide partijen opnieuw beginnen met de zoektocht naar vrede, voordat de duistere vernietigingskrachten ontketend door de wetenschap de hele mensheid overspoelen in geplande of toevallige zelfvernietiging. We durven hen niet met zwakte te verleiden. Want alleen als onze wapens zonder twijfel toereikend zijn, kunnen we er zeker van zijn dat ze nooit gebruikt zullen worden.”

“Maar ook twee grote en machtige groepen naties kunnen geen troost putten uit onze huidige koers – beide partijen overbelast door de kosten van moderne wapens, beide terecht gealarmeerd door de gestage verspreiding van het dodelijke atoom, maar beide in een race om die onzekere balans van terreur te veranderen die de hand op de laatste oorlog van de mensheid houdt.”

“Laten we dus opnieuw beginnen – en aan beide kanten onthouden dat beschaafdheid geen teken van zwakte is, en dat oprechtheid altijd moet worden bewezen. Laten we nooit uit angst onderhandelen. Maar laten we nooit bang zijn om te onderhandelen.” – John F. Kennedy, inaugurele rede, 1961.

“Hoe vechten we terug?” vroeg Sare. Ze vindt dat ALLE dossiers over de moord op Kennedy moeten worden vrijgegeven “en dat de agentschappen die betrokken waren bij die moord moeten worden gezuiverd van hun criminele elementen en verantwoording moeten afleggen aan het Amerikaanse volk, of moeten worden afgeschaft.”

  Waarom China Rusland nodig heeft - Andrei Martyanov legt uit

Maar die taak, waarschuwt ze, is veel te gevaarlijk voor één enkele president. Kennedy had immers kort voordat hij vermoord werd gezegd dat hij het wilde proberen. “Het kan alleen als een beweging gebeuren,” zei Sare.

Sare noemt de film van Oliver Stone, “JFK Revisited: Through the Looking Glass,” die de publieke vraag naar het vrijgeven van de documenten over de moord op de president heeft gegenereerd. Sommige documenten werden vrijgegeven, maar zwaar bewerkt. Andere documenten die volgens de planning zouden worden vrijgegeven, werden achtergehouden, eerst door president Trump en daarna door president Biden.

Schermafdruk van bewerkte documenten over de moord op president John F. Kennedy. Bron: Nationaal Archief

“We moeten een einde maken aan het schrikbewind van de inlichtingendiensten in deze natie,” zei Sare, “als we willen dat de mensheid overleeft, laat staan vrij is. Iedereen die heeft gevolgd wat er met de Twitterbestanden is gebeurd, weet dat. Maar ik wil eraan toevoegen dat het dieper gaat. Wie vertelt de inlichtingendiensten wat ze moeten doen? Wie financiert Hollywood? Wie bezit de nieuwsmedia? Wie controleert de universiteiten? Wie betaalt de campagnes van de miljonairs in het Congres? City of London en Wall Street. En daarom was Lyndon LaRouche zo’n bedreiging. Hij zou zeggen: ‘We moeten Wall Street failliet laten gaan en het zo diep begraven dat de stank niet naar boven komt om ons te verstikken!'”

Sare gelooft dat de JFK-documenten ruimschoots het bewijs zouden leveren dat onze natie onbetrouwbaar is geworden voor haar volk, en de deur zouden kunnen openen voor gerechtelijke stappen. “De Verenigde Staten moeten terugkeren naar de belofte en het principe dat niet alleen alle mensen gelijk geschapen zijn, maar dat de mensheid goed is. Het leven is goed.”

Sare wil dat de VS een economie creëert die voor iedereen gunstig is, waardoor de armoede die het gevolg is van gebrekkig beleid zou verdwijnen. “Dit moet allemaal op korte termijn veranderd worden. We moeten het systeem failliet laten gaan, reorganiseren. De miljardairs moeten hiervoor betalen. Ze zullen overleven. Misschien leven ze in de gevangenis. Maar ze zullen leven.”

Maar alleen kakkerlakken zullen misschien leven als het Oekraïense conflict uitmondt in Armageddon. Steven Starr, die regelmatig colleges geeft aan studenten over de realiteit van een moderne nucleaire oorlog, is geschokt door hoe naïef jonge mensen tegenwoordig zijn.

“Ze hebben echt geen idee wat een kernwapen is of wat een kernoorlog zou betekenen,” zei Starr. “Het is als een stuk van de zon. En als het ontploft, creëert het in één seconde een vuurbal, en het oppervlak van de vuurbal is heter dan het oppervlak van de zon. Als u zich daaronder bevindt, wordt u verdampt.”

De beeltenis van een persoon in beton gebrand tijdens het bombardement op Hiroshima. Foto: The Sun UK

En kan iemand, wie dan ook, alsjeblieft bewijzen dat Scott Ritter ongelijk heeft…?

Over de auteur:
Deborah Armstrong schrijft momenteel over geopolitiek met de nadruk op Rusland. Ze werkte eerder bij het lokale tv-nieuws in de Verenigde Staten, waar ze twee regionale Emmy Awards won. In het begin van de jaren ’90 woonde Deborah in de Sovjet-Unie tijdens haar laatste dagen en werkte ze als televisieconsultant bij Leningrad Television.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

De 3 Oorlogen van de Apocalyps komen gevaarlijk dichtbijVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelElf tekenen dat de mensheid VERDOEMD is en niet lang meer zal overleven op de planeet Aarde
Volgend artikelNovodonetskoe platteland veranderd in kerkhof van NAVO-militair materieel
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

42 REACTIES

 1. Hoe zou het fenomeen macht dan werken bij de heersende machthebbers indien de gewone bevolking er (grotendeels?) niet meer is? Waar moeten ze zich dan mee bezig gaan houden als ze (bijna?) niemand meer hebben om macht over uit te kunnen oefenen? Hoe zouden die lui dat zelf zien? Het is wel een risico om als machthebber allerlei spul uit te strooien of zo over de gewone mensen om ze (grotendeels?) uit te roeien terwijl je misschien toch niet goed kunt voorspellen hoe het werkelijk allemaal zal uitpakken. Het blijkt namelijk vaker dat computermodellen toch te simplistisch zijn en dat de complexiteit van het fenomeen realiteit maar moeilijk in modellen kan worden vervat om er voorspellingen mee te gaan doen.

  Ondergronds kruipen in luxe verblijven, is ook niet echt altijd de oplossing voor hen (voedsel, stroom, water, lucht, verveling, enz.).

 2. If you still believe this is about the US versus Russia, you are deep asleep.
  Who is on board with Klaus’ WEF? US, Brazil (!), China (!), India (!), Europe, and many more.
  The real question is, is Russia playing this WEF game too? If not, we can only hope that they will deal the globalists a real hard blow. But nothing points to that…

 3. “Dit is niet een soort blik in de toekomst op een helse aarde,” vervolgde Ritter. “De dood rijdt op dit moment op een vaal paard naar ons toe! En als je dat niet herkent, als je je daar niet bewust van bent, dan ga je gewoon gelukzalig naar de afgrond.”

  Met de nadruk op “En als je dat niet herkent” en informatie afdoet als onzin door een getriggerde Semmelweis reflex nou dan ga je gewoon gelukzalig naar de afgrond.

  https://youtu.be/8AHCfZTRGiI

  *

  Behold a Pale Horse

  https://stopthecrime.net/docs/William_Cooper-Behold_a_Pale_Horse1991.pdf

 4. 2023 is het laaste jaar vd ondrukking door onze mensvijand.
  God is het bewijs.
  Strategische oorlogdenkers denken in oorlog niet in oplossing en vrede.

  • Hij haalt vanuit de Bijbel even aan wat hem goed uit komt,wat compleet de plank mis slaat. En negeert de rest van de de toekomst profetie. Waar hij zeer waarschijnlijk geen reet van begrijpt. Anders zou hij zulke achterlijke dingen niet zeggen.
   Angst zaaien.
   De ware liefde kent geen angst!

 5. Dit noemen ze dus fearporn.
  Een eventuele nucleaire uitwisseling zal beperkt blijven tot een paar steden. Vergeet niet dat ze al dat land willen hebben, vervuild en vernield hebben ze er weinig aan. De infrastructuur moet blijven voor de “vluchtelingen” anders komen die niet en ze gaan het zeker ook niet wederopbouwen.
  Kortom grootschalige vernietiging gaat tegen hun plannen in.

 6. Ik kan schrijven dat ze allemaal voor een tribunaal moeten, levenslang in de bajes op water en brood, tegen de muur, of een schavot beklimmen voor de executie.
  Ik kan schrijven dat ik wil dat ze allemaal opgehangen worden en live op tv uitgezonden.
  Ik kan willen en schrijven, maar wie ben ik?
  Vooralsnog is het enige wat ik wel kan, is genieten van elke dag die gegeven is, waarvan ik na afloop daarvan tevreden kan terug kijken.

  Mijn verleden is veel langer dan mijn toekomst, Met voorspoed, tegenslagen, verdriet en geluk.
  Iedere dag probeer ik mijn best te doen om een goed mens te zijn voor mijn omgeving, soms lukt dat, soms nauwelijks. Maar hee, dat maakt mij tot mens.

  De frustratie en machteloosheid t.a.v. die malloten die menen ons te moeten besturen heb ik reeds lang losgelaten.
  Echter, als ik zo naar mijn kleinkinderen kijk tijdens het bezoek op vaderdag, zit er achter mijn lach een enorm gevoel van een gevecht tussen hoop en vrees……..voor hen en hun leeftijdsgenootjes.

  ” Van alle woorden in een gedicht, boek of lied,
  geven de woorden; had, als, en waarom, het meeste verdriet “

  • Mooi verwoord Tigron. Ik zit er zo’n beetje hetzelfde in, wisselend strijdlustig en dan weer met moedeloosheid.
   Decennia geleden was mij al duidelijk gemaakt dat je meer spijt hebt/krijgt van de dingen die je niet hebt gedaan, dan van de dingen die je wél hebt gedaan. Terugkijkend kan ik bevestigen dat dit klopt.

   • Beste Bas,

    Dankjewel voor jouw reactie.

    De dingen waar wij achteraf spijt van hebben zijn de beste levenslessen.
    Spijt hebben van iets is een blijk van zelfkennis.
    Ik denk dat vrijwel iedereen wel eens spijt heeft van gedane zaken.
    Dat is niet erg, dat is juist het besef hebben dat het anders zou hebben gemoeten.
    En juist dat besef ligt aan de basis om uiteindelijk een betere samenleving te krijgen.

  • @Tigron

   Mijn waarde ik quote je even .
   “Ik kan willen en schrijven, maar wie ben ik?
   Vooralsnog is het enige wat ik wel kan, is genieten van elke dag die gegeven is, waarvan ik na afloop daarvan tevreden kan terug kijken.
   Mijn verleden is veel langer dan mijn toekomst, Met voorspoed, tegenslagen, verdriet en geluk.
   Iedere dag probeer ik mijn best te doen om een goed mens te zijn voor mijn omgeving, soms lukt dat, soms nauwelijks. Maar hee, dat maakt mij tot mens.”
   Heel goed weer gegeven denk er precies (bijna 😀) zo over .
   Kom ook van heel ver !
   Net zoals samson nog ff tot die ouwe boven riep “Laat me nog 1 keer vlammen !!)
   Aldus geschiede 🤣
   P.s is niet voor jou bedoeld Rommel, dat je mij er nog ff uitrot wegens religeus geneuzel . 🤣
   Fijne Dag Tigron . groeten Mate .

   • Beste CorNietdus,
    Dankjewel voor jouw reactie.
    Blijf doen wat goed voelt, daar krijg je nooit spijt van.
    Je hoeft niet perse te vlammen.
    Als het vuurtje vanbinnen maar blijft branden.

    Hou je haaks.

  • Tigron,
   Je raakt me diep met jouw gekozen woorden, op allerlei manieren kunnen we als mens iets doen, soms grotere dingen en soms kleinere dingen, het gaat erom dat je het doet, buiten dat kunnen we als eenlingen inderdaad slechts hopen op dat de leidende elite hun hersens blijven gebruiken want Rusland is helemaal klaar met het gedrag van die kwaadaardige elite aan de andere kant, soms maak ik mij druk maar meestal ga ik gewoon mijn leventje leven en geniet van zoveel ondanks al die hersenlozen om ons heen, ik moet gewoon hoop houden op die alliantie die de macht van de VS ten val gaan brengen, je moet toch wat, vrijdag liep ik met velen een loop tegen kanker en het was zwaar maar ik bedankte mijn zoon en een vriend om mee te hebben gelopen, zelfs onder het lopen hebben we gelachen en na afloop trakteerde ik op een drankje, was gewoon een mooi moment en al die lopers en wandelaars die hun geld en tijd geven voor hun zieke medemensen, was prachtig en ik ben blij omdat ik het gedaan heb, het voelde prima en gaf voldoening en denkende ik ben best gezond omdat te kunnen doen na een dag hard werken, groet van mij aan U, hou je haaks!!!

   • Beste Flardinga,
    Dankjewel voor jouw reactie.
    Die dag met voldoening neemt niemand jou meer af.
    Jij hebt voor de medemens jouw best gedaan.
    En daarbij ook nog een ‘ vader zoon dingetje’.
    Respect voor jou, jouw zoon en zijn vriend.

    Stay strong.

  • Dit is een omgekeerde bewijslast, en volslagen onzin. Hiermee kun je iedere claim maken “op 1 januari 2024…” en dan de mensen te vragen dat je ongelijk hebt.
   Het is hetzelfde als wat de MSM doet: “de volgende variant die volgende week komt is nog 1000x dodelijker” … bewijs maar dat we ongelijk hebben?
   Op het moment dat Scott Ritter zich van zulke retoriek gaat bedienen is hij niet meer serieus te nemen.

  • Scott Ritter heeft gelijk.‼️
   Maar hoe breng je dit mensen aan hun verstand…… en dan vooral mensen die KUNNEN INGRIJPEN, DIE ZIJN VERBLIND DOOR MACHT EN HAAT.
   De mensen die hier mee lezen en commentaar geven kunnen dit ondertussen wel inzien maar de regeringen , onze legerleiding, de navo bazen enz enz enz ZIJ WILLEN HET NIET ZIEN ZIJ WILLEN WINNEN❗️ STERKER NOG VLGS RUTTE “ WIJ MOETEN DEZE OORLOG WINNEN “‼️‼️
   Hoe dom hoe kinderachtig hoe onnadenkend…… niveau 6 basis school ….. dat is onze regering, en in de USA is het niet veel anders…..

   Ritter haalt hier de Bijbel, het grouwe ( vaal grauw) paard uit het boek Openbaringen aan.
   Dit kun je lezen in hoofdstuk 6: 6
   En ik zag , en zie : een grauw paard en die erop zat, zijn naam was de dood, en het rijk van de dood volgde hem.”
   En dan komt het belangrijkste: “ En hun werd de macht gegeven over het vierde deel van de aarde om te doden MET HET ZWAARD ( dus oorlog), met honger, met de dood, en door de wilde dieren der aarde”

   Er zal dus een totale vernietiging zijn…. Gepaard met honger voor degenen die “ overblijven “ maar dat zullen er niet veel zijn….. kijk naar Hiroshimabommen dat waren er niet veel….. in de omgeving waar de bom viel.
   ( honger gaat altijd mee met oorlog )

   Ritter ziet dit dus komend jaar gebeuren, als er niet wordt ingegrepen door regeringen en diplomaten en er niet met elkaar gesproken wordt….

   HET VIERDE DEEL VAN DE AARDE: …… ALS JE DAT GOED TOT JE DOOR
   LAAT DRINGEN……. DAN IS DAT WEST EUROPA EN AMERIKA……. ‼️

   De andere contingenten dus “ nog niet “❗️

   • Klopt Anna! Scott Ritter haalt ter ondersteuning de teksten uit Openbaringen aan, maar los van die teksten blijft zijn verhaal ook realistisch.

    In hetzelfde hoofdstuk staat trouwens het volgende;

    “En het derde deel van de schepselen in de zee, die leven hadden, stierf. En het derde deel van de schepen verging.”

    Dat is heel goed mogelijk als die beruchte nucleaire torpedo Poseidon gebruikt gaat worden.

    Er staat ons nog wat te wachten.

  • Scott Ritter heeft helaas gelijk. De huidige generatie is zo naïef als een kudde schapen op zoek naar een wolvenroedel. Maar de zaak was al verloren met de gestolen verkiezingen usa 2020. Ook was de zaak al verloren toen die duivelse bitch hitlary cunton in 2018 lachend onzin zat te verkopen aan de senaatscommissie over libië. “Wir schaffen das” in 2015, ook nog zo een… De kredietcrisis van 2008, niets opgelost, niets veranderd. De verdere verstikking van het vrije woord, het vrije denken, de afgelopen 20 jaar.
   Nee, laten we alsjeblieft niet doen alsof de waanzin en de rampspoed ons nu opeens allemaal overvalt.

  • Even voor de goede orde als ik op 1 januari op dit topic antwoord heeft hij dan ongelijk? Of is het de moeite van het opzoeken niet waard omdat de doelpalen dan verzet worden?

   Anna: lees de rest van Openbaringen nog eens het is beslist niet bijbels dat alle mensen vernietigd worden.

 7. Ik denk dat hij gelijk heeft. Amerika geeft niet op, wil Rusland op de knieën krijgen. De Russen zijn dat echt niet van plan. Wat hij zegt: er wordt niet gepraat. Poetin is daar altijd wel toe bereid geweest. Maar ja, als je zo bedonderd wordt.
  Wat hebben wij niet meegemaakt met die plandemie en die gevaarlijke prikken. Gewone mensen kunnen geofferd worden door de griezels op de achtergrond die uit zijn op depopulatie. Een oorlog is ook een goed middel om dat te bereiken. Als er een nucleaire oorlog uitbreekt vermoed ik dat dat door de idioten in Amerika zal gebeuren.

 8. Nog meer bangmakerij en speculaties. Vraag eerst wat zijn de belangen van de 4e Industr Rev en wie? Ziomerica en Russia moeten nog samenwerken in de space industry. Zie link. En ieg nog tot Bully Gates met zijn zonblokkering klaar is als het dak van het huis genoeg gesloopt is om de vale paarden van de ruimtevaart er door te laten.

  https://www.dw.com/en/russia-approves-extending-space-cooperation-with-us-until-2030/a-57095314

  “Russia has extended an agreement on space cooperation with the United States until the end of December 2030, the Russian government said on Saturday.” (2021)

 9. Zoals met alles: je moet bijbelgedeelten in zijn context lezen. Openbaring 6 gaat over de 4 ruiters. De eerste ruiter (het witte paard) is Jezus, toen hij in 1914 in de hemel begon te regeren. De hemel werd toen ‘gereinigd’ van satan en z’n demonen (openbaring 12). Satan kreeg toen alleen toegang tot aarde, vandaar dat vanaf 1914 op aarde zoveel meer ellende kwam (ook verwoord door de 3 volgende ruiters).

  Maar openbaring 7 vanaf vers 13 geeft aan wat er gebeurt als Jezus komt als Rechter om iedereen op aarde te oordelen op zijn daden. (En in psalm staat dat de aarde als een voetenbank voor God is, dus deze situatie zal niet in de hemel zijn maar op aarde. Oftewel: recht op aarde zal terug keren. En dat is onder andere in overeenstemming met psalm 37 en openbaring 21:3,4)

  Toen vroeg een van de oudsten mij: ‘Wie zijn dat in die witte gewaden en waar komen ze vandaan?’ 14 Onmiddellijk zei ik tegen hem: ‘Mijn heer, u weet het.’ Daarop zei hij: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verdrukking komen. Ze hebben hun gewaden gewassen en wit gemaakt in het bloed van het Lam. 15 Daarom staan ze voor de troon van God en doen ze dag en nacht heilige dienst voor hem in zijn tempel. Hij die op de troon zit, zal zijn tent over hen uitspreiden. 16 Ze zullen geen honger of dorst meer hebben, de zon zal niet op hen branden en geen verschroeiende hitte zal hen treffen. 17 Want het Lam, dat in het midden van de troon is, zal hen hoeden en hen leiden naar bronnen met levengevend water. En God zal elke traan uit hun ogen wegwissen.’

  • Het is belangrijk om de Bijbel te lezen in deze tijd waarin alles wat daarin voorzegt is, voor onze ogen aan het uitkomen is. Maar Tiswat is als Jehova Getuige niet degene waar je moet zijn voor de juiste uitleg (hij is geen volgeling van Jezus, maar hij is betrokken bij een cult die er een eigen bijbel op nahoudt… ).

 10. Sorry jongens, maar die Bijbelse taal is zo cryptisch, het geeft echt geen concrete ideeën over de nabije toekomst. Wie weet was het wel op een heel andere planeet met een heel ander diersoort van toepassing, en kwam het boek per ongeluk via space aliens op deze planeet terecht. Bovendien laten de teksten zich vertalen door persoonlijke interpretaties die op elke tijd en periode van toepassing zijn. Ik wens iedereen veel steun dmv de bijbelse uitspraken, maar zodra je een beter beeld bij de datum hebt, laat het dan even weten (niet zeggen na afloop!) Ik denk echter dat dat het niet veel nut heeft om met deze bijbelse uitspraken ook angst aan te jagen onder je medemensen die al angst genoeg hebben. En op de bijbelse verzen vertrouwen is precies hetzelfde als zeggen, we gaan ten onder, accepteer het nou maar, niks aan te doen, doe je best niet en laat het eea gewoon gebeuren, blijf lekker op vakantie gaan, blijf lekker boesters nemen, blijf lekker doen wat de anderen ook doen, laat de parasieten maar lekker hun gang gaan want het stond toch al in de openbaringen. Dat speelt alleen maar de parasieten in de kaart, en het is niet medemenselijk tegenover je medemens die wel zijn best doet om de wereld mooi te houden voor elkaar en met elkaar en voor de toekomst. Trouwens, staat er wat in de bijbel waar we echt wat aan hebben, dat we kunnen doen met zijn allen om het goede pad te blijven volgen? Of moeten we daarvoor de honderden videos van het assortiment aan Gurus en Baba Satya’s bekijken? Geen kritiek, just sayin’…
  (Bovendien dacht ik dat FN de religieuze doemdenkerij juist tot het minimum wenst te behouden.)

  • Beste Immortal – Jij overweegt, las ik, om naar Rusland te emigreren. Ik mag hopen dat je aangaande de toelatingseisen, naast de basis van de Russische taal zoals we al mochten leren, tevens een Bijbelkennis examen zal dienen af te leggen. Just my sense of humor. 😉 Have a nice day!

   • Ik sta open voor je kennis, Anti, mocht het zo zijn dat Rusland dit inderdaad als een vereiste ziet. Heb jij daar enig bewijs voor? We zitten doorgaans niet op een andere golf, dus ik houd me zeker aanbevolen voor jouw inzichten in de Bijbelse kennis! Geniet van de zomer.

  • Er is niets cryptisch aan en ook niets angstigs aan. Door de context is vrij makkelijk te achterhalen wat er wordt bedoeld. Heb je de moeite überhaupt genomen om m’n reactie hierboven te lezen? Ooit de bijbel gelezen? Nee? Hoe kan je er dan een oordeel over hebben? Begin maar met psalm 37. Kost je 5 minuten en is het meest eenvoudige hoofdstuk die aangeeft wat er in de nabije toekomst gaat gebeuren.

   • De bijbel is een verknipt LEUGENBOEK dat door de loop der eeuwen steeds opnieuw is aangepast aan de dan geldende maatschappelijke normen en waarden!

    En dus is de bijbel een verknipt LEUGENBOEK WAAR IEDEREEN EEN EIGEN INTERPRETATIE AANGEEFT EN DUS VOLKOMEN ONBETROUWBAAR!!!

 11. Ik had het net Beavis en Butt-Head. Ik vroeg of het satire is, en op wie, want ik zie dat niveau overal om me heen. Blijkbaar was het een hype. Interessante informatie. Belangrijk was voor mijn gesprekspartner ook dat Amerikaanse komedianten soms goed geld verdienen. Ik riposteerde dat de psychologie in de VS en het westen erom draait dat niets de vervulling van de wensen en begeerten van fysieke glamour, het lagere ego in de weg mag staan. Alles draait om consumptie al is het kannibalisme. Zo krijgen de mensen steeds andere wensen die ze nooit eerder hadden, om angst en taboe te overwinnen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in