In een toespraak eerder deze maand in Italië zei aartsbisschop Carlo Maria Viganò: “Pretenderen dat we te maken hebben met gemene kooplieden die alleen geïnteresseerd zijn in geld en weigeren de Satanische matrix van het globalistische plan te zien, is een onvergeeflijke fout die niemand van ons kan maken.

Het volgende is de volledige tekst van een toespraak die aartsbisschop Carlo Maria Viganò op 10 mei hield in het Auditorium Gavirate in Varese, Italië.

Een van de meest directe gevolgen van de helse en manipulatieve psychopandemische operatie is de weigering van de massa’s om te erkennen dat ze het voorwerp zijn geweest van een kolossale fraude. Onder het mom van het voorkomen van de verspreiding van een virus dat als dodelijk en ongeneeslijk wordt afgeschilderd – en waarvan we nu weten dat het nooit geïsoleerd is volgens de postulaten van Koch – zijn miljarden mensen gedwongen om een inenting te ondergaan met een experimenteel serum waarvan bekend was dat het niet effectief was voor het gestelde doel. En om dit te bereiken hebben de verantwoordelijke autoriteiten niet geaarzeld om bestaande behandelingen in diskrediet te brengen die het onmogelijk zouden hebben gemaakt om dat genetische serum te verkopen.

De reden voor deze instinctieve weigering van de massa’s om zichzelf te erkennen als slachtoffers van een echte en ware misdaad tegen de mensheid, neemt echter niet het bewijs weg van de bedoelingen van de daders van deze misdaad. Deze bedoelingen, die decennialang zijn verklaard op basis van een groteske vervalsing van de werkelijkheid, zijn belichaamd in een systematische actie die is gericht op het aanmoedigen van de ontvolking van de planeet door middel van pandemieën, hongersnoden, oorlogen, botsingen tussen verschillende bevolkingsgroepen, de verarming van de zwakkere klassen en de drastische vermindering van die openbare diensten – waaronder gezondheidszorg en sociale zekerheid – die de staat aan zijn burgers zou moeten garanderen. Het Bill & Melinda Gates Institute for Population and Reproductive Health (hier en hier) is een van de belangrijkste architecten van een bevolkingsreductieplan dat uitgaat van de neomalthusiaanse veronderstelling dat de wereldbevolking drastisch moet worden gereduceerd en dat de voedsel- en energiebronnen het onderwerp moeten zijn van interventies die deze reductie bevorderen. De verklaringen die dit uitroeiingsplan bevestigen worden niet eens meer verborgen gehouden; integendeel, ze worden expliciet herhaald in de conferenties en studies die worden geproduceerd door het netwerk van organisaties en instituten die worden gefinancierd door zelfbenoemde filantropen.

Maar als een lobby van zeer rijke mensen verklaart dat ze de wereldbevolking willen verminderen door middel van massale vaccinaties die steriliteit, ziekte en dood veroorzaken; en als deze vaccinaties inderdaad steriliteit, ziekte en dood veroorzaken bij miljoenen geënte mensen, dan denk ik dat we allemaal onze horizon moeten verbreden – en ik richt mijn oproep aan vooraanstaande juristen en intellectuelen, evenals aan artsen en wetenschappers – en ons niet moeten beperken tot een onderzoek dat als enige doel de nadelige en dodelijke effecten van het experimentele serum heeft. Als we de organisatie van de psychopandemie niet plaatsen binnen de bredere context van het criminele plan dat het bedacht en ontworpen heeft, sluiten we onszelf uit van de mogelijkheid om niet alleen te begrijpen dat het een misdaad met voorbedachten rade was, maar ook om te zien op welke andere fronten we het voorwerp zijn of zullen worden van nieuwe aanvallen – die allemaal hetzelfde uiteindelijke doel hebben, namelijk de fysieke eliminatie van miljarden mensen.

  CEO Pfizer teleurgesteld over effect van derde injectie

De gebreken in het wijdverspreide systeem van censuur dat in bijna alle westerse staten wordt ingevoerd – of liever, in die staten die onderworpen zijn aan de dictaten van de WHO en de subversieve paraplu van het World Economic Forum – hebben velen van ons in staat gesteld om de demonstratie van een onbetwistbaar feit te zien: Deze serums – geproduceerd door overheidsinstanties met behulp van virussen die genetisch zijn gemodificeerd door middel van gain-of-function onderzoek en die onderworpen zijn aan militaire geheimhouding – dienen niet alleen niet om de fantoomziekte Covid-19 te genezen, maar veroorzaken ook ernstige bijwerkingen en zelfs de dood; en dit is niet alleen te wijten aan de nieuwe mRNA-technologie waarmee ze worden geproduceerd, maar ook aan de aanwezigheid van stoffen die geen enkele relevantie hebben voor het verklaarde doel van het bestrijden van het virus. Stoffen – waaronder grafeenoxide – die toevallig gepatenteerd waren lang voordat de pandemische operatie van start ging – op zijn zachtst gezegd een verontrustend detail.

Daarom, gezien het feit dat deze serums niet doen wat ze verklaard werden te doen toen ze werden goedgekeurd door de verschillende gezondheidsinstanties, maar in plaats daarvan zeer effectief blijken te zijn in het veroorzaken van zelfs zeer ernstige pathologieën, in het veroorzaken van de dood en in het bewerkstelligen van de sterilisatie van de geïnoculeerden, is het noodzakelijk om de volgende stap te nemen – die het meest gevreesd wordt door het systeem dat ze heeft opgelegd – en de kwaadwillendheid en voorbedachte rade aan te klagen – de mens rea, zoals juristen zouden zeggen – van degenen die opzettelijk een nep-pandemie hebben gebruikt om de bevolking uit te roeien, in overeenstemming met een waanzinnige, anti-menselijke visie die de mensheid beschouwt als de kanker van de Planeet.

Daarom nodig ik jullie uit om de volgende stap te zetten in deze prijzenswaardige operatie van waarheid en aanklacht waar jullie je moedig voor inzetten.

Stel niet de verkeerde vragen, want jullie zullen de verkeerde antwoorden krijgen. Als je ervan uitgaat dat de gezondheidsautoriteiten met wettige bedoelingen hebben gehandeld en dat de gemaakte fouten te wijten zijn aan onervarenheid of de druk van de noodsituatie; als je ervan uitgaat dat de producenten van genserum de genezing van ziekten als doel hebben en niet de meest cynische winst en het creëren van chronisch zieken, dan zul je uiteindelijk de werkelijkheid vervalsen en zullen de conclusies die je bereikt noodzakelijkerwijs misleidend zijn. Neem in plaats daarvan als het ware een forensische benadering, zodat het duidelijk zal zijn dat er een perfecte samenhang bestaat tussen de gebruikte middelen en de verkregen resultaten, ongeacht hun verklaarde doelen; wetende dat hun ware motivaties, juist vanwege hun intrinsieke verlangen om schade aan te richten, moesten worden verborgen en ontkend. Wie zou ooit toegeven, voordat hij op frauduleuze wijze een genetische massabehandeling oplegde, dat het beoogde doel was om een zeer groot deel van de wereldbevolking ziek, steriel of dood te maken?

  De Virus Uitdaging: Een gids voor de Purple-Pilled

Maar als dit het doel is van de neomalthusiaanse ideologie; als er bewijs is dat de nadelige effecten van de serums kwaadwillig zijn verzwegen; als er in de verschillende batches stoffen zitten die geen profylactische rechtvaardiging hebben, maar die integendeel pathologieën veroorzaken en het mogelijk maken om met het menselijk DNA te knoeien, dan kunnen de logische conclusies niet anders dan de criminele wil achter de operatie aan het licht brengen, en dus de verwijtbare medeplichtigheid van openbare instellingen, particuliere entiteiten, zelfs de leiders van de katholieke hiërarchie, de media, de rechterlijke macht, de politie, de strijdkrachten en de hele medische klasse – uitzonderingen daargelaten – aan een massale uitroeiingsoperatie.

De vraag die we ons nu moeten stellen – en die we moeten stellen aan degenen die beweren ons te regeren en ons regels en gedragingen opleggen die ons dagelijks leven en onze gezondheid direct beïnvloeden – is niet waarom serums zijn opgelegd, ook al zijn ze aantoonbaar schadelijk en dodelijk, maar eerder waarom geen enkel orgaan van de staat – wiens uiteindelijke doel het algemeen welzijn en de gezondheid en het welzijn van zijn burgers zou moeten zijn – een einde heeft gemaakt aan deze misdaad, maar er zelfs medeplichtig aan is geworden, zo ver is gegaan dat fundamentele rechten werden geschonden en de grondwet met voeten werd getreden. En als we eenmaal de medeplichtigheid van de rechterlijke macht, het parlement, de regering en het staatshoofd begrijpen, moeten we ons afvragen wat de reactie van de burgers – die in artikel 1 van de grondwet worden erkend als de enige houders van de nationale soevereiniteit – kan en moet zijn tegenover een subversieve daad en een verraad van de machthebbers.

Quis custodiet ipsos custodes? vraagt Juvenal (Satires, VI, 48-49). Als een regeringssysteem zo gestructureerd wordt dat de machthebbers degenen die hen moeten gehoorzamen kunnen schaden; als krachten die niet gelegitimeerd zijn door een politiek of sociaal mandaat erin slagen hele regeringen en supranationale instellingen te manoeuvreren met de bedoeling zich de macht toe te eigenen en elk controle-instrument en elke bron in hun handen te concentreren – financiën, gezondheid, justitie, transport, handel, voedsel, onderwijs, informatie; Als een subversieve entiteit er publiekelijk prat op kan gaan dat ze premiers, ministers en ambtenaren in dienst heeft, moeten we onze ogen openen en het falen van het sociale pact aan de kaak stellen dat de basis vormt van het samenleven van burgers en dat de delegatie van autoriteit door het volk aan hun vertegenwoordigers legitimeert. En hieruit moet onvermijdelijk het besef voortkomen dat de pandemie – net als de klimaatnoodsituatie en alle andere pseudo-catastrofes die voor intimidatiedoeleinden door dezelfde lobby worden voorzien – een fundamenteel onderdeel vormt in het kader van een bredere wereldwijde staatsgreep waartegen we ons moeten verzetten, die aan de kaak gesteld moet worden en waarvan de daders – zowel aan de top van deze subversieve organisaties als in regeringen, openbare instellingen en de hoogste niveaus van de katholieke kerk – onverbiddelijk berecht en veroordeeld zullen worden wegens hoogverraad en misdaden tegen de mensheid.

  De rol van vaccinatie in sterftecijfer van India kan niet langer worden ontkend

Maar om dit te kunnen doen – je zult dit moeten erkennen, na vier jaar – is het essentieel om te begrijpen dat deze criminele lobby handelt voor het Kwaad, het Kwaad dient en de dood nastreeft, niet alleen van het lichaam maar ook van de ziel van ieder van ons; dat haar afgezanten dienaren van Satan zijn, toegewijd aan de vernietiging van alles wat ook maar in de verte lijkt op het perfecte werk van de Schepping, alles wat verwijst naar de genereuze en gratuite daad waarmee de Schepper het Leven schenkt. Satan is een moordenaar vanaf het begin (Joh 8:44) en degenen die hem dienen kunnen niets anders doen dan verlangen naar de dood, ongeacht de middelen waarmee die wordt toegebracht.

Doen alsof we te maken hebben met gemene kooplieden die alleen geïnteresseerd zijn in geld en weigeren om de Satanische matrix van het globalistische plan te zien, is een onvergeeflijke fout die niemand van ons kan maken, als we echt de dreiging willen stoppen die over de hele mensheid opdoemt. Hiervoor verzeker ik jullie van mijn gebeden en smeek ik jullie de Zegen van God en de beschermheilige van de Heilige Maagd, Salus Infirmorum.

+ Carlo Maria Viganò, Aartsbisschop

Via Lifesitenews.


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Viganò: “Zij die zich verzetten tegen de Nieuwe Wereldorde zullen de hulp en bescherming van God krijgen”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDit is de reden waarom het Russische Kharkov-offensief veel meer is dan alleen een militaire tegenslag voor Kiev
Volgend artikelCovid-vaccins hebben hoogste ‘sterftecijfer’ in de medische geschiedenis – Media Blackout
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

33 REACTIES

 1. Prima verwoord, het hele artikel. Geen woord gelogen of zelfs overdreven.
  Nu nog zien uit te voeren wat de enge oplossing is: de huidige beleidsmakers verantwoordelijk stellen.
  Laat ze het tegendeel van het gestelde in de tekst maar eens aantonen.

 2. Loopt reeds 4 jaar, aangekleed in tenue rond, Vaticaan is zijn baas die Israël steunt en de agenda 2030.
  Hij richt zich tot vooraanstaande wetenschappers, juristen, intellectuelen.
  Nou daar heb je wat aan , zeg
  Geldt ook voor deze clown, die zijn versje opzegt en doorloopt.

 3. Ik vind het ook prima verwoord. Begrijp alleen niet wat de heilige maagd ermee te maken heeft. Dat zal wel een katholiek dingetje zijn. Ook al is hij misschien een huichelaar, dat doet er niet zo toe, als de woorden maar kloppen die ons precies voorspiegelen wat er eigenlijk gebeurd is.

  • Het Woord van God:
   Jezus zei tot Hem: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader tenzij door Mij. Als gij Mij zoudt kennen zoudt gij ook mijn Vader kennen. Nu reeds kent gij Hem en ziet gij Hem.”

   Johannes 14,6-7

   De katholieke kerk dweept met de heilige maagd terwijl het Woord van God zeer duidelijk is. Jezus is onze redding want hij is God in het vlees, en niemand anders! Sola Scriptura!

  • Interessant; YouTube nieuwe tijd podcast
   Hoe werkt hypnose & mind control
   Rob van der well als gast.
   Ook hier van toepassing op mi .

   • Religie is mi de camouflage
    Zionisme , de marxistische / bolsjewistische één wereldstaat het doel. (politieke ultra R/L beweging)
    Jezes of de maagd Maria komt de wereld redden? Dan was het allang gebeurd. Bedacht om de 🐑🐑🐑 koest te houden.
    De zin van dit leven is mi onderscheidt te leren maken en telkens voor het ‘goede’ pad te gaan. ‘Goed’ is variabel van de omstandigheid.
    Een Rus vecht – een Rus vecht/ verdedigd niet. ‘ waarom wel/ niet.

 4. Aartsbisschop Carlo Maria Viganò (1941) is controlled opposition, judasgeit of een vos die de passie predikt want als dit niet het geval was dan had de paus en/of curie (college van kardinalen dat het vaticaan bestuurt) Viganò in een eerder stadium op non-actief gesteld.

 5. Op mijn site heb ik in 2020 al 11 vragen gesteld die nooit beantwoord zijn. Die vragen sluiten perfect aan bij het artikel, ook al is het 4 jaar later en zijn er meer feiten bekend.

  Als ik nu, als criticus en fervent tegenstander van het “covid beleid”, deze (bovenstaande) tekst had geschreven, hoe hadden jullie dan gereageerd?

  • Als ik jou zeg dat ik de ontwikkeling al 20 jaar zie aankomen, hoe reageer jij dan?
   Weet je, dat antwoord interesseert mij natuurlijk niet. Ik weet zoveel, maar daarmee schiet ik weinig op.

   Maar je wilt natuurlijk horen dat jij minder gewicht hebt en minder interessant bent (NIET PERSOONLIJK BEDOELD) dan zo een meneer van de kerk. En dat is nu eenmaal zo. Autoriteiten hebben nu eenmaal een soort status. Kleren en de machtspositie maken de man. En vrouw tegenwoordig.

   Ach, Matt. Weet je, Jezus zijn eigen broers geloofden Hem niet. Dus dat is misschien een troost wat dat aangaat.

  • Aartsbisschop Vigano: ‘De paus is de valse profeet; Westerse politici door Mossad gechanteerd met kinderporno beelden’

   In 2020 besteedden we voor het eerst ruim aandacht aan de katholieke aartsbisschop Vigano, misschien wel de meest verklaarde hooggeplaatste tegenstander van het marxistische Nieuwe Wereld Orde complex waar ‘zijn’ eigen Vaticaan een uiterst belangrijke rol in speelt. Zo noemde hij de door de kabinetten Rutte omarmde ‘Great Reset’ van het World Economic Forum de ‘oprichting van het rijk van de Antichrist’, en verzette hij zich fel tegen de Covid ‘vaccinaties’. In een nieuwe boodschap trekt hij opnieuw fel van leer tegen de Westerse politici, die volgens hem door de Mossad worden gechanteerd met kinderporno beelden, en daarom nu geen andere keus hebben dan zich achter de Israëlische oorlogsmisdaden in Gaza op te stellen. Daarnaast is hij is ervan overtuigd dat zijn ‘baas’, paus Franciscus, de voorzegde valse profeet uit het Bijbelboek Openbaring is.

   De perikelen rond de in de gevangenis ‘gezelfmoorde’ miljardair Jeffrey Epstein brachten andermaal een oud en beproefd concept voor het voetlicht, namelijk dat veel politici, prinsen, zakenmagnaten, acteurs en en andere topfiguren voor of tijdens hun carrière in de val worden gelokt door geheime diensten. Dat zou vooral gebeuren door hen te verleiden tot seks met (of ander geweld tegen) minderjarige kinderen. Hier worden geheime opnames van gemaakt, waar deze ‘VIPs’ vervolgens eenvoudig mee kunnen worden gechanteerd.

   Het ‘Pizzagate’ kinderhandel – kinderporno schandaal

   Vigano wijst in zijn online conferentie ‘Is de paus katholiek?’ op de arrestatie van Slade Sohmer, de voormalige redacteur van The Recount en een belangrijke ‘partner in crime’ van Hillary Clinton en haar oud-campagneleider John Podesta (die hoogstwaarschijnlijk nauw betrokken is bij de verdwijning van het jonge Britse meisje Madeleine McCann in Portugal). Sohner werd onlangs opgepakt vanwege pedofilie en kinderpornografie. Via zijn vele contacten en banden met ‘Hollywood’ speelde Sohmer een grote rol bij de pogingen om het beruchte ‘Pizzagate’ schandaal te debunken.

   ‘Pizzagate’ ontmaskerde tussen 2016 en 2019 voor eventjes een vanuit Amerika geleid internationaal ‘deep state’ misdaadnetwerk gecentreerd rond kinderhandel en kinderporno, waar zowel het roemruchte echtpaar Clinton als ook Barack Obama een centrale rol in zouden spelen. ‘We zijn te weten gekomen dat in ieder geval Jeffrey Epstein, en waarschijnlijk ook Ghislaine Maxwell leden van de Israëlische Mossad waren,’ aldus de aartsbisschop. Onder de vele bekende namen die Epsteins ‘pedo eiland’ (foto) bezochten bevindt zich ook Bill Gates, die inmiddels door veel mensen wordt beschouwd als ‘de vleesgeworden duivel’.

   ‘Hierdoor begrijpen we dat de beroemde reisjes van veel bekende mensen naar Epsteins eiland werden gebruikt om hen te chanteren met bewijs van hun schuldigheid aan het deelnemen van verschrikkelijke rituele misdaden tegen minderjarigen,’ gaat Vigano verder. ‘En als de staatshoofden en overheidsofficials van de Westerse wereld het niet wagen om ook maar een woord van protest tegen de slachtpartijen van burgers in de Gazastrook te uiten, is het gerechtvaardigd aan te nemen dat deze houding het gevolg is van de grote hoeveelheid dossiers en incriminerende video’s van hen, en die in het bezit zijn van de Israëlische inlichtingendiensten.’

   ‘Kerk speelt centrale rol in het subversieve globalistische project’

   ‘Hetzelfde moet gebeurd zijn met het op touw zetten van de fake pandemie noodtoestand, die op slaafse wijze door alle lidstaten van het World Economic Forum en de VN werd overgenomen, en tevens met de farce van de crisis in Oekraïne. Maar als deze chantage van de machtigen der wereld onderdeel uitmaakt van het subversieve globalistische project, kunnen we niet voorkomen te denken dat de cruciale rol van de katholieke kerk op een zekere manier werd afgedwongen, niet alleen door de aanstelling van Bergoglio als hooggeplaatste afgezant van de vijanden van de Kerk, maar ook door de seksuele en financiële schandalen die nog maar deels aan de oppervlakte zijn gekomen…’

   Vigano fulmineert dat de rol van de paus als (zogenaamde) vertegenwoordiger van Christus op aarde door Bergoglio (paus Franciscus) is ‘ontaard in arrogant autoritarisme en tirannie… en het spreken van aangenaam klinkende woorden… en profetische illusies tegen ons.’ Daarom is het in zijn ogen ‘een grof schandaal’ dat deze ‘Argentijnse Jezuïet’ nu op de ‘heilige stoel’ zit, een visie die door steeds meer katholieke officials en gewone gelovigen wordt gedeeld.

   Geestelijken en politici overal omgekocht en/of gechanteerd

   Helaas prefereert de top van de katholieke geestelijkheid, die wordt beheerst door leden van de ‘deep church’ (geestelijken die door de Vrijmetselarij en/of inlichtingendiensten in de Kerk zijn geïnfiltreerd, en/of zijn omgekocht) ‘geregeerd te worden door een ketterse en afvallige paus.’ Vigano waarschuwt dat deze omgekochte en gechanteerde ‘verraders’ zich niet alleen in de Kerk, maar ook in nationale regeringen, het Europese Parlement, de VN, de Wereldbank en andere internationale instellingen bevinden. ‘Het was nodig dat de corruptie zo wijdverspreid werd, dat de globalistische kanker erin kon worden gegrift.’

   Ook haalt hij de – destijds ook op deze site besproken – theorie aan dat de vorige paus (Benedictus) door ‘de homoseksuele en pedofiele deep state’ en vermoedelijk met behulp van onder meer Barack Obama en George Soros werd afgezet, waarna die hun eigen, door de Vrijmetselarij gewilde ‘progressieve’ kandidaat (Franciscus) op de troon hielpen. Doel: de katholieke kerk van binnenuit op één lijn te brengen met de globalistische LGBTQ-‘gender /woke’ klimaatagenda-2030 agenda, die toewerkt naar een communistische één-wereldautoriteit met één-wereldreligie. Hierdoor heeft Franciscus in Vigano’s ogen ‘de totale afval van het geloof omarmd.’

   ‘Franciscus is de ‘gruwel der woesting”

   Dan komt het hoge woord eruit: de paus is volgens zijn overtuiging de door Daniël en Johannes (in het Bijbelboek Openbaring) geprofeteerde ‘gruwel der verwoesting’*

   * Met zijn uitleg van deze tekst ben ik het niet eens, zoals vaste lezers wel zullen weten, aangezien niet Rome, maar Jeruzalem de ‘heilige plaats’ was ten tijde dat deze profetie werd gegeven. De ‘gruwel der verwoesting’ is dan ook het islamitische Rotskoepelgebouw op het Tempelplein. Maar dit terzijde.)

   ‘Kunnen we met morele zekerheid zeggen dat de hij een valse profeet is? Mijn antwoord: Ja.’ Daarom hoeven geestelijken en gelovigen niet langer gehoorzaam aan hem te zijn, omdat paus Benedictus ‘niet met de autoriteit van Jezus Christus spreekt.’ Vigano zegt weliswaar niet ‘de valse profeet’, maar zijn verwijzingen naar Daniël en Openbaring maken duidelijk dat hij dit wel degelijk zo bedoelt.

   ‘Pandemie en uitroeiing door vaccinaties onderdeel van wereldwijde staatsgreep’

   Over de corona p(l)andemie: ”Nu over de hele wereld miljoenen mensen ‘plotseling’ sterven na de criminele vaccinatiecampagne die volgde na het psychopandemische bedrog, zijn er nog steeds mensen die weigeren het causale verband te erkennen tussen het toedienen van het experimentele gen-serum en de massa uitroeiing die is gepland en aangekondigd door de elite.’

   De aartsbisschop ziet hoe wereldwijd tal van mensen, van hoog tot lager (zoals artsen en wetenschappers) met ‘deze wereldwijde staatsgreep’ meewerken, ‘wat het werk laat zien van een Luciferiaanse intelligentie die veel verder gaat dan de sluwheid van een Klaus Schwab of een Rockefeller. Daarom kan het probleem Bergoglio niet met menselijke middelen worden opgelost, en kan de samenleving de totale corruptie van de heersende autoriteiten niet overleven.’

   Degenen die nog steeds weigeren hun ogen hiervoor te openen ‘stellen niet alleen zichzelf, maar ook de hele mensheid bloot aan het voortzetten en verergeren van deze situatie.’

   Maar enkel het openen van ogen, oftewel ‘wakker worden’, is niet voldoende gebleken. De machtselite die deze gruwelijke antihumane plannen uitvoert maalt daar namelijk totaal niet meer om, omdat de corona pandemie en even gedachteloos als onbenullig geaccepteerde experimentele mRNA injecties hebben aangetoond dat minstens driekwart van de mensen eenvoudig te manipuleren systeemslaven zijn, en zelfs zonder protest meewerken aan de ondergang van hun eigen welvaart, welzijn en gezondheid.

   – Xander

 6. Moslims en christenen gaan niet zo goed samen, dus dat hij zijn steun aan Israel geeft kan ik enigszins begrijpen.
  Maar dat laat onverlet dat zijn woorden “het falen van het sociale pact” treffend zijn.

  Het zijn de asociale rijken en hun politieke lakeien die het sociaal contract van het westen ongeldig gemaakt hebben.
  En dat moet veranderen.

  Op veel plaatsen in de wereld wordt hier momenteel aan gewerkt.
  Gelukkig maar.
  Slechter dan nu kan het met die grondwetbedriegers nauwelijks meer worden

 7. Als gedecideerd protestants Huguen(o)ot, verbijster ik
  me erover hoévéél en hoe zéér ik me op ’t geo-sociopolitiek vlak,
  àchter de (overigens r.k.) CARLO MARIA VIGANÒ schraag !
  Púík discours, van de brave man, kloekmoedig, want enigszins met
  terzijdestelling van zijn gezondheid, leven en nachtrust ….. !
  En ik overdrijf niét !
  ’t Zou niet de éérste of laatste zijn welke namens de ‘Nobilitá Nera’
  di ROMA VATICANA’ al lachend op een eeuwig rustbed belandt …..;
  vóórtijdig, àl te schiél(E)lijk, welteverstáán ….. !

  In bid en duim van harte voor de heerlijke kerel !
  Met hoge dank voor zijn ‘alarm’-, en zweeppositie-, en func(k)tie welke
  hij onverschrokken belichaamt ! Evangelisch* in dié* héél specifieke optiek overigens,
  ‘innovatief’ voor iémand uit zijn ‘professie’ en surtout niét de mìnste ‘klerikale positie’ !!,
  met betrekking tòt en mèt geseling en aanklaging van de duistere krachten welke o zo
  Mensheidsbedreigend-, en hostiel zijn !!
  Goddelijke Man !

  In zijn ‘geo-politieke’ perceptie en ret(h)oriek aangaande de ’tekenen des tijds’,
  en de demonisch-satanische krachten, léés ‘mondialistische (WEF/NWO)
  SUJETS*MISANTROPEN’ welke onze huidige TIJD en ‘PLANEET AARDE’
  T.EI.S.T.E.R.E.N , héél uitgesproken, zònder enige réserve, guinin, authentiek,
  en rucksichloss !
  ‘Chapeau’, … ‘Chapeau bas’ ! Vraiment !

  Mogen GOD en de Muzen de goede Man beschermen, tot welzijn en profijt
  van de MENSHEID, Ònze (Klein)Kinders, òns Nageslacht en ònszelven !

  “* Vero Nihil Verius *” ~ “* NEMO ME IMPUNE LACESSIT *”
  16 V 2O24 19:40
  LiLi Me DiRiGe

  • Dìt alléén a.g. Carlo Viganò ’s geo-sociaalpolitieke perceptie omtrent
   ‘de mondialisten^’ ….., – ‘wef, nwo, bilderbergers, rottenfellaz,
   ‘RotTeSchilden ofte ‘Bauers’, … ‘Schwartzen’ (ali. SoroSSen),
   ‘Schwabsen’, ‘Gotes’, etcétéra ….. van onze tijd, waaronder ik ’t r.k. ‘vaticaan^’
   méé insluit !
   ‘T vaticaan is namelijk de prolongatie het ‘Imperium Romanum’, gedreven
   door zijn aloude ‘Fenisische’ (romeinse) patriciërsfamilias° , àndersgenaamd:
   * ‘Nobilitá Nera Veneziana°’ *, wèlke na de vernietiging der Romeinse legers
   door de Germaanse stammen, onder leiding van Armin(ius), – 3 legioenen à
   èlk zo’n 5.3OO colons (15.9OO man!) vermassacreerd ! -, in ’t TeutoburgerWald
   ( A° jr. OOO9 ) de genadeslag kregen; maar onder gecamoufleerde vorm
   desalnietemin voortgang namen, in de vaticaanse pa(us)penbloedlijnen en
   zgn. ‘curia’, de ‘loyolajezuïeten’ en khazaroi ….. !

   De “roomse paap” voert overigens héél significant de identieke TITEL als
   de toénmailige Romeinse keizers:

   ” PONTIFEX MAXIMUS ” ! Zoek het òp, voor wie twijfelen mocht(en) ….!

   Betreffende IsraHell, da’s ’n nog ’n ànder paar mouwen !
   Laat de naamsbenadering voor zich spreken ……

 8. Met de vermelding van grafeenoxide en virusdeeltjes gaat de monseigneur volgens mijn gegevens en inzicht wellicht de mist in. Dat maakt voor mij, zijn betoog jammer genoeg minder geloofwaardig.

  Het gerucht van het grafeen komt van volgens mij uit minder betrouwbare bron. Sommigen vragen zich zelfs af of dat grafeen eigenlijk wel bestaat. Ook het bestaan van die kleine ziekmakende eiwitmantels met daarin RNA of DNA, kunnen bij nader onderzoek, misschien niet werkelijk verbonden worden aan wat men pleegt waar te nemen van en in het lichaam van een patiënt die nogal ziek is.

  Ergo, er lijkt misschien een addertje onder het gras. Een grote waarheid met kleine leugentjes/vergissingen erin wordt, wat mij betreft, meteen eigenlijk onwaar of in ieder geval minder waarheidsgetrouw.

  De monseigneur kan natuurlijk ook niet alles weten, tis ook maar een mens, en meerderen kunnen dat ook niet, maar toch, hoe het met die twee genoemde aspecten zit, weten we, althans ik, niet helemaal zeker.

  Ik hoop natuurlijk en uiteraard, zou ik willen ‘dromen’, op de integriteit van de eerwaarde, hoewel we weten dat het niet alles is goud wat er blinkt. Vooral in deze vreemde tijden blijken er meer in een nogal naar verluid chantabele positie te verkeren dan niet. Of men zit onder de drugs (onbewust?), lijdt aan hersenspoeling, een technisch snufje zoals mobieltjes die misschien blijken te conditioneren (technisch mogelijk, dacht ik), het is iets in de lucht, het water, de voeding. Wie zal het zeggen.

  Maar toch, één enkele échte ziel kan zeer veel betekenen. Maar, dat moet gemeld, het is een techniek van sommigen om juist de demoralisatie te bevorderen, deze techniek is bekend en werd al gebruikt, meen ik, dus gepaste afstand tot wie dan ook, ook al is die (juist!) van hoge positie en lijkt het een (kleine) redding, lijkt mij toch wel op zijn plaats. Juist mede door de foefjes die sommigen gebruiken.

  Als ze werkelijk wat willen, hebben ze uiteraard al heel lang dik gezaaid in medewerkers. Tja. Laten we hopen dat er wat positiefs gaat gebeuren. Alleen melden van narigheid is volgens insiders, juist verkeerd.

 9. De in Duitsland ondergedoken Mgr Vigano, citeert Johannes 8 : 44, met enkele woorden, maar het volledige citaat is veel breder, en is door Christus gericht tot de Joden die Hem omringden in de Tempel, en die stenen grepen om Hem te stenigen, omwille van Zijn uitspraken (Joh. 8 : 59) :
  “Gij hebt de duivel tot vader, en de zin van de vader verkiest gij te doen. Hij was een moordenaar van de beginne ; ook hield hij zich niet met de waarheid op, omdat er in hem geen waarheid is. Wanneer hij leugen spreekt, spreekt hij naar eigen aard ; want hij is een leugenaar en de vader daarvan. (45) En gij gelooft niet in Mij, omdat ik de waarheid zeg. …………” !

  Helaas blijft de Mgr. Vigano, ex-ambassadeur van de Heilige Stoel in de VS, altijd verre van het noemen van man en paard, waarschijnlijk om de bekende anti-apekool verwijten te vermijden. De Apostelen deden dat allerminst. St. Paulus zegt het keihard, sprekend tot niet-joden, en verwijzend naar de joden,
  (1 Tess. 2 : 15), “die de Heer Jezus en de profeten hebben gedood en ook ons hebben vervolgd ; God niet welgevallig, alle mensen vijandig,” !!

  Wij zitten er midden in, en na twee joods maçonniek opgezette Wereldoorlogen plus de Russische revolutie van 1917 en de Duitse revolutie van 1933, zijn we nog niet van het grote, Bijbelse kwaad verlost.
  Beide revoluties werden gefinancierd door joods-Amerikaanse bankiers.

  Gesproken wordt van de joodse ziekte. Deze speelt zich af in de psyche, omdat de “joden die geen joden zijn, maar de synagoge van satan” (Ap. 2 : 9 , 3 : 9), zich identificeren met Gods macht en geloven dat zij zelf God zijn. Dat is hun fundamentele waanzin, hun ziekelijke ego, die psychotisch zijn geëxpandeerd, zonder welke de gepleegde genocide in Gaza, niet te verklaren is. Onze hoop is dat de VS geprovoceerde Russische oorlog in Ukri land, de “brug te ver” geweest is en dat het gehele joods gedomineerde, Westerse systeem, zal doen imploderen.

  • En daarom blijf ik gewezen apostolisch nuntius in de VS Viganò controlled opposition noemen Jules. Hij noemt niet man & paard en daarom blijft hij keurig binnen de lijntjes kleuren. Als hij een bepaalde grens had overschreden was hij reeds lang uit z’n functie gezet.
   Viganò is een puppet die exact doet binnen het script wat hem wordt opgedragen, niets meer en niets minder.

   • Het is een moeilijk punt. Wat is wijsheid? De waarheid één keer zeggen en dan is het uit? Wie schiet daar wat mee op? Ik weet het niet. Dat maakt het zo moeilijk.

    Sommigen stellen dat het instituut kerk zelf fout is. Dus dan kom je uit een foute organisatie en je komt erachter wie er niet deugen? Dat is een slappe maar ook verwarrende basis.
    Hij houdt zijn ambtskleding ook nog aan. Ik weet het niet. En snap niet dat hij van NIEMAND? van hoog niveau steun krijgt. De wereld staan in brand en ‘ze’ doen net of de neus bloed, nee, ze doen er met de crona (en de rest) aan mee? Dat klopt niet. Ergo?

   • Neen, beste Ron, Mgr Vigano is geen gecontroleerde oppositie. Volg hem al jaren, hij praat concreet over de vrijmetselarij, de Rothschild’s familie en die van Rockefeller en van Schwab. Dat zegt al genoeg. Maar dat etiket van anti-apekool is nog steeds te krachtig misbruikt, door de macht van de joodse gecontroleerde maçonnieke media en de domheid van de massa. Hij verzet zich ook tegen de huidige paus Bergoglio.

    Ondergedoken, vreest hij voor zijn leven. Maar hij kan door de paus niet worden “afgezet”, noch van zijn rang worden beroofd of van zijn bisschop zetel, omdat de bisschop wijding door niemand kan worden teruggedraaid. Kardinalen zijn benoemd, niet gewijd. Dus die zijn kwetsbaarder voor sancties, door een foute paus.

    Mgr Vigano is vrij en onafhankelijk, hij kan ook niet worden gechanteerd, zoals verreweg de meeste profane politici ; hij heeft een schoon, katholiek geweten. Dat is heerlijk, en kan ik iedereen aanraden.

    • De ex-bisschop van Brugge (1986 – 2010) Roger Vangheluwe (1936) is in maart van dit jaar door het vaticaan – eindelijk – ontdaan van zijn priester- en bisschopsambt en teruggebracht tot de lekenstatus. Hij kon jarenlang zijn handen niet thuishouden van een neef en hij noemde het eufemistisch ‘een relatietje’.

     Aartsbisschop is een functie en kardinaal een (ere)titel.

     Theodore McCarrick (1930) is op 11(!).01.2019 door het vaticaan ook teruggebracht tot de lekenstand, omdat hij vele misbruikschandalen in de aartsbisdommen Newark & Washington D.C. heeft toegedekt.
     McCarrick was namens zijn diocees aanwezig bij de national day of prayer and rememberance (herdenking van de aanslagen op 9/11) in the National Cathedral in Washington D.C. op 14.09.2001.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in