Foto Credit: Mattiasdesmet.org

Dit is een van de grote vragen van onze tijd: Wat kunnen we geloven?

Nu er in onze samenleving steeds minder ruimte is voor open-minded gesprekken en non-conformistische meningen, wordt het beantwoorden van deze vraag steeds moeilijker. Zwermen “digital first responders” maken anoniem afwijkende meningen op social media belachelijk en criminaliseren ze, technologie voor machinaal leren identificeert en onderdrukt online verhalen die tegen de mainstream ingaan, algoritmen van zoekmachines leiden mensen onopvallend naar politiek correcte antwoorden op al hun vragen, enzovoort. De strijd om de harten en geesten van de mensen woedt heviger dan ooit – we leven echt in het tijdperk van propaganda, schrijft Professor Mattias Desmet.

En we leven in het tijdperk van kunstmatige intelligentie (“AI”). AI genereert chatbots, kunstmatige beelden en deep fake video’s die onschuldigen in een kwaad daglicht kunnen stellen en schuldigen vrijuit kunnen laten gaan; het schrijft masterscripties voor stiekeme studenten en gedichten voor luie geliefden; het creëert een “woke” versie van de geschiedenis met een radicale minachting voor feiten. De mensheid verdwaalt in een wereld van gefabriceerde leugens.

Wie zal de samenleving beschermen tegen censuur en leugenachtigheid? De journalistiek misschien?

Walter Lippmann won twee Pulitzer Prijzen en wordt beschouwd als de vader van de moderne journalistiek (zie Stiles, 2022, p. 28). Het is veelzeggend dat hij voorstander was van een technocratisch model van journalistiek waarin “experts” verhalen moeten construeren over elke belangrijke nieuwsgebeurtenis en deze vervolgens moeten doorgeven aan redacteuren en journalisten.

Hier volgt een citaat uit Lippmanns boek ‘Public opinion’: “Public opinion must be organized for the press if they are to be sound, not by the press as is the case today.” Dit citaat zegt zoveel als dit: Vergeet de vrije pers. Het is geschreven in 1922.

Lippman wordt wel de meest invloedrijke journalist van de 20e eeuw genoemd. Heb je je ooit afgevraagd waarom media-artikelen over de hele wereld allemaal een beetje op elkaar lijken? Nu heb je een idee waarom.

Het leger van factcheckers dat beweert “nepnieuws” te bestrijden, maakt ook deel uit van dit probleem. Deze “ambassadeurs van de waarheid” hebben weinig met de waarheid te maken. Een paar jaar na de coronacrisis weten we dat nog beter dan voorheen. De oorsprong van het virus, de mortaliteit van het virus, de werkzaamheid van de vaccins en de veiligheid van het vaccin – de factcheckers promootten nepnieuws en bestreden correcte informatie. Het is duidelijk voor iedereen die het wil zien: ze zijn een waar Orwelliaans Ministerie van Waarheid.

Wat echter werkelijk verbijsterend is, is dat zelfs wanneer “experts” zoals Gates en Fauci toegeven dat het vaccin de verspreiding van het virus niet heeft gestopt, zelfs wanneer de experts van het Imperial College toegeven dat de sterftecijfers van het virus veel lager waren dan hun modellen voorspelden, een groot deel van de bevolking het niet echt wil horen. Nooit in de geschiedenis is zo overtuigend aangetoond dat de meest fundamentele passie van de mens inderdaad niet liefde of haat is, maar de passie voor onwetendheid.

Bij nader inzien is het probleem van misleiding in de samenleving veel complexer dan alleen een stel manipulatieve propagandisten die de argeloze bevolking misleiden. Het lijkt erop dat de meeste mensen het niet erg vinden om misleid te worden. Ze lijken zelfs bewondering te hebben voor degenen die hen misleiden. Het doet me denken aan dit citaat van Hannah Arendt:

  Voormalig MI-6 inlichtingen analist Dr. John Coleman: Minstens 4 miljard nutteloze eters moeten tegen 2050 uitgeroeid zijn

“De totalitaire massale leiders baseerden hun propaganda op de correcte psychologische veronderstelling dat je onder dergelijke omstandigheden mensen de ene dag de meest fantastische beweringen kon laten geloven en erop vertrouwen dat als ze de volgende dag onweerlegbaar bewijs zouden krijgen van de onwaarheid ervan, ze hun toevlucht zouden nemen tot cynisme; in plaats van de leiders die tegen hen hadden gelogen in de steek te laten, zouden ze protesteren dat ze al die tijd hadden geweten dat de bewering een leugen was en zouden ze de leiders bewonderen voor hun superieure tactische slimheid.”

En nog meer: uiteindelijk schuilt er in ons allemaal een kleine propagandist en manipulator. En het is zo bedreven dat het erin slaagt onszelf te misleiden. Als mens verbergen we ons voortdurend achter wat ik “de sluier van de schijn” zou willen noemen. We verbergen voortdurend bepaalde aspecten van wie we zijn voor anderen, we proberen voortdurend te voldoen aan allerlei ideaalbeelden die in de maatschappij circuleren. En uiteindelijk geloven we dat we de illusie zijn die we zelf gecreëerd hebben – we vallen ten prooi aan de bedrieglijke aard van ons ego.

Dit geldt in de eerste plaats voor onze spraak. We worden inderdaad gecensureerd door anderen, maar voordat anderen ons censureren, hebben we onszelf al gecensureerd. Uiteindelijk spreken we woorden waarvan we niet meer beseffen dat het niet onze woorden zijn, maar slechts holle echo’s uit de matrix van sociale vormen waarin ons wezen is opgenomen.

Kunnen we de weg uit dit labyrint van misleiding vinden? Bestaat er zoiets als Waarheid? En kunnen we die vinden in deze wereld van leugens en illusies?

Heel wat mensen hebben geprobeerd strategieën te definiëren om de plaag van propaganda in onze samenleving aan te pakken (zie ook Stiles, 2022), maar het probleem lijkt me dat ze meestal voorbijgaan aan de fundamentele medeplichtigheid van het menselijk ego in het spel van misleiding. En als zodanig zijn ze over het algemeen ineffectief.

Staat u mij toe een archetype op te roepen dat in onze cultuur wordt uitgebannen – het archetype van de krijger. Een krijger staat altijd met één been in het land van de dood. De waarheid dwaalt rond in dit land. De samoerai en ninja cultuur lieten ons een interessante relatie zien tussen waarheid enerzijds en intuïtie anderzijds. En ik geloof dat deze relatie relevant is omdat het gaat om het vinden van een oplossing voor het probleem van propaganda en totalitarisme.

Voor de samoerai kwam de krijgskunst hierop neer: het vermogen ontwikkelen om waarheid van leugen te onderscheiden. De bewegingen van de krijgskunsten zijn linguïstisch van aard. Soms liegen ze en soms spreken ze de waarheid. Het zwaard in de rechterhand trekt de aandacht – de dolk in de linkerhand slaat toe. Wie waarheid van leugen kan onderscheiden, overleeft op het slagveld, wie dat niet kan, sterft.

Je overleeft niet op het slagveld door met je ogen te kijken. Onze ogen zien een wereld van verschijningen; ze worden gemakkelijk misleid. Waar het echt om gaat is zanshin, een soort bewustzijn van de wereld om je heen dat niet gebaseerd is op gewone zintuiglijke waarneming. De hele kunst van de samoerai was erop gericht om dit potentieel te ontwikkelen – het zesde zintuig van de krijger.

  Covid "Vaccin" nieuws: Vaccineerders worden wanhopig, het bedrog blijft niet verborgen

Of een leerling in de krijgskunst zijn intuïtie goed genoeg had ontwikkeld, werd in de samoeraicultuur getest door middel van de sakki- of godan-test. De kandidaat knielt, een grootmeester plaatst zich achter hem buiten zijn gezichtsveld. De grootmeester wacht enige tijd en slaat dan plotseling, gericht op de nek van de kandidaat. Als de intuïtie van de kandidaat goed ontwikkeld is, zal hij op precies het juiste moment wegdraaien, zo niet, dan verliest hij zijn hoofd. Tegenwoordig wordt deze test gedaan met houten zwaarden (‘boken’), maar vroeger werd hij gedaan op het scherp van een scheermes. Tussen haakjes: Akira Kurosawa toonde een variant van deze test in zijn tijdloze cinematografische meesterwerk Seven Samurai.

Hoe ontwikkelde de samoerai deze intuïtie? De intuïtie van de krijger is gerelateerd aan de spraak. In tegenstelling tot Plato geloofde de samoeraicultuur dat de pen en het zwaard door dezelfde hand moesten worden gehanteerd. Samurai beoefenden de kunst van het spreken. En een van de basisprincipes van deze kunst was oprechtheid (zie bijvoorbeeld de principes van Budo volgens Saitõ Chikamori).

We kunnen grofweg twee soorten spraak onderscheiden: spraak vanuit het ego en spraak vanuit wat we de ziel zouden kunnen noemen.

Het ego is een denkbeeldige structuur, gebaseerd op identificaties met uiterlijke ideaalbeelden. Als we vanuit het ego spreken, verwoorden we niet echt wat we van binnen voelen of ervaren. We zeggen liever wat we denken te moeten zeggen om geaccepteerd te worden door anderen en de maatschappij. Zulke spraak houdt de schijn op. Het zorgt ervoor dat we iets winnen op het niveau van ons ego, maar het heeft ook een prijs – we verliezen langzaam het contact met de essentie van wie we zijn.

En het zorgt er ook voor dat we het contact verliezen met de wereld om ons heen. Ego-spraak richt onze aandacht en psychologische energie op de uiterlijke ideaalbeelden, op de oppervlakte van ons wezen. Het maakt de psychologische “schil” letterlijk dikker. Op deze manier raken we geïsoleerd in deze ego-shell en stoppen we met resoneren met de wereld om ons heen. Met andere woorden: onze zanshin of intuïtie wordt zwakker.

Wat is het alternatief voor ego-spraak? In het omhulsel van het ego bevindt zich iets dat in religieuze en mystieke tradities, en ook in sommige intellectuele tradities, de ziel wordt genoemd. “De ziel” lijkt een verouderd concept, maar toch is het in veel opzichten een vruchtbaar concept. Het verwijst naar een innerlijke essentie, iets dat zich binnenin een uiterlijke vorm bevindt.

Vanuit psychologisch oogpunt betekent spreken vanuit de ziel dat we stem geven aan die dingen die we echt voelen of ervaren; die dingen die meestal verborgen zijn achter de ideaalbeelden. Het betekent die dingen zeggen die niet in lijn zijn met de matrix van sociale ideaalbeelden, dogma’s en normen. Zulke spraak maakt ons kwetsbaar, het brengt ons in gevaar van excommunicatie en afwijzing, in het bijzonder wanneer we het doen in aanwezigheid van mensen die de wereld van de schijn als hun belangrijkste bolwerk gebruiken.

Tegenover ego-spraak stelt oprechte spraak dat we iets verliezen in de wereld van de schijn en dat we iets winnen in de echte wereld. Het is een soort toespraak die van binnenuit komt en letterlijk door het uiterlijke ideaalbeeld waarachter we ons verschuilen heen dringt. Het prikt letterlijk gaten in het ego. En door deze gaten kan een nieuwe resonerende verbinding ontstaan tussen onze essentie en die van de wereld om ons heen. Het is op dit niveau dat we het fenomeen waarheid kunnen situeren.

  De Grote Vriendenreset

Dit lijkt misschien abstract, maar dat is het niet. Probeer het gewoon. Deel iets waardoor je je kwetsbaar voelt, iets wat je gewoonlijk voor de wereld verbergt, met een paar betrouwbare mensen. Je zult onmiddellijk een diepere verbinding voelen – van ziel tot ziel. Je kunt het bijna fysiek voelen. Oefen de kunst van het oprecht spreken dag na dag, week na week, maand na maand, probeer stap voor stap vooruitgang te boeken en je intuïtie zal stap voor stap verbeteren. Op dit niveau kunnen we het verband begrijpen tussen oprecht spreken en de intuïtie van de samoerai – oprecht spreken maakt je bewust van de wereld om je heen voorbij de gewone zintuiglijke waarneming.

Oprecht spreken doet je ziel resoneren met de wereld om je heen – inderdaad. Vanuit een subtiel materialistisch perspectief, waarvoor de natuurkundige Erwin Schrödinger de basis legde in zijn boek ‘What is Life?’ (zie Berkovich, 2003 en Van Lommel, 2011, p. 286), zouden we het menselijk lichaam kunnen beschouwen als een vibrerende substantie, die resoneert met de frequenties van de wereld om zich heen. En door middel van het stemapparaat kan de mens op creatieve wijze de muziek teruggeven aan het universum met een enkele aanraking.

De samoerai was zich hier heel goed van bewust: wat je uiteindelijk doodt op het slagveld is niet zozeer het zwaard of de pijl van je vijand, maar je eigen ego. En wat je machteloos maakt tegen propaganda is niet zozeer de propaganda zelf, maar je ego. Het maakt je onbekwaam om onderscheid te maken tussen waarheid en bedrog en het maakt je stem hol en zwak en onbekwaam om de verbinding met anderen tot stand te brengen die nodig is om propaganda krachteloos te maken.

Waarheid is de enige remedie voor een samenleving die ziek is van leugens. Het verbindt mensen van ziel tot ziel, als snaren die op dezelfde frequentie trillen. En als zodanig is het de echte remedie tegen de eenzaamheid en ontkoppeling die de moderne mens zo kwetsbaar maakt voor propaganda (zie Jacques Ellul’s concept van de eenzame massa).

Zoals ik al eerder zei, zodra de groep die verbonden is door oprechte spraak energiek sterker is dan de gepropagandeerde massa, is het tijdperk van het totalitarisme voorbij. Niet eerder, niet later. In dit opzicht is de enige manier om bij te dragen aan de oplossing van de grote crisis van onze samenleving het onder ogen zien van onze schaduw en het overwinnen van onze eigen individuele crisis en trauma, wat betekent dat we ons ego moeten overstijgen door middel van oprechte spraak.


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Prof. Dr. Mattias Desmet: “Blijf je uitspreken. Als er andere stemmen zijn in de publieke ruimte, dan zal de massahypnose verstoord worden.”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelAmerikanen zijn bezeten door demonen
Volgend artikelCardioloog legt in 2 minuten uit waarom nieuwslezers instorten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

46 REACTIES

 1. Ik dacht even , ik heb het mis gehad met mijn kijk omtrent deze clown .
  Nee dus , het ego – de persoonlijkheid vernietigt hij – ‘ aanzet tot animal farm gedrag ‘
  Spint er een verhaal omheen dat het gaat om de ziel in de communicatie.
  Vanuit het ego kun je prima communiceren Ik voel , ik wil, ik denk. Duidelijker kan je het niet maken .
  Als je zegt dat ijs houd en ervan walgt; heeft niets met ziel of ego communicatie te maken. .

  • … heeft te maken met draadjes los in je hoofd, de vorige (en hoop volgende generaties) heeft meer gezond verstand.

   • Na de oorlog zijn legio boeken verschenen over massa psychologie . wat de
    ‘ gehele linie’ alternatieve media / control oppositie figuren doet) de mind wil men los maken van het individue , het ‘ik weg, het wij en meer zweverige termen daarvoor in de plaats.
    de ziel op dezelfde linea als gevoel koppelen: godslastering .
    Spreken met je hart , spreken doe je met je mond , horen met je oren , ruiken met je neus.
    Ego IS JE IK , Je PERSOONLIJKHEID
    Ik vrees dat men het gevaar niet ziet!
    Van deze globalisten die je persoonlijkheid willen UITVLAKKEN voor internet of things zoal .
    dat een ieder ‘moet verbeteren’ een schuldgevoel/ complex aan kletsen types klaus, Rutte , Bill , veranderen ? NO WAY! Je bent oha ‘goed’ of oha’ slecht’ ; het pad waarvoor je hebt gekozen maakt een deel uit van je communicatie.

    Stukken als deze, IS mind control !
    U wordt erin geluisd.

 2. Ik volg al een tijdje Prof. Desmedt. In Vlaanderen wordt hij belaagt door de inquisitie. De man klaagt de manipulatie door de media aan en heeft daarvoor problemen met “het systeem”: zijn cursussen op de unief in Gent worden gecensureerd en hij wordt beschouwd als “de luis in de pels”. We moeten deze moedige man steunen want zijn recht door zee gaat ten koste van carrière en inkomen.

  • Beste Luc, Desmet is ten voete uit controlled opposition, een rattenvanger van Hamelen, een luis in de pels van de waarheidzoekende medemens.
   Droom niet, als hij waarachtig de waarheid zou spreken, zou hij al lang gewipt zijn op die (s)linkse unief.
   Ik beschuldig die man niet gratuit, want ik heb in alle oprechtheid bij de uitgave van zijn eerste boek de moeite gedaan om hem op onderbouwde wijze te wijzen op een paar ‘kort door de bocht’-stellingen van zijnentwege. Vanuit zijn populaire ivoren toren blijft hij ondertussen wijselijk elke ridderlijke confrontatie uit de weg gaan.
   Meer om meer mensen doorzien het dubbel spel van dergelijke figuren.

   • Ik lees hier frustratie en die kan heel terecht zijn. “kort door de bocht stellingen” zijn helaas algemeen dikwijls op te merken. Maar dat is mijn inziens wel eens de zwakte en beperking bij het overdragen van een idee, ik zie dat soms ook wel. Daarom alle respect voor uw opmerking maar brengt mij niet af van de perceptie dat prof. Desmedt zinnige dingen naar voren brengt, de kernidee van zijn betoog is wél relevant, maar de onderbouwing op het terrein van de psychologie is geen wiskunde.

   • ‘r Is ’n hemelsbreed verschil tussen
    een “soldier” en een “warrior” !
    ‘Samourais’, ‘mercenaires’, …. ‘soldaten’ …. zijn in loondienst ! ….c.q. “soldij” !,
    en vechten in loonverband tendienste van hun ‘broodhe(e)r(en)’ ……

    Een “KRIJGER * WARRIOR”, – daarentégen -, vècht en komt op in/uit naam
    van zichzèlf ! voor dié ‘za(a)k(en)’ welke hij persoonlijk behartigt, financieel
    belangeloos ! Ten persoonlijken titel, en mééstaltijd niét van zijn stuk te brengen !

    Het hanteren van ’t begrip “SAMOURAI” in de TITELBALK alléén al op zich,
    is significant …. ; óók al is de plaatsing ervan in de géénszins zó, maar wel
    in tegendéél eufemistisch(er), heroïscher bedoeld ….
    Maar mijn adhaesie evenwel niét krijgen; integendeel zèlfs ……

    ’n Verfijnder uitleg over “WARRIOR” é “SOLDIER”
    cfr. mister SEAN HROSS on Youtube

    “* Vero Nihil Verius *” ~ “* Nemo Me Impune Lacessit *”
    16 V 2O24 4:44

   • Idd, u hebt gelijk, Mattias Desmet spreekt altijd “dubbelzinnig”, dit omdat hij er “zelf” niet uit kan, hij is zelf op zoek naar….., loopt naast zijn schoenen, lees m’n reactie hier onderdaan…

 3. ‘de enige manier om bij te dragen aan de oplossing van de grote crisis van onze samenleving het onder ogen zien van onze schaduw en het overwinnen van onze eigen individuele crisis en trauma, wat betekent dat we ons ego moeten overstijgen door middel van oprechte spraak.’

  Er zijn hier mensen die gek worden van mijn eindeloze herhalingen over het ego. Maar in steeds meer artikelen is dat toch echt de uitkomst en de oplossing. Om collectief een andere richting in te slaan, moeten er eerst genoeg mensen innerlijk aan het werk… en dat is gaande. Als wij willen helpen, moeten we dit vuurtje aanwakkeren. Het ego loslaten moet het hoogste doel worden voor alle mensen die een fijne, liefdevolle, eerlijke, hemel op aarde willen manifesteren. Begin heel klein en observeer je ego. Vertrouw erop dat als je besluit dat jij je ego wil loslaten, dat het je gaat lukken. Wij wakkeren hebben bergen energie gestopt in het vinden en verwerken van alle informatie over de satanisten en hun agenda’s. Als we net zoveel tijd stoppen in het loslaten van het ego, dan gaan we snel een koerswijziging zien, eerst in jezelf, daarna buiten jezelf. Maar ga als eerst je ego observeren observeren en observeren.

  Uiteindelijk wordt het alsof je heel goed observeert hoe chocolade smaakt. Waardoor je uiteindelijk alleen nog echte chocolade wil ipv alle nep chocolade. Het ego is nepchocolade, de echte chocolade is in je hart.

  Ik beoefen zelf elke dag meditatie en ik observeer mijn ego elke dag. Het ego is constant op de vlucht voor stilte, in stilte kom je namelijk uit je ego.

  Zet hem op strijders van de liefde, de nieuwe wereld is in ons, alleen onze ego’s houden die wereld tegen.

 4. Met hoogdravende artikelen voelt het altijd zo dat je je erin moet verdiepen om de draad niet te verliezen. Je wordt a.h.w. een soort denktunnel in gesleurd waar je -als je de terminologie bijv. niet voldoende beheerst- veel huiswerk moet doen om te begrijpen waar de auteur het eigenlijk over heeft. Dan moet je nog wennen aan zijn persoonlijke woordgebruik, zijn stijl, zijn manier om een boodschap over te dragen.

  Als je jong bent en niet te dom, dan is het nog wel te doen. Maar al wat ouder en na al wat meer teleurstellingen te hebben ervaren met guru’s die helemaal geen guru waren, met wetenschappers die dom bleken te zijn, met schooiers die plagiaat plegen of de zaak verstieren wegens machtsspelletjes of geldelijk gewin, dan wordt men toch wat voorzichtiger. Telkens is het weer afwachten of iemand het even verleende vertrouwen verdient. Zit er een addertje onder het gras, weet iemand wérkelijk waar die het over heeft, wat is de drijfveer eigenlijk achter het werk?

  Kijk, met de krona heb ik jaren nodig gehad om toch redelijk te kunnen hardmaken van wat in in 2019 eigenlijk allang wist; ze zijn niet te vertrouwen. Waarom niet? Wegens gedrag uit het verleden. Een schooier blijft nu eenmaal een schooier en bijvoorbeeld een land dat zeker 100 oorlogen op zijn naam heeft staan lijkt mij geen goed pijl voor het morele kompas, zal ik maar zeggen. Wanneer een democratie zijn leden verraad is dat belabberd. Dat was dus eigenlijk appeltje eitje. Virussen blijken waarschijnlijk niet eens wetenschappelij aantoonbaar te bestaan trouwens, maar dat is een bijvangst.

  Wanneer het over spiritualiteit gaat is het bijna nog meer oppassen voor instinkers, valstrikken, jokkebrokken, leugenaars, maar ook voor mensen die de klok hoorde luiden maar niet weten waar de klepel precies hangt. Wanneer het over de menselijke drijfveren gaat zoals het ‘ego’, de ‘wil’, het ‘ik’ dan is het een uiterst lastig iets om dat over te brengen. Niet een ieder is een doorgeleerde expert op wijsheidsvlak, op psychologisch vlak, op inzichtelijke intelligentie. Niet iedereen heeft de spiritualiteit onderzocht of ingegoten gekregen op de scholen. Het is daarom meer wat voor oudere mensen. Zeg maar de mensen die met pensioen zijn, kunnen zich eindelijk eens bezig gaan houden met zelfonderzoek, zelfrealisatie en dan tot de ontdekking komen dat ze eigenlijk zonder het te beseffen half hebben geleefd.

  En men kan zich zelfs misschien gaan bezighouden met het bijna goddelijke in de mens, de (normale ongeperverteerde) naastenliefde. Maar in onze wereld is daarvoor geen tijd en ruimte. Men kijkt liever op de oude dag voor vertier en afleiding naar zo een onding en duivel als de televisie nu is, dan dat men zich eindelijk weer eens écht met zichzelf gaat bezighouden. En via dat zelfinzicht eindelijk de ander beter gaat begrijpen en misschien waarderen.

  Maar goed; lang verhaal kort: Doe een ander niet dat jij niet wilt dat jou geschiedt en straf overtreders van deze beschaafde wijsheidsregel genadeloos af zodat ze wellicht leren luisteren en anders maar opzouten met hun domme zelfzuchtige eigengereidheid en familieziekte, lijkt me simpeler om aan te houden dan een cursus metafysica en spiritueel inzicht in het psychische wezen dat we zijn.

  Dus weg met de speldjes op de borsten, de prijzen voor zogenaamde slimheid, de Hoge Heren en Dames, de ‘Elite’ de ‘Aristocratie’, de titels zoals prof meester enzovoorts. Weg met wapens, achterkamertjes politiek en de maffia’s op deze aarde. Want dat zijn smetten op het blazoen van en voor een beschaafde wereld, lijkt mij. Het is van de oude orde, toen de mensen nog totaal onwetend waren over hun slavendrijvers. Maar ja. Er verandert toch niks, denk ik. Een enkel mens kan wellicht het licht leren zien, maar verder? Het is al veel te laat. De ellendelingen zijn te ver gekomen met hun bijgeloof en idiotie.

  • Zeker een bijdrage om de beste stuurlui naar de wal te discrimineren.
   Spiritualiteit begint in je jonge jaren. Bovendien les 1 is: de tijd is een hoer.
   De reden dat mensen niet leren komt doordat ze hun ik er niet aan kunnen binden.
   Dat noemen ze objectiviteit. Dit is de kern van de psychose.
   Het is misbruik van de denkbeelden van mensen als Krishnamurti.

  • Met dit soort ideeën tegen de wil en goede wil (de eerste aanzet tot kennis) en het verzet tegen de ‘slavendrijver’, denk ik aan een commentaar van Muktananda. Als je zegt: “ Ga nu eens een uur niet aan een worst denken, dan weet je zeker dat je de hele tijd aan een worst denkt.” Dit is de oorzaak van het fascisme nu, geholpen door automatisering. De arrogantie denkt het ik als een ding te behandelen, dat is het fatsoen van de dode zielen.

 5. ‘Grote aantallen migranten die onze kant opkomen zijn in werkelijkheid VN-soldaten’

  In westerse landen worden grote hoeveelheden ‘vluchtelingen’ opgevangen. Het zijn veelal mannen in de leeftijd van 25 tot 35 jaar.

  Volgens de Britse uitvaartondernemer John O’Looney zijn dit VN-soldaten die ingezet zullen worden door de WHO, wanneer de volgende pandemielockdowns worden aangekondigd. “Dat is wat er gaat gebeuren.”

  https://www.ninefornews.nl/grote-aantallen-migranten-die-onze-kant-opkomen-zijn-in-werkelijkheid-vn-soldaten/

  • AJ, inderdáád,
   dat de mééste, zoniet ’t gros van die zogenaamde ‘refugees’
   nagenoeg àlle, gelijk vèrs uit één of àndere “Y.M.C.A”-club komen,
   met de looks en fysics van 20-, à 30-ers is ons allàng opgevallen !
   Dat ze daarenboven nóóíít hun kinders, of vrouw, laat staan hun
   moeder méé hebben, is al even significant !
   Wat mij hen in éérste aanleg deed verfoeien als ‘vege eigen egolijvenrèdders’,
   met achterlating van hun dierbaren ….

   Maar ’t feit dat John O’Looney nú plots met dit opzienbarende ‘achtergrondmuziekje’
   afkomt, doet vermoeden, dat deze “WARRIOR”, JOHN O’LOONEY, zonderméér
   zijn connecties, vrienden, medestanders en bronnen heeft, met het nodige
   grafische, gefilmde en àndere bewijsmateriaal “in zijn zakken” !

   En dat, dàt geeft natuurlijk een extra getint dimentietje aan de éérste 3 genoemde
   bovenstaande waarnemeingen en kenmerken van de ‘LEEFTIJD’, ‘DE FYSIEK” en “de CELIBATAIRE
   PLANETTROTTERIJ” van die gàsten-op-de-woelige-baren, welke allicht èrgens ‘mittlerweil’;
   onderwege, van één of ànder (rubberboot)dekschip gesluisd worden, binnen
   ’t referentiekader van ‘internationaal waterenrecht’ etcétéra, en zó derhalven
   als een soort 5° colonne en ‘zeepaard van Troje’ in EUSàR binnen gepiloteerd worden !

   Dat z’ n “WIPPLANK” gebruiken, èrgens midden op de grote plas, waarvandaan ze dan
   vèrder ’t ruime sop kiezen in ‘caouchoucboats’ & ‘QuickSilvers’ is een evidentie, wat
   de welwillende medewerking van niet alléén “NGO ‘s”, maar allicht “SUPRANATURELE ORGANISATIES”
   en ‘ORCHESTRAS’ doet vermoeden !!

   Opgezet spel, met àndere woorden !

   ZEEPAARDEN van TROJE …. ‘COLONS’ ….. van de 5° COLONNE !
   ’t AVONDLAND, EUROPA VERSMACHTEN en OVERWOEKEREN !
   VERMASSACREREN en CREVEREN, JÁ !!!

   CRUCIAAL IS, te WETEN WIÉ ACHTER “ORCHESTBAK” OPEREREN !!

   “HE (she) WHO PAYS THE PIPER, CALLS THE TUNES”

   “* Vero Nihil Verius *”
   LiLi Me DiRiGe 16 V 2O24 5:15

 6. Pijl en boog zijn het symbool van intuïtie en bewustzijn.
  Ook lichaam, ziel en geest kunnen gezien worden in de pijl-en-boog. Als het lichaam de boog is, is de ziel de draad en de geest de pijl. Of concentratie, contemplatie, meditatie: de spanning van de draad is de concentratie, de boog is het bewustzijn en de pijl is de intuïtie. De boog is de ruimte, de pijl is de tijd.
  Het richten is uiteindelijk loslaten van de pijl, dat is onthechting. Op het laatste moment ga je niet spannen maar ont-spannen. Dat is de doelgerichtheid.

 7. Mattias Desmet spreekt maar weet zelf niet “waar hij staat”, loopt zelf “naast zijn schoenen”, is zelf op zoek naar……. binnen de totalitaristische groep “That’s The Spirit” waarbinnen ALLE sprekers geen “echte Spirituele mensen zijn”, een PSY kan nooit “echt spiritueel zijn” omdat ze “hun studies”, dat wat hen werd geïndoctrineerd, hier of daar “blijven volgen” = volgers van anderen kunnen NOOIT “zuiver Spiritueel zijn”….daarbij sticht hij zelf totalitarisme = “tegenwind”….of headwind. TEGEN wie, tegen wat, tegen de “echte verzetsstrijders” ?

  Ik heb diepe kompassie met Mattias Desmet die “in strijd ligt met zichzelf”, in “innerlijke dualiteti” net om deze feiten, wat het geval is bij de meeste mensen tegenwoordig, ze leven in hoge verwarringen, alles wordt trouwens meer en meer verward gemaakt = “verdeel en HEERS”….. idem Gabor Maté die het zo goed kan uitleggen over verdriet, dit omdat hij er zelf in “blijft steken”, zoals alle “denkende uitverkorenen” trouwens, deze mensen kunnen hun “verleden nog steeds niet los laten”….waaruit de nieuwe oorlogen NU !

  Mvg

  Hilde

  • Gelezen, jouw commentaar, zodus !
   Púík ! Trèffelijke ‘praat’ !
   M’n complete instemming; lees: gelijksporing, …. Hilde Plasman !

 8. Feit dat bepaalde mensen, ideeën of blogs een gevaar zijn voor “het systeem” – begrijp wel welke aspecten (manipulatie) – kan je zien als een kwaliteitslabel omdat “het systeem” misdadige aspecten heeft.

 9. Wat mij betreft, midden in de roos. Het wordt hooguit tijd om ’je ware zelf’ centraal te stellen. De balans tussen ’hebben’ en ’zijn’ is uit balans. Het ’zijn’ is buiten beeld geraakt, daardoor zijn we de weg kwijt. Wie ben je eigenlijk? Wie ben je echt?

 10. We weten maar een fractie van hetgeen geweten zou kunnen worden……..gebruiken met dat ‘ bewustzijn ‘ van ons maar een héél klein beetje van onze hersens.

  Met taal is het niet anders…….en in dier voege, (als zodanig,) maar een beperkt medium.

  Desmet schrijft ……………
  ” En nog meer: uiteindelijk schuilt er in ons allemaal een kleine propagandist en manipulator. En het is zo bedreven dat het erin slaagt onszelf te misleiden. Als mens verbergen we ons voortdurend achter wat ik “de sluier van de schijn” zou willen noemen. We verbergen voortdurend bepaalde aspecten van wie we zijn voor anderen, we proberen voortdurend te voldoen aan allerlei ideaalbeelden die in de maatschappij circuleren. En uiteindelijk geloven we dat we de illusie zijn die we zelf gecreëerd hebben – we vallen ten prooi aan de bedrieglijke aard van ons ego……………………….

  Wat is er mis met die uitspraak dan?

  Geen idee of hij ‘controlled opposition’ is.

  Als ik mezelf in mijn gierende woede verlies, wat ik hier al meerdere malen gedaan heb, en stomweg vertel wat er is gedaan met de verkrachters van mijn dochter, krijg ik van een aantal mensen hier het grootste gelijk van de wereld.
  En nee…….gevonden zullen ze nooit worden…….!

  Maar ik krijg hier gelijk in mijn woede. Dat voelde best goed! Thnx allemaal daar voor……….en als de vurige propagandist die ik ben voor het van deze aardbol af trappen van alles van de ‘deep state’, en zijn vervuilde bende ratten, die helpen om dat smerige wereldje overeind te houden uit pure stompzinnige onwetendheid

  doe ik verdomme precies hetzelfde……..ben ik in staat tot het verzamelen van een groep mensen om mij heen, die het het niet zo erg vinden om van het woord een daad te maken……..dus van het woord een moord te maken.
  ‘ allemaal in dienst van het licht, niewaer niewaer “………en is het godsonmogelijk om aan de gevolgen van je eigen handelen te ontsnappen met een zelfgecreëerd kordon om je heen. Dat kordon zal je heus wel aan je uitspraken houden.

  Gurdjiëff, Krishnamurti, Jung, Reich……..zelfs die breikoek van een Sartre……..de Upanishaden, Bijbel, Astrologie, filosofie en psychologie……….heeft dat nu een beter van mens me gemaakt, of heb ik een beter mens van mezelf gemaakt met behulp ván voorgaand.

  Wat ik probeer te zeggen dat taal maar een beperkt medium is…….en zo lang we niet in staat zijn om het hartritme, darmfunctie……..en per definitie alles waar we geen controle over hebben omdat het gewoon zijn eigen ding doet…………….dus met ons verstand niet gereguleerd kan worden………..

  zolang dát zo is, zal ik twijfel de ruimte geven in mijn bestaan.

  En zal ik dus óók niet per definitie mensen gaan afkraken bij voorbaat. Volgens mij leunt Theme hier tegen de realiteit van ons zijn aan……..en die is in dit opzicht óók voorzichtig.

  En intussen wens ik jullie, mij, ons, alle vaardigheden toe die we nodig hebben om niet te verzuipen in deze kakafonie van barokke waanzin.

  • Bedankt voor je commentaar, inhetmeer.

   Taal is inderdaad maar beperkt. Daarom vraag ik me wel eens af: wellicht is het de taal zélf wel die ons mentaal vastzet. Wellicht is taal wel het middel zelf dat ‘niet onze vriend’ is? (als u begrijpt wat ik bedoel)

   “Gurdjiëff, Krishnamurti, Jung, Reich……..zelfs die breikoek van een Sartre……..de Upanishaden, Bijbel, Astrologie, filosofie en psychologie……….heeft dat nu een beter van mens me gemaakt, of heb ik een beter mens van mezelf gemaakt met behulp ván voorgaand.”.

   Mooi gezegd inhetmeer en erg herkenbaar.

   Ik vond laatst een leuke podcastmaker. Wellicht vindt iemand het ook leuk?
   Bijvoorbeeld deze podcast:
   podcasters punt spotify.com/pod/show/soberchristiangentleman/episodes/S2-EP-41—Stoic-Christianity—Advice-that-may-save-your-life-e2ian5g

 11. Het helpt toch wat Desmet schrijft…
  Toen ik over die “fundamentele medeplichtigheid van het menselijk ego in het spel van de misleiding” las, moest ik denken aan de tv beelden van de aankomst van de kisten met de slachtoffers van het MH17 drama in Nederland. Bijna iedereen had tranen in zijn ogen; en het contrast met de beelden van de brokstukken ter plaatse kon niet groter. Hier was de beschaving, daar was de jungle… Althans dat was wat men ons wilde doen geloven. Ik wist dat het andersom was; dat wij – onze leiders – deze oorlog toen al aan het aansteken waren, maar hoe kon je dat hardop zeggen gezien de kracht van deze beelden?… Jij zou (bijna) gelyncht worden door de ego’s van het misleide volk. Het is heel moeilijk om het tegen de professioneel georganiseerde propaganda van haat op te nemen. Maar toch moet dat. En het is niet kansloos. Zo lees ik ook het betoog van professor Desmet.

 12. Als we meneer Desmet ook al moeten afkalven als deel van een samenzwering, kunnen we beter helemaal stoppen.

  Iedere normale connectie of herkenning van de ander wordt verdacht gemaakt. De politie gaat, los van verkeer, zelfs enkel af op sfeertjes.

  Ze hebben mij altijd gediscrimineerd. Het lijkt acceptatie maar het is chaos en kleine plagerij of opschepperij vanaf de tienerjaren. Ze stinken erin en gaan leven uit onbewuste dwang of stress, competitie vanuit het aldus gecreëerde ego, ze krijsen alsof ze de lotto hebben gewonnen, zo blij zijn ze. Maar ze zijn niet blij. Het is een illusie.

  De HEMA counter gaat verbouwen. In plaats van de koffie 20 cent goedkoper, investeren ze zeker honderdduizend euro voor weer eens een andere look. Zo is de economie vanaf de basis WAAN.
  Als ik het observeer of opschrijf, beginnen ze om me heen al verontwaardigd te kijken, de tieners om me heen die conservatiever zijn dan hun grootouders.

  De ander idealiseren helpt ook niet, je belast mensen ermee, en het werkt door al denk je het alleen. Ze beginnen zo ook nog te denken dat ze uniek zijn. De toewijding aan de leider enzovoort heeft enkel een andere vorm aangenomen, de idealisering van de underdog: de (donkere) buitenlanders passen naadloos in het plaatje van de kruiperige devotie naar de leider, de goeroe, de held waar Krishnamurti het vaak over had. Dat is de popcultuur, die eigen normen en ideaalbeelden heeft aangelegd, nu vanuit de staat.

 13. Dank voor het plaatsen van het artikel van prof. Desmet.
  Ik heb het meerdere malen gelezen en vond het zeer boeiend, diepzinnig en dapper om deze waarheid te schrijven…

 14. Als mensen als prof. Desmedt ook al moeten afgekraakt worden, dan kan je best de boeken sluiten. Wat denken die criticasters hierboven van zichzelf?

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in