De menselijke soort is een merkwaardige soort. Ze heeft de planeet Aarde gedomineerd door een lange lijst van soorten en ecosystemen uit te roeien. En nu de andere levende systemen om te vergiftigen, verbranden of uit te roeien bijna op zijn, heeft de mensheid haar zinnen gezet op haar einddoel: de mensheid zelf.

Dit is het eindspel. De zelf veroorzaakte uitroeiing van het menselijk ras, schrijft Mike Adams.

De manier waarop de uiteindelijke uitroeiing plaatsvindt, wordt nu steeds duidelijker.

Voormalig VN-wapeninspecteur Scott Ritter gelooft dat het een wereldwijde nucleaire oorlog zal zijn. Hij zegt nu dat 2023 het laatste jaar van de mensheid op de planeet Aarde zal zijn, en hij daagt iedereen uit om zijn ongelijk te bewijzen.

Van het Deborah Armstrong kanaal op Medium.com:

“We staan aan de vooravond van een thermonucleaire oorlog,” zei majoor Scott Ritter. Hij herinnerde zich zijn vroegere mentor, Generaal Polk, die onder President John F. Kennedy diende tijdens de Cubaanse Raketcrisis. “Weet u hoe we een oorlog tijdens de Cubaanse Raketcrisis hebben vermeden? Diplomatie. Ouderwetse diplomatie. Amerikanen praten met Russen en Russen praten met Amerikanen.”

“Maar vandaag praten we niet. Ja, onze inlichtingenhoofden vergaderen in Ankara en op andere plaatsen in de wereld, maar dit is geen onderhandeling. We zitten niet alleen midden in een verhoging van de spanningen, maar we missen ook de mechanismen om deze spanningen op te lossen. Er is vandaag geen diplomatieke actie die die naam waardig is tussen de VS en Rusland.”

Of zullen het biowapens zijn?

Andere experts die we hebben geïnterviewd, geloven dat het laatste hoofdstuk van de uitroeiing zal komen in de vorm van een “einde der dagen” biowapenvrijlating… misschien getimed om de verkiezingen van 2024 onmogelijk te maken. De ontwikkeling van biowapens heeft absoluut geen pauze genomen in de nasleep van de covid onthullingen. Het is duidelijk dat het Amerikaanse Ministerie van Defensie de inzet van biologische wapens versnelt in plaats van terugtrekt.

Weer anderen geloven dat een wereldwijde hongersnood die opzettelijk wordt veroorzaakt het einde van de westerse beschaving zal betekenen. Ik heb Michael Yon onlangs in de studio geïnterviewd – dat interview zal deze week op Brighteon.com verschijnen – waarbij ik hem vroeg naar de oorlog tussen Oekraïne en Rusland en de afloop ervan. Zijn antwoord was ontnuchterend: de oorlog in Oekraïne werd met opzet in gang gezet om wijdverspreide hongersnood in West-Europa te veroorzaken.

In het weekend publiceerde Breitbart.com een verhaal dat de analyse van Yon bevestigt. De kop luidde: “Wereldwijde voedselcrisis – de landbouwsector in Oekraïne zal zich de komende 20 jaar niet herstellen: Studie.” Uit dat verhaal:

Volgens een rapport van de Kyiv School of Economics heeft de landbouwsector in Oekraïne ernstige schade opgelopen tijdens het afgelopen jaar van gevechten met Rusland, waarbij verwacht wordt dat basisgewassen zoals maïs, haver, koolzaad en rogge pas in 2050 hun oude productieniveau weer zullen bereiken. Andere sectoren, zoals gerst, zonnebloem en tarwe, zullen naar verwachting pas in 2040 weer het niveau van voor de oorlog bereiken.

Daar komt nog bij dat de VS nu tankmunitie met verarmd uranium naar de regio stuurt in een poging om radio-isotopen over alle landbouwgrond daar te verspreiden, waardoor de regio voor de komende generaties verontreinigd zal zijn. De gevolgen voor de wereldwijde voedselvoorziening – die veel verder reiken dan West-Europa – zullen catastrofaal zijn. Zoals Breitbart rapporteert, produceerde Oekraïne routinematig “10 procent van de wereldwijde tarwe-export, 15 procent van de gerst- en maïsexport en meer dan 50 procent van de zonnebloemolie”.

  Kan Europa overleven zonder Russische kolen en olie? Dit is wat het betekent voor torenhoge prijzen...

Dankzij de oorlog die door de VS en de NAVO werd geprovoceerd door Rusland uit te lokken tot een oorlog om Oekraïne, is die voedselproductie nu in wezen nul. Om het scenario van wereldwijde hongersnood, dat opzettelijk in gang is gezet, nog erger te maken, hebben de NAVO-landen Rusland vorig jaar uit het financiële transactiesysteem SWIFT gehaald, waardoor het voor Rusland onmogelijk is geworden om zowel kunstmest als het aardgas dat gebruikt wordt om die kunstmest te produceren, te exporteren. Als gevolg hiervan worden landbouwvelden in heel West-Europa op dit moment in verbazingwekkende aantallen verlaten, en zowel de voedselinflatie als de voedselschaarste nemen sterk toe.

Hieronder som ik enkele van de meest voor de hand liggende redenen op waarom de mensheid niet veel langer zal overleven op de planeet Aarde. Het betekent niet dat elke mens zal omkomen, maar dat de huidige constructies van de menselijke samenleving – en de overgrote meerderheid van de mensen die van die constructies afhankelijk zijn – bezig zijn te verdampen.

Elf tekenen dat de mensheid gedoemd is

1) Tot 80% van de mensen is dom genoeg om een injectie met een biowapen tegen ontvolking te nemen omdat hen verteld is dat het een “vaccin” is. Dit toont aan dat de mensheid te dom is om op het huidige niveau te overleven. Als 4 van de 5 mensen goedgelovig genoeg zijn om in de rij te gaan staan en zich te laten injecteren met biowapens – terwijl ze alle anderen de les lezen omdat ze “antiwetenschappelijk” zijn – dan is er niet veel hoop voor de soort als geheel.

2) Snelle cognitieve achteruitgang verspreidt zich over alle landen waar op grote schaal biowapens werden toegediend. Kritisch denken is helemaal verdwenen. Er is bijna geen openbaar onderwijs en afgestudeerden van de middelbare school kunnen niet eens elementair wiskunde.

De volgende podcast bespreekt hoe biowapens met spike-eiwitten (toegediend via vaccinatiespuiten) wijdverspreide cognitieve schade en mentale achterstand veroorzaken bij de menselijke soort:

3) De massa is te dik, te lui, te dom en te apathisch geworden om zich tegen tirannie te verzetten. We leven op een “welvaartsplaneet” waar mensen zich overgeven aan autoritairen om stimuleringsgeld en aalmoezen te ontvangen. In plaats van echt moeite te doen om bij te dragen aan een betere toekomst, is de meerderheid van de mensen erop gefocust om uit te zoeken hoe ze zoveel mogelijk valse fiatvaluta kunnen onttrekken aan een stervend systeem dat hen al verraden heeft.

4) We hebben de voedselvoorraad vergiftigd met bioslib, pesticiden en herbiciden, tot het punt waarop de meeste boerderijen in de Verenigde Staten nu vervuild zijn met “voor altijd chemicaliën”. We hebben de oceanen en waterwegen vergiftigd met atrazine en microplastics. We hebben de lucht vergiftigd met industriële vervuiling en globalistische bedrijven pushen terravormende operaties om CO2 uit de atmosfeer te halen en het meeste plantenleven op de planeet uit te roeien, waardoor de wereldwijde hongersnood en sociale chaos verder versnellen.

  Grote gok in aanloop naar stormachtige tegenwind

5) We hebben grotendeels het vermogen om ons voort te planten verloren. Het aantal zaadcellen en de beweeglijkheid ervan keldert. Onvruchtbaarheid bij vrouwen explodeert. Geboortecentra sluiten massaal en het aantal nieuwe geboorten stort in het post-vaccin tijdperk in. Kinderen die geboren worden lijden aan hogere percentages autisme, onvruchtbaarheid en neurologische afwijkingen dan ooit tevoren in de geschiedenis van de mensheid, en abortusfabrieken voeren op agressieve wijze massamoord uit op menselijke baby’s terwijl politiek links dit viert.

6) De LGBT cultuuroorlogen zijn gericht tegen moeders, vaders en gezinnen als een kwaadaardige poging om de duurzaamheid van het menselijk ras te stoppen. Ze verminken voortplantingsorganen van kinderen en noemen het “geslachtsbevestigende zorg”. Ze vermoorden gezonde baby’s en noemen het “reproductieve gezondheid van vrouwen”. Ze vaccineren jonge kinderen met neurotoxines om autisme, geestelijke achterstand en onvruchtbaarheid te veroorzaken. De LGBT-cultus is samengesmolten met de autoritaire staat om door de staat gesponsorde ijver voor perversie, homoseksualiteit, pedofilie, mensenhandel en kinderverkrachting op te leggen. Het nettoresultaat is dat er minder kinderen volwassen worden met nog enige aangeboren reproductieve capaciteiten.

7) Menselijke instellingen onderdrukken innovatie om bedrijfsbelangen te beschermen. Vrije energietechnologie bestaat al, maar wordt systematisch gemarginaliseerd en bespot. Geneesmiddelen voor kanker bestaan al tientallen jaren, maar worden aangevallen door het door farmaceutische bedrijven gecontroleerde medische establishment. Oplossingen voor schaalbare, pesticidevrije voedselproductie bestaan al en kunnen de hele wereld voeden, maar toch worden ze onderdrukt ten gunste van GGO’s en pesticiden waar machtige landbouwgiganten financieel beter van worden. Waar innovatie wordt toegestaan – zoals bij AI-systemen – wordt het als wapen gebruikt om menselijke kennis te hersenspoelen of te onderdrukken in plaats van te vergroten. Er zijn geen grote instellingen meer op aarde die de vooruitgang van menselijke kennis nog helemaal prioriteit geven. In plaats daarvan richten ze zich op het onderdrukken van kennis, waarheid en transparantie om de mensheid in het duister te houden over de uitroeiing op wereldschaal die al begonnen is.

8) De huidige politieke leiders van de mensheid hebben geen kennis van wat een duurzame samenleving is, en ze nemen routinematig beleidsbeslissingen die leiden tot lijden en ineenstorting. Ze zijn gemotiveerd om beleid door te drukken dat gebaseerd is op deugdzaamheid en misleidende mythes (zoals klimaatverandering) in plaats van op de realiteit van duurzaam leven. Ze streven naar macht ten koste van redundantie of decentralisatie, en in hun zoektocht naar macht onderwerpen ze de hele samenleving aan rampzalige gevolgen die tot een cascade-instorting leiden. Veel hiervan is opzettelijk. Een deel is onopzettelijk. Maar de resultaten zijn hetzelfde: Rampspoed en chaos.

9) De mensheid is suïcidaal en bouwt massavernietigingswapens die niet alleen henzelf, maar het hele planetaire ecosysteem bedreigen. Kernwapens zijn slechts één voorbeeld. AI-systemen vormen op dezelfde manier een existentiële bedreiging voor het bestaan van de mensheid. De mensheid bouwt en ontketent ook biologische wapens – zoals covid en covid-“vaccins” – tegen medemensen en werkt actief aan wereldwijde ontvolking met alle middelen die nodig zijn, inclusief het loslaten van zelfreplicerende biowapens in de natuur. Deze acties zijn catastrofaal en zullen alleen maar leiden tot de ineenstorting van de menselijke beschaving. Op dit moment staan we op de rand van wereldwijde nucleaire vernietiging, en bijna niemand spreekt zich uit tegen de krankzinnige, incompetente en machtswellustige regering van de VS die ons in volle vaart naar dat vernietigingsscenario drijft.

  In de "WEF-landen" Canada en Nederland worden toekomstige digitale reisdocumenten met gezichtsherkenning getest

10) De mensheid heeft het contact met de realiteit verloren op het gebied van geld en financiën, wat leidt tot een onvermijdelijke wereldwijde schuldencrisis die de mensheid in armoede en chaos zal storten. Op de een of andere manier zijn wereldleiders gehersenspoeld om te geloven dat schulden er niet toe doen en dat letterlijk eindeloos geld drukken duurzaam en zelfs gezond is voor een economie. Door het vervalsen (drukken) van hun fiatvaluta, onttrekken ze het product van andermans arbeid, wat leidt tot een enorme verspilling van talent en een verkeerde toewijzing van middelen, waardoor het voor miljarden mensen buitengewoon moeilijk wordt om te overleven. Hoewel eerlijk geld veel van deze problemen zou oplossen, wil de mondiale elite die de bankkartels controleert, geen eerlijk geld. Zij willen de totale heerschappij over het geld van de wereld, zelfs als dat betekent dat ze daarmee de financiële duurzaamheid en veerkracht van de mens vernietigen. Ze willen de controle behouden, zelfs als ze de menselijke beschaving op de knieën dwingen.

11) De inspanningen van de mensheid om de planeet Aarde volledig te vernietigen – door terravorming, massale landbouwvergiftiging, kernwapentests, vervuiling door microplastics en meer – zal vroeg of laat de aandacht trekken van niet-Aarde beschavingen die zullen besluiten om de mens van de planeet uit te roeien en het voor zichzelf op te eisen. Dat komt omdat de Aarde een kosmisch juweel is, rijk aan natuurlijke hulpbronnen (zoals zeldzame elementen en vloeibaar water) die in het hele universum gewaardeerd worden. De Aarde heeft vele andere eigenschappen die haar ideaal maken voor bijna elke biologische levensvorm, en als de mensen zo dom zijn om de planeet in zo’n alarmerend tempo te blijven vernietigen, dan zal vroeg of laat een intelligentere soort tussenbeide komen en de “menselijke plaag” uitroeien.

Sommige mensen geloven dat dit proces al begonnen is en dat entiteiten van buiten de Aarde in feite de terravormende operaties leiden onder het mom van “klimaatverandering” om de atmosfeer van de Aarde te veranderen en deze onherbergzaam te maken voor de huidige biomassa levensvormen die de planeet bewonen (inclusief mensen).

Als de mensheid toch te dom en zelfdestructief blijkt te zijn om de planeet Aarde te beheren, dan heb je geen genie nodig om te beseffen dat iemand anders het waarschijnlijk graag overneemt en het werk beter doet.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Mike Adams: Massale dood op Holocaust level op komstVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelVoormalig Groene Baret confronteert CDC Rochelle Walensky voor hoorzitting: “Ik kijk er echt naar uit dat u getuigt over uw betrokkenheid bij de moord op 38.000 Amerikanen door de prik”
Volgend artikelScott Ritter: 2023 zal ons laatste jaar op de planeet zijn
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

49 REACTIES

  • Ik betwijfel de compleetheid van de voorspelling. Wat wel zeker is dat 2023 het beslissende jaar wordt. Het wordt erop of eronder. Er gaat een nucleaire bom gegooid worden die op uitlokking van de Navo door Rusland gebruikt gaat worden. En schrik niet Rotterdam en nog een nederlandse plaats zitten er zeker als één van de eersten bij. Helaas zullen al onze kunstschatten verloren gaan, alle Nederlandse aardse rijkdom. Zelf had ik een visioen:Zomer 2023. Niet lachen want ik kan het amper zelf geloven omdat het in mijn dromen kwam. En dromen zijn bedrog zeggen we altijd maar dit keer was het duidelijk en zonder enige voor-angst of na het kijken van een filmpie of zo. Maar wij allen weten ook dat alle klokken op 10 seconden voor 12 staan… helaassss…

   • Dwarsje,
    Jij laat je te veel leiden door in angstporno.. De klap zal voor het Westen groot zijn, maar het is geen Atoombom.

 1. Inderdaad, een Genie, de Schepper Zelf, is nodig om de boel op orde te brengen naar de oorspronkelijke bedoeling: God zag dat het goed was, wat Hij geschapen had.
  Vervolgens vertrouwt Hij de mens toe op de aarde goed te beheren, zie het eindresultaat vandaag en het perspectief, zoals benoemd in bovenstaand artikel.
  De Schepper heeft dit allemaal voorzien en Hij gaf ons alle kans om het goed te doen, maar wist ook dat de mens Zijn geboden zou overtreden, beloofde ons te redden met vergeving van zonden door in Jezus Christus in mensengestalte te verschijnen om voor ons de doodstraf te dragen en dat deed Hij!
  Jezus aanvaarden als de enige weg terug tot God (JHWH) is dan ook de enige oplossing om te ontsnappen aan de door de mensen geschapen ondergang.
  Shalom
  Ben Kok (joods-chr. pastor)
  tora-yeshua.nl

  • De schepper van deze wereld is de term genie absoluut onwaardig. En als de mens waarlijk geschapen is naar Zijn evenbeeld dan schort er nogal wat aan.

   • YOu are right.
    But with that being said, I do believe in the Creator, just not in the way that religion desicribes Her 🙂

   • Dat zei ik een gelovige kennis, dierenarts, over de bioindustrie (kuikens) waar ze gruwelijkheden meemaakte, waarop ze me antwoordde..’Ik bied God mijn excuses aan voor mijn mensgenoten’.

    Dierenartsen zijn er niet enkel voor zieke hondjes, poesjes. Dit gruwelijke werk moet ook gebeuren.

  • Ja hoor, werp de verantwoordelijkheid maar weer in de handen van de een of andere god. Lekker makkelijk, en bijna net zo destructief als doorgaan op dezelfde weg.

 2. Beangstigend maar waar.. evenwel één opmerking..de wereld die ze bedoelen is de Westerse wereld…het grootste deel van veruit het grootste land ter wereld is zelfredzaam..(Rusland) dit geld ook voor China..van de rest ben ik niet zo zeker maar punt 1/en punt 5/6/ onomstotelijk juist.. evengoed is de kracht vd Natuur vele malen groter dan je voor mogelijk houdt…dus een beetje optimisme mag ook…maar dat het voor velen onder ons het einde nabij komt lijkt een reeds bewezen Feit…

 3. Mike Adams, wel altijd met heel wat korreltjes zout te nemen.
  Nee, de planeet wordt niet vernietigd en de menselijke soort ook niet. Eigenlijk is zijn eerste punt zijn beste punt; 80% van de mensen is feitelijk te dom om in leven te blijven. En van de resterende 20% mist een groot deel de vaardigheden om te overleven als de beschaving in zou storten.
  Dat betekent niet het einde van het menselijke ras, het betekent een nieuwe start met de meer geschikte exemplaren, allemaal kleinschaliger.

 4. Wat een drama.
  Op een rijtje,…
  Zoveelste Onheilsprofeet.

  👉 Corona, is nog nooit geïsoleerd en dus nooit wetenschappelijk aangetoond

  Jahoor, op het laatst, komen de Alliens ook nog onze Aarde bezoeken

  • Niet van belang, het sprookje voldeed om een groot gedeelte van de bevolking over te halen een prikje te gaan nemen, en het prikje is een tijdbom vol toxinen.

 5. “De menselijke soort is een merkwaardige soort. Ze heeft de planeet Aarde gedomineerd door een lange lijst van soorten en ecosystemen uit te roeien.”

  Dit is gewoon kletspraat 90%+van de soorten zijn uitgestorven zonder dat de mens er ook maar iets mee te maken had.

  • Precies,…

   Mike Adams, wordt ook door diverse mensen beschouwd, als CO.
   Op het laatst komt hij ook nog met de Aliens aan.
   Een Onheilsprofeet, die van alles veronderstelt, en het komt nooit uit.

   Veel lariekoek op MSN, NPO enz. Maar ook op de Alternatieve Media.
   Worden ook gecontroleerd door dezelfde mensen 👈

 6. 12) De laatste ijstijd begon ongeveer 115.000 jaar geleden en eindigde ruim 10.000 jaar geleden. Tussen 115.000 en 130.000 jaar geleden was het klimaat warm. Die periode is vergelijkbaar met nu qua temperatuur. De één-na-laatste ijstijd was zó koud dat gletsjers uit Scandinavië ook Nederland bedekten.

  • Er zijn ook vele “kleine” ijstijden geweest, waar men liever niet over wil spreken.
   Schijnt te maken te hebben met de aard hoek, de afstand en nog enkele andere zaken betreffende de ZON.
   Voor het gemiddelde publiek, hier denkelijk niet ;), niet uit te leggen.

  • Nou, meer dan genoeg ruimte om er een hele baksteen tussen te krijgen. Gewoon de zoveelste lading onzin om mensen bang te maken/houden

 7. Zonder echte mensen op onze mooie planeet Aarde zal de aarde sterven .
  Het leven op onze mooie planeet Aarde is afhankelijk van de menselijke liefde en zorg ervoor .
  En gekweekte zombielabmensen hebben geen ziel en zullen weldra sterven. Er is dus een voortdurende aanmaak nodig van zombielabmensen.
  Vroeger maakten de mensen in de fabrieken dingen! (Ook slavernij)
  Nu maken de fabrieken dingmensen .
  Het is de omgedraaide wereld .

 8. Mike Adams heeft de afgelopen jaren wel meer hel en verdoemenis voorspeld, sommige dingen zijn een beetje uitgekomen, andere dingen totaal niet. Mike Adams teert op deze paniekberichten. Laat niet onverlet dat de wanhopige NATO in het nauw zit, en een kat in het nauw kan rare sprongen maken. We zullen het gaan zien wat er gaat gebeuren, maar uiteindelijk kunnen wij er weinig aan veranderen.

 9. Voor Amerikanen als Mike Adams is de wereld de USA. Als de Verenigde Staten ten onder zijn gegaan denken ze dat de aarde stopt met draaien en de mensheid in radeloze en redeloze woede de hel in rolt. Want ja, wij kunnen niet zonder Amerika. Zelfs de yanks die aan de kant staan van de beschaafde wereld hebben last van dat superioriteitsgevoel. Nou Mike ik heb een vervelende mededeling voor je. We redden het wel zonder Amerika. Ik denk dat we er zelfs heel erg op vooruit zullen gaan als mensheid.

 10. Beste Mensen

  Sorry maar de Mensheid zal nog heel lang doorleven
  Er zullen Ups en Down komen
  Zoals Nu de inzet van Downfall

  Nog minimaal 426000+++ jaren in deze tijdperk alleen al
  Te weten : de Kali Yuga

  Dus lang leve de Mensheid
  Met al zijn/haar mankementen

  Dank U

  • Het artikel is zelfs zo extreem dat ik het met je eens ben voor wat betreft “de Mensheid zal nog heel lang doorleven”

   • De mensheid sterft niet uit Nu niet Nooit niet
    Die gaan zichzelf aanpassende alleen van vorm veranderen naar gelang de tijd verstrijkt
    👍

 11. ´Only when the last tree has died and the last river been poisoned and the last fish been caught will we realise we cannot eat money.´ – Cree Indian Quote.

    • Exact
     Dat wat de Witte door het Alien = Blanke Doorzichtige het KwallenRas bezetenen Momenteel doen
     Zie zondebok Rusland en Schaapje Oekraïne gedwongen overladen met knal vuurwerk zogenaamd humaan gesteund door Europa Amerika Israel
     Dat is te begrijpen Uitroeiingsprocess
     Oogen om een oog
     Tanden om een tand
     Boontje komt om z’n Loontje
     Thats the Spirit

     Dank U

 12. “I think it was 2017, is the EPA silently rolled out approval for a new type of corn that is now presently throughout our food supply that is actually a messenger RNA based alteration of that corn. So recently there’s been a lot of talk by Thomas Renz, a colleague of mine about edible vaccine development. And yes, there’s several papers I just shared with him that show COVID-19 vaccine development, looking at trying to take consent out of the picture by literally engineering these antigens and transgenic technologies into our food, right? So we can’t even have a choice whether we are being vaccinated or not. That’s just the beginning.”

  It’s no secret that we’ve been subjected to genetic modification for decades…

  Through our GMO and glyphosate-poisoned food supply…

  Our tainted drinking water…

  And, of course, our gene-altering vaccines.

  Sayer has been at the forefront of exposing the truth about the poisons that destroy our food supply, and our overall health for decades. His organization, GreenMedInfo.com, is the world’s largest open-access natural health database.

  Sayer reveals:

  “And now another thing that’s happening simultaneously, as you can see, is that the mRNA platform for vaccines generally is just scaling. We’re not just talking about so-called COVID jabs. So it is an acknowledgement by the powers that be, and especially the biotech industry and the med tech industry, that this is how they basically control our bodies. It’s actually, it seems innocent, but when you alter the microRNAs and the food that you’re consuming, it will profoundly alter what it means to even be human.

  So as they alter the biosphere, as they, without consent, without knowledge, change the food we’re, we’re eating with these technologies, they are actually altering the structure and function of our cells. And even our species definition is the conclusion that I’ve reached.”

 13. Trump gaat ons verlossen toch?
  volgens het script vd bijbel
  maar dan moeten we ons wel
  eerst laten chippen.
  Wat een droeftoeters allemaal.

  • Beste Mensen

   Heel India gaat zich laten in chippen
   Ellon Musk heeft al een deal met Modi
   Neuralink Tasslala tralla laa
   Europa blijft Achter
   Zie beelden hoe de beurs balans van God Duivel dienaar Ellon alleen al door het in gesprek te gaan met Modi omhoog schiet met ruim 8 miljard
   Dat is geen grap
   De God Duivel is Sniekie Slisssigg Ssslimmm
   Alleen de woorden I love Modi zeggen en alle Oellewappers van heel india gaan mee de boot in
   Modi verkocht Bharata for Sale

   Chippen maar God Duivel

   Kennelijk ook een vervalsings film in naam van de Negatieve entiteiten laten uitbrengen over het echte levenswetenschap der mensheid de Ramayana waar Nu momenteel geen hond naar wil gaan kijken maar straks
   Neem aan toch een kas kraker gaat worden
   Een film van 700 miljoen dollar
   Genaamd : Adi Purush om de zaak op rolletjes te laten gaan bij Ruim 1.5 miljard proef Konijnen

   https://youtu.be/qxADCCnT5NA

   Heel fijn de Europeanen ontspringen de Das
   Maar helaas nog steeds in de klauwen van Amerika
   Die spelen liever the Barbarians Met Amerika als de leider honden ketting vasthouder
   Zie zelf maar : Alle honden sorry landen van Europa via Leugenachtig Gehersenspoelde Slaaf Oekraïne inclusief een paar niet Westerse landen tegen Rusland in de aanval

   Dank U

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in