Foto Credit: Strategic-culture.su / (Public Domain)

Bij het aanvaarden van zijn functie deed de nieuwe Russische minister van Defensie Andrej Belousov een aantal opmerkelijke uitspraken die terecht in de hele wereld weerklonken. Maar tussen zijn andere opmerkingen van voornamelijk geopolitieke aard zat één pregnante opmerking van een heel andere aard die niemand lijkt te hebben opgemerkt. Het belang van deze opmerking is echter groter dan dat van alle andere:

“Rusland,” verklaarde Belousov, “zou het pad van het gemoderniseerde conservatisme moeten volgen… Rusland kan de traditionele westerse waarden behouden. Het Westen heeft deze traditionele waarden losgelaten en is overgestapt op iets anders – op een anti-traditionele denkwijze binnen het kader van het postmodernisme.”

Men kan vermoeden dat deze bewoording verwijst naar de woke-ideologie die momenteel de westerse wereld teistert, schrijft Stephen Karganovic.

“Het is belangrijk,” vervolgde hij, “om de traditionele westerse waarden te behouden, die in zekere zin de waarden zijn van de westerse christelijke beschaving, de Europese beschaving.”

Nu komt de clou: “Rusland kan de hoeder van deze waarden worden.” Dit klinkt misschien als een paradox, maar het is waar. In dit opzicht zou het verkeerd zijn om het Westen onze vijand te noemen … In het Westen zijn er bepaalde elites en aanzienlijke delen van de samenleving die geassocieerd worden met traditionele waarden. En in dit opzicht grijpen ze misschien naar deze strohalm, deze kans die Rusland hen biedt om sommige van hun waarden te behouden.”

Dit zijn opmerkelijke uitspraken. Het zou niet overdreven zijn om ze epochaal te noemen, afkomstig van zo’n hooggeplaatste bron in het land dat tot voor kort symbool stond voor een radicale ideologische breuk met de beschaving en de morele waarden waarvoor Belousov zijn stem heeft verheven. En hij doet dat niet alleen in zijn eigen naam, maar duidelijk namens het hele land waarvoor hij zo zelfverzekerd spreekt.

  Analyse: Europeanen zullen alleen nog maar voedsel en energie kunnen kopen, en niets anders

Toegegeven, de heer Belousov heeft persoonlijk alle vereiste geloofsbrieven om een dergelijke verklaring af te leggen, omdat hij bekend staat als een gelovige, kerkgaande orthodoxe christen. Door de Europese beschaving en de Europese waarden te verdedigen, komt hij op voor zijn eigen diep gekoesterde principes en voor het orthodox-christelijke beschavingsmilieu waaruit deze principes zijn voortgekomen. Maar op symbolisch niveau, zoals iedereen met een gedegen kennis van de relevante geschiedenis weet, is er veel meer aan de hand.

Vreemd genoeg hebben westerse analisten en commentatoren volledig het verband gemist tussen Belousovs gewaagde voorstelling van Rusland als de overblijvende beschermer en verdediger van de westerse beschaving en opvallend vergelijkbare gevoelens die eerder werden geuit door een andere Rus, op een analoog historisch moment. Na de ondergang van het Byzantijnse Romeinse Rijk verklaarde de Russische monnik Philotheus zijn vaste overtuiging dat “Moskou het Derde Rome geworden is, en een Vierde zal er niet komen”. Westerse experts hadden de gelijkenis tussen Philotheus en Belousov misschien opgemerkt als ze een minimum aan historisch besef hadden gehad, of, zoals Andrei Martjanov het graag uitdrukt, als hun CV’s ook maar een minimaal bewijs van cultuur en opleiding bevatten. Maar in feite zijn ze een cultureel gehandicapt en betreurenswaardig onwetend stel. Daarom hebben ze de premie over het hoofd gezien die minister van Defensie Belousov hen gratuit gaf. Als ze slimmer of beter opgeleid waren geweest en in staat geweest waren om hun brood te verdienen, hadden ze de woorden van de minister misschien vrolijk verdraaid tot een nogal plausibel klinkend bewijs van de expansionistische ambities van Rusland. Dergelijke desinformatie, versterkt met een uit zijn verband gerukt citaat van een van de hoogste ambtenaren, zou hun propaganda beweringen perfect hebben bevestigd.

  "Vrede in het Midden-Oosten? Dat is een bedreiging."

Ze hadden er een dagtaak aan kunnen hebben om de woorden van Belousov te koppelen aan hun leugenachtige verkeerde voorstelling van de huidige gebeurtenissen. En als hun propagandavaardigheden niet zo pathetisch ongeraffineerd waren, hadden ze zelfs kunnen aantonen dat de expansionistische pretenties van hun geopolitieke rivaal niet begonnen in februari 2022, maar eeuwen teruggaan, op zijn minst tot de tijd van de monnik Philotheus. Helaas, om zulke verbanden te leggen heb je een beetje intellect, wat verbeeldingskracht en op zijn minst een heldere schooljongenskennis van de geschiedenis nodig.

Maar het behoeft geen betoog dat de kwesties die Philotheus in de 16e eeuw in zijn brief aan zijn keizer aansneed, en ook de kwestie die minister van Defensie Belousov recentelijk aan de orde heeft gesteld, noch symbolisch noch metaforisch zijn, en al helemaal niet vatbaar zijn voor vulgaire propagandistische simplificatie. Ze weerspiegelen vandaag de dag, net als in de tijd van Philotheus, een opkomend beschavingsparadigma, een realiteit die diepgaand en voor het Westen misschien wel onomkeerbaar is veranderd.

De nieuwe realiteit van vandaag is analoog aan de omstandigheden in het christendom die heersten toen Philotheus zijn moedige verklaring aflegde. Constantinopel, het oostelijke Tweede Rome, was onlangs veroverd, net zoals in onze tijd Europa, het Eerste Rome, uiteindelijk geïmplodeerd is en niet langer het politieke of spirituele centrum van het beschavingszwaartepunt is. Voor recent bewijs van die implosie op meerdere niveaus hoef je niet verder te kijken dan het festival van satanische ontaarding in Malmö of de occulte symboliek die in het zicht is ingebed in het officiële portret van het hoofd van de Kerk van Engeland, de Britse monarch.

  Zelensky heeft het begin van het Oekraïense tegenoffensief aangekondigd: "De beslissingen zijn genomen - we hebben de datum goedgekeurd"

Net als in de 16e eeuw, wie anders zou de leegte kunnen opvullen dan het toen oprukkende en in onze tijd weer oplevende Rusland?

Dat vat naar mijn mening de betekenis samen van Andrey Belousovs geschiedenismakende manifest dat helaas onder de radar lijkt te zijn verdwenen, maar waarvan de gedenkwaardige impact binnenkort zal worden gevoeld.


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Poetin stelt kompas opnieuw in voor komende reisVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelWat er echt gebeurde: Lockdown tot vaccinatie
Volgend artikelDe falende Elektriche Auto-industrie is een les voor bedrijven; onderschat nooit de kracht van consumenten
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

 1. Zomaar een vraag: heeft het huidige zgn democratische Westen nog christelijke waarden? Laat ik nou denken dat die waarden allang bij het grof vuil gedeponeerd zijn.

 2. het zijn (lees regeringen ) achtelijke jongetjes geen idee wat Zij doen alleen e USA VK EU ACHTERNA LOPEN WAT EEN AANFLUITING

 3. Het oude Europa verdwijnt en komt iets nieuws voor in de plaats waar al decennia lang aan is gewerkt, de EUSSR! Het Westen komt ten val zie VS, UK, Frankrijk etc.. Rusland, de stabiele factor in economisch, financieel opzicht gaat het worden.

 4. Europa heeft al zovele crises, revoluties en oorlogen meegemaakt in haar 2 millenia oude geschiedenis, sinds St. Paulus en St. Petrus nabij Marseille, voet aan wal zetten, dat we er alle vertrouwen in kunnen hebben dat de hemel ons, ook nu, niet in de steek zal laten. De nieuwe aankomende generaties zullen zich massaal bekeren. De reformatoren hebben afgedaan. Vele bekeringen en Christelijke manifestaties wijzen op een omkering. RK blijkt “in” te zijn ! Moderne mensen zoeken en willen houvast.

  Het recente succes van de bedevaart Parijs – Chartres en omgekeerd, wijst op een ongekende opleving. Het record van 26.000 deelnemers in beide richtingen, met een gemiddelde leeftijd van 21 jaar, is één van de aanwijzingen. Het kost tijd, maar de huidige tijd van “woke” en andere heidense degeneraties, trekken geen jeugd. Ook dwang zal niet lukken. Hoe meer staatsdwang hoe groter het verzet. Zij wekken afschuw bij verreweg de meesten. Wilders zei terecht, “ik ben geen kameel”.
  Velen met gezond verstand, willen terug naar “af”, terug naar de klassieken, terug naar het ware geloof, in denken, doen en laten. De kojona hysterie en de kojona tirannie heeft deze onderliggende trend in een stroomversnelling gebracht.

  Indertijd kostte het enkele tientallen jaren dat geheel Zuidelijk Frankrijk tot aan Besançon, bekeerd was. Voordat de Romeinse generaal Titus het toenmalige Jeruzalem in het jaar 70 had vernietigd met 1 miljoen slachtoffers, was de gehele Middellandse Zee kust gemissioneerd en waren overal bisschoppen aangesteld. Zij slaagden met het verkondigen van de Waarheid van Christus en zij deden vele, vele wonderen, tot en met het opwekken van doden. Voor ons nauwelijks voor te stellen. En toch gebeurde het.

  De huidige crisis is een gevolg van de Reformatie van Luther (+1546), gestart in 1517, en voortgezet met een rits van 5 eeuwen durende crises, revoluties en oorlogen, tot in onze tijd. 5 eeuwen lang was alle politiek erop gericht de Christelijke Europese beschaving te vernietigen. De subversieve sekte der vrijmetselarij gesticht door 2 dominees (Anderson en Desalguiller) in 1717, was eeuwen lang, de aanjager, inclusief de satanische Franse revolutie van 1789.

  We zitten midden in een eindtijd, vanaf Luther.
  De Russische minister kent niet de echte geschiedenis. Die is Europees, en niet Russisch. Dat primaat kan niemand ons afnemen. De Russische geschiedenis is ongeveer 1000 jr. later gestart en ge-Christianiseerd, vanuit het Westen, en niet omgekeerd. In het Westen gaf de Frankische keizer Karel de Grote (+814) de doorslag. St. Willibrord en St. Bonifatius bekeerden in zijn tijd, 8ste eeuw, vanuit Utrecht en verderop, de streken in Noord-West Europa. De Keizer had het geniale inzicht dat het stichten van kloosters en bisdommen met lokale bisschoppen, efficiënter was dan het achterlaten van een bezettingsleger met soldaten. Eenmaal bekeerd, bleven al die stammen, volkjes en volken, trouw aan de Keizer. Evenals Rome en de Pauselijke zetel, werden ze door hem beschermd tegen de barbaren uit Midden– en Oost-Europa. Europa heeft door die grote Keizer, die een maand in Nijmegen gewoond heeft, haar huidige vorm verkregen. Zij zal dat behouden, met het eeuwige Rome als het nieuwe Jeruzalem, ondanks de satanische zio-Anglo-Amerikaanse pogingen tot destabilisatie en vernietiging der beschaving. Concreet startte dit in 1905 en 1914.

  • +1 Goede reactie, @Jules!

   Disproportioneel, nationalistisch en narcistisch gebral over een ‘Derde, Duizendjarig Rijk’ heeft Europa trouwens ook al meermaals overleefd. Om zich vervolgens eveneens te ontdoen van het totalitaire juk van ‘Rome’.
   Is het ‘beschaafde Europa’ nu vrij? Allerminst. God werd vervangen door de Afgod van Heilige Koe en Gouden Kalf. Verdeeldheid en tegenstellingen worden met de dag groter, evenals het oorlogsgekraai.

   Het is inderdaad te hopen, en tekenen wijzen in die richting, dat onze jeugd de weg terug vindt naar de basiswaarden van onze christelijke cultuur van afkomst en bestemming, waarin niet de onderlinge verschillen, maar de overeenkomsten bepalend zullen zijn voor hun toekomst.

 5. Steeds meer bewondering voor de denkwijze in de Russische Federatie.
  Traditioneel, Christelijk, beschaafd, diverse culturen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in