© Freeimages

Te midden van de aanhoudende wereldwijde inflatiecrisis herhalen de staatshoofden van de NAVO en de mainstream media een mantra dat de hoge energieprijzen een direct gevolg zijn van de acties van Poetin in Oekraïne sinds eind februari. De werkelijkheid is dat het de westerse sancties zijn die daarvoor verantwoordelijk zijn. Die sancties, waaronder het afsnijden van de interbancaire toegang tot SWIFT voor belangrijke Russische banken en enkele van de strengste sancties die ooit zijn opgelegd, hebben nauwelijks invloed op de militaire acties in Oekraïne, schrijft F. William Engdahl.

Wat velen over het hoofd zien, is het feit dat zij steeds meer gevolgen hebben voor de economieën van het Westen, vooral van de EU en de VS. Een nadere blik op de toestand van de wereldvoorraad dieselbrandstof is alarmerend. Maar de westerse sanctieplanners bij het ministerie van Financiën van de VS en de EU weten heel goed waar zij mee bezig zijn. En het belooft weinig goeds voor de wereldeconomie.

Hoewel de meesten van ons zelden aan dieselbrandstof denken als iets anders dan een vervuilende stof, is zij in feite van essentieel belang voor de hele wereldeconomie op een manier zoals weinig energiebronnen dat zijn. De directeur-generaal van Fuels Europe, onderdeel van de European Petroleum Refiners Association, verklaarde onlangs: “… er is een duidelijk verband tussen diesel en het BBP, want bijna alles wat een fabriek in en uit gaat, gaat met diesel.”

Aan het eind van de eerste week van de militaire actie van Rusland in Oekraïne, zonder dat er nog specifieke sancties tegen de Russische uitvoer van dieselbrandstof waren, stond de Europese dieselprijs al op een hoogtepunt van dertig jaar. Dat had niets met de oorlog te maken. Het had te maken met de draconische wereldwijde covid lockdowns sinds maart 2020 en de gelijktijdige desinvestering door Wall Street en wereldwijde financiële firma’s in olie- en gasbedrijven, wegend de zogeheten Groene Agenda of ESG. Vrijwel op de eerste dag van de Russische troepenacties in Oekraïne staakten twee van de grootste oliemaatschappijen ter wereld, BP en Shell, beide Britten, de leveringen van dieselbrandstof aan Duitsland, uit vrees voor tekorten in de bevoorrading. Rusland leverde vóór de oorlog in Oekraïne zo’n 60 tot 70% van alle diesel in de EU.

In 2020 was Rusland de op één na grootste exporteur van dieselbrandstof ter wereld, na de VS, en verscheepte het dagelijks meer dan 1 miljoen vaten. Het grootste deel daarvan, zo’n 70%, ging naar de EU en Turkije. Frankrijk was de grootste importeur, gevolgd door Duitsland en het VK. In Frankrijk gebruikt zo’n 76% van alle wegvoertuigen – auto’s, vrachtwagens – diesel.De vraag naar diesel in de EU is veel groter dan in de VS, omdat de meeste auto’s ook de zuinigere en efficiëntere dieselbrandstof gebruiken. In de eerste week van april kondigde de voorzitter van de Commissie van de EU, Ursula von der Leyen, trots nieuwe sancties aan tegen Russische energie, die zouden beginnen met een verbod op steenkool. De EU is de grootste importeur van Russische steenkool. Olie en gas zouden later volgen, zei ze. Die dwaze maatregel zal de energiekosten, die nu al recordhoog zijn, voor het grootste deel van de EU alleen maar opdrijven, omdat de olie- en gasprijzen er veel hoger door zullen worden.

  Eerste hapje: Softijs met meelworm topping debuteert in Zweden

Aan het begin van de Oekraïne-crisis waren de wereldvoorraden dieselbrandstof al de laagste sinds 2008, omdat de covid lockdowns grote schade hadden toegebracht aan de vraag-aanbodsituatie van de olie- en gasproductie. Nu is de weg vrijgemaakt voor een ongekende crisis in de dieselsector. De gevolgen zullen ontstellend zijn voor de wereldeconomie.

Diesel beweegt de wereldhandel

Dieselmotoren hebben het hoogste motorrendement van de conventionele motoren. Zij zijn gebaseerd op het compressieprincipe dat in 1897 door Rudolf Diesel werd ontwikkeld. Wegens het hogere rendement en het grotere aantal kilometers per gallon, is diesel de brandstof voor bijna alle vrachtautomotoren. Het is de brandstof voor bijna alle landbouwmachines, van tractoren tot oogstmachines. Het wordt veel gebruikt in de EU, bijna 50% voor autobrandstof, omdat het veel zuiniger is dan benzinemotoren. Het wordt gebruikt in de meeste zware mijnbouwmachines, zoals Caterpillar grondverzetmachines. Het wordt gebruikt in bouwmaterieel. Dieselmotoren hebben de stoommachines vervangen op alle niet-geëlektrificeerde spoorwegen in de wereld, vooral goederentreinen. Diesel wordt gebruikt in sommige elektrische energiecentrales en in de meeste zware militaire voertuigen.

Een wereldwijd tekort aan dieselbrandstof, tijdelijk of op langere termijn, is dan ook een catastrofale gebeurtenis. Goederen kunnen niet van containerhavens naar binnenlandse bestemmingen worden vervoerd. Zonder dieselbrandstof kunnen vrachtwagens geen levensmiddelen naar de supermarkt brengen, of wat dan ook. De hele bevoorradingsketen is bevroren. En er is geen mogelijkheid om benzine in een dieselmotor te vervangen zonder de motor te ruïneren.

Tot de ondoordachte wereldwijde covid lockdowns van de industrie en het vervoer, die in maart 2020 begonnen, waren de vraag naar en het aanbod van dieselbrandstof goed in evenwicht. De plotselinge lockdowns deden echter de vraag naar diesel voor vrachtwagentransport, auto’s, de bouw en zelfs de landbouw instorten. Onrendabele raffinaderijen werden gesloten. De capaciteit daalde. Nu de wereldproductie terugkeert naar een schijn van het normale van voor de crisis, zijn de dieselreservevoorraden wereldwijd gevaarlijk laag, vooral in de EU, die ’s werelds grootste dieselverbruiker is, maar ook in de VS.
Rantsoenering?

  Dr. Coleman: Houdt de waanzin dan nooit op?

Begin dit jaar waren de wereldvoorraden diesel al gevaarlijk laag en dat dreef de prijzen de hoogte in. In februari, 2022 vóór de impact van de oorlog in Oekraïne, lagen de diesel- en aanverwante voorraden in de VS 21% onder het seizoensgemiddelde van vóór de oorlog. In de EU lagen de voorraden 8% oftewel 35 miljoen vaten onder het gemiddelde van vóór de eerste helft van het jaar. In Singapore lagen de voorraden in de Aziatische hub 32% onder het normale niveau. Gecombineerd waren de dieselvoorraden in de drie regio’s alarmerend laag, zo’n 110 miljoen vaten onder hetzelfde punt van vorig jaar.

Tussen januari 2021 en januari 2022 waren de dieselprijzen in de EU bijna verdubbeld, en dat vóór de sancties tegen Oekraïne. Daar waren verschillende redenen voor, maar de belangrijkste waren de snel stijgende prijs van ruwe olie en de verstoringen van de bevoorrading als gevolg van de wereldwijde covid lockdowns en de daaropvolgende hervatting van de wereldhandelsstromen. Om het probleem nog groter te maken, stelde de Chinese centrale regering begin maart een verbod in op de uitvoer van dieselbrandstof, om “de energievoorziening veilig te stellen” te midden van de westerse sancties tegen Rusland. Voeg daarbij het recente verbod van de Biden-regering op de invoer van alle Russische olie en gas, dat in 2021 naar schatting 20% van alle Russische export van zware olie omvatte. Tegelijkertijd legt de EU in haar immer ideologische wijsheid de laatste hand aan een verbod op de invoer van Russische steenkool, met verboden op Russische ruwe olie, dieselbrandstof en gas die naar verluidt zullen volgen.

Op 27 december was de gemiddelde prijs per liter diesel in Duitsland €1,50. Op 4 april was dat €2,10, een stijging van 40% in weken. Na de ongekende sancties van de VS en de EU tegen Rusland naar aanleiding van de militaire campagne in Oekraïne na 24 februari, weigeren steeds meer westerse oliemaatschappijen en oliehandelaars om Russische ruwe olie of dieselolie te verhandelen uit angst voor represailles. Dit zal zeker escaleren zolang de gevechten in Oekraïne voortduren.

De CEO van het in Rotterdam gevestigde Vitol, ’s werelds grootste onafhankelijke energiehandelaar , waarschuwde op 27 maart dat rantsoenering van dieselbrandstof in de komende maanden wereldwijd steeds waarschijnlijker werd. Hij merkte op: “Europa importeert ongeveer de helft van zijn diesel uit Rusland en ongeveer de helft van zijn diesel uit het Midden-Oosten. Dat systemische tekort aan diesel is er.”

  Er is geen simpele oorlog in Oekraïne en de NAVO zit in de problemen

Op 7 april liet David McWilliams, een vooraanstaand Iers econoom die voorheen bij de Ierse nationale bank werkte, een alarmerende toon horen. “Niet alleen de olie stijgt, ook de diesel stijgt en er is een reëel gevaar dat de diesel in West-Europa in de loop van de komende twee of drie weken, of misschien al eerder, opraakt.. Wij importeren een aanzienlijke hoeveelheid van onze diesel, zij komt van twee raffinaderijen in het Verenigd Koninkrijk waar zij eerst verwerkt wordt. Die raffinaderijen hebben op het ogenblik geen ruwe olie. Wij draaien dus eigenlijk de economie van dag tot dag, van uur tot uur.” Hij voegde eraan toe: “Wij hebben niet alleen een oliecrisis, wij hebben een energiecrisis zoals wij die in 50 jaar niet gezien hebben.” Volgens hem is de reden dat de dieselvoorraden zo laag zijn, dat de landen van de EU het veel goedkoper vonden om de verzorging van olie en diesel uit te besteden aan Rusland met zijn enorme voorraad.

De situatie in de VS is niet beter. Om politieke redenen wordt de ware toestand van de dieselcrisis gebagatelliseerd door de Biden-regering en de EU. De inflatie in de VS is al 40 jaar hoog. De wereldwijde dieselcrisis zal, tenzij er een grote ommekeer komt, dramatische gevolgen hebben voor alle vormen van vrachtwagen- en autovervoer, landbouw, mijnbouw en dergelijke. Het zal een catastrofe betekenen voor een toch al falende wereldeconomie. Toch zien regeringen als de Duitse “Ampel” (stoplicht) coalitie, met hun krankzinnige Zero Carbon agenda, en hun plannen om olie, kolen en gas geleidelijk uit te bannen, of de Biden-cabal, zelf de exploderende energieprijzen als een verder argument om koolwaterstoffen als olie te laten vallen voor onbetrouwbare, dure wind- en zonne-energie. De echte industriële onderling verbonden wereldeconomie is niet als een spelletje lego speelgoed. Die fijnafstemming wordt systematisch teniet gedaan, en alles wijst erop dat het opzettelijk is. Welkom bij de eugenetica-agenda van Davos Great Reset.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

De Nazi’s werden niet verslagen… zij gingen ondergronds en regeren nu CANADA en de WERELD, en dringen aan op eugenetica en depopulatie, op één lijn met Adolf Hitler



Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelCovid misdaden ontmaskerd: De FDA, NIH, CDC, WHO zijn criminele organisaties die aangeklaagd, berecht en geëxecuteerd moeten worden voor massale misdaden tegen de mensheid
Volgend artikelSteunconcert voor Oekraïne afgelast – gebruikt “Russisch” muziekinstrument
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

5 REACTIES

 1. De laatste opmerking zou moeten zijn ‘welkom bij de genocideagenda (of democideagenda) van Davos Great Reset’.
  Eugenetica gaat specifiek om het ‘verbeteren’ van de mens als biologische soort. En vooral het uitfaseren van ‘domme’, ‘onnuttige’, ‘lelijke’ etcetera mensen. De dieselschaarste zal niet direct onderscheid maken wie er het meest onder lijdt.

  De eugenetica-agenda is in de meeste artikelen onderbelicht, maar is wel de drijvende kracht en grootste motivatie van de elite voor de Great Reset! Geld hebben ze immers al genoeg, ze willen nu voor God spelen en de wereld herscheppen.
  Zie o.a. de zeer informatieve video van Erik Boomsma over dit onderwerp: werkelijk alles valt hierin op zijn plaats.

 2. Toch gaat dit ook heel veel goeds brengen naar mijn mening. Met die hoge brandstofprijzen zal er uiteindelijk minder gereden worden, dus minder gif uitgestoten (ook de nieuwste dieselauto’s zijn rijdende gifmengers, die katalysatoren verbranden de roetdeeltjes tot ultrafijnstof en zijn schadelijker dan puur verbrande diesel!) en wordt onze omgeving schoner. Ja, prijzen gaan enorm stijgen, maar is dat echt erg? Menigeen mag wel een gezondheidsreset hebben. Al die bagger in supermarkten mag de naam voedsel niet hebben, meubels worden met het grootste gemak na een paar jaar bij het grof vuil gezet en zo zijn er nog veel, heel veel voorbeelden van idioterie en vervuiling op te noemen. Van mij mogen benzine en diesel naar 10 euro per liter. ja, ik ben zelf voor mijn inkomen 100% afhankelijk van mijn auto en vooral het autogebruik van anderen. Ik werk in de recreatiebranche, als de benzine/ diesel naar 10 euro per liter gaan heb ik geen cent inkomen meer, niks nada, noppes. Jammer dan. Lossen we wel weer op. Ik denk echt dat de mensheid aan een back to life, back to nature reset toe is, dat we weer normaal gaan doen en aan elkaar en de natuur denken in plaats van verbruiken, gebruiken, slopen en afdanken. Die Great Reset van die psychopatische goorlappen is 200% fout en gaat alleen over controle en macht. Een menselijke reset zonder controle, maar met meer vrijheid en een betere onderlinge verstandhoudng en betere omgang met de natuur, daar ben ik 100% voorstander van. Kom maar op met die tekorten, dat kunnen wij met zijn allen prima als klein landje oplossen. Daar hebben we geen globalistische agenda voor nodig! NEXIT, NU! VRIJHEID, NU!

  • Al vind ik dat je wel gelijk hebt, zelf zit ik al mijn hele leven in back to life, back to nature reset. Ben een dumpster diver, hergebruik alles tot op de draad. Wat af is dat vervang ik niet door nieuw, koop alleen schoeisel gereedschap en wat eten. Maar minder dan niets dat zal niet gaan. Besparen op gebruik kan alleen als je overvloedig leeft, er nog wat is om op te bezuinigen.

 3. Wat mij nog steeds verbaasd zijn de volgende zaken.
  Als het land zo rijk is want blijkbaar komt er alles vandaan, de Oekraïners naar het buitenland vluchten. Terwijl er in minstens 80% van het land er niets aan de hand is.
  Blijkbaar kan het gas wel doorstromen terwijl het graan en andere producten dat niet kunnen.
  De Oekraïne mocht geen lid worden van de NAVO en EU dus liet Zelensky de oorlog voortduren zodat die achterlijke Duitse hem het lidmaatschap ging toe wijzen. Puur uit schuldgevoel f omdat Zelensky ook een Nazi is.
  Wie gaat straks de wederopbouw betalen? En wie gelooft dat de zogenaamde vluchtelingen nog terug gaan.
  En Zelensky kan wel de geschiedenis van Rotterdam er bij halen maar vergeet voor het gemak dat de Nederlanders behalve het laffe koningshuis binnen Nederland vluchtten. Wij hielpen onze eigen bevolking en ook nog Belgen.

  • Op de oorlogsgebieden na, is er verder in Oekraïne weinig aan de hand. Alle overheidsinstellingen zijn ook nog gewoon steeds in werking. Door het hele land. Alle lijnen werken nog! De hele nieuwe digitale wereld wordt er gewoon uitgerold terwijl buiten de bommen barsten.
   We laten ons in de luren leggen door Europa en Rusland. Het is één groot spel.
   Afijn, er is niets aan te doen. Pas als we de verantwoordelijken opruimen zal het stoppen. Misschien. Misschien ook niet.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in