De uitbarsting in Israël heeft velen van ons verrast. Maar in sommige opzichten was het een langverwachte escalatie van een brandhaard, bedoeld om de ontknoping van het Oekraïense conflict in te zetten, door de hitte ervan weg te nemen.

De term Black Swan wordt gebruikt voor een heel onwaarschijnlijke, verrassende gebeurtenis met een grote impact. Het is een oude uitdrukking, die voor het eerst gebruikt werd door de Romeinse schrijver Juvenalis. Hij beschreef een “vogel die uiterst zeldzaam is in ons land, bijna zo zeldzaam als een zwarte zwaan”. Op dat ogenblik waren zwarte zwanen bij ons totaal onbekend.

Er zijn veel verslagen in omloop over alle dingen die ” vreemd ” leken aan de aanval van Hamas, dus ik zal hier niet elk punt opnoemen, omdat de meesten van u ze waarschijnlijk al op meerdere plaatsen hebben gelezen; dingen zoals de zeer ongeloofwaardige schending van Israëls hoogtechnologische poorten en verdedigingsmiddelen, tot de ongekende tekortkomingen van de Mossad en Shin Bet, tot Netanyahu’s griezelig gescripte beroep op “Pearl Harbor”, wat veelzeggend is als je bedenkt dat Pearl Harbor ook een aanval onder valse vlag was, met als doel om de VS in WO2 te brengen, schrijft Simplicius The Thinker.

Bedenk dat Hamas geheel of gedeeltelijk door Israël is gecreëerd – een feit dat door verschillende hooggeplaatste Israëlische functionarissen is toegegeven – als tegenwicht tegen de PLO, de dominante politieke groepering in die tijd. Het is dus niet ondenkbaar dat een groep die door Israël en de Westerse inlichtingendiensten is opgericht, mogelijk nog steeds onder hun controle staat of op zijn minst zodanig geïnfiltreerd is dat ze “gestuurd” worden om bepaalde valse vlaggen te creëren die Israël als geheel ten goede zouden kunnen komen. Dit wordt ondersteund door nieuw bewijs dat naar verluidt naar buiten is gekomen dat Hamas door Oekraïne geleverd wapentuig gebruikte, wat zou duiden op een vrij standaard westerse wapenpijplijn a la de Contra’s, et al.

Het belangrijkste principe dat ik hanteer is dat bijna geen enkele wereldwijde gebeurtenis puur toevallig plaatsvindt, vooral niet als het in een bepaalde verwante geopolitieke sfeer is. En het Midden-Oosten is zeker op veel manieren verbonden met Rusland, de Oekraïense oorlog en multipolariteit in het algemeen.

Laten we eens een paar mogelijke redenen doornemen die verantwoordelijk zouden kunnen zijn voor het ontbranden van zo’n conflict, uitgerekend nu.

Als uitvloeisel van het algemene principe dat niets toevallig gebeurt in de wereld van de grootmachtenpolitiek, moeten we niet vergeten dat alles wat er gebeurt over het algemeen te maken heeft met, of gebeurt als bijproduct van – direct of indirect – de leidende grootmacht of supermacht die de touwtjes in handen heeft; er kan heel weinig gebeuren onder hun toezicht zonder dat zij op de een of andere manier het groene licht geven.

In dit geval hebben we het over de VS, de belangrijkste Hegemon van de wereld. De VS is echter niet meer de enige grote jongen in het blok, en daarom gaan we kijken naar de mogelijke redenen die beide partijen zouden kunnen hebben om deze uitbarsting aan te wakkeren.

Welke mogelijke redenen zouden de VS kunnen hebben om het Midden-Oosten op te stoken?

We weten dat er onlangs grote stappen werden gezet in de richting van multipolariteit en het uiteenvallen van het Atlantische wereldrijk. Parallel hieraan was Israël op weg naar een serieuze normalisatie met Saoedi-Arabië, die nu door insiders wordt beschreven als “voor onbepaalde tijd opgeschort” omdat de KSA van Israël verschillende concessies aan de Palestijnen eiste – wat nu een dood punt is.

In veel opzichten zijn dergelijke verzoeningen, toenaderingen, normalisaties, enz. gevaarlijke ontwikkelingen voor de Hegemon. Oorlog en conflicten zijn de meest effectieve middelen om gebeurtenissen te beheersen en gunstige voorwaarden te scheppen voor overheersing, door verdeeldheid te zaaien, onverzettelijke landen te verzwakken, hun leiders af te zetten, enz.

Ten eerste moeten we niet vergeten dat Benjamin Netanyahu zelf thuis te maken had met toenemende impopulariteit, waarbij geruchten de ronde deden dat zelfs de Mossad hielp om protesten tegen hem te organiseren (onthuld in de Pentagon lekken begin dit jaar).

Een van de meest gebruikte methodes voor een “sterke man” leider om zijn kracht te laten gelden, steun terug te winnen en de macht te consolideren, is het aanwakkeren van een soort conflict dat gebruikt kan worden om “nood”-beperkingen op te leggen aan tegenstanders, politieke meningsuiting te onderdrukken, enz. Dit is duidelijk een veelgebruikte tactiek – het meest recentelijk door Zelensky – en behoeft niet veel uitleg.

Men kan zich gemakkelijk voorstellen hoe een in opspraak geraakte Netanyahu een conflict zou willen aanwakkeren om het patriottisme om te buigen en zichzelf in “glorie” te hullen door Hamas voor eens en altijd te vernietigen, wat zijn macht en nalatenschap voor altijd veilig zou stellen.

Als we dit extrapoleren, zou er een convergentie van wederzijds voordelige stimulansen kunnen zijn geweest. De situatie van Netanyahu kennende, kunnen de VS en het VK besloten hebben om een wederzijdse deal uit te werken waarbij meerdere vliegen in één klap geslagen worden. Netanyahu krijgt zijn machtsconsolidatie en glorie, terwijl de VS en het VK mogelijk een oorlog kunnen voeren om het nu onstuitbaar opkomende Iran te verzwakken.

Dat brengt ons bij de volgende grote motivatie. Een van de belangrijkste redenen voor deze plotselinge uitbarsting kan zijn om een veel grotere vuurzee aan te wakkeren om Iran, dat de laatste tijd buitensporig veel geopolitieke macht heeft gekregen, fataal te verzwakken. Dit is niet slechts speculatie, maar wordt nu op verschillende manieren openlijk door het Westen belicht.

Ten eerste de nieuwe bom dat “Iran heeft geholpen bij het plannen” van deze Hamas-aanval:

En het langzaam opkomende koor van Westerse politici die Iran rechtstreeks bedreigen:

Zoals u zich zult herinneren, heeft het Westen het afgelopen jaar als nooit tevoren gezwoegd om de vleugels van Iran af te knippen. Dat komt omdat Iran steeds dominanter wordt in de regio, vooral na alle recente toenaderingen, en als gevolg van de rol die het heeft gespeeld in de verschillende energieoorlogen en de geopolitieke hulp aan Rusland in Oekraïne, enz. De aandelen van Iran zijn enorm gestegen, en het was een veel te grote bedreiging aan het worden.

Bovendien is het Syrië-theater de laatste tijd ook langzaam geactiveerd, deels vanwege de Oekraïense oorlog, als een Amerikaanse vector om de Russische inspanningen te verzwakken en te verdelen. Maar ook omdat Iran daar ook vooruitgang heeft geboekt, nu Israëlische aanvallen minder effectief en minder frequent zijn, terwijl Amerikaanse troepen en bases steeds vaker worden aangevallen door Iraanse proxies.

Assad is ondertussen ook sterker geworden, hij vliegt de wereld rond en sluit nieuwe deals. Hij ontmoette de Saudische minister voor het eerst sinds 2011, bezocht China voor het eerst sinds 2004, en nog meer van dat soort prestaties.

Vanuit deze holistische lens kunnen we afleiden dat de Amerikaanse hegemonie het Midden-Oosten misschien in een groot conflict wil verwikkelen om hun steeds sterker wordende tegenstanders te verzwakken. Officieel beweren ze vredestichters te zijn die “overrompeld” worden door de ontwikkelingen en proberen ze eventuele escalaties te beperken:

Maar in feite hebben de VS zojuist aangekondigd dat ze de gevechtsgroep van het vliegdekschip USS Gerald R. Ford naar het oostelijke Middellandse Zeegebied zullen sturen. Zoveel vuurkracht stuur je niet als je vrede wilt sluiten en de-escaleren. En dan hebben we het nog niet eens over de C17-vrachtvliegtuigen van het Amerikaanse leger die al in Israël zijn geland en waarschijnlijk nieuwe wapens vervoeren.

Het is heel gemakkelijk om te zien hoe ze bijvoorbeeld de betrokkenheid van Iran bij de Hamas-aanvallen zouden kunnen koppelen aan een vermeende “groeiende Iraanse dreiging” in Syrië, en dat zouden kunnen opnemen in een breder toekomstig offensief waarbij gezamenlijke Israëlisch-Amerikaanse eskaders de strijdkrachten, infrastructuur, enz. van Assad kunnen bombarderen en verzwakken om Syrië ten val te brengen. Martyanov gaat hier uitgebreid op in in zijn nieuwe video, inclusief de militair-specifieke vooruitzichten van zo’n hypothetische aanval op Iran.

Maar natuurlijk kan dit, net als bij de dreigementen van Lindsey Graham hierboven, nog veel verder gaan. Ze zouden een hele oorlog kunnen plannen om Iran lam te leggen, op zijn minst zijn olieraffinaderijen, wat de Iraanse economie lam zou leggen en zijn invloed zou uitputten. Pepe Escobar bespreekt dergelijke mogelijkheden in zijn nieuwe post:

Maar er is nog veel meer.

De dooddoener is de Israëlische retoriek over een “Pearl Harbor”. Iedereen weet wat dat betekent. Project Oekraïne is dood. Dus hebben de Masters of the Universe een nieuwe oorlog (“tegen terreur”) nodig om West-Azië in vuur en vlam te zetten.

Vreedzaam West-Azië betekent wederopbouw voor Syrië, herontwikkeling voor Irak en Libanon, Iran en Saoedi-Arabië als onderdeel van BRICS 11, het strategisch partnerschap tussen Rusland en China gerespecteerd en betrokken in heel West-Azië.

De Noordelijke Zeeroute is al in werking, waardoor het Suezkanaal direct wordt ondermijnd. Een van de hoofdthema’s die op het hoogste niveau in Valdai besproken werden, was de-dollarisering. Al het bovenstaande is anathema voor de gebruikelijke verdachten.

Dat de Mossad en de IDF verrast werden, is kinderlijke fantasie. Ze wisten dat het eraan zat te komen. De vraag is nu of Hezbollah will be coming to town.

De projecten die hij noemt, de volledige ineenstorting van het door het Westen gedomineerde systeem, is een belangrijk scharnierpunt. Lees mijn artikel over het Heartland er nog eens op na, en waarom deze “middendoorgang” door Iran absoluut cruciaal is voor de Hegemon om de wereld te winnen.

Nu het Westen aan de rand van de afgrond staat, gaan ze misschien “alles op alles zetten” om te proberen Iran voor eens en altijd uit te schakelen, wat een domino-effect op de hele regio zou hebben. Iran uitschakelen zou de val van Syrië betekenen, wat zou betekenen dat Rusland eruit wordt gegooid en zijn bases worden gesloten, wat zou betekenen dat elke Russische machtsprojectie in die regio teniet wordt gedaan, vooral nu de noordelijke routes volledig door de NAVO zullen worden gedomineerd, met Finland en mogelijk Zweden erbij.

Uiteindelijk zou dat een veel groter doel dienen – er zijn altijd ontwerpen binnen ontwerpen.

Het uiteindelijke grote plan draait om de oorlog in Oekraïne, die zelf weer draait om het toekomstige conflict tussen China en Taiwan.

Er kunnen verschillende redenen zijn om dit conflict nu, met betrekking tot Oekraïne, aan te wakkeren. Een van de belangrijkste dingen die in mij opkomen is het creëren van een groot rookgordijn om de aandacht van het Oekraïense conflict af te leiden, terwijl de regering Biden stilletjes haar plan uitvoert – dat we in het vorige rapport uitvoerig hebben besproken – om Zelensky in de ijskast te zetten en de oorlog te bevriezen.

Verschillende recente artikelen gaven aan hoe weinig media-aandacht Oekraïne de laatste tijd heeft gekregen, grafieken die de langzame afname laten zien, vooral sinds de realiteit van het mislukte offensief. Nu zal het wel helemaal uit de nieuwscyclus verdwijnen, vervangen door het groeiende Israëlische conflict en het eindeloze geschreeuw van verontwaardiging over gepleegde wreedheden – dezelfde die dagelijks door de AFU in Donbass worden uitgevoerd, maar die op de een of andere manier niet dezelfde media-aandacht krijgen.

Iemand vroeg me onlangs – ik ben vergeten of het in het commentaargedeelte was of in een van de mails – hoe ik denk dat ze het Oekraïense conflict in de toekomst onder het tapijt kunnen vegen. Ik gaf verschillende mogelijke methodes, waarvan er één was dat ze een ander nieuw mondiaal brandpunt kunnen aanwakkeren om de aandacht af te leiden. Ik gaf zelfs enkele voorbeelden, zoals de situatie Azerbeidzjan-Armenië tot iets groters opdrijven, de vijandelijkheden tussen Servië en Kosovo, die nu al een tijdje aan het sudderen zijn, aanwakkeren; maar dit is er één die ik, toegegeven, niet heb voorzien.

In veel opzichten is het de meest briljante van allemaal. Want niets koopt zoveel mediawoede als aanvallen op Israël, of zo lijkt het toch. De media geven niets om vermoorde Armeniërs, of welk ander land dan ook. Dus als het uw hoofddoel is om het grootste media rookgordijn te creëren om de Oekraïense berichtgeving volledig af te leiden, dan is dit de juiste.

Maar ik weet wat u denkt. Israël kan een ‘snelle’ schoonmaakactie houden tegen Hamas en daarmee klaar zijn, zodat alle aandacht weer naar Oekraïne gaat.

Daarom zou deze theorie, wil ze werken, waarschijnlijk een breder conflict moeten ontketenen, waarbij misschien Iran betrokken is. Dan zouden de VS zelfs een excuus hebben om Oekraïne te dumpen, een excuus dat zelfs de meest fanatieke pro-Oekraïense leden van het Congres zouden kunnen aanvaarden. Bijvoorbeeld: “We moesten al ons geld sturen om Israël te helpen redden.” Niemand in het Amerikaanse Congres, dat in handen is van Israël, zou zich erover opwinden dat de VS het geld dat ze aan Oekraïne hebben gegeven, aan Israël zou geven.

Het zou de regering Biden een geldig, verdedigbaar excuus kunnen geven om Oekraïne te dumpen. Houd er rekening mee dat ik deze theorie nog niet volledig ondersteun als de belangrijkste motivatie voor het huidige conflict, maar ik bied het aan als een mogelijke motivatie. Ik ben er zelf nog niet helemaal uit, omdat ik nog steeds gegevens aan het verzamelen ben en wacht tot er meer gebeurtenissen plaatsvinden om ons van aanwijzingen te voorzien.

Zijn er nog meer aanwijzingen die dit ondersteunen?

Bewijsstukken A en B:

We zijn er al getuige van dat de media ons conditioneren voor de realiteit dat de VS hun kostbaar opgedroogde munitievoorraden zullen moeten gebruiken voor Israël, waarbij ze hun eerste geliefde voorrang geven boven hun tweede pas gekerstende geliefde. U kunt zich het excuus dat dit in de toekomst zal opleveren gemakkelijk voorstellen: “We hadden dringendere behoeften, dus we konden Oekraïne niet meer financieren/bevoorraden!”

Er zal absolutie worden verleend omdat iedereen in het Amerikaanse establishment de onschendbare heiligheid van Israël begrijpt. Hoe kan iemand er ooit van beschuldigd worden dat hij Israël voorrang geeft boven Oekraïne? Dat is gewoon ondenkbaar in de VS.

Volgende:

Weet u nog dat we het in mijn allerlaatste artikel hadden over de mogelijkheid dat de VS Oekraïne zou dumpen, waardoor het land geen verdere financiering meer zou hebben, in het licht van de recente wijzigingen in het Huis?

Deze nieuwe aankondiging dat Biden een poging gaat doen om een ongekend grote gift van $100 miljard aan Oekraïne te geven, is erg interessant omdat het riekt naar een laatste uitbetaling, of afscheidscadeau. Bijna alsof je probeert je handen in onschuld te wassen met een laatste tranche om je geweten te zuiveren. De meeste commentatoren zijn het er echter over eens dat dit slechts een opvoeringsstunt zou zijn en geen kans van slagen zou hebben, maar misschien is het een manier van Biden om zijn handen in onschuld te wassen om de indruk te wekken dat hij “alles heeft gedaan wat hij kon”, zodat hij dat later als onderdeel van zijn verdediging kan gebruiken wanneer Oekraïne onvermijdelijk valt en hij geconfronteerd wordt met kritiek die zijn carrière beëindigt. Hij kan zeggen: “Zie je, ik heb mijn best gedaan om ze te redden, ik heb $100 miljard toegezegd, maar die verwende Republikeinen hebben me tegengehouden.”

Zou dit dus het begin kunnen zijn van iets groots dat bedoeld is om de lei van Oekraïne schoon te vegen en misschien zelfs leiden tot een andere wereldveranderende “gebeurtenis” waardoor de gevestigde orde de verkiezingen van 2024 zou kunnen annuleren/stelen?

Bedenk dat de grote Covid valse vlag ook begon rond de novemberperiode van het jaar vlak voor de verkiezingscyclus, d.w.z. eind 2019.

Tot slot zijn er enkele ijzingwekkende geruchten die lijken te suggereren dat de neocons er helemaal voor zouden kunnen gaan en een reeks valse vlaggen in de stijl van 9/11 zouden kunnen uitvoeren op Amerikaanse bodem om Amerika helemaal in oorlog te brengen met Iran:

Dit is niet onaannemelijk; de neocons hebben misschien hun eigen berekeningen gemaakt en het uitgespeeld om tot de conclusie te komen dat als ze Iran nu niet uitschakelen, de VS gedoemd zijn. Dit zou het begin kunnen zijn van een gigantische vuurzee die zou voldoen aan enkele van de ergste voorspellingen voor 2024. Namelijk dat er geen verkiezingen zullen zijn en dat er een nieuwe wereldwijde Black Swan zal plaatsvinden, vergelijkbaar met de Covid van de vorige verkiezingscyclus.

Maar nu de andere hoofdmogelijkheid.

Wat als, in plaats daarvan, deze hele gebeurtenis een orkestratie is van Iran of het door Rusland geleide blok?

Er is zeker een overvloed aan redenen waarom dat het geval zou kunnen zijn, en niet de minste daarvan is het feit dat Iran inziet dat de VS (en het Westen) nu op hun zwakst zijn omdat ze al hun wapens aan Oekraïne hebben afgestoten:

We hebben de afgelopen tijd al de dringende zorg van congresleden gezien dat de VS niet genoeg wapens heeft voor Taiwan, en in de toekomst moet kiezen tussen Oekraïne en het tegengaan van China. Iran zou er nu voor kunnen hebben gekozen om een nieuw belangrijk front te openen op een kritiek moment waarop de VS verscheurd wordt tussen hun verschillende geopolitieke behoeften.

Een ander aspect dat hier mogelijk op wijst, is het schijnbare overmoedige gedrag van Hamas. De meeste commentatoren kunnen maar niet begrijpen waarom Hamas zo aanmatigend lijkt te opereren, terwijl de IDF op papier veel sterker is dan zij. Ik verwijs bijvoorbeeld naar het feit dat Hamas naar verluidt elk staakt-het-vuren zou afwijzen omdat ze van plan zijn “er helemaal voor te gaan”.

Op dit moment beweren de laatste berichten dat er meer dan 100.000 Israëlische troepen op weg zijn naar Gaza:

Het lijkt ondenkbaar dat Hamas zo’n operatie zou beginnen zonder onvoorziene omstandigheden, vooral als Iran heeft geholpen bij het plannen ervan. We weten dat Hezbollah al heeft verklaard te zullen ingrijpen als de IDF Gaza binnenvalt.

Vergeet niet dat de VS slechts enkele dagen geleden een zeer dure en hoogwaardige Turkse drone boven Syrië neerschoot, toen deze drone naar verluidt op het punt stond om Amerikaanse troepen te bombarderen. Dergelijke ontwikkelingen duiden op grotere, sluimerende spanningen in de regio.

Velen geloven nu dat Israël in een door Iran opgezette “val” zal lopen – waarbij ze Gaza zullen binnenvallen en Hezbollah een tweede front zullen laten openen. Hamas heeft naar verluidt al een groot deel van Israëls Iron Dome uitgeput met hun eigen goedkope “flessenraketten”, en heeft zo de weg vrijgemaakt voor Hezbollah om Israël te vernietigen met echte door Iran geleverde vuurkracht in de vorm van zware SRBM’s en drones, enz.

Het plan zou dan in het geheim gesteund kunnen worden door het hele Russische blok, omdat men weet dat een dergelijk grootschalig conflict Rusland en zelfs China op verschillende manieren veel voordeel zou kunnen opleveren.

De eerste en meest voor de hand liggende is dat het alle aandacht van de VS zou afleiden van Oekraïne en hen zou dwingen om zich te richten op de strijd tegen Iran en zijn regionale machten, waardoor Rusland snel een verlaten Oekraïne zou kunnen afmaken.

Ten tweede, en in aanvulling op het eerste punt hierboven, zou zo’n conflict de olieprijzen door het dak jagen, waarvan nu al wordt geschat dat ze in de toekomst naar $150 per vat zullen gaan. Dit zou ertoe leiden dat de toch al buitensporige winsten van Rusland op fossiele brandstoffen door het dak zouden schieten, waardoor niet alleen de eigen economie gestabiliseerd zou worden, maar ook de oorlog in Oekraïne gefinancierd zou kunnen worden.

China zou natuurlijk op een vergelijkbare manier kunnen profiteren van het feit dat de aandacht van de VS elders wordt afgeleid, waardoor China ademruimte krijgt om door te gaan met het opbouwen en consolideren van zijn eigen regionale kracht, terwijl het ook de VS uitput en zo voorkomt dat het ooit Taiwan in grote mate kan financieren/bevoorraden.

Dit bericht vat de theorie samen:

Velen lijken hier verward over, dus laat me dit verduidelijken:

Het huidige conflict in Palestina is geopolitiek, en weerspiegelt de consolidatie van één van ’s werelds grootste polen. Het markeert de tweede fase van de vorming van de mutli-polaire wereld, na de SMO van Rusland in februari 2022.

Veel mensen hebben de neiging om zich uitsluitend te richten op Hamas en het nieuws dat zich over de situatie ontvouwt – alsof dit hetzelfde tijdsvlak weerspiegelt als de strategie die wordt gebruikt. Vergis u niet. Dit is een ongekende gecombineerde wapenoperatie en niets in de 21e eeuw komt in de buurt van deze operatie in de geschiedenis van het conflict.

Het feit dat de Israëli’s hierdoor verrast werden, zegt genoeg. Als de Mossad (een van de machtigste inlichtingendiensten ter wereld) al verrast werd, waarom denkt u dan dat deze idiote rechtse oplichters weten wat er nog komen gaat? Dit was geen willekeurige uitval van Hamas.

Dit was allemaal gepland, in volledige coördinatie met de As van Verzet – en we zijn nog niet eens in de buurt van het zien van de volledige omvang en schaal. Elke mogelijke uitkomst werd in overweging genomen. Onthoud dat telkens wanneer u Zionisten hoort praten over de “grote plannen” die de entiteit heeft om Gaza met de grond gelijk te maken. Dat hebben ze al vele malen gedaan, en het heeft nooit gewerkt.

Hamas is er sterker uitgekomen dan ooit. En zij verwachten ook alles wat de Zionistische entiteit in petto heeft. Want dit is niet alleen Hamas. Dit is de hele As van Verzet, met Iran als middelpunt. Iran is één van de oudste, grootste en meest verfijnde beschavingen ter wereld. Het is en was altijd al een organische beschavingspool in de regio.

Vóór de moderne tijd waren de enige twee machten in de regio de Ottomanen en de Perzische Safaviden, die er met elkaar over streden. Achter deze operatie zit de sluwheid, het strategisch genie en het eschatologisch materialisme van de IRGC. En met dat laatste bedoel ik te zeggen dat ze een diepgaande universeel-regionale spirituele visie hebben gecombineerd met het pragmatisme, realisme en aardsheid van zowel moderne technologie als hyper-Clausewitzeaanse ongeregelde oorlogstechnieken.

Deze oorlog heeft niet één locatie of zelfs maar één tijdlijn. De schaal waarop deze plaatsvindt, is niet onmiddellijk waarneembaar in ruimte EN tijd. Dit zijn de bevingen die gevoeld worden door de wederopstanding van enkele van ’s werelds oudste, prachtigste en subliemste rijken.

Dit is de speciale militaire operatie van de beschavingen in het Midden-Oosten. Dit gaat ook niet alleen over Israël. Het is de laatste voorpost van de Nieuwe Wereldorde in de regio. Israël was de Oekraïne van het Midden-Oosten – een ijdele, kunstmatige vesting van de Westerse moderniteit, gecreëerd om de echte (en al lang sluimerende) machten in de regio te onderdrukken. Dit is een regionale revolutie die het potentieel heeft om uit te monden in een wereldwijde oorlog.

Rusland heeft oude machten over de hele wereld wakker geschud. Dit is het einde van de Westerse “op regels gebaseerde orde”.

Het bovenstaande klinkt misschien een beetje sentimenteel en overdreven optimistisch – ik sta er niet per se achter, tenminste nog niet. Het zou heel goed waar kunnen zijn.

Een van de andere redenen is dat er de laatste tijd veel te veel “toevallige” opstanden tegen de Westerse orde zijn geweest. Bedenk hoe vaak we het hier gehad hebben over de mogelijke asymmetrische rol van Rusland in de verschillende Afrikaanse bevrijdingen die momenteel door het continent razen. Denkt u dat het een ongeluk was dat tot dit soort dingen heeft geleid?

Er is mij vele malen gevraagd, tijdens mailberichten, commentaren, etc., wat Rusland van plan was te doen om de voortdurende hybride oorlogsvoering van de VS ten opzichte van het Oekraïense conflict te compenseren. Er gebeuren zeker een heleboel “mysterieuze gebeurtenissen” over de hele wereld, die daarop een antwoord zouden kunnen geven.

Daarom zal het mij niet verbazen als de huidige confrontatie verband houdt met de hybride wereldwijde oorlog van Oost vs. West, of Mondiaal Zuid vs. de Atlantici.

Bedenk dat grote oude beschavingen denken en plannen in langetermijnstrategieën. Zou dit in feite een gecoördineerde en zorgvuldig getimede driesporenaanval kunnen zijn, waarvan de eerste stap zou zijn dat Rusland Oekraïne uitschakelt, vervolgens dat Iran Israël uitschakelt en als klap op de vuurpijl dat China Taiwan uitschakelt?

Het is zeker een zeer ambitieus idee. Maar het komt overeen met wat sommige anderen al een tijdje voorspellen, zoals Zhirinovsky hier enkele jaren geleden:

Video onmogelijk in te sluiten, zie op de betreffende site zelf.

Nog een mogelijke reden waarom het bankkartel dat het Westen bestuurt een grote oorlog nodig heeft om het systeem door te spoelen:

Zelfs naar de maatstaven van het afgelopen decennium, dat gewoon ongekend was in de hoeveelheid geld die de Federal Reserve drukte, was er de afgelopen week weer sprake van een verbijsterende drukgolf.

Vooral met alle de-dollarisatie die gaande is, kan dit alleen maar betekenen dat het Westerse financiële systeem nog nooit zo precair is geweest. Het kartel heeft een groot wereldwijd conflict nodig zodat ze het systeem kunnen doorspoelen, hun boeken kunnen opruimen en opnieuw met een schone lei kunnen beginnen.

Maar we zullen moeten zien hoe dit conflict zich in de komende twee weken ontvouwt om echt te kunnen beoordelen of het een of ander 5D Iraans masterplan is, of gewoon een goedkope truc voor Netanyahu om de macht te consolideren en zijn nalatenschap als de historische Israëlische leider die Hamas voor eens en altijd verpletterde, waarbij hij al zijn verrotte wandaden en corruptie in één klap opruimde.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

ISRAËL CONFLICT DOSSIER

Deze verdorven wereld – Vallen voor de nieuwe trend is net zo makkelijk als de normies het laten lijkenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelAch, arme dromers
Volgend artikelDe zoete nectar van ontkenning
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

 1. Mijn reactie wordt niet geplaatst. Met risico dat hij nu dubbel wordt geplaatst, bij deze nog een keer.

  @Rommel

  Ik lees net een reactie van Paul Peters bij het artikel; https://www.frontnieuws.com/vs-stuurt-oorlogsschepen-en-vliegdekschip-naar-israel-voor-mogelijke-ondersteunende-operaties/.

  Zijn reactie gaat over een artikel van realnews. Schijnbaar weigert het vliegdekschip om de bevelen van Biden op te volgen en het is voor anker gegaan.
  https://realrawnews.com/2023/10/carrier-strike-group-drops-anchor-defies-biden-regime/

  Dat is precies het voorbeeld dat de mensheid nodig heeft. Wij moeten weigeren om ons eigen graf te graven en de gestoorde bevelen van de satanische sekte uit te voeren. WEIGER WEIGER WEIGER… justitie, politie, handhavers en militairen kunnen ook kiezen om te WEIGEREN!!! Het wordt tijd om alles te WEIGEREN.

  • LGSTO, real raw news is een beruchte fake news site. Dat zijn mensen die er blijkbaar plezier in hebben gebeurtenissen volledig uit hun duim te zuigen. Ook dit verhaal is klinkklare onzin.
   Het is ontmoedigend hoeveel mensen waarde hechten aan valse ‘nieuwsbronnen’. Zeker, het onderscheid maken wordt steeds moeilijker, vooral als ‘betrouwbare nieuwsbronnen’ ook meedoen aan misleiding (hallo nos/rtl/dpg/mh). Real raw news lijkt een cia psyop.
   Check, double check, triple check.

   • @Bas…

    Shit… ik lees het nu ook. Ik had in mn snelheid van lezen en mn lichte Lysdexie (dyslexie) niet gezien dat het van realrawnews kwam. Ik had beter moeten opletten, maar ik hoopte dat het waar was en ik ging te snel.

    Thanks voor de correctie, excuses voor mn zwakke brononderzoek.

    • Het was niet bedoeld als verwijt hoor, we proberen hier (bijna) allemaal aan de goede kant te staan om de waarheid recht te doen, een ieder op zijn/haar manier. 👍

     • Ik las het ook niet als vewijt, maar als meedenken.

      Ik had in de snelheid alleen de kop gelezen en ik dacht dat het van realnews kwam. Realrawnews levert idd meestal vreemde fantasie verhalen. Dankjewel voor de aanvulling 🙏❤

 2. Ik heb het gelezen, er komt mij een ding sterk naar voren: met dit soort wereld zal geld heel snel waarde verliezen, wat we zullen merken in stijgende prijzen en hyper inflatie, vermoedelijk al tegen de kerst….ergens stort op korte termijn onze munteenheid in, en zal er dus ofwel op digitaal geld worden overgegaan, of er word een parallelle munteenheid gemaakt zodat regeringen kunnen blijven functioneren. Wat het ook is, we gaan het merken in alles.

  Andermans shit word net als in 1929 voor miljarden mensen op de wereld een berg ellende. Een systeem van een Beurs en aandelen handel moet in de toekomst ook niet meer bestaan, het is de hoofdoorzaak van alle ellende omdat het gemanipuleerd kan worden.

  de dagen van kleine nijverheid en handgemaakt staan voor de deur, voorlopig zal alles aftakelen, er zal meer en meer gerepareerd worden tot de houtjes en touwtje op zijn….

  Op dit moment stoppen de plannen om woningen te isoleren en schiet de prijs van olie / energie en warmte omhoog. Landen als Portugal en Spanje, waar veel mensen nog hout stoken zijn al aan de beurt, de houtprijs is verdrievoudigd in ene jaar tijd en veel mensen daar kunnen dat niet betalen….dus geen verwarmd huis in de winter en dus meer ziekten en dus meer verlies van arbeid…..

  Delen van Spanje staan op het punt van massaprotesten en Italië is ook al op sommige plekken onbestuurbaar, lokale overheden vragen al om leger inzet om de orde te handhaven…migranten geweld is grotendeels de reden….

  We staan door wat er net in Israël is gebeurd ook voor een nieuw hoofdstuk in de oorlogsvoering: ongewapende burgers en alles wat leeft als doelwit om dood te maken, point blank !

  En dat is in de Europese geschiedenis enkel voorgekomen onder de Oranjes in de Meijerij en in Frankrijk in 1572 in de Bartolomeus nacht…..

 3. “De uitbarsting in Israël heeft velen van ons verrast. Maar in sommige opzichten was het een langverwachte escalatie van een brandhaard, bedoeld om de ontknoping van het Oekraïense conflict in te zetten, door de hitte ervan weg te nemen.”

  Precies en het artikel volgt precies zoals water van boven naar beneden loopt, Israël en de CIA ware ook de scheppers van IS, ISIS of hoe Obama het noemde ISIL, vraag je af waarom ISIS nooit een Israëlisch doelwit had bestookt, enfin het is water naar de zee dragen door de aangewakkerde emoties in de media die bijna geheel onder controle staat van Joodse eigenaren.

  Net zoals het veel bejubelde open grenzenbeleid (ook weer een zionistisch dingetje) door al die groene en linkse nuttige idioten van het globalisme veroorzaakte in september 2015 een tsunami van moslim ‘vluchtelingen’ in Duitsland door de Duitse Lutherse dominees dochter Merkel, herinner mij nog goed dat er in Nederland zo’n 6000 het leeuwendeel jonge meiden met borden hen stonden op te wachte de tekst luidde Welcome Refucees, OMG.

  De joodse oorsprong van de opengrenzenbeweging

  In een essay uit 2015over ‘Whiteness studies’ heb ik geprobeerd de basis en contextualisering te leggen voor een meer ontwikkelde studie van de omvang en verwoestende impact van hedendaags Joods intellectueel activisme in onze hogescholen, universiteiten en de bredere cultuur. In dat essay heb ik gewezen op het belang van Joodse activisten, waaronder Noel Ignatiev, Ruth Frankenberg, Ricky Marcuse en Terry Berman, die zich tussen het midden van de jaren zeventig en het eind van de jaren negentig bezighielden met een poging om een ​​academische discipline te ontwikkelen die bekend staat als ‘Witheidsstudies’. Sinds haar oprichting heeft Whiteness-studies een unieke ruimte ingenomen in een steeds multicultureler disciplinair landschap. In tegenstelling tot zwarte studies, joodse studies of Aziatische studies is deze academische wereld niet bedoeld om op constructieve wijze de prestaties, geschiedenis en cultuur van de onderzochte etnische groep te onderzoeken. Liever, het genre bestaat om ‘Witheid’, en impliciet de blanke mensen, te onderwerpen aan een unieke vijandige dialectiek die bestaat uit de vernedering van de blanke cultuur, de degradatie van de blanke geschiedenis en de delegitimisering van de Europese bestaansaanspraak. Als zodanig kan de discipline worden beschouwd als een daad van etnische oorlogsvoering, omdat deze gebaseerd is op de beoogde verovering van geest en geweten, en uiteindelijk van hulpbronnen en territorium.

  In alle westerse landen worden de onderzoeken naar witheid, zowel in de academische als in de sociale rechtvaardigheidsuitdrukkingen, nog steeds onevenredig onder leiding van Joden gesteld. Dit is een empirisch waarneembaar feit. Alleen al over de Joodse betrokkenheid bij deze academische ‘discipline’ zou een boek kunnen worden geschreven, maar het zou hier moeten volstaan ​​voor een kort overzicht van enkele belangrijke voorbeelden. Daartoe behoort Barbara Applebaum van de Universiteit van Syracuse , die carrière heeft gemaakt met het bevorderen van ideeën over ‘blanke schuld’ en een einde heeft gemaakt aan wat zij omschrijft als ‘blanke morele onschuld’. In dezelfde geest is Say Burgin van de Universiteit van Leeds , die een cursus geeft met de titel “Waarom is mijn curriculum wit?”, terwijl George Lipsitz van de Universiteit van Californië , auteur van How Racism Takes Place, heeft ook verschillende boeken geschreven over ‘Witheid’ en blank schuldgevoel. De joodse feministe Michelle Fine , werkzaam aan de City University van New York, heeft talloze werken geproduceerd over ‘White privilege’, waaronder haar boek Witnessing Whiteness . Andere Joodse academici die zeer actief zijn op het gebied van Whiteness Studies zijn onder meer Lois Weis , David Theo Goldberg , Maurice Berger , Lawrence Grossberg , Jennifer Roth-Gordon , Cynthia Levine-Rasky , Laura S. Abrams , Judith Katz , Melissa Steyn , Paula Rothenberg en Amy. Eshleman. >>>

  https://www.theoccidentalobserver.net/2016/10/02/the-jewish-origins-of-the-open-borders-movement/

 4. kijk eens naar de 60er jaren met én vooral Zager & Evans…in the year 2525..2525 of the eve of Destruction van Barry White…maar echt 2525 de hele tekst is Waanzinnig korrekt….waanzinnig..😳

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in