Hoe Duits belastinggeld laks wordt verdeeld: 4.682 euro per maand voor een gezin van vijf personen uit Afghanistan

2
1102

Dit voorbeeld gaat over een gezin uit Afghanistan, vader en moeder met drie kinderen, die sinds 2017 in een vluchtelingenhuis in Hamburg wonen en recht hebben op 4.682 euro per maand.

Menig Duitse uitkeringstrekker zal zich in de ogen wrijven en zich verbazen over hoe vanzelfsprekend de dekking van de gigantische kosten van huisvesting en zorg worden overgenomen, en de werkende bevolking valt van verbijstering achterover van het kwistige gebruik van belastinggeld, voor degenen die nauwelijks in het land zijn, en wier vluchtsprookjes als vaststaand worden beschouwd, maar ook over degenen die profiteren als exploitanten van vluchtelingentehuizen.

Syrisch gezin Ahmad Suliman krijgt 132 000 euro bijstand per jaar

Migrantenbendeverkrachters lachen om hun misdaad in Duitse rechtbank

2 REACTIES

 1. Verbazing?
  Tel eens even op wat dit soort ook in Nederland krijgt:

  Ontvangst en inschrijving in asielzoekerscentra met bewaking en medische zorg;
  Levensonderhoud zoals eten, drinken, slaap- en wasgelegenheid, water, electriciteit, schoonmaakkosten;

  Zakgelden, verhoogd bij meerdere gezinsleden:
  Tijdens de asielprocedure ontvangt ongeveer € 59 per week (x 4 = €. 236) voor eten, kleding en zakgeld voor andere uitgaven.
  Een gezin met 2 kinderen ontvangt ongeveer € 117,04 per week (x 4 = 468,16).
  Zakgeld €. 12,50 per week (x 4 = 122,36) per gezinslid;
  Totaal: €.475,40 per 4 weken, grofweg afgerond €. 517,84 per gemiddelde maand.
  Woont een asielzoeker in een opvangcentrum waar hij niet zelf voor de (warme) hoofdmaaltijd hoeft te zorgen? Dan krijgt hij TOCH vergoeding voor eten, maar wel een lagere. Een alleenstaande krijgt dan € 30,59 per week (x 4 = €. 122,36) een gezin met 2 kinderen ongeveer € 75,46 per week (x 4 = 301,84)
  Totaal is dit: €. 133,28 per gemiddelde maand en €. 328,79 per gemiddelde maand.
  Tevens vergoedingen voor:
  – keukenspullen om zelf te kunnen koken;
  – reiskosten voor de asielprocedure, bezoek aan medische zorg, onderwijs;
  – uitvoeren van (vrijwillige) werkzaamheden, zoals onderhoud van gebouwen;
  – schoolkosten van leerplichtige kinderen.
  Gratis zorgverzekering;
  Gratis college op Universiteiten;
  Gratis tandartsverzekering;
  Géén eigen bijdrage;
  Gratis vervolgzorg zoals fysiotherapie;
  Gratis brillen;
  Gratis hoortoestellen;
  Gratis of bijna gratis fietsen;
  Gratis O.V.-kaart en zelfs ‘eigen’ buslijn, vooral voor ernstige wetsovertreders;
  Gratis rollators;
  Gratis kraamzorg;
  Gratis sommige geneesmiddelen;
  Niet eigen vermogen hoeven opgeven;
  Schoonhouden centra;
  Wasgelegenheden;
  Kledingaanbiedingen door bijv. Nederlandse burgers:
  Bewaking, waarbij politie niet in uniform mag lopen omdat dit druk zou geven;
  Raadslieden:
  Tolken;
  nauwelijks tot geen straf bij het gebruik van valse persoonsbewijzen, ALS ze die al hebben en niet zijn ‘verloren’;
  Na een eventuele rechterlijk uitspraak tot uitwijzing, wordt dat beloond met goede verzorging: ‘Bed, bad, en brood’ en gedoogd
  verblijf in een gekraakt pand, waarbij (gekleurde) Nederlanders op zeer ernstige wijze worden bedreig \ benadeeld.
  islamitische leerlingen mogen hoofddeksel op school ophouden, Nederlandse kinderen worden daarvoor gestraft als ze die niet afdoen.

  Bij verblijfsvergunning:
  Gemeenten betalen de eerste twee jaren de huur voor statushouders.
  ‘Gast’arbeiders kregen (vroeger) langere vacanties dan Nederlanders om hun thuislanden te kunnen bezoeken;
  voorrang woningen;
  hulp bij inrichtingen en (gedeeltelijke) betaling door gemeenten;
  Recht op gezinhereniging:
  hulp bij aanvragen toeslagen;
  recht op kinderbijslag(en);
  schuldsanering(en);
  geen verzekeringspremie;
  Beleid van “positieve discriminatie” = “negeatieve disdriminatie” t.a.v. de Nederlanders en dan met name de blanke Nederlandse man:
  voorrang bij overheidssollicitaties (“afspiegeling samenleving”);
  hulp bij sollicitatie in de burgermaatschappij, wwerkeervaringsplaatsen en betaald werk;
  Het ontzettend tot racisme opblazen van ook maar het minste dat door niet-linksen op kleur zou kunnen wijzen, daarentegen alles wat met “wit” te maken heeft beschimpen: “dom blondjes” mopjes, “witte privilege”)
  thuiszorg van vervolgzorg zoals psychiaters;
  Alle blanke Nederlanders beschuldigen van racisme omdat alle blanken alle zwarte uitgebuit zouden hebben, terwijl de Nederlanders verreweg voor het grootste deel nakomelingen zijn van uitgebuitte arme blanken, die vaak zelf niet te eten hadden.

  ‘Herstel’betalingen Suriname.
  Afgedacht van het antwoord op de vraag of ‘Herstel’betalingen aan Suriname terecht zouden zijn, heeft Nederland heeft de volgende ‘herstel’betalingen gedaan:
  Tussen periode 1948 en 2010 heeft Suriname 4,2 miljard gulden (ong. 1,8 miljard Euro) aan ontwikkelingshulp van Nederland ontvangen, mede in de vorm van verschillende programma’s.
  Zo’n 85 % van dat bedrag is na de onafhankelijkheid van 1975 gegeven.
  Toen Nederland in 1975 (dat is dus 100 of meer jaren te laat…) onafhankelijkheid schonken aan Suriname, heeft het toenmalig P.v.d.A. kabinet Den Uyl ongeveer 3,5 miljard gulden geschonken aan het ‘nieuwe’ land.
  En dat dus op een Surinaamse bevolking van ong. 360.000 mensen, hetgeen bijna 10.000 gulden per Surinamer (denk eens aan een gezin met 4 kinderen), een astronomisch bedrag in die tijd.
  Een duidelijke verkwisting,
  Maar linkse hoofden denken immers al tientallen jaren, dat je in één literfles rustig 1000 liter chloorgif kunt gieten om er later 10.000 liter glashelder rein drinkwater uit te halen en dit is een uitwas van die stoornis.
  Slotsom: aan Suriname is méér dan genoeg betaald of liever: gegeven of nog liever: weggegooid.
  Hier wordt vanzelfsprekend geen oordeel gevoerd over de ‘gewone man van de straat’, die, zoals overal ter wereld slikken of stikken kan.

  En dan beweren dat Nederland discrimineert?

  Als we daar nog over beginnen…

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Please enter your comment!
Please enter your name here