Sommige mensen beschouwen het christendom of de islam als de snelst groeiende godsdienst. Zoals de statistieken worden gepresenteerd, is dat inderdaad het geval, maar zonder de nuances te kennen, kan men misleid worden, schrijft Jayant Bhandari.

Een snel opkomende verraderlijke godsdienst richt verwoestingen aan in het Westen en de Derde Wereld. Zij heeft het christendom uitgeroeid. Zij vindt snel bekeerlingen in de moslimwereld, in een stille geloofsafval die zelfs de fundamentalisten niet kunnen bestrijden. Zij vindt wereldwijd bekeerlingen, zelfs wanneer de mensen hun formele godsdienst schijnbaar blijven aanhangen.

Het ziet er lieflijk uit, geweldloos, meestal onschuldig, seculier, en zelfs goedhartig.

Het woekert, niet vanwege een samenzwering of bekeringsdrang, maar omdat de groei ervan een natuurlijk gevolg is van het wegvallen van beschavingsbeperkingen en ethisch gedrag. Het is een gevolg van entropie. Het is bekend geworden onder de naam “wokeïsme”, een geloofssysteem van geen geloofsovertuigingen, een waardesysteem van geen waarden, waar geen objectieve moraal bestaat. Als u als immigrant vrouwelijke genitale verminking toepast, is er geen probleem onder de “wokes.” U hebt het recht om uw cultuur te behouden.

Voor de wokes is alles subjectief en relatief. Emoties, niet de rede of de moraal, vormen de basis van de logica.

Zij zijn de instellingen in de Westerse wereld gaan beheersen. Zij begrijpen het begrip klassieke rechtvaardigheid niet. Hun ideologie is diep doordrongen van multiculturalisme, diversiteit, feminisme, LGBTQ, milieuactivisme, egalitarisme, affirmatieve acties, safe spaces, enz. Het is niet zo dat er een probleem is met een van de zaken die zij aan de orde stellen, maar het ontbreekt hen aan begrip of inzicht in de kosten die ermee gepaard gaan. Belangrijker is dat achter de façade van hun activisme een poging schuilgaat om de verantwoordelijkheid voor hun falen in het leven op anderen af te schuiven en om gratis middelen te krijgen.

Waar het de wokes om gaat is deugdsignalering, terwijl zij geen empathie of medelijden met wie dan ook hebben – hun materialistische, dierlijke begeerten drijven hen. Bij gebrek aan enig moreel weefsel hebben zij geen enkele schroom om hun handen in de zakken van anderen te steken. Zij schamen zich niet om het niet verdiende te vragen. Bij gebrek aan zelfverantwoordelijkheid hebben zij altijd iemand om de schuld te geven van hun echte of ingebeelde lijden. Niet in staat om kritisch te denken of überhaupt na te denken, willen zij niet dat hun waardeloze, hedonistische, dierlijke manier van doen in twijfel wordt getrokken.

Zij die een tegenwicht bieden, krijgen een fatwa – zij worden gecanceld en verwijderd uit het functioneren in de samenleving. Het ergste staat ons in het Westen nog te wachten, naarmate de cancel-cultuur langzaam maar zeker volwassen wordt. Een waardeloze, amorele samenleving is niet recht in het gezicht slecht, maar wel barbaars en woest in haar resultaat. En die uitkomst is onvermijdelijk in een samenleving die haar beschavingsligplaatsen verloren heeft.

  Mensen die al lang verdrinken in een zee van propaganda, ontwaken nu langzaam

De meeste mensen vinden wokeïsme kinderachtig en onverantwoordelijk. Sommigen zouden kunnen zeggen dat een dosis wokeïsme de fundamentalistische islam kan verzachten. Wat is er mis mee als iets het fundamentalisme uitdaagt dat de islam voortbrengt? Dat wil zeggen, totdat u het wokeïsme ervaren hebt. Ik zou beter moeten weten. Ik ben opgegroeid in een woke-cultuur – in India – die geen waarden, moraal of beschavingsbeperkingen kende, en waar wegkomen met misdaad verheerlijkt werd.

Een paar dagen geleden heeft de Indiase regering, in een gebeurtenis die veel publiciteit kreeg, een aantal mannen vrijgelaten die in de gevangenis hadden gezeten wegens verkrachtingen, wreedheden en moorden, waarbij ook kinderen en baby’s waren gedood. Bij hun vrijlating werden snoepjes uitgedeeld. Politici van de regeringspartij noemden hen “goede Brahmanen”. De vrijlating van de misdadigers vóór de komende regionale verkiezingen zou u iets moeten zeggen.

Niemand kent de psyche van de burgerij beter dan politici. Politici weten hoe zij kiezers moeten motiveren. De vrijlating van de misdadigers is een weloverwogen zaak. Het zal de stemmen ten gunste van de regerende BJP-partij doen toenemen. Deze kiezers zijn niet crimineel of slecht in de conventionele zin van het woord. Maar, zoals de cultuur van India is, hebben deze kiezers geen waarden. Zij zien de pijn over het hoofd die de verkrachtingen en moorden bij hun slachtoffers hebben veroorzaakt.

Hannah Arendt beriep zich terecht op het concept van de banaliteit van het kwaad. Wanneer de beperkingen van de beschaving wegvallen, blijft er wreedheid en barbaarsheid over, zelfs wanneer je meestal onschuldig uitziende mensen om je heen ziet.

Het kwaad is bijna nooit een woest uitziende duivel met scherpe tanden. Meestal is het aanlokkelijk. Het speelt in op onze dierlijke instincten.

Wie opgroeit in een cultuur die tien geboden, mededogen en empathie subliminaal incultureert, zou kunnen veronderstellen dat deze waarden de mens van nature eigen zijn. Deze waarden zijn in het Westen in de loop van enkele millennia ontstaan na een enorme strijd, een proces van beschavingsopbouw. Deze waarden schitteren door afwezigheid in de Derde Wereld en bij de wokes in het Westen – en er is een reden waarom de wokes een affiniteit hebben met de Derde Wereld culturen. Zij zijn hetzelfde.

  Angelina Jolie: "Ik zat in de Illuminati, ik ga je alles vertellen" - Schokkende ontmaskering

Wat gebeurt er wanneer de samenleving geen waarden heeft? Wordt zij vrij, waar de mensen met hun persoonlijk leven kunnen doen en laten wat zij willen? Helaas vereist het hebben van een beschaving bepaalde grenzen en hekken en een morele gedragscode, waarbij de dierlijke verlangens van de mensen omheind worden om er tenminste voor te zorgen dat de vrijheden van anderen niet geschonden worden. Een beschaving vereist sociale afkeuring voor bepaalde daden, zelfs voor wat anderen niet lijkt te schaden.

Wokes zijn geen communisten. Zij hebben niet te maken gehad met de ontberingen van het leven die aan de communistische revoluties ten grondslag lagen. Het zijn geen idealisten. Zij beroepen zich misschien op het beeld van Karl Marx of Lenin, maar zij hebben geen flauw idee wat die beelden betekenen. De patroonheilige van de wokes is George Floyd, die de communisten zouden laten ophangen, trekken en vierendelen zoals zij de wokes zouden ophangen.

Is het wokisme erger dan het communisme, dat in de vorige eeuw miljoenen mensen gedood heeft? Ja. Een losgeslagen boot drijft niet meteen weg naar de open oceaan. In het beginstadium kan het gebrek aan morele structuur van de samenleving lijken op een versoepeling van de sociale beperkingen en de vrijheid. Toch is het resultaat duidelijk in de culturen van de Derde Wereld, waar morele waarden schitteren door afwezigheid. Indiërs hebben na de zogenaamde onafhankelijkheid van de Britten vier miljoen mensen gedood in een drie-landen-afrekening. Zij hebben geen empathie voor meer dan een miljard mensen die een leven leiden dat slechter is dan dat van kakkerlakken, generatie na generatie.

Wokeïsme is het summum van geen-beschaving en moet wel leiden tot een verwilderd bestaan, waar de enige waarde het dierlijke macht-is-recht is, een freewheelend leven van middelenmisbruik, en het misbruiken van anderen.

Ik heb vele dagen de anti-regerings- en pro-democratische protesten in Hong Kong gadegeslagen. Wetende dat ik een toerist was, waren de demonstranten buitengewoon vriendelijk door ervoor te zorgen dat ik niet gewond raakte. Zij waren beleefd en hebben, afgezien van gevechten met de politie, nooit openbare eigendommen gestolen of vernield. Eind 2019 zat ik naast de Chinese vlaggenmast van het hoofdkwartier van de regering, toen een demonstrant op de mast klom, de Chinese vlag eraf haalde, en die ontheiligde.

In de jaren ’60 hebben de westerlingen, misschien onder leiding van de Beatles en hun goeroe Maharishi, de Indiase samenleving geromantiseerd. Er was een allure in promiscuïteit en gemakkelijke toegang tot drugs. Het Hindoeïsme werd gezien als een vorm van vrijheid die ons bevrijdde van de religieuze beperkingen van het Christendom.

  Dalai Lama verontschuldigt zich nadat hij op video is betrapt terwijl hij jonge jongen vraagt aan zijn tong te "zuigen"

Ik heb persoonlijk niets tegen Hong Kong demonstranten of de mensen van de freewheelende jaren 1960. Maar de uiteindelijke consequentie van het wokeïsme, de mystiek van de Indische godsdiensten, en het heidendom ten zuiden van de Sahara is barbaarsheid en wreedheid.

De communistische landen hebben het altijd veel beter gedaan dan de verwilderde, chaotische, woke landen van India en Afrika ten zuiden van de Sahara. Ik geef er de voorkeur aan hun economische structuur noch socialisme noch communisme te noemen. Ik noem het chaos-isme, verwilderd-isme, en wat in het Westen woke-isme is gaan heten.

De westerse wereld staat tegenover de daadwerkelijke duivel. De derde wereld, die gedeeltelijk beschaafd werd door de infusie van enkele christelijke waarden, gaat onvermijdelijk terug naar haar pre-koloniale ellendige bestaan.

Er zijn een hele reeks gradaties tussen wat de progressieven van vroeger waren en deze opkomende volkscultuur, het wokeïsme, vertegenwoordigd door de Canadese premier, Justin Trudeau en zijn team van federale ministers, de president van de VS, Joe Biden, de vice-president, Kamla Harris, de rechter van het Hooggerechtshof die “vrouw” niet kan definiëren. Geen van deze mensen zou aan de macht gekomen zijn als wij de meritocratie niet hadden omgegooid door onze leiders via de democratie te kiezen, en zo de institutionele controle in het Westen in handen te geven van de kleinste gemene deler, de brood-en-circus massa, de onderste 51% van de kiezers.

Zou het Westen, met de opkomende woke-beweging, uiteindelijk lijken op het ellendige bestaan van India en Afrika ten zuiden van de Sahara? Nee. India, Afrika bezuiden de Sahara, en een groot deel van Latijns-Amerika hebben geen affiniteit met beschavingswaarden. Zij moeten terugkeren tot hun pre-koloniale barbaarse bestaan, als zij daar al niet zijn. Dat gezegd hebbende, onder de invloed van het wokeïsme zal het Westen nog veel verder vallen, en er is niets om het te verlossen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

DEUGMENSEN DOSSIER

Deze kinderen ervaren de hel op aarde zodat groene deugmensen een elektrische auto kunnen rijdenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelUit studies blijkt dat de vruchtbaarheidscijfers wereldwijd na de COVID-19 vaccins sterk dalen
Volgend artikelOekraïne – Een “tegenoffensief” dat gedoemd was te mislukken
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

20 REACTIES

 1. Laat de aloude stammenstrijd maar weer losbarsten….we hebben in de aanbieding de volgende stammen op ons grondgebied
  De Kelten(anglofielen en pagans)
  De Germanen(alles met wilde baarden vlechthaar en groot grof bruut)
  De zeeuwen(us bent zunig e)
  De Friezen(niks mis mee)
  De woke( pedo,s transgekkies,klimagekkies,deugkneuzen)
  De opvreters(alles wat hier niet cultureel thuishoort.)
  De links/liberale weffers(landverraders,volksverraders,de meesten bestaan uit politici!)

  Ik stel de volgende stammenalliantie voor om de slag om NEDERLAND te winnen…
  DE Zeeuwen,De Friezen,De Germanen en De Kelten.
  Voor een Herwonnen Nederland!

 2. Wat een heerlijk stuk om te lezen. Doordacht, helder en 100% waar. Het is de gewilde, collectieve moord op beschaving in de breedste zin. En het is gepland en gewild. Kwaadaardig. Het moet met wortel en tak uitgeroeid worden.

 3. Deze Indiase mevrouw is niet goed ingecalculeerd met de tijd

  De Aarde draait Rond om de eigen as , Elliptisch om de eigen as , Held , Tolt en draait daarbij ook nog eens om de Zon
  En welke bewegingen nog meer
  Waar de mensen geen kennis van hebben
  Hierbij alle zichtbare voorwerpen maaken tegelijkertijd een vallende beweging in èèn richting
  Ook hierbij in een onmetelijke kring vorm

  Zo op een dag zijn er Doolhoven geboren
  En gaan die dus gegarandeerd ook op een dag dood

  Hierbij Gezegde
  Het is een fijt
  Dat een Koe altijd meer schijt dan een Geit

  Dus de kans dat het afval veele malen langer blijft liggen en zichtbaar blijft
  Men kan het raden bij welk dier dat zal zijn

  Zo zijn er wezens naast die ontlastende wezens dieren genaamd hoeders diermensen

  De hoeders van koeien lieten die vlaai poep voor wat het was en is

  De hoeders van Geiten en Schapen
  Die hebben hunzelf samen gebundeld
  Vervolgens bekokstoofd
  Die gingen de kleine hoopjes poep samen voegen bundelen om tot een groter uitziende hoop te vormen om vervolgens de wereld wijs makend te gaan veroveren als zijnde de grootste hoop

  Erbij vermeldende dat het zij gepoept door een Super grote Geit of Schaap
  Even als de reclame van koeien melk in liter pakken groeien aan de boom
  Dus hiermee een nieuwe doolhof scheppende de wereld willen gaan veroveren
  De Schapen en Geiten hoeders

  Concurrentie strijd zal er altijd blijven
  Immers dat is het werk van de Ego ik

  Moorden en doden liegen en bedriegen vloeien voort uit het Ego ik
  Dat is hoofdzakelijk het vak en de taak van laats genoemde praktijk handelaren

  Meten met twee maten

  De el van een lange man en de el van een korte man

  Zo doet op winstbejag Europa zijn inkopen
  Tot op de dag van vandaag

  Vervolgens
  Nu krijgen de Europeanen de vruchten ervan om te plukken
  En dat doet een kleinbeetje pijn

  Maar eerlijk is eerlijk het zei zo
  Zo zijn wij geweest en zijn we Nu nog steeds
  Europeanen

  We are the best
  Beetje pijn … nou en …
  Dat nemen we op de koop toe
  Zien we als rente inlossen

  Leuk hoor ??

  Dank U

 4. Een groep criminelen word vrijgelaten en zij worden blijkbaar benoemd als goede Brahmanen, dit is de elite van de Hindoes, zij vormen de hoogste kaste binnen het Hindoeisme, verder heb ik helemaal niks met dit artikel, kan er niks van maken, van alles door elkaar husselen, kortom kan er geen kaas van maken, diverse vooroordelen en aannames van van alles, een voorbeeld kan ik wel weer aangeven maar ja wat heeft het voorzin, de wereld is aan het veranderen en sommigen willen zich daar tegen verzetten, ik noem hen maar de superconservatieven en aan de andere kant heb je mensen die dingen willen veranderen terwijl dat superradicaal is en onhaalbaar, daar tussen zitten een hele boel mensen met van allerlei gedachtes,ideeën. Sommigen willen alles tegenhouden en sommigen willen zoveel veranderen, zij zijn beiden in mijn beleving niet tot compromissen in staat, afijn zo bezie ik alles een beetje.

   • Beste Mensen

    Joep
    Ach wat maakt dat nou uit
    Het blijft bij een spelletje
    Meer is het leven toch ook niet waard
    Zo is men geboren zo is men gestorven
    Lege handen gekomen
    Betekend ook
    Lege handen vertrekken

    Dank U

   • @Joep en Greengo,
    Ik zie jullie berichten aan elkaar, dat is iets tussen jullie natuurlijk, ik heb een kijk en luistertip voor jullie saampies;
    Man heet Peter Baars en te vinden op het internet bijvoorbeeld via youtube onder veritas vos liberabit of de gulden middenweg, laatste bijdrage van hem gaat onder de naam Het gebouw stort in, ik mag de man graag horen, misschien is beluisteren en dan oordeel je zelf uiteraard, in sommigen punten denk ik anders dan hem maar dat is geen probleem omdat ik daar niet meezit, denk dat hij onafhankelijk denkt en zegt wat hij vond en daar gaat het mij om, groet aan jullie beiden van mij !!!

 5. In het laatste deel van het zeer goede artikel staat iets waar ik het toch niet mee eens ben. Het verwijt democratie…dat is wel erg kort door de bocht. Ik denk dat we niet eens nog in een echte democratie leven, vervalste verkiezingen, gelden door overheden en Ngo’s die dienen voor opinie maken met publiek geld, geen echte vrijheid van meningsuiting,er zijn alleen nog propaganda media, die toegestaan zijn. Als de journalistiek eerlijk zou zijn en geen leugens zou verkopen over van alles en nog wat, zou de burger al veel tegenvuur hebben kunnen geven. Veel controversiële zaken zijn gebaseerd op keiharde leugens. (James Fetzer) Trump en mogelijk Marie Lepen, zouden verkozen zijn en er zou waarschijnlijk geen oorlog in Oekraïne geweest zijn. Het blijkt dat de democratie in de huidige omstandigheden niet kan functioneren. Daar komt nog bij dat het onderwijssysteem nu hersenspoeling met fake issues op leerlingen loslaat. Zelfs en vooral op universiteiten gebeurt dat. Over elk probleem is genuanceerd te praten ,maar dat gebeurt niet meer. Het is nu naakt cultureel marxisme wat de burger qua info toegediend krijgt. Ik ken nog de tijd dat men op school kritisch leerde denken en analyseren. Dat is allang achter de rug. CO2 politiek, klimaat politiek, fijnstofproblematiek, gebonden stikstofproblematiek,massa immigratie, rassenverschillen inzichten,moderne geschiedenis, kernenergie, aanpak van epidemieën, politiek correct denken,IQ verschillen, sexueele voorkeuren en afwijkingen, drugsproblematiek, beloningsverschillen, bezit in particuliere handen, ongelimiteerd drukken van geld: er is geen neutrale discussie. Ik weet bijna zeker dat het niet de bevolking is die de weg gekozen heeft, maar een ongekozen elite die ons de weg van Wokisme als opmaat naar keihard Marxisme heeft opgestuurd. Verder denk ik dat het wel meevalt met India en dat niet heel Afrika in de afgrond zal storten. Bij ons zal het niet meevallen. Wie qua welvaart hoog vliegt, kan laag vallen. Ik ben trouwens van mening dat men beter 100.000 ecologen in de overheid kan ontslaan, dan 100000 boeren en nog vele anderen werkeloos te maken.

 6. Tja, elke beschaving heeft een houdbaarheids datum waarop chaos volgt.
  En dan is beschaving weer het kleine zaadje dat in de juiste grond weer moet ontkiemen.
  Heel teer en kwetbaar als een piep jong plantje.

 7. Reeds paar 💯 jaar is alles in scènes gezet. Acteerwerk
  De oorlogen , verkiezingen ,
  2e w. oorlog bedacht en opgelost win-win
  Trump ook zo’n geval – speelt een spel
  Zolang als er zogenaamde verkiezingen zijn in een zogenaamde democratie; keuze tussen slecht en slecht gaat het niets worden.

  ‘T is een Kliek , ‘T een geloof,
  ‘T is Een kult.

 8. Welke beschaving bedoelt hij eigenlijk ? Die beschaving die de 1e en 2e wereldoorlog heeft voortgebracht, daarvóór de koloniale oorlogen, de godsdienstoorlogen, noem maar op, zo’n 20 eeuwen aan fijne christelijke geschiedenis vol veldslagen en armoe en ziektes met name bij het gewone volk ! Die de Indianen in N-Amerika zowat uitroeide, in Z-Amerika nog bezig is ? (the-only-good-injun-is-a-dead-injun-mentaliteit..). Ik noem maar wat dwarsstraten..En wíe manipuleren dan die 51% of eigenlijk nog een veel groter deel van het volk met de huidige waan zin ? Ons ‘beschaafde’ systeem heeft mogelijk gemaakt dat iedere idioot die een leuke uitvinding doet of die in één ding toevallig goed is (kwakzalverij en andere oplichting bijvoorbeeld…) multimiljonair tot zelfs multimiljardair kan worden en dan daardoor meer macht kan krijgen dan politici, parlementen, staten en de rest van de wereld kan dwingen mee te gaan in alles wat verder ook maar in zijn/haar verder gestoorde hersens opkomt… Is dat de ‘meritocratie’ die eigenlijk moreel superieur is ? Fijne beschaving ! Zie vooralsnog niet zo erg veel verschil met de voor-christelijke geschiedenis of de geschiedenis elders.. En bedenk even dat ook Biden en z’n kliek en de medisch-farmaceutische parasietenbende en onze fijne wapenindustrie (die aan alles en iedereen levert..) enz. enz. enz. allemaal uit deze fijne beschaving voortkwamen, lang voor het woke-isme van nu… Nee, ben niet echt onder de indruk van dit verhaal… Beter met een deugdelijk alternatieve visie komen dan een klacht over het verlies van die zogenaamd prachtige ethiek van vroeger..

  • @Rudolf,
   Dank voor jouw bijdrage, ik herken in jouw bewoordingen, alleen kun jij het beter verwoorden heb ik het vermoeden, ik redeneer meer vanuit het gevoel, het hart vanuit onrecht zeg maar, fijne dag en een groet aan U, kijk eens op youtube naar de Oka crisis m.b.t. Mohawks in Quebec, zij vochten en wonnen een zaak, de gemeente besloot zonder de Mohawks om het golfterrein uit te gaan breiden DWARS door de begraafplaatsen heen van de Mohawks, hoe verzin je het, indrukwekkend en dit soort onrecht raakt mij diep, misschien ken je het al, Waneek Horn Miller is een bekende vrouw geworden uit dit verzet, bedankt voor uw tijd!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in