Massa-immigratie is een verschijnsel waarvan de oorzaken door het systeem nog steeds listig verborgen worden gehouden, en de multiculturele propaganda probeert het valselijk af te schilderen als onvermijdelijk. Met dit artikel willen wij voor eens en altijd bewijzen dat het hier niet om een spontaan verschijnsel gaat. Wat zij willen voorstellen als een onvermijdelijk resultaat van het moderne leven, is in werkelijkheid een plan dat rond de tafel is bedacht en tientallen jaren lang is voorbereid, om het gezicht van het continent volledig te vernietigen, schrijft Dailyexpose.uk.

Het Pan-Europa

Weinigen weten dat één van de belangrijkste initiatiefnemers van het Europese integratieproces ook de man was die het genocideplan van de volkeren van Europa ontwierp. Het is een duister persoon, wiens bestaan bij de massa onbekend is, maar de elite beschouwt hem als de grondlegger van de Europese Unie. Zijn naam is Richard Coudenhove-Kalergi. Zijn vader was een Oostenrijkse diplomaat, Heinrich von Coudenhove-Kalergi (met banden met de Byzantijnse familie van de Kallergis) en zijn moeder de Japanse Mitsu Aoyama. Kalergi wist, dankzij zijn nauwe contacten met alle Europese aristocraten en politici, als gevolg van de relaties van zijn edelman-diplomaat vader, en door zich achter de schermen te bewegen buiten de schijnwerpers van de publiciteit te houden, de belangrijkste staatshoofden voor zijn plan te winnen, en hen tot medestanders en medewerkers te maken voor het “project van de Europese integratie”.

In 1922 richtte hij in Wenen de “Pan-Europese” beweging op, die een Nieuwe Wereldorde wilde creëren, gebaseerd op een federatie van naties onder leiding van de Verenigde Staten. De Europese integratie zou de eerste stap zijn in de totstandbrenging van een wereldregering. Onder de eerste aanhangers waren de Tsjechische politici Tomáš Masaryk en Edvard Beneš en de bankier Max Warburg, die de eerste 60.000 mark inlegde. De Oostenrijkse kanselier Ignaz Seipel en de volgende president van Oostenrijk, Karl Renner, namen de verantwoordelijkheid op zich om de “Pan-Europese” beweging te leiden. Later zullen Franse politici, zoals Léon Bloum, Aristide Briand, Alcide De Gasperi, etc. hun hulp aanbieden.

Met de opkomst van het fascisme in Europa wordt het project opgegeven en wordt de “Pan-Europese” beweging gedwongen zich op te heffen, maar na de Tweede Wereldoorlog slaagt Kalergi erin, dankzij verwoede en onvermoeibare activiteiten en de steun van Winston Churchill, de Joodse vrijmetselaarsloge B’nai B’rith en grote kranten als de New York Times, het plan door de regering van de Verenigde Staten te laten aanvaarden. De CIA neemt later de voltooiing van het project op zich.

De essentie van het Kalergi-plan

In zijn boek “Praktischer Idealismus” (Praktisch Idealisme) geeft Kalergi aan dat de bewoners van de toekomstige “Verenigde Staten van Europa” niet de volkeren van het Oude Continent zullen zijn, maar een soort sub-mensen, producten van rassenvermenging. Hij stelt duidelijk dat de volkeren van Europa zich moeten kruisen met Aziaten en gekleurde rassen, zodat er een multinationale kudde ontstaat die geen kwaliteit heeft en gemakkelijk door de heersende elite gecontroleerd kan worden .

  Islamitische karavaan op de Balkanroute in opmars naar West-Europa

Kalergi verkondigt de afschaffing van het zelfbeschikkingsrecht en vervolgens de uitroeiing van naties met behulp van etnische afscheidingsbewegingen en massamigratie. Om Europa door een elite te laten beheersen, wil hij de mensen veranderen in één homogeen gemengd ras van zwarten, blanken en Aziaten. Wie is die elite echter? Kalergi is hierover bijzonder verhelderend:

De mens van de toekomst zal van gemengd ras zijn. De rassen en klassen van vandaag zullen geleidelijk verdwijnen door het wegvallen van ruimte, tijd en vooroordelen. Het Euraziatisch-negroïde ras van de toekomst, dat qua uiterlijk lijkt op de Oude Egyptenaren, zal in de plaats komen van de verscheidenheid van volkeren en de verscheidenheid van individuen. In plaats van het Europese Jodendom te vernietigen, heeft Europa, tegen haar wil, dit volk verfijnd en geschoold, en het door dit kunstmatige evolutieproces tot zijn toekomstige status als een leidende natie gedreven. Het is niet verwonderlijk dat het volk dat uit de getto-gevangenis ontsnapte, de geestelijke adel van Europa werd. Zo schiep de barmhartige zorg van Europa een nieuw ras van aristocraten. Dit gebeurde toen de Europese feodale aristocratie ineenstortte door de emancipatie van de Joden [als gevolg van de acties van de Franse Revolutie].

Hoewel Kalergi in geen enkel leerboek genoemd wordt, zijn zijn ideeën de leidende beginselen van de Europese Unie. De overtuiging dat de volkeren van Europa vermengd moeten worden met Afrikanen en Aziaten, om onze identiteit te vernietigen en één mestizo-ras te creëren, ligt aan de basis van alle communautaire beleidsmaatregelen die minderheden willen beschermen. Niet om humanitaire redenen, maar vanwege de richtlijnen van het meedogenloze regime dat de grootste genocide uit de geschiedenis in werking stelt. De Europese prijs Coudenhove-Kalergi wordt om de twee jaar toegekend aan Europeanen die uitgeblonken hebben in het bevorderen van dit misdadige plan. Onder degenen die met zo’n prijs onderscheiden zijn, zijn Angela Merkel en Herman Van Rompuy.

Het aanzetten tot genocide, is ook de basis van de voortdurende oproepen van de Verenigde Naties, die eisen dat wij miljoenen immigranten toelaten om te helpen met de lage geboortecijfers van de EU. Volgens een rapport dat in januari 2000 gepubliceerd is in Population Division Review van de Verenigde Naties in New York, onder de titel “Immigration replacement: A solution to declining and aging population,” zal Europa tegen 2025 159.000.000 migranten nodig hebben.

Men kan zich afvragen hoe het mogelijk is dat de ramingen van de immigratie zo nauwkeurig zijn, als het geen vooropgezet plan was. Het is zeker dat het lage geboortecijfer gemakkelijk zou kunnen worden omgebogen met passende maatregelen om gezinnen te ondersteunen. Het is even duidelijk dat de inbreng van vreemde genen ons genetisch erfgoed niet beschermt, maar dat het de verdwijning ervan mogelijk maakt. Het enige doel van deze maatregelen is ons volk volledig te vervormen, het te veranderen in een groep mensen zonder nationale, historische en culturele samenhang. Kortom, het beleid van het Kalergi-plan was, en is nog steeds, de basis van het officiële regeringsbeleid dat gericht is op genocide van de volkeren van Europa, door middel van massa-immigratie.

  Winnie Mandela – kidnapper, fraudeur en racist

G. Brock Chisholm, voormalig directeur van de Wereldgezondheidsorganisatie (OMS), bewijst dat hij de les van Kalergi goed geleerd heeft als hij zegt: “Wat de mensen op alle plaatsen moeten doen is het geboortecijfer beperken en gemengde huwelijken (tussen verschillende rassen) bevorderen, dit heeft tot doel één enkel ras te scheppen in een wereld die door een centrale autoriteit bestuurd zal worden.”

Conclusies

Als wij om ons heen kijken, lijkt het plan Kalergi volledig verwezenlijkt te zijn. Wij worden geconfronteerd met de samensmelting van Europa met de Derde Wereld. De golf van interraciale huwelijken brengt elk jaar duizenden jongeren van gemengd ras voort: “De kinderen van Kalergi”. Onder de dubbele druk van verkeerde informatie en humanitaire verdwazing, bevorderd door de mainstream media, wordt de Europeanen geleerd hun afkomst te verloochenen, hun nationale identiteit af te zweren.

De dienaars van de mondialisering proberen ons ervan te overtuigen dat onze identiteit verloochenen, een progressieve en humanitaire daad is, dat “racisme” verkeerd is, omdat zij willen dat wij allen blinde consumenten zijn. Het is nu meer dan ooit nodig om de leugens van het systeem te weerleggen, om de revolutionaire geest van de Europeanen wakker te schudden. Iedereen moet deze waarheid inzien, dat de Europese integratie op genocide neerkomt. Wij hebben geen andere keus; het alternatief is nationale zelfmoord.

Noot van de vertaler: Hoewel de redenen waarom Kalergi de keuzes die hij gemaakt heeft ons niet bijzonder interesseren, zullen wij toch proberen een vraag te beantwoorden die onze lezers zeker al gesteld zullen hebben: waarom een Europese aristocraat met Vlaamse, Poolse, Grieks-Byzantijnse wortels en zelfs met wat samoerai-bloed in de aderen (van zijn moeder) zo’n lijfplan en orgaan in handen van duistere machten was? De redenen zijn, volgens ons, veelvoudig, eigenzinnig, psychologisch en … vrouwen.

Wij constateren dus een persoonlijkheid met een sterke snobistische houding, arrogantie, en, sta mij de term “ontaard elitisme” toe. Ook het feit dat zijn moeder Aziatisch was, heeft misschien voor interne conflicten en frustraties gezorgd, iets wat mensen met een dergelijk temperament kan overkomen. Maar de meest doorslaggevende factor moet de “nette teenager” geweest zijn, die overigens natuurlijk naast hem stond, en zijn eerste vrouw werd (op 13-jarige leeftijd): de jodin Ida Roland, die later een beroemd actrice zou worden.

  Muhammad hakte agent zes keer in het hoofd met machete

Europese Raad

Op 16 november 2012 kreeg de voorzitter van de Europese Raad, Herman Van Rompuy, de Coudenhove-Kalergi prijs uitgereikt, tijdens een speciale conferentie in Wenen, om het 90-jarig bestaan van de Pan-Europese beweging te vieren. De prijs wordt om de twee jaar toegekend aan vooraanstaande persoonlijkheden voor hun opmerkelijke bijdrage aan het proces van de Europese integratie.

Doorslaggevend voor het winnen van de prijs was de evenwichtige wijze waarop voorzitter Van Rompuy zijn taken uitoefende in de nieuwe functie van voorzitter van de Europese Raad, die bij het Verdrag van Lissabon is ingesteld. Hij vervulde deze bijzonder gevoelige leidinggevende en coördinerende rol met een geest van vastberadenheid en verzoening, terwijl ook de nadruk werd gelegd op zijn bekwame arbitrage over Europese aangelegenheden en zijn niet aflatende inzet voor de Europese morele waarden.

Tijdens zijn toespraak beschreef Van Rompuy de eenmaking van Europa als een vredesproject. Dit idee, dat ook het doel was van het werk van Coudenhove-Kalergi, is na 90 jaar nog steeds belangrijk. De prijs draagt de naam van graaf Richard Nicolaus von Coudenhove-Kalergi (1894-1972), filosoof, diplomaat, uitgever en oprichter van de Pan-Europese Beweging (1923). Coudenhove-Kalergi was de pionier van de Europese integratie en populariseerde met zijn werk het idee van een federaal Europa.

Onder de winnaars van de prijs bevinden zich de bondskanselier van Duitsland Angela Merkel (2010) en de president van Letland Vaira Vike-Freiberga (2006).

Aanvullende informatie: The Slyness of the Kalergi Plan: The Genocide of the Peoples of Europe

Ik ben een Engelsman

Hieronder staat een ontroerende toespraak van een man genaamd Laurence Bright, gespeeld door Marc Warren, uit een fragment van de televisieserie NCS van de BBC uit 2001: Manhunt.

“Mijn grief is dat ons nooit gevraagd werd. Mijn grief is dat het ons verteld is, niet gevraagd, en elke dag wordt ons weer verteld hoe wij moeten zijn en hoe ons land moet zijn. Het wordt ons verteld door hen, en wij weten wie het zijn, het zijn ook Engelsen. Zij zijn de klasse die zich altijd onderscheiden heeft, zij zijn de klasse die altijd genomen heeft wat zij voor zichzelf wilden, en nu zijn zij de klasse die Engeland weggeeft. Zij hebben ons nooit gevraagd, en dat zullen zij ook nooit doen.”


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OMVOLKING DOSSIER

Geheim plan: EU lanceert grootschalig vestigingsprogramma voor miljoenen AfrikanenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelGriekse vluchteling uit Mariupol: “Oekraïense soldaten hielden ons tegen en bedreigden ons, Russische soldaten kalmeerden ons”
Volgend artikelCanadese regering heeft gegevens gepubliceerd die bevestigen dat de volledig gevaccineerden nu verantwoordelijk zijn voor 9 op de 10 Covid-19 sterfgevallen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

4 REACTIES

 1. Tijd om de hooivorken te gaan invetten 🙂
  Trouwens ik wist het wel hoor vrouwen zijn niet te vertrouwen LOL. 😛
  Ik aanbid mijn moppie elke dag .. heb geen keus .. 😎

 2. Ik wacht pas sinds 2001 op woning; mijn keuze is: opstraat gaan slapen, of in het buitenland.
  Het laatste doe ik dus; rechteloos.
  Turken/marokanen, Syriers, Irakezen worden NIET op bezit gecontroleerd; vandaar dat het niet vreemd is, dat het handtasje van een Irakese werd gejat met daarin dure sieraden en 80.000 dollar contant. Kreeg dus wel bijstand.

  Ik als nederlander in Roemenie kreeg WEL controle; twee Nederlandse controleurs; zou ik samenwonen, zou ik een paar honderd MINDER AOW krijgen, en zij…..niets.

  Altijd leuk te weten, dat na een jaartje of 50 werken je rechteloos bent als nederlander.

  Ben jerotzooi uit een barbaars land ben je welkom in NL.

 3. Nieuwe onderrichtingen over het soort onderwijs kinderen moeten krijgen op een KATHOLIEKE SCHOOL leer ze alles over de RAMADAN en ik die dacht het is bijna PASEN.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in