De Covidiaanse Cultus

0

Een van de kenmerken van totalitarisme is massale conformiteit aan een psychotisch officieel narratief. Geen gewoon officieel verhaal, zoals de “Koude Oorlog” of de “Oorlog tegen het Terrorisme”. Een totaal misleidend officieel narratief dat weinig of geen verband houdt met de werkelijkheid en dat wordt tegengesproken door een overvloed aan feiten.

Het nazisme en het stalinisme zijn de klassieke voorbeelden, maar het verschijnsel is beter waar te nemen bij sektes en andere subculturele maatschappelijke groeperingen. De Manson familie, Jim Jones’ People’s Temple, de Scientology Kerk, Heavens Gate, enz., elk met zijn eigen psychotische officiële vertelling: Helter Skelter, Christian Communisme, Xenu en de Galactische Confederatie, enz, schrijft auteur CJ Hopkin op Consentfactory.org.

Kijkend vanuit de dominante cultuur (of terug in de tijd in het geval van de nazi’s), is de misleidende aard van deze officiële narratieven overduidelijk voor de meeste rationele mensen. Wat veel mensen niet begrijpen, is dat voor degenen die er het slachtoffer van worden (of het nu individuele sekteleden zijn of hele totalitaire samenlevingen) dergelijke verhalen niet als psychotisch worden ervaren. Integendeel, ze voelen volkomen normaal aan. Alles in hun sociale “werkelijkheid” bevestigt en herbevestigt het narratief, en alles wat dit narratiefuitdaagt of tegenspreekt wordt gezien als een existentiële bedreiging.

Deze narratieven zijn onveranderlijk paranoïde, waarbij de sekte wordt afgeschilderd als bedreigd of vervolgd door een kwaadaardige vijand of antagonistische kracht waarvan alleen onvoorwaardelijke conformiteit met de ideologie van de sekte de leden kan redden. Het maakt weinig verschil of deze antagonist de heersende cultuur, body thetans, contrarevolutionairen, of een virus is. Het punt is niet de identiteit van de vijand. Het gaat om de sfeer van paranoia en hysterie die het officiële narratief oproept en die de sekteleden (of de samenleving) inschikkelijk houdt.

Deze verhalen zijn niet alleen paranoïde, maar ook vaak innerlijk inconsistent, onlogisch en … nou ja, gewoon volslagen belachelijk. Dit verzwakt hen niet, zoals men zou kunnen vermoeden. In feite versterkt het hun macht, omdat het hun aanhangers dwingt te proberen hun inconsistentie en irrationaliteit, en in veel gevallen volslagen absurditeit, te verzoenen, om in goede aarde te blijven vallen bij de sekte. Een dergelijke verzoening is natuurlijk onmogelijk en zorgt ervoor dat de geest van de sekteleden kortsluiting maakt en elke schijn van kritisch denken opgeeft, wat precies is wat de sekteleider wil.

Bovendien zullen sekteleiders deze vertellingen vaak zonder duidelijke reden radicaal veranderen, waarbij zij hun sekteleden dwingen het geloof dat zij voorheen gedwongen waren te belijden, abrupt af te zweren (en vaak zelfs als “ketterij” af te keuren) en zich te gedragen alsof zij er nooit in geloofd hadden, waardoor hun geest nog meer kortsluiting krijgt, totdat zij uiteindelijk zelfs niet meer proberen rationeel te denken en alleen nog maar hersenloos napraten wat voor onzinnig gebrabbel de sekteleider hun hoofd ook voorschotelt.

  Israël heeft zich overgegeven aan de vaccinmafia - en waarvoor?

Het onzinnige gebrabbel van de sekteleider is ook niet zo onzinnig als het aanvankelijk lijkt. De meesten van ons gaan er bij het zien van dergelijk gebrabbel van uit dat de sekteleider probeert te communiceren, en dat er iets heel erg mis is met zijn hersenen. De sekteleider probeert niet te communiceren. Hij probeert de luisteraar te desoriënteren en zijn geest te controleren. Luister naar Charlie Manson die “rapt”. Niet alleen naar wat hij zegt, maar ook hoe hij het zegt. Merk op hoe hij stukjes waarheid in zijn stroom van vrij geassocieerde onzin strooit, en zijn herhaaldelijk gebruik van gedachte-afbrekende clichés, door Robert J. Lifton als volgt beschreven:

“De taal van het totalitaire milieu wordt gekenmerkt door het gedachte-afbrekende cliché. De meest verstrekkende en complexe menselijke problemen worden samengeperst in korte, zeer selectieve, definitief klinkende zinnen, die gemakkelijk te onthouden en gemakkelijk uit te drukken zijn. Zij worden het begin en het einde van elke ideologische analyse”. – Thought Reform and the Psychology of Totalism: : A Study of “Brainwashing” in China, 1961

Als dit allemaal bekend klinkt, goed. Want dezelfde technieken die de meeste sekteleiders gebruiken om de geesten van de leden van hun sektes te beheersen, worden door totalitaire systemen gebruikt om de geesten van hele samenlevingen te beheersen: Milieu Controle, Beladen Taal, Heilige Wetenschap, Eis naar Zuiverheid, en andere standaard meningscontrole technieken. Het kan vrijwel elke samenleving overkomen, net zoals iedereen ten prooi kan vallen aan een sekte, onder de juiste omstandigheden.

Het gebeurt op dit moment met de meeste van onze samenlevingen. Een officieel narratief wordt geïmplementeerd. Een totalitair officieel narratief. Een totaal psychotisch officieel narratief, niet minder waanvoorstellingen dan die van de nazi’s, of de Manson familie, of welke andere sekte dan ook.

De meeste mensen zien niet dat het gebeurt, om de eenvoudige reden dat het hen overkomt. Ze zijn letterlijk niet in staat om het te herkennen. De menselijke geest is uiterst veerkrachtig en vindingrijk wanneer ze over haar grenzen wordt geduwd. Vraag het iedereen die met een psychose heeft geworsteld of te veel LSD heeft genomen. We herkennen niet wanneer we gek aan het worden zijn. Wanneer de werkelijkheid volledig in duigen valt, zal de geest een waanvoorstelling creëren, die net zo “echt” lijkt als onze normale werkelijkheid, want zelfs een waanvoorstelling is beter dan de razende terreur van een totale chaos.

  Een nieuwe religieuze cult is opgedoken: De Covidianen Sekte

Dit is waar totalitairen en sekteleiders op rekenen en van profiteren om hun narratieven in onze geest te implanteren, en waarom werkelijke inwijdingsrituelen (in tegenstelling tot zuiver symbolische rituelen) beginnen met het aanvallen van de geest van de proefpersoon met terreur, pijn, lichamelijke uitputting, psychedelische drugs, of een andere manier om de perceptie van de werkelijkheid van de proefpersoon uit te wissen. Als dat eenmaal bereikt is en de geest van het subject wanhopig probeert een nieuw narratief te construeren om zin te geven aan de cognitieve chaos en het psychologische trauma dat het ondergaat, is het betrekkelijk eenvoudig om dat proces te “leiden” en het beeld te implanteren dat je wilt, ervan uitgaande dat je je huiswerk hebt gedaan.

En dit is de reden waarom zoveel mensen – mensen die in staat zijn totalitarisme in sektes en vreemde landen gemakkelijk te herkennen – het totalitarisme dat nu vorm aan het krijgen is, niet kunnen waarnemen, recht voor hun neus (of liever, recht in hun geest). Evenmin kunnen zij de misleidende aard van het officiële “Covid-19” narratief waarnemen, net zo min als degenen in nazi-Duitsland in staat waren waar te nemen hoe volkomen misleidend hun officiële “meesterras” narratief was. Zulke mensen zijn niet onwetend of dom. Zij zijn met succes ingewijd in een cultus, wat in wezen is wat totalitarisme is, zij het op een maatschappelijke schaal.

Hun inwijding in de Covidiaanse Cultus begon in januari, toen de medische autoriteiten en de mainstream media De Angst aanzetten met projecties van honderden miljoenen doden en nepfoto’s van mensen die dood op straat vallen. De psychologische conditionering is maandenlang doorgegaan. De wereldmassa’s zijn onderworpen aan een constante stroom propaganda, gefabriceerde hysterie, wilde speculaties, tegenstrijdige richtlijnen, overdrijvingen, leugens, en smakeloze theatrale effecten. Lockdowns. Nood veldhospitalen en lijkenhuizen. De zingende dansende gezondheidsmedewerkers. Doden vrachtwagens. Overvolle ICU’s. Dode Covid baby’s. Gemanipuleerde statistieken. Aangevers. Mondkapjes. En al de rest.

Ruim een jaar later zijn we hier. Het hoofd van het Health Emergencies Program van de WHO heeft in principe een IFR van 0,14% bevestigd, ongeveer hetzelfde als de seizoensgriep. En hier zijn de laatste overlevingskansen schattingen van het Center for Disease Control:

  • Leeftijd 0-19 … 99,997%
  • Leeftijd 20-49 … 99,98%
  • Leeftijd 50-69 … 99,5%
  • Leeftijd 70+ … 94,6%
  "Iedereen die vaccinletsel meldt, wordt ontslagen" - Piloten beginnen terug te vechten

Het “wetenschappelijke” argument is officieel voorbij. Een toenemend aantal artsen en medische deskundigen breken de gelederen en leggen uit hoe de huidige massahysterie over “gevallen” (waar nu ook volkomen gezonde mensen onder vallen) in wezen zinloze propaganda is, bijvoorbeeld in dit segment op ARD, een van de grote mainstream Duitse tv-zenders.

En dan is er het bestaan van Zweden, en andere landen die niet meespelen met het officiële Covid-19 narratief, dat een aanfluiting maakt van de voortdurende hysterie.

Ik ga niet verder met het ontkrachten van het verhaal. Het punt is, de feiten zijn allemaal beschikbaar. Niet van “samenzweringstheoreticus” websites. Van reguliere media en medische experts. Van het Center for Fucking Disease Control.

Wat er niet toe doet, niet voor de leden van de Covidian Cult. Feiten doen er niet toe voor totalitairen en sekteleden. Wat telt is loyaliteit aan de sekte of de partij.

Dat betekent dat wij een serieus probleem hebben, degenen voor wie feiten er nog steeds toe doen, en die proberen de Covidian sekteleden ervan te overtuigen dat ze het mis hebben over het virus… al ruim een jaar op dit moment.

Terwijl het cruciaal is om door te gaan met het rapporteren van de feiten en ze te delen met zoveel mogelijk mensen – wat steeds moeilijker wordt door de censuur van mainstream en social media – is het belangrijk om te accepteren waar we tegenover staan. Waar we tegenover staan is geen misverstand of een rationeel argument over wetenschappelijke feiten. Het is een fanatieke ideologische beweging. Een wereldwijde totalitaire beweging… de eerste in zijn soort in de geschiedenis van de mensheid.

Het is geen nationaal totalitarisme, want we leven in een globaal kapitalistisch rijk, dat niet wordt geregeerd door natiestaten, maar door supranationale entiteiten en het mondiale kapitalistische systeem zelf. En dus is het cultus/cultuur-paradigma omgekeerd. In plaats van dat de sekte bestaat als een eiland binnen de dominante cultuur, is de sekte de dominante cultuur geworden, en degenen onder ons die zich niet bij de sekte hebben aangesloten, zijn de geïsoleerde eilanden binnen die cultuur geworden.

Ik wou dat ik optimistischer kon zijn, en misschien een soort actieplan kon aanbieden, maar de enige historische parallel die ik kan bedenken is hoe het christendom de heidense wereld “bekeerde” … wat niet echt veel goeds voorspelt voor ons. Terwijl je thuis zit tijdens de “zoveelste golf” lockdowns, zou je die geschiedenis eens kunnen opfrissen.

De relativeerders

Vorig artikelItalië: Christenen mochten niet in grote groepen samenkomen in kerken voor Pasen… maar moslims wel voor de Ramadan
Volgend artikelMinstens 60 procent van alle nieuwe Covid-19 “gevallen” doen zich voor bij mensen die al gevaccineerd waren
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in