Aartsbisschop Carlo Maria Viganò heeft een oproep gedaan aan katholieken, christenen, gelovigen en mensen van goede wil om zich te verenigen tegen de duistere krachten van het globalisme. Aartsbisschop Viganò stuurde The Gateway Pundit zijn video en oproep tot een anti-globalistische alliantie.

Kijkt u naar zijn aangrijpende oproep tot eenheid, moed, kracht en geloof. Aartsbisschop Viganò deelde deze ontroerende tekst en video op woensdag met de Gateway Pundit. De video en de tekst zijn een internationale oproep tot de oprichting van een anti-globalistische alliantie om de kwade elites te verslaan die vrije mannen en vrouwen tot slaaf willen maken en een “Godsdienst van de Mensheid die het geloof in Christus opheft” willen promoten.

Van aartsbisschop Viganò:

“Deze anti-globalistische alliantie moet de naties bijeenbrengen die willen ontsnappen aan het helse juk van de tirannie en hun eigen soevereiniteit willen bevestigen, door overeenkomsten te sluiten voor wederzijdse samenwerking met naties en volkeren die hun principes delen en het gemeenschappelijk verlangen naar vrijheid, rechtvaardigheid en goedheid. Zij zal de misdaden van de elite aan de kaak moeten stellen, de verantwoordelijken moeten identificeren, hen voor internationale tribunalen moeten brengen en hun buitensporige macht en schadelijke invloed moeten beperken. Zij zal het optreden van de lobby’s moeten verhinderen, vooral door de strijd aan te binden tegen de corruptie van staatsambtenaren en van degenen die in de informatie-industrie werken, en door het kapitaal te bevriezen dat gebruikt wordt om de maatschappelijke orde te destabiliseren.”

(…)

De hele pandemie-kwestie is instrumenteel voor de Great Reset, en het is deze laatste die we moeten bestrijden. Ik denk dat het op dit moment het meest aangewezen is om een beweging van het volk te creëren die in een antiglobalistische alliantie katholieken, christenen en mensen van goede wil bijeenroept. Dit is de eerste oproep die ik in die zin doe.

…Als de aanval wereldwijd is. De verdediging moet ook mondiaal zijn.

Hier is de tekst van aartsbisschop Vigano’s boodschap (zie video van dezelfde boodschap hieronder).

  Aartsbisschop onthult: "Er is een plan om Europa te islamiseren met immigranten"

OPROEP TOT EEN ANTI-GLOBALISTISCHE ALLIANTIE

Al twee jaar zijn we getuige van een wereldwijde staatsgreep, waarbij een financiële en ideologische elite erin geslaagd is de controle te verwerven over een deel van de nationale regeringen, openbare en particuliere instellingen, de media, de rechterlijke macht, politici en religieuze leiders. Zonder onderscheid zijn zij allen slaven geworden van deze nieuwe meesters die hun handlangers verzekeren van macht, geld en sociale bevestiging. Fundamentele rechten, die tot gisteren als onschendbaar werden voorgesteld, zijn met voeten getreden in naam van een noodsituatie: vandaag een gezondheidsnoodsituatie, morgen een ecologische noodsituatie, en daarna een internetnoodsituatie. Deze wereldwijde staatsgreep ontneemt de burgers elke mogelijkheid tot verdediging, aangezien de wetgevende, de uitvoerende en de rechterlijke macht medeplichtig zijn aan de schending van het recht, de rechtvaardigheid en het doel waarvoor zij bestaan. Het is een mondiale staatsgreep, omdat deze criminele aanval op de burgers zich uitstrekt tot de hele wereld, met zeer zeldzame uitzonderingen. Het is een wereldoorlog, waarin wij allen de vijand zijn, zelfs degenen die onbewust nog niet de betekenis hebben ingezien van wat er gebeurt. Het is een oorlog die niet met wapens wordt uitgevochten, maar met onwettige regels, verdorven economisch beleid, en onduldbare beperkingen van natuurlijke rechten.

Supranationale organisaties, grotendeels gefinancierd door de samenzweerders van deze staatsgreep , bemoeien zich met het bestuur van afzonderlijke naties en met de levens, relaties en gezondheid van miljarden mensen. Zij doen dit zeker voor het geld, maar nog meer om de macht te centraliseren en een planetaire dictatuur te vestigen. Het is de Great Reset van het Wereld Economisch Forum, de Agenda 2030 van de Verenigde Naties. Het is het plan van de Nieuwe Wereldorde, waarin een Universele Republiek iedereen tot slaaf maakt en een Religie van de Mensheid het Geloof in Christus opheft.Tegenover deze wereldwijde staatsgreep is het nodig een internationale Anti-Globalistische Alliantie te vormen, die al diegenen verzamelt die zich tegen de dictatuur willen verzetten, die niet van plan zijn slaaf te worden van een gezichtsloze macht, die niet bereid zijn hun eigen identiteit, hun eigen individualiteit, hun eigen religieuze geloof op te heffen. Als de aanval mondiaal is, moet ook de verdediging mondiaal zijn. Ik roep machthebbers, politieke en religieuze leiders, intellectuelen en alle mensen van goede wil op zich te verenigen in een Alliantie die een anti-globalistisch manifest lanceert, waarin de fouten en afwijkingen van de dystopie van de Nieuwe Wereldorde punt voor punt worden weerlegd en concrete alternatieven worden voorgesteld voor een politiek programma dat geïnspireerd is door het algemeen welzijn, de morele beginselen van het christendom, traditionele waarden, de bescherming van het leven en het natuurlijke gezin, de bescherming van het bedrijfsleven en de arbeid, de bevordering van onderwijs en onderzoek, en de eerbiediging van de schepping.

  Open brief van bisschop Viganò aan President Trump - "Een globale elite die de hele mensheid wil onderwerpen en dwingende maatregelen wil opleggen"

Deze antiglobalistische alliantie moet de volkeren bijeenbrengen die willen ontsnappen aan het helse juk van de tirannie en die hun eigen soevereiniteit willen bevestigen door overeenkomsten te sluiten voor wederzijdse samenwerking met volkeren en naties die hun beginselen delen en het gemeenschappelijk verlangen naar vrijheid, rechtvaardigheid en goedheid. Zij zal de misdaden van de elite aan de kaak moeten stellen, de verantwoordelijken moeten aanwijzen, hen voor internationale tribunalen moeten brengen en hun buitensporige macht en schadelijke invloed moeten beperken. Zij zal het optreden van de lobby’s moeten verhinderen, vooral door de strijd aan te binden met de corruptie van staatsambtenaren en degenen die in de informatie-industrie werken, en door het kapitaal te bevriezen dat gebruikt wordt om de sociale orde te destabiliseren. In landen waar de regeringen onderdanig zijn aan de elite, zullen zij volksverzetbewegingen en comités van nationale bevrijding kunnen oprichten, met vertegenwoordigers van alle sectoren van de samenleving, die een radicale hervorming van de politiek voorstellen, geïnspireerd door het algemeen welzijn en fel gekant tegen het neo-malthusiaanse project van de globalistische agenda. Ik nodig allen die de traditionele christelijke samenleving willen verdedigen uit om bijeen te komen in een zo spoedig mogelijk te houden internationaal forum, waarin vertegenwoordigers van verschillende naties samenkomen om een serieus, concreet en duidelijk voorstel te presenteren. Mijn oproep is gericht tot politieke leiders en machthebbers die zich bekommeren om het welzijn van hun burgers, en die de oude systemen van politieke partijen en de logica die wordt opgelegd door een systeem dat slaaf is van macht en geld, terzijde schuiven. Ik roep de christelijke naties bijeen, van oost tot west, en nodig de staatshoofden en de gezonde krachten van de instellingen, de economie, de arbeid, de universiteiten, de gezondheidszorg en de informatie uit om zich aan te sluiten bij een gemeenschappelijk project, de oude systemen te ontwrichten en de vijandelijkheden opzij te zetten die de vijanden van de mensheid willen in de naam van ‘divide et impera’. Ik roep de volkeren en hun burgers op zich te verenigen onder het kruis van onze Heer Jezus Christus, de enige Koning en Verlosser, de Vredevorst. Laten wij deze anti-globalistische alliantie oprichten, laten wij haar een eenvoudig en duidelijk programma geven, en laten wij de mensheid bevrijden van een totalitair regime dat de verschrikkingen van de ergste dictaturen aller tijden in zich verenigt. Als wij blijven talmen, als wij de dreiging niet begrijpen die ons allen boven het hoofd hangt, als wij niet reageren door ons te organiseren in een vastberaden en moedig verzet, zal dit helse regime dat zich overal aan het vestigen is niet kunnen worden tegengehouden. En moge de Almachtige God ons bijstaan en beschermen.

  Paus Franciscus hekelt "vaccinsceptici" en noemt de weigering van COVID-vaccinatie een "bijna suïcidale daad van verloochening"

Download deze PDF (Engelstalig)


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Open brief van bisschop Viganò aan President Trump – “Een globale elite die de hele mensheid wil onderwerpen en dwingende maatregelen wil opleggen”Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelZe vrezen de verkeerde mensen
Volgend artikelPfizer loog over aantal sterfgevallen in cruciale klinische Covid-19 “vaccin”-proef – het aantal sterfgevallen lag VEEL hoger
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

26 REACTIES

 1. Laat ‘m maar eens beginnen met zijn valse god af te zweren.

  Satan is ‘een wet in ruste.’ dit houdt in dat Satan alleen door een
  mens heen actief kan worden.
  Een goed voorbeeld (is hij toch nog ergens goed voor) is Hitler, door hem
  openbaarde Satan zich. Door Jezus (de echte, niet die van de kerk)
  openbaarde de goddelijkheid zich.
  Beide krachten zitten in de mens, dus ook in jou.
  Het is maar net welke kracht ‘jij’ manifesteert.

  “He who conquers others is strong; He who conquers himself is mighty”
  – Lao-Tzu –
  ——————-
  https://wolvex.nl/download/Blog/George_Kavassilas/02.George_Kavassilas-The_Demiurge_God_Virus.mp4

   • Nou Jim, jij bent ook behoorlijk aan het … tja, hoe zal ik dat nu toch noemen?
    Ik denk overigens dat typen als een Hugo en Mark en anderen deze stroming ook aanhangen. Men waant zich allen goden.

    • Flippen?
     Kan goed, als je weet wat ik weet over de kerk (lees oplichters)

     Ik zal twee voorbeelden noemen:

     1. Heb je ooit gehoord van meridianen, dat zijn genezende energien die al duizenden jaren uit de aarde komen, Lourdes bijvoorbeeld is zo’n plaats.
     De kerk heeft daar allerlei beelden neergezet, als mensen nu de genezende kracht ervaren wijden ze dit aan de kerk. (oplichters)

     2. Op de meridianen (ook hier in Nederland) zijn bijna alle kerken gebouwd, als ze zo begaan waren geweest met de mensen en wat minder met zichzelf dan hadden ze die plaatsen aangewezen om juist daar de ziekenhuizen te bouwen.
     Maar nee het eigenbelang ging voor, en nog steeds tot op vandaag de dag.

     Bah!

     Als je dit soort dingen gaat zien (of doorzien) dan wordt je inderdaad even misselijk.

     Heeft Jezus dan nooit bestaan?
     Jawel, maar de kerk heeft haar eigen versie van Jezus gecrieerd en daar bidden de mensen naar toe. (oplichters)

     Als je hier doorheen prikt dan zie je op de achtergrond de echte Jezus staan, eentje die jou als gelijke ziet en niets van jou hoeft te hebben.
     Een levensgroot verschil met die Pipo van de kerk.

     Maar het is ieders eigen pad om dit te doorzien.
     Als je het goed ziet wat en hoe ze het hebben uitgespeelt, ja dan ben je wel een paar dagen misselijk. De Klootzakken.

     • Hallo Jim – Dank voor je reactie. De items welke je aanhaalt, zijn mij bekend. Oplichters inderdaad! Ikzelf heb niets met kerken. Je was vandaag even op het draadje https://www.frontnieuws.com/is-uw-dokter-een-covid-kwakzalver/ zag ik. Heb je mijn reacties daar doorgelezen toevallig? juni 23, 2021 at 02:45. Heb je ook bovenstaande reacties, d.w.z. de linken doorgenomen op dit draadje? Voordat ik de Bijbel oppakte om die zelf eens te gaan lezen/bestuderen, heb ik allerlei oplichting voorbij zien komen. God – de enige levende God en de reguliere Kerk(gebouw)en zijn twee verschillende dingen. N.B. Ik heb in het verleden een spiritueel centrum beheerd en inzake een verscheidenheid aan spiritualisme veel gedaan en geleerd, maar al daarvoor ook gezien en ervaren. Wanneer we het over entiteiten hebben; satan is een entiteit en ouder dan de mensheid en heeft z’n eigen leger. Een jaloerse entiteit bovendien en hij heeft zijn zinnen gezet om te worden aanbeden als een god en God daarbij omver te werpen. Satan is een meester in bedriegen én is in staat om bovennatuurlijke wonderen te verrichten; alles om de mensen zand in de ogen te strooien en hen – als grootste doel – weg te houden van God. Iets als het Vaticaan draagt hier flink aan bij, zoals je – naar ik hoop – zult begrijpen, maar ook de new-age beweging en diverse kerkenraden welke zich grotendeels hebben dienen te conformeren aan de doctrine van het Vaticaan = Babylon. Vele kerkgangers luisteren naar predikers en voorgangers en lezen hun Bijbel niet. Hiermee is een neerwaartse spiraal ingezet. De Bijbel is sedert 500 jaren beschikbaar door de werken van Maarten Luther. De katholieke kerk vond het alles behalve nodig dat de mensen de Bijbel = Gods Woord zelf zouden gaan lezen. Ze verkochten liever briefjes waarop stond dat de betalende naar de hemel zou gaan. Deze transformatie heeft veel bloed gekost. Ook daarna zijn er allerhande ‘vrijdenkers’ geweest die de Bijbel hebben willen elimineren en er zijn in de geschiedenis Bijbel verbrandingen geweest. Het zijn de tegenstanders geweest van God die er alles aan hebben gedaan en vandaag de dag nog doen om God weg te houden van de mensen. Of beter gezegd andersom: de mensen weg te houden van God. Satan wil de macht. Satan wil iedere ziel voor zichzelf. In het Hindoeïsme met daarin ontelbare goden en godinnen en mensengoden wordt satan niet erkend als bestaande entiteit. Satan heeft het ondertussen zeer goed voor elkaar; bezie de wereld. Nadat ik op zoek was gegaan naar de zin van het leven, ging ik op zoek naar het Kwaad. Ik vond het Kwaad. In diverse gedaanten. Het is overal. We leven in Babylonische tijden. De ‘vrijgemaakte’ mens is niet zo vrij als dat men denkt. Ik geef toe dat de Bijbel niet het allergemakkelijkste boek is om te lezen, maar met geduld zullen de dingen zich op andere bladzijden openbaren. Wanneer ik je een leestip MAG geven? Pak de Statenvertaling eens op en ga erin lezen. Onderzoekend en begrijpend lezen! Het is alles behalve een ‘sprookjesboek’. Werkelijke inzet wordt beloond, dat is iets wat ik durf te garanderen! Doe vooral niet aan kerkbezoek of het moet zijn zoals het in het Woord van God is beschreven. 😉

      Voor kritische denkers en waartoe ikzelf behoor, zul je al lezende drempels tegenkomen. De uitdaging is om dan niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar standvastig te blijven en ermee verder te gaan. Pauzes zijn zeker geoorloofd. 🙂 Maar maak van uitstel geen afstel. Rondom zijn goede hulpbronnen te vinden. Wanneer je maar bij het Fundament blijft. Dat is niet een ieder gegeven, terwijl het ons wel wordt aangereikt.

      Wat u niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet!
      Onderzoek alles en behoudt het goede!
      Zoekt en gij zult vinden!

      Gods zegens!

      Groet & respect Greengo

      • Ben nu 20 minuten aan het kijken, zeer interessant en verassend.
       Dus de video maar gedownload van YouTube op usb-stick gezet. De usb-stick gaat in de TV en nu kan ik vanaf m’n bed verder kijken. Ja ik heb een zwaar leven 🙂

     • Haarscherp Jim, je ziet het haarscherp. De satanisten hebben van de waarheid een geloof gemaakt. Know Thyself, hoor je ze daarover?
      Al is de leugen nog zo snel de waarheid achterhaalt hem wel. Maar de vraag is,.. is men klaar voor de waarheid?,..men wordt er op dit moment wel op voorbereid.
      En de oproep van deze hartelijke man gaat op niets uitlopen,..waarom? Omdat men zichzelf niet kent dus gaat dit op niets uitlopen,..de ego’s vallen elkaar in de haren,..daarom!

      • hou op over sadguru. Google sadguru, klaus schwab WEF 2020. Hij heeft de waarheid gezien dat zie ik, maar het spirituele ego heeft ook deze man in zijn greep.

 2. Beste Vigano, ondanks uw mooi klinkende oproep zie ik ervan af. Mag ik u vragen waar u dat handgebaar afkomstig van de Vrijmetselarij heeft geïndoctrineerd gekregen en waarom u vandaag de dag nog altijd uw handen op deze manier samenbrengt? Op talloze filmpjes afkomstig van de Verenigde Staten zie ik talloze op het eerste oog ‘gewone’ mensen hun handen op deze manier samenbrengen terwijl ze iets staan te vertellen. Bij navraag bleek het onbewust te gebeuren. Ik word er misselijk van. Groet Greengo.

 3. Het meeste wat hij zegt klinkt voor mij prima, maar vreemd dat deze man nog niet uit zijn ambt gezet is door de paus (die bezig is om in de rol van de antichrist te komen gezien alle duivelse voorstellen die hij steunt) of een dodelijk “ongeluk” heeft gehad. Ik weet verder niets van deze man maar misschien is de reden dat de duivels achter WEF/NWO voor het overgrote deel een ander niet-christelijk geloof aanhangen, en dus concurrentie zijn?
  Of is het gecontroleerde oppositie, of iets wat de MSM kan gebruiken om dit soort uitlatingen in een fout daglicht te plaatsen?

 4. Christelijke gemeenschap kijkt machteloos toe. Ze(het kwade) zullen weer niet slagen.

  -land van Atlantis/Annunaki -> Het Sumerische rijk -> Babylonische Rijk -> oud Egypte -> Illuminati.

  -land van Mu -> Hunnic Empire -> Rijk der Göktürken -> Uyghur Empire -> De Karachanidische dynastie -> Selcuk Empire -> Ottemaanse Rijk -> Republic of Turkey (1923) -> (2023) Organization of Turkic States/TURAN Empire

  Het jaar 2023: globalisten/illuminati/EU/USa/China en alle zooi vs Organization of Turkic States/TURAN+Russia

 5. Alleen de mens is zich bewust van zijn sterfelijk lichaam .
  Ik heb de waslijst van Greengo doorgenomen .
  Nu valt op dat hij Greengo graag leurt met etiketten en vingerwijzing naar andere onwelgevallige buiten het kader denken . @ Greengo is geen aanval maar constateren , M.A.W het gestalt geven van …
  Vul zelf maar in 😀 Ik zelf denk dat de “mens” uiteindelijk de hoeders van de aarde zouden moeten zijn .
  En wat betrefd de zwakte van de begeerte die de hooftrol speelt in en op het menselijk pad .
  Ik herinner mij nog eind jaren 60 toen begrip yoga nog niet bestond en een kluit geflipte zoekers naar India gingen om de getapte uit te hangen op een berg met een geroepen goeroe .
  Deze gasten kwamen o.a terug naar nederland om devoot de geleerde beweging te promoten hier .
  De oprichting van de kruisenkijkers en zielige meisjes versierders waren geland .. de golf van yoga devotie was een feit . Zelfde hier betrefende het tot in de treuren uitmeten van de bijbel in alle vormen en maten . is eigenlijk ook een verkapte vorm van begeerte naar kennis .
  De ware kennis is je levenspad naar behoren te beleven , ieder maakt fouten degene die dat niet kan toegeven en alles bedekt met draaien en zelfverwoording …. (vul zelf maar in )
  Trouwens Lourdes verhaal van de man in een rolstoel die ook naar Lourdes ging en in grote blijdschap terug kwam .. had nieuwe bandjes gekregen voor zijn rolstoel .

  Tijd voor koffie (zolang ik deze nog bezit)
  Fijne dag allemaal

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in