© Ross Dunn (CC BY-SA 2.0)

Paus Franciscus heeft opnieuw zijn veroordeling uitgesproken over critici van de met abortus besmette COVID-19 injecties, door te zeggen dat oppositie tegen de injecties hem “verontrust” omdat “tegen het tegengif zijn een bijna suïcidale daad van ontkenning is.”

Als onderdeel van zijn onlangs vrijgegeven memoires, in een reeks interviews door journalist Fabio Marchese Ragona, benadrukte Paus Franciscus zijn gedachten en reacties op het COVID-19 tijdperk, met inbegrip van de met abortus besmette COVID-injecties en zijn warme onthaal ervan, schrijft Michael Haynes.

De paus beschimpte degenen die geen injectie namen of die zich er publiekelijk tegen uitspraken met de woorden:

Beslissen of je je laat vaccineren is altijd een ethische keuze, maar ik weet dat veel mensen zich hebben aangemeld bij bewegingen die tegen de toediening van de medicijnen zijn. Dit verontrustte me, want in mijn ogen is tegen het tegengif zijn een bijna suïcidale daad van ontkenning.

Franciscus veroordeelde ook op slinkse wijze kardinaal Raymond Burke, die sterk gekant was tegen de injecties en die ook in het ziekenhuis was opgenomen met COVID-19 en ernstige gezondheidsproblemen had.

“Er waren zelfs een paar anti-vaxxers onder de bisschoppen: sommigen kwamen dicht bij de dood,” verklaarde Franciscus, een echo van een verholen grapje dat hij maakte naar de Amerikaanse kardinaal in 2021.

Verwijzend naar de COVID-gerelateerde lockdowns als een “grimmig scenario”, verklaarde Franciscus dat “dit grimmige scenario begon te veranderen met de komst van de eerste vaccins,” zonder melding te maken van de vele bijwerkingen die verbonden waren aan de uitrol van de experimentele prikken, waaronder een toename van hart-, hersen- en bloedziekten.

De paus, die vanaf het begin een uitgesproken promotor van de injecties is gebleven, stelde dat “er een algemene angst werd gecreëerd toen oppervlakkige uitleg over de werking van de vaccins sprak over injecties van het virus in het lichaam. Er waren ook beweringen dat er niets anders dan water in de flesjes zat; sommige mensen verklaarden zelfs publiekelijk dat er microchips in mensen werden geïmplanteerd.”

  Australië bewijst dat de nachtmerrie van het "nieuwe normaal" nooit zal eindigen... als we niet terugvechten

“Dit alles,” zei hij, “zorgde voor verwarring en paniek.”

Vooral tijdens het hoogtepunt van de COVID-19-gerelateerde beperkingen, drong Franciscus regelmatig aan op de “morele verplichting” om een met abortus besmette injectie te nemen als een “daad van liefde”. Al in de nazomer van 2020 suggereerde hij dat “iedereen” het COVID-19 vaccin moet nemen. “Ik geloof dat, ethisch gezien, iedereen het vaccin zou moeten nemen,” zei hij. De paus voegde eraan toe “dat het moet gebeuren.”

In januari 2021 behoorden Franciscus en paus Benedictus XVI tot de eersten die de met abortus besmette injecties kregen, waarbij Pfizer de Heilige Stoel van de injecties voorzag. Beide mannen kregen vervolgens boosters van de injectie in de maanden daarna.

In een commentaar hierop vertelde Franciscus aan Ragona: “Toen de eerste voorraden in het Vaticaan arriveerden, heb ik mijn vaccinatie meteen ingepland; later kreeg ik ook de boosters en, God zij dank, ik heb het virus niet opgelopen.”

De paus was verheugd over het initiatief dat hij samen met de pauselijke almoezenier, kardinaal Konrad Krajewski, had genomen om financieel behoeftigen en “transgenders” uit te nodigen om hun injecties in het Vaticaan te ontvangen.

Pfizer’s productie van abortuspillen, samen met de productie van een COVID-19 injectie waarbij tests werden uitgevoerd met de HEK 293 cellijn, is afgeleid van nierweefsel van een gezonde baby die in de jaren ’70 in Nederland werd geaborteerd. Schijnbaar niet afgeschrikt door de ethische kwestie, ontmoette Franciscus in het geheim tweemaal Pfizer CEO Francis Bourla in 2021, waarbij Bourla ook sprak op een door het Vaticaan georganiseerde gezondheidsconferentie.

  Perfecte storm: Pandemie, klimaat, oorlog dragen allemaal bij tot voedseltekorten in de wereld

Het Vaticaan verplichtte ook COVID-prikken voor Vaticaanse werknemers en bezoekers, waarbij de optie om “negatief” te testen voor het virus werd verwijderd en alleen een bewijs van herstel van het virus werd toegestaan als alternatief voor de injectie. Een aanvullend mandaat leidde ertoe dat drie Zwitserse bewakers in 2021 hun baan verloren nadat ze weigerden de met abortus besmette injectie te nemen.

Het COVID-injectiemandaat eindigde uiteindelijk in juni 2022, hoewel het werd verlengd voor de Zwitserse Garde. Tot januari 2023 waren COVID-injecties nog steeds verplicht voor journalisten die de paus wilden vergezellen op pauselijke reizen – een mandaat dat in april afliep.

Kardinaal Burke benadrukte de nauwe band die de injecties hebben met abortus en verklaarde in mei 2020 dat “het nooit moreel gerechtvaardigd is om een vaccin te ontwikkelen door gebruik te maken van cellijnen van geaborteerde foetussen” en dat de gedachte dat het in iemands lichaam wordt geïnjecteerd “terecht afschuwelijk” is. Hij merkte ook op dat vaccinatie niet “op een totalitaire manier” aan burgers mag worden opgelegd.

Soortgelijke uitgesproken kritiek op de injecties is ook herhaaldelijk geuit door prelaten zoals bisschop Athanasius Schneider. In een baanbrekende interventie van 12 december 2020 uitte bisschop Athanasius Schneider – samen met medeondertekenaars kardinaal Janis Pujats, bisschop Joseph Strickland en aartsbisschoppen Tomash Peta en Jan Pawel Lenga – hun sterke overtuiging dat elk gebruik van een vaccin dat besmet is met de “onuitsprekelijke misdaad” van abortus, onder welke omstandigheden dan ook, “niet aanvaardbaar kan zijn voor katholieken.”

Sinds die tijd hebben talloze onderzoeken en vele duizenden wetenschappers en vooraanstaande gezondheidswerkers, waaronder Nobelprijswinnaars, en medici getuigd van het ongekende niveau van verwondingen en sterfgevallen, volgend op en resulterend uit de COVID-injecties. De laatste voorzichtige schatting is dat er wereldwijd meer dan 17 miljoen mensen zijn gestorven door het krijgen van de injecties, waardoor dit de ergste door de mens veroorzaakte medische catastrofe in de geschiedenis is.

  Toevalsproces of ontworpen? COVID-19 oorsprong en evolutie "Samenzweringstheorieën"

Vanaf 23 februari 2024 rapporteert het Amerikaanse Federal Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) 37.231 sterfgevallen, 214.906 ziekenhuisopnames, 21.524 hartaanvallen en 28.214 gevallen van myocarditis en pericarditis, naast andere aandoeningen. Een studie uit Israël van april 2022 geeft aan dat de COVID-infectie zelf niet volledig verantwoordelijk is voor de myocarditiscijfers, ondanks algemeen aandringen van het tegendeel.

VAERS-rapporten zijn technisch gezien onbevestigd, omdat iedereen er een kan indienen, maar onderzoekers van de U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) hebben een “hoge verificatiegraad van meldingen van myocarditis aan VAERS na mRNA-gebaseerde COVID-19 vaccinatie” herkend, wat tot de conclusie leidt dat “onderrapportage waarschijnlijker is” dan overrapportage. Een rapport uit 2010 dat werd ingediend bij het Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ) van het Amerikaanse Ministerie van Volksgezondheid en Human Services (HHS) waarschuwde dat VAERS “minder dan 1% van de bijwerkingen van vaccins” registreerde.


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Nieuw bewijs voor kindermoord bij het creëren van de foetale cellijn die is gebruikt voor het testen van het COVID-vaccinVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelEen “enorm altaar” voor het offer van de rode vaars is gebouwd in Israël
Volgend artikelSelco: Als je de toekomstige SHTF wilt zien, kijk dan naar Haïti
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

63 REACTIES

  • Sinds 1832 regelen de Rothschilds de bankzaken voor het vaticaan.
   In datzelfde jaar is het aan Yale University (Connecticut) verbonden geheime genootschap Skull & Bones aka the brotherhood of death opgericht.

   • De zonsverduistering boven de VS is op 08.04, dat is precies 322 jaar na de stichting van Yale University & het getal 322 staat ook in het Skull and Bones-logo; verwijst naar het jaar waarin de Griekse redenaar Demosthenes overleed.

  • Pausdom/paus is de anti-Christ!
   leider van WEF/WHO/banken/BLM/KKK/
   Grondlegger van communisme/evolutie theori/oerknal
   Leider van Jezuieten/bilderberg/illuminatie/scull and bone/vrijmetselaren
   veroorzaakt: oorlogen zoals de 1ste en 2de wereld oorlog/napoleon/revoluties enz

   Schoft 1ste klas

   • 100 %.
    latijn etymologie- anti = i.p.v.
    i.p.v. = altijd polair aan.
    Christus betekenis waarheid in latijn/lex fori
    corpus Christi betekend “lichaam der eerlijke”. in latijn/lex fori

    polair aan waarheid is on-waarheid of leugen.
    titel paus ,; plaatsvervanger tijdens de afwezigheid van Christus
    of
    plaatsvervanger tijdens afwezigheid eerlijke en waarheid.

    anti christ en beestsysteem is er al millennia.
    en eindigt hopelijk 8 april tijdens verduistering u.s.a. eclips.

    jaar 6000 start begin lente 2024.
    1-april zou voorheen start nieuwe jaar inluiden,
    doch lente start 20/21e bij de huidige kalender.

    of

    copy/paste.
    De meteorologische lente begint op een andere datum
    Om het nog ingewikkelder te maken: als meteorologen het over de lente hebben, gaat het over de maanden maart, april en mei. De meteorologische lente begint dus elk jaar op “”1 maart”” en eindigt op 31 mei.

    en dan is het Hebreeuwse jaar 6000 reeds begonnen.
    en is het rijk ijzer/klei beëindigt.

 1. Ja de paus heeft wel ergere uitspraken gedaan die hij daarna terug wilde draaien Deze man is schuldig aan dan zijn geestelijk leiders vaak in opspraak kwamen door kindermisbruik en eigenbelangen die de goedgelovigen doen geloven dat de mens niet zal sterven als ze de paus volgen De gevolgen zijn dus merkbaar aan het worden nu de mens van zijn geloof af is en zich tegen de kerk hebben gekeerd omdat Jesus dat nooit gepreekt heeft dat er giga kerken gebouwd moesten wordn om het geloof te beleiden Ook nu de pasen eraan komen doet die paus weer schijnheilig met zijn uitspraken dat de wereld beter moet Maar hij kn beter bij zichzelf beginnen kinderen verwekken in armoede in veel landen tot oorlogen en moordpartijen eindigen door onberingen die hij hoog houd om zieltjes te winnen

  • Nederlandse bloemenkwekers blijven dit satanisch staatshoofd van de heilige stoel maar sponseren met een godsvermogen aan bloemen t.g.v. het belangrijkste feest van de Christenen, Pasen.

 2. Vervloekte oude Smeerlappen..én ze hebben schijnbaar Angst voor de DOOD… Joden, Christenen/Katholieken..ea.. hebben zich Niet te bemoeien met aardse Misdadigheids gerelateerde zaken… het spirituele dat is hun missie…en niets anders dan dat…neen ze bankieren én roepen op tot Moord én zelfs Uitroeiing..zie de Kruistochten en de Pfizer Moordaanslagen…LAFFE KATHOLIEKEN én JODEN..uw bloed zal door druppelen tot in de HELL…

  • De wereld is door God ( Jesus Christus ) gemaakt dus christenen hebben zeker recht van spreken alleen wordt het hun onmogelijk gemaakt door jezuïeten en satanisten!

 3. Had je anders verwacht van deze idioot, hij werkt samen met WEF en andere Ratten organisaties.
  Hij is opgeleid bij de jezuïeten, (wereld Heren) dat zegt genoeg.

  • Wat is dat toch, die obsessie met doodshoofden.

   Wat me ook verbaast dat het vaak joden zijn die diep in het bankwezen zitten en meestal niet positief maar zelfs crimineel.
   De uitdrukking in Amsterdam “joden streek” kwam ook met een reden, niet zomaar.
   Al mijn hele leven geen problemen gehad met joden, was er niet mee bezig en ging er niet mee om. Arm klein landje dat de hordes boze en primitieve moslims moest weerstaan. Hahahaha
   Maar nu krijg ik echt een anti op dat volk.
   Als je je verdiept in Israël dan snap je wat een teringlijers het zijn.
   In de laatste korte tijd kennis gehad met een paar joden, nu, ze hebben echt streken en zijn onbetrouwbaar.
   Opeens begreep ik van Agt.
   Hij had gelijk.
   Dus hup moslims !!

   • Tja Ruud, ik ken die uitdrukking ook van Jodenstreek. Was heel normaal begrip vroeger….ik weet nog dat Adolf Eichmann vertelde over de Jodenraad dat ze met hem samenwerkten om het verloop van de verdelging in de kampen ordentelijk te laten verlopen……hij vroeg zich bij zijn proces in Israël af waarom ze mee hielpen aan het uitrotten van het eigen volk.

 4. Hahaha……..geloven in wat die paus hier verkondigt is hetzelfde als anti-inbraakadvies aannemen van een inbreker. Die paus is een satanist en doet alsof hij heilig is maar voert juist uit wat “Satan” van hem wil. Het is een sneue, oude man die eigenlijk tegen zichzelf beschermd zou moeten worden.

  • Alle duister wordt in het licht gezet. Future proves past. Alle instituten die wij vertrouwen zijn helemaal niet te vertrouwen. De hele matrix wordt ontmanteld waar we bij staan en onze hele geschiedenis is aan elkaar gelogen. Van geboorte tot graf leven wij in een wereld die wordt geregeerd en georganiseerd door totale psychopaten. Van de peuter-opvang tot je laatste adem word je afgericht en geprogrammeerd. Veel mensen zijn tijdens hun levens (gem. 85jr) amper enkele minuten bewust mens geweest. Poeh… mensen beseffen nog steeds niet hoe gigantisch groots het is. Wij zijn NPC’s in het spel dat de elites hier op aarde al duizenden jaren spelen. Wij zijn ALLEMAAL nutteloze eters in hun ogen, terwijl zij feitelijk de nutteloze eters zijn. Wat een enorme bende is het geworden na duizenden jaren leugens op leugens stapelen.

   • Zolang jij en ik onze schepper nog herkennen en erkennen in ons hart en weten aan wie wij verantwoording moeten afleggen zal er balans zijn. Zolang wij bereid zijn onze toorts te dragen en daar te brengen waar het donker is, om licht te werpen waaraan anderen zich kunnen warmen , zolang zal de waarheid stand houden.
    Het is niet aan ons om te oordelen maar om de last van de toorts te dragen en brandende te houden,zodat de verloren schapen een baken hebben om naar terug te keren. Houd die toorts vast en laat niets of niemand je die ontnemen. Evenzo die toorts soms licht werpt op ondraaglijke daden. Onze taak is de daden in het licht brengen , zodat anderen zien dat er geen liefde is en geen houvast . En ze zullen de toorts volgen als leidraad. Wees vol passie als toortsdrager mijn vriend , onze schepper heeft je nodig. Moedig en sterk! Want wat zijn wij meer dan de arm van onze schepper die licht brengt waar verdwaaldheid heerst. ⭐️

 5. hoeveel aandelen heeft het vaticaan in de pharma ind. ???.
  dus is het logisch dat hij het vax promoot.
  hoeveel mensen er aan sterven maakt hun niet uit als het maar geld oplevert

 6. Als je vroeger de pastoor op je erf kwam, wist je hoe laat het was moest er weer kinderen komen.
  Nu komt de Paus langs met zijn p(r)ik.

 7. Laten we ook vooral niet vergeten dat deze sataneonazio-pedo ook “medische assistentie” bij/en vrijwillige suicïde van de schaapjes promoot…

  Hij preekt zoals gewoonlijk dus weer voor zijn broodheer, de oude slang van het Kwaad!

 8. Het is door de oversterfte spitsuur bij Petrus aan de poort, dus daar spint het Vaticaan wel garen bij… Je moet namelijk intreegeld betalen!!!

 9. Laten we ook vooral niet vergeten dat deze sataneonazio-pedo ook “medische assistentie” bij/en vrijwillige suicïde van de schaapjes promoot…

  Hij preekt zoals gewoonlijk dus weer voor zijn broodheer, de oude slang van het Kwaad!

  N.b.: (Als mijn comment twee keer is geplaatst komt dat omdat ik de eerste upload nergens terug kon vinden.)

 10. Francis Xavier was de jezuiet die het ranzige ritueel van het inoculeren tegen pokken (beet van de bedwants) uit India naar Europa heeft meegenomen.
  Dit was de basis voor het injecteren van het onwetende publiek met diverse gifstoffen.

 11. Ach maak je niet druk deze pedofiel is toch ziek zijn we binnenkort ook vanaf en als we Nostradamus moeten geloven wordt dit geloof in de nabije toekomst samen gesmolten met de islam dus🧐😜😁🖕💉⚰️

 12. Wat verwacht je anders van dit ziekelijk figuur en zijn misdadige bende die zich de Katholieke kerk noemt? Eeuwenlang hebben ze mensen onderdruk en uitgeperst, tijdens elke oorlog hebben ze zich verrijkt met gestolen schatten en daarbovenop misbruiken ze nog onschuldige kindertjes voor hun perverse sex. gewoon een raket op dat Vaticaan. Probleem opgelost.

 13. De Paus en het vaticaan staan voor kindermisbruik. Waar heb ik dat vaker gehoord, dat kindermisbruik?

  Connecting the dots…

 14. Good thing I don’t care what foolish old pedophiles say, the Vatican is a useless institution that has murdered people for centuries.
  This “anti-vaxxer” thing is the new heresy.. and we all know what the church did to “heretics” – how many innocents and women were burned at the stake?

  This old lunatic sellout needs to shut it, there is not a single “holy” atom in his body.

 15. Good thing I don’t care what foolish old ped0philes say, the Vatican is a useless institution that has murdered people for centuries.
  This “anti-vaxer” thing is the new heresy.. and we all know what the church did to “heretics” – how many innocents and women were burned at the stake?

  This old lunatic needs to shut it, there is not a single “holy” atom in his body.

 16. Wanneer komt er weer zwarte rook uit de schoorsteen zodat ie de pijp uit is , en dan mag er nooit meer witte rook uitkomen ,achterhaalde bende. Ga heen en neuk ,maar neem wel de prik , ik weet zeker dat de kerk ook een centje meepikt van de pharmacie

 17. Ik zie aan de reacties hier dat jullie allemaal het ware geloof afgevallen zijn of niet gevonden hebben, en dus naar de hel zullen gaan, net als ik. We kunnen dus met een gerust geweten de vaccins en andere “daden van liefde” weigeren, want we zijn toch niet meer te redden.

 18. Toen de pastoor bij mijn oudste broer langs kwam om te vertellen dat kinderen alleen maar zegen konden brengen, liet hij de hond op hem los.
  De pastoor holde hard de trap op……maar het luik naar de zolder was dicht…..bom….!
  Zijn hoed zakte over zijn ogen.

 19. Gisteren, leraar van mijn kleinzoon voor de klas in elkaar gezakt. Vandaag de mededeling dat er door de familie afscheid van hem wordt genomen. Het lijkt wel in flink tempo toe te nemen. Overigens, kleinzoon is niet geprikt. Dus paus, je krijgt de vinger van me.

 20. Nu maar hopen dat deze vuile Lucifer-aanbiddende pedo nog vele Covid-19-boostershots zal nemen zodat hij binnenkort naar de hel vertrekt. Deze minkukel heeft veel teveel invloed in de gelovige gemeenschap. Vele slapende struisvogelschapen luisteren naar hem als was hij God himself. Het hele sprookjes vertellende Vaticaan dient ontmanteld te worden.

 21. Is de paus even vergeten wat er in de bijbel staat? “Zij die niet ziek zijn hebben de geneesheer niet nodig” Mijn collega zei dat al toen deze paus gekozen werd dat het een valse paus was. Mij maakte dat op het moment niet uit want ik heb sowieso niet veel op religie. Maar veel andere mensen wel en en zouden dus naar de paus luisteren. Nu blijkt achteraf dan toch dat mijn collega gelijk had. Zo zie je maar weer.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in