© Jesse Paul on Unsplash

Immunoloog en voormalig NIH-wetenschapper J. Bart Classen analyseerde gegevens over bijwerkingen van COVID-vaccins die zijn gemeld bij het Yellow Card-systeem van het Verenigd Koninkrijk en vond duizenden meldingen van meerdere symptomen die “duidelijke signalen” zijn van neurodegeneratieve aandoeningen, schrijft childrenshealthdefense.org.

Terwijl de gevallen zich opstapelen (445 op 9 juli) van de naar verluidt “zeldzame” neurologische aandoening Guillain-Barré syndroom bij mensen die een COVID-vaccin hebben gekregen – wat de trage Amerikaanse Food and Drug Administration (FDA) ertoe heeft gedwongen een waarschuwingsetiket toe te voegen aan de injectie van Johnson & Johnson (J&J) – waarschuwen wetenschappers dringend voor een mogelijke tsunami van andere soorten neurologische letsels.

Immunoloog J. Bart Classen, voormalig contractwetenschapper bij het National Institutes of Health (NIH) en eigenaar van Classen Immunotherapies, een biotechnologiebedrijf in Maryland, heeft in februari een artikel gepubliceerd waarin wordt geschetst hoe boodschapper-RNA (mRNA) COVID-vaccins kunnen leiden tot de ontwikkeling van prionziekten en andere chronische ziekten.

Prionziekten of “prionachtige” ziekten zijn onder meer de ziekten van Alzheimer, Parkinson, amyotrofische laterale sclerose (ALS) en multiple system atrophy (MSA). Kenmerkend voor deze neurodegeneratieve ziekten is de vorming en clustering van verkeerd gevouwen eiwitten in het zenuwstelsel.

De conclusies van Classen van februari waren gebaseerd op de analyse van RNA uit de Pfizer-injectie.

Nu heeft Classen een tweede document gepubliceerd over de risico’s van prionziekten, dat is gebaseerd op feitelijke gegevens over ongewenste voorvallen in het Verenigd Koninkrijk na vaccinatie met de COVID-vaccins van AstraZeneca of Pfizer.

Uit deze gegevens blijkt dat het risico van neurodegeneratieve bijwerkingen verre van theoretisch is. In feite geeft het AstraZeneca-vaccin al een veiligheidssignaal af voor de ziekte van Parkinson, en het Pfizer-vaccin zal daar wellicht niet ver achter zitten.

Duidelijk signaal

De analyse van Classen is gericht op gegevens over ruwweg zes maanden (tot medio juni 2021) voor twee van de experimentele COVID-injecties die momenteel in het VK zijn toegestaan – het Oxford-AstraZeneca-vaccin dat gebruik maakt van genetisch gemanipuleerde adenovirussen en het Pfizer-BioNTech-vaccin dat berust op met lipiden ingekapseld synthetisch mRNA. (Wegens onvoldoende gegevens kon Classen het Moderna-vaccin niet in de lijst opnemen).

Het Yellow Card-systeem van de Britse regering voor het melden van bijwerkingen ordent de gegevens per orgaansysteem en symptoom of ziekte.

Hoewel beide vaccins tot doel hebben de productie van coronavirus spike-eiwit en verwante antilichamen in de ontvanger te stimuleren, zijn de twee injecties “zeer verschillend in hun samenstelling”, aldus Classen.

  Hier meet de Duitse politie de corona-afstand met een duimstok

Dit zou de eerste verrassende bevinding kunnen verklaren die het onderzoek van Classen naar de gegevens over bijwerkingen heeft opgeleverd: tot nu toe zijn er in het VK 3,55 keer meer bijwerkingen gemeld voor de AstraZeneca-injectie dan voor de Pfizer-injectie (745.965 vs. 210.168). Elke AstraZeneca-rapportage beschrijft gemiddeld 3,63 bijwerkingen, tegenover gemiddeld 2,84 bijwerkingen per Pfizer-melding.

Dit algemene patroon geldt ook voor “Zenuwaandoeningen”, met 4,14 maal zoveel meldingen van dergelijke reacties voor de AstraZeneca-prik als voor de Pfizer-prik (statistisch significant op p=0,00001-niveau).

Binnen de categorie “Zenuwaandoeningen” vertonen de ziekte van Parkinson reacties een “zeer significante en specifieke toename … in de AstraZeneca-rapporten vergeleken met de Pfizer-vaccinrapporten”.

De statistisch significante bevindingen omvatten:

 • 185 gemelde Parkinson-reacties na AstraZeneca-vaccinatie versus 20 voor de Pfizer-injecties (voornamelijk geïdentificeerd via een specifiek symptoom genaamd “Freezing Phenomenon”).
 • 9.288 versus 937 meldingen van tremor (een ander mogelijk Parkinson-symptoom) voor respectievelijk AstraZeneca en Pfizer.
 • 58 versus 4 meldingen van slaapstoornissen (een kenmerkend symptoom van een prionziekte die “fatal familial insomnia” wordt genoemd).

Classen beschrijft deze bevindingen als een “duidelijk signaal van een specifieke prionziekte, namelijk de ziekte van Parkinson”, en merkt op dat de bevindingen biologisch plausibel zijn omdat zij consistent zijn met wat bekend is over het pathogene spike-eiwit van het coronavirus.

Bovendien komen de opvallende symptomen van verstarring, tremor en slaapstoornissen overeen met de “algemeen aanvaarde pathofysiologie van de prionziekte”.

Versneld ziekteproces?

Gewoonlijk denken wetenschappers dat het jaren (of zelfs decennia) duurt voor de abnormale vouwing van bepaalde eiwitten tot prionziekte leidt. Hoe kon Classen dan een “duidelijk signaal” voor de ziekte van Parkinson ontdekken, slechts enkele maanden na de uitrol van de vaccins?

Classen geeft verschillende verklaringen die elkaar niet noodzakelijk uitsluiten. Ten eerste suggereert hij dat COVID-vaccins de ziekteverloop zouden kunnen versnellen bij personen die ofwel reeds subklinische prionziekte hebben, ofwel een milde prionziekte hebben die niet naar behoren is gediagnosticeerd.

Bovendien zijn er aanwijzingen dat het vaccin spike-eiwit kan leiden tot misvouwing van essentiële RNA/DNA-bindende eiwitten, TDP-43 en FUS genaamd, en een toxische “kettingreactie” kan katalyseren.

Het vaccin spike-eiwit kan er ook voor zorgen dat eiwitten “waaronder [normale] prionen die zich al in cellen bevinden” abnormale stolsels vormen (Lewy lichaampjes genoemd) die kunnen resulteren in een “relatief snelle celdood”. Onderzoek heeft de ontwikkeling van Lewy lichaampjes aangetoond bij apen die zijn blootgesteld aan SARS-CoV-2. Lewy lichaampjes “veroorzaken sommige of alle motorische symptomen van de ziekte van Parkinson”.

Juist omdat het spike-eiwit zo snel abnormale eiwitklontering in gang kan zetten, speculeert Classen dat dit “een vrij snelle opsporing van prionziekten na immunisatie mogelijk zou kunnen maken”.

Tegelijkertijd waarschuwt Classen dat gebrekkige meldingssystemen voor ongewenste bijwerkingen er waarschijnlijk niet in zullen slagen neurodegeneratieve ziekten op te sporen die zich pas na langere tijd ontwikkelen. De meeste meldingen van ongewenste bijwerkingen van vaccins hebben betrekking op acute gebeurtenissen, zegt hij, terwijl weinig bijwerkingen die “jaren of decennia na de toediening van een geneesmiddel optreden, ooit worden gemeld”.

Bovendien zijn de symptomen van prionziekten vaak niet-specifiek of overlappen ze met andere aandoeningen, waardoor de diagnose moeilijk te stellen is en onderrapportage waarschijnlijk is.

  Vanaf de leeftijd van 13! Lange lijst van "plotseling" overleden of ernstig zieke sporters

Om deze en andere redenen suggereert Classen dat de klinische relevantie van zijn bevindingen “in omvang veel groter” zou kunnen zijn dan het Parkinson-signaal dat hij in de gegevens van de Yellow Card kon opsporen.

Pfizer reacties wachten in de coulissen?

Classen maakt er een punt van te verklaren dat zijn analyse “niet bedoeld is om aan te geven dat het ene COVID-vaccin veiliger is dan het andere met betrekking tot de prionziekte”.

Classen verklaart:

“Onevenwichtigheden in het aantal vastgestelde reacties … kunnen verklaard worden door de opvallende verschillen in samenstelling van de twee vaccins waardoor het ene vaccin sommige prionziekten sneller kan induceren. Het AstraZeneca-vaccin … kan zich in sterkere mate in het maag-darmstelsel concentreren, waardoor het spike-eiwit sneller via de nervus vagus naar de hersenen wordt getransporteerd. Daarentegen kan het Pfizer mRNA-vaccin op de lange termijn meer TDP-43 en FUS aanzetten tot de vorming van prionen en leiden tot meer prionziekte”.

Een andere verklaring waarom er meer bijwerkingen en meldingen zijn geweest voor de AstraZeneca-injectie dan voor die van Pfizer, zou te maken kunnen hebben met het aantal vaccindoses van elk type dat in het VK is toegediend. Classen was niet in staat om na te gaan welk aandeel van het totaal aantal doses aan elk bedrijf kan worden toegeschreven. Vanaf medio juli had het VK echter evenveel doses (100 miljoen) besteld bij beide vaccinproducenten.

Prionziekte, Guillain-Barré en wat nog meer?

De COVID-vaccins zijn lang niet de enige vaccins die het zenuwstelsel aantasten. Onder de bijna 400 bijwerkingen die in de bijsluiters van de kindervaccins in de VS worden beschreven, komen veel symptomen voor die als neurologische problemen worden beschouwd. Deze symptomen omvatten duizeligheid, hoofdpijn, gevoelloosheid, evenwichtsstoornissen, spierzwakte, verlamming, toevallen, visuele veranderingen, slaapstoornissen en tremoren.

  Studie: Vaccinatie biedt "geen zinvolle bescherming" tegen langdurige COVID

En lang voor COVID-19 vermeldden de bijsluiters van ten minste 20 andere vaccins het Guillain-Barré-syndroom (een aandoening waarbij het immuunsysteem de zenuwen aanvalt) als een bijwerking die werd gemeld tijdens klinische proeven of na het op de markt brengen.

Sommige mensen herstellen van de zwakte, tintelingen en verlammingen die kenmerkend zijn voor Guillain-Barré – maar in 4 tot 7% van de gevallen leidt het syndroom tot de dood. Toen de FDA medio juli een Guillain-Barré-waarschuwing toevoegde voor het J&J COVID-19-vaccin, liet het agentschap de wereld dus met tegenzin weten dat sommige ontvangers van COVID-vaccins ernstige of fatale neurologische gevolgen kunnen verwachten.

Bijna een vierde (23%) van de ontvangers van COVID-vaccins die reageerden op een Economist/YouGov-enquête in juli (tabel 13) meldden “negatieve reacties op het vaccin” te hebben ondervonden, waarmee de reeks bewijzen waaruit blijkt dat COVID-injecties een ongekende ramp zijn nog werd vergroot.

Was dit de reden waarom de perschef van het Witte Huis, Jen Psaki, die onlangs jonge mensen aanspoorde om COVID-injecties te krijgen, een zich Freudiaans versprak en verklaarde dat “deze vaccins … je nog steeds kunnen doden, zelfs als je jonger bent dan 27 jaar”?

Nu Pfizer zich opmaakt om toestemming te vragen voor het uitrollen van zijn experimentele injectie aan 5-11 jarigen, terwijl het een prioriteitsbeoordeling van de FDA krijgt voor volledige toelating in de VS, zou het goed zijn om aandacht te besteden aan de dringende waarschuwing van Classen over nadelige neurologische gevolgen op de korte en langere termijn.

Zoals Classen stelt, hebben de politici en volksgezondheidsfunctionarissen die hardhandig COVID-vaccins promoten “een slechte staat van dienst als het gaat om de bescherming van de gezondheid van het publiek”.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Nieuwe studie trekt vaccins in twijfel: voordelen vrijwel onherkenbaar, potentieel voor schade grootVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelMassale protesten over de hele wereld tegen coronarestricties
Volgend artikelItaliaanse actrice waarschuwt dat 18 maanden na inname “vaccin” mensen als vliegen zullen sterven (UPDATE)
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

3 REACTIES

 1. Het is een gevecht tegen de humaneklok…kom in verzet anders ga je gewoon je kist ingespoten worden.
  Sinds lange tijd vanavond met diepe weerzin het npo/nos/rtl/nieuwsuur moerasnieuws bekeken….puur om te voelen(!) inkijk/aversie hetgeen getoond werd.
  Diep en diep triest, wat een BAGGER.
  Over covid etccccccc de bagger stroomt je tegenmoet als je het npo nieuws opendoet….
  Heel zelden dat ik deze bagger bekijk maar vanavond vond ik de moed in mij om ff te kijken….man oh man…diep en diep triest…de leugens ,de opgelegde texten, je ziet het gewoon.
  Dit soort journalisten/presentatoren zijn vet…mega…vet omgekocht en dienen een satanische meester, als je dan rtl nieuws bekijkt…zie je een soort slons met zaadvragende oogjes en natte doos half over een toog hangen met niets dan alleen achterlijke en stompzinnge verhaaltjes…. iq van 85?

 2. Dank je wel voor dit bericht. Ik weet nu dat ik me er niet aan hoef te wagen. Ik ga de TV aan gort slaan, als ik het zo lees. Echt vreselijk he… in de VS was het ook al zo; elke keer andere trutjes die ergens “expert” in zijn en met harde, knauwende stemmen de voorgegoten zinnetjes voorlazen. Gelukkig hebben we FN waar we nog intelligente berichten kunnen lezen. Wat is er toch mis met de hele klotewereld? Waarom doet het gros er aan mee? Ik denk dat het pure luiheid is omdat ze zo stom zijn als het achtereind van een varken. Er wordt nergens meer over nagedacht of het WAAROM van iets onderzocht. Fuckf ‘em all… laat ze dood vallen aan de gifspuit.

 3. Laat de ‘Covidianen’ lekker naar die bagger programma’s op de tv kijken en zich maar gauw ‘inoculeren’ met die teringzooi … de eerste, de tweede … de “boosters” … meer … opgeruimd staat netjes … niets gemist aan die hersenloze zaadcellen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in