© Kaja Reichardt op Unsplash

Er is een nieuwe, uitvoerige studie waarin verschillende bronnen en deskundigen en hun vastgestelde data zijn bekeken. De auteurs van de studie zijn Harald Walach, Rainer J. Klement, en Wouter Aukema, bericht Niki Vogt.

De gebruikte studies en bronnen zijn:

Poznan University of the Medical Sciences, Pediatric Hospital, 60-572 Poznan, Poland
Department of Psychology, University of Witten/Herdecke, 58448 Witten, Germany
Change Health Science Institute, 10178 Berlin, Germany
Department of Radiation Oncology, Leopoldina Hospital, 97422 Schweinfurt, Germany
Independent Data and Pattern Scientist, Brinkenbergweg 1, 7351 BD Hoenderloo, Nederland
Academisch Auteur: Academisch Redacteur: Ralph J. DiClemente
Studiemap: https://doi.org/10.3390/vaccines9070693

Deze zeer recente studie, gepubliceerd in het tijdschrift Vaccines (Vaccines 2021,9 (7), 693) door de drie hierboven genoemde wetenschappers en artsen uit Europa geeft een opsomming van de ernstige bezorgdheid over de veiligheid van COVID-vaccins. Het is een van de vele die goed onderbouwd zijn, maar waar de mainstream media geen aandacht aan schenken. Deze studie concludeert dat er een “gebrek aan duidelijk voordeel” is van de nieuwe, experimentele vaccins. Het punt van de studie: het zou een oproep moeten zijn aan “regeringen om hun vaccinatiebeleid te heroverwegen.”

Ik durf te wedden dat dat niet gaat gebeuren.

De studie berekende het aantal volledige vaccinaties (Number Needed to Vaccinate, NNTV) dat nodig zou zijn om één Covid-sterfgeval te voorkomen. Hiervoor werd gebruik gemaakt van een groot Israëlisch veldonderzoek. Met behulp van de ADR-databank (Adverse Drug Reaction) van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) en het Nederlandse nationale register (lareb.nl) konden de onderzoekers het aantal gevallen met ernstige bijwerkingen vaststellen, alsmede het aantal gevallen met dodelijke bijwerkingen als gevolg van een COVID-vaccin.

Daartoe schrijven de onderzoekers:

Voor het COVID-19 mRNA-vaccin dat door Pfizer op de markt wordt gebracht, varieert de NNTV (Number Needed to Vaccinate) om een geval van covid te voorkomen van 200 tot 700, terwijl de NNTV om een sterfgeval te voorkomen varieert van 9000 tot 50.000 (95%-betrouwbaarheidsinterval), met 16.000 als puntschatting. Het aantal gevallen waarin bijwerkingen optreden, is gerapporteerd als 700 per 100.000 vaccinaties. Momenteel zien we 16 ernstige ongewenste voorvallen per 100.000 vaccinaties, en het aantal dodelijke ongewenste voorvallen is 4,11/100.000 vaccinaties. Voor elke drie sterfgevallen die door inenting worden voorkomen, moeten we twee sterfgevallen door inenting accepteren. Dit gebrek aan duidelijke voordelen zou regeringen ertoe moeten aanzetten hun vaccinatiebeleid te heroverwegen.

Volgens de schattingen van de onderzoekers moeten we 4 dodelijke en 16 ernstige ongewenste bijwerkingen per 100.000 vaccinaties accepteren om het leven van 2-11 mensen per 100.000 vaccinaties te redden. Dit plaatst het risico tegenover het voordeel van COVID-vaccinatie in dezelfde omvang.

Op basis van de gegevens moet worden aangenomen dat ongeveer 16 gevallen per 100.000 toegediende vaccinaties ernstige bijwerkingen van het COVID-19-vaccin zullen ontwikkelen en dat ongeveer vier personen per 100.000 toegediende vaccinaties als gevolg van de vaccinatie zullen overlijden. Uitgaande van de puntschatting van NNTV = 16.000 (95% CI, 9000-50.000) om één COVID-19-gerelateerd sterfgeval te voorkomen, kunnen we voor elke zes (95% CI, 2-11) sterfgevallen die door vaccinatie worden voorkomen, rekening houden met vier sterfgevallen als gevolg van of gerelateerd aan vaccinatie. Simpel gezegd, als je drie Corona-doden door vaccinatie voorkomt, veroorzaak je twee vaccindoden.

Hoewel in de studie wordt gesteld dat COVID-19 vaccins doeltreffend zijn en infecties, ziekte en sterfte in verband met COVID kunnen voorkomen, moeten volgens de publicatie de daaraan verbonden kosten worden afgewogen. Veel mensen hebben bijvoorbeeld gevraagd: hoe groot is de kans dat ik ernstig ziek word en sterf aan een COVID-infectie?

  Drie prikken en je bent er geweest: Operatie Warpsnelheid, kanker en GENOCIDE

Dr. Jay Bhattacharya, MD, PhD, van de Stanford University School of Medicine zegt dat de overlevingskans voor mensen onder de 70 ongeveer 99,95 procent is. Bovendien, zegt hij, is COVID minder gevaarlijk voor kinderen dan griep. Dat is het resultaat van ongeveer 50 gepubliceerde studies en informatie waaruit blijkt dat meer kinderen in de VS aan griep zijn gestorven dan aan COVID. Hier is een door de WHO gepubliceerde meta-analyse waaraan dit cijfer is ontleend. In het cijfer is rekening gehouden met het feit dat waarschijnlijk veel meer mensen geïnfecteerd waren dan mogelijk was om op te testen.

Hoe gevaarlijk COVID uiteindelijk werkelijk is voor gezonde mensen, is gedurende de hele pandemie onderwerp van veel controverse geweest. Ook moet men, zoals uit de studie blijkt, voorzichtig zijn met een “positieve” PCR-test. Een PCR-test kan niet bepalen of iemand infectieus is of niet. Uit een recente studie is gebleken dat ten minste 50% van de “positieve” gevallen hoogstwaarschijnlijk “vals-positieven” zijn.

Dat is het probleem met het testen van asymptomatische, gezonde mensen, vooral met een hoge cyclusdrempel (dat is het aantal verdubbelingsstappen van virale eiwitten in het monster). Daarom vragen veel wetenschappers en artsen aan volksgezondheidsfunctionarissen om het aantal gevallen en de aanwezigheid van infectie vast te stellen op basis van ziektesymptomen, en niet op basis van een PCR-test.

Wat betreft de gedocumenteerde 4 sterfgevallen per 100.000 vaccinaties en de vraag of dit werkelijk een significant aantal is, merken de onderzoekers op:

Het is moeilijk te zeggen, en het antwoord hangt af van hoe men de ernst van de pandemie beoordeelt en of de gangbare veronderstelling dat er weinig aangeboren immunologische afweer of kruisreactieve immuniteit is, waar is. Sommigen beweren dat we kunnen uitgaan van kruisreactiviteit van antilichamen tegen conventionele coronavirussen bij 30-50% van de bevolking. Dit zou kunnen verklaren waarom kinderen en jongeren zelden door SARS-CoV2 worden getroffen.

Natuurlijke immuniteit zou hier veel verklaren, want het is heel goed mogelijk dat meer dan een miljard mensen wereldwijd met covid besmet zijn, maar dat de meesten niet ziek zijn geworden. Betekent dat dat ze deze natuurlijke immuniteit hebben? Wat gebeurt er als eerder besmette mensen het vaccin nemen? Wat doet dat met hun natuurlijke immuniteit? Het onderzoek dat suggereert dat natuurlijke immuniteit tientallen jaren of zelfs een heel leven kan duren, is behoorlijk sterk. Mensen die in 2002-2003 ziek waren van SARS zijn er daarna levenslang immuun voor, en het lijkt erop dat ze dat voor Covid zijn omdat het SARS-CoV2-virus, zoals de naam al aangeeft, zeer nauw verwant is aan het SARS-virus van toen.

Naast sterfgevallen en bijwerkingen als gevolg van het vaccin zijn er ook andere gezondheidsproblemen aan de orde gesteld:

Uit de studie:

Uit een recente experimentele studie is gebleken dat het SARS-CoV2 spike-eiwit voldoende is om endotheelschade (vaatbeschadiging) te veroorzaken. Dit biedt een mogelijke oorzakelijke verklaring voor de ernstigste en meest voorkomende bijwerkingen, namelijk vasculaire problemen zoals trombotische voorvallen. De vector-gebaseerde COVID-19 vaccins kunnen oplosbare spike-eiwitten produceren die de potentiële plaatsen van beschadiging vermenigvuldigen. Het spike-eiwit bevat ook delen die zich kunnen binden aan cholinerge receptoren, waardoor cholinerge anti-inflammatoire routes worden belemmerd en ontstekingsprocessen toenemen. In een recent overzichtsdocument worden verschillende andere mogelijke bijwerkingen van COVID-19 mRNA-vaccins opgesomd die ook later kunnen optreden dan de hier behandelde observatieperioden. Gezien dit feit en het grotere aantal ernstige bijwerkingen dat reeds is gemeld, moet de huidige beleidstrend om kinderen te vaccineren bij wie het risico om COVID-19 op te lopen zeer gering is, worden heroverwogen.

Deze bezorgdheid over de proliferatie van de spike-eiwitten – schadelijk voor de bloedvaten, zoals hierboven is opgemerkt – die onze eigen lichaamscellen na vaccinatie geacht worden te produceren, en dat ook doen, is onlangs bevestigd door Byram Bridle, een virusimmunoloog aan de Universiteit van Guelph. Byram Bridle heeft onlangs een gedetailleerd verslag gepubliceerd over de veiligheidsproblemen rond de COVID-vaccins.

  Nano-Technologie in Covid injecties - Het is voor communicatie, het is technologisch parasitisme

Het verslag is bedoeld als leidraad voor ouders bij hun beslissing of zij hun kind al dan niet tegen COVID-19 willen laten vaccineren. Bridle bracht het document naar buiten namens honderd andere wetenschappers en artsen die deel uitmaken van de Canadese COVID Care Alliance en ernstige bedenkingen hebben bij de covid-vaccinatie van kinderen. Maar zij willen niet in het openbaar “uitkomen” uit angst voor represailles. Byram kreeg, net als vele anderen, te maken met harde aanvallen en kritiek. Ze zijn onderworpen aan factchecking door Facebook derde partij factcheckers.

Een recent artikel van journaliste Laurie Clarke in het British Medical Journal laat zien hoe fel de censuur is geworden: Facebook heeft tot nu toe ten minste 16 miljoen van dergelijke ongewenste inhoud verwijderd en nog eens 167 miljoen gemarkeerd met waarschuwingen. YouTube heeft bijna 1 miljoen video’s verwijderd met betrekking tot naar verluidt “gevaarlijke of misleidende covid-19 medische informatie”.

Een ander belangrijk feit is dat slechts een klein deel van de bijwerkingen van vaccins zelfs maar wordt gemeld aan databanken met “ongewenste bijwerkingen”. De auteurs halen verschillende bronnen aan die dit aantonen, en dat deze onderrapportage kan oplopen tot gemiddeld 95 procent. Dit doet de vraag rijzen hoeveel sterfgevallen en bijwerkingen van COVID-vaccins helemaal niet zijn gemeld. Bovendien, als er schade op lange termijn is, worden dergelijke sterfgevallen, die zich veel later voordoen, ook als late gevolgen van het vaccin erkend en gedocumenteerd? Waarschijnlijk niet.

Dit is niet de enige studie ooit die duidelijk maakt dat een groot aantal schadegevallen door Covid-vaccins hoogstwaarschijnlijk niet wordt gerapporteerd. Uit een door het Federal Agency for Health Care Research (HHS) uitgevoerde pilotstudie bleek dat één op de 39 vaccins in de Verenigde Staten een of andere vorm van vaccinschade veroorzaakte, wat schokkend is omdat de bewering altijd één op een miljoen was. Het is ook schokkend dat gevaccineerden die vaccinletsel oplopen door het COVID-19-vaccin geen recht hebben op schadevergoeding uit het Vaccine Injury Compensation Program (VICP) zolang COVID nog een “noodsituatie” is. Dit is niet alleen het geval in de VS, maar ook in Europa. Vaccinatie is officieel een vrijwillige deelname aan een vaccinexperiment en de regeringen hebben de farmaceutische bedrijven vrijgesteld van elke aansprakelijkheid. Er wordt verondersteld dat de overheidsorganisaties de schade van vaccins vergoeden, maar de realiteit van de werkelijke gevallen toont aan dat dit een lang, moeilijk proces zal worden.

  Koning, Keizer, Admiraal... Prinses van Kent krijgt bloedklonter na inenting AstraZeneca-'vaccin'

In de tabel hieronder vindt u de meest recente gegevens van het Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) van de CDC (het Amerikaanse equivalent van het Robert Koch Institute). Deze VAERS cijfers zijn zwaar bekritiseerd. Facebook factcheckers beweren consequent dat er geen bewijs is dat het vaccin daadwerkelijk de oorzaak was van deze vaccinatieverwondingen.

Andere wetenschappelijke artikelen waarschuwen voor gevaarlijke bijwerkingen en langetermijneffecten. Een studie gepubliceerd in oktober 2020 in het International Journal of Clinical Practice stelt:

COVID-19 vaccins, die zijn ontworpen om neutraliserende antilichamen op te wekken, kunnen de ontvangers van het vaccin overgevoeliger maken voor ziektes die ernstiger zijn dan wanneer zij niet waren gevaccineerd. Vaccins tegen SARS, MERS en RSV zijn nooit eerder onder het publiek gebracht en de gegevens die bij de ontwikkeling en het testen van deze vaccins zijn verkregen, wijzen op een ernstig mechanistisch probleem: dat vaccins die empirisch zijn ontwikkeld volgens de traditionele aanpak (bestaande uit de ongemodificeerde of minimaal gemodificeerde virale coronavirus spike-eiwitten om neutraliserende antilichamen op te wekken), of zij nu bestaan uit eiwit, een virale vector, DNA of RNA, en ongeacht de toedieningsmethode, de COVID-19-ziekte kunnen verergeren door antilichaam-afhankelijke versterking (ADE). Dit risico is zo verborgen in de protocollen van klinische proeven en de formulieren voor geïnformeerde toestemming voor lopende COVID-19-vaccinproeven, dat het onwaarschijnlijk is dat de patiënten naar behoren worden geïnformeerd over dit risico, en dat van de proefpersonen in deze proeven geen echt geïnformeerde toestemming kan worden verkregen.

In een nieuw onderzoeksartikel, gepubliceerd in Microbiology & Infectious Diseases, geeft veteraan-immunoloog J. Bart Classen uiting aan een soortgelijke bezorgdheid door te schrijven dat “op RNA gebaseerde COVID-vaccins het potentieel hebben om meer ziekte te veroorzaken dan de COVID-19-epidemie”.

Classen publiceert al tientallen jaren artikelen waarin hij onderzoekt hoe vaccins kunnen leiden tot chronische ziekten zoals diabetes type 1 en type 2 – niet onmiddellijk, maar drie of vier jaar later. In dit laatste werk waarschuwt Classen dat op RNA gebaseerde vaccintechnologie kan leiden tot “nieuwe potentiële mechanismen” van bijwerkingen van vaccins die pas na jaren aan het licht komen. Het aantal deskundigen op dit gebied dat is gecensureerd en verguisd omdat zij hun kritische mening over dit onderwerp hebben gegeven, is ongekend. In maart bijvoorbeeld werd epidemioloog en vaccinatiedeskundige Dr. Martin Kulldorff van Harvard gecensureerd op Twitter omdat hij zijn mening deelde en postte dat niet iedereen het COVID-vaccin hoeft te nemen.

Ook dit onderzoek zal onder het tapijt worden geveegd, omdat het aantoont dat zelfs met de huidige gegevens de voordelen van het vaccin niet opwegen tegen de mogelijke nadelen. Mochten de ernstige late bijwerkingen en de schade op lange termijn zich daadwerkelijk voordoen, dan zal de vaccinatiecampagne een wereldwijde ramp worden.


Copyright © 2021 door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Pas op voor Covid PCR-tests en de meedogenloze “Vaccineer Vaccineer Vaccineer”-campagneVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelGreat Reset Klaus Schwab’s WEF geeft een gids uit over hoe het publiek te dwingen en te manipuleren om het COVID-19 vaccin te nemen
Volgend artikelWaarom worden zoveel mensen per ongeluk geïnjecteerd met zoutoplossing in plaats van COVID-vaccins?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

7 REACTIES

 1. Maar waar blijft de studie naar het bestaan van dit hele nepvirus? Al die overdreven studies, iedereen kan zien dat er tigduizenden mensen doodgaan door die gifspuiten, hou toch op met je studies. En ook hier wordt er zomaar van uit gegaan dat er een coronavirus bestaat. Leuk weer zo’n studie, kost weer genoeg, zijn weer mensjes uren aan het schrijven, maar de basis moet zijn. Virus? Bewijs! Geen bewijs? Geen virus! ER is gewoonweg geen virus, er gaan wat vooral oude mensen met diverse onderliggende ziektes dood aan een door de natuur verzonnen humane manier om het einde in te luiden en dat noemen wij griep. Elk jaar weer, jaar in jaar uit ongeveer evenveel procentueel gezien en dat hoort bij leven en dood. Mensen moeten eens leren acepteren dat er een einde komt en je niet eeuwig kunt leven. Stop toch met deze hele virusonzin, doe NORMAAL en LEEF!

 2. Het vaccin werkt niet. Wanneer alleen gevaccineerden of negatief geteste mensen mogen vliegen en feesten (op officiële feesten) en er komt toch een uitbraak op die feesten

  https://www.msn.com/nl-nl/entertainment/nieuws/vriendengroep-test-massaal-positief-na-feest-in-twentse-disco/ar-AALGC6o?ocid=msedgntp

  dan kan dat 4 oorzaken hebben
  – er wordt gesjoemeld
  – de testen werken niet
  – de gevaccineerden verspreiden het
  – het is onzin en slechts een fals-flag om een nieuwe lockdown af te funderen

  Welke zal het zijn?

  • Testen beschermen niet. Ze zijn enkel een momentopname. Wanneer men net besmet geraakt is en dan een PCR-test afneemt zal die toch negatief uitvallen. Had men er eentje een paar dagen later afgenomen wanneer het virus zich in het lichaam heeft kunnen vermenigvuldigen, dan zou die positief resultaat geven.

   • Je mist m’n punt Joke. Wanneer ik zo’n feestje bezoek wordt ik getest want ik ben niet gevaccineerd. Ja natuurlijk is dat maar een momentopname afgenomen met een onbetrouwbare testmethode. Maar ik ben op dat moment negatief. Ben ik positief mag ik niet binnen. Bij gevaccineerden, die ook positief kunnen zijn, wordt niet getest, die hoeven alleen maar die QR code te laten zien. Het grootste risico loop ik dus met de gevaccineerden en met hen die vaccin-fraude hebben gepleegd. Maar dat is nog steeds niet mijn punt.

    De regering verkoopt ons een optie. Het liefst zouden ze zeggen dat alleen gevaccineerden binnen mogen omdat die “veilig” zijn. Maar daar zijn we nog niet murw genoeg voor en dwingen mag nog niet. Dus mogen ook geteste mensen binnen. Zo ben je dus toch een slaaf van Hugo. Dat is veilig zo stelt men bij de regering vaccineren of testen.

    Toch is er een uitbraak. Dat zegt dus dat de regering ongelijk heeft. Ongelijk over wat? Over dat de PCR testen niet deugen? Dat gaan ze niet toegeven. Hun hele casus rust op die PCR testen. Over dat vaccineren niet deugt. Dat geven ze waarschijnlijk eerder toe maar is toch een heikel punt. Fraude, daar hebben ze zelf geen schuld aan. Dat is mooi want dan kunnen ze de ongevaccineerden die via fraude zijn binnengedrongen de schuld geven.

    Frontnieuws heeft al heel handig een artikel geplaatst over fraude met de vaccinaties. Dat gaan ze lekker gebruiken denk ik. En zo blijft de malle molen lekker doordraaien.

    Of het is gewoon niet waar, er zijn geen extra besmettingen, wat in principe ook kan want die testen zijn immers ondeugdelijk (of ze verzinnen gewoon een uitbraak) en gaan waarschijnlijk roepen dat alleen gevaccineerden nog binnen mogen omdat het testen van tevoren niet effectief genoeg is.

 3. Ja ze lezen niet goed, half,
  plaatsen het in het verkeerde contest snappen totaal niets van virussen..enz enz enz………
  We kunnen ze missen als kiespijn

 4. Ik kan alleen maar dit zeggen : stoppen met die onzin.
  Niet meer testen en pleur die experimentele injecties in de vuilverbranding. Alles grote bullshit.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in