Een jaar geleden kondigden twee van de topambtenaren bij de FDA, die hun functie tientallen jaren hadden bekleed, abrupt aan dat zij ontslag zouden nemen. Gezien het belang van hun posities, waren deze ontslagnemingen een politieke aardbeving toen zij plaatsvonden (N.B.: alle bronnen voor deze screenshots zijn gelinkt binnen de afbeeldingen), schrijft A Midwestern Doctor.

De ambtenaren noemden de ongepaste betrokkenheid van de CDC bij de goedkeuringsprocedure voor vaccins en de sterke druk van de Biden-regering op hen om boosters goed te keuren als de basis voor hun ontslag. Velen speculeerden echter dat het was omdat zij zich er ten volle van bewust waren hoe rampzalig de goedkeuring van hun COVID-vaccins was, en dat hun besluit om ontslag te nemen ingegeven was door de wens om zich te beschermen tegen de juridische aansprakelijkheid van hun besluit om de vaccins goed te keuren.

Sindsdien zijn er allerlei tekenen (waaronder verklaringen van ingewijden aan de media) naar voren gekomen dat de leiding van de CDC, NIH en FDA de steun van hun personeel is kwijtgeraakt, dat gedemoraliseerd is geraakt door het onwetenschappelijke en schadelijke beleid dat zij moeten volgen. De onafhankelijke waakhondgroep van het Congres, de GAO, heeft bijvoorbeeld gedocumenteerd dat veel leden van deze departementen corrupte politieke inmenging hebben waargenomen, waardoor wetenschappelijk bewijs werd genegeerd bij het uitstippelen van het beleid dat bepalend was voor de reacties op de COVID-19 pandemie. Ik beweer dat deze “politieke inmenging” de hoofdoorzaak was van het disfunctioneren van onze reactie op de pandemie, en ik heb een driedelige serie gemaakt waarin ik dit argument onderbouw, in de hoop dat het ertoe bijdraagt dat soortgelijke fouten in de toekomst voorkomen kunnen worden.

De dominostenen beginnen te vallen

Uit het niets, op 22 juli, gaf Deborah Birx (de persoon die volgens mij het meest verantwoordelijk was voor de rampzalige COVID-19 reactie, door fanatiek aan te dringen op de lockdowns en de vaccins) toe dat de vaccins een zwendel waren.

Niet lang daarna (elf dagen geleden) draaide de CDC plotseling hun aloude heilige pandemie-beleid terug (d.w.z. het discrimineren van de ongevaccineerden of het eisen van sociale distantie) dat onze instellingen alle kritiek op verboden hadden, inclusief sommige die aan het absurde grensden, zoals maskeren en sociale distantie bij het verrichten van intieme lichamelijke relaties. Er zij op gewezen dat de CDC in het verleden soortgelijke onzinnige richtlijnen voor andere infectieziekten heeft aanbevolen (waar doorgaans geen aandacht aan werd besteed; el gato malo geeft hier een uitstekend overzicht), maar voor zover ik weet waren die recente gebeurtenissen de eerste keer dat de CDC ooit haar eigen richtlijnen heeft herroepen.

In een artikel dat ik onmiddellijk na de aankondiging schreef, voorspelde ik, op grond van mijn inzicht in het nationale PR-apparaat, dat de uniforme berichtgeving erachter in de mainstream media (waaronder een plotselinge bereidheid om de CDC te bekritiseren) betekende dat er plotseling een beleidsbeslissing op topniveau was genomen om te pivoteren op de pandemierespons.

Zes dagen later deed het CDC een meer formele aankondiging over dit onderwerp (waarbij ook bekend werd gemaakt dat de zeer invloedrijke leden van de Senior Executive Service, een zeer invloedrijke afdeling van leidinggevenden binnen de federale regering, onlangs een vernietigend intern onderzoek van het agentschap hadden afgerond).

Anthony Fauci

Als men de carrière van Fauci bekijkt, is het heel duidelijk dat hij enorm veel werk heeft verzet om zich te positioneren als een van de machtigste mensen in Amerika, en hij heeft dat gedaan door de controle over ons openbaar wetenschappelijk apparaat over te nemen en het uit te verkopen aan de farmaceutische (en biotech) industrie. Macht is verslavend, en alles wijst erop dat Fauci niet van plan was het ooit los te laten (dit is een deel van de reden waarom hij voortdurend liegt).

Omdat Fauci rechtstreeks verantwoordelijk was voor veel van wat er met COVID-19 gebeurd is, is er een beweging geweest om hem te ontslaan, die door Rand Paul op de spits gedreven is.

De mainstream media hebben op hun beurt onvermoeibaar gewerkt om Fauci te verdedigen tegen beschuldigingen van onbehoorlijk gedrag.

Fauci is er steeds op blijven hameren dat hij zijn functie nooit zou verlaten (“absoluut, ondubbelzinnig”).

 

Toen liet hij vorige maand uit het niets doorschemeren dat hij in 2024, aan het eind van de ambtstermijn van Biden, misschien van functie zou veranderen.

En vandaag… neemt hij ontslag.

Wat betekent dit?

Ik vermoed dat ten minste één van de drie volgende scenario’s zich voordoet:

• De federale regering (en de deep state) heeft plotseling besloten dat zij een einde moesten maken aan COVID-19 en maakt een volledige ommekeer in dit beleid. Bedenk dat de taal in veel van de nieuwsartikelen die ik heb doorgenomen (zoals Fauci’s verklaring van 11/14/21 hierboven) stellen dat deze acties worden ondernomen vanwege de arbitraire beslissing dat de pandemie “voorbij” is.

• Uit opiniepeilingen is gebleken dat de huidige reactie op de pandemie niet langer houdbaar is (hetzij wegens de economische kosten ervan, hetzij wegens de afkeuring van het beleid door het publiek, hetzij wegens het gebrek aan steun van het bedrijfsleven en de federale beroepsbevolking).

• De belangrijkste ambtenaren die bij de pandemiebestrijding betrokken zijn, maken zich nu ernstig zorgen over de strafrechtelijke aansprakelijkheid die zij zullen krijgen voor hun medeplichtigheid aan de pandemiebestrijding en het opdringen van de vaccins aan het publiek, en volgen een strategie van aftreden, zodat, wanneer de verontwaardiging van het publiek explodeert, de aandacht van het publiek (en de aandacht voor strafrechtelijke aansprakelijkheid) niet op hen gericht zal zijn, aangezien zij deze functies niet meer bekleden.

Ik vermoed dat deze scenario’s op hun beurt door het volgende worden veroorzaakt:

• Naarmate de tijd vordert, zullen de problemen met de vaccins duidelijker worden en moeilijker te negeren zijn. Dit is gedeeltelijk te wijten aan het feit dat ze feitelijk ontworpen zijn om te falen (dus naarmate de tijd vordert, zullen ze steeds minder effectief worden, totdat de gevaccineerden uiteindelijk een hoger risico op COVID-19 hebben dan de ongevaccineerden), en gedeeltelijk aan het feit dat de giftigheid van het vaccin (en het risico op plotseling overlijden) met de tijd toeneemt door de voortdurende synthese van spike-eiwit uit kunstmatig mRNA dat zich voortdurend verzet tegen metabolisatie in het lichaam.

• De beweging voor strafrechtelijke aanklachten tegen de daders, zoals Fauci, lijkt aan kracht te winnen. De juridische aanpak om deze misdaden in de toekomst te voorkomen is van cruciaal belang om te begrijpen en was het onderwerp van een recent artikel. De ambtenaren die de pandemiepolitiek en de COVID-19 vaccins aan het publiek hebben opgedrongen, zijn herhaaldelijk gewaarschuwd dat zij strafrechtelijk aansprakelijk kunnen worden gesteld voor hun daden. Ik heb nu goede hoop dat het tij voldoende is gekeerd dat zij zich nu ernstig zorgen maken over deze mogelijkheid.

• Wat er ook gedaan moest worden met de pandemie (zoals het inenten van een voldoende groot deel van de bevolking) is nu bereikt.

• Het politieke establishment verwacht dat er in november een populistische golf gekozen zal worden, die een serieus onderzoek zal instellen naar degenen die verantwoordelijk zijn voor COVID-19.

Wat moet er nu gebeuren?

Op dit ogenblik is het van cruciaal belang dat wij niet zelfgenoegzaam worden van de concessies van de federale regering; als wij dat wel doen, zullen de concessies waarschijnlijk verdwijnen en zal alles weer erger worden dan het was (dat is de blauwdruk die zij volgen). Deze concessies tonen veeleer aan dat het werk dat wij doen een grote impact heeft, en doordat deze instanties eindelijk toegeven dat zij keihard gelogen hebben, is er een kort venster ontstaan om veel verder te gaan in de richting van het beëindigen van het pandemisch-industrieel complex en het red pillen van het publiek. Het is nu de tijd om met uw omgeving te praten over wat er de afgelopen twee jaar gebeurd is; wij hebben er veel werk in gestoken om dit venster te creëren en wij moeten er zo goed mogelijk gebruik van maken zolang wij het nog hebben.

Bovendien is een van de belangrijkste dingen die op dit moment gedaan kunnen worden, dat er strafrechtelijke vervolging wordt ingesteld tegen de ambtenaren, zoals Fauci, die verantwoordelijk waren voor de pandemiereactie en de vaccinmandaten. Deze website (die via dit artikel wordt uitgelegd) is ontworpen om dat zo gemakkelijk mogelijk te maken. Als deze personen niet ter verantwoording worden geroepen, is het onvermijdelijk dat anderen in de toekomst in hun voetsporen zullen treden, en als wij nu niet iets doen, kan het in de zeer nabije toekomst opnieuw gebeuren.

Tenslotte geloof ik dat het kwaad een blijvend facet van de menselijke natuur is en dat, hoewel personen als Fauci rechtstreeks verantwoordelijk zijn voor veel van de problemen waarmee wij te maken hebben gehad, zij ook vervangbaar zijn. Dus zelfs als de huidige daders uit de macht worden gezet, zolang de huidige structuur die wij hebben blijft bestaan, zullen anderen hun plaats kunnen innemen en dezelfde misdaden begaan als zij hebben gedaan. Voor de geïnteresseerden heeft Robert Malone een uitstekende samenvatting geschreven van de problemen die de HHS teisteren en die niet zullen ophouden alleen maar omdat Fauci weggaat.

Om naar een positievere toekomst te gaan, zal de systemische corruptie en de moedwillige veronachtzaming van de individuele vrijheid binnen de regeringen aangepakt moeten worden. Dergelijke veranderingen zijn mogelijk, maar vereisen de politieke wil om ze door te voeren (die begint te ontstaan uit de wijdverspreide ontevredenheid over het beleid inzake de pandemie) en een duidelijk begrip van de institutionele structuren die ons op dit punt gebracht hebben.

Mijn hoop is dat de anatomie van de corruptie die ik in de medische takken van onze regering heb geschetst (hier, hier, hier, hier en hier) ertoe bijdraagt dat men zich bewust wordt van deze al lang bestaande problemen, en wat nog belangrijker is, dat wij eindelijk een punt hebben bereikt waarop de dingen die al tientallen jaren moesten veranderen, dat ook kunnen.

Ik dank ieder van u uit de grond van mijn hart voor het werk dat u gedaan hebt om een einde te maken aan de mandaten, en aan degenen onder u die geholpen hebben om de boodschappen die ik op dit platform heb opgesteld te delen. Als u er niet was geweest, zou ik niet kunnen doen wat ik hier doe.

In mijn volgende artikel (dat voor vandaag gepland was tot de aankondiging van Fauci), zal ik de fascinerende en gruwelijke geschiedenis van het Sudden Infant Death Syndrome bespreken, omdat dat nodig is om het ontstaan van het Sudden Adult Death Syndrome te begrijpen.

Intussen hoop ik dat wij allen een ogenblik kunnen nemen om te bidden voor deze prille medestander van Fauci. Ik kan me alleen maar voorstellen hoe moeilijk het aftreden van Fauci voor hem moet zijn (dit filmpje is echt; het is geen parodie):


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Zullen deze COVID-criminelen door een onafhankelijke rechtbank worden aangeklaagd?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelRusland verwerft internationale steun nu Westerse misdaden in Oekraïne aan het licht komen
Volgend artikelWetenschappers concluderen dat COVID vaccins het Immuunsysteem herprogrammeren waardoor Lymfocyten vitale organen aanvallen
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of Rutte.

21 REACTIES

 1. Ocherme da autistisch ventje, gehersenspoeld door zijn ouders en grote kans dat hij vandaag of morgen dood op bed ligt. Een flinke schop onder hun kont geven zulke ouders en hard genoeg dat ze het lang navoelen. Het kind is hier duidelijk een kind van de rekening. Zucht😡

 2. Misschien niet geheel on topic maar toch wel met raakvlak wil ik jullie attenderen op de video van Dr. Lee Merrit en Dr. Poornima Wagh welke op transitieweb is geplaatst vandaag echter er is daar ook een beknopte inhoudsopgave bijgezet en voor degenen die 2 uur kijken teveel vinden is dit misschien wel een oplossing.

  https://www.transitieweb.nl/vaccinaties/viroloog-dr-poornima-wagh-na-het-testen-van-2300-coronavaccins-mrna-en-spike-proteinen-zijn-flauwekul-de-vaccins-van-alle-fabrikanten-bevatten-identieke-giftige-chemische-componenten/

  Kijk zelf maar of jullie er iets aan hebben maar het leek me zinnig om dat hier even te vermelden!

  Groet

  Gladiator

  • Alweer dank voor de info. Komt steeds meer boven tafel of boven water. Ik krijg de indruk dat er hier en daar toch wat onrust begint te komen nu er steeds meer waarheden opduiken. Vraag me wel af of “conflict” wat nu uitgebreid in de MSM staat over verschil inzicht tussen regeringsleiders, werkelijk zo is, of dat het weer een spel is om boeren, burgers en buitenlui weer een rad voor de ogen te draaien.
   Zo langzamerhand zoek ik achter alles wat gebeurt een reden om de kluit weer te belazeren.

 3. Ontslag? Is een gemakkelijke oplossing.
  Ze zijn van de druk af.
  Maar strijden voor het goede doel? Ojeetje

  Zijn zij nu de “goeden” ? En zijn ze nu al hun imago aan het boetseren voor een nieuwe termijn in een nieuw ambitieus reset?

  • Het feit dat ze niet meer in functie zijn beschermt ze niet tegen eventuele gevolgen van hun acties. Dat kunnen ze dan wel denken, maar die vlieger gaat niet op

 4. Een zeer zieke video van een gedrogeerde man/jongen door zijn ouders , en het domme media die het uitzend. Mag hopen dat alle schuldigen worden bestraft aan deze genocide op de mensheid.
  Rutte en zijn cozotten mogen ze voor mij aan de takken hangen .
  De rest in US en Brussel.

 5. Heb maar 1 indruk
  Dit is weer afleiding, morgen heeft Fauci weer een ander verhaal, verdeel en Heers spel.
  Als je ziet hoe diepgeworteld deze samenzwering is wereldwijd ga ik niet juichen.
  In 1795 was er al op schrift ( feak?) een soort covid verhaal. ( trud i versteg en ) veel info Voor deze jaar periode. Idem de nieuwe wereld orde

 6. Heb maar 1 indruk
  Dit is weer afleiding, morgen heeft Fauci weer een ander verhaal, verdeel en Heers spel.
  Als je ziet hoe diepgeworteld deze samenzwering is wereldwijd ga ik niet juichen.
  In 1795 was er al op schrift () een soort covid verhaal. ( trud i versteg en ) veel info Voor deze periode. Idem de nieuwe wereld orde ; uiteindelijke doel – met minder mensen

 7. Gegevens boven water: KRUIPERS heeft’ de kamer, de Rechter en de burger belazert en bedondert voor eigenbelang en zelfverrijking Net als die FAUCI WHO OMT RIVM GGD Artsen Gezondheidzorg ziekenhuizen En noemt het ook wel Fantasie en leugens met moordende Praktijken tegen de mensheid met fantasie verhaaltjes Overal waar je die vaccins ziet Zo stink het overal waar dat Gif vaccins is met moordpraktijken!!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in