In een studie wordt beweerd dat bijna een kwart van de rechters van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens nauwe banden heeft met de NGO’s van Soros en niettemin beslissingen neemt over zaken waarbij NGO’s van Soros betrokken zijn.

Foto: European Court of Human Rights © CherryX / Wikimedia (CC BY-SA 3.0)

Zoals altijd als ik verslag uitbreng over studies, kijk ik ook naar de studie en ben ik vooral geïnteresseerd in wie de opdracht heeft gegeven en wie er voor heeft betaald. In dit geval is de studie afkomstig van het European Center for Law and Justice. Dit is een suborganisatie van het American Center for Law and Justice, een organisatie van evangelische christenen in de VS die strijden voor conservatieve waarden, waaronder een verbod op abortus. Maar deze NGO beperkt zich niet tot deze kwesties, ze komt ook op voor de mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting, schrijft Thomas Röper op Anti-Spiegel.

Toch heeft deze organisatie, als auteur van de ECLJ-studie ‘NGOS AND THE JUDGES OF THE ECHR, 2009 – 2019‘ (‘NGO’s en de rechters van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens 2009-2019’), mij argwanend gemaakt en heb ik de studie zorgvuldig bestudeerd. Daarover zo meer. Allereerst komen we tot het onderzoeksresultaat dat in het resumé van de studie (de samenvatting) te vinden is. Ik heb het uit het Engels vertaald.

Begin van de vertaling:

NGO’s hebben een toenemende invloed op en binnen internationale instellingen, met name binnen het systeem voor de bescherming van de mensenrechten.

Uit dit verslag blijkt dat ten minste 22 van de 100 vaste rechters die tussen 2009 en 2019 bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in dienst zijn geweest, voormalige vertegenwoordigers of werknemers zijn van zeven ngo’s die zeer actief zijn voor het Hof. Twaalf rechters zijn aangesloten bij het netwerk van de Open Society Foundation (OSF), zeven bij de Helsinki Comités, vijf bij de Internationale Commissie van Juristen, drie bij Amnesty International en één bij Human Rights Watch, Interights en het A.I.R.E. Centre. Het netwerk van de Open Society Foundation onderscheidt zich door het grootste aantal aangesloten rechters en door het feit dat het de overige zes in dit rapport genoemde organisaties financiert.

Sinds 2009 zijn er ten minste 185 gevallen geweest waarin ten minste één van deze zeven ngo’s officieel betrokken is geweest bij een procedure. In 88 zaken hebben rechters geoordeeld over zaken waarbij de NGO waarbij zij waren aangesloten, betrokken was. In het geval van Big Brother Watch tegen het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld, dat nog steeds in behandeling is bij de Grote Kamer van het Hof, zijn 10 van de 16 aanvragers NGO’s die worden gefinancierd door de Open Society Foundation en 6 NGO’s die als derde partij optreden. Van de 17 rechters die in de Grote Kamer hebben gezeten, zijn er 6 met de aanvrager verbonden.

In dezelfde periode waren er slechts 12 gevallen waarin een rechter zich uit een zaak terugtrok, blijkbaar vanwege een connectie met een NGO die bij de zaak betrokken was.

Deze situatie stelt de onafhankelijkheid van het Hof van Justitie en de onpartijdigheid van de rechters ter discussie en is in strijd met de regels die het Hof van Justitie op dit gebied oplegt. Dit is des te problematischer omdat de macht van het Hof uitzonderlijk groot is.

Het is noodzakelijk om de situatie te corrigeren. Daartoe moet met name meer aandacht worden besteed aan de selectie van kandidaten voor de ambten van rechter, om te voorkomen dat er activisten worden benoemd. In dit verslag worden ook oplossingen voorgesteld om de transparantie van de belangen en de banden tussen de eisers, de rechters en de NGO’s te waarborgen en om de nodige procedures te formaliseren.

Einde van de vertaling.

  Weerzinwekkend: Pedofiele kannibalenfoto's tentoongesteld in EU-parlement

Dit zijn zware beschuldigingen, die ik – voor zover ik dat kon – heb kunnen verifiëren. In de studie worden alle juryleden genoemd. Aangezien het rechters uit alle Europese landen zijn, vond ik hun biografieën niet in een taal die ik in elke zaak kon begrijpen. In het geval van de rechters voor wie ik biografieën vond die ik kon begrijpen, werden de beschuldigingen en de connecties van de rechters met de Soros Foundations bevestigd. Ik heb geen fout in het onderzoek gevonden, maar ik kan niet garanderen dat die er niet is.

De studie vermeldt op 25 pagina’s in detail welke juryleden verbonden waren met Soros. Sommige waren stichtende leden van zijn organisaties in verschillende landen. De verbanden liggen dus vrij dicht bij elkaar en worden in detail weergegeven in de studie op pagina 7 en 8.

Nu kan men van Soros en zijn doelen denken zoals men wil, en mijn kritische houding ten opzichte van hem en ook ten opzichte van zijn macht om via de media opinies te beïnvloeden is bekend. Maar zelfs als men denkt dat hij goed is, kan men het niet goedkeuren dat activisten die voor bepaalde doelen hebben gestreden en daarvoor goed zijn betaald, vervolgens als rechters bij het hoogste Europese Hof van Justitie beslissingen nemen die hun vroegere arbeidsethiek tenietdoen.

De geplande Afrikanisering van de EU – Er wordt een nieuwe samenleving opgebouwd

Op pagina 15 en 16 van het onderzoek worden voorbeelden gegeven van zaken waarin rechters moesten beslissen over zaken waarbij hun geassocieerde NGO’s betrokken waren. Een voorbeeld (vertaald uit het Engels):

Wat de Helsinki-comités betreft, waren zes van de zeven met de zaken belaste rechters bij deze organisaties betrokken, die als verzoekers of als derden bij de procedure betrokken waren. De rechters Yudkivska, Grozev, Garlicki, Karakaund en Kalaydjieva waren respectievelijk betrokken bij vier, zes, elf, zeven en twaalf zaken waarbij een commissie als derde partij betrokken was en bij vier, twee, acht, drie en negen zaken waarbij een commissie verzoekster was. Rechter Ikuta zat in twee zaken waar een commissie de derde partij was. Rechter Grozev hield zich bezig met het Bulgaarse comité, waarvan hij van 1993 tot 2013 oprichter en lid was.

Ik herhaal dat ik het onderzoek niet volledig heb kunnen controleren, maar in mijn research kon ik geen enkele fout in het onderzoek vinden. Dus als het onderzoek de waarheid spreekt, dan moeten we de uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, die direct of indirect van invloed zijn op Soros en zijn belangen, zeer zorgvuldig bekijken.

Ondanks Corona wordt de Afrikanisering van Europa in opdracht van de EU nog steeds doorgezet

Vorig artikelHaatobject Orbán: De mislukte poging om een dictatuur te verzinnen
Volgend artikelDeugvrouw wilde niet toegeven dat ze door een Afrikaan beroofd en mishandeld was – “ik ben tegen een muur gebotst”
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in