Het voornaamste doel van de Nuclear Posture Review (NPR) is het offensieve gebruik van kernwapens op bedrieglijke wijze te “rebranden” als een gerechtvaardigde verdedigingsdaad. De nieuwe criteria voor het gebruik van deze dodelijke massavernietigingswapens zijn opzettelijk misbruikt met de duidelijke bedoeling Washington groen licht te geven voor het gebruik en de proliferatie ervan, schrijft Mike Whitney.

Dienovereenkomstig hebben de warhawks van het Amerikaanse buitenlandse beleid het institutionele en ideologische kader opgezet dat nodig is om een nucleaire oorlog te lanceren zonder angst voor juridische represailles. Deze moeizame voorbereidingen zijn uitgevoerd met één doel voor ogen: het behoud van Amerika’s gestaag afbrokkelende positie in de wereldorde door de toepassing van extreem geweld.

Vladimir Poetin maakt zich zorgen. Zeer bezorgd.

In een recente persconferentie uitte de Russische president zijn bezorgdheid dat de Verenigde Staten mogelijk een nucleaire aanval op Rusland plannen. Natuurlijk zei Poetin het niet in zulke grove bewoordingen, maar zijn opmerkingen lieten er weinig twijfel over bestaan dat hij het daarover had. Dit is een deel van wat hij zei:

De Verenigde Staten hebben een theorie over een ‘preventieve aanval’… Nu ontwikkelen ze een systeem voor een ‘ontwapenende aanval’. Wat betekent dat? Het betekent het aanvallen van controlecentra met moderne high-tech wapens om het vermogen van de tegenstander om een tegenaanval in te zetten te vernietigen.”

Waarom zou Poetin tijd verspillen aan de verschillende theorieën die in de Verenigde Staten de ronde doen over buitenlands beleid, als hij niet bezorgd was dat deze ideeën uitvoerbaar waren?

De enige verklaring is dat Poetin zich zorgen maakt, en de reden dat hij zich zorgen maakt is dat hij weet dat deze ideeën (preemption en “disarming strike”) aanslaan bij het elitekader van machthebbers die in Washington over deze zaken beslissen. Poetin beseft waarschijnlijk dat er in Washington een aanzienlijke achterban is die het gebruik van kernwapens steunt en gelooft dat deze essentieel zijn voor het behoud van de “op regels gebaseerde orde”. Kortom, Poetin gelooft dat deze ideeën “uitvoerbaar” zijn en daarom heeft hij zijn bezorgdheid geuit.

Laten we dus eens nadenken over het punt dat Poetin probeert te maken. Hij zegt dat de VS stilzwijgend een preventief “first strike”-beleid steunen, dat wil zeggen dat als de VS zich voldoende bedreigd voelen, zij het recht opeisen om kernraketten te lanceren op een vijand, ongeacht of die vijand de Verenigde Staten heeft aangevallen of niet.

Klinkt dat redelijk voor u?

En hoe zit het met Rusland; steunt Rusland hetzelfde beleid?

Nee. De Russische nucleaire doctrine sluit uitdrukkelijk het eerste gebruik van kernwapens uit. Rusland zal geen eerste aanval uitvoeren. Punt. Rusland zal alleen kernwapens gebruiken als vergelding en alleen in het geval van een “existentiële bedreiging”. Met andere woorden, Rusland zal kernwapens alleen gebruiken als laatste redmiddel.

De Amerikaanse nucleaire doctrine is het tegenovergestelde van die van Rusland, omdat de VS hun goedkeuring van een eerste aanval niet zullen opgeven. En wat nog verontrustender is, is dat de Amerikaanse doctrine zo sterk is uitgebreid dat er bijna alles onder kan vallen. Bijvoorbeeld, volgens de onlangs uitgebrachte Nuclear Posture Review (NPR) kunnen kernwapens worden gebruikt: “in extreme omstandigheden om de vitale belangen van de Verenigde Staten of haar bondgenoten en partners te verdedigen.”

Denk daar even over na. Dat kan gaan van een ernstige bedreiging van de nationale veiligheid tot de plotselinge opkomst van een economische rivaal. Gaan we Beijing bombarderen omdat hun bruto binnenlands product (BBP) binnen tien jaar naar verwachting groter zal zijn dan dat van Amerika?

  Tucker Carlson pleegde 'verraad' door Russische president Vladimir Poetin te interviewen... en de wereld vond het geweldig!

Daar kunnen we geen antwoord op geven, maar het voldoet zeker aan de sterk uitgebreide criteria van de NPR.

Begrijpt u waarom Poetin zich over dit alles zorgen maakt? Begrijpt u waarom de onwil van Biden om het “first strike”-beleid los te laten de opponenten van Washington een beetje nerveus maakt? Begrijpt u waarom deze nieuwe afgezwakte normen voor het gebruik van kernwapens rode vlaggen kunnen doen rijzen in hoofdsteden over de hele wereld?

Poetin wil dat de mensen weten wat er aan de hand is. Daarom spreekt hij in het openbaar. Hij wil dat iedereen weet dat de Verenigde Staten hun kernwapenarsenaal niet langer als louter defensief beschouwen. Het wordt nu gezien als een essentieel instrument om de “op regels gebaseerde orde” te handhaven. Ziet u dat?

En dit is slechts een deel van wat Poetin zei in een zeer korte persconferentie. Hij zei ook dit:

Nu ontwikkelen ze (de VS) een systeem voor een “ontwapenende aanval”. Wat betekent dat? Het betekent het aanvallen van controlecentra met moderne high-tech wapens om het vermogen van de tegenstander om een tegenaanval in te zetten te vernietigen.”

De meme “ontwapenende aanval” is überhaupt in zwang bij de oorlogshitsers van Washington. Het is gebaseerd op het idee dat de VS genoeg beslissingscentra en geharde raketlocaties van Rusland kunnen uitschakelen om de dreiging van massale nucleaire vergelding weg te nemen. En hoewel het waar is dat dit idee ertoe kan leiden dat een groot deel van de wereld in smeulende puinhopen verandert, is het ook waar dat de theorie wordt gesteund door een machtige achterban die vastbesloten is haar theorieën over “bruikbare” kernwapens met een laag rendement in praktijk te brengen. Zoals ik al eerder zei, zijn er machtige actoren in het politieke establishment en de deep state die graag zouden zien dat het taboe op kernwapens wordt opgeheven, zodat ze in meer situaties en met grotere frequentie kunnen worden gebruikt. Dit komt van de World Socialist Web Site:

De Nuclear Posture Review, aldus een ambtenaar van het ministerie, “stelt een strategie vast die vertrouwt op kernwapens om alle vormen van strategische aanvallen af te schrikken. Dit omvat nucleaire inzet op elke schaal, en het omvat aanvallen met grote gevolgen van strategische aard waarbij niet-nucleaire middelen worden gebruikt.

(Opmerking: de VS kan dus kernwapens gebruiken op vijanden die geen kernwapens hebben).

De publicatie van het document werd snel veroordeeld door wapenbeheersingsexperts. “De niet-geclassificeerde Nuclear Posture Review (NPR) van de regering Biden is in wezen een angstaanjagend document,” schreef de Union of Concerned Scientists (UCS).

“Het houdt de wereld niet alleen op een pad van toenemend nucleair risico, het vergroot dat risico in veel opzichten”, stelde de UCS, door te stellen dat “de enige uitvoerbare reactie van de VS is om het hele Amerikaanse nucleaire arsenaal opnieuw op te bouwen, een reeks gevaarlijke nucleaire beleidsmaatregelen uit het tijdperk van de Koude Oorlog te handhaven en te dreigen met het eerste gebruik van kernwapens in een verscheidenheid aan scenario’s”.

(Noot: Dit is het pad waar ‘we al op zitten’.)

  Kremlin zegt dat het 'vergeldingsmaatregelen zal nemen bij elke nucleaire bedreiging' en waarschuwt dat spanningen kunnen uitmonden in WO3

Dit is een belangrijke ontwikkeling ten opzichte van de Nationale Defensiestrategie van Trump uit 2018, waarin het gebruik van militair geweld om economische belangen veilig te stellen grotendeels negatief werd genoemd – waarbij werd beweerd dat het China was dat dit deed. Hoewel dit de duidelijke implicatie was van het document uit 2018, is de definitie van “nationale belangen” in het document van het Pentagon uit 2022, waarin “economische welvaart” is opgenomen, een nog openlijker stap in de richting van het bepleiten van de doctrine dat oorlog een aanvaardbaar middel is om economische doelen veilig te stellen.”

(Noot: Ik had dus gelijk, we gaan China bombarderen omdat hun economie groeit!)

Een deel van de Nationale Defensiestrategie van 2022:

Deze documenten, die niet serieus werden besproken in de Amerikaanse media, maken de fundamentele onwaarheid duidelijk dat de enorme militaire opbouw van de VS dit jaar een antwoord is op “Russische agressie.” In werkelijkheid zijn de enorme verhogingen van de militaire uitgaven en de plannen voor een oorlog met China volgens de oorlogsplanners van het Witte Huis en het Pentagon het gevolg van “dramatische veranderingen in geopolitiek, technologie, economie en onze omgeving.”

Deze documenten maken duidelijk dat de Verenigde Staten de economische opkomst van China zien als een existentiële bedreiging, waarop moet worden gereageerd met de dreiging van militair geweld. De Verenigde Staten zien de onderwerping van Rusland als een kritische opstap naar het conflict met China.” (“Pentagon national strategy document targets China”, Andre Damon, World Socialist Web Site”, Andre Damon, World Socialist Web Site)

Ik herhaal: “Deze documenten maken duidelijk dat de Verenigde Staten de economische opkomst van China zien als een existentiële bedreiging, waarop moet worden gereageerd met de dreiging van militair geweld.”

Dit feit – en het is een feit – zou vrij duidelijk moeten zijn voor iedereen die de afgelopen tien jaar niet onder een steen heeft geleefd. Het vertelt ons dat de Verenigde Staten niet langer concurrerend zijn. De westerse elites hebben een staatsschuld van 31 biljoen dollar opgebouwd, de Amerikaanse industriële basis uitgehold, hun eigen kapitaalmarkten verwoest met eindeloze schuldgenererende Ponzi-zwendel, en het hele kromme systeem in evenwicht gehouden met een munt die voor onze ogen afbrokkelt.

Dus hoe willen de westerse elites hun greep op de wereldmacht behouden als de economie is gebouwd op een fundament van puur drijfzand?

Ze gaan grof militair geweld, meedogenloze propaganda en maffia-achtige dwang gebruiken. Dat is wat ze gaan doen. Ze zullen de diplomatieke finesses overslaan en met ijzeren vuist hun wil opleggen. Bestaat daar enige twijfel over? Hier is meer van Poetin:

De Verenigde Staten hebben een… concept van een preventieve aanval… Wij niet. Onze strategie spreekt over een vergeldingsaanval… Maar als een potentiële tegenstander gelooft dat het mogelijk is om de preventieve aanvalstheorie te gebruiken… geeft dit ons toch te denken over de dreiging die dergelijke ideeën… voor ons vormen.

“Als [een land] in geen geval als eerste [kernwapens] gebruikt, betekent dit dat het ook niet als tweede zal gebruiken, omdat de mogelijkheid om ze te gebruiken in geval van een nucleaire aanval op ons grondgebied sterk beperkt zal zijn,” zei Poetin.

Dit klinkt vager dan het is. Wat Poetin bedoelt is dat “als de VS een massale nucleaire aanval op Rusland uitvoeren, het vermogen van Rusland om vergeldingsmaatregelen te nemen sterk in het gedrang kan komen. Daarom voegde Poetin dit toe: “Misschien moeten we nadenken over het gebruik van… hun ideeën over hoe ze hun eigen veiligheid kunnen garanderen.” Met andere woorden, als “preemption” en “disarming strikes” de enige manier zijn om de nationale veiligheid te verdedigen, dan moet Rusland misschien het voorbeeld van Washington volgen. Poetin was sardonisch, maar zijn punt is duidelijk: “Als de verdediging van onze eigen veiligheid vereist dat we roekeloos en destabiliserend gedrag vertonen, dan is dat misschien wat we moeten doen”.

  Verraad aan het volk - De koude oorlogswinter 2022

In ieder geval kunt u Poetin’s dilemma begrijpen. Hij is GEEN voorstander van preventieve nucleaire aanvallen, maar tegelijkertijd beseft hij dat als hij niet preventief optreedt, hij in de toekomst misschien niet meer kan reageren. Dit is het dilemma waar hij voor staat.

Volgens mij is de reden waarom Poetin deze kwestie de afgelopen week twee keer heeft besproken, dat hij echt niet dacht dat de VS een land met het grootste kernwapenarsenaal ter wereld zouden aanvallen. Hij geloofde dat de acties van de VS zouden worden bepaald door verouderde theorieën over afschrikking en wederzijds verzekerde vernietiging. Maar nu begint hij zich te realiseren dat we in een Brave New World zijn beland waar berekeningen zijn gebaseerd op meer proactieve theorieën die de dreiging van vergelding negeren omdat de daders denken dat ze hun tegenstander effectief kunnen “ontwapenen”.

En dus is Poetin bezorgd; hij is echt bezorgd. En zijn verwarde reactie (“Misschien moeten we nadenken over het gebruik van… hun ideeën over hoe ze hun eigen veiligheid kunnen garanderen.”) suggereert dat hij er nog niet uit is wat hij moet doen.

De vraag is dus: Wat doe je? Hoe kun je je land verdedigen wanneer een nucleair bewapende supermacht heeft besloten dat je een obstakel bent dat moet worden verwijderd om hun eigen geopolitieke ambities te verwezenlijken? Hoe kun je een aanval met het einde van een beschaving afwenden wanneer je vijand volmondig gelooft dat een kernoorlog de enige manier is waarop hij zijn dominante positie in de wereldorde kan behouden?

Het is een dilemma.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

NUCLEAIRE OORLOG DOSSIER

Het vooruitzicht van een kernoorlog komt te dichtbij om zich nog comfortabel te voelenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe resultaten van een massale raketaanval op Oekraïne bekendgemaakt (Video’s)
Volgend artikelThaise prinses, wier vader profiteert van Covid-vaccins, stort plotseling in door hartaanval
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

16 REACTIES

  • Ik krijg het gevoel dat de USA binnenkort/straks door de BRICS+ landen wordt geholpen om de tumor (de Cabal) die de USA heeft gekaapt, te verwijderen. De BRICS+ landen doen een interventie zoals de USA al 100jr wereldwijd interventies doet. Eem interventie om de USA inwoners te bevrijden van hun onderdrukkers. Regime change.

 1. T.a.v. Frans: dit is geen horror nieuws, maar realiteit. VS heeft in het verleden al 2 hele zware nucleaire/waterstof bommen gebruikt. Ook napalm en cluster bommen. Als sleepy Biden net bij de grote lanceer knop in slaap valt of op allerlei knopjes gaat drukken, omdat hij zoals zovaak niet meer weet waar hij is of wat hij moet doen…

  • Ik geloof niet Biden de hoogste in de hirarchie is maar dat daar boven nog mensen zitten van wie niemand wie dat zijn, al ontstaan in de tijd van de gebroeders Kennedy en die ook omgelegd zijn door die groep net als Martin Luther King!

   • >>> Ik geloof niet Biden de hoogste in de hirarchie is <<<

    Geen enkele president maar mr pedo Joe al helemaal niet..
    Zijn allemaal 'puppets-on-a-string' die doen wat ze verteld wordt en bij Joe is dat wel heel erg (wanneer je z'n interviews beetje hebt gevolgd kun je soms letterlijk horen wat hem wordt verteld te antwoorden..)

    Waarom is het denk je, dat het geen donder uuitmaakt of je links danwel rechts kiest?? Er is een agenda!! Dat is precies de reden waarom je zo bar weinig verschil ziet als er andere president 'aan de macht' komt. Zou me is verdiepen in de CFR (de Council on Foreign Relations) wordt je wijzer van 😉

 2. Het moge duidelijk zijn dat Amerika geleid wordt door totale krankzinnigen.
  Dat is misschien het nut van dit artikel.
  Voor bepaalde beroepen wordt je psychologisch getest om te kijken of je wel uit het juiste hout gesneden bent.
  Maar in de politiek en allerlei hogere bestuursorganen geldt dat niet.
  Alleen de rijksten en de meest zieke narcisten/satanisten mogen heden ten dagen leiding geven en op de knoppen drukken.
  Amerika, het grootste kankergezwellen aarde, moet volledig ontwapent worden.
  Maar wie gaat dat doen ?
  Wat dat betreft is Rusland onze enige hoop denk ik.

 3. Amerika wordt weer aangestuurd door Israël. Maar we moeten ook Zwitserland en City of Londen niet vergeten, daarvan uit opereert het Rothschild bankwezen over de wereld met hun BIS en centrale banken.

  We zitten in een stagnerende situatie, waar alles op het punt staat te imploderen. Door de mensheid te vergiftigen, de wereldhandel te laten stagneren in elke fase en onderdeel van elke productie. De enorme geldontwaarding van alle fiatvaluta’s, die door toe doen van de centrale banken. Doordat ze massaal de geldpersen op volle toeren laten draaien. Maar met steeds meer geld creatie red je geen economie en dat doen zowel Amerika, als de EU. Die pompen constant miljarden in de economie, met gevolg hoge inflatie, wat eerdaags hyperinflatie kan worden. De beurzen zullen eerdaags ook wereldwijd imploderen, want als ze geld uit niets oneindig kunt aanmaken en als de overheden hun schulden in de oneindigheid blijven herfinancieren, is het zogenaamde fiatgeld niets meer waard en dan wil niemand meer dat zogenaamde monopolie geld meer hebben voor de handel. En zonder handel ligt alles plat. Vandaar dan ze de mensen willoos willen maken, zodat zij voor niets willen werken voor de elite. En dat ze de willoze allemaal kunnen onteigenen, omdat de slaven zich zelf vrijwillig hebben laten degraderen tot eigendom van de elites.

  • VSvA INC. is verworden tot HOER van israHELL!

   Kijk ff naar het aantal leden in het ‘kabinet’ rondom pedo Joe met een zg. ‘dubbele nationaliteit’ (israHELL first)
   Die k*ttribe maakt naar ik meen slechts zo’n 2-3 % uit van totale bevolking VS maar rondom Biden (elke president for that matter) is het eerder 80%) LOOK IT UP!

   Ze maken nog steeds moppen over ‘domme Belgen’ maar ik ben inmiddels overtuigd dat je beter grappen over Amerikanen kunt maken. Die zijn inmiddels namelijk een stuk dommer. Mede dankzij educatie (beheert door de tribe) en de media (beheert door de tribe) en big pharma ((beheert door de tribe). Zo kan ik wel ff doorgaan. Het VIRUS genaamd: ‘jood’ zit verweven in elke ’tak-van-sport’ zogezegd en is imo niet meer uitteroeien 🙁

 4. Idd. Rusland doet zijn terechte acties in Oekieland.
  Het westen wordt geleid door zwaar gestoorden–het zij zo.
  Maar Gaat USA of Nato of EU te ver, zal Poetin niet twijfelen om massa vernietigingswapens te gebruiken, en , zoals beloofd, de eerste nuke op London.

  Misschien dattie daarbij niet alleen arabieren maar ook nog een paar engelsen treft

   • In Fkusima was bijna geen straling; en een jaar na dato een enkele dode.

    Van Tjernobyl : in de jaren 90 hadden bessen in ZuidDuitslandse bossen nog een radioactiviteit niveau van 11 maal het maximum toegestane.
    ————————————–
    In nl werden in de jaren 50 kindren op school doorgelicht.
    Sommige van die installaties waren levensgevaarlijk.

    Het plausibele verhaal gaat, dat daar de longkanker vandaan komt; immers, in Japan roken meer mensen, en mensen die roken, roken per dag meer, en zonder filter.

    Toch komt longkanker zo goed als niet voor aldaar.
    Dus de kreet: Roken veroorzaakt longkanker is sowieso onwetenschappelijk en onzinnig.

 5. All freemason tranny-theatre, They work all together against Humans. Trying to get real humans hate eachother so they can manipulate, divide and conquer. They are all brothers in freemasonry. They are all servants of lucifer and evil. And in a lot of cases servants of the baphomet (tranny goat god).

  Know this, Antarctic treaty 1956/59 is to hide the Dome over our Earth. 53 countries minimal signed off on it, while there are on the global map only 7 or 8 countries that could make claims to Antarctic. It is because the southpole is not a continent/ dessert of ice, but a ring of ice around the world.

 6. In the comments you will find Eric Dubay´s 200 proofs Earth is not a spinning ball. It will not convince you, but prove it to you. It is your brainwashing and ego that will prohibit you to accept reality and the Truth. It is translated in 30 different languages, even in chinese and arab, so there is no excuse to stay Ignorant and kneeling to satan´s Lie. There are 3 steps that work to accept the Truth/ God itself.

  1. Establish the ball of water spinning around at 1000 m/ph in a vacuum is an Impossibility and therefore a Lie.
  2. Establish it True form, flat, stationairy and Firmamented.
  3. Who could´ve Created such a wonder with the moon and sun as a celestial clockwork. Well, that entity we call God.

  https://drieboertjes.home.blog/2021/07/20/space-hoax/

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in