Foto Credit: Strategic Culture Foundation / (Public Domain)

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu verklaarde eind 2022 dat zijn prioriteit lag bij het ondertekenen van een normalisatieovereenkomst met Saoedi-Arabië. Hij noemde het zijn nummer één doelstelling voor de nationale veiligheid van Israël. Nu is hij zijn droom kwijt.

Saudi’s regenen vuur op Israël

Saoedi-Arabië stelde zich op naast 51 landen en getuigde bij het Internationaal Gerechtshof (ICJ) tegen de aanval van Israël op Gaza, die door mensenrechtenexperts, Zuid-Afrika en anderen als genocide en apartheid werd geclassificeerd. Het bewijs dat wordt voorgelegd aan het ICJ moet aantonen dat de bezetting van Palestina illegaal is en moet worden beëindigd, schrijft Steven Sahiounie.

Saoedi-Arabië veroordeelde de acties van Israël in Gaza en de bezette Westelijke Jordaanoever als juridisch onverdedigbaar. Ziad Al-Atiyah, ambassadeur van Saoedi-Arabië in Nederland, veroordeelde Israël scherp voor zijn acties in Palestina die in strijd zijn met het internationaal recht.

Al-Atiyah benadrukte dat Israël verantwoordelijk moet worden gehouden voor het negeren van het internationaal recht in zijn behandeling van burgers in Gaza en zijn voortdurende straffeloosheid.

Saoedi-Arabië sprak zijn diepe bedroefdheid uit over het doden van 29.000 burgers, voornamelijk vrouwen en kinderen, en verwierp het argument van Israël van zelfverdediging, verklarend dat het ontnemen van de Palestijnen van basismiddelen om te overleven niet te rechtvaardigen is.

Al-Atiyah riep de internationale gemeenschap op om actie te ondernemen tegen Israëls genocidale acties tegen Palestijnen en Israëls voortdurende ontmenselijkende retoriek. Hij voegde eraan toe dat het hof wel degelijk jurisdictie heeft in deze zaak en drong er bij het hof op aan om een advies uit te brengen.

Saoedi-Arabië veroordeelde Israëls veronachtzaming van oproepen tot een staakt-het-vuren, terwijl het de illegale nederzettingen op de bezette Westelijke Jordaanoever uitbreidt en Palestijnen uit hun huizen verdrijft.

Het koninkrijk noemde Israëls schendingen van internationale verplichtingen, terwijl het VN-resoluties negeerde die zijn gedrag veroordeelden en de Palestijnen hun recht op zelfverdediging ontzegden.

Israël werd ook bekritiseerd voor zijn 2018 grondwet die Jeruzalem tot hoofdstad verklaart, wat een duidelijke schending is van VN-resoluties, en de uitbreiding van illegale nederzettingen, en het verhinderen van de zelfbeschikking van het Palestijnse volk, wat een universeel mensenrecht is.

Wie is er nog meer?

De Algemene Vergadering van de VN heeft het ICJ om een advies gevraagd over de Israëlische bezetting van Palestina. 51 staten zullen tot 26 februari argumenten naar voren brengen.

Zuid-Afrika, Algerije, Saoedi-Arabië, Nederland, Bangladesh en België hebben ook voorlopige argumenten gepresenteerd.

Dit is de grootste zaak die ooit voor het ICJ is gebracht en minstens drie internationale organisaties staan ook op het programma om de rechters van het hoogste VN-hof tot volgende week toe te spreken. Een niet-bindende juridische opinie zal volgen op de beraadslagingen van de rechters.

Gaza heeft alles veranderd: de wereld is tegen Israël, behalve de VS

Amar Bendjama, ambassadeur van Algerije bij de VN, introduceerde op 20 februari een staakt-het-vuren resolutie bij de VN. Hij zei dat de Raad “zich geen passiviteit kan veroorloven” ten aanzien van wat zich in Gaza afspeelt en dat zwijgen “geen haalbare optie” is.

  Hamas 'Massa-verkrachtingen' Hoax valt uiteen: Israëlische krant geeft toe dat 'bewijs' van vermeende verkrachtingen is 'weggezakt'

“Deze resolutie is een standpunt voor waarheid en menselijkheid, een standpunt tegen de pleitbezorgers van moord en haat,” zei hij. “Ertegen stemmen betekent een goedkeuring van het brute geweld en de collectieve bestraffing die hen [de Palestijnen] wordt aangedaan.”

Zijn woorden van bittere beschuldiging waren gericht aan één land: De Verenigde Staten van Amerika. Het enige land dat tegen het staakt-het-vuren stemde was Amerika. De 13 andere lidstaten van de VN-Veiligheidsraad stemden voor het eisen van een stopzetting van de oorlog, terwijl het Verenigd Koninkrijk zich van stemming onthield.

Linda Thomas-Greenfield, de Amerikaanse ambassadeur bij de VN, heeft consequent haar hand hoog gehouden terwijl ze tegen elke kans stemde om het lijden, de verwondingen en de dood van de mensen in Gaza te verlichten.

De voorouders van Thomas-Greenfield waren Afrikaanse slaven in de VS. Haar voorouders werden honderden jaren van alle mensenrechten beroofd totdat ze vrijheid kregen, en die vrijheid kwam er na een bloedige oorlog van vier jaar. Haar voorouders vochten voor de vrijheid die zij geniet en toch verdedigt ze Israël. Ze leeft niet mee met de Palestijnen die haar aan haar voorouders zouden moeten herinneren.

De VS is geïsoleerd als een pariastaat vanwege Gaza

De morele autoriteit van de VS is uit Washington DC gerukt door de macht van de genocide en oorlogsmisdaden in Gaza, uitgevoerd door Israël met wapens die naar Tel Aviv zijn gestuurd door het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. De vingerafdrukken van Biden staan overal op de moordwapens.

Hoeveel landen riepen op tot een staakt-het-vuren in Gaza?

Josep Borrell, de EU-buitenlandchef, meldt dat 26 van de 27 EU-landen oproepen tot een “onmiddellijke humanitaire pauze in Gaza, die zou leiden tot een duurzaam staakt-het-vuren.” De VS zien Europa graag als hun schaap, dat blindelings elk dictaat van het Oval Office volgt. Maar Gaza heeft dat veranderd; nu spreekt de EU ethisch en moreel gezag uit over de VS.

Netanyahu is op 29 december 2022 aangetreden en hij wordt bijgestaan door de meest extreem-rechtse politici in de geschiedenis van Israël. Ben Gvir en Smotrich hebben allebei racistische en genocidale uitspraken gedaan over Palestijnen. Hun standpunten schommelen tussen de noodzaak om ofwel alle Palestijnen te doden, of hen te dwingen naar Egypte en Jordanië te verhuizen.

Maar Netanyahu hangt een gevangenisstraf boven het hoofd wegens corruptie en deze radicale bondgenoten zijn het enige dat hem veilig en in functie houdt. Zijn handen zijn gebonden: hij moet hen tevreden houden, wat betekent dat hij elke oproep tot een staakt-het-vuren moet weigeren.

  Biden is alles waar mensen bang voor waren dat Trump zou zijn

President Donald Trump was tijdens zijn ambtsperiode een voorvechter van de Abraham Akkoorden en slaagde erin om verschillende Arabische landen hun relatie met Israël te laten normaliseren. Trump heeft meer voor Israël gedaan dan enige andere Amerikaanse president.

Israël wilde normale banden met Saoedi-Arabië om de economie te stimuleren en om de Iraanse invloed in de regio te ontmoedigen.

Hoeveel landen steunen Palestina?

In 2012 werd de staat Palestina geaccepteerd als waarnemende staat bij de VN. 139 landen bij de VN hebben de staat Palestina erkend, vergeleken met de 165 landen die Israël erkennen.

Biden zal herverkiezing verliezen vanwege Gaza

Andy Levin, voormalig afgevaardigde van Michigan en Democraat, was op 20 februari op een bijeenkomst om te demonstreren tegen Biden. Levin legde uit dat Michigan een grote Arabisch-Amerikaanse bevolking heeft en dat zij erg boos zijn over Biden’s steun aan de genocide in Gaza. Levin zei dat een overwinning van Trump heel goed mogelijk is als Biden de steun van de kiezers in Michigan verliest.

Vooral jonge kiezers en progressieven die geloven in mensenrechten en vrijheid voor alle volkeren, niet alleen Amerikanen, zijn boos.

“Geef ons niet de schuld,” zei Levin, die samen met afgevaardigde Rashida Tlaib uit Michigan een van de meest prominente aanhangers van de Uncommitted-beweging is geworden. Levin zei: “Hij heeft stemmen nodig van Arabische Amerikanen, van gekleurde mensen, van progressieve Joden en van jongeren. Hij won Michigan slechts met 150.000 stemmen in 2020, dus politiek gezien hebben we een moment waarop we onze stem kunnen verheffen.”

Mensen op de bijeenkomst spraken hun afschuw uit over de meer dan 29.000 doden in Gaza en de weigering van de VS om een staakt-het-vuren en humanitaire leveringen te eisen. Met beelden op social media van hongerende Palestijnen die worden neergeschoten door Israëlische soldaten terwijl ze de hulptrucks proberen te bereiken, besluiten de Amerikanen die geïnformeerd en zorgzaam zijn om niet op Biden te stemmen, en in zo’n close race heeft hij elke stem nodig om te winnen.

Een opiniepeiling in oktober toonde aan dat meer mensen tussen 18 en 29 jaar sympathiseerden met de Palestijnen dan met de Israëli’s in de Gaza-oorlog.

Jongeren zijn zeer goed op de hoogte van wat er in Gaza gebeurt door hun bijna constante gebruik van social media, waar ze al hun nieuws vandaan halen. Oudere mensen kijken misschien nog steeds naar tv-zenders, die in de VS zeer sterk voor Israël zijn.

De herverkiezing van Biden in november hangt af van jonge kiezers, maar hij heeft hun stem verloren door zijn standvastige steun aan de slachting van meer dan 29.000 mensen in Gaza.

Waarom wilde Saoedi-Arabië normalisering?

In september verklaarde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, dat het normaliseren van de betrekkingen tussen Israël en Saoedi-Arabië een “nationaal veiligheidsbelang” van de VS was.

  Israël zou vernietigd kunnen worden

Op 21 september vertelde de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman (MBS) aan Fox News: “Elke dag komen we dichter bij een normalisatiedeal met Israël. Gaza heeft die droom om zeep geholpen, omdat Saoedi-Arabië heeft benadrukt dat normalisatie nu alleen zal worden bereikt door een tweestatenoplossing onder VN-resoluties. Netanyahu heeft de tweestatenoplossing, het einde van de bezetting en een staakt-het-vuren volledig afgewezen.

Riyad wilde een Amerikaans defensiepact, inclusief minder beperkingen op Amerikaanse wapenverkopen aan het land en hulp bij het ontwikkelen van een eigen civiel nucleair programma. Een ander voordeel van het tekenen met Israël zou AIPAC zijn, de politieke lobbygroep die politieke experts in Washington DC. een enorme controle geeft over het Oval Office en Capitol Hill.

Saoedi-Arabië en Iran normaliseren betrekkingen

In maart 2023 bemiddelde China een deal tussen Saoedi-Arabië en Iran. Beijing bewees zijn invloedrijke rol in het Midden-Oosten in tegenstelling tot de afnemende rol van de Verenigde Staten.

Die Chinese deal was een grote klap voor Biden, die Iran en Saoedi-Arabië vijanden wilde houden omdat Israël Iran als hun vijand beschouwt.

Sindsdien hebben Saoedi-Arabië en Iran hun samenwerking in Jemen, Syrië, Irak en Libanon uitgebreid.

Israël wordt beschuldigd van genocide bij het ICJ

Israël wordt bij het ICJ beschuldigd van genocide. De uitspraak in januari beval Tel Aviv om te stoppen met genocidale handelingen en maatregelen te nemen om te garanderen dat er humanitaire hulp wordt geboden aan burgers in Gaza.

“We hebben tientallen verklaringen van hoge Israëlische politieke en militaire leiders met betrekking tot genocidale bedoelingen. Dus ik denk dat in ieder geval de aannemelijkheid is vastgesteld en dat er mogelijk sprake is van genocide zelf of een genocide in de maak, volgens de definitie van de Genocide Conventie,” zei Michael Lynk, voormalig speciaal rapporteur van de VN.

Lynk wees ook op de rol van de VS in het steunen van Israël in zijn aanval die bijna 30.000 Palestijnen het leven heeft gekost. Hij merkte op dat Washington niet alleen de slinkende munitievoorraden van Tel Aviv aanvult met 3,8 miljard aan militaire hulp, maar het land ook diplomatieke dekking geeft bij de VN.

“Het is dus moeilijk in te zien hoe dit offensief en deze komende catastrofe in Rafah zal stoppen tenzij de VS een halt toeroept en Israël vertelt dat ‘genoeg genoeg is’,” zei Lynk, terwijl hij eraan toevoegde “dat ik dat niet zie gebeuren.”


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

De video-registratie van Israëls genocideoorlogVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe EU is hotel Californië
Volgend artikelTrump wil dat de NAVO hetzelfde wangedrocht blijft dat het altijd is geweest
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

 1. Wat een gezeik en een getreuzel om onverantwoorde, regelrechte, onbetwistbare, door Israel uitgevoerde genocide te veroordelen ! Poetin werd bij wijze van spreken, s anderdaags al uitgeroepen tot oorlogsmisdadiger, zonder bewijzen, zonder enige vorm van verdediging !

 2. Dat de EU ethisch en moreel gezag uitspreekt over de US is show, Toen het conflikt Israël -Gaza uitbrak haaste Ursula von der Leyen zich naar Israël om haar steun te betuigen op het moment dat de minister van defentie uitspraken deed om elke Palestijn Man Vrouw of Kind uit te roeien, alle andere verklaringen van de EU is huigelarij om de EU bevolking een rad voor de ogen te draaien

  • Daarom zal het niks uitmaken wat in denhaag wordt gezegd.
   Niet bindend niets uitmakend.
   Amerika zal het veto blijven uitspreken.
   Israël zal het besluit van denhaag naast zich neerleggen.
   Nukes liggen klaar.

 3. Als ik het heel nuchter bekijk, zonder partij te trekken want ik veeg hen allemaal zonder uitzondering op de smeerlappenhoop, beschuligd de ene smeerlap de andere smeerlap van smeerlapperij. Zuid Afrika en Saoudi! Nou, daar is ook het nodige mis. Zoals overal tegenwoordig in meer of mindere mate.

 4. De joden hebben Saoedi-Arabië en straks Biden verloren.
  De joden hebben DE HELE WERELD verloren……!!!!!!!, en dat al heel lang.!
  Alleen Amerika, waar de senaat bestaat uit 80% joden, en Rutte vinden de joden nog lievertjes.!

  • Vertel er wel bij dat het hier om nep-joden gaat, crypto-joden ofwel zionisten die helemaal niks met het jodendom als geloof te maken willen hebben. Zij zijn er op uit om alle gelovige joden ook uit te roeien zoals eens de wens was van Theodor Herzl en uitgevoerd door de nazi’s tijdens WOII. Die nep-joden die in de senaat zitten zijn stuk voor stuk satanisten en zijn de benaming ‘jood’ niet eens waardig.

 5. De Britse rapper Wiley (Richard Cowie) is zijn onderscheiding member of the order of the british empire (mbe) kwijtgeraakt n.a.v. antisemitische uitlatingen. De uitdrukking ‘follow the money’ is nog altijd van toepassing, nog wel.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in