© Santeri Viinamäki / Wikimedia (CC BY-SA)

Van Kaliningrad aan de Oostzee tot Odessa aan de Zwarte Zee is over het continent een ijzeren gordijn neergedaald. Achter die lijn liggen alle hoofdsteden van West-, Midden- en Oost-Europa, al die beroemde steden en de bevolkingen eromheen liggen in wat ik de Amerikaanse sfeer moet noemen, en allen zijn op de een of andere manier niet alleen onderworpen aan de Amerikaanse invloed, maar ook aan een zeer hoge en in sommige gevallen toenemende mate van controle door de Grote Satan in Washington, waardoor die duistere en piepkleine Westerse wereld afgesneden wordt van de krioelende miljarden van de zwoegende mensheid, in China, India, Vietnam, Indonesië, Iran, ja, heel de moslimwereld, heel Afrika en heel Latijns-Amerika. Zij zijn het die nu hoopvol naar Rusland kijken, naar haar licht om de wereld te bevrijden, naar haar tarwe om de wereld te voeden, en naar haar olie om de wereld te verwarmen, schrijft Thesaker.is.

De toespraak van Fulton II

“En ik hoorde een stem in het midden der beesten zeggen: Een maat tarwe voor een stuiver, en drie maten gerst voor een stuiver; en zie toe, dat gij de olie en de wijn niet krenkt”.

De Apocalyps 6:6

Inleiding: 6 juni 1945

Er is een type geschiedenis dat bekend staat als “Wat als Geschiedenis”. De juiste naam is “Vooronderstellende Geschiedenis”. Heel eenvoudig houdt het zich bezig met logische maar parallelle universa van de verbeelding en vraagt, “Wat als/veronderstel dat X niet gebeurd was, en in plaats daarvan Y gebeurd was, hoe zou Z er dan vandaag uitzien? Eén sprong van de verbeelding en wij kunnen in een heel logische, heel plausibele, maar eigenlijk onbestaande wereld terechtkomen. Een van deze wat-als vragen is: wat zou er gebeurd zijn als de “Angelsaksen” (Britten, Amerikanen en Canadezen) op 6 juni 1944 Normandië niet waren binnengevallen of anders waren afgeslagen? Het antwoord waar wij op komen is dat het Rode Leger in mei 1945 niet in Berlijn zou zijn gestopt. Het zou zijn doorgegaan, Berlijn en de zelfmoord van Hitler ver achter zich latend, en bijna zonder tegenstand, zou het zijn doorgegaan tot aan de kusten van West-Europa.

Dan zou de uitdrukking “De landing in Normandië” een heel andere betekenis hebben gehad. 6 juni 1945 zou er heel anders uitgezien hebben dan 6 juni 1944. Ironisch genoeg betekent het feit dat D-Day plaatsvond, dat West-Europa nooit bevrijd is geweest van de nazi-mentaliteit (1). Met andere woorden, het is nooit bevrijd geweest van die bizarre ideologie en mentaliteit van het Westerse Supremacisme, dat verklaart dat “Het Westen het Beste is”. In 2022 betalen wij nog steeds de prijs voor dit falen om de Tweede Wereldoorlog te beëindigen. Daarom is het absurd om over de Derde Wereldoorlog te spreken; de Tweede Wereldoorlog is nog niet afgelopen (2). Maar misschien zullen sommigen van ons op een dag Russische troepen Europa zien bevrijden, niet alleen tot in Parijs zoals in 1814, maar tot in Normandië en zelfs verder, tot op de eilanden aan de overkant van de zee, tot wat de ouden “Ultima Thule” noemden.

Operatie Z

Het huidige conflict in de Oekraïne zou nu al voorbij zijn geweest, als het Westen het niet voortdurend had laten escaleren, door voortdurend nieuwe provocaties te creëren en te weigeren dat hun marionettenregime in Kiev zich overgeeft. Als gevolg daarvan moeten de strijdkrachten van de Russische Federatie en de bondgenoten niet alleen het militaire materieel van het leger van Kiev vernietigen, maar ook grote delen van het NAVO-materieel, dat uit West-Europa en uiteindelijk zelfs uit de VS wordt aangevoerd. Zodra dat materieel, waarvan een groot deel verouderd is, opgebruikt is, vernietigd door Russische raketten, zal de NAVO op de vlucht slaan. Wat zou er dan kunnen gebeuren? Sommigen zullen tegenwerpen, maar de Russische Federatie wilde toch alleen maar de Donbass bevrijden? Heeft ze toen gelogen? Wilde ze dan toch heel Oekraïne bezetten of zelfs verder gaan?

Nee, ze loog niet, maar door de vele door het Westen geïnspireerde provocaties, zoals het afsnijden van water en stroom naar de Krim, wordt de Federatie gedwongen niet alleen het Russischtalige Oosten, maar ook het Russischtalige Zuiden van de Oekraïne te bezetten. Aangezien bovendien het Noorden en het Westen van de Oekraïne nieuwe en dreigende wapens toegestuurd krijgen (er was al veel geleverd in de jaren en maanden vóór de Speciale Operatie, ter voorbereiding van de Oekraïense campagne om de Donbass te genocideren en de Krim binnen te vallen begin maart 2022), zullen ook zij op de een of andere manier aangepakt moeten worden. Aangezien zovele miljoenen anti-Russische Oekraïners het Noorden en het Westen van Oekraïne hebben verlaten voor het Westen, zal de Russische taak misschien niet meer zo moeilijk zijn. Demilitarisatie betekent wat het zegt – alles vernietigen wat de NAVO stuurt, hoe dat ook uitpakt.

Het laatste nieuws is dat de idiote en onwetende Britse minister van Buitenlandse Zaken, Liz Truss, nu Moldavië wil NAVO-iseren. Ook dat zal dus moeten worden opgeruimd. Aangezien de totale sterkte van het Moldavische leger, waarvan velen toch pro-Russisch zijn, 5.000 is, zou dat niet moeilijk moeten zijn. Maar waarom zouden we het daarbij laten? Als de Oekraïne en Moldavië tegen eind 2022 ontruimd kunnen worden, wat mogelijk is, dan komt daar 2023 bij. Zoals wij al eerder hebben gezegd, hebben wij het concept van Operatie Z+. Wat houdt dat in? Het betekent de demilitarisering en denazificatie van de hele wereld, te beginnen met het kleine maar dichtbevolkte Europese schiereiland.

  Rusland zal terugslaan met kernwapens! - Moskou: Oekraïense "vuile bom" explosie komt neer op eerste nucleaire aanval tegen Rusland!

Dit betekent niet alleen bevrijding van de volkeren van de huidige EU van de verpletterende “defensie” (=aanval) kosten, die haar volkeren al zo lang zo verarmd hebben. Bovenal betekent het een interne bevrijding, door de volkeren van Europa te bevrijden van de duizendjarige parasiet van de nazi-ideologie en -mentaliteit, waarmee zij door hun elite zo besmet zijn geraakt, dat het een onbewust maar integraal deel van de westerse cultuur is geworden. Dit is zelfs zo erg, dat zij niet eens beseffen dat zij nazi’s zijn en geschokt zouden zijn door de suggestie alleen al. Toch is het juist deze ziekte van het Westerse Supremacisme die de Westerse wereld zo lang misvormd, verdraaid, gehersenspoeld, gemanipuleerd en misleid heeft.

Natuurlijk kan zo’n zeer ambitieus project niet zomaar gebeuren. Wij hebben het over langzame, geleidelijke en generatie-overschrijdende veranderingen, en niet noodzakelijkerwijs met militaire middelen. Hieronder ziet u, als voorbeeld, een programma van 44 jaar. Dit is absoluut niet realistisch in zijn precisie (tijdschema’s werken nooit – de realiteit neemt het over), maar het geeft wel een soort richtsnoer of doel om naar toe te werken. En alles is mogelijk, zodra de Oekraïne verlost is van de banden van Satan. De banden van Satan zijn immers de betekenis van het wapperen van de Oekraïense vlag in het Collectieve Westen en het gebruik ervan, bijvoorbeeld op Twitter- en Facebook-accounts. Laat het ons uitleggen:

Degenen die weinig benul hebben van waar Oekraïne ligt, of van het feit dat dit kunstmatige samenraapsel van een “onafhankelijk” land (in feite een kolonie van de VS) pas zo’n dertig jaar bestaat en dat het miljoenen mensen onderdrukt en verbannen heeft en tienduizenden vermoord heeft in naam van zijn nazi-ideologie, weten één ding wel: met een Oekraïense vlag wapperen betekent hun eigenbelang etaleren – de Oekraïense vlag vertegenwoordigt de vlag van hun persoonlijke, zij het meestal vrij onbewuste, nazi-ideologie van het Westerse Supremacisme (3). Als de Oekraïne eenmaal gezuiverd is door Operatie Z, weten zij ergens dat zij daarna gezuiverd zullen worden. Zij vrezen die zuivering. De komst van de werkelijkheid zal de misleide mensen de stuipen op het lijf jagen met de beangstigende woorden: na Z komt Z+.

Operatie Z+

1. 2022: De bevrijding van “Oekraïne” en Moldavië

Niemand weet wanneer de demilitarisering van wat er van het oude Oekraïne zal overblijven, voltooid zal zijn. Het oude Oekraïne zou in enkele weken kunnen instorten, met een militaire staatsgreep tegen de marionet-verrader Zelensky, of het zou een jaar of zelfs langer kunnen duren. Wij doen geen voorspellingen. Op het ogenblik escaleert de NAVO het conflict nog verder, maar van meet af aan was dit altijd al een proxy-oorlog tussen Washington en Moskou. Het ziet er in ieder geval naar uit dat er een militaire regering nodig zal zijn voor het toekomstige Oekraïne (15 miljoen inwoners?) binnen zijn nieuwe grenzen. De Oekraïense burgerregeringen, geleid door niet-Oekraïense oligarchen en hun marionetten, zijn allemaal volkomen corrupt geweest, ten voordele en met de bedoeling van het Westen.

Niemand weet wat er in het uiterste westen van de Oekraïne zal gebeuren. Zullen de drie provincies Volyn, Lviv en Ivano-Frankivsk terugkeren naar Polen? Of zullen er misschien meer dan drie vertrekken? Zal het zogenaamde “Transkarpatië” (een onzinnige naam – het is Kiev dat aan de overkant van de Karpaten ligt), of om het bij zijn eigenlijke namen te noemen, Karpato-Rusland/Subkarpatische Rus/Roetjenië, terugkeren naar Hongarije of Slowakije, of zal het deel gaan uitmaken van de Russische Federatie? Moldavië, dat bijna de helft van zijn vier miljoen inwoners in het buitenland heeft, in ballingschap, is volkomen corrupt, waardoor het het armste land van Europa is en voor die massale emigratie zorgt. Ook dit probleem zal zeker aangepakt moeten worden.

2. 2023-2026: De bevrijding van de Baltische staten

Fysiek gezien zouden de piepkleine en onrendabele Baltische staten, Estland, Letland en Litouwen, snel veroverd en gedemilitariseerd kunnen worden. Hun “refascistisering” onder NAVO/Nazistische VS-koloniale regeringen, hun deïndustrialisatie (waardoor ongeveer 40% van de bevolking gedwongen wordt te emigreren) en de sadistische onderdrukking van hun Russische minderheden zijn echter allemaal problemen die aangepakt zullen moeten worden. Deze landen zullen tijd nodig hebben om te denazificeren, ook al bedraagt hun bevolking vandaag nauwelijks vier miljoen.

  Sky News interview afgebroken na vermelding van Zelensky die soldaat met SS-insigne postte

3. 2027-2030: De bevrijding van de Oostelijke Balkan

Wanneer eenmaal afgerekend is met de volkomen corrupte, door de VS geïnstalleerde elites van Roemenië en Bulgarije en het NAVO-terreurmateriaal verwijderd is, kunnen deze landen terugkeren naar de normaliteit.

4. 2031-2034: De bevrijding van de Westelijke Balkan

De problemen van ex-Joegoslavië en Albanië zijn niet alleen door het Westen onoplosbaar bevonden, het Westen heeft ze nog veel erger gemaakt. Er moeten oplossingen komen voor het mishandelde Servië en Bosnië. Kroatische en islamitische delen van Bosnië-Herzegovina zouden met Kroatië geruild kunnen worden tegen Oost-Slavonië, dat aan Servië moet worden teruggegeven. Enige bevolkingsuitwisseling zou noodzakelijk zijn. Servië en Montenegro zullen herenigd worden, zodra de pro-VS verraders van de elite verwijderd zijn. Slovenië vormt geen probleem, omdat het homogeen is. Noord-Macedonië is nu een onafhankelijk land.

Er blijft echter het probleem van Kosovo, dat verdeeld is tussen Serviërs en Albanezen. Alleen grote investeringen en welvaart in het enorme toeristische potentieel van Albanië, momenteel de Europese hoofdstad van autodieven, wapenhandelaars en drugssmokkelaars, zouden de Albanezen uit Kosovo naar hun eigen land kunnen teruglokken en ook de Albanese minderheden uit Montenegro en Noord-Macedonië naar een nieuw welvarend voorvaderlijk vaderland kunnen lokken, zodat deze landen weer aan de Slaven worden teruggegeven en weer homogeen worden. Vaarwel, kamp Bondsteel.

5. 2035-2038: De bevrijding van Oostenrijk-Hongarije

Wij denken dat Hongarije heel snel bevrijd zou zijn, Oostenrijk zou er langer over doen, maar er zijn daar enkele veelbelovende tekenen. De EU is in geen van beide populair.

6. 2039-2042: De bevrijding van de Hellenen

Griekenland zou betrekkelijk gemakkelijk bevrijd kunnen worden: Het nazisme heeft er nooit overheerst, behalve onder zijn VS-koloniale politici. Cyprus, dat in 1878 door het Imperialistische Groot-Brittannië is ingepikt en als een stuk onroerend goed aan dat land is verhuurd, ligt ingewikkelder. De Britse – in feite – Amerikaanse basis daar zou verwijderd moeten worden. Hoewel Grieks-Cyprioten en Turks-Cyprioten goed met elkaar kunnen opschieten, is er het probleem van de door de VS en de Britten gesponsorde Turkse invasie van Noord-Cyprus in 1974 en de Turkse kolonisten van het vasteland die er nu wonen. Hier moet Turkije elders compensatie krijgen, zodat Cyprus hersteld kan worden.

7. 2043-2046: De bevrijding van de West-Slavische landen

Slowakije zou misschien vrij gemakkelijk bevrijd kunnen worden, maar niet zozeer de gegermaniseerde Tsjechische Landen of Polen. Nazi-operaties zoals Akcja Visla in 1947, toen de zuidoostelijke Lemko Rusin-minderheid door fascistische Poolse troepen werd geterroriseerd en met geweld uit de Beskiden werd verwijderd, tonen aan hoe venijnig Polen kan zijn. Weinigen herinneren zich nu nog dat Polen vóór 1939 een fascistische regering had en samen met Hitler deelnam aan het uiteenrijten van Tsjecho-Slowakije. Toch is het een feit. De vooruitgang zou hier wel eens langzaam kunnen gaan, zelfs in de jaren 2040.

8. 2047-2050: De bevrijding van de Duitse Landen

Dit betekent denazificatie (en de-amerikanisering) van de Duitse Landen, met andere woorden, het eindelijk teruggeven van die landen aan de Duitse Volken, den deutschen Volken. Wij zien Duitsland niet als één volk overblijven. Het zou beter zijn als het weer vier, vijf of meer verschillende landen zou zijn, zoals Beieren, Saksen, Hannover, Brandenburg en Westfalen.

9. 2051-2054: De bevrijding van de Duitse grensvolkeren

Met Grens-Duitse Volken bedoelen wij de meest gelatiniseerde Germaanse volkeren, waar soms ook Frans of Italiaans gesproken wordt, dat wil zeggen die in Zwitserland, Liechtenstein, Luxemburg, Nederland en het kunstmatige, Oekraïens aandoende (door de Britten verzonnen) land België, dat in feite deel uitmaakt van de Zuidelijke Nederlanden en, in mindere mate, van Noord-Frankrijk. Brussel, het overwoekerde dorp van een hoofdstad met een grote immigrantenbevolking, kan heel snel ineenstorten, zodra het gezuiverd is van de kankerachtige hoofdkwartieren van de EU en de NAVO.

10. 2055-2058: De bevrijding van de Westelijke Latijnse volkeren

De West-Latijnse volkeren (de Oost-Latijnse volkeren zijn de Roemenen en de Moldaviërs), zijn die van Frankrijk, Corsica, Italië, San Marino, Andorra, Spanje, Catalonië, Portugal en hun Niet-Latijnse minderheden, de Bretons en de Basken. Nu de elites verwijderd zijn, kan hier het gewone volk eindelijk op de voorgrond treden.

11. 2059-2062: De bevrijding van de Noordse volkeren

Hier bedoelen wij de Scandinavische en Noordse landen – Finland, Zweden, Denemarken, Noorwegen, IJsland. Ze hebben allemaal een zeer kleine bevolking, maar hebben maar al te vaak de hypocriete mentaliteit van de nazi’s. We hoeven maar te kijken naar hun houding tijdens de Tweede Wereldoorlog. Finland vocht mee met de nazi’s, Denemarken en Noorwegen boden nauwelijks weerstand en het “neutrale” Zweden leverde gewillig essentiële grondstoffen aan het Reich.

12. 2063-2066: De bevrijding van de eilanden

Dit is misschien wel het meest problematische van allemaal. Maar Ierland, dat binnenkort herenigd zal zijn, zou zeker de volledige bevrijding verwelkomen, republikeins Schotland ook, zelfs Wales: slechts enkelen zijn daar getroffen in deze Keltische landen met weinig inwoners. Maar er is nog Engeland, dat bevrijd moet worden van het vreemde “Groot-Brittannië” en zo hersteld. Datgene wat Engeland en het Engelse leven bijna een millennium lang vergiftigd heeft, het Britse establishment, dat in de door de Noormannen gestichte stad Londen (de Oud-Engelse hoofdstad was Winchester) gecentreerd is en zijn tentakels over het hele land uitspreidt, moet verwijderd worden.

  Waarom men in Washington en Kiev is begonnen te praten over het Koreaanse scenario voor de opdeling van Oekraïne

Bestaande uit parasitaire politici, met zijn huidige Bully Bunter Engelse openbare schooljongen leider Johnson, de strijdkrachten, de geheime politie (beleefd MI5 genoemd), aristocraten, bankiers en industriëlen, hun propaganda spreekbuis, de BBC, die neerbuigend gebruikt wordt om het plebs te controleren met de andere oligarchische media, en andere regeringswapens, vertegenwoordigt het Establishment niet Engeland, alleen Groot-Brittannië. Laat de onderdrukte provincies van Engeland opstaan en het gangreen van de tentakelachtige Metropolitaanse elite verwerpen. Laat in plaats van een Saxe-Coburg-Gotha, ingevoerd om geen katholiek op de troon te hebben, eindelijk een niet-Franse/Welshe/Schots/Nederlandse/Duitse maar Engelse monarch op de troon komen na duizend jaar en een triljoen tranen. Alleen zo kan het Britse abces gelikt worden en Engeland genezen worden van zijn duizendjarige hersen- en zielenkoorts.

Conclusie

Hier is dan een voorstel om het Europese ijzeren gordijn op te trekken, door het Europese schiereiland van Noordwest-Eurazië te denazificeren, te deNATOfiëren, te deEU-en en zo te bevrijden. Sommigen zullen zeggen dat dit project, zelfs uitgesmeerd over 44 jaar, hopeloos optimistisch is, dat het zelfs onmogelijk is; anderen zullen zeggen dat het pessimistisch is, dat alles binnen een paar jaar zou kunnen gebeuren, want West-Europa is een kaartenhuis. Wij weten niet wie gelijk heeft. Heeft Rusland er wel zin in? Niet zonder steun van het volk ter plaatse. Zonder steun van het volk kan geen enkele invaller winnen – zelfs de VS moeten dat weten van hun nederlagen in Vietnam en Afghanistan. Maar hoe dan ook, als het Westen het conflict in Oekraïne blijft laten escaleren, zal het onvermijdelijk moeten boeten voor de gevolgen van zijn grote dwaasheid. Men moet geen Amerikaanse roulette spelen (4), vooral niet wanneer men in een kaartenhuis leeft.

Maar wil het multipolaire Afro-Eurazië op volle kracht vooruitkomen, dan moet Europa bevrijd worden van zijn Westerse Supremacistische/Nazistische ideologie. En ook de Nieuwe Werelden zullen zichzelf moeten opknappen, zij het met hulp. Rusland kan helpen in Latijns-Amerika, China in Oceanië. Wat Noord-Amerika betreft, zal de USA nog in zijn samenstellende delen uiteenvallen, waarbij de zuidelijke Staten naar Mexico terugkeren, New England naar Canada gaat, andere delen onafhankelijke Confederaties worden, Alaska terugkeert naar de Russische Federatie, waardoor de Federatie weer een tricontinentale natie wordt, wat haar bestemming is. Misschien kunnen de gedenazificeerde Britse eilanden en Ierland een nuttige rol spelen in de Staten die zullen overblijven? Wij weten natuurlijk niets van hoe ver of snel zo’n ambitieuze visie zou kunnen vorderen. Maar eerlijk gezegd, als slechts 10% van een van de bovenstaande doelstellingen bereikt zou worden, zou dat een enorme en wonderbaarlijke vooruitgang zijn.

1. Zie ons artikel op deze site: “‘What Does Nazism Mean?” (29 maart 2022).

2. Velen zouden zeggen dat de Tweede Wereldoorlog zelf slechts een voortzetting was van de Eerste Wereldoorlog. De Franse maarschalk Foch was van mening dat het Verdrag van Versailles, dat officieel een einde maakte aan de oorlog, tot een nieuwe oorlog zou leiden. Toen het in juni 1919 ondertekend werd, zei hij: “Dit is geen vrede. Het is een wapenstilstand voor 20 jaar”. Zijn voorspelling was tot op het jaar nauwkeurig.

3. Zie ons artikel op deze site “What Sort of People Fly a Ukrainian Flag” (3 mei 2022) Zie ook https://www.frontnieuws.com/wat-voor-soort-westerse-mensen-wapperen-met-een-oekraiense-vlag/

4. Dit is de juiste naam voor de zogenaamde “Russische roulette”. Het heeft nooit in Rusland bestaan, maar werd in 1937 door een Amerikaanse schrijver voor een fictiewerk uitgevonden. Vermoedelijk gaf hij het de Russische naam omdat het hem “exotisch” klonk. Weer zo’n idiote en racistische Russofobe uitvinding die alleen door geweren geobsedeerde cowboys met hun geweldscultus zouden kunnen bedenken.

Frontnieuws: Als u tot hier zover bent gekomen en het bovenstaande nog in uw bovenkamer moet verschuiven om tot een comformtabele (of niet) lebensraum te komen, nodig ik u uit dit te vergelijken met de onlangs gepubliceerde video van Gonzalo Lira II. Hetzelfde … heel anders uitgedrukt. Is het het einde van de imbecielen?

Tekstblokje rechtsonder aanklikken voor Engelse ondertiteling.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

De crisis in Oekraïne gaat niet over Oekraïne. Het gaat over DuitslandVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelPolen eerste EU-land dat burgers aanraadt hout te sprokkelen om huizen te verwarmen
Volgend artikelChina, Rusland en Amerika – Drie leger reclamespotjes om rekruten te werven
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

 1. Geweldig en super goed opgezette analyse, maar 44 jaar is helaas wel een beetje errug lang voor de lage landen. Zelf denk ik meer aan een blitzkrieg, wat Putin naar mijn mening ook beter had kunnen doen met de westgrens van Ukrain. Afsluiten die hap in een paar dagen met een gigantische hoeveelheid tanks of de eerste dagen alle grote doorgaande wegen en sporen bombarderen. Had de Russen een hoop dode jongens gescheeld denk ik zomaar want op die manier geen usa wapens naar kiev.

  • Apocalyps 6:6 oftewel Openbaringen 6 beschrijft de komende schaarste en de vertaling hier is niet correct. Een maat tarwe voor een DAGLOON en 3 maten gerst voor een DAGLOON.
   Openbaringen 6 gaat over het openen van de zegels van een met zeven zegels verzegelde boekrol waarbij bij de eerste vier, elk een paard verschijnt.

 2. Apocalyps 6:6 oftewel Openbaringen 6 beschrijft de komende schaarste en de vertaling hier is niet correct. Een maat tarwe voor een DAGLOON en 3 maten gerst voor een DAGLOON.
  Openbaringen 6 gaat over het openen van de zegels van een met zeven zegels verzegelde boekrol waarbij bij de eerste vier, elk een paard verschijnt. Heel actueel. Het eerste paard is wit, en die daarop zit heeft een Toxon, wat Grieks is voor pijl en boog. De grieken doopten hun pijlen in gif en daar is het latijnse woord intoxicare uit ontstaan, ofwel toxin/toxic, giftige pijl. De ruiter op het witte paard ging uit, overwinnende om te overwinnen. We hebben de afgelopen twee jaar gezien dat miljarden mensen met giftige pijlen geraakt zijn. ‘Vaccinatie’

 3. Zeer mooi artikel van Ballushka. Echter met deze tijdslijn lijkt het me onwaarschijnlijk dat er nog normale mensen zullen bestaan, met al de gifspuiterij. Nu de Lira opinie lezen.

 4. Apocalyps 6:6 oftewel Openbaringen 6 beschrijft de komende schaarste en de vertaling hier is niet correct. Een maat tarwe voor een DAGLOON en 3 maten gerst voor een DAGLOON.
  Openbaringen 6 gaat over het openen van de zegels van een met zeven zegels verzegelde boekrol waarbij bij de eerste vier, elk een paard verschijnt.

 5. Tweede paard is rood en ruiter heeft groot zwaard om vrede van aarde weg te nemen en de mensen zullen elkaar afslachten.

 6. Derde paard is zwart en ruiter heeft een juk (van dienstbaarheid / social credit system?) dit is verkeerd vertaald als weegschaal, en daar staat verder: een maat tarwe voor een dagloon, en drie maten gerst voor een dagloon. (Schaarste)

 7. Vierde paard is groen, vertaald als vaal, en wordt gevolgd door de dood/dodenrijk. Green deal en andere waanzin die de dood brengt?

 8. nonsens artikel , door propagandisten……………

  voorbeeld:
  2. 2023-2026: De bevrijding van de Baltische staten

  Fysiek gezien zouden de piepkleine en onrendabele Baltische staten, Estland, Letland en Litouwen, snel veroverd en gedemilitariseerd kunnen worden. Hun “refascistisering”

  dat activeert de nato artikel, en refascistering lol propaganda

  feit putin heeft met veel te klein leger aangevallen, had de oorlog in 3 weken kunnen winnen maar niet gedaan

  het westen is niet fascistisch, leer eerst wat fascisme betekent : https://www.realhistorychan.com/what-is-fascism.html

  ” NATO/Nazi US-colonial governments” is batiushka a jew?

  oy gevallt..

 9. Bevrijding van Kosovo en de NAVO basis daar en terug naar rechtmatige eigenaar Servië.
  Bevrijden van Macedonië in haar oorspronkelijke grenzen en konfederatie met Servie, Macedonië, Bosnië en Herzegovina,Monte Negro. Halleluja

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in