TheDigitalArtist / pixabay

Half januari konden we de bijeenkomst van de mondiale elite in Davos, Zwitserland bijwonen. Het publiekelijk verklaarde doel van de bijeenkomst in Davos dit jaar, georganiseerd door het World Economic Forum, vanaf nu WEF, was “Herstel van vertrouwen.” De onderwerpen varieerden van de urgentie om een Global Digital ID in te voeren (omdat “mensen niet langer te vertrouwen zijn”), tot klimaatverandering (een terugkerend onderwerp), en verder tot een mysterieuze “Ziekte X,” die naar verwachting tientallen miljoenen mensen zal doden in de niet-zo-verre toekomst. Dit zijn dystopische thema’s onder de ondertitel ‘vertrouwen herwinnen,’ maar moeten we ons zorgen maken? schrijft Tuomas Malinen.

In dit stuk schetsen we de redenen voor bezorgdheid. De mondiale elite stuurt zowel de ontwikkelingen als de discussies op mondiaal niveau en hun doelen zijn waarschijnlijk niet welwillend. In werkelijkheid lijken deze bijeenkomsten in Davos het pad aan te geven dat de elite voor ogen heeft, en er zijn wereldwijd meerdere van dit soort bijeenkomsten en groepen actief.

Een van de problemen met deze bijeenkomsten en groepen is het volgende: zou een groep miljardairs deze ‘samenkomsten’ echt organiseren voor de gezelligheid van het rondhangen met beroemdheden, redacteuren en vooraanstaande politici? Waarschijnlijk niet. Een diepere blik onthult dat ze meer lijken op geheime genootschappen die hun ‘web’ rond onze samenlevingen weven.

Geheime genootschappen look-alikes

De hypocrisie van de “Davos-man”, dat wil zeggen een rijk en/of beroemd persoon die Davos-bijeenkomsten bijwoont, is opvallend. De elites vliegen erheen met hun privévliegtuigen die een enorme hoeveelheid CO2 uitstoten waarvan ze beweren dat het een van de belangrijkste oorzaken is van het fenomeen dat tegenwoordig klimaatverandering of “noodtoestand” wordt genoemd. Escort- en prostitutiediensten in de regio zijn gedurende die week volgeboekt, wat nog een teken is van de dubbele standaarden die door de elite worden gevolgd, net zoals het geval was tijdens de zogenaamde Covid-19 pandemie, waar verschillende videoclips en foto’s lieten zien hoe de elites hun gezichtsmaskers verwijderden zodra de tv-camera’s waren gestopt met filmen. Geruchten over wijdverspreid gebruik van cocaïne en andere illegale middelen in de ‘after-parties’ van de conferentie in Davos doen ook de ronde. “Doe wat ik zeg, niet wat ik doe” lijkt een passend mantra voor onze huidige elite.

Wat dergelijke bijeenkomsten uitzonderlijk zorgwekkend maakt, is de geheimzinnigheid waarmee ze omgeven zijn. Het is bijvoorbeeld bekend dat bij een van de belangrijkste bijeenkomsten van de elite, de jaarlijkse bijeenkomst van de Bilderberg Groep, waar politici, bedrijfsleiders en journalisten aanwezig zijn, de deelnemers geheimhouding hebben gezworen over alle discussies die daar plaatsvinden.

GnS Economics concludeerde in haar speciale rapport over de Great Reset agenda (GR) die wordt aangestuurd door het WEF, dat:

Dit is de ware dreiging van GR, NWO [New World Order] en hun soortgenoten. Ze kunnen, en zullen waarschijnlijk, de besluitvorming naar een wereldwijd niveau tillen in ondemocratische en vaak ondoorzichtige instellingen. Ze vormen eenvoudigweg een directe bedreiging voor democratische processen en besluitvorming. Ze bedreigen de werkelijke macht van burgers te verhuizen naar de ‘zalen’ van supranationale entiteiten, of hebben dat al gedaan.

Dit betekent dat wij, het volk, het grootste deel van onze macht om de ontwikkeling van samenlevingen te sturen al hebben verloren aan verschillende supranationale entiteiten en groepen, waarvan sommige op geheime genootschappen lijken als je hun ondoorzichtigheid bekijkt. Bovendien geven de dubbele normen van de elite een zorgwekkende indicatie van hun morele normen.

Om te begrijpen waar we naartoe gaan, moeten we ons afvragen wat het doel van de elites is. Hierop geeft de geschiedenis een aantal onplezierige antwoorden.

De elite slaat terug

Duitsland was in het begin van de jaren 1920 in overgang naar een pas herontdekt concept – democratie – na de verwoestende Eerste Wereldoorlog en de hyperinflatie die daarop volgde. De eerste constitutionele federale republiek van Duitsland werd de Weimarrepubliek genoemd, naar de stad waar de constitutionele vergadering werd gehouden. De elites in het leger, de bureaucratie, de rechterlijke macht, de academische wereld en het bedrijfsleven waren echter bang voor het idee en streefden naar een terugkeer naar een door de elite gecontroleerde autoritaire samenleving.

Landeigenaren vreesden hun land te verliezen en de elites in het algemeen maakten zich zorgen over de ‘marginalisering’ van hun macht door de democratisering van de Duitse samenleving. Dit leidde tot ‘stilzwijgende’ steun van de Duitse elite voor een nieuw gevormde partij en haar raadselachtige leider, van wie ze (terecht) aannamen dat hij zou aansturen op een autoritair bewind. De partij was de Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, of NSDAP, en haar leider Adolf Hitler. Dat wil zeggen, de Duitse elites hielpen de nazi’s aan de macht, gesteund door Amerikaanse financiers, en creëerden zo een van de meest onderdrukkende en destructieve regimes die de wereld ooit heeft gezien.

  Nu buigen zij zich letterlijk neer en aanbidden Baäl recht voor onze ogen

In de afgelopen 70 jaar, en vooral na de val van de Berlijnse Muur in 1989 en van de Sovjet-Unie in het begin van de jaren ’90, heeft de wereld een enorme democratiseringsgolf gezien. Het internet droeg hieraan bij door de toegang tot kennis en informatie te democratiseren. De informatie gemeenplaatsen begonnen te decentraliseren – vergelijkbaar met wat er gebeurde in het kielzog van de drukpers. We moeten ons afvragen of onze elites deze ontwikkelingen toejuichen, of ze juist tegenhouden of zelfs terugdraaien. Op basis van historisch bewijs en de eenvoudige psychologie van machtsspelletjes zou het niet erg naïef zijn om te denken dat de elites blij zouden zijn met het verlies van macht?

De elites ondermijnen de democratie zelf

De elites lijken inderdaad helemaal niet gelukkig. Sinds het besluit van het Verenigd Koninkrijk om de EU te verlaten in 2016 en de Amerikaanse presidentsverkiezingen van datzelfde jaar, hebben de huidige machtsstructuren van het Westen zich in een snel tempo bewogen om een aantal pijlers van de liberale democratie te ondermijnen. Dit klinkt misschien als een harde conclusie, maar laten we eens kijken naar vrijheid van meningsuiting, instemming van de geregeerden en geïnformeerde toestemming.

De Twitter Files toonden aan dat de overheid en de inlichtingendiensten van het Verenigd Koninkrijk en de VS (en vermoedelijk ook andere landen) incestueuze, misschien wel illegale, relaties hebben met social mediabedrijven en platforms aansturen om informatie te censureren, de verspreiding ervan te beperken of zelfs om organisaties of individuen te deplatformen. Echte (objectieve) informatie is moeilijker te vinden of zelfs verwijderd, zoals Mark Zuckerberg, CEO van Meta, vorig jaar toegaf. Bekende voorbeelden zijn de “laptop from hell” uit de late herfst van 2020, toen het bijvoorbeeld Facebook-gebruikers werd verboden om links naar het verhaal te delen – en net zo met sommige medische informatie tijdens de zogenaamde Covid-19 pandemie.

Laten we onszelf eraan herinneren wat John Stuart Mill schreef in een van de meest centrale werken van het liberalisme, On Liberty:

…het eigenaardige kwaad van het monddood maken van het uiten van een mening is, dat het de mensheid berooft; zowel het nageslacht als de huidige generatie; degenen die het niet eens zijn met de mening, nog meer dan degenen die deze mening aanhangen. Als de mening juist is, wordt hen de mogelijkheid ontnomen om dwaling in te ruilen voor waarheid; als de mening onjuist is, verliezen ze, wat bijna net zo’n groot voordeel is, de helderdere waarneming en levendigere indruk van de waarheid, geproduceerd door de botsing met dwaling.

Censuur “berooft het menselijk ras” en ondermijnt de waarheid volgens een van de belangrijkste voorstanders van het liberalisme in de geschiedenis. Censuur vermindert ook de legitimiteit van onze democratische systemen. De Onafhankelijkheidsverklaring ligt ten grondslag aan de grondwet van de VS en stelt:

…regeringen zijn ingesteld onder mensen, die hun rechtvaardige macht ontlenen aan de instemming van de geregeerden, dat wanneer enige vorm van regering destructief wordt voor deze doelen, het het recht is van het volk om het te veranderen of af te schaffen, en een nieuwe regering in te stellen…

Het is een algemeen aanvaarde opvatting dat de legitimiteit van een democratie voortkomt uit de deelname van het electoraat in het kiezen van hun regering, wat een weerspiegeling is van bestuur met de goedkeuring van de geregeerden. Maar als Wij het Volk de mogelijkheid wordt ontzegd om vrijelijk onze mening te uiten – en anderen te beïnvloeden – dan wordt het mechanisme om deze instemming te geven (of te ontzeggen) fundamenteel gebrekkig. Wat zegt dat over de legitimiteit van het systeem?

Robert Malone, een arts en biochemicus die een baanbrekend onderzoek deed naar de mRNA-vaccins, beschreef onlangs de informatie die door de mondiale elite wordt verspreid over Ziekte X als zwarte propaganda en “angstporno”. Deze Ziekte X – zeker een plaatsvervangende naam – werd al besproken tijdens de bijeenkomst in Davos in 2019. Dat jaar simuleerde de VS “een ernstige grieppandemie afkomstig uit China” in Crimson Contagion. En in oktober van datzelfde jaar voerde het WEF een simulatieoefening uit om “publieke en private leiders voor te bereiden op een reactie op een pandemie.” We weten al dat de door de belastingbetaler gefinancierde EcoHealth Alliance heeft samengespannen om de “lab-leak theorie” te ondermijnen, maar nieuw onthullend academisch onderzoek legt ook een verband tussen het WEF en de campagne om de lab-leak theorie het zwijgen op te leggen.

  Vaccinatie dwang en "The Great Reset"

Terwijl de overname van X (voorheen Twitter) door Elon Musk het informatielandschap heeft veranderd en sommige delen van de elite waarschijnlijk hindert om social media te censureren, blijft de ervaring met propaganda tijdens de Russisch-Oekraïense oorlog opmerkelijk. Terwijl Russische propaganda-operaties vaak genoemd worden in de westerse media, wat moeten we dan denken van Nafo fellasBaltic elves, en Psy-Op girl? Alle betrokken partijen zijn bezig met het vervuilen van de gemeenschappelijke informatie, zoals altijd gebeurt in een oorlog.

Bovendien ondermijnen censuur en propaganda de essentie van geïnformeerde toestemming, tenminste als ze gericht zijn op de binnenlandse bevolking. De formulering van de Code van Neurenberg ontstond in de nasleep van de Tweede Wereldoorlog, een periode waarin er geen gevestigde internationale normen waren die onderscheid maakten tussen toegestane en ontoelaatbare experimenten, zoals destijds door Duitse artsen werd uitgevoerd.

Volgens het eerste punt van de Code is de geïnformeerde toestemming van een individu absoluut essentieel. De code stelt dat het individu het recht moet hebben om “een vrije keuze te maken, zonder tussenkomst van enig element van dwang, fraude, bedrog, misleiding, overreding of enige andere vorm van dwang of drang, en voldoende kennis en begrip moet hebben van de elementen van het onderwerp”. Deze code werd in een groot aantal landen duidelijk niet nageleefd tijdens de zogenaamde pandemie – hoe had dat ook gekund, gezien de druk en in sommige gevallen de “dwang”?

Als de overheid of haar filialen dicteren tot welke informatie we toegang hebben – al dan niet om vertrouwen te kweken – wordt het onmogelijk om te onderscheiden of de informatie die we ontvangen voortkomt uit een uitgebreid debat of dat bepaalde waarheden zijn verzwegen, zoals gebeurde in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2020 en tijdens de zogenaamde pandemie. Suggereert dit niet dat het ethische principe van geïnformeerde toestemming in zijn geheel terzijde is geschoven? “We moeten dapper de democratie vernietigen om de democratie te redden van degenen die de democratie willen vernietigen” is misschien een passender motto voor onze elites.

We moeten concluderen dat de elites druk bezig zijn geweest met het ondermijnen van de vrijheid van meningsuiting en de instemming van de geregeerden en het principe van geïnformeerde toestemming. Dit zijn aantoonbaar enkele van de pijlers van een humane en liberale democratie, maar de elites zijn nog lang niet klaar.

CBDC: Het Pistool van Chekov van de elite

AML (anti-witwas) en KYC (know-your-customer) regelgeving hebben de macht van de overheid vergroot om te controleren wat hun burgers uitspoken. Maar dit toezicht kan (nog) niet voorkomen dat je geld uitgeeft; het kan je alleen achteraf controleren – en misschien straffen. Dat zal veranderen met CBDC’s (Central Bank Digital Currencies), die programmeerbaar geld of programmeerbare betalingen zullen aanbieden (het onderscheid is niet belangrijk). Maar zodra de overheid of haar partners in het financiële systeem jouw uitgaven voor goederen en diensten kunnen monitoren en controleren, zijn onze moeizaam verworven vrijheden verloren.

De mogelijkheid om vrij en anoniem transacties te verrichten is een cruciaal onderdeel voor het behoud van fundamentele rechten en vrijheden. Zonder de vrijheid om voor goederen en diensten te betalen zonder inmenging van buitenaf, wordt de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting, vergadering, demonstratie en religie belemmerd. En met CBDC’s zullen de staat, bedrijven of andere groepen in staat zijn om bedrijven, organisaties of individuen te verhinderen om de nodige transacties te doen om deze rechten uit te oefenen, waardoor ze effectief uitgehold worden. Zonder de vrijheid om transacties te doen, wordt vrijheid onmogelijk.

In Canada peilde de centrale bank onlangs onder het publiek en ontdekte dat 78% van het publiek bezorgd was dat de centrale bank de feedback van het publiek zou negeren bij het bouwen van het nieuwe systeem, en maar liefst 88% van de respondenten was tegen het bouwen van een digitale Canadese dollar. Het publiek, dat getuige was van het truckersprotest in 2022, is tegen het geven van nog meer macht aan de overheid. Dit verzet weerhoudt de Bank of Canada er natuurlijk niet van om snel door te gaan met de ontwikkeling van een CBDC. Als dit niet duidt op een verborgen agenda, dan weten we het ook niet meer.

Als 9/11, de oorlog tegen het terrorisme of de zogenaamde pandemie ons iets hebben geleerd, dan is het dat wanneer de volgende crisis komt, of de crisis nu echt is of verzonnen, deze zal worden gebruikt voor welk doel en welke projecten de elite op dat moment ook voor ogen heeft. Het uitrollen van CBDC’s lijkt hoog op die lijst te staan. Er kan ons verteld worden over de noodzaak van CBDC’s om een demonische dreiging tegen te gaan, of het nu een bankencrisis is, Poetin, extreem rechts of misschien wel De Ongevaccineerden (tegen Ziekte X?). En te midden van publieke bijval zullen de vrijheden die de hoeksteen vormden van een bloeiende Westerse wereld grondig worden ontrafeld.

  Het "nieuwe normaal" heeft ons opgeslokt; mensen en normen zijn gedaald

Het Pistool van Tsjechov is vernoemd naar de Russische toneelschrijver Anton Tsjechov, die het concept verwoordde door te zeggen dat als er een pistool wordt geïntroduceerd in een verhaal, het op een gegeven moment moet worden afgevuurd. CBDC’s zijn het pistool van Tsjechov. Als ze worden geïntroduceerd, zullen hun beperkende bevoegdheden uiteindelijk worden gebruikt en op dat moment zullen onze vrijheden waarschijnlijk voorgoed verdwenen zijn.

Divide et Impera

Wat nog zorgwekkender is, is dat de mondiale elite lijkt aan te sturen op een open confrontatie, een oorlog, met Rusland of China, of met allebei. Het is moeilijk om iets anders te concluderen uit de “oorlogszucht” die overal op het westelijk halfrond te zien is.

Kandidaten voor de Finse presidentsverkiezingen van 28 januari bijvoorbeeld, drongen in feite aan op een confrontatie met Rusland, of zagen op zijn minst geen mogelijkheid tot normalisatie van de relaties met Rusland. Dit is volstrekt ongehoord in de Finse politiek, want we hebben al meer dan 70 jaar zeer vreedzame en voorspoedige betrekkingen met Rusland. Zweden heeft onlangs zijn beleid van formele neutraliteit opgegeven, dat het zelfs tijdens de uitzonderlijke periode van de Tweede Wereldoorlog volgde, en de Zweedse opperbevelhebber zei onlangs dat Zweden “zich moeten voorbereiden op tijden van oorlog.” Nu hebben twee voormalige bakens van vrede in Europa plotseling een scherpe wending genomen in de richting van een confrontatie met Rusland. Het lijkt wel alsof de mondiale elite het Westen richting oorlog leidt.

Hieruit kunnen we concluderen dat we een zeer ernstig en urgent mondiaal eliteprobleem hebben.

Onze samenlevingen en economieën lijken grotendeels gestuurd te worden door ondoorzichtige supranationale krachten waar de mensen heel weinig controle over hebben. We kunnen ook concluderen dat de motieven van de mondiale elite hoogstwaarschijnlijk kwaadwillig zijn. Ons in de richting duwen van extreme controle over de samenleving door middel van censuur, digitale ID’s en CBDC’s, en dood en lijden, door middel van oorlogen, laat hier weinig twijfel over bestaan.

De elite lijkt de oude Romeinse doctrine van Divide et Impera (Verdeel en Heers) te volgen. Ze zaaien chaos en ondermijnen nationale soevereiniteit om bevolkingen onderdanig te maken aan verschillende controlemechanismen. Het hoofddoel kan hetzelfde zijn als bij de Duitse elites een eeuw geleden, toen ze uiteindelijk de nazi’s aan de macht hesen. Dat wil zeggen dat ze hun macht om onze samenlevingen te sturen willen versterken, koste wat het kost.

De vraag is wat we hieraan moeten doen.

De noodzaak om onze politieke systemen te heroveren

De Westerse wereld gaat momenteel dezelfde kant op die leidde tot de Franse Revolutie in 1789. Politiek geweld overspoelde Frankrijk toen na een falen van het politieke systeem, economische ineenstorting en hongersnood. Revolutie en al het geweld dat dat met zich mee zou brengen is een mogelijk eindspel van ons huidige pad.

We kunnen er echter voor kiezen om onze elites niet te volgen in de afgrond van decadentie, geweld en lijden. We kunnen nee zeggen tegen hun controlesystemen, nee tegen hun pogingen om de morele ruggengraat van onze samenlevingen te ondermijnen en nee tegen de oorlogen die ze proberen te zaaien.

Om dit te bereiken moeten we digitale ID’s, CBDC’s, oorlogsvoering en supranationale controle verwerpen. Corrupte politici moeten uit hun ambt worden gezet en de macht moet worden teruggegeven aan nationale of lokale parlementen. Hoe meer gedecentraliseerd, hoe beter. Directe democratie met referenda zou helpen om de macht van (huidige en toekomstige) elites te verminderen of zelfs uit te schakelen. De strijd van de gouverneur van Texas tegen de ongrondwettelijkheid van de actie van de regering Biden aan de grens tussen Texas en Mexico zou een teken kunnen zijn dat dit zich begint af te tekenen.

Het is hoog tijd dat we de elites de rug toekeren en de stenen gaan leggen voor een nieuwe renaissance van de mensheid. We moeten nu beginnen.


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Schokkende opiniepeiling laat zien hoezeer de elite ons haatVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe kwaadwillenden Olympische Spelen
Volgend artikelGROOTS: De WHO krabbelt terug op het pandemieverdrag
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

9 REACTIES

 1. De verwachting is dat de ruilhandel groter gaat worden dan ie ooit is geweest met een dystopische cdbc in het verschiet. En wie o wie gaat er werk maken van zijn/haar baan als de uitgaven van je verdiensten politiek correct gerantsoeneerd of onmogelijk gemaakt worden. De algehele productiviteit zal zeer stevige klappen oplopen.

 2. Het monster bijt toch weer in eigen staart, daarmee is al veel gezegd..ze wordt verslagen en begint opnieuw, zoals al enkele duizenden jaren lang herhaald de geschiedenis zich…want eerdere beschavingen gingen ons voor en die zijn ook weg alleen Archeologen vinden af en toe wel weer eens wat iets geweest was, zo lijkt het althans..

  • US President Joe Biden has caused an international scandal with his claim that his uncle may have been eaten by New Guinea cannibals during World War II.

   According to Reuters, on April 17, Biden visited the missing in action war memorial in his hometown of Scranton, Pennsylvania. The memorial bears, among others, the name of Ambrose Finnegan, Biden’s uncle, whose plane was shot down over New Guinea and whose body was never found.

   “He flew single-engine planes and made reconnaissance flights over New Guinea. It was shot down in an area where there were a lot of cannibals in New Guinea at the time,” Biden said (the White House later clarified that, in fact, Finnegan’s plane disappeared at sea in 1944).

   Papua New Guinea Prime Minister James Marathe was outraged by Biden’s words about cannibals and said that his country “does not deserve to be labeled like that.”

   Marape added that Papua New Guinea and the Solomon Islands remain littered with war-era human remains, aircraft and ship debris, and the remains of bombs that are still killing people.

   “I urge President Biden to force the White House to clean up these remnants of World War II so that the truth about missing service members like Ambrose Finnegan can be determined,” James Marathe said.

 3. En toch vraag ik me af of klaas schwaab nog leeft. Kan er geen teken van leven van vinden.
  Ik wete van mn engelen dt er een prominent figuur zou overgaan,maar wist niet wie.
  We hebben een hoofdleider van de rockefellers en eentje bij de rothshilds ….ik weet dat er dit jaar nog eentje vertrekt. Daarna iets met mick jagger. Ben benieuwd waarom we niks over klaas schwaab horen de afgelopen week. Normaal was die iedere week wel ergens te zien ,ter sprake. Hm…🤔

 4. ‘Directe democratie met referenda zou helpen om de macht van (huidige en toekomstige) elites te verminderen of zelfs uit te schakelen.’

  De oplossing is een constitutionele republiek obv referenda in de blockchain. Dan kunnen we onszelf huis voor huis regeren en hebben we nauwelijks nog politici nodig. Er zijn namelijk niet zo heel veel problemen als wij zelf de macht besturen. Er zijn geen discussies nodig, er is een probleem en er zijn een aantal oplossingen waar wij op stemmen. Als we deze eenvoudige waarheid eenmaal doorgronden realiseren we hoe dom we zijn geweest dat we ooit in de links/recht s partij politiek zijn getrapt. Wat een totale bullshitshow. Er zijn problemen en daar moeten oplossingen voor komen. De politiek staat dat in de weg… OPZETTELIJK. De politiek heeft maar 1 doel… problemen maken, problemen onoplosbaar maken en ons machteloos houden.

  In een constitutionele republiek obv referenda in de blockchain kunnen we het hele politieke systeem opheffen.

  • Ik ben ook voorstander van een constitutionele republiek. Rede hiervoor is dat democratie feitelijk niet in staat is om onze rechten te beschermen. Dat zou, in feite, een dictatuur van de meerderheid zijn. Maar als een grondwet daarboven zou staan dan kunnen individuele rechten beschermt worden.

   Ik vind het idee om een blockchain te gebruiken voor verkiezingen en referenda ook heel interessant.

 5. “Het is hoog tijd dat we de elites de rug toekeren en de stenen gaan leggen voor een nieuwe renaissance van de mensheid. We moeten nu beginnen.”

  Wil maar niet van de grond komen, enfin het doet er niet meer toe, misschien heeft de mensheid geluk, de Bijbel denk er anders over, al worden de profetieën naar de geest en de regel volgens de Bijbel nu uitgevoerd.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in