Foto: freepik / shayne_ch13

De COVID-19 pandemie werpt een verontrustende schaduw vooruit in de vorm van het posturale orthostatische tachycardiesyndroom (POTS). Dit verbijsterende gezondheidsprobleem, dat gekenmerkt wordt door een aanzienlijke stijging van de hartslag wanneer men opstaat, krijgt steeds meer aandacht in de medische gemeenschap vanwege een toename van het aantal gevallen, schrijft Sheramy Tsai.

2 Reizen, 1 diagnose

Phoebe Eaton en Aubrey George, twee actieve vrouwen van midden 20, zagen hun leven abrupt verstoord door de raadselachtige symptomen van POTS.

Mevrouw Eaton, een 25-jarige lerares in opleiding, merkte het begin van de symptomen op na haar eerste COVID-19 vaccin. Ze meldde terugkerende urineweginfecties, aanhoudende vermoeidheid, migraine, gewichtsverlies en onregelmatige bloedsuikerspiegels. Haar gezondheid verslechterde na haar laatste vaccinatiedosis.

“Ik begon flauw te vallen, wat zich ontwikkelde tot aanvallen, waardoor ik gedwongen werd om mijn lerarenopleiding op te geven,” zei ze.

Bij mevrouw George doken de symptomen op na drie hersenschuddingen binnen zes maanden. Chronische hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid werden haar ongewenste constanten.

Voorheen werd ze de “Energizer Bunny” genoemd, maar nu kampt ze met veel symptomen die zich uitstrekken over het cardiovasculaire systeem en het spijsverteringsstelsel.

“Elke activiteit vereist extra aandacht en voorbereiding, wat vermoeiend kan zijn,” zei mevrouw George.

POTS vormt een unieke uitdaging omdat het vaak over het hoofd wordt gezien.

“Veel mensen zeggen tegen me: ‘Maar je ziet er zo goed uit,’ wat leuk is om te horen, maar als je je rot voelt, geeft dat je het gevoel dat men liegt of het verzint,” zei mevrouw Eaton.

Ontmaskering van de verborgen aandoening die POTS heet

POTS valt onder de bredere categorie van aandoeningen die dysautonomie genoemd wordt. Het wijst op een storing in het autonome zenuwstelsel, dat in stilte cruciale functies zoals ademhaling, spijsvertering en hartslag regelt. Wanneer dit systeem hapert, zoals bij POTS, kan dit de gezondheid en de dagelijkse levenskwaliteit ondermijnen.

POTS uit zich voornamelijk als een aanzienlijke toename van de hartslag wanneer u van een zittende of liggende positie naar een staande positie gaat. De diagnose wordt meestal gesteld als iemands hartslag met meer dan 30 slagen per minuut stijgt binnen slechts 10 minuten na het staan. Als iemands hartslag bijvoorbeeld van 70 terwijl hij zit naar 100 of meer springt als hij opstaat, is dat een sterke aanwijzing dat er sprake is van POTS.

Voor kinderen en adolescenten ligt de diagnostische drempel hoger en is een stijging van 40 slagen per minuut of meer vereist. De verhoogde hartslag valt niet samen met een daling van de bloeddruk.

POTS geeft een breed scala aan symptomen, waaronder vermoeidheid, hoofdpijn, licht in het hoofd, hartkloppingen, misselijkheid en cognitieve stoornissen zoals hersenmist. De combinatie en intensiteit van deze symptomen, die minstens drie maanden aanwezig moeten zijn, kan sterk variëren tussen patiënten.

Historisch gezien werd POTS gezien als een zeldzame aandoening. Dysautonomia International, een belangrijke non-profitorganisatie die zich inzet voor onderzoek naar en bewustmaking van dysautonomie, schat dat ongeveer 6 miljoen Amerikanen lijden aan POTS. Dit aantal is verdubbeld sinds de COVID-19 pandemie begon, meldden ze. Door de ongrijpbare aard van de ziekte en het beperkte bewustzijn in de gezondheidszorg kan de werkelijke prevalentie echter aanzienlijk hoger liggen.

De variabiliteit van POTS symptomen wordt alleen geëvenaard door hun impact op het dagelijks leven van patiënten. Terwijl sommige mensen met milde symptomen erin slagen om hun gewone werk, school en sociale activiteiten vol te houden, kunnen routinetaken zoals baden, huishoudelijk werk, eten, rechtop zitten en zelfs staan of lopen voor anderen een grote uitdaging vormen vanwege de ernstige symptomen.

  Covid Amnestie: Is vergiffenis het antwoord?

“Ik kan niet autorijden. Ik ben heel snel moe en heb hartpijn en ademnood bij het uitvoeren van taken. Ik kan geen eenvoudige dingen meer doen, zoals de boodschappen of de vaatwasser legen zonder flauw te vallen. Ik ben mijn onafhankelijkheid grotendeels kwijt.” aldus mevrouw Eaton.

Specialisten die POTS behandelen vergelijken de functionele beperkingen die bij deze patiënten worden waargenomen vaak met die van patiënten met aandoeningen zoals kanker of congestief hartfalen.

Een cruciale studie met meer dan 5.500 deelnemers heeft de economische gevolgen en de gevolgen voor de werkgelegenheid van een leven met POTS aan het licht gebracht.

Het onderzoek, dat werd uitgevoerd in samenwerking met Dysautonomia International, onthulde dat slechts 48 procent van de POTS-patiënten werk had. Van hen wilde 67 procent meer uren werken, maar werd daarbij gehinderd door hun aandoening.

Bijna driekwart van de deelnemers meldde inkomensverlies als gevolg van POTS, waarbij een derde meer dan $10.000 verloor in het jaar voorafgaand aan het onderzoek. Het onderzoek benadrukte ook bredere maatschappelijke effecten, aangezien 28,5 procent van de verzorgers inkomensverlies leed vanwege hun zorgtaken.

De auteurs zeiden: “POTS vormt een aanzienlijk risico voor verminderde werkgelegenheid en meer economisch verlies bij mensen met deze aandoening en hun verzorgers.”

Dr. Tae Chung, die het POTS-programma leidt aan de Johns Hopkins University School of Medicine, ziet de grimmige realiteit van deze statistieken dagelijks in zijn kliniek.

“Veel POTS-patiënten die blijven werken, moeten hun levensstijl aanpassen vanwege hun symptomen,” vertelde hij aan The Epoch Times. “Een aanzienlijk aantal slaagt er bijvoorbeeld in om hun fulltime baan te behouden, voornamelijk omdat ze de flexibiliteit hebben om op afstand te werken. Deze aandoening treft vooral jonge mensen, omdat zij vaak moeten werken om hun ziektekostenverzekering te behouden.”

Op basis van zijn ervaring in de frontlinie benadrukte Dr. Chung de kritieke situatie.

“Om deze redenen is er dringend behoefte aan de ontwikkeling van een ziektemodificerende behandeling voor POTS, naast een verbeterde herkenning, diagnose en behandeling,” zei hij.

COVID-19 en de onverwachte toename van POTS

POTS blijft uitdagende vragen opwerpen en wetenschappers hebben nog steeds geen duidelijke oorzaak gevonden. De wetenschappelijke gemeenschap legt echter steeds meer verbanden bloot met COVID-19 en de bijbehorende vaccins.

Hoewel de precieze oorzaak van post-COVID POTS nog steeds onderzocht wordt, zijn mogelijke theorieën de productie van auto-antilichamen, directe toxische effecten van het virus of een gestimuleerde reactie van het sympathische zenuwstelsel.

“Sinds de COVID pandemie is het aantal verwijzingen naar onze POTS-kliniek aanzienlijk toegenomen,” zei Dr. Chung.

Hij suggereerde dat COVID-19 mensen kan predisponeren voor POTS, een theorie die volgens hem ondersteund wordt door nieuw onderzoek.

Dr. Jordan Pastorek, superviserend arts in het POTS Treatment Center, heeft deze verschuiving ook waargenomen.

“Een aanzienlijk groot deel van onze patiënten meldt nu dat hun POTS-symptomen beginnen na een COVID-infectie of een dosis van het vaccin. Dit is een duidelijke verschuiving ten opzichte van de periode vóór de pandemie, toen we vaak POTS-gevallen zagen als gevolg van infecties zoals griep, de ziekte van Lyme en mononucleose, maar ook hersenschuddingen,” zei Dr. Pastorek.

Zijn inzichten komen overeen met de toenemende wereldwijde meldingen van gevallen die wijzen op een trend van voorheen gezonde personen die POTS ontwikkelen na mRNA COVID-19 vaccinaties. Eén rapport beschrijft een 42-jarige man zonder eerdere POTS-symptomen die de aandoening ontwikkelde na zijn eerste dosis mRNA COVID-19 vaccin.

  30-jarige zoekt nog steeds naar antwoorden 6 maanden na ontwikkelen van neurologische complicaties na Pfizer-vaccin 

De bevindingen kunnen verband houden met de werking van mRNA-vaccins. Deze vaccins gebruiken een stukje van de genetische code van het virus om een eiwit in onze cellen aan te maken, waardoor het immuunsysteem antilichamen aanmaakt.

“De vorming van antilichamen zet een auto-immuunreactie in gang die de ziekte POTS stimuleert,” schreven de auteurs van het rapport.

Een gedetailleerde studie in Nature Cardiovascular Research, gepubliceerd in december 2022, identificeerde ook een mogelijke correlatie tussen POTS en COVID-19 vaccinatie, maar benadrukte een sterker verband tussen POTS en de resteffecten van een SARS-CoV-2 infectie.

Met behulp van een dataset van 284.592 gevaccineerde personen, waarvan 93 procent het mRNA-vaccin ontving, vond het onderzoek een toename van 33 procent in de kans op het ontwikkelen van POTS. Meer dan de helft van de in totaal 4.526 POTS-diagnoses trad op na vaccinatie.

“POTS-gerelateerde diagnoses lijken met een verhoogde frequentie te worden verkregen na, in vergelijking met vóór, COVID-19 vaccinatie, vooral in vergelijking met meer algemeen gediagnosticeerde aandoeningen, maar met een snelheid die ongeveer vijf keer lager is dan na SARS-CoV-2 infectie,” concludeerden de auteurs.

De auteurs waarschuwden tegen het gebruik van de studieresultaten om vaccinatie te vermijden.

“Deze studieresultaten zijn niet bedoeld om het gebruik van het COVID-19 vaccin te ontmoedigen, vooral gezien het relatief hogere risico op het ontwikkelen van POTS na SARS-CoV-2 infectie,” schreven ze.

De hindernissen in de gezondheidszorg voor POTS-patiënten

Te midden van een gezondheidszorgsysteem dat onder druk staat door de nasleep van een wereldwijde pandemie, worden POTS-patiënten geconfronteerd met problemen op het gebied van tijd en middelen.

“We hebben te maken met een achterstand van meer dan twee jaar, alleen al om patiënten in ons behandelcentrum te krijgen,” zei Dr. Chung.

Ondanks de wereldwijde impact op miljoenen mensen blijft POTS grotendeels onbekend bij veel professionals in de gezondheidszorg, wat vaak resulteert in een lange en moeilijke weg naar een juiste diagnose. Een onderzoek uit 2013 van Dysautonomia International benadrukte deze strijd voor meer dan 700 POTS-patiënten.

Gemiddeld moeten patiënten zes jaar wachten voordat ze de juiste diagnose krijgen. Slechts 25 procent krijgt de diagnose binnen het eerste jaar na het optreden van de symptomen, en velen reizen meer dan 160 km voor medische zorg in verband met POTS. Wat de zaken nog ingewikkelder maakt, is dat 59 procent van de patiënten in eerste instantie wordt afgewezen door artsen die denken dat hun ernstige symptomen puur psychologisch zijn.

Dr. Chung benadrukt nog veel meer hindernissen waar POTS-patiënten mee te maken hebben: een gebrek aan kennis, ongrijpbare biomarkers, beperkte behandelingsmogelijkheden en een slopende ernst van de ziekte.

Toch onderstreept hij een kritieke wegversperring.

“Hoewel mijn mening misschien vooringenomen is, geloof ik dat het gebrek aan onderzoeksfinanciering een van de grootste uitdagingen vormt voor het bevorderen van de POTS-zorg,” vertelde Dr. Chung aan The Epoch Times.

Veelzijdige behandelingsaanpak voor POTS-patiënten

Een van de complexiteiten bij de behandeling van POTS is de sterke variatie in individuele symptomen, waardoor een gepersonaliseerde behandelingsstrategie nodig is. In het Johns Hopkins POTS-behandelcentrum begint het proces met een patiëntgerichte focus, waarbij strategieën worden ontwikkeld die variëren van subtiele aanpassingen in de levensstijl tot het gebruik van medicijnen.

Een belangrijke hoeksteen van deze strategie is het verbeteren van de vochtinname om het bloedvolume te verhogen en het aanpassen van dagelijkse activiteiten, zoals het veranderen van de manier waarop patiënten van zitten naar staan bewegen. Oefeningen voor fysiotherapie, aangepast aan het tolerantieniveau van elke patiënt, maken ook integraal deel uit van het therapeutische schema.

  Prik genomen? Het Coronavaccin van Pfizer krijgt geen reguliere goedkeuring!

De rol van medicatie is tweeledig, gericht op zowel de POTS-symptomen als eventuele onderliggende aandoeningen. Dit kan het gebruik van bètablokkers of andere hartslagverlagende medicijnen omvatten. Voor sommigen kunnen medicijnen worden aanbevolen die het vermogen van het lichaam om zout en vocht te absorberen versterken, of medicijnen die de bloedvaten vernauwen om de bloedstroom naar het hart en de hersenen te verbeteren.

Het voorschrijven van dieetaanpassingen, zoals een verhoogde zoutinname en hydratatie, vormt een andere aanvalslinie die verlichting van de symptomen biedt. Een klein onderzoek aan de Vanderbilt Universiteit bevestigt deze aanpak en toonde verbetering van de symptomen aan bij POTS-patiënten die een zoutrijk dieet volgden, hoewel het niet leidde tot volledige uitroeiing van de symptomen.

Compressiekousen zijn veelbelovend gebleken bij de behandeling van POTS door de bloeddoorstroming te verbeteren en de symptomen te verlichten. Mevrouw Eaton was een voorstander van deze interventie.

“Compressiekousen helpen echt om mijn dagelijkse symptomen onder controle te houden,” zei ze.

Het laatste cruciale element van de aanpak is counseling, waarbij patiënten en hun familie praktische strategieën krijgen aangereikt om met POTS om te gaan.

POTS aanpakken met holistische benaderingen

Terwijl de conventionele geneeskunde zich meestal richt op het beheersen van de POTS-symptomen, is er een verschuiving gaande naar het aanpakken van de onderliggende oorzaken.

POTS Care in Texas pioniert met deze aanpak door biofeedback, gespecialiseerde supplementen en ontstekingsarme diëten in de behandeling te integreren. Biofeedback, een niet-invasieve methode, stelt patiënten in staat om lichaamsfuncties zoals de hartslag te controleren. De instelling biedt persoonlijke supplementen om aan de individuele voedingsbehoeften te voldoen en adviseert een ontstekingsarm dieet om de symptomen zo min mogelijk te triggeren.

“Onze inspanningen zijn gericht op het vinden en behandelen van de onderliggende oorzaak van POTS en de vele comorbide aandoeningen,” zo staat te lezen op de website van de kliniek.

Het doel gaat verder dan het verlichten van de symptomen – het is gericht op een blijvende, duurzame verbetering van de gezondheid.

Gediplomeerd cardioloog Dr. Jack Wolfson, geprezen om zijn succes in het behandelen van POTS-patiënten via natuurlijke methoden, leidt de Natural Heart Doctor kliniek. Wolfson staat bekend om zijn affiniteit met holistische therapieën en sluit zich aan bij het ethos van POTS Care, waarbij hij een duidelijk standpunt inneemt over curatieve in plaats van symptomatische behandeling.

“POTS is in de kern een ontstekingsaandoening,” vertelde Dr. Wolfson aan The Epoch Times. “Onze aanpak draait om het identificeren en behandelen van de oorzaak. Voor sommige patiënten is dat schimmelvergiftiging. Voor anderen is het een hoge belasting door andere gifstoffen. Bij weer anderen is het een verstoring van het evenwicht in het zenuwstelsel. We hebben opmerkelijke vooruitgang gezien bij onze patiënten door deze factoren direct aan te pakken.”

De verschuiving naar alternatieve behandelingen en een beter begrip van POTS betekent een nieuw hoofdstuk in de behandeling van dit ingewikkelde syndroom. Ondanks de voortdurende uitdaging om POTS volledig te begrijpen, biedt de integratie van alternatieve therapieën met traditionele methoden hernieuwde hoop voor veel patiënten.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Grafeenoxide in alle vaccins maakt de gevaccineerden wandelende tijdbommenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelAdrenochrome “Samenzweringstheorie” krijgt nieuwe ronde van “Debunkings” met “Sound of Freedom” in het nieuws
Volgend artikelDe kunst van misleiding in het tijdperk van Inlichtingen, Observatie en Verkenning
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

34 REACTIES

 1. Makow — Bescheiden voorstel: een “Menselijke ontvolkingsovereenkomst”

  De mensheid stemt ermee in om vreedzaam uit te sterven.

  Bescheiden voorstel — De mensheid erkent dat dit zo is
  comateus en stemt ermee in de stekker eruit te trekken. Het stemt ermee in om gesteriliseerd te worden
  in ruil voor een wapenstilstand van communistische joden en
  hun vrijmetselaarsknechten. ( dwz satanisten, zionisten,
  Liberalen, Antifa, transseksuelen, feministen.)

  Binnen een korte eeuw zal de planeet verlost zijn van nutteloze eters (wij) en een speeltuin worden voor zieke satanisten/communisten en hun favoriete aantal perverselingen.

  ” Mensen zijn tegenwoordig duidelijk te egoïstisch, omkoopbaar, laf en zwakzinnig om zich te verenigen en zichzelf te verdedigen. Ze waren te dom om erachter te komen dat een “pandemie” met een sterftecijfer van 00,25% geen pandemie was, en een ziekte zonder symptomen was geen ziekte. Slaven, ze zullen dit vreedzame, gemakkelijke compromis nu al dankbaar omarmen. De nadruk ligt op gemakkelijk .”

  ” Sterilisatie zou geen probleem moeten zijn. Mensen geven blijkbaar niet meer om hun kinderen of de wereld die ze zullen erven. ”

  Bijgewerkt van 21 juli 2021 en 11 november 2022
  door Henry Makow PhD

  Ik heb een oplossing voor de problemen van de mensheid die iedereen tevreden zou moeten stellen.

  De mensheid biedt zich vrijwillig aan om gesteriliseerd te worden in ruil voor de satanistische joodse bankiers en vrijmetselaars (communisten) die hun oorlog tegen God en de mens beëindigen.

  Dit betekent dat de planeet binnen een korte eeuw verlost zal zijn van nutteloze eters (wij) en een speeltuin zal worden voor zieke satanisten/communisten en hun favoriete aantal perverselingen.

  Wat heeft de mensheid hieraan?

  1. Satanisten/communisten stoppen met hun “vaccinatie”- en klimaatveranderings-hoaxes, chemtrails, geo-engineering, cbdc’s, 15-min-steden, CRT, lockdown-waanzin en vax-paspoorten.

  Ze zullen hun Antifa/BLM-gozers beteugelen voor wie we als kleine meisjes ineenkrimpen van angst. We vermijden de gewelddadige “donkere winter”-dystopie en genieten van relatieve vrede en vrijheid.

  2. We zullen niet geforceerd worden ingeënt, kronkelen van de pijn en een voortijdige dood sterven.

  3. De giftige psychologische oorlog tegen geslacht, ras, religie en natie zal worden opgeschort. We zullen een spoor van menselijke waardigheid behouden tijdens onze schemerjaren op de planeet.

  4. Een redelijk aantal kan sterilisatie worden bespaard om te voorzien in een pool van bedienden, mensenoffers, orgaandonoren en seksslaven voor de uitverkorenen.

  5. De mensheid wordt een onnodige, catastrofale nucleaire oorlog bespaard, bedoeld om de bevolking te verminderen.

  Wat halen satanisten/communisten hieruit?

  1. Ze hoeven niet te luisteren naar nutteloze eters die op internet janken en vleien terwijl ons ellendige lot langzaam tot ons doordringt.

  2. Ze zullen niet te maken krijgen met een opstand zoals in het getto van Warschau, aangezien de mensheid eindelijk beseft dat ze niets te verliezen heeft bij gewelddadig verzet.

  3. Satanisten erven de planeet, haar hulpbronnen en ieders eigendom. Ze kunnen beginnen met het plannen van hun paradijs en hoeven zich geen zorgen te maken over het opleggen van hun kluchtige “Grote Reset” aan recalcitrante massa’s.

  Mogelijke bezwaren van de mensheid

  1. Het quotum voor de seksslavenkaste is misschien niet groot genoeg.

  meisje-homo’s.png2. Democratische hervormingen zijn nog steeds mogelijk. Alleen omdat ze toegeven aan Israël , zijn patriotleiders geen gecontroleerde oppositie. De Commies zouden toekomstige verkiezingen toch niet vervalsen?

  Ik kan geen andere bezwaren bedenken. Sterilisatie zou geen probleem moeten zijn. Mensen geven duidelijk niet meer om kinderen of de wereld die ze zullen erven. (links) Kun je nog andere bezwaren bedenken? ([email protected]) Tot op heden nog niets ontvangen.

  Mogelijke bezwaren van satanisten / communisten

  1. Honderd jaar is te lang om te wachten tot alle pasgeborenen op natuurlijke wijze sterven.
  2. Als satanisten zijn we niet tevreden met het uitroeien van het menselijk ras. We dienen Satan en vinden het heerlijk om mensen te laten lijden.
  3. We hebben al bijna de helft van jullie nutteloze eters gesteriliseerd (“gevaccineerd”). We hebben deze deal niet nodig.
  4. U houdt zich niet aan uw afspraak en gebruikt de wapenstilstand om aan kracht te winnen en uw verzet te plannen.
  5. De aandelen van vaccinbedrijven zullen crashen.
  6. Wij geloven in Orde uit Chaos . Waar is de chaos? Satan zal het een duim naar beneden geven.

  Repost van de mensheid

  Het is een compromis. Bij een succesvolle onderhandeling is niemand helemaal tevreden.

  Je zult ons niet allemaal kunnen vaccineren of aan onze collectieve woede kunnen ontsnappen.

  Een Gemengde Commissie zou de “Human Depopulation Agreement” kunnen handhaven.

  Sterilisatie is niet anders dan vaccinatie. Het is gemakkelijk te verkopen; een andere manier voor mensen om deugd te signaleren. Het is voor het algemeen belang.

  CONCLUSIE

  Mensen zijn tegenwoordig duidelijk te egoïstisch, corrupt, laf en zwakzinnig om zich te verenigen en zichzelf te verdedigen.

  Ze zijn te dom om te begrijpen dat een “pandemie” met een sterftecijfer van 00,25% geen pandemie is en dat een ziekte zonder symptomen geen ziekte is.

  Hun instemming met de staatsschuldenbui bewijst dat ze graag toekomstige generaties onder de bus gooien. Sterilisatie is voor hen gemaakt.

   • Jerome juli 20, 2023 at 17:24

    Geen idee beste Jerome, zelf houd ik mij bezig om mensen voor het komende gevaar te duiden, denk dat de de-populisten op het laatste moment niet meer aan de collectieve woede van de volkeren kunnen ontsnappen, maar het zou voor velen te laat zijn en een gewelddadige einde aan hun leven betekenen, ook aan mijne, voor de rest ben ik het volledig met Henry Makow eens.

    Gegroet

    • Maar helaas wordt egoïsme nog steeds met hoofdletters geschreven.
     Voordat we bij het “dan eten ze maar taart” moment aankomen is er nog wat tijd, het betekend dat het hele luxe leven afgelopen is.
     Voor die tijd zal er eerder een rooftocht plaatsvinden door de parasieten van de maatschappij (omdat de middelen er niet meer zijn) bij diegenen die vertwijfeld proberen aan hun SUV, 50″ TV etc. vasthouden en daarbij het leven laten.
     Parasieten zoals de definitie zegt hebben een drager nodig en als die er niet meer zijn dan zullen de parasieten ook uitsterven.
     Kijk in Afrika waar boeren geplunderd en vermoord worden en daarna gaan ze op voedselhulp wachten.
     Ik denk dat Deagel 2025 helaas realistisch is.

 2. Die klachten bovenaan in het artikel heeft mijn moeder ook, van wie ik dacht dat ze van de gifrpik zou afblijven maar door de dwang van mijn zuster zich liet gifprikken. Kwam ik vorige week pas achter . Mijn neef vertelde het mij en ik vond net een dag ervoor een briefje met een astrazenica gifprik van 2022 in mijn moeders tas. Bij navraag wat dat in haar tas deed zei ze dat het nog van haar broer was die by the way vorig najaar overleed aan versnelde leverkanker. Ook 2x gegifprikt in 2021. Ik geloofde haar eerst maar later zag ik haar geboortedatum erop staan. Mijn neef beaamde het dat het van zijn moeder MOEST. Nu is moeders blind aan het worden, gister uitslag gehad ze heeft diabetis al jaren en twee jaar terug op controle alles goed vorig voorjaar ook nog alles goed en nu ziet ze heel slecht, niks meer aan te doen. Heeft regelmatig hartkloppingen, valt snel . Heup gebroken intussen. Heeft vaak last van duizelingen en laat alles uit haar handen vallen, krachtverlies is ook een bijwerking van van de gifprik.
  Was altijd vrij fit en klaagde dat ze alleen nog maar ziekenbezoeken deed aan haar wel gevaxte en dik geboosterde vrienden, dat kan ze dus nu ook niet meer. Ik zou der ikweetnietwat kunnen aandoen🤬 nu is ze dus een lastpost aan het worden. Maar mijn zus krijgt de eer nu. Ik woon te ver weg, mooie smoes. Zij heeft ze gedwongen mag zij ze ook verzorgen . Vertelde mn neef ook nog dat mijn goed gevaxte en welgboosterde zus waarschijnlijk borstkanker heeft. Dat ook nog. Vorige jaar mammagram gemaakt bij haar voor de vijfjaarlijkse controle en niks aan het handje en nu ineens onrustige cellen ingedeukte borst. Tja…..zoals ik hier iedere keer maar weer verdedig iedereen die gegifprikt is is ziek om mij heen. Ook jongeren hebben vermoeidheidssyndroom hartklachten…….en dn durven er hier beweren dat zij dat niet terugzien in hun omgeving. 🤬dan kijken ze heel bewust weg. Ik geloof met heel mijn hart dat iedere gegifprikte er blijvend ziek van word uiteindelijk of eraan dood gaat. En de tijd zal dt bewijzen.

  • mijn zoon 28 heeft mijn smeekbede, zijn vrouw inbegrepen, stiekem genegeerd, (om vrij te zijn).. ondertussen gescheiden, en verward allebei hé.. met voor zijn vrouw inmiddels 2x een beenbreuk en mijn zoon rare gemoedstoestanden en dan moet de rest nog komen..2 goede kennissen met 2 vaccinaties jonge 30ers hartproblemen… mijn zoon en ex 3x plus booster…ik maak me geen illusies…🩸

   • Hier ook niet. Ik heb nog maar 1 zus die 2 x gifprik en 3 xbooster gifprik heeft ontvangen.
    Mijn zus heeft twee volwassen kinderen,mijn neef geloofde mij direct en is net als ik niet gegifprikt.,maar zijn zus idem dito als haar moeder ,zoals ook haar man. 4 kids, inmiddels, n tijdens de zwangerschap van 2ling 2x laten gifprikken. Kindjes al 1,5 jaar continu ziek en aan de zuurstof machine omdat mijn nicht ze nadien ook nog is borstvoeding ga en zich liet boosteren 2x geloof het, tijdens de borstvoeding. Hoe dom en onverantwoordelijk kun je zijn. Kindjes zijn continu ziek met oorontsteking keel ontsteking longontsteking……om geel en groen van te worden.
    Ik ben ook maar alleen en heb mijn neef vorige week met het gesprek dat hij erachter kwam dat zijn oma gegifprikt was, dat hij zich maar moest voorbereiden dat wij tweekes er straks alleen voor komen te staan. Dan moeten wij 4 zieke kinderen misschien grootbrengen . Zijn vader is twee jaar terug twee weken na de eerste gifrpik overleden aan zijn hart. Lag dood op bed. Dan onze nonkel…..maar gezwegen over de rest om ons heen en ik heb echt het idee dat het nu toeneemt de laatste weken. Ik weet niet hoe het bij jou is.
    En dat gedragsprobleem ken ik hier in de straat heel goed. Heb met niemand nog contact. Het lijken of zombies die verdwaasd door de straat rijden en lopen of ze zijn agressief. Vooral hoor ik ze roepen tegen hun kinderen. En dat noemt zich dan welvarend hier. Tja ik zit er maar tussen. Gelukkig een flinke groenstook naast en achter mijn huis,maar aan de andere kant van mij veel drukke gezinnen die veel straatlawaai maken. En durf er niks van te zeggen of je krijgt ze allemaal tegen. Op dit moment snottert hier veel om mij heen en mijn familie ook. Ikzelf word gelukkig niet ziek, voel me fit maar wel afgezonderd. Dat vind ik het zwaarste de zieker iedereen word met rare kwalen de meer ik mij eenzaam en geïsoleerd ga voelen. Allee eenzaam,kheb nen grote hof kan mijn ei wel kwijt en veel kleine hondjes om voor te zorgen. Maar merk echt dat ik in mijne hof leef als een kluizenaar tegenwoordig om alles en iedereen te ontlopen. Ervaar jij dat ook dat je geen gelijkgestemde vind om je heen. Heb mijn volwassen zonen wel om mij heen maar die reizen veel en genieten van hun leven. Ik weet dat zij ook steeds op hun tenen moeten lopen omdat al hun vrienden zij gevaxt en ook rare ziektes ontwikkkelen,maar ze kunnen dan niks zeggen anders lopen ze gewoon weg in het gesprek.

    • @Greet
     Indruk wekend betoog .
     Hierbij een virtuele hug .
     Duidelijk veel waardering voor je .
     Ik denk niet dat je zielig bent , verre van dat .
     Je bent imo een krijgsvrouw.
     Fijne dag .

    • met U..is het nog erger lijkt me, je moet in zulke omstandigheden meer gezond egoïstisch zijn, dat is mijn ervaring nooit gevaccineerd nooit één test toegestaan, masker alleen in een winkel en weg ermee dat dit alles me nog iets doet, is betalen voor anderen..dat zal niet/nooit gebeuren, het raakt je wel maar nogmaals andermans rekening vereffenen, neen hoor genoeg is genoeg ben al 73 en nog fit voor elke dag 5 km te stappen, met een buikje ja en wat betreft de ongevaccineerde, enkel af en toe een 70 a 80 jarige, niet mijn biologische leeftijd..de rest lijkt me echt wel een lege ontspoorde samenleving…veel sterkte nog voor U en de uwen..🌹🩸 puur bloed..

     • Dank je, ik wandel nog iedere dag 1,5 uur met mijn kleine chihuahua’s. Ze zijn al 11 maar lopen de afstand graag. 💪👍

   • Hey Raphael, ja “de vrijheid” en wat hebben er een boel om die domme sukkels gelachen die buiten moesten blijven omdat ze net als 80 jaar geleden niet puur genoeg waren.
    Ik heb nog steeds geen leedvermaak als er weer een gaat, je merkt ook de paniek bij de farizeeërs omdat ze wel doorhebben wat er aan de hand is.
    Maar door het blijven ontkennen zijn we nog steeds de melaatsen en een gevaar omdat we argumenten hebben.
    Wat me wel genoegdoening geeft is het feit dat alles in de bovenkamer goed gewerkt heeft en wij het gevaar herkent hebben.
    Wat ik wel hoop is dat er een plek erger dan de hel is voor diegenen die dit aangericht hebben.

  • We hebben dezelfde situatie lees ik: m’n zus heeft m’n moeder ook gedwongen terwijl m’n moeder zelf, die al nooit de griepspuiten zelfs nam, meteen zei : eerst afwachten wat die spuiten doen want daar is niets van bekend. 3 spuiten heeft ze nu in totaal. Elke keer bijwerkingen: vallen, pijnlijke uitslag, hevige tremoren aan rechterzijde. Kan m’n zus wel vermoorden. Heb haar ook aansprakelijk gesteld incl formulieren voor verpleging die spuiten zou zetten. ik hoef alleen maar achterover te gaan zitten en afwachten. Mn zus blijkt nu ondertussen 2 autoimmuunziektes te hebben, dus die trekt zichzelf al de afgrond in. Ik moet alleen maar buiten haar actieradius blijven om niet meegetrokken te worden in haar misère. Ze heeft 3 jaar geleden van mij heel duidelijk te horen gekregen dat ik geen contact meer met haar wil. Schofterige dingen heeft ze gedaan om mij vals te beschuldigen. Op een gegeven moment is genoeg genoeg. Mn moeder is bijna 93 dus qua leeftijd is t wat het is en ist al bijzonder dat ze dat heeft gehaald. Kan er verders niets aan doen. Mn broer die maar wat graag m’n zus ondersteund in haar strijd tegen mij heeft blaaskanker fase 4. Woont in nieuw Zeeland maar zelfs dan nog last van hem. Vind je t heel erg als ik geen enkele traan laat als ze allebei omvallen?

   • groot gelijk of ze trekken ook U nog het moeras in.. neen ik ga niet mee en mijn tranen zullen van korte duur zijn..want 🎯 het is wathetis..💪🩸🌹

   • Vaak zie je terug dat ze natcistische persoonlijkheden hebben. Dat zijn mensen die roepen ja ik ga mij laten prikken of ik moest wel voor mijn werk, want ik ben zooo belangrijk. Hier ook hoor moeder en zus narcisten,altijd al geweest. Mijn overleden nonkel ik en mijn neef zijn de enige normale . Mijn overleden nonkel liet alles aan mij achter als erfenis, mijn moeder en haar zus hebben int voorjaar zijn huis leeggehaald en alle papieren verbrand, hij had de erfenis nl niet laten registreren. Maar met getuigen zelf eenwilsbeschikking geschreven, ware het niet dat die getuigen het mij vertelde dat ze erbij waren. Zo een moeder heb ik. Mijn moede rhad ook geen contact met haar broer alleen ik. Zo gaat dat met narcisten.
    Toen Mijn oom had gezegd dat ik alles zou erven , zei ik en wat als zij die wilsbeschikking op papier vinden en kapot scheuren , als antwoord dan zorg ik vanuit de hemel of mijn graf ervoor dat ze er niet van kunnen genieten.
    Tja mijn moeder die heel slecht ziet ineens kan geen auto meer rijden om te gaan shoppen en ook niet online iets kopen🤣. Moet nu alleen mijn zus heel goed in de gaten houden want die vind dat zij nu het geld moet gaan beheren. Mijn oom liet een miljoen achter🙈.
    Maar goed mijn zus moet mijn moede eerst maar eens zien te overleven.
    Mijn moeder haar rechtse hand trilt ook vaak, dat merk ik als ze rond loopt dat het hangt en bibbert, misschien heeft dat ook met de gifprik te maken.
    Daarom woon ik in mijn eigen achtertuin, dat geeft veiligheid en mijn familie komt zelden bij mij. Zij wonen in belgie ik in nederland een uur rijden. Zij hebben nooit de moeite genomen mij te bezoeken ik heb met mijn domme kop 30 jaar iedere weekend op en neer gereden, nu kunnen ze de boom in. Ik ben door hen ook geestelijk mishandeld 3 jaar lang voor conspiracy theorist en achterlijk enzo. Heb hen beiden gezegd ik ben niet ziek en zo fit als een hoentje nu mogen jullie de blaren van jullie woorden en aantijgingen voelen met je ziek zijn. Jullie worden er iedere dag aan herinnert dat jullie eigenwijs waren en betweter ps en daar word je nu hard voor afgestraft. En natuurlijk heeft hun ziek zijn niks met de gifprik te maken.
    Tja…. Daarom steeds ik heb helemaal geen medeleven meer met geen enkele gegifprikte . Eigen schuld dikke bult. Mijne inziens zijn het allemaal narcisten die vol vergif zitten nu. Ik lig er ook niet van wakker als ze er niet meer zijn. Niet mijn schuld.

    • Bedankt Greet. Er is dus toch veel aan de hand. Ik heb weliswaar 2 sterfgevallen bij mijn werkgever meegemaakt en mijn afdelingshoofd had een onbenullig ongeluk waarvan ik nu denk dat dit wel eens met de prik te maken kan hebben. Een black out zeg maar.
     Diverse collega’s ziek. Familie collega’s ziek. Nog geen kankers gehoord. Wel op de haverklap naar de huisarts hollen.

     Dr Wodarg heeft gemeld dat huisartsen in Duitsland vaker overleg hebben over vaccinatie schades, meer dan in de vakliteratuur wordt beschreven.

     Luisteren wil niemand maar ze wisten heel goed waarom ze geprikt wilden worden namelijk vakantie kunnen vieren.

  • Bedankt, tijdelijk kreeg ik op FN alleen de titels te lezen… verder zoeken stond er geen veilig contact, maar zoals U zegt blijf bij uw e-mailadres en na enkele weken was en is alles bij het oude,…Goed dus..net zoals je zegt..👍🇷🇺

 3. Zelf denk ik vaak aan het feit in het 1e convid scam jaar dat de huisartsen praktijken slecht te bereiken waren omdat deze artsen in andere gemeentes aan het prikken waren a €20,- per prik per persoon, feitelijk word ik niet goed van deze terugkerende gedachte omdat mijn huisarts een fijne kerel is, maar gek op geld en dat ze hun geweten flexibel konden aan en uitschakelen.

  • de mijne was pensioensgerechtigd maar wou verder doen..en toen kwam de hysterieplandemie langs….
   nog geen jaar in kreeg ik opeens een briefje in de bus dat de dokter per direkte stopte wegens ‘ziekte’….ik vermoed eerder dat ie het spel niet (meer) kon meespelen….en daarom er de brui aan gaf….

 4. Is de 5G!!!!!!!!
  Wsl. i.c.m. chemtraiils en wie weet wat ze verder allemaal buiten ons weten om uitvreten..

  Ook ik ervaar gekke dingen terwijl ik heel ver van spuiten, neusverkrachters etc. weg ben gebleven.
  Vooral tijdens/na internetgebruik .

  Ga dus nu weer ff leven ….

 5. Vasten, langdurig vasten, denk wel 5 dagen of meer, zou weleens kunnen helpen als ik Dr Eric Berg Dc en Dr Sten Ekberg volg op youtube.
  1) stabilisatie of verlaging van glucosespiegel;
  2) stabilisatie of verlaging van insulinespiegel;
  3) groeihormonenaanmaak;
  4) laaggradige ontstekingen worden minder;
  5) autofagie (heel belangrijk)
  6) immuunsysteem gebeurt ook iets mee.
  7) extra stamcelaanmaak.

  Vanaf 3 dagen begint het echt vanaf punt 5 met als maximum op dag 5.

  Extreem interessant dit.

  • (dit werk (helingskracht van vasten) van oa dr berg) staat ook uitvoerig beschreven in het boek ‘Zijn we de draad kwijt?’ (uitg Aspekt)

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in