Als Chris Cuomo op tv toegeeft dat hij bijwerkingen heeft van het COVID-vaccin, moeten we dan medelijden met hem hebben?

We zijn geneigd om te grinniken en ons te verkneukelen. Cuomo was een van de luidste stemmen die riepen dat de overheid het ongeteste COVID-vaccin in al onze armen moest spuiten, zelfs in de armen van onze kinderen. Hij gebruikte zijn journalistieke platform om het fascistische COVID-beleid van zijn broer (toenmalig gouverneur) Andrew Cuomo te verdedigen. Dat beleid omvatte het in lockdown gooien van bedrijven in New York, het op slot doen van kerken, het nutteloos sluiten van scholen en het dumpen van COVID-patiënten in verpleeghuizen waar ze duizenden senioren de dood in joegen – door een bizar toeval stegen de sterftecijfers, wat fraudegevoelige stembiljetten per post rechtvaardigde, net op tijd om het Witte Huis te stelen voor Joe Biden, schrijft Jason Jones.

Het zou niet menselijk zijn om onze perceptie van een zekere … poëtische rechtvaardigheid volledig te onderdrukken wanneer mensen in hun eigen val worden gelokt. Maar we moeten meer dan menselijk zijn, zoals Christus eist en mogelijk maakt. Dus laten we onze vijanden niet vergeten – zowel het feit dat ze nog steeds onze vijanden zijn als onze plicht om voor hun zielen te bidden.

Vergeven betekent niet vergeten. Je kunt je giftige woede jegens een sociopatisch persoon of een goddeloze instelling loslaten, terwijl je volledig waakzaam blijft voor het gevaar waarin je nog steeds kunt verkeren. Of het gevaar voor je armste buren, die veel minder veerkrachtig zijn dan jij.

Die balans van vrede en bescherming beschrijft hoe we ons zouden moeten voelen over de instellingen van de Deep State, onze door de overheid gecontroleerde media, pastors die ons vertrouwen hebben beschaamd, en vooral over de globalistische instellingen die ons leven willen beheersen. Het is om mensen te helpen een principiële waakzaamheid te ontwikkelen ter verdediging van de menselijke waardigheid en vrijheid dat ik mijn nieuwste boek heb geschreven, The Great Campaign Against the Great Reset. Het baseert ons verzet tegen de elites en hun anti-menselijke agenda op de tijdloze principes die God op ons hart heeft geschreven, de Natuurwet.

  Het Westen gaat ten onder als de Romeinse Republiek

Het belangrijkste front waarop we dat verzet nu moeten bestrijden is iets dat klinkt als een plotlijn uit een James Bond film: een mondiaal verdrag dat zonder enige transparantie wordt opgesteld en herzien en dat alle soevereiniteit van burgers in elk land op aarde terzijde schuift en autocratische bevoegdheden overdraagt aan ongekozen bureaucraten – zonder gerechtelijk beroep. Plotseling zouden mensen in Hongarije, Sri Lanka, Alabama en Colorado allemaal onderworpen zijn aan de grillen van volksgezondheidsfunctionarissen die achter de schermen worden gekozen door machtige buitenlandse tegenstanders zoals China.

Nee, dat is geen samenvatting van een film. Het is de werkelijke agenda van het pandemieverdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie, dat op de agenda staat om te worden aangenomen tijdens de komende vergadering van de WHO, met de volledige steun van de regering Biden.

Neem het niet van mij aan. Zoals de Sovereignty Coalition rapporteert, waarschuwt bijna de helft van de hoogste juridische autoriteiten in ons land Amerikanen voor wat er komen gaat:

Tweeëntwintig procureurs-generaal hebben hun stem toegevoegd aan de groeiende oppositie tegen het plan van de regering Biden om in slechts 18 dagen in te stemmen met twee verdragen waarover nog onderhandeld wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Onder leiding van Austin Knudsen, procureur-generaal van Montana, hebben de hoogste juridische functionarissen van deze staten deze akkoorden verworpen die tot gevolg zouden hebben dat de grondwettelijke verantwoordelijkheid van hun staten voor beslissingen over de volksgezondheid zou worden overgedragen aan de directeur-generaal van de WHO, Tedros Ghebreyesus. Hun conclusie: “We zullen ons verzetten tegen elke poging om de WHO in staat te stellen direct of indirect het overheidsbeleid voor onze burgers te bepalen.”

Deze advocaten-generaal schreven:

Als de hoogste juridische functionarissen van onze staten verzetten wij ons tegen twee instrumenten waarover onderhandeld wordt en die de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ongekende en ongrondwettelijke bevoegdheden zouden kunnen geven over de Verenigde Staten en haar volk…

  Westen lokt opzettelijk nucleaire Derde Wereldoorlog uit als deel van de Grote Reset van de Elite

In verschillende mate zouden deze maatregelen de nationale soevereiniteit bedreigen, het gezag van staten ondermijnen en grondwettelijk gewaarborgde vrijheden in gevaar brengen. Uiteindelijk is het doel van deze instrumenten niet het beschermen van de volksgezondheid. Het doel is om de WHO – in het bijzonder haar directeur-generaal – de bevoegdheid te geven om de rechten van onze burgers op vrijheid van meningsuiting, privacy, verkeer (met name reizen over de grens) en geïnformeerde toestemming te beperken.

Zoals Fox News meldde, hebben alle 49 Republikeinse senatoren president Biden geschreven met de eis dat hij de VS uit het pad van deze dodelijke moloch haalt.

Vrijheidsactivisten over de hele wereld waarschuwen voor de radicale gevaren voor de vrijheid en de democratische besluitvorming die deze achterkamertjesdeal, gesmeed door mondiale cabaletjes, met zich meebrengt.

Ervaar je al een déjà vu? Weet je nog dat sociale mediagiganten zoals YouTube de accounts van beroemde epidemiologen en vaccinonderzoekers zoals Dr. Robert Malone uitschakelden, waardoor het vrije debat over de beste reacties op COVID tot zwijgen werd gebracht, met de uitleg dat het gewoon de richtlijnen van de WHO volgde? Maar de meesten van ons namen dat gewoon op de koop toe: Oh, onze vrijheid van meningsuiting is net afgenomen door miljardenbedrijven die samenwerken met ongekozen buitenlandse bureaucraten, zogenaamd om “levens te redden”. Wat is er nog meer nieuw?

De COVID paniek was een test voor volledige totalitaire gedachtecontrole, gerechtvaardigd door een “crisis”. Dat experiment slaagde boven de stoutste dromen van de auteurs en nu staan dezelfde mensen klaar om de volgende “noodsituatie” aan te kondigen, waarschijnlijk onder het voorwendsel van klimaatverandering. Dat gebeurt al in Europa, waar regeringen landbouwgrond in beslag nemen, de voedselproductie onderdrukken en politieke partijen die een afwijkende mening zijn toegedaan vogelvrij verklaren.

Heb je je aan de Amerikaanse kust ooit afgevraagd waarom menigten relschoppers de standbeelden van de Amerikaanse stichters aanvallen, onze vlag verbranden en ons land als “fundamenteel racistisch” bestempelen? Hier is je antwoord: deze bendes werken samen met onze elites, die hun borgtocht uit de gevangenis betalen en ervoor zorgen dat alle aanklachten worden ingetrokken. Die elites haten en vrezen de macht van gewone mensen en hebben een diep hekel aan de beperkingen van hun macht die worden opgelegd door “archaïsche” instellingen zoals de Amerikaanse grondwet.

  Hoe de Westerse beschaving werd uitgewist

Als de VS nu het WHO-verdrag ondertekent, heeft de regering Biden alle middelen die ze nodig heeft om die grondwet eenvoudigweg terzijde te schuiven, in naam van de “bescherming van de volksgezondheid”.

Bij het Vulnerable People Project helpen we over de hele wereld de slachtoffers van grove, onmenselijke beslissingen van onze machthebbers – altijd onder het motto “gerechtigheid” of “levens redden”. We helpen Afghanen die als tolk werkten voor het Amerikaanse leger en die door het Biden-regime in de steek werden gelaten, christenen die het doelwit waren van fundamentalisten in Nigeria en burgers die vastzitten in het conflict in Gaza. We zien de brute effecten in het veld van arrogant, elitair beleid dat beweert utopische doelen te dienen. Meestal kun je de echte motieven achter zulke beslissingen achterhalen: machtswellust, hebzucht en minachting voor de zwakkeren.

De grote Christelijke denker Rene Girard voorspelde dat we dit soort tijden zouden meemaken. Hij waarschuwde dat degenen die hongerig zijn naar macht en plezier zouden leren om zich voor te doen als engelen van het licht. Hij gaf dit ideologische vertrouwensspel zelfs een naam, “slachtofferschap”, wat de strategie is om rijkdom en macht te grijpen door te doen alsof je de onschuldigen en onderdrukten dient.

Trap er niet in. Laat je senatoren weten dat Amerikanen nooit meer voor dood zullen spelen.


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Wat zijn de gevolgen als de WHO erin slaagt haar IGR-amendementen aan ons op te leggen?Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelTrump verdubbelt zijn steun voor zionistische genocide en massabombardementen op Palestijnen
Volgend artikelVN verduidelijkt dat dodental van 35.000 in Gaza niet is veranderd
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

9 REACTIES

 1. Hier in Europa hebben we de meest slaafse en onverkozen regeringen die meewerken aan de vernietiging van hun eigen volk. Dit door massa immigratie en afschaffen van vrije meningsuiting. En het doodbelasten van het volk.

  • En dat gaat met de nieuwe voorgestelde regering niet veranderen…. het WEF sprookje zal doorgaan, met meestemmende Pietertje en de onschrijfbare niet Nederlandse Turkse gezulguz welke toch maar mooi de boetes heeft verhoogd zodat u geen vlees meer kan kopen omdat u 3 km te hard reed op een lege snelweg…smerige crimineel dat u bent!

 2. Grote christelijke denker zegt gewoon wat wij al allemaal weten… fuck-of Onnozelaar…en steek Trump maar in dezelfde zak… Pffffffff

 3. Ik zal niemand ook maar iets vragen.
  Geen politicus en geen geestelijke zorgdrager.
  Allemaal hebben ze laten zien dat ze geen hart en ziel hebben.
  Allemaal verraders.
  Ik zie het verschil tussen enkele goeien en vele slechten niet meer

  • @Libera nos a malo…

   Je hoeft het verschil tussen enkele goeien en vele slechten niet te zien/herkennen, je hoeft alleen maar je eigen licht te ZIJN. Als je jou eigen licht bent, zul je het licht in anderen ook herkennen. Verwacht niet te veel, want velen zijn intens gehersenspoeld.

   Ooit zagen we liefde en waarheid als schoonheid. Tegenwoordig is geld liefde en duisternis is schoonheid. Ik zie tegenwoordig brave huisvaders in volledig zwarte Tesla’s en Range Rovers… Seat heeft zelfs een duivelshoofd als logo… en mensen vinden het prachtig en ‘stoer’. Ze rijden rond in enge gangster auto’s, want ze hebben een laag zelfbeeld en de media zegt ze wat ze moeten denken en doen.

   Het licht is vervangen voor duisternis… op alle levels. Onze vijand is voor korte tijd zo inmens machtig, maar het is tijdelijk, tot mensen wakker worden want gehersenspoelde mensen doen niet wat ze in hun hart willen, maar wat ze denken en wat ze denken wordt volledig bestuurt.

   Laat de ander los tot je het licht herkent dat je in jezelf hebt bevrijdt.

 4. ‘Hij waarschuwde dat degenen die hongerig zijn naar macht en plezier zouden leren om zich voor te doen als engelen van het licht.’

  Psychopatische egoïsten hebben overal de macht gegrepen en hebben iedereen in egoïsten verandert, zodat ze zelf niet opvallen. Egoïsme komt ten einde omdat het na duizenden jaren consumeren en nemen, haar houdbaarheid heeft verloren. De leugens zijn op, het bedrog werkt niet meer. Zodra er genoeg mensen uit hun ego komen, gaan er dingen veranderen.

 5. Ilaaf Al-Saidi

  Spreker & Columnist op de motor | Maakt het onbespreekbare bespreekbaar.

  “Als je je niet vaccineert, mag je niet meer naar werk komen”, zei mijn leidinggevende op de gang waar een andere leidinggevende naast liep. “Dat wordt al besproken in de Tweede Kamer en zal hoogstwaarschijnlijk doorgevoerd worden.” Mijn hart bonsde in mijn keel. Begin mijn 20e was alleen de gedachte al om mijn baan te verliezen het engste wat er was. Ik had namelijk als een bikkel gestreden voor mijn carrière. Toen ik liet weten dat ik geen prik wou, kreeg ik vlagen van woede over me heen en schuldgevoelens werden me spontaan aangepraat door collega’s. Dit werd een heisa die “uitgepraat” moest worden. Vlak hierna liet een politiechef weten in een filmpje dat voorbereid werd voor intern gebruik, dat zijn zwangere dochter geen prik wou, omdat de lange termijn consequenties nog niet bekend waren. Dat stuk had een collega uit mijn team expres weggeknipt. Ik keek toe hoe trots zij was toen ze hier hardop over vertelde, en vroeg me af: “Hoe integer ben jij eigenlijk?”

  Het geweld dat plaatsvond op het Malieveld tegen weerloze demonstranten die op de grond zaten, was en is onacceptabel. Collega’s wisten dondersgoed dat er “flinke klappen” waren uitgedeeld en velen stonden er niet achter, maar werden al snel “wappie” genoemd. Het is niet voor niets dat de VN onlangs de overheid en de politie op de vingers heeft getikt voor hun gedrag jegens demonstranten.

  De tijd van dialogen openen is nu belangrijker dan ooit. Want waarom heeft niemand het over AstraZeneca wat onlangs nog van de markt is gehaald? En waarom zwijgen wij over het pandemieverdrag waar Nederland eind mei mee zal instemmen, ondanks de uitdrukkelijke wens van een kamermeerderheid die hier tegen is?

  Mijn verhaal en het verhaal van miljoenen die met mij onder druk zijn gezet om zich te vaccineren tegen hun wil in, moet naar buiten. Het is nog niet klaar, omdat niemand van de verantwoordelijken is aangesproken op misleiding, stigmatisering en discriminatie van mensen. Laat dit duidelijk zijn: Ik ben niet trouw aan een koning die naar Griekenland op vakantie ging, terwijl zijn mensen aan het lijden waren. Voor een handjevol uitverkorenen gelden er andere regels blijkt keer op keer. Daarom ben en blijf ik alleen trouw aan het volk

 6. Inhoudelijk ga ik niet meer in op dit soort berichten, mijn messen zijn geslepen, heb genoeg in house om me met hand en tand te verdedigen tegen elke corrupte vorm van tiranie. Tot de dood desnoods.

  Dat is ook het enige wat ik hier nog op zeg, en zal dit hooguit herhalen bij elk dergelijk bericht

  In ww2 was er maar 3% nodig van het hele volk nodig om het tij te keren. Jawel….3%. En toen was (bijna) ook iedereen uit zelfbehoud nazi, of nsb er.

  De door tiranie betaalde groepjes hoeven maar een paar collegas te zien sneuvelen en dan rennen ze hard weg.

  Kan niet wachten. Bring me the fight! BRING IT!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in