TheDigitalArtist / Pixabay

Een nieuwe poging van Desmet en Malone is in de maak om de wanhopige mensen van de wereld, ook bekend als de “samenleving”, de schuld te geven van hun kwalen in plaats van de dominante, uitbuitende elites – de heersende klasse, de rijken en machtigen, de wereldwijde roofdieren – de schuld te geven. Deze elites hebben ons sinds het begin van de beschaving gedomineerd via hun uiteenlopende instellingen en regeringen, schrijven Dr. Peter en Ginger Breggin.

Malone stelt ons Desmet’s laatste column voor als: “Weer een uitstekend inzicht van Dr. Mattias Desmet”. De titel van Desmet’s column is “Suïcidale Samenleving.” Niet zo lang geleden legde Desmet, gevolgd door Malone, de schuld bij onze zelf veroorzaakte “massavorming.” We bekritiseerden het als een manier om mensen af te leiden van het groeiende wereldwijde totalitarisme dat veroorzaakt wordt door het wereldwijde leiderschap, niet door zelfmisleidende massa’s mensen. Malone breidde Desmet’s concept van zelfgecreëerde massavorming uit tot een zelfgecreëerde “massapsychose”. Op dit moment hebben ze in ieder geval massavorming en massapsychose laten vallen en in plaats daarvan geven ze de mensen de schuld dat ze een massale doodswens hebben. Deze doodswens leidt tot zelfvernietigende “rituelen” die suïcidaal zijn.

Zelfs de oorlog in Oekraïne wordt genoemd als een van de producten van onze maatschappelijke suïcidaliteit. Het is niet het militair-industrieel complex dat ons uiteindelijk terugleidt naar de mondiale bankiers, de mondiale CEO’s en alle andere leden van de aloude heersende klasse. Nee, het zijn de mensen die gedreven worden door een ritualistische zelfmoordimpuls.

Betekent dit dat de tienduizenden dode Oekraïners uiteindelijk zichzelf hebben gedood? Desmet zegt het niet ronduit, maar dat is precies waar zijn logica ons naartoe leidt.

Het belangrijkste punt in Desmet’s bizarre tirade is wanneer hij eindelijk terloops het onderwerp “elite” aansnijdt – precies de mensen die hij me waarschuwde niet te bekritiseren omdat het me uiteindelijk zou schaden. Hier is Desmet’s enige vermelding van de elite in zijn nieuwe Substack:

Hoe zijn we zover gekomen? Is er een elite die propaganda gebruikt om ons zo te laten denken? Er is veel meer dan dat.

  Veroorzaken geïnjecteerde nanotechnologieën de absoluut bizarre gedragingen in deze video's?

Op Desmet’s eigen zelfdestructieve manier geeft hij zijn doel weg – ons afleiden van de elite of de wereldwijde regerende klasse. Dus, wat is het “veel meer dan dat” dat ons teistert? Ongelooflijk, volgens Desmet, zijn we behept met onze eigen rituele OCD! Echt waar. Zo verklaart Desmet in zijn laatste paragraaf:

De hele waanzin van het totalitarisme, met zijn grenzeloze wildgroei aan bureaucratische regels, die uiteindelijk de hele samenleving verstikt en uiterst dodelijk blijkt, komt precies hierop neer: het vertegenwoordigt de terugkeer, op een buitensporige manier, van een onderdrukte Waarheid: de mens is een symbolisch wezen, een wezen dat rituelen nodig heeft.

Psychoanalyticus Desmet vertelt ons dat de ellende die het totalitarisme de mensheid aandoet, te wijten is aan onze eigen behoefte aan “rituelen”. We worden uitgebuit en zelfs gedood vanwege onze eigen obsessieve-compulsieve stoornis (OCD).

Er is een toename in depressie en suïcidaliteit sinds COVID. Maar voor Desmet wordt de suïcidaliteit niet veroorzaakt door het opdringen van COVID en COVID-prikken aan de mensen, of het verpletteren van onze economieën en samenlevingen door de mondiale elite. Het wordt niet veroorzaakt door inflatie en hoge rentevoeten, gemanipuleerd door de bankiers, die het gezinnen moeilijk maken om zich te voeden en een dak boven hun hoofd te krijgen. Het wordt niet veroorzaakt door schandalig destructieve pogingen van de globalisten om onze constitutionele democratieën te vermorzelen. Desmet merkt wel op dat veel van deze vreselijke gebeurtenissen plaatsvinden, maar zoals hij duidelijk maakt, zijn de mensen die de wereld proberen te besturen, de elite, praktisch irrelevant. Het zijn altijd problemen met onszelf, wat het risico wegneemt dat we de onderdrukkers zullen identificeren en bestrijden.

Dus, wat is er gebeurd dat ons allemaal zo suïcidaal heeft gemaakt dat we de elites controleren en ons door hen laten doden? Desmet herhaalt wat hij al eerder heeft gezegd ⏤ onze benarde situatie wordt veroorzaakt door een “mechanistische samenleving” die mensen in isolatie en eenzaamheid heeft gedreven. Dit lijkt op het eerste gezicht een afgezwakte versie van het marxisme, waarin de onvermijdelijke materialistische ontwikkeling van het kapitalisme leidt tot de vervreemding van de arbeidersklasse en de noodzaak van een dictatuur van het proletariaat.

  De psychische blindheid van vaccineerders en hun gevaccineerden - Ontkenning van de realiteit in alle omstandigheden

Maar Desmet is waarschijnlijk geen marxist. Hij doet gewoon zijn werk om onze ogen af te houden van de echte problemen in ons leven – in dit geval de groeiende wereldwijde onderdrukking die zowel ons als onze grondwettelijke regering en andere nationale regeringen probeert te vernietigen. Hij wil dat we onszelf en onze reacties op een “mechanistische wereld” de schuld geven van onze eigen benarde situatie. Merk op dat het niet een onderdrukkende wereld is, maar een “mechanistische wereld” die ons schade berokkent. Desmet wil koste wat het kost dat we niet langer iedereen met mondiale macht, de elites, de schuld geven.

Desmet legt wel enige schuld bij “regeringen” en “staten” voor het reageren op de suïcidaliteit van de mensen door hen de gelegenheid te geven zichzelf te doden door middel van door de overheid gesponsorde euthanasie, oorlogen en algemeen zelfdestructief gedrag. Deze ideologische draai lijkt misschien verwarrend, maar dat is het niet. De schuld geven aan “de overheid” is het nieuwste van het nieuwste omdat de globalisten boven alles alle onafhankelijke staten in de wereld willen verpletteren op hun weg naar het platwalsen en domineren van de aarde. Mensen wantrouwen hun eigen regering al. De globalisten proberen in feite al onze regeringen over te nemen of neer te halen.

Dit is de manier waarop onze wereld eindigt – door de mensen en misschien hun regeringen de schuld te geven, terwijl de wereldwijde roofdieren, ook bekend als de elite of de regerende klasse, ons overnemen of ten val brengen.

Ik heb nog een laatste vraag voor Desmet en voor Malone die hem zo graag promoot. Hoe hebben wij, het volk, de regering zover gekregen dat ze zoveel van ons hebben gedood met de genetische injecties voor COVID? Het antwoord van Desmet is dat wij mensen zo kwetsbaar zijn geworden, zo suïcidaal hulpeloos, dat we het over onszelf hebben afgeroepen. Hij vermeldt dat deze kwetsbaarheid ons vatbaar maakt voor propaganda, maar hij wil niet de wereldwijd gecontroleerde media en medische en wetenschappelijke instellingen de schuld geven die mensen terroriseerden om zich aan de prikken te onderwerpen. Hij geeft niet de schuld aan de mondiaal georganiseerde bedreigingen aan het adres van artsen, de mondiaal geïnspireerde psychologische druk zoals kinderen vertellen dat ze hun prikken moeten krijgen anders zullen ze oma besmetten en doden, en tenslotte aan de mondiaal opgelegde mandaten die tientallen miljoenen mensen dwongen de prikken te nemen of hun baan, hun opleiding, hun reisrechten en hun plaats in de maatschappij te verliezen.

  Nieuwe Israëlische ministeriële studie toont aan dat het COVID-vaccin na verloop van tijd het risico op overlijden verhoogt

De vele mensen die de vaccins namen en stierven – tot wel twee miljoen in de V.S. – probeerden niet te sterven maar probeerden in leven te blijven en hun levensonderhoud te behouden. Ze waren systematisch doodsbang gemaakt voor de pandemie en hadden te horen gekregen dat ze hun leven, hun broodwinning en hun plaats in de maatschappij zouden verliezen als ze niet meededen. Ze wilden zo graag leven dat er een valse pandemie en valse “vaccins” nodig waren om de weg te bereiden voor hun dood, verwonding en genetische schade door de injecties.

Heeft de overheid de zogenaamde “suïcidale” mensen gesuggereerd dat de vaccins een gemakkelijke methode waren om zelfmoord te plegen? Nee. In plaats daarvan blijven het CDC en de FDA beweren dat er geen doden bekend zijn door de vaccins, geen enkele. Dit bevestigt de waarheid. De mensen zijn niet suïcidaal; hun machthebbers zijn moorddadig.


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Suïcidale samenlevingVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDavid Pyne’s vredevoorstel voor het Midden-Oosten
Volgend artikelDe VS en het Westen: Waan en vernietiging vóór de nederlaag
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

71 REACTIES

  • Het volk is te zwak en kwetsbaar door eigen schuld zelfzuchtige maatschappij, door EIGEN SCHULD…en als dusdanig..DIKKEN BULT.. lamlendige klootzakken, Burgers 🤮🤮🤮

    • En wie zegt dat mensen niet zwak en kwetsbaar mogen zijn? Er is ons ons leven lang ingestampt dat we sterk moeten zijn en dat zwak en kwetsbaar slecht is. Is dat wel zo? Ieder mens heeft het recht om te zijn hoe hij wil zijn. Maar wat niet goed is, is daar misbruik van maken! Victim blaming is de slachtoffers de schuld geven ipv. de daders. Net zo als zeggen dat vrouwen in een korte rok er zelf om vragen om verkracht te worden. Victim blaming is héél gevaarlijk en iets wat narcisten en dus onze criminele globalisten doen. Dus NEE! Het is niet onze eigen schuld!

     • Je kunt zwak en kwetsbaar zijn en tegelijkertijd moedig. Je bange eigenbelang niet laten prevaleren.
      Zoals de bange zwerfkat zijn angst overwint en nader komt voor de brokjes hem aangereikt omdat zij wil dat haar kittens overleven.
      Bang en kwetsbaar zijn is oké maar je erdoor laten leiden is een andere.
      De echt kwetsbare goede mens dient in bescherming te worden genomen.
      Er is ook een categorie bange kwetsbaren die met hun vingertje klaar staan.
      Denk ik.

      • 🌸💖🎀

       Dùs met àlle middelen, op àlle échelons en rayons, dié fragielen, … ‘kwetsbaren’, ‘naïeven’, -op welk domein dan óók! -, (proberen) sensibiliseren, waarschuwen, wàkker krijgen !
       In de hóóp mede weliswaar, dat w’r van langsomméér
       op en áán de ‘goeie kant’ krijgen, want “over-en-’t weer”
       exponentiële belangen !
       SÁMEN STÈRKER ! MÉÉR MACHT en KRACHT !
       ANT & CONTRA de GRUWELIJKE CARNIVORE BÉÉSTAARDS
       op deze planeet !
       🎀💖🌸

   • Veel beter dan het zogenaamde WEF en WHO ben je dus niet, met je constant gemekker over “BURGERS” die precies bij jou altijd het probleem zijn…

 1. Peter en Ginger Breggin hebben Desmet z’n boek niet gelezen of niet begrepen. Het waarom van hun hetze tegen Desmet is mij niet duidelijk. Hun haatdragende en ongenuanceerde commentaren houden geen steek.

  • Ik vind zijn boek heel goed. Hij slaat de spijker op zijn kop. Benoemd het heel goed en zet het allemaal goed uit elkaar. Maar je moet wakker zijn om te zien wat hij ziet.

 2. Het ego is suicidaal en wij zitten allemaal volledig in het ego.

  Iedereen heeft geleerd dat stress leuk is. Terwijl elk levend wezen op aarde stress vermijdt, hebben wij geleerd dat stress juist hardstikke leuk is en dat het een wedstrijd is wie de meeste stress aankan. We zitten in een lower death drive, omdat het ego een lower death drive is. De nieuwe aarde begint bij de mensen die het ego loslaten. Wie zijn ego niet loslaat zal tenonder gaan in de apocalypse van het ego.

  Iedeteen kan zichzelf afvragen; ben ik onderdeel van de val of van de wederopstanding?

  • Theme april 30, 2024 Bij 17:41
   Het ego is suicidaal en wij zitten allemaal volledig in het ego

   Dat wordt steeds duidelijker naarmate je ouder wordt en meer ervaringen krijgt. Mensen die bijvoorbeeld geen terechte kritiek meer kunnen accepteren en liever alles kapot gooien dan toegeven dat ze fout of zelfs gemeen zijn geweest. In plaats van de angel eruit te halen trappen ze liever alles kapot. Ik ken dat wel vanuit mijn kindertijd
   maar nu wat ouder lijkt de strategie mij toch niet zo handig. Maar dat snapt niet iedereen.

 3. Ik had een taak, waarmee de negers zich hebben volgevreten tot de indolente massa die ze zijn en waarmee ik vernederd ben. Wederrechtelijke toe-eigening is hun enige cultuur. Het belangrijkste karma is weliswaar voor de blanken zelf uit hun schuldgevoel. De schoften hebben zelfs Christus hiervoor ingesteld. Maar laat dus nooit een van die debielen mij een compliment geven. Want de eerste keer is de laatste. Dit is de oorzaak van de wereldwijde ondergang. Want op deze voorwaarden zijn ze mijn bescherming kwijt.

  • zo zo,
   Gaan we de racistische toer op ?
   Waarop slaat dit eigenlijk ?
   Ooit er last van gehad dat de bevolking van Afrika geen Vroege Middeleeuwen, Late Middeleeuwen en vooral geen Renaissance met verlichting hebben gekend.
   Dientengevolge heeft er zich ook nooit hetzelfde maatschappelijke bindweefsel ontwikkeld, hoewel !
   Eender welke verstandhouding tussen mensen daar is juist door Uw soort nu zo’n 500 jaar lang verstoord, als het geen 1000 jaar is.
   Stoort u dat doe er dan wat aan, maar dit soort ridicule en kortzichtige geschreeuw kunnen we missen als kiespijn.
   Of bent u jaloers op het feit dat in Zwart-Afrika er slechts een magere 10% mensen zich hebben laten inspuiten met het “gif van Bill Gates”. Het zal u héél misschien aan het denken zetten dat die 10% braaf ingespotenen juist de hoger opgeleiden zijn, ra ra hoe zou dit toch komen.
   Dat er een andere arbeidsethiek is moet zich niemand verbazen.
   Gaat u uw nestel afdraaien voor 1,5 € per dag ?

   En dan Indolent, u bedoet toch traag en lui zijn en geen interesse tonen, enz.
   NEEN beste,

   De groeten !

   • Wat een waanzinnige klets!
    Gaat u zich afdraaien voor $1,50? per dag? Nee, in Europa of de VS zeker niet. Maar in een flink deel van de wereld is dat toch anders, al is het maar omdat de kosten van levensonderhoud vele ordes van grootte lager liggen en de belasting evenzo.
    Mensen zijn daar in veel opzichten veel meer zelfvoorzienend dan hier in het westen. Is dat allemaal goed? Nee, dat zeg ik niet. Maar om nu te zeggen dat het hier in het westen zo geweldig is? Nee, echt niet.

    Heb ik er zelf ooit last van gehad dat zwart Afrika geen middeleeuwen of renaissance heeft meegemaakt? Jazeker en velen evenzo. Dat gebrek levert namelijk een volledig andere cultuur en werkethos op. Dat zou op zich niet zo’n probleem zijn, maar dat is het zeer zeker wel als dat volk in grote getalen naar het westen komt. Want het probleem ligt niet zozeer bij het individu, maar als groep blijkt telkens weer dat als die groep groot genoeg wordt, met enkele uitzonderingen daargelaten, de groepsdruk zo hoog is dat ze hun ‘cultuur’ meenemen en in het nieuwe gastland gaan botvieren ipv zich aanpassen aan de daar heersende cultuur.

    Je hoeft maar te kijken naar de grote steden in Europa en de VS; die worden in rap tempo veranderd in shitholes die lijken op het land waar deze figuren vandaan kwamen.
    En je ziet het steeds; de zwarten die succes hebben en zich omhoog werken weten niet hoe snel ze hun zwarte buurt moeten verlaten.
    Je ziet dat overal; of het nu Afghanen, Irakezen, Turken, Marokkanen, Congolezen, Kenianen Ethiopiers of wat dan ook zijn; zolang het om enkelingen gaat is er geen probleem en passen ze zich na verloop van tijd aan aan de ontvangende samenleving. Wordt het een grote groep, dan verdommen ze dat en gaan ze weer zwelgen in hun achterlijkheid.

    En dat is iets waar iedere Europeaan de gevolgen van ondervindt, al is het maar indirect door hogere zorgkosten, hogere woningprijzen, hogere belastingen, slechter onderwijs en meer misdaad.

    • Wat een gegeneraliseer om te beginnen.
     Natuurlijk is die omvolking aan de gang en opgedrongen door Globalisten en hun vazallen.
     Daar hebben ze een bedoeling mee en dan heb je gelijk natuurlijk.
     Maar beste, daar ging het in mijn reactie niet over.
     Bovendien ga je voorbij aan de oorzaken van dit alles.
     Jammer, je zit voor goed vast in een SUPREMACISTISCH Europees idee, alsof wij zo slim en goed zijn en zij allemaal zo slecht en dom.
     Het zijn inderdaad niet de slimsten en de vriendelijksten die de sprong naar het Westen maken.
     Het is allemaal een groot lelijk plan dat weet jij ook.
     Misschien had je dan je bek beter wat eerder opengetrokken of iets ondernomen tegen het blinde kiesvee dat ons deze politieke leiders heeft bezorgd.
     Ik zou zeggen, ga eens een kijkje nemen in Afrika zelf en staar je niet blind op de mindere goden die door jullie eigen leiders worden naar het Westen worden uitgenodigd.
     Doe eens wat vriendelijke moeite, en kijk en benoem de echte oorzaken ; niet enkel de symptomen.
     Anders ben je al even dom als onze dokters die Covid-spuitjes zetten en nu nog steeds blijven zetten.
     Salut !

  • Aan Z

   Ik word ook innerlijk op de proef gesteld door de vrouw, die mij objectiveert, analyseert, betuttelt, en probeert te dirigeren.

   Waarschuw haar, want ik zal de hele mensheid vernietigen.

   Ze heeft ook een trend gezet, vooral bij de zwarten die altijd volgen.

   De egoïsten denken op een manier dat ik steeds meer moet uitleggen.

   Nog geen kilometer voordat Greetje in haar auto van de andere kant op de hoofdweg langs kwam, begon ik al een uitleg, altijd ‘excuses’ voor haar, te formuleren als ik haar zou spreken. En als je niet uitkijkt ben je je hele leven met niets anders bezig.

   Ik was op de fiets. De man die altijd om een sjekkie vraagt, kwam op zijn fiets wat verder van de andere kant op de parallelweg, hij stopte pas achter mij. Ik wilde dus omkeren, draaide me half om maar stopte half toen er een auto van achteren aansnelde. Dit is hoe de kanker werkt.

 4. Oeps, wat pijnlijk om geconfronteerd te worden met een harde werkelijkheid. Maar wild om je heen slaan gaat het probleem niet oplossen.

 5. Jan Zonder Vrees,

  Je beschermt je eigen baan, een andere moraal kan er niet zijn.
  Laat de censuur beginnen. Daar draait het immers om.

  • Laat de domme Hollanders onbeschoft zijn, het verhaal van de negers en de joden is omdraaiing van hetzelfde. Terwijl ze met hun zelfmedelijden in dezelfde richting met dezelfde leidraad blijven aansturen naar de beestachtige ondergang waar de hypocrieten vervolgens mij de schuld voor willen geven.

 6. Ik vrees dat Desmet gelijk heeft. De enige die verantwoordelijk zijn over ons leven, zijn wijzelf. Er overkomt ons niets, wij sturen ons leven en de grote onwetendheid die ook de tweede wereldoorlog naar ons toe haalde ‘wir haben es nicht gewusst’ brengt ons ook naar Covid, naar alles wat er gebeurt en kan gebeuren.
  Wij besturen onszelf en het universum schenkt ons wat we nodig hebben om verder te kunnen met ‘onze levenswijze’!
  Kanker is bv een genezingsproces dat we liever niet ervaren maar door onze keuzes is het uiteindelijk de enige weg om verder te kunnen leven….zonder de kanker waren we onmiddellijk dood in de toestand waarin we ons op dat moment bevonden. Kanker kan angstaanjagend zijn!!!…maar we maakten de kanker zelf!! we boden de ruimte aan de kanker om zich te ontwikkelen!
  zonder de angstaanjagende initiatieven van de elite, de maatschappelijke kanker die we zelf maakten en waarvoor we de ruimte creëerden, zouden we onverbiddelijk ten onder gaan in totale onbewustheid …..
  Echter nu worden we plots wakker geschud en we krijgen een ultieme kans een nieuwe weg in te slaan…een weg van bewustheidsverruiming waarin we onszelf opnieuw kunnen ontdekken en een nieuwe wereld creëren.
  Alles komt goed als we beseffen dat deze kanker onze vriend is die ons opnieuw bewust maakt en zich daarna volledig teniet zal doen omdat deze elite dan overbodig wordt….sommige zullen inzien en zich aanpassen aan de nieuwe wereld en anderen zullen vernietigd worden om elders opnieuw te beginnen…..net zoals virussen en bacteriën slecht actief zullen blijven zolang de omgeving het aanbiedt. Wij bepalen waar we naartoe gaan….de elite heeft geen kracht noch macht, ze vullen slecht de leemten in die wij achter laten…..dat zoveel mensen onbewust zijn bepaalt enkel hoever de kanker zich kan uitbreiden

  • Tjeu, excuseert mij, maar dàt wil nog niét zeggen dat ” NIEMAND ’t VOLK, de MENSHEID AAN ’t UITMOORDEN, E L I M I N E R E N zijn (meervoud), hé !
   Wel IN ’t TEGENDÉÉL !

   Hierop nam ik evenwel al ’n patentje:
   1) ” S.P.R.N. ” , 2) ” S.P.L.N. ” & 3) ” S.P.EL.N.” , t.t.z. :

   – 1) 💡 “* S.P.L.N. *” : ” STRATEGIC POPULATION LIMITATION NARRATIFS ”
   – 2) 💡 “* S.P.R.N. *” : ” STRATEGIC POPULATION REDUCTION NARRATIFS ” & ’t bedréigenste
   – 3) 💡 * S.P.EL.N.*” : ” STRATEGIC POPULATION E L I M I N A T I O N NARRATIFS “.

   Wié ’t nètvoorafgaande ontkent zijn stekeblind, ÒF
   staan zèlf aan de overige, ‘bétere’ gevrijwaarde kant van de mensheid … ÒF
   dat ‘r bakken po€n en ‘positie’ mee gemoeid, dan wel ‘carrièreLift’ in ’t verschiet zijn, …ÒFTEWÈL
   GECORRUMPEERD derhalven, GECHANTEER * GEMANIPULEERD zijn om in de duvelse
   NARRATIEVEN méé te draaien ….

   1 Ding is wis en zéker, géén één ‘normaal gezond levenslustig’ mens
   heeft smijt *’bewust of bedoeld’* haar/zijn éigen levenslust* c.q. levenskwaliteit*, gezondheid*
   en welzijn* voor de béésten … en onder de trein ! – LAAT STAAN DIE* VAN hun (KLEIN)KINDEREN EN
   NAKOMELINGEN – (Tenzij psychisch suïcidalen).

   Dat media, wetenschap, zogenaamde, maar héél specifieke ‘politiekers’
   voor ’n MASSAPSYCHOSE-, en HYSTERIE gezorgd hebben en nog zullen proberen,
   staat buiten kijf ! Die v.Ranzige zure boter hebben die héél specifieken
   welke ik nu in de geest heb, op hun scrupuleuze gewetens !
   Spijtig, dat zovéél miljoenen, miljarden mensen zich zo ‘La TROUILLE’ (fr.)
   ‘KADAVERÀNGST’ op ’t lijf hebben laten terrEUriseren !
   Sommigen allicht doordat ze te laks of lui, ànderen dan wéér te “goéd, naïef gelovig”,
   volgend, volgzaam waren, en nog zijn velen …. Da’ s wáár …

   Dat “ER” – héél specifieken, héél goéd gekend/bekend -, zijn die dàt juist
   het ONHEIL en DESTRUCTIE van ’t gros der MENSHEID op ‘d OOgen hebben/hadden
   is des te demonischer en duivelser ! Moge rècht RECHT geschieden, hoop ik althans….
   En vooral: mogen er nog méérdere miljoenen mensen zèlf tot bewustwording overgaan,
   tot b e w u s t (er) z ijn toé !

   Tot we ‘EN MASSE’ die “HÉÉL SPECIFIEKEN COUNTEREN en AFBLOCKEN” !

   ’t Is 1 MEI vandáág, voor hen die ‘r (nog) zijn !

   ” HEBBAN OLLA U(v)OGALA NESTAS HAGUNAN …. HINASE ….??!! ”

   ” ZIJN ALLE ER NU ZOVÉÉL MOGELIJK MENSEN BEGONNEN MET BEWUST(er) WORDEN ???!!
   BEHALVE DIE, en HIJ, en ZIJ … ???? ”

   Moge inzicht en verlichting de Mensheid, Òns méé, zodus, redden !
   PLIÉSzzzzzzzzzzzz

   “* VERO NIHIL VERIUS *” ~ “* NEMO ME IMPUNE LACESSIT *” O1 V 2O24 15:51
   * LiLi Me DiRiGe *

 7. Mensen de schuld geven van wat hen is en wordt aangedaan, vind ik behoorlijk laag.

  Want wanneer bijvoorbeeld mensen élke dag om het uur gehersenspoeld worden met: “Oh, er is een vréselijk virus hoor! Laat je maar gauw inenten anders val je zo dood neer!”, dan kun je hen niet kwalijk nemen als ze dat geloven.

  Zo sterk als de hersenspoeling de afgelopen 4 jaar was, dat heb ik niet durven dromen. Dat we met ellendelingen aan de top zitten is bekend, en dat die dag in dag uit eraan werken om anderen te slaven ook, maar dat ze zóver zouden durven gaan? Ja, ik wist het wel, maar ik hoopte van niet.

  Maar om die aangewakkerde massahysterie dan ook nog eens in de schoenen van diezelfde slachtoffers te leggen? Kom toch! Dat is zó ongelofelijk gemeen? Welk volk doet zoiets nou? Zeker die die de hele wereld willen veroveren? ’t Lijkt er wel op. Het zou het zelfde zijn als je mensen vergiftigt en ze dan kwalijk neemt dat ze ziek worden. Het is al de tweede keer dat me dat opvalt.

  Sommigen pakken niet genoeg door. Rara hoe kan dat?
  Die vraag kan elk redelijk intelligent mens heel snel zelf wel beantwoorden Alhoewel, het is maar wel net wat je weet. Als de vijand jaar in jaar uit als engelen worden afgeschilderd, dan is het begrijpelijk dat de mensen het niet zien. De massamedia zijn krachtig.

  Als ik de commentaren lees bij sommige sites, dan valt me op de de slechte mensen, de woke types, steeds dezelfde tactiek volgen. Ze worden persoonlijk, gaan wetenschappelijk argumenten misbruiken en ik voel dat op een of andere manier aan. Het is te gladjes en te wereldvreemd. Het is alsof ze behekst zijn door het kwaad. Of uitgezocht zijn om hun Judaswerk te verrichten! Maar ik voel het soms wel.

  • sorry maar mij is geleerd dat er altijd 2 kanten aan een verhaal zit. als je te lui bent om die duidelijk verzwegen kant uit te zoeken maar net als de rest wilt deugen en het deugmensje wilt uithangen, dan zou je wel eens genaaid kunt worden. wij wappies hebben toch ook ons huiswerk gedaan. iedereen is verantwoordelijk vooor zijn eigen daden. dus niet lui zeggen ja maar iedereen deed het ook. hoe erg ik het ook vind. maar zoals ze vroeger zeiden degene die niet wil luisteren, moet maar voelen.

  • @ AntiSoof,

   Ik ben het 100% met je eens. Er zijn zoveel goedgelovige mensen die de overheid grotendeels vertrouwen.
   Natuurlijk klagen zij wel eens over de overheid maar dat er zoveel werd gelogen over covid en de vaccins, kunnen zij gewoon niet bevatten.
   Komt bij dat vele werkenden het chronisch druk hebben met werk en gezin. Naast de ouderen lezen zij de krant en kijken naar het journaal.
   Zij zijn zich totaal niet bewust al jaren via o.a de MSM voorgelogen en gehersenspoeld te worden.
   Ik vind het dan ook krankzinnig om goedgelovige burgers de schuld te geven omdat zij hun medemensen nog vertrouwen cq de overheid en overige instanties.

 8. Als mensen van God los raken, worden ze nihilistisch en is alles een race voordat ze dood gaan, waardoor ze eigenlijk naar hun dood toe rennen.

  • beste Theme
   het is niet omdat wij van God los raken.
   ben ook christelijk opgevoed , ik ga niet naar de kerk maar leef christelijk.
   maar nu worden we aangevallen door satanisten die ons bedrogen hebben en daardoor hebben we voor hun gekozen het zijn zij die ons naar de dood leiden doen het op alle manieren gifspuit opleggen door chantage troep in de lucht spuiten enz.
   de spuit heb ik niet genomen maar wat zij in de lucht spuiten kan ik niet ontwijken, ja ik moet ademen.

   • @pippodorus…

    God is geen magisch mannetje in de lucht. God is de liefde die wij zijn. Als de mens de liefde verliest, dus van God (liefde) los raakt, dan wordt de mens nihilistisch en suïcidaal. Zonder liefde worden wij suïcidaal!

 9. Nou dat de samenleving suïcidaal zou zijn zie ik niet zo hard. Wel zijn we natuurlijk geïndoctrineerd, gehersenspoeld, depressief geraakt en een groot deel gevaccineerd. En volgens ’n video van Kla.tv was dat ook allemaal met een vooropgesteld plan om de bevolking bereidwilliger en toegefelijker te maken voor de transformatie naar het totalitaire systeem e.d. https://rumble.com/v4sblpw-kla.tv-waarom-permanente-uitputting-depressie-het-gendoctrineerde-brein-dnl.html

 10. Off topic Gevonden op google
  Voor de boere pr machine: ?

  Why do I feel better eating in Europe?
  It’s also true that the food is often healthier in Europe. Ultra-processed foods common in the U.S. include artificial additives and highly refined ingredients and are rich in starch, sugar and salt, says Dr. Dariush Mozaffarian, a cardiologist and professor of nutrition and medicine at Tufts University.3 okt 2023
  (Usa gebruikt hormonen –. Meer melk uit de koe of koe is eerder slachtrijp)

  Why do I feel healthier in Europe?
  Portion sizes in Europe are generally smaller, reducing the probability of overeating. European food standards are stricter, with many additives found in American foods banned in Europe. The availability and affordability of fresh, local produce in Europe also support healthier eating habits.17 feb 2024

  Why does beef taste different in Europe?
  Animal Diet Every country has different dietary requirements for animals in order to yield the best flavor. For example, cows raised in Europe tend to have diets that are less concentrated in corn and grains than those raised in the US.28 apr 2023

  Asml waarde 7 miljard euro
  Nederlandse Landbouw sector 140 miljard euro
  Dat zijn boere en cooperaties en agro multinationals en machine fabrikanten en dienstverlening etc etc etc
  Spinoff activiteiten in chemie pharma apparaten bouw verpakkingen gekoelde distributie etc

  10 % Minder asml ==> Schade 700 miljoen
  10 % Minder agro ==> schade 14 miljard

 11. Oh ja: als je denkt eigen keuzes te maken terwijl je er eigenlijk in bent geluisd door de heersende elite zonder dat je dit beseft, dan is het jouw schuld dat je zogenaamd zelf ergens voor kiest. Dit is een simplisme van een onnozelheid waar je U tegen zegt, ook in België :-). Geen enkele baby wordt geboren met pleinvrees of wat dan ook en zeker ook niet met de behoefte aan suïcide: dit wordt allemaal aangeleerd en door wie, denk je? Door de club die er baat bij heeft dat jij bijvoorbeeld allerlei voorstellingen hebt van de wereld die in werkelijkheid niet bepaald correct zijn. Maar het is en blijft evengoed allemaal JOUW schuld want dat is de eeuwige boodschap om allerlei maatregelen in te kunnen voeren. De elite achter de schermen blijft altijd handig uit beeld en het ligt allemaal aan JOU! Hoe durf je nog te bestaan!

  • Juist, Alex.

   We zijn volgens mij gehersenspoeld en er is dus maar één weg terug en dat is ont-hersenspoelen. We kunnen we wel praten hoe erg het is en zo, maar geen woorden alleen, maar ook daden, te beginnen bij onszelf. WIJ zouden onszelf écht volwassen moeten maken. Dus alle troep uit het hoofd en de waarheid erin. En dat is al moeilijk genoeg.

   Maar iemand moet dit willen en vooral doen. En niks geen van ‘ik snap dat niet en zo’. Dat werkt niet. Gewoon doen en pas later ziet men dat het wijs is om jezelf te vinden. Dus gewoon zonder die vervelende dingen die aangeleerd zijn leven. Maar het begint bij iedereen zelf. Wie dat niet wil en niet doet, die kan verder ook niks doen want wie zichzelf niet ten minste begrijpt en een beetje in de hand heeft, die kan bijna niks. Anders is men een stuurloos scheepje, zeggen ze. En terecht.

   Héél vervelend dat bijna niemand dit weet en doet.

  • @Alex…
   🎯🎯🎯

   Angst is aangeleerd, liefde is wat wij zijn voordat ons iets wordt aangeleerd. WIJ leven van geboorte tot graf in totale hersenspoeling. Terwijl wij druk waren hebben de elites/satanisten deze matrix gecreëerd door ons hun plannen te laten uitwerken. Ze hebben ons betoverd en in die betovering laten ze ons onszelf uitroeien.

 12. Ook ik leg de schuld bij de populatie. Het gros wil ”gratis” dingen van de overheid krijgen. Ze zien het als de nieuwe god die geeft als ze maar goed stemmen. Zichzelf niet realiserend dat als ze een overheid machtig genoeg creeeren die ze alles kan geven ook een overheid is die alles kan nemen. Als ze rituelen voor die overheid moeten uitvoeren om te blijven krijgen die gevaarlijk kunnen zijn, zo is het. Als het geen cultus was had de covid waanzin binnen maximaal 2 maanden voorbij omdat iedereen rationeel kon zien dat er niets aan het handje was. Ze wilden het niet zien want dan was de god genaamd overheid in hun brein niet meer van toepassing en dat kon niet.

  Het vervelende is dat mensen die niet zo zijn lijden onder dat soort mensen. De elites profiteren er van. Hoe ze dat doen vind ik best knap. Die zelfde elites geven ook aan hoe je geen deel kunt nemen aan hun plan of zelfs er van kunt profiteren.

  Het liefst zou ik een samenleving opzetten zonder al deze waanzin maar helaasch, dat is niet mogelijk.

  Groeten,
  Hugo

 13. Steeds meer buitenlanders met hun weerzinwekkende waanzin worden voor de reclame gebruikt, het begint met een bril, corona hoort bij de rest van het verhaal. Humanisme. De blanken zijn in hun eigen val getrapt. Bovendien hebben ze de neger aan-gepast in plaats van de bril; ze zien dus nog slechter.

 14. De meeste mensen kunnen of willen zich niet herinneren dat ze er zelf voor hebben gekozen om in een bepaalde tijd, op een bepaalde plek en in een bepaald gezin te incarneren omdat ze op die manier zullen kunnen meemaken wat ze nodig hebben om verder te groeien en leren. Het ligt dus altijd allemaal aan iets of iemand anders en dit is kenmerkend voor de kleuterachtige / narcistische fase van ontwikkeling waar het gros van de “volwassen” bevolking momenteel in vastzit. Kinderachtig gedrag is schering en inslag op dit moment. De selfie-cultuur is het toppunt daarvan.

  • En beste Jan, niet iedereen heeft het zelfde bewustzijn, KAN zich dus ook niets herinneren, tenzij zij daarbij enigszins door andere entiteiten worden geholpen op hun ontwikkelingsweg in het leven. En dat moet je dan wel zoeken en vinden ergens op je levenspad.
   Soms komt dat bewustzijn pas na de laatste ademtocht. Het zij zo.

 15. Een ruiter viel van ’t paard en sinds die tijd noemde ieder die van ’t paard viel zich een ruiter.

  Welk uitzinnig Nederlands gezin heeft na Mandela geen neger als mascotte, waarmee het paradeert?

 16. Om te voorkomen dat het gepeupel wordt “uitgebuit en zelfs gedood vanwege onze eigen obsessieve-compulsieve stoornis (OCD)” hebben onze ‘verlichte’ rentmeesters al sinds mensenheugenis het volgende bedacht: De Ruling Elite.

  Jammer, maar het lijkt alsof de beste Mattias (en Robert) nu toch een beetje door de mand vallen… De revolutie eet haar eigen kinderen op!

 17. Er kwamen een stel ouders met hun vier kinderen bij een weggeefwinkel…….. uiteraard uit een ander land.
  Een goede doelenwinkel dus…..specifiek opgezet voor bijstandmoeders die het moeten zien te rooien met 1200 per maand.

  Er zijn er vele ingeschreven daar.

  Dat stel krijgt voor zichzelf 1800 per maand, plus 400 per kind per maand, en een woning…….huursubsidie. Gas, water en licht hoeven ze niet te betalen. Ziekenhuis en gezondheidszorg ook niet. Koelkasten, fietsen, wasmachine……..wordt er gewoon bij geleverd.

  Kledingwinkels geven hun overschotten weg, omdat die weggeefwinkel een ambistatus heeft… Dus kunnen ze de verkoopprijs voor honderd procent van hun omzet aftrekken. Dat levert méér op aan belasting aftrek, dan die spullen in de ramsj gooien.

  In principe een mooi initiatief. Er hangt goed en mooi merkspul in die winkel.

  Dat stel komt voor rijden in een auto die ik niet kan betalen. Rukt in die winkel alles van de hangers af…….. laat op de grond vallen wat niet bevalt………eist méér……… verstaat geen enkele taal bij een kritische benadering van de medewerkers. De verregaande onbeschoftheid kent géén grenzen. Als ze er uiteindelijk uit worden gezet, bellen ze verontwaardigd de gemeente, en worden ze onder politiebegeleiding naar die winkel teruggebracht.

  Wat ze dáár van vinden doet er dus niet toe.

  Dat stel is dus alles bij elkaar opgeteld goed voor een slordige 3800 schoon per maand. Heeft overal recht op, en nergens verplichting aan.

  Dan wordt je vanzelf wel een weinig suïcidaal wat? Persoonlijk zou ik die winkel ter plekke dichtgooien……..( laat de gemeente het dan maar zèlf uitzoeken ) ……..maar dan zijn die bijstand mensen weer de lul…….dus gaan ze zuchtend dóór.

  Vergaande onbeschoftheid van alles kanten dus………en dáár gaat het over.

  Het gaat dus over de verregaande onbeschoftheid van alles wat deze staat letterlijk gewapenderhand weet te bewerkstelligen.

  Kijk daar naar……..en weet je machteloos.

 18. Ongekozen burgemeesters. Ongekozen ambtenaren…….. gewapend en wel.

  Dan kun je hier gaan mierenneuken over Desmet en Malone………wou ik maar zeggen………want dat is makkelijker……….maar er zijn geen antwoorden meer op de barokke waanzin die als een vloedgolf de hele wereld overspoeld heeft.

  Taal is in feite een te beperkt medium om de mores van de hel benaderen. Antwoorden in taal op de barokke waanzin doen niet zoveel.

  Als jullie een oplossing hebben……. gráág!

  • @Inhetmeer…

   Ga naar binnen en neem afscheid van je ego. Wij zijn niet onze gedachten en wij zijn niet onze woorden. De wereld is een hel aan het worden omdat we dingen die liefde en aandacht nodig hebben, met gedachten en woorden proberen op te lossen. Dat gaat niet!!! Dat geeft heel veel stress en dat geeft intern en extern grote strijd.

   We MOETEN van onze hoofden (ego) naar onze harten. Van denken naar voelen, van doen naar ZIJN. We zitten gevangen in het land van Oz of het wonderland van Alice… we proberen er met gedachten woorden uit te komen, maar alleen liefde en hart kunnen ons uit deze hel halen.

   Dat voelt voor het ego heel onnatuurlijk, want het ego lost alles op met strijd en oorlog en straf en vergelding en haat en dood en verderf. Oorlog wil liefde beëindigen en alleen liefde kan oorlog beëindigen.

    • @Angelique: iemand zei ooit: “De mens is niet meer dan een mier, slechts voorzien van instinct, spier en zweetklier”.
     ‘Kiezen’? Desnoods alleen voor jezelf? Zelfs dat lukt niet meer, loskomen van de meute is een illusie. Tenzij tussen zes plankjes.
     Een laars in de mierenhoop en alle drukte blijkt voor niets. Zet dus het nieuws op nul en geniet nog even op een stille plek van de natuur.

 19. De grote hoer, uitleg

  Ten tijde van de legalisering van de prostitutie toen via een enquête bekend werd dat meer dan 90 procent van de mannen in Nederland hoerenlopers waren, en die zijn altijd het hardst tegen racisme, want multiculturalisme ligt in dezelfde sfeer, werd de term hoer overal in de media automatisch geweerd; het hele commentaar kwam er dan niet door. Ik sprak erover met de editor van The Independent, Wlll Gore. Er was een lijstje met dat soort termen. Het waren sekswerkers, als je maar werkt.

  Zo begon de censuur. Niet alleen in de media werd ik geweerd toen ik het had over (seks)verslaving, ook als ik het er niet over had op straat. Ze voelen het, de ‘nobele’ wilde, en ze spugen je in je gezicht. “Wat mot je jong? Die vrouwen zijn van ons.”

  Het ligt wellicht ook veel aan de blanke meisjes of vrouwen. Opvoeding? Vervolgens ben jij de vrouwenhater of lijd je aan afgunst of jaloezie. Een Nederlandse vrouw redeneerde zo vijf jaar over me door, ze kon zich niet inbeelden dat ik geen interesse had. Ze was altijd zo populair bij zwarten.

  Net na hun asielaanvraag, het hypocriete interview zal nu wel overgeslagen worden, zijn de asielleugenaars voorlopig voorzichtig, Nederlanders zijn immers zo gesteld op fatsoen, en gedragen ze zich nog wel met hun kindertjes aan hun hand, daarna gaat het snel achteruit. Iemand die afgestudeerd was aan de landbouwhogeschool, die projecten deed in Afrika om de armoede te bestrijden, had er ook last van dat hij hier in Nederland uitgemaakt werd voor racist alleen omdat hij blank was.

  De regering smokkelt zo veel mogelijk asielzoekers, omdat Nederland een beetje wakker werd.

  • John mei 1, 2024 Bij 09:08
   De grote hoer, uitleg

   Ten tijde van de legalisering van de prostitutie toen via een enquête bekend werd dat meer dan 90 procent van de mannen in Nederland hoerenlopers waren

   Daar geloof ik geen donder van. Dan behoor ik tot de 10%. Er zullen er best wel veel zijn. Maar zoveel niet. Ik vind het een ranzig idee en dat zullen wel meer mannen hebben. Heb je een bron?

 20. Wat verwachten we eigenlijk nog met onze welvaartsmentaliteit ALLES MAG, NIKS MOET?
  De verantwoordelijkheid en het respect, voor elkaar, de aarde en de toekomst van onze kinderen, is verpulverd tot een hoax. Niet ÍK, niet WIJ, maar ZIJ hebben het gedaan!
  We kunnen er dikke boeken over schrijven en mooie columns mee vullen. Maar eigenlijk is het simpel: niet voor het eerst is de samenleving failliet. Financieel en moreel. En niet voor het eerst heeft de samenleving grote nood over zichzelf afgeroepen, om daarna weer even SAMEN te kunnen leven.

 21. Beste,
  Al jaren volg ik GRAAG uw artikelen, die mij zeer waardevol zijn. In het geval van uw laatste artikel over DE SMET (die ik ook sinds 2020 volg!) moet ik u zeggen, dat het mij voorkomt, hier geen onderscheid te maken tussen materie en geest. De SMET bedoelt in zijn taal, en daar verwijst hij ook herhaaldelijk naar, de symboliek en de analogie van het hele wereldgebeuren. Het doet mij pijn hem in een verkeerd daglicht te plaatsen. Verder met alle respect naar uw vele onvermoeibare werken. Met achting, Gerard Huige

 22. Voor diegenen die het interesseert: Desmet en Malone zijn controlled opposition. Voor wat Desmet betreft, heb ik naar aanleiding van zijn eerste boek een analyse gemaakt van zijn stelling dat de Protocollen Van Zion een verzinsel zijn.
  Malone heb ik ook ooit in één van mijn mails geduid als controlled opposition.
  Voor diegenen die belangstelling hebben voor mijn analyse van Desmet’s uitschuiver betreffende de protocollen, hou ik een kopij ter beschikking. Men kan me via Frontnieuws contacteren.

 23. */** Vraagje van de dag; ’n ret(h)orisch overigens :

  ” Wien CO-sponsoren ’t gros ( – gelukkig niet àlle ! -) van nagenoeg de grote stapel der westerse msm,
  onderwijs, EUSàR, ziekenhuizen, universiteiten, laboratoria, ‘entertainment’, ‘cultuur’, nieuwsagentschappen … ? ”

  Júíst , ….. héél goed ……

 24. Desmet is zo controlled als hij groot is.
  Hij zou al lang ontslagen geweest zijn door de universiteit moest hij het niet zijn.

  • **/**
   “Kiékeboéh !! “, ‘KIKOE’, dat is ’t …. OkId° … !

   Vandáar m’n nummérotatie ” */** ” hiérbóven, zie je, … maar ‘k w8te alsnog op
   ” ééntje die uit háár/zijn pijp zou komen ” …..
   N° ” **/** “: nú, zodus ….. !

   “Wiéns Brood men éét, Diéns Woord men ….
   Groeten en respect, KIKOE.

 25. ’t Verholen onderliggend ‘middel-tòt/òm- ’t doel/objectief’ …. ??? :

  ” …. ons afleiden van de elite of de wereldwijde regerende klasse. ”
  —————————————————————————————
  De Mensheid^ wordt al millenialàng gedomineerd en gemanipuleerd
  ‘en masse’, om haar^ ‘en bloc, als ’n kudde’ in de handen te kunnen houden….

  Enerzijds is ’t Eigentijds is véél simpeler, de ‘massa’ te ‘bereiken’ en ‘bespelen’,
  metvan de ‘moderne geeigende middelen’,télé-communicatie, informatica, gesofistikeerder, geraffineerder, já !
  Anderzijds is ’t wel ’n héél paar mouwen of drie vier, want diézèlfde ‘massa’ kan ook aan diézèlfde
  ‘geëigende’ middelen, als computer, informatica, sneller verkeer onder en tussen gelijkgestemden !

  Tot voor enige decennia was ‘r eigenlijk in ’t Westen maar 1 hoofdmiddel om de
  ‘massa’ in toom en in DRIL en GAREEL ’t hebben/houden:
  WARFARE ! De ‘oorlogsbobo’s’ zaten a.h.w. ’t gepàst sezoen af te wachten om
  in ’t harnas, en vanop hun rossen hun ‘spelers’ in de loopGRAVEN te redigeren ..

  Diézèlfde ‘MASSA’ ‘SUBJECTS’, ‘ONDERDANEN’ waarvoor de zogenaamde,
  zelfverklaarde “L_iete” zo’n panische angst heeft als dat ze diezèlfde ‘MASSA’,
  1° Niet bestendig vóór hùn werk-, en slaafkarren kan houden,
  2° Dat diézèlfde ‘MASSA’ – in GEBUNDELDE, “NIET LANGER CONTROLEER-,
  en HANTEERBARE STERKTE” hun wel ‘ns BOVEN de hoofdjes uit zou GROEIEN !

  Wat diézèlfde ‘MASSA’ natuurlijk al àlzeleven IS ! “OVERMACHT, en BOVENTAL” !…
  “O V E R W I C H T” AL – 1 MAG DIE ‘MASSA’ DÀT CRUCIALE ASPECT NIET BÈSÈFFEN,
  en zoal/indien WÈL, dan DIENT ZIJ ‘VERDEELD’, ‘OVERHEERST’, ‘GEDOMINEERD’,
  en SURTOUT van de CORRECTE KENNIS, ELEMENTEN, INFORMATIE, EIGEN GESCHIEDENIS AFGEHOUDEN, “DÒM GEHOUDEN te WORDEN” !

  3° Daartoé àlle, maar ook àlle middelen aangewend om ook HEDEN
  de ‘MASSA’ te KNOETEN, HANTEREN, en já DÉCAPITÉREN, COUILLONÉREN,
  tot 💉💉💉 CoJoNÉRENS toé …..

  ÀLLE, maar dan óók ÀLLE MIDDELEN ZIJN GOÉD, noemt maar op :
  – Van de méést rudimentaire onderdrukking en tyrannie,
  – Zelf geredigeerde OORLOGEN, c.q. héélder MILJOENEN DESTRUCTIE,
  over de mìnder impacterende:
  – Brood en spelen,
  – Ent’ertainment, V E R S T R OO I N G, A F L EI D I N G, en
  vooral de VERLEIDING om ’t VOLK ZÈLF z’n EIGEN VERSTAND en VERNUFT
  ’t LIEFST NÍÉT TE ZULLEN GEBRUIKEN …..
  – Kijkbuisgedoé,
  – Corrida’s, ‘Tours de Byciclètes partout’, Festivals, … MiSS UNIVERSALS …..
  – Jeux O’s,
  – In internationale gedreven kuddes ‘gemainstreamd entertainment, catastrofen …..

  MÁÁR / ÈN als ”ZE’, dié zèlfverklaarden, weet je nog, die zgn. ‘L_ietes’
  ’t voor genoég en tevéél achten, “te TE”, … bvb. “TEVÉÉL VOLK-naar-hun GOESTING”, nu ‘ns :

  – De iV/Aids-, CojonaNARRATIEVEN boven tafel, ‘al vogelen, sexen de griep’, en noemt maar op …
  – De piekuren in de aanslag,
  – Als gelabel, geëtiketteerd vee, QR’s, eID’s, GRAFÉÉNS in de LIJVEN ! , “5G”,etcétéra “G’s” op de
  straaltorens getakeld,
  – Àllen dáárhéén gemaniSCHpuleerd, naar ‘les piquouses’ (‘prikken/spuiten’),
  – Onder VERLEIDING, AANRADING, ANGSTAANJAGERIJ, B E D R EI G I N G …
  WERKAFPAKKERIJ, PANIEKZAAIERIJ, KUDDEDRIJVERIJ, …..
  – Waar hebben ze dàt met die zeep-en-douches ooit ‘ns éérder gedaan !?
  – Geredigeerd door de MASSA STROOM MEDIA, … “INTER_MEDIAIRE COLLABORATOIRE MEDIA” !
  – KIJKBUIS-ToVe-narij …..

  ’t CONCEPT en NARRATIEVEN zitten al eeuwen, wat zeg ik, MILLENIA in de
  pijplijnen, onder mekaar gestroomd in/via ‘verhuwelijkte families, rangen, standen’ ….
  van ‘châteaux tot commanderies’, ‘van monastaire tot klooster’, ‘ex-cathedra’,
  ‘ex-facultate’ …. ‘universitas’, ….

  Vernuftig uitgekiend, ge-adapteerd al naargelang de seizoenen, tendenzen,
  smaken en kleuren, en SURTOUT STAND en BEVINDEN der PSYCHOLOGIE
  van de te MANIPULEREN MENSHEID, en HAAR VOORHANDEN ZIJNDE MIDDELEN
  en SLAGKRACHT !
  Maar “ZIJ” hielden de kennis aan “hùn”, “intra muros”, “binnenskamers, “onder ònsjes” ….
  De “massa onwetend, dom, analfabeet” gehouden; “Labora” … En nòg ……

  Nú ligt ’t ietwat delikater, gesoffistikeerder om ’t áán te pàkken, redigeren,
  narreren, orch(k)estreren …. regiseren !
  Één CONSTANTE altijd dezèlfde DOELEN:
  * C O N T R O L E * M 8 * en vooral de * ” 3 G’s” ❗ *,
  maar dáár ga ‘k nú éventjes niét over uitweiden …..

  Hierop neem ik evenwel ’n patent:
  1) ” S.P.R.N. ” , 2) ” S.P.L.N. ” & 3) ” S.P.EL.N.” , t.t.z. :

  – 1) 💡 “* S.P.L.N. *” : ” STRATEGIC POPULATION LIMITATION NARRATIFS ”
  – 2) 💡 “* S.P.R.N. *” : ” STRATEGIC POPULATION REDUCTION NARRATIFS ” & ’t bedréigenste
  – 3) 💡 * S.P.EL.N.*” : ” STRATEGIC POPULATION E L I M I N A T I O N NARRATIFS “.

  “TOTENK💀PFKAARTEN op TAFEL” !

  “* VERO NIHIL VERIUS *” ~ “* NEMO ME IMPUNE LACESSIT *” O1 V 2O24 12:18
  * LiLi Me DiRiGe *

  ps: JaJá, ‘k wéét ’t …. mijn schrijfstijl, hé …. kkkk

 26. Een van de weinige mensen die het spel snapt, is DeSmet.
  Degenen die de elite de schuld geven voor alles, begrijpen er NIETS van. Die mensen kunnen ook niet door “propaganda” heen kijken, valt mij sterk op.
  Als mensen zouden willen nadenken, was er nooit zoiets gebeurd. De meerderheid wil niet nadenken en kiezen er heel bewust voor dit NIET te doen. En dit lijkt gewoon erger te worden.
  Ja, DeSmet heeft voor 100% gelijk.
  Natuurlijk kun je zulks van de elite verwachten als we zelf kiezen voor massale collectieve “domheid”.

 27. Misschien eens van een andere kant bekeken…. een fragment uit een channeling van JFKennedy uit 2007. Ik moet nog zoeken naar een link van het filmpje, maar ik heb het destijds naar het Nederlands vertaald, en dus hieruit een fragment : …. Maar wat ik ontdekte, is best interessant. Dat is het volgende :
  Ik kan dan wel neergeschoten zijn,
  Maar dat schot was niet alleen van degene die het uitvoerde,
  Maar van alle mensen in het land.
  Ik ontdekte iets interessants.
  Mensen zijn wie ze zijn,
  Niet omdat ze dat zelf zijn,
  Maar omdat ze dat ‘allemaal samen’ zijn.
  En in termen van mijn moord
  is het een inherent verlangen van mensen
  Om een strijd te leveren…
  Een inherente verlangen van mensen om te proberen te overleven.
  In ellende, problemen, frustratie.
  Het verlangen van mensen om iemand of iets de schuld te geven van hun wereld,
  Hun leven, de ervaring van zichzelf…
  Dat is interessant, want toen ik werd neergeschoten,
  gebeurde alles op een manier, waarop mensen wilden dat het gebeurde.
  Kijk naar Amerika op dit moment (2007)
  Wat is het voor een land op dit moment?
  Je kunt de regering de schuld geven…
  Je kunt George Bush de schuld geven,
  Je kunt Dick Cheney de schuld geven…Maar zij zijn het niet.
  De positie van een regering is de positie van de mensen in dat land.
  De representatie van de mensen in dat land.
  Hun gedrag, positie en hun uitdrukking zijn die van iedereen samen in dat land.
  Je zal je misschien afvragen : waarom?
  Waarom doen we dit?
  Ik heb dat niet in de gaten, en niemand heeft dat in de gaten.
  Het is inherent, het is zoals wat je hebt geaccepteerd en toegelaten.
  Het is een gewoonte, Het is zoals je bent.
  Je kunt iets niet zien, totdat iemand je erop attent maakt, die er doorheen kijkt.
  Als je in iets, en als iets bent, kun je het natuurlijk niet zien.
  Dus wat laten George en Cheney en al die mensen
  in de regering van Amerika jou zien?
  Wat je voor jezelf en als jezelf toelaat en accepteert, dat is het.
  Ik zal een advies geven.
  Ik zou zeggen : houd op met de schuld aan anderen te geven, houd op met kwaad worden,
  Stop met rechtvaardigen, hou op met ontkennen…
  Kijk wat het inherente verlangen in jezelf is, om problemen te willen hebben…om ‘te overleven’
  om ‘ellende’ te willen ervaren…
  Waarom zou zoiets als dit bestaan, mensen?
  Waarom zou zoiets als macht in deze wereld bestaan?
  Wie is hier, anders dan wij ?
  Verder kan ik zeggen dat de dimensionele wezens bezig zijn om ‘op te ruimen’
  Maar ze hebben hier geen invloed.
  Alle invloed die zich in deze wereld manifesteert zijn we zelf.
  Want wie anders dan wij, is hier? Asjeblief!
  Kijk om je heen . Kijk links, kijk rechts kijk voor je uit, kijk achter je…
  Of kijk naar jezelf. Kijk wie hier is ?
  Jij bent hier !
  Waarom zou jij je bezig houden met Amerika of met de wereld?
  Begin met jezelf !
  Weet je, begin met jezelf, en als anderen je hier niet willen hebben, maak je dan niet druk om hen.
  Richt je aandacht op jezelf en wees duidelijk.
  Dus, ik zou zeggen, kijk eerst naar jezelf, voordat je een ander de schuld gaat geven,
  of dingen ‘verrechtvaardigt’ voor de huidige toestand in Amerika.
  Het is niet George Bush, niet Dick Cheney.
  Zij vertegenwoordigen alleen de positie van het hele land bij elkaar.
  En bij mijn dood gebeurde hetzelfde.
  Dat was in feite waar ze om vroegen
  Omdat niemand wilde aanvaarden en ervaren om in een wereld van ondersteuning te leven,
  Waarin ik het vermogen had om te doen wat gedaan moest worden.
  Je kunt erom vragen. Je kunt schreeuwen.
  Je kunt huilen, je kunt verlangen .. Je kunt willen. Maar in dat geschreeuw en gehuil om hulp, vraag je in feite om meer .
  Dit is John.F.Kennedy.
  Dankuwel.

  Dit is de link naar het filmpje van de channeling https://rumble.com/v4spdew-sunette-spies-2007-channelt-j.f.kernnedy-i.v.m.-zijn-dood.html

 28. Desmet heeft gelijk, we zijn verantwoordelijk voor onszelf maar velen hebben het niet zo meegekregen van thuis en weten niet eens meer wat er nodig is om onszelf goed te onderhouden en zo lang mogelijk gezond te blijven. Ben je niet lekker ga je naar de dokter die je iets geeft zodat je snel weer beter bent om vervolgens gewoon door te gaan met je slechte gewoontes en een beetje later weer bij diezelfde of een andere dokter aan te kloppen voor het volgende doosje niet werkende pillen. Onze gezondheid hebben we al lang uit handen gegeven aan de dokter die onze kwalen a.s.a.p. oplost en we stellen ons niet eens meer de vraag of hij echt wel het beste met ons voor heeft, wat zijn eigen belang is en of het wel een lange termijnoplossing is. En Breggin . . . die kan het al langer niet hebben dat Desmet’s populatiteit tot ver over de grens toegenomen is sinds de zogenaamde pandemie.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in