Foto Credit: Doctors4covidethics.org

In de context van de COVID-19 “pandemie” zijn veel mensen gaan inzien dat politieke en wetenschappelijke autoriteiten systematisch hebben gelogen over de oorsprong van de ziekteverwekker en over de noodzaak en de veiligheid van verplichte tegenmaatregelen, zoals lock-downs, maskers en vaccins. Sommige sceptici zijn nog verder gegaan en beginnen te twijfelen aan het bestaan van het virus dat verantwoordelijk is voor COVID-19, of zelfs aan het bestaan van virussen en ziekteverwekkende kiemen in het algemeen. Hier plaatsen we deze vragen in perspectief, schrijven Dr. Michael Palmer en Dr. Sucharit Bhakdi.

Voordat we specifiek ingaan op ziektekiemen en virussen, moeten we erkennen dat het publiek voldoende reden heeft om niet alleen politici, ambtenaren en de media te wantrouwen, maar ook de “wetenschappelijke gemeenschap.” Zelfs vóór de COVID-19 pandemie hadden verschillende hooggeplaatste leden van die gemeenschap de aandacht gevestigd op de betreurenswaardige staat van wetenschappelijke integriteit in medisch onderzoek. Bijzonder schrijnend is dit citaat van een voormalige hoofdredacteur van een van ’s werelds toonaangevende medische tijdschriften, Marcia Agnell [1]:

Het is gewoon niet langer mogelijk om veel van het klinisch onderzoek dat gepubliceerd wordt te geloven, of om te vertrouwen op het oordeel van betrouwbare artsen of gezaghebbende medische richtlijnen. Ik heb geen plezier in deze conclusie, die ik langzaam en met tegenzin heb bereikt gedurende mijn twintig jaar als redacteur van The New England Journal of Medicine.

Agnell’s beoordeling wordt herhaald door The Lancet’s redacteur Richard Horton [1], vooraanstaand epidemioloog John Ioannidis [2] en Bruce Charlton, voormalig redacteur van Medical Hypotheses [3]. En, absiluut, deze toch al hachelijke toestand verslechterde nog verder tijdens de COVID-19 “pandemie.” Hier zijn enkele van de leugens over COVID-19 die door politici en hun wetenschappelijke hofnarren over de hele wereld werden verteld:

 • het SARS-CoV-2 virus is van natuurlijke oorsprong, en sprong spontaan over van vleermuizen of schubdieren naar mensen;
 • PCR-testen van asymptomatische patiënten is een geschikt middel om de verspreiding van COVID-19 op te sporen;
 • de eerste COVID-19 golven dreigden het gezondheidszorgsysteem zodanig te overbelasten dat het noodzakelijk werd om de economie te vernietigen om “de curve af te vlakken”;
 • algemene vaccinatie noodzakelijk was om de pandemie te overwinnen;
 • ook al waren de vaccins “veilig en effectief”, gevaccineerde personen liepen nog steeds het risico besmet te worden door niet-gevaccineerde personen (maar niet door andere gevaccineerden).

Deze absurde en schaamteloze leugens zijn elders behandeld, bijvoorbeeld door cardioloog Dr. Thomas Binder [4]. We halen ze hier alleen aan om duidelijk te maken dat we in principe sympathiseren met de radicaal sceptische houding van een groot deel van het publiek. Toch denken we dat dit radicale scepticisme in sommige gevallen te ver is doorgeschoten en dat het spreekwoordelijke kind met het badwater is weggegooid. Om ons standpunt te onderbouwen, geven we een overzicht van de geschiedenis van de “kiemtheorie” van infectieziekten.

1. De opkomst van de kiemtheorie in de 19e eeuw

Het idee dat microben overdraagbare ziekten veroorzaken, werd aan het eind van de 19e eeuw geaccepteerd. De grootste pionier was Robert Koch, een Pruisische arts, die de bacteriële agentia ontdekte die miltvuur, cholera en tuberculose veroorzaken. Deze ontdekkingen maakten de weg vrij voor de preventie van dergelijke ziekten door hygiëne en toezicht.

Nog voor de ontdekkingen van Koch had de Hongaarse arts Ignaz Semmelweis ontdekt dat artsen de overdracht van puerperale sepsis van overleden op levende moeders konden voorkomen door antiseptisch handen wassen; maar omdat zijn empirische procedure geen theoretische basis had, werd deze uiteindelijk verlaten, ondanks het aantoonbare succes. Semmelweis zelf werd opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, waar hij werd mishandeld en kort daarna overleed.

Semmelweis’ persoonlijke lot illustreert dat het publiek en de medische gemeenschap in die tijd zeker nog niet klaar waren voor de “kiemtheorie”, d.w.z. voor het idee dat ziekten werden veroorzaakt door tastbare kiemen die van de ene persoon op de andere konden worden overgedragen, maar die ook konden worden geïdentificeerd en bestreden. Het is daarom opmerkelijk dat de ontdekkingen van Koch binnen vrij korte tijd werden erkend en geaccepteerd. Al snel sloten andere onderzoekers zich aan bij de jacht op nog meer ziekteverwekkende bacteriën. Andere soorten ziekteverwekkers volgden al snel; zo ontdekte de Britse arts Ronald Ross in 1898 dat de parasiet die malaria veroorzaakt zich vermenigvuldigt in en wordt overgebracht door Anopheles muggen.

Wat was de oorzaak van deze snelle triomf van de kiemtheorie? Het lijkt redelijk om te zeggen dat zowel de betrokken wetenschappers als hun publiek ervoor zorgden dat het gebeurde. Robert Koch zelf was een ingenieus en nauwgezet experimentator. Hij legde zichzelf een strenge norm op om aan te tonen dat een bepaalde infectieziekte werd veroorzaakt door een specifieke microbe, de bekende “postulaten van Koch” [5]:

 1. Het gegeven organisme moet regelmatig worden aangetroffen in het zieke weefsel van de besmette persoon of het besmette dier.
 2. Het organisme moet in het laboratorium in een reincultuur kunnen worden gekweekt.
 3. De reincultuur moet de ziekte produceren wanneer deze wordt toegediend aan proefdieren.
 4. De organismen moeten worden aangetroffen in de experimenteel veroorzaakte ziekte en opnieuw kunnen worden teruggevonden in een zuivere kweek.

Hoewel het uitgebreide bewijs van Koch zeker overtuigend was, zou zijn snelle succes niet mogelijk zijn geweest zonder zijn publiek. Ook al was dit publiek aanvankelijk sceptisch, het was ook goed opgeleid en ruimdenkend. Het was nog niet afgestompt, cynisch en gedesoriënteerd door de voortdurende aanvallen van nepnieuws en rommelwetenschap.

  Is de "kankerbehandeling" al 42 jaar bekend?

De grote wetenschappers van de 19e eeuw waren vaak hobbyisten die hun eigen grillen en passies uitprobeerden. Ze waren dus onafhankelijk van externe belangen, vooral van financiële belangen. Ook academische onderzoekers waren meer afgeschermd van externe belangen dan de “hoge pieten” van de huidige geïnstitutionaliseerde wetenschap. Maar in de loop van de 20e eeuw werden wetenschappelijke onderzoeksinstellingen steeds afhankelijker van externe financiering, vaak gecontroleerd door machtige speciale belangen. Dit heeft de wetenschappelijke integriteit ernstig aangetast en ondermijnd. We kunnen ons alleen maar afvragen wat Robert Koch zou vinden van mensen als Christian Drosten en Tony Fauci. Wat te denken van het Berlijnse “volksgezondheidsinstituut” dat zijn naam draagt?

2. Succesvolle toepassingen van de kiemtheorie

Als een theorie met succes kan worden toegepast in de praktijk, suggereert dit dat deze waar is, of op zijn minst een goede benadering van de waarheid. De kiemtheorie kent vele nuttige toepassingen; ter illustratie geven we hier slechts enkele vroege voorbeelden.

Minder dan tien jaar na Kochs ontdekking van de miltvuurbacil isoleerde Friedrich Klein Streptococcus pyogenes, de bacterie die kraamvrouwenkoorts, roodvonk en verschillende soorten huidinfecties veroorzaakt. Deze ontdekking zou het eerdere succes kunnen verklaren van Semmelweis’ empirisch ontwikkelde procedures voor handdesinfectie om kraamvrouwenkoorts te voorkomen. Hygiëne, toezicht en verbeteringen aan de sanitaire voorzieningen maakten het mogelijk om uitbraken van darmziekten zoals cholera te voorkomen. De stad Hamburg, die aanvankelijk weigerde om dergelijke voorzorgsmaatregelen te nemen, werd in 1882 prompt getroffen door een uitbraak van cholera die duizenden levens eiste [6]. Robert Koch werd zelf belast met het toezicht op de invoering van hygiënische tegenmaatregelen, waardoor de uitbraak snel onder controle was.

Het was vooral dankzij dergelijke preventieve maatregelen dat infectieziekten werden overwonnen, zelfs voordat er specifieke behandelingen voor manifeste infecties beschikbaar waren. Dit wordt geïllustreerd voor tuberculose in Figuur 1. Malcolm Watson, een arts in de koloniale dienst van het Britse Rijk, bedacht succesvolle methoden om malaria onder controle te krijgen. Zijn werk, dat slechts een paar jaar begon nadat Ross had ontdekt dat de malariaparasiet door Anopheles-muggen werd verspreid, was voornamelijk gebaseerd op grondige en nauwgezette drainage van watergebieden en regulering van beken en stromen, waarbij kinineprofylaxe en behandeling van infecties slechts een secundaire rol speelden [7].

3. Kiemtheorie versus “terreintheorie” – een valse dichotomie

Tegenstanders van de kiemtheorie wijzen graag op de beslissende rol van de algemene gezondheidstoestand van de patiënt in de vatbaarheid voor infectieziekten. Dit principe wordt in feite geaccepteerd door de reguliere geneeskunde. Het belang van leeftijd en algemene gezondheid bij de prognose van longontsteking werd bijvoorbeeld als volgt samengevat door de beroemde Canadese arts William Osler:

Bij kinderen en gezonde volwassenen zijn de vooruitzichten goed. Bij verzwakte mensen, dronkaards en bejaarden zijn de kansen op herstel tegengesteld. In de laatste groep is het zo fataal dat het het natuurlijke einde van de oude man wordt genoemd.

Osler’s woorden, geschreven in 1892, zijn vandaag de dag nog steeds waar, grotendeels ongeacht de kiem in kwestie. Het maakt niet uit of de longontsteking wordt veroorzaakt door pneumokokken, het influenzavirus of SARS-CoV-2. Over het algemeen is het begrip “opportunistische” infecties die voorkomen bij mensen met een slechte algemene gezondheid en in een staat van immunosuppressie terug te vinden in de medische handboeken. Maar aan de andere kant, zonder een van deze opportunistische pathogenen zouden zelfs vatbare individuen geen infectieziekte oplopen.

Figuur 1 laat zien hoe, onmiddellijk na Kochs ontdekking van de tuberkelbacil, het sterftecijfer als gevolg van tuberculose sterk en langdurig daalde. Waarschijnlijk droegen zowel hygiëne als verbeteringen in voeding en algemene gezondheid bij aan deze verandering ten goede. Merk echter op dat er geen waarneembare omkering van deze trend is in de jaren 1930, d.w.z. tijdens de Grote Depressie. In dit tijdperk werden veel mensen plotseling in armoede gestort, wat waarschijnlijk ook de kwaliteit van hun voeding en hun weerstand tegen tuberculose zou hebben verlaagd. De voortdurende daling van de tuberculosesterfte in die jaren was waarschijnlijk te danken aan de voortdurende surveillancemaatregelen.

Figuur 1: Sterfte aan tuberculose in de Verenigde Staten per jaar (uit [8]). Streptomycine was het eerste antibioticum dat werkzaam was tegen tuberculose.

4. Niet alle besmettelijke pathogenen voldoen aan de postulaten van Koch

Af en toe lees je dat een pathogeen virus of andere microbe niet voldoet aan de postulaten van Koch, wat dan wordt geïnterpreteerd als bewijs dat het niet de ziekte veroorzaakt waarvoor het bekend is. Dit is misleidend. De postulaten van Koch vormen geen soort wiskundig axioma; ze moeten in hun historische context worden gezien.

Koch moest een publiek overtuigen dat aanvankelijk radicaal sceptisch was; dus hoe uitgebreider en rigoureuzer zijn bewijs, hoe gemakkelijker het voor hem zou zijn om te slagen. Het was dus heel logisch dat hij zich concentreerde op ziekteverwekkers die in een zuivere kweek konden worden gekweekt – in afwezigheid van andere levende wezens – en die vervolgens bij proefdieren konden worden geënt en zo vaak als hij wilde opnieuw konden worden geïsoleerd. Maar toen het idee van infectieuze ziekteverwekkers eenmaal in principe was doorgedrongen, werd het al snel duidelijk dat ze niet allemaal voldeden aan elk afzonderlijk postulaat in de canon. Rickettsia prowazekii en Treponema pallidum – de bacteriële agentia die respectievelijk tyfus en syfilis veroorzaken – kunnen bijvoorbeeld niet in zuivere kweek worden gekweekt en voldoen daarom niet aan het tweede, derde en vierde postulaat. Ze kunnen echter wel worden gekweekt in proefdieren en Rickettsia prowazekii ook in celkweek.

  Het zou zoveel erger zijn geweest als ik niet was gevaccineerd

Virussen kunnen zich van nature alleen vermenigvuldigen in levende cellen, maar niet in een zuivere kweek. Daarom kan geen enkel virus aan de postulaten van Koch voldoen. We herhalen echter dat deze postulaten geen logische noodzaak zijn. Als er niet aan wordt voldaan, moet de vraag naar de oorzaak van de ziekte op een andere manier worden beantwoord.

5. Wat betekent het om een virus te isoleren?

Verschillende mensen hebben zeer vergaande kritiek geuit op de virologie als discipline. Zo publiceerden twintig artsen en onderzoekers onlangs een memorandum getiteld “Settling the Virus Debate” [9]. Daarin lezen we:

Misschien wel het belangrijkste bewijs dat de pathogene virale theorie problematisch is, is dat geen enkel gepubliceerd wetenschappelijk artikel ooit heeft aangetoond dat deeltjes die voldoen aan de definitie van virussen direct zijn geïsoleerd en gezuiverd uit weefsels of lichaamsvloeistoffen van een ziek mens of dier. Als we de algemeen aanvaarde definitie van “isolatie” gebruiken, wat het scheiden van één ding van alle andere dingen is, is men het er algemeen over eens dat dit nog nooit is gedaan in de geschiedenis van de virologie. Van deeltjes die met succes door middel van zuivering zijn geïsoleerd, is niet aangetoond dat ze replicatiecompetent, besmettelijk en ziekteverwekkend zijn.

Verder maken de auteurs duidelijk dat ze het niet eens zijn met het gebruik van celculturen als onderdeel van de isolatieprocedure. Volgens hen kunnen celculturen op zichzelf brokstukken opleveren die voor virusdeeltjes kunnen worden aangezien, en daarom dringen ze erop aan dat een virus rechtstreeks moet worden geïsoleerd uit weefsels of lichaamsvloeistoffen van geïnfecteerde mensen of dieren. Dit bezwaar kan als volgt worden weerlegd:

 1. De deeltjes van veel virussen hebben zeer karakteristieke vormen die waarschijnlijk niet verward kunnen worden met deeltjes die door levende cellen worden geproduceerd, of met resten die door dode cellen worden achtergelaten.
 2. Er zijn veel biochemische methoden om virusdeeltjes te karakteriseren en bovendien om vast te stellen dat ze genetische informatie bevatten die kenmerkend is voor het virus en niet voor de gastheercelcultuur.
 3. Niet alle virussen kunnen gemakkelijk in celculturen worden gekweekt. De virussen die dat niet kunnen, worden routinematig gekweekt in en rechtstreeks geïsoleerd uit proefdieren.

Een goed voorbeeld van zo’n dierstudie is gepubliceerd door Theil et al. [10]. Het betrof de isolatie van een nieuw virus uit gnotobiotische, d.w.z. verder kiemvrije varkens. De samenvatting van de studie luidt als volgt:

Een rotavirusachtig virus (RVLV) werd geïsoleerd uit de diarree van een varken uit een varkensbeslag in Ohio. Dit virus infecteerde enterocyten in de dunne darm van gnotobiotische varkens en induceerde een acute, voorbijgaande diarree. Complete virionen [virale deeltjes] werden zelden waargenomen in de darminhoud van geïnfecteerde dieren … Het genoom van het RVLV-varkens was samengesteld uit 11 discrete segmenten van dubbelstrengs RNA …

De studie toont zowel elektronenmicroscopische foto’s van de virusdeeltjes als het resultaat van een elektroforese-experiment dat het genetisch materiaal in deze deeltjes vergelijkt met dat van bekende virussen met een vergelijkbare morfologie (zie figuur 2). Het nieuwe virus kon in serie door meerdere varkens worden geleid zonder “verdund” te raken of helemaal verloren te gaan; het vermenigvuldigde zich dus duidelijk binnen die varkens. De infectie was aantoonbaar in de darmcellen van de varkens en veroorzaakte diarree. We zien geen redelijke bezwaren tegen de conclusie van de auteurs dat ze in feite het bestaan van een nieuw virus hadden vastgesteld dat darmziekte veroorzaakt bij varkens.

Figuur 2: Figuren 3 en 4 uit de studie van Theil et al. [10], met de karakterisering van een nieuw virus uit de darminhoud van proefdieren door elektronenmicroscopie (links) en door RNA-elektroforese (rechts). Zie de tekst voor meer informatie.
Hoewel directe isolatie vaak wordt gebruikt voor de eerste karakterisering van een nieuw virus, vergemakkelijkt het gebruik van celculturen de gevoelige en snelle routinedetectie van reeds bekende virussen aanzienlijk. Het is niet realistisch om te verwachten dat praktiserende virologen afzien van het gebruik van dit hulpmiddel om de radicale leunstoel-sceptici tegemoet te komen. Het is niet redelijk om virologen te verwijten dat ze hun werk op de meest efficiënte manier doen.

6. Virussen zijn divers

Virusdeeltjes verschillen aanzienlijk in grootte en vorm. Dit wordt geïllustreerd in figuur 3. Het elektroferogram in figuur 2 laat zien dat zelfs virussen met een vergelijkbare morfologie van elkaar kunnen worden onderscheiden met behulp van biochemische methoden. Tegenwoordig is het gebruikelijk geworden om de nucleotidesequenties van virusisolaten te bepalen, wat een nog fijnmazigere differentiatie oplevert. De kunstmatige aard van SARS-CoV-2 kan overtuigend worden aangetoond op basis van niets meer dan de nucleotidesequentie van het genoom [11].

Figuur 3: Virusdeeltjes van verschillende families onder de elektronenmicroscoop. Afbeeldingen overgenomen van referentie [12]. A: influenzavirus; B: poliovirus; C: adenovirus; D: pokkenvirus; E: Nipahvirus. Alle virale deeltjes werden afgebeeld bij dezelfde vergroting, dat wil zeggen de schijnbare grootte verschillen zijn echt. Panelen A-C tonen elk meerdere virusdeeltjes. Het pokkenvirusdeeltje in paneel D is ongeveer 250 nanometer lang.
De allereerste elektronenmicroscopische afbeelding van een virus – in dit specifieke geval het tabaksmozaïekvirus, dat tabaksplanten infecteert – werd in 1939 gemaakt door een team onderzoekers waartoe ook Helmut Ruska behoorde, de uitvinder van de elektronenmicroscoop [13]. Maar zelfs twee jaar eerder had Thomas Rivers alle reden om te schrijven, in zijn essay “Virussen en Koch’s postulaten” [14]:

 

De veroorzakers van pokken, vaccinia, poliomyelitis, gele koorts, vogelpest en tabaksmozaïek zijn bekend; ze kunnen op verschillende manieren worden herkend of geïdentificeerd; ze kunnen van elkaar en van andere soorten infectieuze agentia worden gescheiden; ze kunnen worden gebruikt voor uitgebreide experimenten die in vivo of in vitro worden uitgevoerd.

Zelfs zonder deze structurele en biochemische verschillen is de diversiteit van virussen al duidelijk uit klinische observaties alleen. Geen enkele arts of verpleegkundige zal poliomyelitis verwarren met pokken of gele koorts met mazelen. Ook zal geen viroloog de virussen die deze ziekten veroorzaken met elkaar verwarren. Virussen hebben een overvloed aan goed gedefinieerde eigenschappen die hen ondubbelzinnig van elkaar onderscheiden, evenals van alle deeltjes die vrijkomen uit levende of stervende cellen die niet met een virus geïnfecteerd zijn.

  Denemarken, Estland, Litouwen, Luxemburg en Letland stoppen AstraZeneca Covid-vaccin na meldingen van mogelijk dodelijke bloedstolsels

7. Is het SARS-CoV-2 virus ooit geïsoleerd?

Ja, talloze keren. Een overzicht van dergelijke studies is gegeven door Jefferson et al. [15]. Een solide studie die een verband legt tussen virusisolatie, PCR en klinische bevindingen bij een serie gehospitaliseerde COVID-19-patiënten is gepubliceerd door Wölfel et al. [16]. Het is ook mogelijk om monsters van het gezuiverde virus te kopen bij de American Type Culture Collection. Deze zijn hitte-geïnactiveerd, maar ze zouden onderzoekers met de vereiste expertise en apparatuur toch in staat moeten stellen om de identiteit van het virus te bevestigen.

De legende dat SARS-CoV-2 nooit geïsoleerd is, is uitsluitend gebaseerd op de starre eis dat een dergelijke isolatie zonder gebruik van celculturen moet worden uitgevoerd. Zoals eerder opgemerkt, is de kans groot dat praktiserende virologen deze eis negeren en dat kunnen we ze niet kwalijk nemen.

8. Maar is COVID-19 niet gewoon de griep in een nieuw jasje?

Het was inderdaad opvallend dat gelijktijdig met de stijging van het aantal COVID-19-gevallen, het aantal griepgevallen een duikvlucht nam. Dit kan als volgt worden begrepen:

 1. Het komt vaak voor dat infecties van de luchtwegen door meer dan één virus worden veroorzaakt. Als de tests niet uitgebreid zijn, zullen de gekozen tests de resultaten vertekenen.
 2. De hysterie rond COVID-19 zorgde ervoor dat artsen selectief diagnostische tests uitvoerden voor COVID-19, met uitsluiting van andere ziekteverwekkers van de luchtwegen.
 3. Er werden extreem soepele criteria gebruikt voor het diagnosticeren van COVID-19 infecties. Je hebt waarschijnlijk gehoord van de wijdverspreide problemen met fout-positieve PCR-tests.

De gebrekkige laboratoriummethoden konden alleen maar leiden tot veel valse diagnoses van COVID-19. De aldus gediagnosticeerde patiënten werden vervolgens meestal niet verder getest op griep, waardoor het aantal gediagnosticeerde griepgevallen daalde. Het niet testen op bacteriële ziekteverwekkers zorgde ervoor dat patiënten met bacteriële longontsteking niet herkend werden en niet de noodzakelijke behandeling met antibiotica kregen. Dit was slechts één van de vele vormen van medische wanpraktijken in het COVID-19 tijdperk die de echte oorzaken waren van de overmatige sterfte [17,18].

Conclusie

Hoewel we alle reden hebben om het huidige medische en wetenschappelijke establishment te wantrouwen en aan te klagen, mag dit er niet toe leiden dat we solide wetenschappelijk bewijs negeren waar het bestaat. De kiemtheorie in het algemeen en ook de virologie zijn zeer rijk aan dergelijk bewijs, ondanks hun recente verdraaiingen en misbruiken, die dringend moeten worden geïdentificeerd en gecorrigeerd. De remedie ligt echter niet in radicaal scepticisme dat grenst aan nihilisme. In plaats daarvan moeten we de geest van rigoureuze maar onbevooroordeelde debatten, die de medische wetenschap ooit groot maakte, heroveren en nieuw leven inblazen.

Referenties

 1.  Gyles, C. (2015) Skeptical of medical science reports?Can. Vet. J. 56:1011-2
 2.  Ioannidis, J.P.A. (2005) Why Most Published Research Findings Are FalsePLoS Med. 2:e124
 3.  Charlton, B. (2012) Not Even Trying: the corruption of real science (University of Buckingham Press).
 4.  Binder, T. (2021) The Prevailing Corona Nonsense Narrative, Debunked in 10 or 26 Minutes.
 5.  Grange, J.M. and Bishop, P.J. (1982) `Über Tuberkulose.’ A tribute to Robert Koch’s discovery of the tubercle bacillus, 1882Tubercle 63:3-17
 6.  Tárnok, A. (2020) The Cholera Epidemics in Hamburg and What to Learn for COVID-19 (SARS-CoV-2)Cytometry A 97:337-339
 7.  Watson, M. (1915) Rural sanitation in the tropics (John Murray).
 8.  Wikipedia (2024) History of tuberculosis.
 9.  Cowan, T. et al. (2022) Settling the Virus Debate.
 10.  Theil, K.W. et al. (1985) Porcine rotavirus-like virus (group B rotavirus): characterization and pathogenicity for gnotobiotic pigsJournal of clinical microbiology 21:340-5
 11.  Yan, L. et al. (2020) Unusual Features of the SARS-CoV-2 Genome Suggesting Sophisticated Laboratory Modification Rather Than Natural Evolution and Delineation of Its Probable Synthetic RoutePreprint DOI:10.5281/zenodo.4028830
 12.  Goldsmith, C.S. and Miller, S.E. (2009) Modern uses of electron microscopy for detection of virusesClin. Microbiol. Rev. 22:552-63
 13.  Kausche, G.A. et al. (1939) Die Sichtbarmachung von pflanzlichem Virus im ÜbermikroskopNaturwissenschaften 27:292-299
 14.  Rivers, T.M. (1937) Viruses and Koch’s PostulatesJ. Bacteriol. 33:1-12
 15.  Jefferson, T. et al. (2020) Viral cultures for COVID-19 infectivity assessment. Systematic reviewClin. Infect. Dis. ciaa1764
 16.  Wölfel, R. et al. (2020) Virological assessment of hospitalized patients with COVID-2019Nature 581:465-469
 17.  Rancourt, D.G. et al. (2021) Nature of the COVID-era public health disaster in the USA, from all-cause mortality and socio-geo-economicand climatic data.
 18.  Rancourt, D.G. et al. (2022) COVID-Period Mass Vaccination Campaign and Public Health Disaster in the USAResearchGate DOI:10.13140/RG.2.2.12688.28164

https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Het magische momentVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelSmart Cities en 15-minutensteden: We moeten ophouden toe te staan dat deze criminelen ons langzaam naar de technotirannie leiden
Volgend artikelEuropese Commissie stopt Wilders’ plan om uit EU-migratiepact te stappen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

47 REACTIES

 1. Kijk “A farewell to virology” als docu of lees het (dr mark bailey)
  Dat zegt meer dan dit hier boven geschreven stuk. We hoeven nooit meer bang te zijn voor besmetting want dat bestaat eenvoudigweg niet!

  • Ja dan nodig ik je uit om op een school een klas binnen te lopen waar de buikgriep heerst.
   Het maakt niet uit hoe het werkt, buikgriep krijg je dan net zo goed als je dicht bij iemand doorbrengt die het ook heeft. Dus er is wel degelijk iets wat zich vermeerderd.

   Bekijk de site van dr george merkl maar eens naar de zelf assemblage machine die hij in ons lichaam heeft gevonden. Waar blijft dan het verhaal van virussen die niet bestaan, beestjes in ons lichaam die niet bestaan.

  • Jaja, misschien bent u niet oud genoeg om het zich te herinneren, maar ik wel.
   het was niet ongewoon in dorpen om, zodra er een geval van bv waterpokken bij een kind ‘kinderfeestjes’ te organiseren zodat de kinderen allemaal zsm worden blootgesteld en geinfecteerd ipv het eindeloos te rekken met een paar ziek de ene week en weer wat meer de volgende week en zo door.
   Vrijwel zonder uitzondering werden de kinderen ziek en kwamen er dan overheen. Maar besmet werden ze zeker.
   Zelfs vandaag de dag gebeurt dit bv bij de Amish om de kinderen er zsm aan bloot te stellen en overheen te komen.

   • Het is al genoemd dus nogmaals niet ieder kind wordt ziek in die situatie. Daar loopt het dus al spaak (ook het Rosenau experiment kunnen we natuurlijk niet negeren). We hebben het tevens over een dorps/kleine gemeenschap waarbij de kans natuurlijk groot is dat de mensen / kinderen aan dezelfde omgevingsfactoren worden blootgesteld (en dat kan dus ook een specifiek gebrek aan bepaalde essentiële voedingsstoffen zijn bv (slechte oogst, financieel slechte tijden) of wat nu als waterpokken een vaccinatie “bijwerking” blijkt te zijn). Wie zegt dat die kinderen niet ziek zouden zijn geworden als ze niet naar zulke “feestjes” gestuurd werden? Of wat als juist de locatie van zulks “feestjes” de boosdoener is?

    Zo zijn er ook nog andere aspecten te overwegen. Zo is het bv algemeen bekend dat wanneer een groep vrouwen met elkaar optrekken dat hun menstruatie cyclus synchroniseert. Hoe werkt dat? Het elektromagnetische veld dat het menselijke hart produceert (met een radius van tenminste 1m) wellicht? Zou zoiets ook op andere vlakken effect kunnen hebben bv onder kinderen die met elkaar optrekken?

 2. Enfin, beestjes bestaan dus en kunnen ons ziek maken doordat ze te weinig of te veel in getale aanwezig zijn. Of omdat ze andere beesjes weer ondersneeuwen die zich niet kunnen vermenigvuldigen zoals het hoort. Waar je weinig over hoort zijn de zelf asemblerende beestjes in ons lichaam. Die kunnen en heel netwerk opzetten aan materialen om ons lichaam op te bouwen. Ik zal kijken of ik de link kan vinden van de man die ze ontdekte en die zelfmoord had gepleegd met een kogel achter in zijn nek nog wel.

   • @Greet
    dank! voor mij een bevestiging! in dit lichaam wil ik nog even doorgaan en zijn geschreven woorden helaas niet altijd veilig dus laat ik het hier bij. Nogmaals dank voor het delen en lees graag je opmerkingen.
    lieve groet

    • George merkl was een kernfysicus, die dit machientje in kristallen vond. En daarna in bloed. Hij heeft het machientje lang bestudeert en hij heeft het leren manipuleren om andere dingen te doen. ten goede natuurlijk voor de mens. Hij heeft dit ook gepatenteerd. Dit biologische machientje kon hij van alles laten bouwen. Kan je je voorstellen dat veel van het materiaal dat je op foto ziet via de link die ik deelde nu word terug gevonden in de gifprikken.
     Dat is niet slecht het is iets wat in water zit en in kristallen en in ons bloed.
     ( wij hebben ook kristallen in ons lichaam zitten verdeeld tussen kop en teen.dus hebben wij ook van die biomachientjes in ons om die kristallen te kunnen aanmaken en die een functie te geven.) sinds 1995 heeft dr merkl dit gepatenteerd . Dus al bijna 30 jaar lang word er met zijn kennis gerommeld.

     Nu dr khalil dorlores herkende deze objecten ook onder haar speciale microscoop als ze bloed van zieke gevaxte mensen onderzocht en in een flesje covid voor de vaxinatie, en zag dezelfde beelden als dr merkl. Alleen zij dacht eerst dat dit er in was gestopt,maar veel hoort erin omdat ze dus met een speciale microscoop keek, maar weinigen hadden daar beschikking over.
     Zo kreeg ze een vergroot beeld van wat er gebeurd met gevaxt bloed. Toen ze begreep wat zelfassemblage betekende begreep ze dat de gifprik een biowapen was. Dat dus onze biomachientjes gealterneerd worden door de gifprik.

     Ikzelf geloof dat deze apparaatjes ook in ons lichaam aanwezig proteïne aan maken,maar ook andere delen van een menselijke cel. Ze breien werkelijk een cel in elkaar. Velen hier proleren maar wat,virussen bestaan niet en beesjes bestaan niet,maar als je ons bloed onder de microscoop houd zie je het gewoon bewegen. Er zwemt van alles heen en weer in ons bloed. Maar die oelewappers hier krijg je niet wijsgemaakt dat dat beestjes zijn.
     De aarde is plat en virussen bestaan niet. Ta…Beestjes bestaan wel.

     En dr merkl bewijst dat. Hij is er om vermoord om zijn ontdekkingen zijn patenten. Wij hebben biologische machientjes in ons lichaam die zelf assemblage verrichten en zorgen voor ons dna en rna en in de gifprik zitten die machientjes ook die ons moeten alterneren. Zo simpel is het.
     Het allerkleinste werktuigje in ons is op beeld te zien al bijna 30 jaar en nog blijven mensen maar verhalen verzinnen over virussen die niet bestaan.…omdat iemand anders ze dat wijsmaakt die denkt de wijsheid in pacht te hebben.

     Dat noem ik ongeleerd en kort door de bocht kijkers, die het vermogen niet bezitten om open te staan voor dieptegang en reikwijdte in kennis die onbekend is. Ik word hier soms ook uit gescholden en voor dom weggezet.
     Maar ik weet wel wat er in ons lichaam woont en dat ermee gerommeld word.
     Als je die foto’s van de link ziet,besef je pas hoe ingenieus we in elkaar steken. Het zijn allemaal kleine werktuigjes die ons in leven houden met proteine en beestjes.

     En dr cahil die beseft dus dat als die werktuigjes gealterneerd zijn of mee gerommeld is en mensen worden er mee ingespoten met die werktuigjes dat die dus een paar jaar nodig hebben om het lichaam te vernietigen. Dat is waarom zij denkt dat gegifprikte mensen hooguit 5 jaar gezond kunnen leven en daarna erg ziek worden of overlijden.

     Dr merkl heeft vaak genoeg opgemerkt dat hij dit gepatenteerd had om te voorkomen dat zijn kennis misbruikt werd. Hij heeft het vaak genoeg herhaald dat hij de heilige graal had gevonden en mensen kon genezen van alle ziektes met deze biomachientjes. Maar zoals we weten zionisten stelen alles en maken alles wat mooi is ziek of kapot.

     Lieve groet terug🔥

    • Woorden van dr Merkl ,
     Dr. Merkl: The Chondriana themselves are militant. They attack the disease directly. They attack it physically, consuming it. Their membranes are invasive, so they attack the disease, take it apart and recycle it. They break down the genetic material all the way to ribosomes and recycle them into their own sequence. They grow up on it. They can also produce interferon and interleuken II. They can stimulate the T-4 and T-8 cell production, or they can pick up the frequency of your immune cells and reproduce them. They can reproduce dozens of different types of macrophages, each of which has a different type of function. They produce oscillators of many different types, immune cells which break up the disease and then come and clean up like a vacuum cleaner. The Chondriana’s mouth is like a sack. It is like a shutter of a camera. The neck can narrow and open and they use it like a vacuum cleaner. They just mop up the disease. Because they are super intelligent, they know the sequence of life. They can sequence the DNA molecule to make all kinds of life forms. They can make life like you make breakfast. They are far more intelligent than we are and they are our ancient ancestors living inside of us.

     • Toch dacht deze dr. Merkl dat een AIDS dan wel HIV virus bestond wat gewoon niet zo is. AIDS en HIV waren psyops die te verklaren waren door de synthetische drugs die homos in hun scenes gebruikten om de spieren van hun anus te ontspannen. Die drugs waren uitermate toxisch. En de zeer toxische AZT deed hun uiteindelijk als ratten sterven. Zie ook het werk van Torsten Engelbrecht en Claus Kohnlein Virus Wahn
      https://www.life-enthusiast.com/articles/life-crystals/

  • Er zijn pathogenen zoals baccillen, bacterien en parasieten die bestaan en ziekmakend zijn. Echter ‘virussen’ niet, zie mijn commentaar elders.

  • Dit is een van de betere artikelen op deze site, het word uitstekend uitgelegd met voorbeelden en referencies die je zelf kan controleren. In wetenschap worden vaak aannames en therorien gebruikt die misschien niet perfect zijn of begrepen worden, maar ze voldoen om ermee te kunnen werken. En ze worden vervangen of bijgesteld als er iets beters voorbij komt.

   Er zijn veel onderwerpen waar ik helemaal niks van afweet; kernenergie, sterrekunde, relativiteits theorie, makeup, verbrandingsmotoren, electronica, etc etc.
   Er zijn ook onderwerpen waar ik door opleiding en ervaring wel wat vanaf weet.

   Hoe weet ik nu of ik informatie in artikel kan vertrouwen?
   Wikipedia kent een zekere mate van info curatie en censuur – toch vind ik hier aanknopingspunten die maken dat ik weet dit kan kloppen / staat vast.
   Ik kan ook naar wetenschappelijke artikelen googlen
   Ik kan ook de tekst zelf analyseren, is het wel neutraal geschreven zoals de handleiding van mijn telefoon – het geld is binnen, na felicitatie met aankoop, hoeft de leverancier mij niet meer te bestoken met reclame, sterker nog dat kost hem alleen maar extra geld. Er bestaan allerlei truuks om mensen met text te bedotten die ook in toespraken en dergelijke worden gebruikt die kan je checken.
   Ook lijkt het erop dat veel reaguurders enkel om opinies geven, feitelijke informatie, het wie wat waar en hoe en waarom van een artikel kan ze blijkbaar niks schelen – zo weet je zeker dat je met rotzooi van doen hebt.
   Dan is er nog de keuze van artikelen waar ik mijn energie in wil steken, als ik iets moeilijks wil weten waar ik geen bal verstand van heb zoals sterrekunde, kies ik dan de horoscoop uit de krant of wikipedia of een populair wetenschappelijk tijdschrift ? Ik weet het wel ik begin met wikipedia en de populair wetenschappelijke tijdschriften zij hebben een makkelijk entry niveau en het gekakel uit van alternatieve genezers en kristallologen en wichelroede lopers kunnen me gestolen worden.

   Als wij een dure auto gaan kopen gaan we toch ook niet af op het advies van: kleine kinderen, dronken buurvrouwen, en lui die alles met de fiets moeten doen.

   Succes allemaal

 3. Het bestaan van ziekmakende ‘virussen’ met een elektronenmicroscoop is een GELOOF. Er wordt niks bewezen. Ze zien iets en gaan er vanuit dat datgene ons ziekmaakt. Het kunnen ook deeltjes zijn die ons juist beter proberen te maken en worden gemaakt door ons lichaam zelf. Heel die virustheorie is niks meer dan dat, een THEORIE, een geloof, een ‘stel dat’ en ‘zou kunnen’. Schaf al die onzin af, spijker de ziekenhuizen dicht, verbrand alle pillen en spuiten en de volgende dag al is de gehele mensheid een heel stuk gezonder!

  • Helemaal mee eens en m.i. ook juist. Het poliovirus het zogenaamde poliovirus dus dat duizenden of meer kinderen ziek maakte in de vorige eeuw die dus polio kregen blijkt blijkbaar ALLEEN die kinderen getroffen te hebben door velden liepen met gewassen die zwaar bespoten waren met DDT.
   Ook in andere landen waar flink met DDT werd ‘geknoeid’ c.q. gespoten (ook in woonhuizen tegen muggen e.d.) werden vele gevallen van POLIO gemeld…. ik vraag U rara hoe kan…..????

 4. Christine Massey vind ik wel leuk en de Baileys. (Mark en Sam)
  Christine heeft mensen aangeschreven om bewijzen te vergaren van vermeende virussen. Ze heeft nog niet veel bewijzen gekregen, geloof ik. Nog niet één?
  https://christinemasseyfois.substack.com/
  Deze is ook leuk:
  https://dpl003.substack.com/p/virology-the-damning-evidence
  (De titel is dubbelzinnig bedoeld.)
  Voorlopig ben ik nog niet helemaal overtuigd van het bestaan van ziekmakende virussen.

 5. Een naam die in het artikel niet wordt vermeld is die van Louis Pasteur.
  Pasteur, die een generatiegenoot was van Koch, lag met deze laatste in volle concurrentiestrijd in het onderzoek naar het ontstaan en de overdracht van ziektes
  Het is Pasteur die met de term virus voor de dag kwam en het virus als verantwoordelijke beschouwde voor zijn stelling.
  Het was pas op zijn sterfbed dat Pasteur heeft toegegeven en bekend dat hij al de tijd gelogen had.
  Het kalf was intussen wel al verdronken.

 6. Als virussen zich alleen vermeerderen in levende cellen betekent dat dat jij een levende geïnfecteerde cel moet uithoesten, hoe een levende cel losraakt is dan de vraag, deze levende cel moet door mij worden geïnhaleerd en opgenomen in mijn celstructuur op te overleven.
  Na de spaanse ‘griep’ heeft dokter Rosenau, het Rosenau-experiment, een experiment uitgevoerd waarbij zelfs snot en bloed werd ingebracht van zogenaamde besmette mensen, levend en zelfs overleden… Er werd niemand ziek. De terrein theorie is veel logischer. Als we samen in de regen lopen, worden we allebei nat. Is nat worden daarom besmettelijk? Er is op bitchute een serie lezingen van Brecht Arnaert over dit onderwerp. Dit heeft mijn hele visie op ziekte als tegenovergestelde van gezondheid herzien.

  • Die heb ik ook gezien ja. Ben erg bezig met GNM sinds een jaar, en het klopt to zover allemaal. Als je beseft dat virussen niet als pathogeen bestaan maar enkel afvalproducten van cellen zijn, dan ga je het hele farmaceutische circus doorzien.

 7. Virussen zijn exosomen die het lichaam ZELF maakt om toxische stoffen in het lichaam te elimineren. Onder de elektronenmicoscoop wordt ALTIJD niet levend lichaamsmateriaal onder toevoeging van toxische stoffen toegevoegd waardoor ter plekke exosomen ontstaan. Virologie is een grote belazerij die in de tijd van de grote oplichters Pasteur en Koch is opgekomen vanwege het geweldige verdienmodel van de gifspuiten voor de industrie. De Rockefellers hebben natuurlijk ook het standbeeld van Pasteur in zijn geboorteplaats in de Elzas betaald. Artikelen over virussen en mRNA vaxen zijn grote onzinverhalen. FN moet daarmee ophouden want daarmee ben je een wappiemedium dat de vele wappieschapen in twijfel houdt namens de macht in dit land..

 8. Precies. Endless mandatory vaccines?????

  Was already announced as you can remember = You will pay for everything you have done….
  https://youtu.be/In0R5vZ0I0c?si=W8bO-l9Hh1VIQo8R

  There is always a plan = Note that the tyrannical social credit system attempts to mimic the reliable, predictable old character system, except that a citizen’s loyalty is not to his character, but to the government’s agenda. The first step in implementing a social credit system is to gain control over the media. This was achieved during the Clinton administration, when six mega-corporations were allowed to buy up 90% of what was an independent media and concentrate it in a few hands.

  Freemasonry is not a secret society, but a society with a secret.
  She strives to be a better person. But in the end, people with extra qualities are tempted to render their services to the beast. To that end, three world wars would have to be fought, so bloody and chaotic that each country would then be willing to surrender its national sovereignty to an international government to prevent further bloodshed. Prominent members also include Bill Clinton, John Kerry and current Vice President Joe Biden.

  Deze gezondheidsproblemen hebben grote gevolgen voor de kwaliteit van leven van deze mensen. https://youtu.be/b82MU6MLcg0?si=nEOfNbHYVuf_hOvn

  Marcel de Graaff doet alles uit de doeken; de vele vaccinatiedoden schreeuwen om gerechtigheid via tribunalen! Luister naar zijn zeer indringende betoog.
  https://www.hetanderenieuws.nl/breaking-marcel-de-graaff-er-zullen-en-moeten-covid-tribunalen-komen/

  De stichting Recht Oprecht is in het leven geroepen om mogelijk te maken dat zaken van groot maatschappelijk belang aan de rechter kunnen worden voorgelegd. De eerste zaak die de stichting faciliteert, is een gerechtelijke procedure voor de rechtbank te Leeuwarden, waarbij 7 eisers met Covid-19 vaccinatieschade 17 gedaagden waaronder de Staat der Nederlanden, Mark Rutte, Bill Gates en Albert Bourla, civielrechtelijk aanspreken voor hun schade.
  https://rechtoprecht.online

  This website informs humanity about the agenda for world domination. Please share it.
  https://stopworldcontrol.com

  WHO-Chef Tedros: SEHR(!) besonderes Horoskop zeigt zutiefst gestörte Person/Gott des Untergangs.
  https://youtu.be/RmAxHjMoObc?si=ugY9XNFSafDfMSUt

 9. Hetgeen als ‘virussen’ wordt aangezien is in werkelijkheid exosomen, dood niet besmettelijk celmateriaal dat het lichaam uitscheidt tijdens en direct na ziekte. Dezen komen van binnenuit en dus niet van buitenuit. In snotter bv zitten veel exosomen. Wat Sars-Covid-2 betreft: hier is net zoals van andere ‘virussen’ geen gezuiverd isolaat en bestaat dus niet, en dus Covid-19 ook niet. Als men een beetje onderzoek doet en getallen en statistieken kan begrijpen en lezen wordt het duidelijk dat cojona hergedifinieerde luchtweginfecties aangevuld met vals positieven was. Het ‘intelligent’ deugvee heeft zich gifinjecties laten opdringen voor iets dat aantoonbaar niet bestaat.

 10. Je ziet dus enkel en alleen Westerse wetenschap…niks uit bev India/China/Rusland/Afrika en of Zuid-Amerika….maw rot op met die eenheidsworst… herinner jezelf dat 80% vd Wereld bevolking hier niet bij betrokken is..

 11. ACCESS YOUR HIGHER SELF WITH THIS! (Try this now!)
  Imagine that the voice in your head is really your voice.
  Then who is the one listening to it?
  This brings you to a deeper reflection on the nature of consciousness and the self.
  There is an observer present, a silent witness who observes the thoughts beyond their words.
  This observer is not tied to the ceaseless flow of mental activity, but rests in a state of pure presence.
  This is the essence of your true self, deeper and more essential than the fleeting thoughts that float through your mind. https://youtu.be/DwtBsGXHQkM?si=wICl0qcwwQoxyjcY
  Delete old thoughts and behavior as you come in the flow state.

  Reminder ~ 💯

  As long as the egoic mind is running your life and for some they go really far, you cannot truly be at ease; you cannot be at peace or fulfilled except for brief intervals when you obtained what you wanted, when a craving has just been fulfilled. Since the ego is a derived sense of self, it needs to identify with external things. It needs to be both defended and fed constantly. The most common ego identifications have to do with possessions, the work you do, social status and recognition, money, objects as a iPhone, knowledge and education systems, governments, famous people, old books from the past, physical appearance, special abilities, relationships, your brother, your sister, your father, your mother, personal and family history, belief systems, and often also political figures, nationalistic, racial, memories from the past, and other collective identifications. None of these is you as you become your own higher self.

  In this great challenging transformation to “One Uniqueness”, it is the connections that you make and where you have to let go of duality with yourself (ego) out of karmic or habit, and to breathe out is letting go of old behavioral patterns that no longer serve to achieve unconditional love with yourself in enlightenment.

 12. Once you have accepted a theory and used it as a tool in your thinking, it is extraordinarily difficult to notice its flaws. If you come upon an observation that does not seem to fit the model, you assume that there must be a perfectly good explanation that you are somehow missing.
  You give the theory the benefit of the doubt, trusting the community of experts
  who have accepted it.”
  Kahneman,

 13. Wat een prachtig sterk artikel dat moet men sowieso archiveren en opnieuw lezen als er weer eens over virussen gepraat wordt in doorgeefluiken van de grote internationale persbureaus wanneer deze in opdracht wéér angst gaan zaaien.

  • Hierin wordt klaar en duidelijk hoe de virustheorie is samengesteld…. Om je wenkbrauwen bij op te trekken…
   Of kijk op viroliegy.com, en dan bv het ebola voorbeeld, echt erg bijzonder hoe dit is ‘ontdekt’ en hierna mee omgegaan….
   En buikgriep tja… Verdiep je in gnm bv, dan kun je ook verklaren hoe in een klas meerdere, maar meestal niet alle, kinderen, dezelfde symptomen hebben!
   Sinds we hier de gnm hebben ontdekt en niet meer bang zijn voor besmetting zijn we ook nauwelijks meer ziek, en als we dat wel eens zijn is er meestal een aanwijsbare reden in de vorm van een biologische impact te vinden die op dat moment opgelost is. (Nee en natuurlijk is het fijn dat er artsen ed zijn in geval van nood maar de massale angst en het geprik is echt nergens goed voor!)

 14. Ja ………Virussen bestaan al sinds de mens de eerste stap op deze aardkloot gezet heeft want die virus hield het evenwicht van de bevolking in de greep zodat er niet teveel mensen op deze aardkloot rond lopen Maar door verzet van de mens vrijwel uitgeschakeld wordt Maar nu komt men tot de ontdekking dat de aarde niet berekend is op 8 miljard mensen en dus drastisch verminderd moet worden en het leven op deze aardkloot nog mogelijk te houden De grote der aarde worden nu wel bang dat hun vermogen opgaat in verdamping van de leefbaarheid op deze aardkloot Helaas geloofd niemand dat!!!!!!!!!!!!!!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in