De afgelopen maanden heeft Nederland een grote golf van BA.1 Omicron gehad, waardoor veel mensen geïnfecteerd zijn geraakt. Het aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnamen was echter zeer gering. De regering had een volledige lockdown doorgevoerd, maar het zal u niet verbazen te horen dat dit geen echte invloed op de golf heeft gehad, schrijft Rintrah.

Wat was dan de oorzaak van het lage aantal sterfgevallen en ziekenhuisopnamen? Dat is heel eenvoudig: de ouderen hadden boosters gekregen. De boosters bieden enige bescherming tegen infectie, en omdat de bejaarden meestal met andere bejaarden omgaan, is dat voldoende om de infectiecijfers laag te houden. U kunt de infectiecijfers hier zien:

Ik heb hier het hoogtepunt van de grote BA.1 golf in Nederland aangegeven. Verschillende leeftijdsgroepen werden in verschillende mate geïnfecteerd. Afhankelijk van je definitie hadden jonge volwassenen 4 tot 10 keer meer kans om geïnfecteerd te raken dan ouderen, terwijl tijdens de vorige winter de ouderen juist meer kans hadden om geïnfecteerd te raken dan de jongeren.

Met andere woorden, als je naar het totale aantal gevallen zou kijken en dat zou vergelijken met het aantal ziekenhuisopnames en sterfgevallen, dan zou je de indruk krijgen dat Omicron een heel milde variant moet zijn. Maar als ouderen in hetzelfde tempo geïnfecteerd waren geraakt als jongvolwassenen, dan zouden wij record-ziekenhuisopnames en sterfgevallen gezien hebben. Die record-ziekenhuisopnames en -sterfgevallen hebben we niet gezien, omdat de Nederlandse regering een lockdown in combinatie met een boostercampagne heeft gebruikt om het aantal infecties onder de ouderen te verminderen.

Maar helaas is het voortdurend injecteren van mensen met een oude versie van het Wuhan spike-eiwit om hen te beschermen tegen nieuwe varianten een slecht koopje. Dit is wat er gebeurt:

1. Je vaccineert mensen en nu lopen ze gedurende 2 weken, of 1 week na de booster, een verhoogd risico op infecties. Deze infecties worden geteld als behorend tot de vorige categorie. De infecties van de eerste prik (die zijn massaal) worden geteld als voorkomend bij de ongevaccineerden, die in de weken na de tweede prik worden behandeld als voorkomend bij degenen die één prik kregen, enz. Dit spelen met de definities komt de schijnbare werkzaamheid van deze vaccins altijd ten goede.

2. Na deze weken ziet u een paar maanden bescherming tegen besmetting. Telkens wanneer u weer een massavaccinatieronde organiseert voor ouderen met een hoog risico, drijf je zo SARS-COV-2 gerelateerde ziekenhuisopnames en sterfgevallen omlaag. De bescherming tegen infectie is verre van volmaakt, maar ouderen gaan meestal met andere ouderen om, zodat het aantal gevallen sterk kan dalen, zelfs met een bescheiden individuele bescherming.

3. Na een paar maanden begint de bescherming nu te vervagen en begin je meer meldingen van doorbraakinfecties te zien. Het risico van infectie voor degenen met een verminderde immuunrespons is in feite groter dan voor de ongevaccineerden.

  Vaccinpusher eist haast met verplichte vaccinatie - stort live in elkaar

4. Nadat het niveau van de antilichamen voldoende is gedaald, lopen de ouderen nu een verhoogd risico op een ernstige infectie, door de verminderde breedte van de immuunrespons. Met elke extra injectie wordt het immuunsysteem steeds meer gericht op het Wuhan spike-eiwit, ten nadele van zijn vermogen om op andere varianten te reageren.

5. Regeringen worden erg ongerust en besluiten alle bejaarden nog een spuitje te geven, in de verwachting dat dit hen nog een paar maanden zal opleveren.

En dat is bijvoorbeeld de reden waarom u in Israël een patroon van sterfgevallen zag dat heel anders is dan in de meeste westerse landen:

Toen Israël eenmaal door Omicron getroffen was, waren ze al in het stadium waarin het effect van de derde injectie begon af te nemen. En al deze mensen die drie injecties hadden gekregen, kregen dus te maken met deze infectie met een antilichaamrespons die gekenmerkt wordt door een verminderd vermogen om zich aan te passen aan nieuwe varianten, zoals Omicron. De Israëlische regering reageerde door de ouderen een vierde injectie te geven, die het blik nog een paar maanden verder de zaal in schopt.

Intussen is Israël uniek onder de naties van de wereld, in de mate waarin Omicron begint te evolueren om de door het vaccin veroorzaakte immuunreactie te overwinnen. Er is een variant die nu in hoge percentages in Israël opduikt, die nergens anders echt opduikt, BA.2 met 346K. Dit is een variant waarvan wij zouden verwachten dat hij een extreem sterk vermogen heeft om aan de Wuhan spike antilichaamrespons te ontsnappen, veel groter dan wat wij tot nu toe gezien hebben.

Ik kan niet voldoende benadrukken, hoe dom het is om voortdurend mensen te vaccineren met precies hetzelfde spike-eiwit. Het is vragen om een ramp. Het bewijs zou heel duidelijk moeten zijn uit Israël, waar het aantal doden door de zogenaamd veel mildere Omicron-variant groter was dan het aantal doden door de Delta-golf.

Nederland plant nu de vierde injectieronde met het Wuhan spike-eiwit, dus nu gaan we twee dingen zien:

1. Een aantal geboosterde mensen heeft eindelijk genoeg van deze vaccins en de bijbehorende bijwerkingen, zodat hun immuunrespons zal afnemen en zij in de komende maanden een groot risico lopen op een ernstige BA.2 infectie.

2. Een aantal mensen zal de vierde spuit nemen, zodat ze nog een paar maanden tegen BA.2 beschermd zijn, ten koste van ernstige bijwerkingen en de onvermijdelijke verzwakking van de immuunrespons, wat leidt tot een onvermijdelijke volgende golf van infecties zodra de vierde spuit uitgewerkt is.

  CNN: "Waarom gevaccineerde mensen die sterven aan Covid-19 niet betekent dat de vaccins ondoeltreffend zijn"

Iets soortgelijks als wat we nu meemaken met SARS-COV-2, hebben we eigenlijk al gezien bij het mislukte Dengvaxia-experiment op de Filippijnen, waar kinderen stierven nadat ze een experimenteel vaccin tegen Dengue hadden gekregen.

Zij gaven een groep kinderen een vaccin tegen knokkelkoorts, en toen begonnen de kinderen die niet aan knokkelkoorts waren blootgesteld voordat zij het vaccin kregen, te sterven.

Laten we eens naar de cijfers kijken. In totaal werden 800.000 kinderen gevaccineerd, beginnend in april 2016 en lopend tot eind 2017. Van deze kinderen hadden er 100.000 geen eerdere blootstelling aan Dengue gehad en leden dus aan originele antigenische zonde inprenting, waardoor zij geen goede immuunrespons tegen andere varianten van Dengue konden opwekken. Dit probleem werd pas in november 2017 ontdekt.

Het programma werd in december 2017 gestopt, 12 sterfgevallen aan Dengue werden bij deze kinderen bevestigd. In september 2018 keek men naar 19 dengue-doden.

In juni 2021 werd het 165e slachtoffer geregistreerd waarvan de dood in verband kon worden gebracht met het vaccin.

Als we het Dengvaxia-experiment dus als nominale waarde nemen, worden de sterfgevallen ongeveer anderhalf jaar na het begin van het programma duidelijk. Dan duurt het nog ongeveer een jaar, voordat de sterfgevallen zich werkelijk beginnen op te stapelen. Als u in de details wilt duiken, is er hier een model dat u kunt bekijken.

Dit geeft u in feite een glimp van wat u in de komende jaren mag verwachten. Experimenten zoals die welke wij tegen SARS-COV-2 hebben uitgevoerd, hebben enige tijd nodig om hun effect te openbaren.

Wat wij gedaan hebben is natuurlijk veel erger dan het Dengvaxie-experiment. Wij hebben een wereldwijd massavaccinatie-experiment uitgevoerd, dat de evolutionaire dynamiek van dit virus zodanig verandert dat SARS-COV-2 gedwongen wordt zich genetisch aan te passen aan deze nieuw gecreëerde niche. In die zin is er geen echt equivalent.

Wij kunnen enige dynamiek zien die lijkt op die van de homogenisering van de immuunrespons door massavaccinatie in deze studie over het effect van de aanpassing van het virus aan specifieke MHC-genotypen bij inteeltmuizen. De virulentie wordt veel groter bij muizen met gewone MHC-genotypen waaraan het virus zich heeft aangepast dan bij zeldzame MHC-genotypen.

Het is niet erg moeilijk om te zien wat er gebeurt, ik zal het in een paar verschillende punten verdelen:

-Neutraliserende antilichamen tegen SARS-COV-2 maken het moeilijker voor iemand om geïnfecteerd te raken en voor hem om de infectie door te geven.

-Versies van SARS-COV-2 die gemuteerd zijn om onze neutraliserende antilichamen te overwinnen, zullen dus een transmissievoordeel hebben.

-Het ideale transmissievoordeel zou gezien worden als al uw neutraliserende antilichamen nutteloos zouden worden.

-Uw neutraliserende antilichamen belemmeren niet alleen de overdracht van het virus van de ene persoon op de andere, maar maken ook het verschil tussen een vervelende verkoudheid en een levensbedreigende infectie.

  CV19 "vaccin" lopende wereldwijde criminele experimenten - Karen Kingston

-Het is niet mogelijk voor dit virus om al onze neutraliserende antilichamen te overwinnen, als iedereen verschillende neutraliserende antilichamen heeft, als gevolg van infecties door verschillende varianten en natuurlijk toenemende breedte na infectie dankzij somatische hypermutatie van uw B-cellen.

-Het is alleen mogelijk dat er een variant ontstaat die alle neutraliserende antilichamen overwint, als iedereen een zeer gelijkaardig pallet van neutraliserende antilichamen heeft.

-Door iedereen meerdere malen te vaccineren met precies hetzelfde Wuhan spike-eiwit, creëren wij een situatie waarin iedereen zeer gelijksoortige antilichamen tegen dit virus heeft.

-Dit proces van massavaccinatie maakt het mogelijk dat er een variant ontstaat die al onze neutraliserende antilichamen overwint.

-Zo’n variant zou zowel zeer overdraagbaar als zeer dodelijk zijn.

-We bevinden ons nu in een situatie waarin slechts twee van de 19 monoklonale antilichaamtherapieën werken tegen de nieuwe dominante variant, BA.2. Uw eigen vaccin-geïnduceerde antilichaam-respons zal op dezelfde manier te maken krijgen met massale antilichaam-ontwijking van BA.2, en we moeten dus verwachten dat we vrij dicht bij het ontstaan zijn van een variant die een massale golf van infecties, ernstige ziekte en sterfte gaat veroorzaken.

Hier ziet u de infectiecijfers bij Nederlandse bejaarden:

Het moge duidelijk zijn dat deze massale golf van infecties gevolgen gaat hebben in de vorm van meer ziekenhuisopnamen, en het moge duidelijk zijn dat met de tanende boosters en de huidige golf van BA.2 subvarianten, de infectiecijfers bij ouderen de komende weken alleen maar slechter zullen worden.

De infectiecijfers bij Nederlandse bejaarden liggen nu vijf keer hoger dan de piek van de vorige winter. Tenzij u verwacht dat de natuurlijke immuniteit, de immuniteit die door vaccins wordt opgewekt en de hypothetische mildheid van Omicron het risico van ziekenhuisopname per individuele infectie op de een of andere manier met 80% of meer zullen verminderen, zullen ziekenhuisopnames hoger zijn dan wat we afgelopen winter hebben gezien.

Het kan natuurlijk zijn dat ik iets over het hoofd zie, dat er nu een of andere deus ex machina zal opduiken om massale ziekenhuisopname en sterfte te voorkomen, maar ik kan eerlijk gezegd niet iets bedenken. Als u denkt dat er een zilveren randje is dat ik over het hoofd zie, laat het me dan zeker weten in de commentaren.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Belangrijk: Als je je laat vaccineren, verlies je je natuurlijke immuniteitVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDe deskundigen liegen tegen u
Volgend artikelWat gebeurt er met die miljarden Nanodeeltjes waar u gastheer van geworden bent? – Balsemer raadsel “AHA” moment
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

43 REACTIES

 1. Uitstekend uitgelegd. Dank daarvoor.
  Het zal echter geen enkel verschil maken voor de daders van deze bewuste Genocide.
  Men focust op Covid en zijn mutaties en hoe daar mee om te gaan. Vanuit de lichamelijke gezondheidszorg bekeken is dat begrijpelijk. We hebben echter van doen met een veel ernstiger en onbehandelbare geestelijke aandoening, van hen die deze prikken niet namen en nemen, omdat ze het doel kenden en nastreven. Totalitaire Controle over de Mensheid met deze Genocide op ongekende schaal! De nuttelozen, overtolligen, moeten opgeruimd en zich zeker niet meer voortplanten. Deze onbehandelbare aandoening, van de daders, heet Psychopathie in de allerergste vorm!
  Pas als de Ongeprikte overlevenden leren omgaan met, en zich weten te verzetten tegen, deze dodelijkste vorm van een onhandelbare geestelijke gestoordheid, is er een kans op genezing van de mens in deze vorm.
  Door de continue aanvallen van deze Psychopaten, mbv hun technieken als 5G en het MSM gestuurde chronisch liegen, manipuleren en gaslighten, op de Mensheid, zullen alleen zij die ZelfBewust genoeg zijn en het doorzien, nog een kans maken.

  • Maar er is haast geboden!
   Schwabbje wil zijn einddoel nog meemaken ook al valt hij ook al ruimschoots onder de categorie nutteloos fossiel.
   (of in zijn geval gevaarlijk oud destructief virus)

   Enneh: het is een EXPERIMENTELE INJECTIE en geen (ook verre van gezond) vaccin. De propaganda werkt nu iedereen onterechte benaming aanneemt.

   • Idd Ab,

    Experimentele toxische injectie en Schwabbje is veelvretend nutteloos gefossileerd crapuul, met een veel te grote ecologische footprint.

    Fijne feestdagen allemaal!
    Casse

 2. Goede uitleg zelfs voor een leek te begrijpen!! Zou Ernst K.verder zijn medewerking verlenen aan dit ernstige medische delict ,dan riskeert deze mijnheer K. waarschijnlijk een levenslange gevangenisstraf of misschien wel de doodstraf wegens het willens en wetens meewerken aan ernstige misdaden tegen de menselijkheid!!De van overheidswege georganiseerde COVID-19 Pharma maffia en hun zeer vele medeplichtige trawanten moet geweldloos gestopt worden!!

  https://m.youtube.com/watch?v=vX2xJOw-sno&feature=youtu.be

  Stop het criminele COVID-19 Pharma stappenplan!! Stop deze van overheidswege georganiseerde volksverlakkerij!!

   • De straffen voor de gepleegde misdaden tegen de menselijkheid zijn niet in één maat uit te drukken!! De ernst van de COVID-19 misdaden zijn in overtreffende trap!! Zelf kom ik uit een vrijwel uitgeroeide joodse familie,wat hier onder de ogen van 10 miljoen Nederlanders gebeurde in de tweede Wereldoorlog, is voor mij tot en met de dag van vandaag nog steeds onbegrijpelijk!! De meerderheid van de Nederlanders zwegen uit angst en stemde toe wat de Joden en andere bevolkingsgroepen werd aangedaan!!
    Nederland heeft vrijwel niets geleerd uit het verleden, betreffende de tweede Wereldoorlog !!Wie zwijgt stemt toe,en angst is een slechte raadgever!!

    • Beste Léon,
     En het geheugen blijk steeds korter te werken bij de meesten.
     Vroeger waren het de joden, ( dus, bestrijden, met alle gevolgen van dien)
     Onlangs was het dat Corona gedoe ( dus nu weer bestrijden, met alle gevolgen daarvan ( en wat er nog van komen gaat)
     Nu is het Rusland (Putin), dus,.. inderdaad, weer bestrijden, ( met ook alle gevolgen van dien, en wat komen gaat)
     We schijnen allemaal bang te moeten worden voor van alles en nog wat.
     O ja, vergeten… Klimaat is ook zoiets.
     Het is zo tenenkrommend om te zien hoe goedgelovig de meeste mensen kunnen zijn en zich angstig vasthouden aan aangeleerde overtuigingen en de daarbij komende angsten.
     De mensen die opkwamen en opkomen voor andere inzichten en overtuigingen kregen klappen en werden gedemoniseerd.
     Het is in het huidige geval niet een Rutte of een andere puppet, het zijn de machten achter de schermen die de richting bepalen, maar waarover weinig te lezen is; Rothchild, Rockefeller, Blackrock, Vanguard, Wallstreet enz.
     Een Soros, Gates, Schwab, zijn de personen die slechts de aandacht naar zich toe trekken zodat de werkelijke macht achter de schermen onduidelijk blijft en nagenoeg moeilijk te ontdekken.
     Een spreuk die bij mij op het toilet hangt geeft stof tot nadenken;

     “Kan men de vaas haar breekbaarheid verwijten, of de hand het breken van de vaas?”

     Met andere woorden;
     Kan men de machten achter de schermen de ellende in de wereld verwijten,
     Of, de mensheid die het toelaten?”

     • Bedankt voor de mooie opbeurende woorden!!
      Het is goed om de werken der duisternis te ontmaskeren!

      Persoonlijk vind ik het onbegrijpelijk dat Tuschinski de film met o.a: Gideon van Meijeren niet wil vertonen in de bioscoop!!Waarschijnlijk valt deze film niet in de smaak van het huidige fascistische regime van de telkens recidiverende Pharma psychopaat Mark R.,en z’n zeer vele medeplichtige trawanten!! Abraham Tuschinski werd op 17 september met behulp van de angstige achterbakse Nederlandse overheid vermoord te Auschwitz!! Het lijkt erop dat Nederland niet veel heeft geleerd uit dit fascistische verleden!! Waarom wordt ook net als onder het nationaal socialisme wederom de waarheid gecensureerd!! Dit is een zeer trieste en verwerpelijke beslissing!!(het is voor mij zeer aangrijpend!)

      Shalom van Léon van Duren (een roepende in de woestijn van Nederland, Om SIONS wil zal ik niet zwijgen)

      Haelen 6081CZ

   • Strikt formeel nog wel maar niet uitvoerbaar.

    De mensenrechtenverdragen en grondrechten bestaan niet meer.
    Ook voor ons, neem ik aan

    • @Casse,

     Naar mijn weten is de doodstraf stilletjes ook hier weer ingevoerd. Ik meen ergens begin cojona-tijdperk. Eénmaal iets over gelezen, daarna nooit meer.

 3. Bill Gates: wel jammer dat het immuunsysteem zo goed heeft gewerkt bij de omicron variant, dat gaan we volgende keer beter doen.
  Mensen: *nog steeds blind*
  Sorry, maar als dit mensen niet ook maar het kleinste “het klopt niet” doet inzien dan is er geen hoop meer voor het overgrote deel. Tijd om de rug om te draaien en verder te gaan met de wakkere mensen in de omgeving.

  • Inderdaad, virus = nooit ge-isoleerd en er zijn geen uitdraaien van bloedtesten van besmettte personen althans die geven ze niet, de mensen die overlijden in ziekenhuis met zogenaamde longklachten>> 1m70 lang en 130 kilo zwaar… er zijn wel doden gevallen ,maar merendeel had zeer zware onderliggende klachten, aangezien de ziekenhuizen bewust informatie achterhouden> werd alles op corona gegooid.. en die foto van het virus is ge-photoshopped

 4. Nu begrijp je vast en zeker ook waarom de WHO de globale autoriteit boven de grondwetten van alle landen ter wereld gegeven moet worden? Want dan heb je dat domme gereutel over virus of geen virus, varianten, besmettingen, verminderd immuun systeem, etc etc niet meer nodig.

  Op 11 maart j.l. werd dit voorstel om de WHO de baas van de hele wereld te maken klaargestoomd voor ondertekening door de landen. Alle grondwetten worden hiermee nietig verklaard. Deze ondertekening zal op 22 mei plaatsvinden. Je weet wie de bazen bij de WHO zijn. En je weet wie de vazallen in NL zijn.

  Zodra de WHO de wereldbaas is, hoeven de bazen niet meer met een virus verhaal aan te komen, om mensen zich in te laten spuiten met zooi. De WHO wereldbaas zegt dan gewoon, “we hebben een pandemie, inspuiten allemaal!” en dan rennen de schaapjes weer naar de trog. Niemand vraagt zich nog af wat voor een ‘pandemie’ er dan wel niet is, want dat doet er niet meer toe. Het gaat dan gewoon om spuitjes halen, zonder al die verwarrende poespas waar je niks aan hebt.

  Want het spuitje doet wel wonderen voor je: het houdt je COVID EU Certificaatje in leven. En met dit COVID Digi ID mag jij nog wat dingetjes doen van de WHO bazen. Echter, zonder het spuitje gaat het Digi iD kruipdeurtje voor je op slot, en mag je niks meer. Ook geen centjes meer. Ook geen reisjes meer. Ook niet meer gamen of lekker faceboeken (Oh jee!). Ook geen boodschapjes meer. Etc. Niks. TOTDAT jij het spuitje braaf komt halen! Beeehh.. beeeeehhhhh beeehhhh spuitje, muh spuitje!

  Maarrrrrr…. het spuitje kan op een dag jouw LAATSTE spuitje zijn. Want als de WHO bazen vinden dat jij lang genoeg geleefd hebt, dan spuiten de menslievende WHO medewerkers (mss je eigen dochter of zoon wel tegen die tijd) Love Potion nr 9 in je en dan krijg je een ‘hart aanval!’ Weg met jou. Niemand die er gek van opkijkt, want zoveel mensen sterven tegenwoordig aan hartaanvallen… komt vast door de kou en zo.

  Met de Digitale ID kan het WHO natuurlijk makkelijk zien hoe lang jij al op Aarde loopt, en hoe nuttig je bent, en wat je nog aan geld hebt (aan ‘waarde’, want geld heb je ook niet meer). Dus de WHO bazen gaan ook bepalen hoe lang jij nog mag rondlopen. Om dit kunstje uit te voeren, zitten er dus alvast jaarlijkse spuitjes gekoppeld aan je Digitale COVID pas. Je levert gewoon bewijs dat je een spuitje hebt gehad, of meerdere zelfs, en dan is je Digitale Identiteit geactiveerd. Je spuitjes geschiedenis wordt opgeslagen in je Digitale ID. En dan kom je nooit meer uit de trechter gekropen.

  Tegelijkertijd kan het spuitjes-experiment gewoon doorlopen – je zal toch nooit weten of er toevallig ook grafeen in jouw jaarlijkse spuitje zit, of dat er grafeen ingespoten wordt met de zoveelste ‘pandemie’ ronde. Want je moet ook meedoen met het experiment; de toekomst hangt van jou af. En je doet het voor Klaus. (maar dat zeggen ze er niet meer bij, dat je het voor Opa doet, want dat is ook niet meer nodig.)

  In de VS weten de schaapjes nog niet dat de Digi ID aan het spuitje vastzit, want Poppa Joe wilt ze niet per ongeluk wegschrikken van deze mooie digitale dictatuur. Maar hij brult wel al dat ‘iedereen ingespoten moet worden!’ Hoor je hem brullen? Iedereen inspuiten, de hele wereld!

  Dus overal ter wereld gaan mensen nu lekker de Digitale Dictatuur in en blijven ze heerlijk aan de spuit, tot het laatste spuitje aan toe. Maar ohhhhhhh wat zal je gelukkig zijn! Je hoeft niet meer te denken.

  En als je eenmal bewezen hebt dat je lichamelijk in stand kan blijven als GMO, dan krijg je een ereplaatsje in de satelliet, en hoef je geen spuitjes meer te halen. De satelliet zet jou dan uit als het je tijd is. Maar zover is de technologie nog niet, dus doe nog maar gewoon effe mee, en blijf je spuitjes halen, want dan blijft je Digitale ID, je COVID pasje, in leven.

  Jij klapt in je handjes van blijdschap, want het stond toch al allemaal in Openbaringen, dus het komt echt wel goed!

  En Satan lacht.

 5. p.s. Er is trouwens veel haast bij de uitrol van wereldmacht voor de WHO en de Digitale Identiteit, want als de grote sterfte begint in September, zoals gespeculeerd wordt obv het dengue model in dit artikel, dan moet de digitale dictatuur op zijn plaats zijn. Anders worden de schapen mogelijk gestoord en gaan ze moeilijk doen.

  Maaaarrrr… dit model is gebaseerd op het bestaan van een virus. Echter, ALS er geen virus bestaat, wat wel lijkt te kloppen omdat het ‘virus’ een computer model is, dan zal dit model nvt zijn op de verwachte sterfte in September. En komt er geen abnormale sterfte.

  Dan is de haast bij de uitrol gebaseerd op de gevaarljke consequenties van het spuit experiment zelf, die zich mogelijk versneld kunnen gaan wreken in September, omdat het menselijk immuun systeem nu eindelijk zo goed naar de verdommenis is geholpen met al die spuiten en boosters, dat er geen houden meer aan is.

  Maar vermoedelijk is de druk op de uitrol een persoonlijke kwestie van de WHO bazen. En zal de sterfte gewoon gestaag doorgaan, en niet in éen keer lijken als brandhout opstapelen. Jammer dan. Maar dan valt het ook niet op, en dan blijven mensen ook gewoon braaf de spuitjes nemen die ze zo graag willen. Je doet het voor het Gemak.

  Maart 11, 2022 – al voorbij (was 17 maart)
  Mei 22, 2022 – komt nog (was 20 mei)

  https://www.frontnieuws.com/great-reset-in-actie-communistische-digitale-identiteit-regeling-van-het-world-economic-forum/

  In April kun je nog je mening geven –

  https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/13375-Extension-of-EU-Digital-COVID-Certificate-Regulation_nl

  https://stichtingvaccinvrij.nl/corona-app-is-voorloper-van-europese-digitale-identiteit-nodig-voor-totalitaire-medische-controlestaat/

  https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_nl#kun-je-nog-op-reis-naar-een-ander-eu-land-als-je-nog-niet-gevaccineerd-bent

  Tijdlijn
  • 27 januari
  Het overleg dat de Commissie sinds november 2020 met de lidstaten binnen het e-gezondheidsnetwerk voert, mondt uit in afspraken over een digitaal vaccinatiecertificaat.
  • 17 maart
  De Commissie komt met een wetsvoorstel voor een gemeenschappelijk kader voor een EU-certificaat.
  • 14 april
  De Raad verleent toestemming om met het Europees Parlement over het voorstel te onderhandelen.
  • 22 april
  De vertegenwoordigers van de lidstaten in het e-gezondheidsnetwerk worden het eens over de technische specificaties van het systeem, wat nodig is om dit in de hele EU te kunnen invoeren.
  • 7 mei
  De Commissie start een proef met het EU-systeem, de zogenaamde EU-gateway, waarmee de EU-certificaten kunnen worden gecontroleerd.
  • 20 mei
  Het Europees Parlement en de Raad bereiken overeenstemming over het digitaal EU-COVID-certificaat.
  • 1 juni
  De EU-gateway, de onderlinge koppeling van nationale systemen, gaat live.
  • 1-30 juni
  Aanloopfase: de lidstaten mogen het digitaal EU-COVID-certificaat invoeren als ze er klaar voor zijn om certificaten af te geven en te controleren en dit ook juridisch geregeld hebben.
  • Midden juni
  De aanbeveling van de Raad over reizen binnen de EU wordt herzien.
  • 1 juli
  Het digitaal EU-COVID-certificaat wordt in de hele EU ingevoerd.
  • 1 juli – 12 september
  Overgangsfase: is een lidstaat er nog niet klaar voor, dan mag deze nog andere formaten gebruiken die door de overige lidstaten in principe moeten worden aanvaard.

  • Je vergeet nog dat door de DNA wijziging de psychopaten patenten op de spuitschapen hebben.

   We moeten het tij echt met een kleine groep keren.
   Ik onderschrijf je zorg en frustratie, die hebben we allemaal.
   Ik denk dat digitale petities ondertekenen niets gaan helpen.
   Je voedt de boeven weer voor het aanvullen van je sociale creditscoreprofiel, helaas

   • Idd Ab. Klopt. En ja, die petities ondertekenen is ook geen goed idee omdat het in feite zwarte lijsten zijn.

    Verder leest IEDEREEN hier mee, dus ook de spuitschapen en hun meesters.

   • p.s Ab, het tij keren ja… ik baal alleen ontzettend dat je die spuitschapen spartelend en jankend moet meetrekken om de wereld te beschermen. Ik schrijf verder even niks over je opmerking, want de satanisten lezen mee. Yes, yes.

     • voor zover ik altijd heb begrepen is, dat als je ‘blanco’ stemt de eze inderdaad bij de grootste wordt opgeteld. En dat moeten we dus niet doen. NIET blanco stemmen. Het beste is meerdere keuzes maken op het stemformulier. DAN wordt het stembiljet ONGELDIG.

      • Ik zie op de meeste ramen in het dorp stem lijst 1 en daar staan al jaren lang dezelfde mensen op die meestal CDA vertegenwoordigers zijn Dit omdat de meeste kandidaten vrienden en kennissen zijn van de bevolking Dus de lokale tegenpartijen zijn bij voorbaat al verloren en krijgen een kleine aantal zetels in de raad en hebben niets meer in te brengen omdat het schapen volk steeds op die leuke of vrouw stemmen die meelopers zijn in de landelijke politiek en dat domweg volgen Ook al is bewezen dat de leiders van die partij grote leugenaars zijn en het volk verkwanselen aan bedrijven waaraan zij een graantje mee mogen pikken!!

 6. Ondanks genuanceerde reactie met referentie naar Dr. Lanka, plaats je deze niet. Goh….hoezo nwo gewillig…..Auf Deutsch:
  https://youtu.be/ww0zvl18-Ys
  Zo jammer dat je discussie ondermijnd via censuur….
  Waarom doe je dat?
  Deugd dat?
  Is het jouw ego?
  Of zwicht je?
  Of…wat…?
  Heb lef en antwoord svp.
  Anderzijds toon je je een zeer doorzichtige handlanger van…..ja. wat zou dat nou zijn hè.

 7. Volk van NL ik roep jullie op om te gaan vaccineren en kijk of het mogelijk is om je twee of drie keer te laten spuiten en waarom vraag ik dat omdat ik blij zou zijn met al dat dom volk die alles geloven wat de grootste leugenaar van NL is, meneer Rutte en let op deze spuit help ook tegen de atoombom je moet alleen maar zorgen dat je 100 meter onder de grond je heb verstopt maar over drie honderd jaar dan is de straling minder gevaarlijk dan corona, let op het is een advies door Rutte en zijn linkse handlangers.

 8. Dank voor deze uitleg. Ik noem het vaccinatie slavernij. De afweer van onderdanen totaal afhankelijk maken van de overheid en de natuurlijke respons buiten spel zetten. Het is een satanische machtsgreep in ons eigen lichaam.

 9. Van Professor Bhakdi heb ik al vroeg begrepen dat het geen zin heeft te gaan vaccineren bij een snel muterend virus, omdat je (in mijn woorden) op z’n best achter de nieuwe varianten aan blijft hollen.
  Desondanks zijn de ‘vaccins’ doorgedrukt.

  Mijnheer de Jonge heeft als minister heel veel gedaan, als ik mag afgaan op zijn media optredens.
  Maar heeft hij zich bezig gehouden met wat hij had moeten doen?
  Namelijk het uitbreiden van het aantal IC bedden om een eventuele druk op de zorg op te kunnen vangen?
  Voor zover mij bekend heeft hij dat nagelaten.
  En de extra faciliteit in Maastricht (en ook Rotterdam?) is gesloopt zonder ook maar één dag gebruikt te zijn.
  Hoe kon dat gebeuren?

  En hoe is het mogelijk dat de experimentele ‘vaccins’ zelfs aan onze kinderen worden opgedrongen?
  Ze hebben geen enkel risico op overlijden ten gevolge van covid.
  Wel kunnen ze gezondheids schade oplopen door zich te laten inspuiten.
  Als je alleen maar schade kunt oplopen, terwijl je geen voordeel van een behandeling hebt, zou de conclusie voor de hand liggen: niet doen.
  We zien het propageren van het tegendeel.
  Onder meer door de vakantie chantage die zich hoogstwaarschijnlijk tegen de zomer zal gaan herhalen.
  Beste ouders wat is nou eigenlijk belangrijker: je kinderen of de vakantie in het buitenland?

  Een volgende ziektegolf zou wellicht gedempt kunnen worden met ivermectine.
  Het zou de ziekenhuisopnames en -overlijdens sterk kunnen reduceren.
  Dr. Zelenko heeft het over een reductie van ca. 80%.
  Volgens mij zou bij een reductie van 50% de vlag al uitgestoken kunnen worden.

  Verder zouden mensen met een sterk overgewicht geattendeerd kunnen worden op het extra risico dat ze lopen. Mannelijke dikke patiënten zouden ongeveer de helft van de van de IC populatie uitmaken.
  Of is ivermectine ook hier een redmiddel?

  Er is dus grote winst mogelijk, zonder andermaal allerlei onwerkzame of dubieuze maatregelen aan de bevolking op te leggen.

  Laten we hopen dat de bevolking nuchter zal na gaan denken en zich een volgende keer niet opnieuw bij de neus laat nemen.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in