Het digitale identiteitsplan van het WEF legt de basis voor een wereldwijd sociaal kredietsysteem dat hun de macht zal geven om burgers te controleren en degenen die zij “onbetrouwbaar” achten te straffen.

In februari 2022 heeft het Wereld Economisch Forum (WEF) van Klaus Schwab een nieuw rapport uitgebracht, “Advancing Digital Agency: The Power of Data Intermediaries,” waarin hun plannen worden uiteengezet voor de totstandbrenging van de Vierde Industriële Revolutie, een samensmelting van de “fysieke, digitale en biologische wereld”, bericht Rairfoundation.com.

De ongekozen globalisten van het WEF hebben munt geslagen uit Covid en gebruiken de “vaccinpaspoorten” om de basis te leggen voor een wijdverbreide invoering van digitale identiteit. Dit is nog maar een onderdeel van de great reset in actie.

Digitale Indeniteiten

In het rapport staat dat de “COVID 19 pandemie heeft geleid tot een verhoogde aandacht voor de kracht van medische gegevens, met name de zogenaamde vaccinpaspoorten. Deze paspoorten dienen van nature als een vorm van digitale identiteit.

Zo’n digitale identiteit kan onder meer worden gebruikt om toegang te krijgen tot uw ziekteverzekeringsbehandelingen, om gezondheidsapparaten en uw telefoons te controleren, een bankrekening te openen en financiële transacties uit te voeren.

Met uw digitale pas kunt u reizen boeken en ermee door de douane gaan. U zult zo’n digitale ID ook kunnen gebruiken om te winkelen, voor sociale media, om te stemmen, belastingaangifte te doen en uitkeringen te innen.

Het WEF ziet ook een essentiële rol weggelegd voor de telecommunicatie. Met een digitale identiteit kunnen apparaten en gegevens op het netwerk worden gecontroleerd.”

Alternatieve kredietscores

De digitale identiteitsregeling van het WEF legt nu de basis voor een wereldwijd sociaal kredietsysteem dat hun de macht zal geven om burgers te controleren en degenen die zij “onbetrouwbaar” achten te straffen.

  Het is het belangrijkste wat iemand van ons ooit zal doen. En dat is waarom we er geen woord over mogen zeggen tegen het grote publiek

In het WEF-rapport staat dat derden oordelen zullen vellen op basis van uw kredietverleden, uw medische geschiedenis, en uw online gedrag. Bijvoorbeeld: “Een bank beslist over de aantrekkelijkheid van een individu voor een lening.”

Banken zullen bij de kredietverlening rekening houden met het sociale gedrag van een individu, zowel online als offline; Dit wordt Alternative Credit Scoring genoemd, waarbij gebruik wordt gemaakt van big data om niet alleen de financiële voorgeschiedenis, maar ook het sociale gedrag te analyseren. Helaas dreigt dit soort systeem een sociaal kredietsysteem in te voeren zoals dat van de Chinese Communistische Partij (CCP), waar de toegang tot goederen en diensten gebaseerd is op het sociale gedrag van een persoon.

Volgens het WEF-rapport omvatten digitale identiteitssystemen onder meer:

 • Profiel: Kan inherente gegevensattributen (zoals biometrische gegevens) of toegewezen attributen (zoals namen of nationale identificatienummers) omvatten
 • Geschiedenis: Krediet- of medische voorgeschiedenis, online koopgedrag
 • Inferenties: Oordelen of beslissingen die worden genomen op basis van authentificatieprocessen, profielen en geschiedenissen (bv. een bank beslist over de aantrekkelijkheid van een persoon voor een lening).

De virtuele bijeenkomst van het Wereld Economisch Forum (WEF), die van 25 tot 29 januari plaatsvond, heeft Alternative Credit Scoring aan zijn agenda toegevoegd. Traditionele credit scoring analyseert het financiële gedrag van een individu; Alternative Credit Scoring zal ook rekening houden met het sociale gedrag van een individu.

Wereld Economisch Forum

Zoals eerder gemeld, zie Frontnieuws De Great “Transhumanisme” Reset: “Smart Dust” bespioneert je hersenen, menselijk microchippen, zijn de manieren waarop de ongekozen globalisten uw meest privé-gegevens willen ontfutselen ongelooflijk invasief. Het gaat onder meer om apparaten die geïmplanteerd worden in uw lichaam, uw huis, en de steden waar u woont. Het doel is om met alle mogelijke middelen zoveel mogelijk informatie over u te verzamelen.

  Top 7 ENGSTE COVID-19 na-vaccin "ongewenste bijwerkingen" die steeds vaker voorkomen

De toekomst van het WEF omvat de voortdurende bewaking van de mens en zijn omgeving via het ecosysteem Internet of Bodies (IoB). Dit ecosysteem verbindt de mens met de technologie via apparaten waarmee het forum enorme hoeveelheden gegevens over een individu kan verkrijgen. De RAND Corporation legt uit dat,

“Het Internet of Bodies, of IoB, is eigenlijk een ecosysteem. Het is een geheel van met het internet verbonden apparaten die software bevatten en die ofwel persoonlijke gezondheidsgegevens over u verzamelen, ofwel de werking van het lichaam kunnen veranderen. Wij zien het Internet of Bodies als deze verzameling van al deze apparaten, en ook van alle gegevens die de apparaten over u verzamelen.”

RAND waarschuwt dat het IoB ook onze intiemste persoonlijke gegevens in gevaar zou kunnen brengen en veel ethische bezwaren met zich mee zou kunnen brengen. Zij waarschuwen zelfs dat het “de wereldwijde geopolitieke risico’s zou kunnen vergroten, omdat bewakingsstaten IoB-gegevens kunnen gebruiken om autoritaire regimes af te dwingen.” Zoals het WEF Global Risks Report in 2019 toegaf, “is autoritarisme gemakkelijker in een wereld van totale zichtbaarheid en traceerbaarheid.”

Ondanks de enorme risico’s en waarschuwingen steunt het WEF de wijdverspreide invoering van de IoB, waarmee ze het menselijk gedrag kunnen controleren, terwijl ze toegang krijgen tot de meest gevoelige gezondheids-, financiële en gedragsgegevens van een individu. Dit ecosysteem maakt deel uit van de Vierde Industriële Revolutie die het WEF wil gebruiken voor zijn “grote reset”-agenda.

Het is dan ook geen wonder dat het WEF in een rapport van juli 2020 “belanghebbenden uit alle sectoren, bedrijfstakken en geografische gebieden” oproept om de krachten te bundelen en samen te werken “om het potentieel van de IoB volledig te ontsluiten.”

  Pfizer mRNA vaccin Farmacokinetiek en Toxiciteit, door Dr. Palmer en Dr. Bhakdi

Data Intermediaries [tussenpersonen] voor gegevens

Zodra onze gegevens zijn geëxtraheerd, zullen de “Data Intermediaries,” van de World Economic Forums klaar staan om u “bij te staan.”

“Deze derden zouden dienen als schakels tussen mensen en entiteiten die hun gegevens verzamelen, of tussen bedrijven en hun partners.” Zoals Kate Kaye stelt, “zouden zij vele vormen kunnen aannemen, van digitale agenten tot fiduciaires die mensen en hun keuzes inzake gegevensbescherming vertegenwoordigen. Of het kunnen trusts zijn die namens individuele mensen of bedrijven collectieve onderhandelingen over gegevens vergemakkelijken. Gegevenstussenpersonen zouden zelfs geautomatiseerde beslissingen kunnen nemen met behulp van kunstmatige intelligentie.” meldt het WEF,

Op hun meest elementaire niveau vergemakkelijken zij de uitwisseling van informatie; op hun meest gesofisticeerde niveau kunnen zij de besluitvorming op zich nemen, ook in naam van personen.

Hoewel Klaus Schwab en het Economisch Wereldforum de wereld willen doen geloven dat het hun bedoeling is onze “gezondheid” en ons “welzijn” te verbeteren, zijn zij echter van plan de mens op wereldschaal te overheersen.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

GREAT RESET DOSSIER

Het is officieel – WEF in bed met de mainstream media om ‘The Great Reset’ uit te rollen (Nederlands ondertiteld)Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDe Truckers vertrappen – De Great Reset wordt het Grote Ontwaken
Volgend artikelHet naakte gezicht van het Nieuwe Normaal Fascisme
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

16 REACTIES

 1. Toch fijn als je iedereen kunt volgen.
  Word de gevolgde door 1persoon gevolgd of door meerdere of alleen door een computer?
  Dit voelt als pure waanzin de bovenstaande zin.
  Technologie alleen lost niets op.
  En als ik de waanzin om dat te bereiken om me heen zie, geloof ik niet dat dat zal slagen.
  Onze eu-genetici zijn niet zo slim als ze geloven.
  Met hun injecties scheppen ze de zieke maatschappij die snel levenloos zal zijn.
  Wat hebben ze bereikt als er een half miljard slaven over zijn?
  Niets, want dan moeten ze met elkaar leven.
  Al snel zal er enorme onenigheid ontstaan,.
  En dit soort heeft hoe slap ze v. lichaam en geest ook zijn, behoefte aan het beste ,a.d. top staan.
  Bewondering om hun abnormale ego te strelen.
  Wie zal deze krachtmeting winnen, die strijd zal de ultieme vernietiging worden.
  Ken jezelf, en dat ontbreekt deze empathische idioten .
  Ze zijn te waanzinnig om het geheel te kunnen overzien en zullen de macht die ze nu denken te hebben missen.
  Macht hebben ze echter niet, want ze dansen naar andermans pijpen.
  Door dystopische beloften in dit harnas gechanteerd.
  Hoge bomen vangen veel wind.

 2. Tijdlijn
  • 27 januari
  Het overleg dat de Commissie sinds november 2020 met de lidstaten binnen het e-gezondheidsnetwerk voert, mondt uit in afspraken over een digitaal vaccinatiecertificaat.
  • 17 maart
  De Commissie komt met een wetsvoorstel voor een gemeenschappelijk kader voor een EU-certificaat.
  • 14 april
  De Raad verleent toestemming om met het Europees Parlement over het voorstel te onderhandelen.
  • 22 april
  De vertegenwoordigers van de lidstaten in het e-gezondheidsnetwerk worden het eens over de technische specificaties van het systeem, wat nodig is om dit in de hele EU te kunnen invoeren.
  • 7 mei
  De Commissie start een proef met het EU-systeem, de zogenaamde EU-gateway, waarmee de EU-certificaten kunnen worden gecontroleerd.
  • 20 mei
  Het Europees Parlement en de Raad bereiken overeenstemming over het digitaal EU-COVID-certificaat.
  • 1 juni
  De EU-gateway, de onderlinge koppeling van nationale systemen, gaat live.
  • 1-30 juni
  Aanloopfase: de lidstaten mogen het digitaal EU-COVID-certificaat invoeren als ze er klaar voor zijn om certificaten af te geven en te controleren en dit ook juridisch geregeld hebben.
  • Midden juni
  De aanbeveling van de Raad over reizen binnen de EU wordt herzien.
  • 1 juli
  Het digitaal EU-COVID-certificaat wordt in de hele EU ingevoerd.
  • 1 juli – 12 september
  Overgangsfase: is een lidstaat er nog niet klaar voor, dan mag deze nog andere formaten gebruiken die door de overige lidstaten in principe moeten worden aanvaard.

 3. Nou mooi!
  Deze jongen doet ook hier niet aan mee.
  Net als die moord spuiten niet.
  Dan maar vogelvrij verklaart worden.
  En leven van wat ik maar te pakken kan krijgen.
  Ook dit moet massaal geboycot worden.
  Dus wees wijs allemaal en doe er niet aan mee
  en laat je niet dwingen.
  Wees ook in deze sterk.

 4. 2 april 2022 Kuipers zet namens NL-bevolking handtekening om de WHO over onze gezondheid zeggenschap te geven.
  Ben het er totaal niet mee .eens, mij is niets gevraagd.
  JUllIE WEL?

  • 15 februari 2022: Vanaf 25 februari heeft u altijd een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs nodig als u terugreist uit een land binnen de EU/Schengen. Ook als het coronarisico in dat land klein is.

   Ze lopen al vooruit op de plannen “altijd”

  • In 2012. Op het einde zegt Russo wat er nu precies gaande is. Vandaar dat die digitale identiteit er dit jaar 2022 door MOET komen voor de wereldbevolking, de 22 liegt niet. Want dan ligt iedereen aan de ketting en is je mond totaal gesnoerd. Vandaar dus ook dat het bekluiertje weer even af mag. Want er komt een permanente, onzichtbare. De gifspuit blijft voorlopig nog het controlemiddel om mensen uit te zetten (te doden), maar ondertussen gaan ze verder met de hardware – de satellieten, de 5G, de chips, etc – die het werk van de gifspuit gaan overnemen; om mensen uit te zetten wanneer het van pas komt. En zo gaat het. Dit walgelijke plan zal uiteindelijk instorten, en zal de aarde en de mens in een enorme rotzooi achter laten, en die ouwe klootzakken die deze shit veroorzaakt hebben zijn al lang dood, maar dit is waar de schapekudde heen wil, aan de hand van de psychopaten.

   Jij en ik kunnen er niets aan doen om die kudde te stoppen, en al die loze aanmaningen van anderen dat “ze moeten dit en ze moeten dat en ze moeten ze aan de lantarenpalen hangen en ze moeten ze voor de tribunalen slepen” nou, begin er maar mee dan. Wie gaat het doen? De beste stuurlui staan aan wal.

   Kennelijk is de uitrol al in volle gang in verschillende landen, (las ik op het recente Vernon artikel van FN) dus de schapen hebben hun keuze gemaakt. Jij en ik kunnen alleen nog maar meelopen met die ongelooflijk stupiede kudde, en meedoen.

   En niet meedoen, is dat een optie….? Zeg het me wat je ziet.

 5. Het is een heel slecht Sience Fiction dictatuur scenario…..ik snap niet goed dat het mogelijk is dat overal in Europa sekteleden vannhet WEF zichzelf kunnen alten verkiezen op een landelijk programma om vervolgens het WEF programma te gaan uitvoeren….alsof de nagelsalon een dubbel bypass gaat uitvoeren met een ooglaser behandeling erbij…..

  Puur bedrog over de hele linie wat er in Europa gebeurd.
  Twee redenen waarom dit kan gebeuren: omdat er poltitie is die deze dictatuur in wording beschermd, en omdat deze opkomende tirannetjes anoniem rond kunnen lopen, in dikke huizen ergens wonen, alles onder bescherming van gewapende bewaking. Daar ga je nooit sociaal gedrag of verstand zien, laat staan verantwoordelijkheid.
  Deze figuren, de WEF young leaders en hun aanhang zijn voor ons burgers en voor vrijheid in het geheel een enorm gevaar, maar dat zien we pas als we echt totaal klem zitten.
  Dat dit kan gebeuren is eigenlijk al absurd, maar het gebeurd.

  Transparantie: alle gezichten en hun huis op internet, opdat we weten wie we moeten aanspreken en waar we dat kunnen doen.
  Er is geen andere manier om deze leiden uit te leggen dat er mensen zijn die niet gelukkig worden van het slaaf zijn….geen andee manier. Demonstreren, online een vragenlijst invullen, het zijn uitlaatkleppen, plekken waar je je woede afval kwijt kan. Het zijn geen plekken van verandering.

 6. Ik herrineer me nog dat Balkenende en Bos naar Amerika gingen, ze bleven 10 dagen weg. Er was veel aan de hand en ze waren in een wankeel positie….Nadat ze terug kwamen waren het andere figuren die zeer arrogant ineens beslissingen namen en totaal lak aan alles en iedereen hadden. Beide hebben het groto kapitaal over onze ruggen alles gegeven, en vreten zelf ruim van het geld dat de gemeenschap nooit meer zal zien.

  Mij vallen dit soort dingen op, en ik heb me afgevraagd wat daar gaande is geweest….

  Dat er mogelijk een vorm van hersenspoeling had plaates gevonden heeft mij altijd ronddolend in het hoofd gezeten…
  Toen was het WEF nog niet publiek in beeld.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in