Wormachtige elastische klonters

Wist u dat Henry Ford het idee van de lopende band bij een demontagelijn had? … In een slachthuis waar levende koeien letterlijk in reserveonderdelen werden veranderd. Het zet de toon voor een vrij duister artikel, moet ik toegeven, schrijft Marc Girardot.

Ik had deze week een duister “AHA” moment tijdens een wekelijkse team call, georganiseerd door mijn goede vriend Steve Kirsch, die velen van u volgen.

“Aha”-momenten kosten tijd.
Ze hebben alles te maken met associaties, het verbinden van de puntjes, dingen in perspectief plaatsen: een soort synchroniserend proces van fladderende vlindervleugels die in resonantie komen.

Daarom is het vrije woord zo belangrijk.

Daarom zijn lezen, luisteren, ruiken, aanraken en argumenteren zo essentieel voor het menselijk begrip. Actieve debatten met kritische denkers zijn een essentieel kristallisatieproces om feiten, concepten en anekdotes te overbruggen tot een samenhangend geheel dat zin geeft aan de dingen.

Het artikel van vandaag bouwt voort op vijf verschillende triggers die ik de afgelopen maanden heb gehad:

1. Er ontbrak iets in mijn artikel “Wat gebeurt er met die miljarden Nanodeeltjes …“: de grondgedachte van de stuiterballen-analogie was dat deze vaccins op geen enkele manier veilig waren. Er kwam een enorme hoeveelheid nanodeeltjes in de bloedstroom terecht. Ze hadden allemaal het vermogen om elke cel waar dan ook te transfecteren… maar er ontbrak iets: waar was deze massale hoeveelheid het meest negatief? Waarom, waar en hoe deden nanodeeltjes de mensen het meeste pijn?…

2. Bloeding zonder duidelijke verwonding: in een van onze gesprekken zei Peter McCullough dat veel gewonden van vaccins zeer verhoogde niveaus van D-dimeren in het bloed hadden, maar een MRI-scan toonde geen specifieke verklaring voor deze bloeding. wat was er aan het bloeden? waarom was het niet zichtbaar? Ik had toen een idee… verborgen in het volle zicht.

3. Een verkalkt hart liet mij begin september voor een raadsel staan, toen ik voor het eerst een baanbrekende studie las waarbij de universiteit van Hong Kong intraveneus Comirnaty (aka: Pfizer vaccin) bij muizen had ingespoten, om te ontdekken dat dit in slechts 2 dagen een verkalking van het hartzakje teweegbracht!
Dit werd waarschijnlijk niet veroorzaakt door spike-eiwitten, maar door aanvallen van T-cellen op cellen die met het vaccin getransfecteerd waren. Ik besloot om de door ontsteking veroorzaakte verkalking wat verder te onderzoeken…

4. Distributie van lipiden-nanopartikels buiten de spier: afgelopen mei bevestigde het FOIA-verzoek van mijn vriend, Byram Bridle, aan de Japanse autoriteiten mijn epidemiologische zekerheid dat de vaccins schade aanrichtten. Voor mij deed de ontdekking dat er ernstige hoeveelheden LNP’s uit de spier weglekten elke mogelijkheid van onschadelijkheid teniet. Ik was intellectueel in shock. Deze LNPs zouden onvermijdelijk gezonde cellen op gevaarlijke manieren transfecteren. Maar ik liet de belangrijkste vraag achterwege: waar/wat zouden deze nanodeeltjes het meeste kwaad doen?

  De situatie in Israël toont aan hoe riskant de Covid-vaccinaties zijn

5. De witte wormachtige elastische klonters in kadavers hebben mij geïntrigeerd en zeer ongemakkelijk gemaakt na de interviews die Steve Kirsch vorige maand had met een reeks Amerikaanse balsemers. Deze beroepsbeoefenaars werden allen geconfronteerd met dit nieuwe – blijkbaar wijdverbreide – verschijnsel. Het was redelijk om hypotheses te maken over vaccins die deze kleverige vorming zouden veroorzaken, maar dat zou tijd vergen om uit te kristalliseren. Wat zou er de oorzaak van kunnen zijn dat deze elastische buisjes deze bloedvaten binnendringen?

Klik voor groot. Photo credit: Richard Hirschman

Vorige week was ik driftig de nieuwe partij vrijgegeven FDA documenten aan het doornemen. Gefrustreerd door het ontdekken van eindeloze lijsten met nutteloze codes. En hopend dat de rechter in Texas de FDA tot minachting van het hof zou veroordelen wegens hun verdoezeling en het verzet tegen transparantie dat zij aan de dag blijven leggen.

Uiteindelijk ging ik terug naar deze obscure verdeeltabellen…

Klik voor groot.

…en begon er aan te sleutelen, om te proberen er wijs uit te worden.

Eerst dacht ik dat de verhouding hersenen/lichaam van een mens groter was dan die van muizen… ik had het mis, het is hetzelfde (1:40). Vervolgens ging ik de totale transfectie in het beenmerg beoordelen, die niet gepresenteerd werd…

Hoeveel LNPs in totaal in de bloedsomloop?
Maar ik miste nog steeds de Olifant in de Kamer, de bloedsomloop: in de 8 uur na de injectie1 worden er naar mijn schatting tussen de 785 miljoen (8 uur) en 3,2 miljard (2 uur) nanodeeltjes tegelijk door de bloedsomloop gecirculeerd.

In 8 uur tijd zijn er maar liefst 7,2 miljard nanodeeltjes in staat om de spier te transfecteren, en aanzienlijke schade toe te brengen aan het bloedvatenstelsel.

Omdat ik weet dat de potentie van LNP’s met de tijd vervaagt, heb ik de gemiddelden van de concentraties en de aantallen LNP’s gedurende de eerste 8 uur in kaart gebracht, om het volgende twee-voor-twee (in logschaal!) te verkrijgen…

Waar en hoe doen nanodeeltjes de mensen het meeste pijn?

Klik voor groot.
  • DE BLOEDSOMLOOP WORDT EXPONENTIEEL MEER GETROFFEN
    zowel in totaal aantal als in concentratie. Het is natuurlijk het zwaarst getroffen van alle “organen”, de concentraties en het totale aantal geven aan dat hier de meeste schade zal optreden. De endotheelcellen ervan liggen in de frontlinie. Zij wordt geheel blootgesteld. Hoe sneller de lekkage (b.v.: onder druk van de omringende belangrijke spiermassa van een jonge atleet) en hoe hoger de naleving van de kwaliteit van de ingespoten dosis (d.w.z. hoe beter de kwaliteit, hoe giftiger), hoe dramatischer de schade aan de endotheelwanden zal zijn, hetzij geconcentreerd, hetzij verspreid. Wanneer geconcentreerd, zou de schade zich snel voordoen; wanneer goed verdeeld, zou het maanden kunnen duren voor die zich voordoet. Toch zou er schade optreden…
  • De lever schijnt ook een groot aantal LNPs te herbergen en de hoogste concentratie van cytotoxische LNPs. Maar de functie van de lever is juist om te filteren, dus het is mogelijk dat dit hoge aantal niet zoveel schade aanricht, omdat deze luminescente sporen bestaan uit brokstukken van LNPs.
    Maar net als het hart, de longen, de nieren en de dunne darm, zou de lever onvermijdelijk aanzienlijke schade lijden gezien deze verdeling, en sommige van zijn vitale functies zouden belemmerd kunnen worden.
  • De milt zou blijkbaar getroffen worden door de hoogste concentratie LNPs, en het zou niet verwonderlijk zijn dat een groot deel van de immuunsuppressie/uitputting die bij veel gevaccineerden optreedt, van zo’n invasie afkomstig is. Zijn het de LNPs die rechtstreeks inwerken op de immuuncellen, of zijn het de getransfecteerde miltcellen die de werking ervan belemmeren? Het is voorlopig moeilijk te zeggen… We weten alleen door kankerversnellingen of door sluimerende virusreactiveringen dat ons immuunsysteem verzwakt kan worden door deze vaccins.
  VS: meer gevallen van volledig gevaccineerde mensen die positief testen op Corona

Bloeden zonder een duidelijke verwonding…

Voor de 100.000 km lange bloedsomloop zal de transfectie van endotheelwanden de vernietiging van endotheelcellen door T-cellen betekenen, en mogelijk ook schade door spike-eiwitten2. Het idee dat getransfecteerde cel detectie door het immuunsysteem zou kunnen vermijden is – naar mijn mening – arrogant en onrealistisch. De studie van Hong Kong heeft aangetoond dat T-cellen diep in het hart doordringen. Voor zover ik weet, is er geen reden om aan te nemen dat T-cellen getransfecteerde endotheelcellen met rust zouden laten…

De vernietiging van endotheelcellen zou waarschijnlijk een bloeding veroorzaken. Als het oorspronkelijke lek van de injectieplaats regelmatig genoeg is, zou dat betekenen dat de LNPs homogeen gemengd worden, één of twee endotheelcellen per centimeter zouden helemaal niet te zien zijn, zelfs veel meer op meer geconcentreerde plaatsen zouden niet opvallen.

Herhaalde prikken, strakke spiermassa, lekkende bloedvaten en injectie dicht bij/in ofwel de bloedsomloop, ofwel het lymfestelsel, zijn allemaal factoren die de vaatschade zouden doen toenemen.

En hoe zit het met verkalking?

Zoals wij allen weten, vooral hier in Parijs, hebben kalkafzettingen de neiging om in leidingen voor te komen. De evolutie heeft met hetzelfde probleem te maken gehad in de bloedvaten, waar afzetting van calcium-fosfaat kan optreden. Er zijn krachtige remmers (pyrofosfaat, fetuin-A…) gekomen, systemisch en plaatselijk, die ervoor zorgen dat uw leidingen – ik bedoel onze bloedvaten – net zo ongerept en kalkvrij zijn als uw goed onderhouden badkuip.

Zoals wij in de studie van Hong Kong hebben gezien, kan verkalking vrij snel optreden – 2 dagen bij een IV injectie. Men kan zich alleen maar voorstellen dat hetzelfde proces langzamer kan verlopen, en mogelijk op een meer diffuse manier, met calcium-fosfaatkristallen die in de bloedstroom circuleren, in steeds groter aantal. Dat zou zich noodzakelijkerwijs vertalen in onvoorstelbare Gout-achtige verschijnselen… die ik niettemin in VAERS in 2.255 gevallen gevonden heb.

  Verplichte vaccinatie bij KLM betekent veiligheidsrisico voor vliegend personeel en passagiers
Klik voor groot.

Wat gebeurt er waarschijnlijk met deze cellen die deze remmers produceren? Verscheidene mogelijke wegen: in de hele bloedsomloop door vaccinatie veroorzaakte dood van gladde vaatcellen onderbreekt de verkalkingsremming van Pyrofosfaat, of Fetuin-A dat gewoonlijk in de lever geproduceerd wordt, wordt niet meer geproduceerd omdat levercellen beschadigd zijn…

Of het nu in het hart is of elders, deze vaccins kunnen duidelijk de verkalkingsremmers onderbreken, en zo het leven van onze dierbaren, onze vrienden en onze buren in gevaar brengen.

Zouden deze vaccins onze bloedvaten in 6 maanden 50 jaar ouder gemaakt kunnen hebben? Mogelijk.

Wat is er dan met witte wormachtige elastische klonters?

Wij hebben het waar: de bloedsomloop
Wij hebben het waarom: T-cel aanvallen op getransfecteerde cellen, vernietigen endotheelwand en leggen elastine bloot…
We hebben de witte kleur: calcium-fosfaatafzettingen in het bloed na de vernietiging van verkalkingsremmende cellen.

Meng elastine en calcium-fosfaat in een bloedvat…

Ziet u nu mijn “Aha!”?

De vraag is nu: moeten wij dringend Pyrofosfaat gaan geven om te voorkomen dat er nog meer Vaccineerden op de balsemingstafel belanden?

1 Voor een goed ingespoten intramusculair

2 Of het nu T-cellen zijn, en/of spike-eiwitten, het is de bloedsomloop die het meeste risico loopt met vaccins.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Wat gebeurt er met die miljarden nanodeeltjes waar je gastheer van bent geworden?Volg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDe vaccins staan op het punt terug te slaan in Nederland
Volgend artikelRussische aanval op militaire basis bij Polen
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

1 REACTIE

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in