Een paar dagen geleden publiceerden we een artikel over hoe de agenda van de Grote Reset achter de schermen nog steeds doorgaat, terwijl de krantenkoppen vol staan met Israël-Palestina.

Maar het is ook waar dat de oorlog zelf, in de dertien dagen van zijn bestaan, die agenda al vooruit heeft geholpen, schrijft Kit Knightly.

CENSUUR

Het normaliseren van de onderdrukking van afwijkende meningen en het creëren van een cultuur van angst rond vrije meningsuiting zijn een belangrijk onderdeel van de Grote Reset, tenslotte zijn de andere stappen zoveel makkelijker als je ongemakkelijke protesten verbiedt.

En natuurlijk zijn er sinds het begin van de oorlog overal oproepen geweest om de vrijheid van meningsuiting te onderdrukken. We hebben dit behandeld in ons artikel Israel-Hamas “war” – another excuse to shut down free speech”.

Sinds de publicatie van dat artikel is deze campagne in een stroomversnelling geraakt.

EU-commissaris Thierry Breton stuurde waarschuwingsbrieven naar alle grote social mediaplatforms, waarin hij beweerde dat ze “desinformatie” over Israël moesten “bestrijden” en waarin hij hen bedreigde met boetes.

In nog een andere klap voor het “China staat aan onze kant”-narratief, heeft de Chinese videodeeldienst TikTok er gretig mee ingestemd om “desinformatie te bestrijden“.

Studenten van Harvard en Berkeley zijn bedreigd met een “zwarte lijst” voor hun steun aan Palestina.

De Duitse en Franse politie maken korte metten met pro-Palestijnse demonstraties, terwijl er – zowel in het VK als in de VS – oproepen zijn om mensen te arresteren die met Palestijnse vlaggen zwaaien, of om mensen die “Hamas steunen” het land uit te zetten.

Een cultuur van angst creëren, mensen bang maken om zichzelf of hun politieke mening te uiten, is slechts een van de vele dingen die Covid, Oekraïne, klimaatverandering en nu ook Israël gemeen hebben.

GEZICHTSHERKENNINGSSOFTWARE

Het is altijd merkwaardig wanneer een verhaal dat “links” zou moeten zijn, opduikt en naadloos aansluit bij een onderwerp dat al in het nieuws is.

De opkomst van gezichtsherkenningssoftware – een bedreiging voor ieders recht op privacy – is er zo een.

Vóór de “verrassingsaanval” werd Israëls gebruik van gezichtsherkenningstechnologie (FRT) door Amnesty International “geautomatiseerde apartheid” genoemd. In de VS verzetten staten zich al lange tijd tegen het gebruik van FRT, en sommige hebben wetsvoorstellen ingediend om het volledig te verbieden.

Nu heeft Israël echter naar verluidt gezichtsherkenningstechnologie gebruikt om doden en gewonden te identificeren. De Jerusalem Post noemt het een “hulpmiddel om Israël te helpen herstellen van de oorlog van Hamas“.

En in een zeer merkwaardig toeval –

drie dagen vóór de vermeende “verrassingsaanval” werd de regering van Zweden naar verluidt “gedwongen” om het gebruik op te voeren vanwege “bendegeweld”.

In het Verenigd Koninkrijk kwam dit mooi overeen met de plannen van de regering om elke pasfoto in hun database te uploaden naar een gezichtsherkenningsprogramma [dat hebben we hier behandeld].

  Plan B: Oekraïense oorlog is nieuwe route naar Grote Reset

De plannen leidden tot een gematigd protest, vooral omdat niemand er echt iets over hoorde. Toen, op zaterdag, tijdens de pro-Palestijnse mars in Londen, paste de Metropolitan politie de bevoegdheden van sectie 60AA toe, waardoor de aanwezigen hun gezicht niet hoefden te bedekken om live FRT mogelijk te maken. (Daar gaat Zweden trouwens, nog een van de “good guy” landen).

Niemand heeft er een woord tegen gezegd. Plotseling is wat in april nog “Orwelliaans” was, nu – dankzij de laatste oorlog – helemaal prima.

Het feit dat dezelfde mensen die nu eisen dat niemand zijn gezicht bedekt, de afgelopen drie jaar “draag een masker!” schreeuwden, is de meest poëtische ironie.

En, net zo ironisch maar nog veel tragischer, dezelfde mensen die tegen het gebruik van deze technologie waren tijdens lockdown-protesten, zullen het toejuichen voor “terroristische sympathisanten”, wat ons keurig bij punt drie brengt…

HET VERDELEN VAN DE ALT-MEDIA

De onafhankelijke media waren de grootste reden dat het “pandemie” narratief niet aan zijn grandioze doelstellingen voldeed. Het narratief verloor zijn momentum in het aangezicht van een terugkaatsing van stevig verzet van rechts over het hele politieke spectrum – van anarchistisch links tot libertair rechts.

Een belangrijk onderdeel van de globalistische strategie is sindsdien het ondermijnen van die solidariteit en het bereik van de alternatieve media, door hun financiering aan te vallen, hun bereik te beperken en – het meest voor de hand liggend – verdeeldheid te zaaien met afleidingsmanoeuvres die tweedracht zaaien.

Het was geen toeval dat de Russische invasie van Oekraïne het Covid-verzet doormidden brak en langs ouderwetse breuklijnen versplinterde.

De Israël-Hamas “oorlog” heeft die twee kanten al in twee andere verdeeld. Collectieve actie en onafhankelijk denken zijn verbannen naar het schaduwrijk ten gunste van tribalisme. Mensen zijn gemanipuleerd om een anti-globalistische houding op te geven en ervoor te kiezen om de “goede globalisten” standvastig te verdedigen tegen de slechte.

Het heeft niet alleen de alliantie van anti-lockdown/anti-vaccin tegenstanders verbroken, maar ook hun principes gebroken en hun meningen in diskrediet gebracht.

Velen – vooral aan conservatieve rechterkant – zijn vergeten dat Israël vooraan stond bij de Covid-leugen, vergeten dat zij als eerste vaccineerden en als eerste “groene passen” gebruikten, en hebben hen verdedigd (of, beter gezegd, de kans aangegrepen om een anti-islam agenda door te drukken).

Ze dringen nu aan op collectieve straffen en juichen – zoals hierboven vermeld – het onderdrukken van de vrijheid van meningsuiting voor “sympathisanten van terroristen” toe.

Neem bijvoorbeeld Douglas Murray, die beschouwd wordt als een “absolutist van de vrijheid van meningsuiting”, maar in de nasleep van de “verrassingsaanval” columns schrijft met koppen als deze

Of deze mensen nu ooit oprecht hebben geprotesteerd tegen vrijheidsberoving of niet, hun geloofwaardigheid op dat gebied is nu voor altijd gebroken.

Ik denk dat deze tweet het het beste zegt:

“DE MULTIPOLAIRE WERELD”

De keerzijde van de factiezucht die de sceptische Covid-beweging blijft breken, is de gelijktijdige promotie van de zogenaamde “multipolaire wereld”.

Het feit dat de heersende macht in de wereld een globalistische elite is die geen enkele staat als thuis beschouwt, werd op brute wijze duidelijk gemaakt door de nep-“pandemie”. Een belangrijk doel van die globalistische elite is sindsdien geweest om dat feit uit onze collectieve geest te wissen.

Er wordt een vals narratief verkocht dat het afbrokkelende Amerikaanse Imperium het “globalisme” is en dat er een ruwe as van oppositie bestaat in de vorm van Rusland, China, Iran en anderen.

Dit verhaal wordt sinds het begin van de “speciale militaire operatie” van Rusland verkocht door zowel de reguliere als de alternatieve media.

Het is een simplistisch, binair good guy/bad guy verhaal dat ontworpen is om 2 jaar volledige wereldwijde samenwerking tussen deze vermeende “vijanden” uit de hoofden van de mensen te verdringen.

Het conflict tussen Hamas en Israël draagt nu al zijn steentje bij aan dit misleidende verhaal. Het wekt de indruk van een wereld die verdeeld is langs oude (maar steeds betekenislozere) lijnen.

De pandemie heeft duidelijk gemaakt dat de elites van de wereld allemaal hetzelfde script volgen.

Oorlog is ontworpen om ons dat feit te doen vergeten.

En als er daardoor een paar duizend mensen moeten sterven – nou en? Het Westen en het Oosten waren allebei blij om hun eigen mensen te doden met lockdowns en giftige injecties – dus waarom niet met raketten?

Ze verkopen versleten memes uit de Koude Oorlog om u ervan te overtuigen dat zij niet uw vijand zijn – het zijn die mensen “daarginds” – de Moslims, de Joden, de Russen…

…vul maar in wat u wilt.

Noord-Korea is beschuldigd van het leveren van wapens aan Hamas.

Iran zou de aanval gefinancierd en zelfs gepland hebben.

Zelfs Rusland, dat traditioneel sterk gekant is tegen alle islamitische “terroristen”, vertoont tekenen dat ze hun gebruikelijke “neutraliteit” inzake Palestina in gevaar brengen. Ze sturen hulptransporten naar Gaza en hebben staakt-het-vuren-resoluties ingediend bij de VN-Veiligheidsraad (waar de VS natuurlijk meteen hun veto over uitsprak).

Voor hun moeite dreigen Israëlische parlementsleden Rusland live op RT met oorlog.

In zijn toespraak tot de natie afgelopen vrijdag stelde Joe Biden heel bewust het Rusland van Poetin gelijk aan Hamas. De Oekraïense president Vlodomyr Zelensky deed hetzelfde vrijwel meteen nadat de “verrassingsaanval” had plaatsgevonden.

De wereldwijde gevechtslinies voor een vermeende “3e wereldoorlog” worden al uitgezet.

Dit alles voedt de illusie dat enorme seismische ideologische verschillen deze natiestaten van elkaar scheiden, terwijl ze in werkelijkheid de overgrote meerderheid van de Nieuwe Normaal doelen delen.

  Het boosaardige Kabuki-theater van Israels oorlog tegen de Palestijnen

Vergeet niet dat zowel Israël als Hamas hun mensen opofferden op het altaar van Pfizer. Alle beweringen dat ze nu om burgerlevens geven – van welke kant dan ook – moeten met de grootst mogelijke scepsis tegemoet worden getreden.

Zoals u kunt zien, heeft de “verrassingsaanval” van Hamas een nieuwe impuls gegeven aan een aantal NN-doelen die al een tijdje op de to do-lijst van het establishment staan. En dat is alleen nog maar tot nu toe, er zijn er nog meer die nog niet verwezenlijkt zijn, maar dat gemakkelijk zouden kunnen doen.

Er wordt gesproken over een vluchtelingencrisis – waardoor de illegale immigratie toeneemt en de gewenste verdeeldheid zaaiende retoriek wordt aangewakkerd, terwijl de westerse regeringen de schuld krijgen van de financiële ellende die ze opzettelijk hebben gecreëerd.

De olieprijzen stijgen al, ze kunnen elk moment de volgende “energiecrisis” uitrollen.

Misschien zullen de Golfstaten Israël een embargo opleggen, of zullen Westerse landen sancties opleggen aan wie dan ook, maar ze leggen de basis. De Wall Street Journal waarschuwt voor “echo’s van 1973“, de VS hebben de helft van hun reserves verkocht en zijn misschien niet “klaar voor een crisis”.

Twee verhalen van vanochtend nog waarschuwen voor een “potentiële crisis“.

Als (wanneer?) die er komt, kan (en zal bijna zeker) die onmiddellijk worden gebruikt om de “klimaatverandering”-agenda te dienen. We zullen te horen krijgen dat er een lichtpuntje is omdat we “steeds meer op hernieuwbare energie gaan vertrouwen”.

Het is een enorme wirwar van leugens, maar ze leiden allemaal in dezelfde richting.

Er wordt in alt-media kringen al veel gediscussieerd over de aard van Hamas. In hoeverre zijn ze door Israël gecreëerd, of hebben ze dat op zijn minst laten gebeuren? En in hoeverre geldt dit ook voor de “verrassingsaanval” zelf?

Sommigen noemden het een “inside job” vanaf het moment dat het nieuws bekend werd, en het heeft de gebruikelijke kenmerken van een traditionele “valse vlag” aanval. Onverklaarbare “inlichtingenfouten”, genegeerde waarschuwingen en vertraagde reacties. Misschien was het een geval van “expres laten gebeuren” (LIHOP), of misschien hebben ze het laten gebeuren (MIHOP).

Wie weet hoe ver de elite gaat in het ensceneren van de realiteit die ze nodig hebben om hun plannen aan de wereld op te dringen.

Wat de waarheid van deze situatie ook is, het valt niet te ontkennen dat ze al hard aan het werk is om een zeer bekende agenda door te drukken.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

ISRAËL CONFLICT DOSSIER

Deze “verrassingsaanval” op Israël lijkt net zo vaag als de “bosbranden” in Lahaina (en de door BEIDE Israël EN de Palestijnse Autoriteit afgedwongen “vaccincampagnes”)Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelPsychopaten in parade… Westerse leiders medeplichtig aan Israëlische oorlogsmisdaden en genocide
Volgend artikelAlbert Pike’s brief met het plan van de Illuminati voor drie wereldoorlogen – is deze echt?
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

 1. Gedoemd om te mislukken , het ligt er vingerdik op dat deze aanval een psy- op was . Als je een seconde nadenkt zie je direct de tegenstrijdigheden in het hele verhaal ……..meer zeg ik niet maar denk aub na.

 2. Je hoeft alleen maar pro liefde en pro vrijheid te zijn.
  Je hoeft niet te kiezen tussen Israel of Palestina.
  Het is het oude spel, mensen uitelkaar te spelen en een Kamp Palestina en een Kamp Israel te creeren.

 3. ben bang dat we met te weinig zijn, want de meeste zien dit helemaal niet, of willen dit niet zien.
  Want de msm heeft alle touwtjes in handen, hoop dat we nog lang van FN ons nieuws kunnen halen en dit kunnen doorgeven aan mensen die wel een alternatieve nieuwsbron zoeken.
  Maar dit zullen ze ook willen verbieden, en deze groep op willen sluiten. en dan is het gedaan.
  Zover moeten we het niet laten komen.

  • Het moet helaas zover komen. Het moet fout gaan, alleen trauma kan de koers nog veranderen. De meeste mensen zijn ‘comfortably numb’, als heroïne junks die alleen nog maar high zijn. Ze worden pas wakker als ze het mes van de slager voelen snijden en dan ineens om zich heen zien dat de ene na de andere wordt geslacht waar ze bij staan. Zet je maar schrap, het wordt een hobbelige rit. Zij die wakker zijn, kunnen zich schrap zetten, de rest zal zich bijna dood schrikken. Dit vliegtuig gaat crashen, dat is onvermijdelijk.

 4. Al tijdens Achnaton waren er problemen. Hij wordt gezien als de grondlegger van het moderne monotheïsme, Uit die tijd stammen de Amarna-brieven. Joden beweren dat hij geïnspireerd was door hen. Maar dat is niet helemaal zeker, hoewel Jozef (Yuya, het thema is populair in het huidige Egypte) uit het Oude Testament, die als slaaf verkocht door zijn broers mogelijk familie was, of gerelateerd. De Habiru (Hebreeën?) vestigden zich toen al in dat gebied van Kanaän, Israël nu, en er waren brieven van de heersers daar met de farao, het hele gebied stond toen onder bestuur van Egypte. Pas later was de officiële uittocht van Mozes. Ook waren de Turken niet zo populair, want die dongen naar de hand van zijn dochters, en dat stond gelijk aan heiligschennis. De Egyptische archeoloog Zahi Hawass heeft alles gedaan om het DNA van de farao uit te zoeken; hij werd na de Egyptische revolutie van 2011 ontslagen uit staatsdienst.

 5. Steeds hetzelfde kunstje… agenda opstellen, mensen omkopen, probleem/crisis creëren, agenda uitrollen. En omdat ze weten dat wij ze doorkrijgen, doen ze nu meerdere crisissen tegelijk. Het zijn ordinaire gewetenlozw criminelen, die niks anders doen dan overal vuurtjes stoken zodat we niet opletten wat ze ondertussen allemaal doen. We leven in een Kakistocratie en er zal een zuivering moeten komen van ALLE leidinggevenden, want via de corrupte sleutelposities is hoe ze alles in deze piramide besturen. De wereld is een ziek piramidespel en iedereen is corrupt/afhankelijk gemaakt, zodat iedereen de piramide overeind houdt. We zullen offers moeten maken in luxe en comfort en we zullen ALLE ‘leiders’ moeten vervangen want de piramide valt en staat met de sleutelfiguren, de keystones.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in