Op 1 september 1941 vaardigde Reinhard Heydrich, een van de meest fanatieke, massamoordende nazi’s, een nu berucht decreet uit, waarin hij Joden boven de zes jaar beval om in het openbaar een herkenningsteken te dragen. De Jodenster, een gele davidster met het woord “Jood” in de ster verwerkt, was bedoeld om de Joden te stigmatiseren en te vernederen, en werd ook gebruikt om hen af te zonderen en hun bewegingen te volgen en te controleren, schrijft CJ Hopkins.

Zoiets gebeurt momenteel niet, zeker niet in het Nieuwe Normaal Duitsland.

Wat er momenteel in het Nieuwe Normaal Duitsland gebeurt, is dat de fascistische fanatici die de regering in handen hebben, de “Wet ter Bescherming tegen Infecties” opnieuw herschrijven – zoals zij de laatste twee jaar herhaaldelijk hebben gedaan – om zichzelf in staat te stellen de Duitse grondwet (het “Grundgesetz”) te blijven schenden en de natie bij willekeurig decreet te regeren onder het mom van “bescherming van de volksgezondheid”.

Deze herhaaldelijk herziene “Wet ter Bescherming tegen Infecties” – die de regering van het Nieuwe Normaal Duitsland de bevoegdheid heeft gegeven om lockdowns, avondklokken, het verbieden van protesten tegen het Nieuwe Normaal, het verplicht dragen van medisch uitziende maskers, de segregatie en vervolging van “de Ongevaccineerden,” enz. te bevelen – is natuurlijk in de verste verte niet te vergelijken met de “Machtigingswet van 1933,” die de regering van Nazi-Duitsland de bevoegdheid gaf om alle decreten uit te vaardigen die zij maar wilde onder het mom van “het verhelpen van de nood van het volk”.

Er is absoluut geen enkele overeenkomst tussen deze twee stukken wetgeving.

Ik bedoel, kijk eens naar dit “Herfst/Winterplan” voor de nieuwe herziening van de “Wet ter Bescherming tegen Infecties,” die van oktober tot Pasen van kracht zal blijven, en die regeringsfunctionarissen en staatspropagandisten (a/k/a de Duitse bedrijfsmedia) vergelijken met “sneeuwkettingverordeningen”.

Er is absoluut niets griezeligs fascistisch of in de verste verte nazistisch aan dit plan.

Sorry, het is in het Duits. Sta mij toe het te vertalen.

In vliegtuigen en treinen en op de vliegvelden en treinstations zal iedereen verplicht worden om hondensnuit-maskers te dragen – d.w.z. FFP2 “Filtering Face Pieces” zoals omschreven in de EN 149 norm – behalve het personeel van de vliegvelden en treinstations, en de stewardessen, conducteurs, enz. die alleen “medisch uitziende maskers” zullen moeten dragen. In ziekenhuizen, klinieken, dokterspraktijken, verpleeghuizen en andere gezondheidsinstellingen zal iedereen, ook het personeel, niet alleen gedwongen worden de hondensnuit-maskers te dragen, maar zij zullen zich ook moeten laten testen, tenzij zij een bewijs kunnen overleggen van “vaccinatie” (of herstel, wat ook betekent getest worden) in de afgelopen drie maanden. Op het terrein van particuliere bedrijven, d.w.z. kantoren, fabrieken, winkels, enz. zal de eerder ingetrokken Arbeitsschutzverordnung (“Corona-verordening inzake arbeidsveiligheid”) – maskers, tests, gedwongen “inentingen,” “sociale afstand,” plastic barrières, enz. – in oktober weer van kracht worden en van kracht blijven tot de paasvakantie.

  Kijk: Agent, 30, overlijdt plotseling en onverwacht na hartaanval tijdens training in sportschool

De afzonderlijke federale staten zullen gemachtigd worden om andere zinloze “beperkingen” op te leggen, zoals algemene maskerverplichtingen in winkels, restaurants, en elk ander soort “binnenruimten,” beperkingen op het aantal mensen dat in het openbaar of in hun huis mag samenkomen, en verplichte maskers voor kinderen op scholen en tests op kleuterscholen en kinderdagverblijven. In restaurants, bars, theaters, musea, sportgelegenheden, en zo’n beetje overal elders in de samenleving, kunnen de federale staten eisen dat mensen een bewijs van recente “vaccinatie” of herstel laten zien, om vrijgesteld te worden van de verplichting om een masker te dragen.

Oké, staat u mij toe het nog eens te vertalen.

Wat dat laatste betekent, is dat iedereen die weigert zich te onderwerpen aan herhaalde “inentingen” of tests, gedwongen zal worden in het openbaar een masker te dragen om zich te identificeren als “Ongevaccineerd” (d.w.z. de officiële “Untermenschen” van het Nieuwe Normaal Reich).

Dus, oké, misschien is het een beetje griezelig fascistisch en niet zo niet-nazistisch als ik hierboven suggereerde. Ik verwoordde het zo in een recente tweet…

Het behoeft geen betoog dat dit verwarrend kan worden, want de Nieuwe Normalen zijn erg gehecht aan hun maskers, die zij – zoals nazi’s hakenkruis speldjes droegen – dragen om openlijk hun “solidariteit” (d.w.z. hersenloze conformiteit met de nieuwe officiële ideologie) aan te geven, al zo’n twee en een half jaar lang. En nu zullen de maskers functioneren als de “joodse insignes” met de davidster die de nazi’s de joden dwongen te dragen, behalve in het openbaar vervoer, en in vliegtuigen en treinen, tenzij de federale staten besluiten iedereen te dwingen overal maskers te dragen, in welk geval … nou ja, u begrijpt het algemene idee.

Maar het feit dat iedereen zijn “inentingspapieren” (of zijn “herstelpapieren”) zal moeten laten zien om een restaurant binnen te gaan, of een bar, of naar de bioscoop of het theater, en, eigenlijk, om wat dan ook te doen in de samenleving, zou de maskerverwarring moeten goedmaken. Ik bedoel, wat voor een fascistische samenleving zou het zijn als u uw “papieren” niet aan een of andere kraaloog hoefde te laten zien om een kopje koffie te krijgen?

Nu, voordat u mij aangeeft bij het BfV, d.w.z. de federale binnenlandse inlichtingendienst van Duitsland, wegens het “relativeren van de Holocaust” en het “delegitimeren van de democratische staat,” die beide misdaden zijn hier in Duitsland, wil ik, nogmaals, voor de goede orde, zeggen dat ik er niet voor ben om de gele Davidsster te gebruiken om te protesteren tegen het Nieuwe Normaal (zoals op de foto in de tweet hierboven). Ik denk dat het dwaas is, en contraproductief. Het Nieuwe Normaal heeft niets te maken met de Holocaust, of de Joden, of zelfs het nazisme op zich.

  Regelgevende gezondheidsautotireiten over de hele wereld negeren de Covid-vaccinschade dat hen recht in het gezicht staart

Maar laten we duidelijk zijn over wat er in Duitsland gebeurt.

Wat er gebeurt, is dat er een nieuwe officiële ideologie aan de samenleving wordt opgedrongen. Zij wordt met geweld aan de samenleving opgelegd. En nu krijgen degenen onder ons die weigeren zich daaraan te conformeren, het bevel om in het openbaar rond te lopen met zichtbare symbolen van onze non-conformiteit.

Het spijt me, maar de parallellen zijn onmiskenbaar.

Deze nieuwe officiële ideologie heeft niets te maken met een ademhalingsvirus of een andere bedreiging van de volksgezondheid. Op dit punt hoef ik dit betoog niet te herhalen. De meeste landen in de wereld hebben eindelijk hun “noodmaatregelen” ingetrokken en de feiten erkend die wij “samenzweringstheoretici” de afgelopen twee en een half jaar hebben aangehaald, en waarvoor wij meedogenloos gedemoniseerd en gecensureerd werden omdat wij ze aanhaalden.

Zelfs de recente onafhankelijke evaluatie door Duitsland van zijn “Corona-maatregelen” kon geen bewijs leveren dat de maatregelen doeltreffend waren. Serieus, de Nieuwe Normaal Duitse autoriteiten baseren hun bewering over de doeltreffendheid van de maskermandaten op “the Golden Syrian Hamster Model”. (U denkt waarschijnlijk dat ik een grapje maak, maar dat is niet zo.) En Karl Lauterbach, de fanatieke Minister van Volksgezondheid, heeft openlijk verklaard dat “de Ongevaccineerden” dwingen om in het openbaar maskers te dragen een “motivatie”-tactiek is om hen te intimideren orders op te volgen en zich te onderwerpen aan een “vaccinatie” waarvan zelfs de Duitse regering nu toegeeft dat zij in Duitsland op zijn minst tienduizenden mensen gedood of ernstig verwond heeft.

Nee, deze nieuwe officiële ideologie, het Nieuwe Normaal – dat nog steeds heel erg van kracht is in plaatsen als Duitsland, China, Canada, Australië, New York, Californië, enz. – is naakt, ontegenzeggelijk, zuiver ideologisch. Het is gebaseerd, niet op feiten, maar op geloof. Het is een geloofssysteem, zoals elke andere ideologie. Het is in wezen niet anders dan een officiële godsdienst … één die alle andere godsdiensten, en niet-religies, en alle andere geloofssystemen demoniseert en vervolgt.

Volgens dit nieuwe officiële geloofssysteem zijn degenen onder ons die er andere geloofsovertuigingen op na houden, en weigeren zich te bekeren tot de nieuwe officiële geloofsovertuigingen (of doen alsof ze zich bekeren tot de nieuwe officiële geloofsovertuigingen), gevaarlijke, vreemde elementen in de samenleving. En zo zullen wij, in het Nieuwe Normaal Duitsland, voortaan gedwongen zijn om in het openbaar een zichtbaar symbool van onze afwijkende overtuigingen (ons “anders-zijn”) te dragen, zodat de autoriteiten en de Goede Duitse massa ons zullen kunnen identificeren.

  Zijn we te hard voor de schapen?

Klinkt iets van dit alles vaag bekend?

Ik ben er vrij zeker van dat iemand dit zal lezen (en de tweets zal zien die ik hierboven bijgevoegd heb) en mij zal aangeven wegens het “relativeren van de Holocaust”. Voor de goede orde, ik “relativeer” de Holocaust niet. Ik vergelijk het ene totalitaire systeem met het andere. Ja, nazi-Duitsland en Nieuw Normaal Duitsland zijn twee heel verschillende totalitaire systemen, en ik heb hun essentiële verschillen en overeenkomsten geschetst, maar, kom op, zo verdomd moeilijk is dat toch niet. In nazi-Duitsland waren de Joden de zondebokken. In het Nieuwe Normale Duitsland zijn het “de Ongevaccineerden”.

Hoeveel schaamtelozer moet het nog worden voordat de mensen ophouden te doen alsof dit niet is wat het is? Moeten de autoriteiten ons letterlijk in kampen stoppen? Hoeveel mensen moeten er nog sterven of ernstig gewond raken door “inentingen” die zij niet nodig hadden, maar waaraan zij gedwongen werden zich te onderwerpen? Ik heb het nu niet tegen de Nieuwe Normalen, en ook niet tegen de mensen die hier al die tijd tegen gevochten hebben. Ik heb het tegen de mensen die zien wat er gebeurt, en die geschokt zijn door wat er gebeurt, maar die, om wat voor redenen dan ook, geweigerd hebben zich uit te spreken … en, ja, ik weet dat daar heel goede redenen voor zijn. Sommigen van u hebben gezinnen te onderhouden, en carrières te beschermen, en, serieus, ik begrijp het. Maar hoe ver moet het gaan? Op welk punt vindt u dat u zich moet uitspreken, ongeacht de persoonlijke en professionele gevolgen?

Neem misschien even de tijd om daarover te mediteren.

O, en hier is een klein visueel hulpmiddel dat de mensen kan helpen bij hun meditaties. Het is wat graffiti die iemand op de muur van een binnenplaats hier in Nieuw Normaal Duitsland geschilderd heeft, in de herfst van 2021, geloof ik. Ik heb het toen gepost, maar het heeft niet veel indruk gemaakt. Misschien maakt het nu wel.

Ik zal het vertalen. Er staat: “ONGEVACCINEERDEN IN HET GAS.”


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Bloedbank gesproken: Bewijs rondom vernietiging van immuunsysteem door vaccinsVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelCOVID-19 vaccin niets minder dan afschuwelijk experiment
Volgend artikelCBS: Slechts 30% van de door het Westen aan Kiev geleverde wapens bereikt de frontlinie
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

77 REACTIES

 1. Ik denk dat de leiders van Duitsland deze keer de andere EU landen in hun ellende mee weten te slepen, de 1e en de 2e was het ook gelukt om het Duitse volk zó gek te krijgen dat ze bij wijze van spreken ‘vrijwillig’ mee gingen in de zorgvuldige opgebouwde nazi-ideologie, slechts 5 procent van de Duitsers stonden achter de nazi-dogma’s en toch kon het zover evolueren.

  • lol (((adriaan((( oy vey, nog meer j propaganda leugens?

   de grote meerderheid van het duitse volk stond achter the nsdap aangezien duitsland dooor de internationale j bankiers aan de afgrond was gebracht en de nationaal socialisten binnen 3 jaar volledige werkegelegenheid schepten en een draaiende economie

   alle covid propaganda komt van j s’

   weet jij ook maar ja muh oy vey….

   • Lenin had ook maar een paar fanaten die hem volgde; het proletariaat bestond niet eens in Moscou; er was geen industrie….toch…
    Hitler had ook maar een paar fanaten die hem volgden; kon je vinden bij de SA. Maar de massa van de moffen is gewoon oerstom volk.

    • Nou hier loop 83% vrijwillig naar de spuitkamer om zich met een gift te laten inenten, en wat R.Heydrich aan he vermoorden van mensen dat doet Rutte in zijn eendje hij vermoord 90% van ons volk en hij vervangt ze met Afrikanen dus dom oren jullie gaan er allemaal aan slaap lekker verder R.I.P. Heil Poetin.

     • Wat doet Rutte in zijn eendje? En is dat het dier of een klassieke auto? Hoe dan ook, Rutte is dus volgens jou een duckfucker ofwel een perverseling die iets in een 2CV uitvreet.

 2. Er bestaat geen goedmoediger, maar ook geen lichtgeloviger volk dan het Duitse. Ik hoefde nooit verdeeldheid onder hen te zaaien. Ik hoefde alleen maar mijn netten te spannen en ze liepen er als schuw wild in. Onderling hebben ze elkaar gewurgd, en ze dachten hun plicht te doen. Er is geen dwazer volk op aarde. Geen leugen kan grof genoeg bedacht worden: de Duitsers geloven hem. Om een leuze, die men hen gaf, vervolgden ze hun eigen landgenoten met grotere verbittering dan hun werkelijke vijanden.

  – Napoleon Bonaparte

   • Hoi Immortal,

    Mijn stiefbroer woont in DL (en binnenkort woonde, wil al langer weg maar ja, huizenmarkt) en werkt in NL De verschillen in handhaving tussen NL en DL qua corona maatregelen is volgens hem enorm. In DL kwam je gewoon nergens binnen zonder muilkorf. Dit omdat de bevolking dat eisten. In NL, waarschuwing (op zijn slechtst) je kan een boete krijgen maar loop maar door. In NL, je moet vragen of je een injectie bewijs hebt. Antwoord je nee, prima, loop maar door want zo heb ik gedaan wat moest. In DL, tonen anders kom je er echt niet in. Wederom gedaan en dus gehandhaafd door de bevolking zelf.

    Ik kan wel even doorgaan maar echt, DL is veel, veel slechter dan NL Ik wil absoluut niet beweren dat het hier perfect was maar die Duitsers (en Oostenrijkers) zijn echt een heel eng volk. De staat bepaald en de bevolking volgt en handhaaft. Echt een kut volk als je het mij vraagt.

    Groeten,
    Hugo

    Groeten,
    Hugo

  • Daarom werden tussen 1935 en 1940 870.000 duitsers vermoord; levens onwaardigen; door doktoren en verpleegsters.
   Niemand protesteerde.
   Daarom namen zoveel idioten de vaccinatie….
   Geschiedenis herhaalt zich. Alweer

  • Beste Adriaan, let goed op: de mentaliteit van de Duitsers zal elk jaar wijzigen, omdat de ‘originele Duitser’ uitsterft en Duitsland steeds meer buitenlanders binnenhaalt.
   ANDERS GEZEGD: over enkele decennia bestaat het ‘Duitse’ volk uit een mix van talloze volkeren, die een eigen mentaliteit hebben. Door niet voor voldoende kinderaanwas te zorgen, roeit het Duitse volk zich stapsgewijs meer en meer uit. Net zoals het Nederlandse volk overigens. DE ‘mof’ en DE ‘kaaskop’ zal ooit niet meer bestaan. Maar dat maken wij niet mee.

 3. Die volharding van der Heimat toont wel aan dat het echt niet om de gezondheid gaat. Maar dat het om een groot experiment gaat waarbij ook nog eens heel veel doden vallen. Nogmals je hoeft alleen maar te kijken naar de ingredienten van bijvoorbeeld comirnaty, de Pfizer shit, om te beseffen wat het doet. Lees hier:
  https://zonderreden.substack.com/p/the-covid-vax

  Het kan natuurlijk heel goed zijn dat ze op die manier de genocide willen bevorderen. Maar het lijkt er meer op dat ze het menselijk bewustzijn willen beheersen van de paar die het programma nog overleven.

 4. We zaten in Maart op zo,n 50000 besmettingen per dag , om me heen kreeg zowat iedereen die de laatste booster had gehaald , binnen een week Corona of een positieve test , iedereen was er klaar mee , nou de volgende neem ik niet , dat hoorde ik ze zeggen .

  In die periode werden ook de maatregelen opgeheven per direct , een kleine maand later was het virus onder controle , helaas konden we daar niet lang genieten , want bijna in de zelfde week dat de corona maatregelen werden opgeheven , werd de volgende Rusland angstcampagne ons alweer door de strot geduwd !

  hoeveel zullen er straks weer als een speer na de GGD snellen als er in oktober weer een volle mediacampagne tegen aan wordt gegooid …

  • Wat mij betreft: zo veel mogelijk. Hoe eerder ze zichzelf uitroeien, hoe beter. Ik heb het echt helemaal gehad met de figuren met een enkelcijferig IQ.

   • EQ…….. mensen met dubbelcijferige IQ zijn juist voor de bijl gegaan (de meesten).

    Dus EQ…. mensen met een LAAG EQ (c.q. staat vaak gelijk aan; hoog IQ) heb ik het (ook) helemaal mee gehad !

    • Mensen met enkel cijferig IQ bestaan niet.
     Het gemiddelde IQ van Nederlanders is 100.
     Onder de 80 ben je zwakbegaafd en boven de 120 hoogbegaafd.

     Zeggen dat “de meesten” met wat voor IQ voor de bijl zijn gegaan is onzin, een open deur, aangezien de meeste Nederlanders dat gedaan hebben, zonder dat het aan hun IQ gebonden is.

  • @ WIM augustus 7, 2022 at 15:03,
   Dat gedrag heb ik gezien bij al mijn vorige vrienden, die ik al meer dan 20 à 30 jaar mee omging. Toen er over gesproken werd, dat alleen vaccins de oplossing waren, waren al mijn vrienden er tegen. Maar toen bij iedereen de uitnodiging op de mat kwam, zijn ze het toch wezen halen stuk voor stuk. Eerst waren ze zelfs trots op dat ze de spuit hadden gehaald. Maar toen er 2 last ervan kregen, was de rest er weer tegen en zeiden dat ze er geen meer namen. Totdat de volgende uitnodiging op de mat lag, gingen tegen beter weten in toch weer die spuit zetten en zo ook de griepspuit en daarna de booster en de volgende booster. Vele hebben er al 4 gehad en de griepprik. De conclusie hiervan is dat vele wel een grote bek hebben, van ik zou de gifspuit nooit nemen totdat zij een uitnodiging krijgen en dan bijna letterlijk in de houding springen om vervolgens gehoorzaam als een mak schaap die zich zelf naar de slachtbank laat leiden en zelfs min of meer kwaad worden op diegene die hen niet volgen om het zelfde te doen als zij.

   Ik ben er nu de maatregelen wat afgezwakt zijn er weer welkom, maar ik mag geen woord of zinspeling over de vaccins zeggen. Want dan is het ruzie en slaan ze mij bijna letterlijk hun huis uit. Dat ligt zo gevoelig nu bij hen, daar mag niet over gesproken worden.

   Het echte struisvogelpolitiek dus: Van zolang er niet over gesproken wordt, bestaat het probleem er niet van. Het is alsof zij er niet vooruit durven te komen, dat zij zelf zo stom zijn geweest om die gifspuit vrijwillig te halen. Vooral nu er steeds meer bewijs naar buiten is gekomen, dat die gifspuiten een langzame zelfmoord is en bij elke volgende spuit de kwalen erger worden. Maar nemen zelf geen enkele verantwoording van waarom zij zo gehoorzaam opstellen als een brave hond, die op elke commando reageert wat hem opdragen wordt zonder enig uitleg te vragen van hoe, wat en waarom.

   • QVic;
    2 dingen;

    Je zegt over je vrienden die eerst stoer zeiden dat ze het niet zouden doen: “Totdat de volgende uitnodiging op de mat lag, gingen tegen beter weten in toch weer die spuit zetten en zo ook de griepspuit en daarna de booster en de volgende booster. ”

    Tegen BETER WETEN IN ???

    Kom op…… niks ervan. Ze wisten heel goed dat ze zichzelf tegenspraken. Erger nog; ze waren heel bewust van hun acties(s).

    Dan het tweede wat je zegt; “Ik ben er nu de maatregelen wat afgezwakt zijn er weer welkom, maar ik mag geen woord of zinspeling over de vaccins zeggen. Want dan is het ruzie en slaan ze mij bijna letterlijk hun huis uit. Dat ligt zo gevoelig nu bij hen, daar mag niet over gesproken worden.”…

    Ben jij wel helemaal 100 % gezond in je hoofd ??

    Dat je daar UBERHAUPT nog mee wilt omgaan… over de vloer wilt komen…. en ermee geassocieerd wil worden met dat volk….

    Sorry maat … maar dat zegt echt ALLES over jou… en niet zozeer meer over hen. Zij zijn al afgeschreven en jij bent duidelijk en blijkbaar nog op zoek naar bevestiging van geliefd willen zijn… door de verkeerde mensen …

    Je sluit af met: “Het echte struisvogelpolitiek dus: Van zolang er niet over gesproken wordt, bestaat het probleem er niet van. Het is alsof zij er niet vooruit durven te komen, dat zij zelf zo stom zijn geweest om die gifspuit vrijwillig te halen. Vooral nu er steeds meer bewijs naar buiten is gekomen, dat die gifspuiten een langzame zelfmoord is en bij elke volgende spuit de kwalen erger worden. Maar nemen zelf geen enkele verantwoording van waarom zij zo gehoorzaam opstellen als een brave hond, die op elke commando reageert wat hem opdragen wordt zonder enig uitleg te vragen van hoe, wat en waarom.”

    Jij bent hier de struisvogel… dat je dit soort mensen (die jou de mond snoeren en je het huis uit gooien met kabaal als je hen confronteert of een gesprek erover wilt voeren) de ruimte hiervoor geeft….

    Diep trieste situatie hoor…..

    Reflecteer ff zou ik zeggen…. en WEET dat je beter verdient.

    Succes met het lezen van de shedding artikelen trouwens !

    • Dat QVic even tijd nodig heeft om afscheid te nemen van wat hij als vrienden beschouwde is zijn goed recht en zegt inderdaad iets over hem, hij heeft blijkbaar een voldoende hoog EQ, iets waar ik in jouw geval niet zeker van ben, maar dat is geheel jouw probleem. 🙂

     Met zovele geprikten kan je shedding nauwelijks meer vermijden, maar er wel iets aan doen om de nadelige gevolgen zoveel mogelijk te verhelpen.

   • Ja dat is erg hoop dat je eens je gram bij hun zult halen . De helft van mijn vrienden is gelukkig niet gevaccineerd , helaas sta ik wel bekent als de complot denken , die helaas voor hun steeds vaker gelijk krijgt !

    Opa en oma die hun ongevaccineerde klein kinderen niet willen zien , nu natuurlijk niet meer maar in de winter maanden hoorde ik het overal om me heen .

    Als mensen na de 3e en 4e prik niet wakker worden verdienen ze het misschien ook niet om te leven , het was mij in Maart heel duidelijk wat er aan de hand was , hoop echt dat we minder alleen staan als we onze vrijheid weer kwijtraken ..

    • Vrijheid niet meer kwijtraken dus. Papieren afdrukken die alle nationale en internationale wetten en verdragen tonen die deze vrijheidsbeperkingen en het uitschakelen van de constitutionele rechten ten strengste verbieden en strafbaar stellen, en deze tonen aan de klootzakken die je iets willen verbieden. Als iedereen dit zou doen is het gezeik gauw afgelopen.

 5. Nazi,s zijn volledig terug alleen in andere ja geen laarzen maar witte doktersjas Mengele gif spuien genocide zelfde met onze landverraders Rutte en co de grootste schoften ooit de tribunalen zullen het druk krijgen met dit schorem de Gestapo politie met 8% loonsverhoging om weer te knuppelen voor nazi Rutte dit gaat ze de kop kosten Romeo,s ect het kwaad overwint nooit.

 6. Dit speelt niet alleen in Duitsland, misschien zijn zij de eersten die dit nu zo uitzetten. Maar zoals we wel weten is het een wereldwijd probleem waardoor men iedereen (van de overgeblevenen) in het keurslijf wil dwingen om zo grip op hen te krijgen/hebben/houden.
  Het zijn dezelfde mensen/families die ook achter WO 2 zaten maar waarvan we hopen dat ze straks niet meer achter de volgende WO kunnen zitten. Dan stopt dit mogelijk.

 7. Ik word er zo langzamerhand schijtziek van dat de huidige Tirannen zoals Lauterbach, Spahn en von der Leyen vergeleken worden met Nazi’s ! Even los van de ideologie waren de Nazi’s toendertijd erg gedreven in het verbeteren van Duitsland. Reinhart Heydrich was een zeer getalenteerd Musicus, strateeg en sportman. Loyaal aan Duitsland en zeker niet aan een clubje mietjes zoals het WEF. wat van dit huidige crapuul niet gezegd kan worden. Ook opperhomo Rutte kan niet tippen aan de leiders van toen. Zijn woorden toen MH17 werd neergehaald maken me nu nog aan het lachen en tevens boos: “de onderste steen komt boven” verkondigde hij. Toen Reinhart Heydrich werd vermoord kwam daadwerkelijk de onderste steen boven. Het dorp waar de moordenaars woonden werd compleet gesloopt en zelfs de fundering werd uit de grond gehaald. In tegenstelling tot beroepsleugenaar Rutte hield Hitler wel woord.

   • Ja de Amerikanen en Canadezen hebben europa toen bevrijd Goed van ze he? de echte kopstukken werden wel daar in tegen veilig vervoerd met onderzeeers naar Argentinië . Goed he? Mooi lied trouwens dont cry for me Argentinië .GOH wat moeten we dankbaar zijn Het woord gekaapt zijn , komt alleen voort uit sprookjes

  • De nazis waren trouw aan het goddelijke kartel genaamd IG-Farben, gevormd door BASF, Bayer en Hoechts, met hier achter de gerelateerde bankiers zoals Frits Thyssen die banken in alle landen van de wereld had om altijd ook bij de winnende partij te horen en zo de winsten zou kunnen veilgstellen en de verliezen beperken. Het Nederlandse filiaal heet de Rotterdamse Scheepvaart en Handelsbank, welke na de 2e wereldoorlog ook de Nederlandse Kredietbank opgericht had voor het financieren van de wederopbouw van Nederland.

   Dus dezelfde lui die Rotterdam hadden helpen plat bombarderen vulden nogmaals hun zakken met de wederopbouw. En deden dat overal in Nederland met grote steun van een zekere Bernard von Lippe-Biesterveld…, een nazi dubbelagent.

 8. De dolende jood is een mythische onsterfelijke man wiens legende zich in de 13e eeuw in Europa begon te verspreiden.In de oorspronkelijke legende werd een jood die Jezus op weg naar de kruisiging beschimpte, vervolgens vervloekt om tot de wederkomst over de aarde te zwerven. De precieze aard van de indiscretie van de zwerver varieert in de verschillende versies van het verhaal, evenals aspecten van zijn karakter.
  De wraak van de jood .
  Het complete verval is idd een wereldwijd probleem.
  Bij toeval even naar de gay parade gekeken .. volgens de media 100.duizenden mensen . (Duh)
  De politie de brandweer allemaal een boot .
  Nu kun je werkelijk je borst natmaken over de komende onheil en doem betrefende de ongevaxxte.
  Als de Jeroen Bosch Laatste Oordeel / The Last Judgement opgeld gaat doen.
  De verrotting is al zo doorgdrongen is onze dagelijkse perspectie.
  Dingen als normaal gaan vinden die niet normaal zijn.
  Elk weldenkend mens kijkt met verbazing om zich heen hoe de hossende menigte een volk van leeghoofden is geworden . Ik kan mij totaal niet associeren met de huidige krankzinnigheid , en het vrijwillig laten ketenen aan de muur des aanstoots om aleen maar niet op te vallen en weg gezet kan worden als “spelbreker” Collectieve waanzin.. gistermiddag grote vechtpartij azc ter apel hordes politie opaf .. niemand opgepakt . ?? laat ik het over de zeer vrouw onvriendelijke reclame hebben (ik haat reclame) er gaat geen reclame voorbij of het gaat over vaginale schimmel en over een meid die haar schaamhaar wegscheert .. Ik houd mijn hart vast voor de vrouwen ansich .. ze worden prooi .!!
  De hele beklappen parade is ver van weg gister duitse tv twee brods met beklap op zwaar in gespek achter in een auto . een woord afzichtelijk. kijk naar de zogenaamde wereldleiders wat zie je beklap parade Item over taiwan allemaal beklappen op .. zum kotzen .
  Het gaat nog spannend worden .. mark my words !

 9. De meeste mensen overlijden op hun 20ste en worden begraven op hun 60ste….

  Juist deze mensen zijn “vrijwillig” naar de slachtbank gelopen.. gerend…

 10. Kom in verzet, plaats borden uiten in je tuin, je gevel, jeraam….laat zien hoe je erover denkt en waar je staat!
  Wij hebben 3 grote borden voor ons huis staan waarin we de nos/npo als leugenclus typeren en geven daaronder de namen van altwernatieve site,s wofrontnieuws,niburu, nine for news e.a.
  menigeen in ons apatisch en ingeslapen schaapdorp heeft het gelezen en het gaat over de tong, 3 mensen(gezinnen) hebben aangebeld en zijn net als wij de wakkeren…de groep groeit en bloeit…puur bloed, ongefucktioneerd en wakker(!)je kunt dus zelf iets opstareten als je jezelf DURFT te laten zien hoe/wat/wie en waar je zelf voor staat.

  • Mijn raam is voorzien van info voor een ieder die het lezen wil. Stickers (eigen ontwerp) plakken werkt imo ook productief. Briefjes in de brievenbussen gooien is ook een optie. 😉

   • In het verleden heb ik voor de verkiezingen eens A4tjes op vuilnisbakken geplakt met de tekst: Deponeer hier uw stembiljet.
    Na drie dagen werd ik op ‘heterdaad’ betrapt. Een middagje op het politiebureau doorgebracht. Daarna niets meer over gehoord. 😀

  • Ja, Die Rote Armeefraktion, Ontstaan uit studenten na de moord op Rudi D. Ook toen al kwam de politie weg met overdadig geweld op onschuldige burgers. Ook deze groep werd niet gehoord en daardoor grepen ze naar geweld. Aanvankelijk succesvol wisten zij het tuig te pakken zonder burgerdoden te veroorzaken. Jammer dat ze niet meer bestaan.

 11. Beste Mensen

  Creëer hokjes
  Vervolgens plak er stickertjes op

  Op wie ?

  Op levende Wezens

  Goed , Slecht , Leuk , Spannend , Baldadig , Lelijk , Mooi , Modieus , Dom , Lelijk , Ziek , Gezond , Joden , Christen , Moslim , Buddhist , Jainist , Paarsi en ga zo maar door

  Vervolgens gaat men met die Levende wezens experimenteren

  Dat is wat er continu plaatst vindt

  Idioterie eigenlijk

  Waarom kunnen we elkander niet in Rust en Vrede laten Leven ??

  Dank U

 12. In 1982 ‘zong’ de Zwolse Oi! punkband Blitzkrieg al:
  “Kijk uit iedereen, voor Den Haag. Want wij zijn allemaal de joden, van vandaag!”
  Goh! Wat hadden zij gelijk!

 13. Kleinigheid: de gele ster was niet door de nazi’s maar door de moslims uitgevonden, eeuwen geleden.
  Maar ook:
  toen ze voor de joden kwamen, reageerde ik niet;
  ik ben geen jood
  toen ze voor de rechtsen kwamen, reageerde ik niet,
  ben niet rechts
  toen ze voor de bejaarden kwamen, reageerde ik niet,
  ben niet bejaard

  Toen ze voor mij kwamen, was er niemand meer om te reageren

 14. Het is inderdaad keihard “NEE” zeggen want alles is een history repeat en hoe dat gaat zie je hier Leon’s Past Life Regression with Dr. Brian Weiss I been doing these hypnosis sessions on clients for the past 10 years. It’s beyond fascinating what they all experience. Brian Weiss, Dolores Cannon and Michael Newton are all great forerunners in the world of hypnosis. ✨🙏🏼🎉👏🏽 https://youtu.be/CQkrvyP4338 en lees de comments eronder goed. Meer hierover vindt je hier The wheel of fortune in ascension 1940-1945 https://www.createyourownworldbynaturalhealing.com/?page_id=657 als je deze weer door de kosmos worden opgeroepen voor herstel is ascension in nature = wie bent u werkelijk zonder uw schaduwzijde 🔆De Zon 🌙De Maan 🌍De Aarde En alle retro’s van planeten 🪐 die tussen de ✨sterren leven, werken mee aan jouw ascentiereis. Weet dat je met deze energieën kan werken. Zoals je in de grafieken hieronder ziet is er een opbouw in energie. Je zal heen en weer geschud worden, je zal het heet 🔥 krijgen. Alles komt de komende dagen los binnenin jou. Als je naar binnen keert en je emoties durft aan te kijken kan je ze transmuteren naar licht. Weet dat de kosmos de energie alleen maar versterkt van wat er al binnenin jou zit. Ben je extreem boos of moe of verdrietig, dan komt dit door de kosmos die jou helpt om alle troep van vorige levens uit je systeem te halen. Je bent je DNA aan het veranderen lieve jij, je bent al je verloren stukjes ziel aan het terug claimen die je door tijd en ruimte verloren bent. Het is de bedoeling dat je in dit leven je ziel weer compleet gaat maken zodat je ziel het eeuwig leven heeft. Dus de uitspraak ‘je bent al heel’ of ‘je bent niet kapot’ is eigenlijk niet waar. Je ziel heeft wel degelijk stukjes verloren. Deze stukjes hangen ergens in andere tijden en je ziel weet waar je ze moet vinden. Luister goed naar je ziel want het spreekt via je lichaam (niet je hoofd). Jij heb deze missie aangenomen om in dit leven je ziel weer heel en compleet te maken. Waarom zijn er anders zoveel mensen op aarde die zich niet vervuld voelen?? Je ziel is gewond…. heel deze!!
  Wanneer al je karma geheeld is, is je ziel weer geheeld en compleet. En dan…. dan kan je verder in je ascentiereis. Je gaat daarna alles integreren in je lichaam. Je lichamelijke DNA gaat veranderen met een complete ziel. De mens zal transformeren naar een ware Aarde Engel. Een mens met een engelen frequentie. Een ziel met een eeuwig leven en zal niet meer kunnen sterven. Want een ziel die niet geheeld wordt zal uiteindelijk sterven ♡ Komt voort uit De doodzonde van dienstdoende ambtenaren is het tegen alle wetten en regels in vastklampen aan de macht die zij onwettig uitoefenen over de mensheid. https://herstelderepubliek.wordpress.com/2022/06/20/de-144-waarheden-een-dagvaarding-voor-de-valse-elite/

  Het gebeurde al reeds eerder als je de timetables erbij had gepakt en meerdere wetenschappen had geraadpleegd voor reinheid van leven en had overgebracht.
  Anderen de schuld geven, toe-eigening zonder maar enig recht(STELEN), wet en regelgeving, dader/slachtofferrol eigen wil opleggen en controle houden zijn/waren de ingrediënten van de vorige cyclus die langzaam aan het veranderen is.

  De nieuwe Waterman energie is: terug naar oorsprong, authenticiteit, respect voor het individu en moeder aarde zoals: Transformatie, Eenheid, Holisme, Liefde, Acceptatie, Naastenliefde, Compassie, Vrijheid, Vrije wil ervaren. De poort naar ons hart werd hierbij geopend als je weet dat de aarde in cyclussen verloopt en brengen oude hartsverlangens wat zielsverlangens zijn alsnog naar boven en uit zich op alle fronten in onze samenleving.

  Zielsverlangens worden nog steeds ondermijnd door opgelegd gedrag (kindsgedrag) = eigen wil opleggen = IK, IK, IK, IK en jezelf koning maken wat dus iedereen kan als je de meerderheid achter je hebt….

  Het Watermantijdperk en de opkomst van een Vrouwelijk Christusbewustzijn.
https://www.nieuwetijdskind.com/watermantijdperk-opkomst-vrouwelijk-christusbewustzijn/

  The Divine Plan, The First Temple, Divine DNA and the New Earth https://youtu.be/QL_0n7MFzGc
In this brief explanation you will get an overview of the enormous changes that are taking place on the energetic and spiritual levels on earth, and the gigantic possibilities you have. The Divine Plan is an impulse for earth and humanity that makes a completely new reality possible.

  HOE DOORBREEK JE DE BREIN-BLOKKADE VOOR HET ONOMSTOTELIJKE BEWIJS DAT JE MENSEN TOONT?

  https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/hoe-doorbreek-je-de-brein-blokkade-voor-het-onomstotelijke-bewijs-dat-je-mensen-toont/

  Onomstotelijk is vast komt te staan dat virussen niet bestaan
  Overdrijft u nu niet een beetje?
  Helaas, nee! Iedereen die zijn ogen hiervoor opent zal dat zo zien.
  Goethe spreekt hier van orthodoxe medici, de toverkollen, ofwel zij die giftige middelen verstrekken, schaamteloze moordenaars, die ook nu nog geprezen worden. https://www.hetbewustepad.nl/index.php?pag_id=54

 15. Liefde Is Het Antwoord

  Dit boek gaat over relaties o.a. de relatie met je zelf. Het geeft handgrepen om onvrije relaties vrij te maken en om te zetten in liefdevolle relaties. Het biedt 7 stappen en 15 lessen oefenmateriaal, dat is geïlustreerd met voorbeelden, waardoor de principes die uiteengezet worden meteen van een praktische toepassing worden voorzien.

  https://www.bol.com/nl/nl/p/liefde-is-het-antwoord/666784070/?Referrer=ADVNLPPcef1b500c48f87e70024ab5bbc000000710&utm_source=710&utm_medium=Affiliates&utm_campaign=CPS&utm_content=txl

  De Schuman resonanties dwingen ons om te evolueren
  Schumann resonantie 2022 = The Great Awakening, het bewustzijn neemt toe….

  Navigating SPIRITUAL CHAOS! 🔥 Things you must know! | Ascension update
  https://www.createyourownworldbynaturalhealing.com/?page_id=771

  De Nieuwe Aarde en the First Temple

  Een korte inleiding

  In deze korte uitleg krijg je een overzicht van de enorme veranderingen die op energetisch en spiritueel vlak er zijn en de gigantische mogelijkheden die je hebt. 

  Het Goddelijk Plan is een impuls voor aarde en mensheid die een compleet nieuwe realiteit mogelijk maakt. 

  De nieuwe cyclus werd in 2019 al aangekondigd waarin de aarde en de kosmos verloopt.

  Sluit de kosmos de meer dan 2 eeuwen durende cyclus af met zijn grootste vuurwerkshow in de vorm van de meest bizarre weersveranderingen ooit die de hele wereld nu meemaakt als gevolg van de heftige zon in cycli 25 die nu over de aarde neerdaalt en bewegen we van begeerte naar intelligentie.
  Fantastisch om eindelijk een Nederlandstalige video te vinden die alle puzzelstukjes op zijn plaats legt. Hartelijk dank voor de uitleg. 

  Vraag: Waarom worden we door o.a overheden zo gedwarsboomd om de weg naar de bron te vinden?
  https://youtu.be/pT1s-SejjnI

 16. Dat relativeren of ontkennen van de holocaust strafbaar is zegt genoeg. Leugens mogen niet bediscussieerd worden, dat is gevaarlijk voor de psychopaten aan de top. Je ziet het bij “covid”, bij stikstof, bij alles wat de normale man/vrouw opgedrongen of aangedaan wordt. In een vrije samenleving mag je alles zeggen, lezen en in twijfel trekken. Wij zijn niet vrij, wij zijn gevangen in regels en worden met dwang en geweld gemanipuleerd en gevormd. Wij leven in een openlucht gevangenis, een ” kamp”. Wij. Zijn. Niet. Vrij.

  • Toen FvD een vergelijk wilde trekken tussen de jaren 30 in DE en nu in NL: mocht niet van de kamervoorzitster–D66; die had kennelijk nooit van vrijheid van meningsuiting gehoord, en, gezien haar uiterlijk heeft ze waarschijnelijk haar baantje te danken aan het bestuderen van ettelijke plafonds.

   De holocaust is ook niet discusieerbaar; is gebeurd.
   Alleen niet in de kampen.
   In Oostblok werden door SS, Einsatzgruppe, en Wehrmacht ongeveer de helft van het aantal doodgeschoten/geknuppeld.
   De rest in de kampen.

   Maar het aantal Russen wat werd vermoord is ettelijke keren hoger. Ook het aantal Chinezen, Aziaten.
   Vreemd dat die allemaal vergeten zijn….

  • Beste Mensen

   Is het Nu niet Heil Gates ??

   Immers de Nieuwe incarnatie van heer H draagt deze naam

   Voor zover word gezien was heer H sterker en veele malen beter
   Want Watje Billy doet het Samen met Melinda

   Heil Watje Billy en Melinda

   Dank U

 17. Ben gisteren nog bij Gert Jan Seegers op bezoek geweest wij hebben samen gebeden naar god de almachtige.
  Gebed. heer wees genadig met mij en mijn vriend.
  Heer wij zijn u dankbaar dat u ons dichter bij de dood heeft gebracht, ik vraag u kan het niet wat
  sneller.
  Ik Uw Jan Gert ik ben u dienaar ik verraad mijn volk ik dood mijn volk ik besteel mijn volk allemaal in
  u naam.
  Heer mag ik U danken voor het geven van mijn vriend onze god HER ROTTE u heeft hem naar ons
  toe gestuurd om gezamenlijk een einde te maken aan de mensheid wij knielen voor U en kussen U
  voeten uit dankbaarheid dat u het volk het licht heeft laten zien en wel HER ROTTE onze grote lijder.

  • Beste Mensen

   jcoolen

   Zegt nooit iets als de voeten kussen laat staan het ook daadwerkelijk doen in Rusland

   Dan is men dus genoodzaakt om als de bliksem de Handen en het Gezicht te gaan wassen

   Daar vind men het onrein om de voeten te raken of te kussen

   Dank U

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in