© Läkemedelsverket

Uit onderzoek van de verzekeringssector uit 2016 bleek dat polishouders van collectieve levensverzekeringen aanzienlijk gezonder zijn dan de algemene Amerikaanse bevolking. Ze zijn meestal jonger, goed opgeleid en werkzaam bij Fortune 500-bedrijven. Wat is er in 2021 gebeurd waardoor de situatie zo drastisch is veranderd?

Voormalig BlackRock-analist en fondsbeheerder Edward Dowd is een van de dappere weinigen die de gevaren van COVID-19 injecties onder de aandacht probeert te brengen. Ik heb hem tweemaal geïnterviewd – eenmaal over de mathematische zekerheid van een financiële ineenstorting en een tweede keer over zijn boek, “Cause Unknown: The Epidemic of Sudden Deaths in 2021 and 2022,”- maar zijn informatie krijgt eindelijk aandacht in de mainstream media, schrijft Dr. Joseph Mercola.

In een interview met Tucker Carlson legt hij uit dat media als Yahoo de onmiskenbare toename van sterfgevallen onder jonge, gezonde volwassenen hebben opgepikt. Ze verklaren echter snel dat deze sterfgevallen niet te wijten zijn aan COVID-19 injecties.1 Maar Dowd laat zich niet afschrikken. Zoals A Midwestern Doctor opmerkte op Substack:2

“Ed Dowd heeft zich gericht op het gebruik van een nauwe reeks bewijzen en deze gekoppeld aan een van de meest overtuigende argumenten die momenteel beschikbaar zijn om het narratief te verschuiven. Een statistisch onmogelijke piek in plotselinge sterfgevallen heeft plaatsgevonden in het gezondste segment van de bevolking en is gepaard gegaan met een piek in arbeidsongeschiktheid (daarom hebben we nu een tekort aan arbeidskrachten).”

Dowd wil wereldwijd de aandacht vestigen op deze toename van het aantal sterfgevallen en invaliditeiten sinds de COVID-19 prikcampagne is gelanceerd, en hij laat zich door niemand of geen enkele instantie tegenhouden. “We hebben de gegevens. We hebben het bewijs,” zegt hij, “en er is zojuist een grote wereldwijde moordscène ontstaan.”3

Gegevens van verzekeringsmaatschappijen onthullen 40 procent toename van het aantal doden

“Cause Unknown” geeft gedetailleerde gegevens waaruit blijkt dat de injecties een misdaad tegen de mensheid zijn. Een deel van die gegevens is afkomstig van particuliere verzekeringsmaatschappijen, die graag collectieve levensverzekeringen verkopen aan grote Fortune 500-bedrijven en middelgrote bedrijven, omdat zij bijna nooit een schadeclaim hoeven uit te betalen.

De werknemers van deze bedrijven verkeren doorgaans in goede gezondheid, en uit gegevens van de sector blijkt dat het sterftecijfer van de groepspolishouders een derde is van dat van de bevolking in de VS. De sterftecijfers van deze groep zijn historisch gezien zeer voorspelbaar – tot 2021. In een rapport van de Society of Actuaries4 werden voor dat jaar sterftepieken van 40 procent of meer vastgesteld.

Verzekeringsmaatschappijen hadden aanzienlijke stijgingen in uitbetalingen voor overlijden en invaliditeit. Dowd tweette 1 februari 2022 dat financiële verzekeraar Unum een aanzienlijke stijging van hun uitkeringsratio (uitbetalingen versus premies) in hun levenssegment rapporteerde. Dowd tweette:5

“In 2021 zagen zij een stijging van 17,4% ten opzichte van 2020. Dit is hoger dan de stijging van 13,3% ten opzichte van 2019. Dus de hogere uitbetalingen in 21 vinden plaats met een wondervaccin en minder virulente stammen … In 2019 had de eenheid $266 miljoen winst, vorig jaar een winst van $82 miljoen & dit jaar een verlies van -$192 miljoen. Een schommeling van 458 miljoen dollar lager over 2 jaar. Belangrijk om te onthouden dat dit werkende mensen in de werkende leeftijd zijn.”

  Justin Trudeau laat zien hoe manipulatief en kleinzielig de mondiale elites zijn

Dowd meldde ook gegevens van begrafenisondernemingen, waaronder het bedrijf Carriage Services, dat overspoeld werd met werk. Hij tweette:6

“De zaken gaan vrij goed sinds de introductie van de vaccins en het aandeel steeg 106% in 2021. Nieuwsgierig nee? Jongens dit is schokkend aangezien 89% van de uitvaartcentra in de VS privé zijn. We zien het topje van de ijsberg.”

Steve Kirsch publiceerde ook gegevens op Substack7 waaruit blijkt dat onder de COVID-prikkers van 65 jaar en jonger Plotseling Dood de nummer 1 doodsoorzaak was in 2021 en 2022. De tweede was hartgerelateerde dood en kanker was de derde. Belangrijk is dat de incidentie van turbokanker onder de geprikten in deze groep aanzienlijk was, en dat myocarditis meer dodelijke slachtoffers maakte dan COVID-19.

Naast plotselinge sterfgevallen werden hartproblemen een belangrijke doodsoorzaak bij gevaccineerde jongeren onder de 65 jaar. Bij ongevaccineerde mensen in dezelfde leeftijdsgroep werd geen myocarditis gezien.

Aantal invaliditeitsgevallen schiet omhoog

Dowd onderzocht ook het aantal gehandicapten in de Verenigde Staten, met behulp van hoogfrequente gegevens van het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics. Het bureau gebruikt een maandelijkse telefonische enquête waarin wordt gevraagd: “Bent u of iemand bij u thuis gehandicapt en niet in staat om te werken?”. Vóór de COVID-19 opnamen, zei Dowd, waren er 29 miljoen tot 30 miljoen gehandicapten op absolute basis, een percentage dat vier of vijf jaar lang stabiel bleef.

In februari 2021 deed zich een trendbreuk voor, met een hoogtepunt van 33,2 miljoen in september 2022, waarbij de aantallen nog steeds stijgen. Dat is een verandering van drie standaardafwijkingen sinds mei 2021, wat betekent dat de kans dat dit gebeurt 0,03 procent is – zeer ongebruikelijk.

Dowd legt uit: “Van de 3,2 miljoen nieuw gehandicapte Amerikanen waren er 1,7 werkzaam, maar afkomstig uit de beroepsbevolking van het land.” Dit is belangrijk, zegt hij, want:8

“De werkende mensen van dit land zijn, over het algemeen, door het feit dat ze ’s morgens opstaan, in hun auto stappen en naar hun werk rijden, gezonder dan de algemene Amerikaanse bevolking.

Door de aard van je werk ben je gezonder. En dat is een feit dat nooit eerder in twijfel is getrokken. De gezondheidsresultaten voor werkenden zijn rampzalig. Sinds februari 2021 is hun invaliditeitspercentage met 31 procent gestegen … dat van de Amerikaanse bevolking in het algemeen met 9 procent.”

Dowd gelooft dat deze stijging in arbeidsongeschiktheid onder de beroepsbevolking de reden is waarom er een tekort aan arbeidskrachten is en je veel meer dan vroeger borden met “hulp gezocht” ziet. Hij stelde ook een interessante trend vast bij mensen die in deze periode stopten met werken of de arbeidsmarkt verlieten – hun invaliditeitspercentage steeg niet zoals dat van degenen die nog steeds werken, van wie velen waarschijnlijk onderhevig waren aan de prik-mandaten om hun baan te behouden:9

“Belangrijker is dat het percentage arbeidsongeschikten onder de niet-werkenden – zij die ontslag hebben genomen of zijn ontslagen – slechts met 4% is gestegen. En ik vermoed dat dit de mensen zijn die ofwel het vaccin niet namen en ontslagen werden, ofwel ontslag namen en weigerden het vaccin te nemen. Dus degenen onder ons die de beste gezondheidsresultaten in het land hebben sinds de [COVID-19]-vaccinatie begon, zijn degenen die niet tot de beroepsbevolking behoren.”

  In meer dan 25 landen is minder dan 15% van de bevolking gevaccineerd. Waar zijn die miljoenen doden?

‘Er is een dekmantel’

Massale COVID-19 inentingen en mandaten zijn de enige factoren die in die tijd zijn veranderd waardoor werken een risico voor je gezondheid is, maar de overheid onderzoekt ze niet. Waarom niet? “Er is op zijn minst sprake van een doofpotaffaire,” zegt Dowd en voegt eraan toe:10

“Ik weet niet of ze Pfizer per se beschermen. Ze beschermen überhaupt allerlei financiële belangen. Toen dit COVID-gebeuren plaatsvond, waren er veel begunstigden. De centrale banken hadden geen last van, wat ik zag, een wereldwijde vertraging, dus konden ze ongekende hoeveelheden geld drukken om te verhullen wat we uiteindelijk gaan krijgen, een wereldwijde staatsschuld – die komt eraan. Dus kwamen ze er goed vanaf.

Je had de techbedrijven die enthousiast waren, hun lippen likten, voor de nieuwe bewakingseconomie. Ze wisten dat die eraan zat te komen. Dus gingen ze vrolijk een partnerschap aan met de overheid om elk verschil van mening te censureren. En ze waren enthousiast over die toekomstige geldstromen van surveillance.

Dan heb je de farmaceutische bedrijven die geld gingen verdienen aan, wat zij zagen, onbeperkte vaccins, driemaandelijkse injecties, dat was het plan in die tijd … onder de dekking van de wet. En dan heb je de mediabedrijven die geld kregen van farmaceutische bedrijven en ook van de overheid.

We ontdekten dat de regering mediabedrijven betaalde om het vaccin te promoten … er ontstond een momentum en er was een samenzwering van belangen. Nu aan het licht komt dat het vaccin dood en letsel veroorzaakt, hebben ze er allemaal belang bij om dit onder de pet te houden.”

Hoe meer het land gevaccineerd is, hoe hoger het aantal sterfgevallen

Dowd gelooft dat de effecten van COVID-19 injecties cumulatief lijken te zijn, dus dringt hij er bij degenen die al geïnjecteerd zijn op aan om geen boosters meer te krijgen. Hij vindt ook dat er genoeg alarmerende gegevens zijn om het programma van COVID-19-injecties onmiddellijk stop te zetten, aangezien de sterfte en invaliditeit als gevolg van de injecties gemakkelijk die van COVID-19 zouden kunnen overtreffen.

“Dit is de grootste misdaadscène die ik ooit in mijn leven heb gezien,” zegt hij. “De grootste humanitaire tol waarover we ooit zullen spreken. En het zal ons nog jaren bijblijven. De economische gevolgen zijn enorm.”11

Dowd en collega’s volgen wat zij Humanity Projects noemen op hun website, Phinance Technologies.12 Daar kunt u de gegevens zien die zij volgen, samen met de bijbehorende analyses. Zij stellen:

“Wij leven in een wereld waarin regelgevende instellingen worden beheerst door financiële en politieke belangen en niet bereid of in staat zijn om de waarheid te achterhalen over de kwesties die zij willen onderzoeken en reguleren namens de individuen in de samenleving.

Zonder onpartijdig en alomvattend onderzoek bestaat in het beste geval het risico van verkeerde beleidsbeslissingen en in het slechtste geval van nalatigheid en wangedrag. Nooit is dit duidelijker geweest dan tijdens de Covid-19 pandemie. In deze context hebben wij onafhankelijke agenten nodig die optreden als poortwachters van het openbaar belang. Wij zijn van plan zulke agenten te zijn en onderzoek van hoge kwaliteit te leveren aan andere personen en instellingen die soortgelijke resultaten nastreven.”

  Openingszitting van de Onderzoeksjury-procedure door het Volkstribunaal van de publieke opinie

Een trend die zij hebben gevonden is dat hoe meer een land gevaccineerd is, hoe hoger het sterftecijfer. Denemarken, dat een van de meest gevaccineerde landen is, springt eruit. “Zij hadden een interessante ervaring,” zegt Dowd.13

“Elk leeftijdscohort kende jaar na jaar een hoger sterftecijfer. Dus 2021 was meer dan 2020, en 2022 was meer dan 2021, over alle leeftijdscohorten … hun sterftecijfer was aan het dalen … en het gaat weer omhoog. Dus Denemarken heeft nadelige gezondheidsresultaten gekend. Vreemd genoeg, terwijl ik het boek schreef, verboden ze effectief het vaccin voor [mensen] onder de 50, waarbij ze zeiden: ‘We hebben liever dat je COVID krijgt dan dat je het vaccin neemt’.”

Gezondheidsinstanties “in doofpotmodus”

Op de vraag waarom gezondheidsinstanties niet ingrijpen om de toename van het aantal plotselinge sterfgevallen te onderzoeken, vermoedt Dowd dat ze allemaal MIA [missing in action] zijn omdat “ze in de doofpotmodus zitten”. “Ik zal niet rusten tot we stoppen met wat er gaande is,” zegt hij, eraan toevoegend dat veel eerstehulpverleners nog steeds verplicht zijn de prik te halen en dat sommige universiteiten het nog steeds verplicht stellen.

Hij hoopt op meer klokkenluiders en hoorzittingen in het Congres om de oorverdovende “desinformatie”- narratieven te doorbreken die de samenleving nog steeds doordringen.

Critici van zijn gegevens suggereren dat de extra sterfgevallen te wijten zijn aan long COVID, maar Dowd zegt dat hij nog geen onderzoek heeft gezien waaruit blijkt dat dit het geval is, en dat er geen definitie is van wat long COVID eigenlijk is. Bovendien komen veel “long COVID” symptomen overeen met bijwerkingen van COVID-19 injecties.

Als u of een dierbare getroffen is, kunt u het volledige I-RECOVER14 protocol van de Front Line COVID-19 Critical Care Working Group downloaden15 , dat u stap voor stap instructies geeft over hoe u reacties op COVID-19 injecties kunt behandelen16.

Referenties


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Top patholoog: “Coronavirus is het grootste bedrog ooit begaan op een nietsvermoedend publiek”Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikel85% van de wereldbevolking doet niet mee aan sancties tegen Rusland – Bloomberg
Volgend artikelBreaking: “Tweede Rusland Offensief (TRO): Vladimir scherpt het mes; Volodymyr vetmest het kalf
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

11 REACTIES

 1. als de oversterfte en de vele medische problemen niet komen door de spuiten, dan zouden ze dat zo snel mogelijk willen aantonen. maar onderzoek word niet toegestaan, vragen mogen niet gesteld worden.
  dan weet je toch genoeg?

 2. Geen complottheorie meer: grafeenoxide in Pfizer-vaccins

  Bij de productie van het coronavaccin van Pfizer wordt grafeenoxide gebruikt, blijkt uit officiële documenten van de vaccinmaker. Het is waarschijnlijk één van de redenen waarom het bedrijf de stukken 75 jaar achter slot en grendel wilde bewaren.

  Lange tijd hebben media en ‘factcheckers’ dit afgedaan als een complottheorie. Ook artsen waaronder Ryan Cole en Peter McCullough hielden vol dat er geen grafeenoxide in de vaccins zit.

  https://www.ninefornews.nl/geen-complottheorie-meer-grafeenoxide-in-pfizer-vaccins/

 3. Interessant: VWS vrijwaart prikzetters voor bijwerkingen en schade, maar wat zei de landsadvocaat?

  Op 23 februari 2021 ontving de Landelijke Huisartsenvereniging (LHV) een brief van het ministerie van Volksgezondheid over de vaccinatiestrategie Covid-19. “Het uiteindelijke doel van deze strategie is om de gehele Nederlandse bevolking, vooralsnog vanaf 18 jaar, een werkzaam vaccin tegen Covid-19 te kunnen aanbieden,” staat in de brief.

  In de brief valt bovendien te lezen: “Het ministerie van VWS vrijwaart de uitvoerders voor eventuele mogelijke bijwerkingen van de door hun gezette vaccins, de uit die bijwerkingen voortvloeiende schade en aanspraken van derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld.”

  Data-analist Cees van den Bos, die de brief boven water haalde, noemt de passage ‘interessant’. “De landsadvocaat bepleitte iets anders in de rechtbank, als ik mij goed herinner.”

  https://www.ninefornews.nl/interessant-vws-vrijwaart-prikzetters-voor-bijwerkingen-en-schade-maar-wat-zei-de-landsadvocaat/

 4. 20-03-2023
  Hoe Fauci’s vrouw de NIH-rol van hoofdethicus gebruikte om het pandemiebeleid van haar man te ondersteunen

  ´Terwijl Dr. Anthony Fauci de natie zijn pandemische voorschriften voor openbaar beleid gaf, bood zijn vrouw, Christine Grady, Ph.D. – hoofdbio-ethicus bij Fauci’s werkgever, de National Institutes of Health – het morele kader.´

  https://childrenshealthdefense.org/defender/anthony-fauci-christine-grady-nih-pandemic-policies/

 5. Waarom denken jullie dat Kuiper zo ineens de coronapas en het niet meer nodig achte om eemn C. spuit te halen of te laten zetten Zijn vriend Hugo was al met de stille trom vertrokken om niet vervolgd te worden nu an het licht komt dat zij misdadigers waren die bevelen op eigen houtje hebben uitgevoerd Het volk was toen toe om de derde boosterspuit te halen maar gelukkig waren ze nog niet opgeroepen om die te halen omdat KUIPER krampachtig erkende dat corona bijna voorbij was en de kwaal omgezet had naar de ouderwetse griep Bovenstaan conclusies van profi universiteits debielen dat het nu bedrog was,,,, zijn te laat met de gevolgen ervan en dat hadden ze eerder in de reguliere krant moeten doen uiten..Maar hun job was voor hen het belangrijkste reden ,,,, en hebben mee gewerkt aan de spuitcampagne!! van dr Mengele H. de J.!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in