Joe Biden beweert dat dit een pandemie is van de ongevaccineerden en wil iedereen in de wereld vaccineren met de “veilige en effectieve” vaccins. Daarnaast is hij van plan om miljoenen “effectieve” N-95 maskers te verspreiden. Iedereen die oplet weet dat dit een grote leugen is. Maskers mogen dan een geruststellend placebo zijn, maar zelfs de N95 maskers werken niet zoals geadverteerd. En ondanks de onderdrukking van de media zijn er nieuwe onthullingen over gevaarlijke bijwerkingen van vaccins opgedoken, schrijft James Stansbury.

De nieuwe gouverneur van Virginia, Glenn Youngkin, heeft maskers en vaccinaties optioneel gesteld voor staatsambtenaren en openbare scholen. Onmiddellijk kregen sommige ouders, leraren en schoolbesturen een woedeaanval (ten minste zeven rechtszaken zijn tot nu toe het gevolg). Ondertussen zien degenen die op hem hebben gestemd dit als een broodnodige verlichting van een pandemie die op haar retour is.

Waarom is er zoveel onenigheid? Wijlen Malcolm Muggeridge zei het zo: “Mensen geloven geen leugens omdat het moet, maar omdat ze het willen.” Denk er eens over na; links en hun medestanders hebben onze kinderen en gewone burgers zo bang gemaakt dat ze wanhopig willen geloven dat maskers en vaccinmandaten het enige antwoord zijn. Iedereen die het er niet mee eens is moet het zwijgen worden opgelegd, sociaal worden vernietigd of mogen zelfs sterven door het onthouden van orgaantransplantaties of levensreddende therapieën.

Mij is geleerd dat de enige manier om een leugen te bestrijden de waarheid is. Maar ik weet ook dat degenen die al hun hoop hebben gevestigd op de grote COVID-leugen alles zullen doen wat nodig is om iedereen die het er niet mee eens is het zwijgen op te leggen. Vraag maar aan Joe Rogan over het zwijgen opgelegd worden. Het is bijna onmogelijk om emotie te overwinnen met feiten, maar ik zal er toch een paar geven:

1). Alarmerende bijwerkingen van vaccins gemeld door militaire klokkenluiders. Dit verhaal deed vorige week de gemoederen hoog oplaaien toen Sen. Ron Johnson (R-Wis.) een vermelding opnam in zijn vijf uur durende hoorzitting in de Senaat. De informatie was afkomstig van de Defense Medical Epidemiology Database (DMED), een alledaags boekhoudprogramma dat wordt gebruikt om alle medische diagnoses van militair personeel en van hen afhankelijke personen bij te houden ten behoeve van de verzekeringsfacturering. DMED deed het beter dan het ondoeltreffende Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS) van de CDC. Hier volgt een overzicht van de meest alarmerende bijwerkingen van vaccins:

 • Myocard infarct (hartaanval) – 269% toename
 • Kankerdiagnoses – 300% toename
 • Miskraam – 300% toename
 • Bell’s palsy – 291% toename
 • Aangeboren misvormingen (voor kinderen van militair personeel) – 156% toename
 • Onvruchtbaarheid bij vrouwen – 471% toename
 • Longembolieën – 467% toename
 • Neurologische problemen – 1.000% toename

2). Sporters sterven op mysterieuze wijze aan plotselinge hartaanvallen: In december 2021 berichtte Lorphic News , een niet-traditionele nieuwsbron over het buitengewone aantal fysiek fitte, volledig gevaccineerde atleten die te maken krijgen met fatale hartaanvallen. Deze bewering werd door de meeste nieuwsbronnen systematisch ontkend. Een door de Federation Internationale de Football Association (FIFA) samengestelde grafiek bevestigt echter dat dit wel degelijk het geval is en dat deze gegevens, net als de bovengenoemde militaire gegevens, gebaseerd zijn op een grote steekproef. De FIFA heeft atleten uit 209 landen als lid en houdt al 20 jaar lang routinematig de gezondheidsgegevens van atleten bij. Hun langetermijngegevens bevestigen een vervijfvoudiging van het aantal plotselinge hart-doodgevallen in slechts zes maanden van 2021.

3). Vaccins hebben nu een negatieve werking: Er zijn gegevens opgedoken die beweren dat het voortgezette gebruik van de oorspronkelijke vaccins een negatieve uitwerking heeft. Negatieve werkzaamheid betekent niet dat de bescherming afneemt. Het betekent het tegenovergestelde: het betekent dat de vaccins nu het immuunsysteem verzwakken. Het werd duidelijk dat landen met de hoogste vaccinatiegraad de grootste kans hadden op een stijging van het aantal gevallen en sterfgevallen. U kunt de dagelijkse sterftecijfers van vijf representatieve landen hier volgen. Merk op dat India is opgenomen omdat India het enige land was dat het wijdverbreide vroege gebruik van goedkope therapeutische behandelingen toestond. Aanvankelijk omvatte hun protocol Hydroxychloroquine, maar toen de dodelijker deltavariant toesloeg, schakelden zij over op een protocol dat Ivermectine omvatte. India boekte veel betere resultaten dan de anderen bij het bedwingen van COVID.

In het bovenstaande voorbeeld had Australië de strengste politiestaat-lockdowns, maskermandaten en een hoog vaccin-percentage van rond 80%. Na aanvankelijk enig succes, is het plotseling van bijna nul gevallen en doden naar een explosie van beide gegaan. Sinds het voorjaar van 2021 had Zweden, bekend om zijn minimale mandaten, bijna geen gevallen en sterfgevallen meer als gevolg van het vroeg bereiken van kudde-immuniteit. Dat veranderde allemaal toen Zweden om onbekende redenen vaccinaties doordrukte, ondanks de bereikte kudde-immuniteit. Als gevolg daarvan piekte het vlakke Zweedse aantal ziekte- en sterfgevallen, wat erop wijst dat de bereikte kudde-immuniteit in het gedrang komt door de negatieve doeltreffendheid van de vaccinatie.

4). Omicron zorgt voor langdurige natuurlijke immuniteit: Een peer-reviewed artikel met de titel “Cross-reactive memory T cells associate with protection against SARS-CoV-2 infection in COVID-19 contacts”, gepubliceerd op 10 januari in het wetenschappelijke tijdschrift Nature, bevat een waarschuwing en enige aanmoediging:

Zodra een wijdverspreide infectie (zoals de Omicron-golf) over de hele wereld optreedt, zal het virus uiteindelijk endemisch circuleren, wat betekent dat infecties nog steeds kunnen voorkomen, maar met mildere symptomen en veel minder sterfte.

Er zijn twee redenen waarom de overgang van pandemie naar endemie pas bij Omicron plaatsvond: 1) alle veelgebruikte vaccins zijn gebaseerd op het spike-eiwit, dat geen beschermende langdurige T-celrespons opwekt, en 2) de natuurlijke immuniteit was niet wijdverbreid.

Met andere woorden, de huidige vaccins richten zich te eng op alleen het oorspronkelijke Alpha spike-eiwit en negeren de rest van de viruseiwitten. Dit remt de productie van langdurige geheugen-T-cellen die zich gemakkelijker kunnen aanpassen aan nieuwe varianten en deze omissie voor degenen die het zwaarst zijn gevaccineerd lijkt Omicron te hebben veranderd van mild in gevaarlijker.

Conclusies: gezien de hierboven beschreven gevaarlijke bijwerkingen van het vaccin, is het tijd om te erkennen dat COVID endemisch aan het worden is zoals de nauw verwante gewone verkoudheid of seizoensgriep. Dit betekent dat de veiligste manier voor de ongevaccineerden om de noodzakelijke langdurige geheugen T-cellen te produceren, het oplopen van Omicron kan zijn.

Voor diegenen die geconfronteerd worden met Omicron met een immuunsysteem dat verzwakt is door meervoudige vaccins en boosters, leeftijd of comorbiditeit, zou een noodtoestemming van de FDA voor de therapeutica (hoofdzakelijk Ivermectine) die India gebruikt een levensreddende redding kunnen zijn. Het huidige politieke klimaat maakt een toelating van de FDA echter onwaarschijnlijk – veel ziekenhuizen hebben reeds patiënten laten sterven in plaats van deze beproefde, veilige therapeutische behandeling uit te proberen. En vorige week hebben doeltreffende behandelingen met monoklonale antilichamen op mysterieuze wijze hun goedkeuring van de FDA verloren.

Daarom kan het geen kwaad om uw immuunsysteem te versterken met een dagelijkse dosis vrij verkrijgbare vitamine D3, C en zink (deze zijn allemaal inbegrepen in India’s COVID-kit). Ongeveer 80 tot 85 procent van de mensen die aan COVID zijn overleden hadden een tekort aan deze vitamines en het meest kwetsbaar zijn ouderen en zwaarlijvigen (omdat vetcellen vitamine D absorberen voordat het de plaats kan bereiken waar het nodig is). Ik ben geen arts, dus vraag de uwe naar de dosering, want die kan per gewicht, leeftijd, enz. sterk verschillen. We zijn nog steeds op onszelf aangewezen voor een vroege behandelingsoptie, dus is het misschien beter contact op te nemen met een organisatie van artsen in opstand zoals de Front Line COVID-19 Critical Care Alliance (FLCCC).

De Britse premier Boris Johnson heeft het juiste gedaan door alle vacccin- en maskermandaten te beëindigen en de natuur zijn gang te laten gaan. (The Remnant heeft een uitstekende analyse van de politiek achter de COVID tirannie). Denemarken heeft zojuist zijn voorbeeld gevolgd. Zullen 50.000 onbevreesde Canadese vrachtwagenchauffeurs erin slagen een voldoende sterke emotie naar Canada of de VS te brengen om de mandaten te beëindigen?


Copyright © 2021 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

COVID-19 VACCIN DOSSIER

Gevaarlijke mRNA Covid-19 inentingen uitgelegd in lekentaal zodat bezorgde mensen het begrijpenVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelJustin Trudeau is een prutser en een bedreiging voor zijn natie
Volgend artikelAmerika is de volgende: Amerikaanse truckers mobiliseren konvooi naar Washington DC, Witte Huis “in volle paniek”‘
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

8 REACTIES

 1. Bericht van september 2021, Europees Parlement:

  Het Europees Geneesmiddelenbureau heeft ongeveer een miljoen gevallen van ongewenste bijwerkingen na de injectie van vaccins tegen COVID-19 geregistreerd:
  – 435 779 voor het vaccin van Pfizer BioNTech,
  – 373 285 voor dat van AstraZeneca,
  – 117 243 voor dat van Moderna,
  – en 27 694 voor het Janssen-vaccin[1];

  Ongeveer 75 000 mensen zouden ernstige neurologische bijwerkingen hebben ondervonden na inenting met het vaccin van Pfizer;

  Volgens het Europees Geneesmiddelenbureau hebben COVID-19 vaccins het leven gekost van ongeveer 5 000 mensen in de EU.

  De Europese Commissie, die over de aankoopcontracten heeft onderhandeld, heeft niet geëist dat de farmaceutische laboratoria enige verantwoordelijkheid op zich nemen; de leden van het Europees Parlement hebben de contracten tijdens de onderhandelingen niet kunnen inzien.

  https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0475_NL.html

 2. Is er enig positiefs over die eu te melden?
  Alleen eigenbelang (geld) telt, vooral voor de “hoogste” instanties (bestuur, of wat daar door moet gaan).

  • Tuurlijk niet, wat verwacht je. De hele EU is opgezet om dit plan uit te voeren. Dit was echt niet gelukt als de EU-vorm niet bestond met allemaal zelfstandige landen.

   We moeten uit de VN, NAVO, EU en alle andere organisaties waar de rijke flikkers een stijve krijgen van globalisering.

 3. Ach, iedere gevaccineerde heeft nog maar 3 jaar te leven, door zijn eigen eigenwijsheid om volledig te vertrouwen in de overheid te stellen en alle propaganda verhaaltjes op de reguliere media te geloven. De gevaccineerde hebben hun eigen gezondheid en hun eigen toekomst vrijwillig opgeheven, door bewust zelf geen onderzoek naar de aard van dat experimentele genetische modificatie injectie te doen en alle waarschuwingen van naaste in de wind te slaan, maar wel lekker hersenloos naar de NOS kijken wat zij moesten doen. Daar iedereen al bij de eerste prik gechipt zijn, zo ook alle mensen die een PCR test hebben gedaan en met de booster nu een volledige hardware op nanoschaal in hun lichaam hebben, die ze nu met het 5G netwerk wat inmiddels geactiveerd is niet alleen een persoonlijke Mac adres hebben, maar ook al extern bestuurbaar zijn. Aan de buitenkant zien ze eruit als mens, maar van binnen zijn ze al omgebouwd tot een transhumaan. Terwijl al deze mensen dachten goed bezig te zijn.

 4. Geen dwang??? Lees onderstaande briefwisseling. Dit contact was na 3x ministerie VWS, 2x GGD, 1x de huisarts en 1 x de specialist heb geprobeerd te bereiken. Ik ben zwaar tegen injecteren.

  Corona -vaccinatie en eventuele bijwerkingen in mijn situatie Incident:…………….

  Reactie via E-mail (………..) (datum en tijdstip)
  Beste ……..,

  Dat begrijp ik helemaal. Het zijn moeilijke beslissingen, vooraal omdat u ook zeer kwetsbaar bent voor beide situaties. Corona onder de leden krijgen of vaccineren.

  Het is belangrijk dat u met de medisch specialist tot dit oordeel komt. Er zal dan in het ziekenhuis samengewerkt moeten gaan worden tussen de allergoloog en de verantwoordelijke medisch specialist die u regulier begeleidt. En als er geen medisch specialist is die de reguliere begeleiding geeft, dan zal de huisarts dit moeten begeleiden en/of daarvoor moeten doorverwijzen naar de medisch specialist die dat dan kan doen. Het is een gecombineerde taak van de allergoloog en arts (huisarts of medisch specialist) om te oordelen of voor er een vaccin mogelijk is. Het besluit om ook echt te gaan vaccineren of juist niet maakt u zelf, uiteraard met een zeer zorgvuldige begeleiding van de artsen en met de juiste/adequate informatie. De verantwoordelijkheid ligt bij u, de artsen informeren u over de bijwerkingen en of gevaren van oplopen van Covid19 bij uw aandoening. Maar u bepaald wat wel of niet. U kunt ook zelf bepalen of u de testen door de allergologen wilt laten doen.

  Daarnaast adviseer ik u om ook contact op te nemen met de volgende informatiekanalen:
  https://overvaccineren.nl/nl
  https://twijfeltelefoon.nl/

  Ik hoop dat deze aanvullende informatie voldoende is.

  Met vriendelijke groet,
  ……….
  Nationale Zorgnummer / CIP Chronisch Ziek en Werk
  ma t/m do van 9 – 13 uur
  0900 2356 780 (20 ct per gesprek)
  http://www.patientenfederatie.nl
  http://www.nationalezorgnummer.nl
  Klant via E-mail service ……………….. (datum en tijdstip)
  Goedemorgen ……….,

  Ik heb nog eens goed nagedacht over uw voorstel want ik begrijp dat het bijna uitgesloten is om verder ongevaccineerd door het leven te gaan.

  Mijn probleem is, buiten de reeds geschetste problemen, dat ik zeer allergisch ben voor Penicilline, zo erg dat het me bijna het leven kostte na mijn hartoperatie omdat een bacterie zich op mijn kunststof aorta had genesteld, zodoende ben ik panisch voor experimentele middelen.

  Vandaar ook dat ik er zeer argwanend tegenover sta, ik hoop dan ook dat u me uitleg kunt geven op mijn toegevoegde vraag.

  Als er zoveel moeite gedaan wordt om me gevaccineerd te krijgen, wie is er dan verantwoordelijk als het mis mocht gaan?
  De arts die me doorverwezen heeft naar een allergoloog?
  De allergoloog?
  De toediener(ster) van de vaccins?
  De Overheid?
  De producent van het vaccin?
  Of ikzelf?

  Ik hoop dat u mijn vraag kunt en wilt beantwoorden en bij een voor mij positief antwoord kan ik altijd nog een afspraak maken met mijn huisarts om doorverwezen te worden.

  Met vriendelijke groet,

  …………….
  Op 31-01-2022 15:42 schreef Nationale Zorgnummer :

  Reactie via E-mail (………..) (………………….)
  Beste meneer …………,

  Er is door het kabinet aangekondigd dat er een oplossing is voor mensen met een medische aandoening die geen vaccin kunnen verdragen. Dit gaat om relatief kleine groep.

  Deze mensen kunnen een aanvraag indienen die dan door een arts en mogelijk ook andere deskundige wordt beoordeeld.

  U kunt bij uw behandelend arts of allergoloog een allergie test laten doen en zo samen kijken of u daadwerkelijk allergisch bent voor alle beschikbare vaccins.

  In Nederland werken we namelijk met diverse vaccins die zelf ook weer zijn onderverdeeld in MRNA vaccins en Vectorvaccins.
  Het is een hele kleine kans dat u intolerant zal zijn voor alle vaccins, vandaar het besluit dat er twee experts moeten kijken naar uw medische situatie.

  U kunt zich melden bij uw huisarts of specialist dat u dit traject wilt doorlopen. Stuur hen dan de volgende informatie:

  Meer informatie leest u hier:
  https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie/veiligheid-coronavaccin

  https://www.nhg.org/actueel/nieuws/verwijzen-van-patient-met-allergische-reactie-na-covid-vaccinatie

  https://www.rijksoverheid.nl/documenten/publicaties/2021/10/21/interview-allergisch-voor-het-coronavaccin-hoe-kan-dat-en-kan-vaccineren-dan-toch

  Onze organisatie heeft geen artsen in dienst die dit kunnen uitvoeren. U medisch dossier met ons delen heeft geen zin.

  Uw huisarts is bekend met uw situatie en kan de doorverwijzing naar een allergoloog voor u uitschrijven.
  Voor een goed gesprek is het belangrijk dat u samen antwoord zoekt op een aantal vragen:
  Antwoordkoppeling: Samen beslissen

  Ik hoop dat deze informatie voldoende is om mee aan de slag te gaan.

  Met vriendelijke groet,
  ………..

 5. Hoe moeilijk is het; ikzelf heb electronica gestudeerd ( géén rechten, economie of sociologie, en dan wordt je in deze rechtstaat überhaupt niet geacht ergens verstand van te hebben), maar waar we hier mee te maken hebben, is gewoon een simpel gevalletje van definitie’s ( het uiteenzetten van een begrip; een ieder, met een terecht verdiende voldoende voor “Nederlandse Taal”, zal dit, indien inmiddels niet seniel, begrijpen. Een vaccin vrijwaard je, van het krijgen van een bepaalde kwaal. Ondergetekende is als kind geënt tegen DKTP, ( niet tegen BMR; laatstgemoemden heb ik dan ook gehad, de ziekte’s niet het vaccin), en de “schrapje’s tegen TBC en pokken. DKTP staat voor Difterie, Kinkhoest, Tetanus en Polio, BMR, Bof Mazelen en Rode Hond. Vaccinatie tegen Covid, alle herhaalshot’s ten spijt, vrijwaard je niet van corona. Net zo min, als dat de griepspuit er voor zorgt, dat je nooit meer griep krijgt, of verkouden wordt. Het enige waar het WEL goed voor is, is de machts-bevordering van de Verenigde Nazi’s, alsmede het verdikken van de respectievelijke portemonai’s, van de pharmaceutishe industrie, met hun aandeelhouders. Economie in optima forma. Zie hier de “great reset”, van een systeem dat niet werkt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in