15 Mei 1911 – Het Amerikaanse hooggerechtshof acht John Rockefeller en zijn trust schuldig aan corruptie, illegale handelspraktijken en georganiseerde misdaad. Als gevolg van deze beslissing wordt de gehele Rockefeller Standard Oil-Trust, ’s werelds grootste onderneming van die tijd, veroordeeld tot ontmanteling. Maar Rockefeller stond al boven het Hooggerechtshof en trok zich niets aan van deze beslissing.

1913

Om de publieke en politieke druk op hem en andere weinig scrupuleuze roof-baronnen te ontlopen, gebruikt Rockefeller een truc die “filantropie” heet, waarbij de illegale winsten uit zijn roofpraktijken in de oliebusiness worden gebruikt om de Rockefeller Foundation op te richten. Dit belastingparadijs werd gebruikt om de gezondheidszorg in de Verenigde Staten strategisch over te nemen.

De Rockefeller Foundation was de dekmantel voor een nieuwe globale zakelijke onderneming van Rockefeller en zijn handlangers. Deze nieuwe onderneming werd de farmaceutische investeringsbusiness genoemd. Donaties van de Rockefeller Foundation gingen alleen naar medische hogescholen en ziekenhuizen. Deze instellingen waren missionarissen geworden van een nieuw soort bedrijven: de fabrikanten van gepatenteerde, synthetische geneesmiddelen, schrijft Dr. Rath Health Foundation.

Dit was ook de tijd waarin de eerste vitamines werden ontdekt. Het werd al snel duidelijk dat deze natuurlijke moleculen levensreddende voordelen voor de gezondheid hadden en dat zij in staat waren om vele chronische gezondheidsproblemen tegen te gaan. De eerste boeken verschenen, vervolgens herzien, met de laatste onderzoeksresultaten over de gezondheidsvoordelen van vitaminen. De pas ontdekte moleculen hebben slechts één nadeel: ze kunnen niet worden gepatenteerd.

Al in de eerste jaren van haar bestaan stond de farmaceutische investeringsbusiness dus voor een dodelijke bedreiging: vitaminen en andere microvoedingsstoffen die werden gepromoot als programma’s voor de volksgezondheid, zouden de ontwikkeling van een omvangrijke investeringsbusiness op basis van gepatenteerde geneesmiddelen onmogelijk maken. Het uitschakelen van deze ongewenste concurrentie van natuurlijke microvoedingsstoffen werd dus een kwestie van leven of dood voor de farmaceutische industrie.

1918

De Rockefeller Foundation gebruikt de Spaanse griepepidemie – en de media (die zij tegen die tijd al controleerde) – om een heksenjacht te beginnen op alle vormen van geneeskunde die niet onder haar patenten vielen.

In de daaropvolgende 15 jaar werden vrijwel alle medische scholen in de V.S., evenals de meeste ziekenhuizen en de American Medical Association, slechts pionnen in Rockefeller’s strategie om de gehele sector van de gezondheidszorg te onderwerpen aan zijn streven naar overheersing van zijn farmaceutische investeringsbedrijf.

Gehuld in een “Moeder Theresa” imago, wordt de Rockefeller Foundation ook gebruikt om andere landen en hele continenten te veroveren voor de farmaceutische investeringsbusiness – net zoals Rockefeller zelf slechts een paar decennia eerder had gedaan met zijn petrochemische investeringsbusiness.

1925

Aan de andere kant van de Atlantische Oceaan, in Duitsland, wordt het eerste chemisch/farmaceutische kartel gevormd om te concurreren met Rockefeller’s poging tot wereldwijde controle van de geneesmiddelenmarkt. Het I.G. Farben-kartel, geleid door de Duitse multinationals Bayer, BASF en Hoechst, heeft in totaal meer dan 80.000 werknemers. De race om wereldheerschappij is begonnen.

  Covid19-vaccin sterfgevallen worden niet gedekt door levensverzekering omdat vaccinaties "experimentele medische interventie" zijn

29 november 1929

Het Rockefeller kartel in de V.S. en het I.G. Farben kartel in Duitsland besluiten de wereld in belangenzones te verdelen – precies dezelfde misdaad waarvoor Rockefeller 18 jaar eerder was veroordeeld, toen zijn trust de U.S. in “belangenzones” had verdeeld.

1932 / 33

Het even onverzadigbare I.G. Farben-kartel besluit zich niet langer te houden aan de in 1929 gesloten overeenkomst. Het steunt een opkomende politicus in Duitsland die het I.G. Farben-kartel belooft dat hij de wereldheerschappij met militaire middelen zal veiligstellen. Met miljoenen Reichsmarken financiert het kartel de verkiezingscampagnes van deze politieke nieuweling, zodat hij de macht kan grijpen en de democratie kan afschaffen ten gunste van een dictatuur – en hij houdt zich aan zijn belofte en ontketent een veroveringsoorlog die spoedig uitgroeit tot de Tweede Wereldoorlog.

In elk land dat Hitler’s Wehrmacht binnenvalt, is de eerste daad de chemische, petrochemische, en farmaceutische industrieën in beslag te nemen en ze – geheel kosteloos – over te dragen aan het I.G. Farben imperium.

1942 – 45

Om zijn globale leiderschap in gepatenteerde geneesmiddelen te verstevigen, test het I.G. Farben-kartel zijn gepatenteerde farmaceutische stoffen op gevangenen in Auschwitz, Dachau en vele andere concentratiekampen. De financiële beloningen voor het uitvoeren van deze onmenselijke experimenten komen rechtstreeks van de bankrekeningen van Bayer, Hoechst en BASF en vloeien naar de rekeningen van de SS, die deze concentratiekampen exploiteert.

1945

Het plan van I.G. Farben om de wereldolie- en farmaceutische markt te beheersen is mislukt. De V.S. en andere geallieerden hebben de Tweede Wereldoorlog gewonnen. De prijs is hoog : vele soldaten van de Amerikaanse troepen en andere Geallieerden hebben in dit conflict het leven gelaten. De winsten van de oorlog werden door anderen geoogst: de economische aandelen van de verliezers – I.G. Farben – gaan naar de Rockefeller Group (VS) en Rothschild/J.P. Morgan (Groot-Brittannië).

1947

Bij het oorlogstribunaal van Neurenberg werden 24 managers van Bayer, BASF, Hoechst en andere leidinggevenden van het I.G. Farben-kartel berecht voor misdaden tegen de menselijkheid. Deze misdaden omvatten: het leiden van aanvalsoorlogen, het instellen van slavernij en het plegen van massamoord. In zijn slotpleidooi vatte de Amerikaanse hoofdaanklager Telford Taylor de misdaden van de criminele bedrijfsleiders als volgt samen: “Zonder I.G. Farben zou de Tweede Wereldoorlog niet mogelijk zijn geweest”.

Verbazend genoeg kregen de echte schuldigen voor de dood van 60 miljoen mensen in de tweede wereldoorlog – de I.G. Farben managers – de mildste vonnissen. Zelfs de directieleden die verantwoordelijk waren voor de misdaden in I.G. Auschwitz, kregen slechts maximaal twaalf jaar gevangenisstraf. Verbaasd? Dat zou je niet moeten zijn.

  Steriele EO (Etheenoxide) in Corona-tests: "Ze doden ons opzettelijk"

In 1944 was Nelson Rockefeller toegetreden tot de uitvoerende macht van de regering van de V.S. Hij begon als onderstaatssecretaris en klom binnen een paar jaar op tot speciaal adviseur voor speciale zaken van President Truman. Met andere woorden, op cruciale momenten in de 20e eeuw zitten de belangen van Rockefeller aan tafel en oefenen zij directe invloed uit. Zij beslissen hoe de wereldorde er na de oorlog uit moet zien en hoe de rijkdom in de wereld moet worden verdeeld.

Op deze manier, onder invloed van het Amerikaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken, zijn de Neurenberg vonnissen tegen de I.G. Farben managers gemakkelijk te verklaren. In ruil voor de overname van de economische aandelen van I.G. Farben en de daaruit voortvloeiende wereldwijde controle over de olie- en farmaceutische sector, zorgde Nelson Rockefeller ervoor dat de echte schuldigen van de Tweede Wereldoorlog niet werden terechtgesteld. Want in feite waren ze nog steeds nodig, zoals we zullen zien.

1949

De Bondsrepubliek Duitsland werd opgericht. Dit was de eerste keer in de geschiedenis dat de grondwet en samenleving van een geïndustrialiseerde natie kon worden gepland en gemodelleerd als een fort van de farmaceutische investeringsbusiness – een transatlantische buitenpost van de Rockefeller belangen.

Binnen slechts enkele jaren werden de in Neurenberg veroordeelde functionarissen van I.G. Farben vrijgelaten uit de gevangenis en weer in hun oude functie hersteld, als bestuurders van de Rockefeller-belangen. Fritz Ter Meer, bijvoorbeeld, die voor zijn misdaden in Auschwitz tot twaalf jaar gevangenisstraf was veroordeeld, keert in 1963 terug als bestuursvoorzitter van Bayer, Duitslands grootste farmaceutische bedrijf.

1945 – 49

De rol van de gebroeders Rockefeller bleef niet beperkt tot het overnemen van de wereldmonopolies van de olie- en geneesmiddelenindustrie. Zij moesten ook het politieke kader scheppen waarin deze bedrijven konden gedijen. Onder hun invloed werden daarom in 1945 in San Francisco de Verenigde Naties opgericht. Om de politieke controle over de naoorlogse wereld in handen te krijgen, hadden drie landen – de belangrijkste exportlanden van farmaceutische producten – het voor het zeggen, terwijl 200 andere naties slechts toeschouwers waren.

Opgericht als organisaties die zogenaamd het welzijn van de wereldbevolking moesten dienen, bleken de ondergeschikte organisaties van de VN, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en de Wereldhandelsorganisatie (WTO), al gauw niets meer te zijn dan de politieke wapens van de wereldwijde olie- en pharmabelangen.

1963

Namens de Rockefeller belangen leidde de regering van de farmaceutische bananenrepubliek Duitsland een van de meest beruchte pogingen die ooit binnen de Verenigde Naties zijn ondernomen. Onder het mom van consumentenbescherming wordt een vier decennia durende campagne in alle lidstaten van de VN op gang gebracht om vitaminetherapieën en andere natuurlijke, niet-octrooieerbare gezondheidsprocedures wettelijk te verbieden. Het doel was eenvoudigweg elke vorm van concurrentie uit te bannen voor de miljardenbusiness met gepatenteerde medicijnen. Het plan was simpel: kopieer voor de hele wereld wat in Amerika in de jaren twintig al was bereikt – namelijk de gezondheidszorg monopoliseren ten gunste van de farmaceutische investeringsbusiness.

  China's zero-Covid beleid: deuren worden dichtgelast en verhongerde Chinezen eten hun eigen huisdieren op

Aangezien de markt voor farmaceutische investeringen afhankelijk is van het voortbestaan van ziekten, is de ontwikkeling van geneesmiddelen niet gericht op preventie, genezing en uitroeiing van ziekten. Het doel van de wereldwijde strategie was dus de gezondheid van miljarden mensen te monopoliseren, met pillen die misschien voor de helft de symptomen bestrijden, maar nauwelijks de onderliggende oorzaak van de ziekte aanpakken. Door miljarden mensen de toegang te ontzeggen tot levensreddende informatie over de gezondheidsvoordelen van natuurlijke gezondheidsbenaderingen, en tegelijkertijd een monopolie te vestigen met grotendeels ondoeltreffende en vaak giftige gepatenteerde geneesmiddelen, werden ziekte en dood in genocidale proporties veroorzaakt.

Deze epidemie van onnodige invaliditeit en sterfte als gevolg van de farmaceutische handel in ziekten is ongeëvenaard in de geschiedenis.

Linus Pauling en andere eminente wetenschappers verdienen lof voor het feit dat zij de deur van de kennis over de gezondheidsvoordelen van vitamines en andere effectieve natuurlijke gezondheidsbenaderingen hebben opengehouden. Zonder hen zouden we nu al in een gezondheidsgevangenis leven, bewaakt door de poortwachters van de farmaceutische industrie met ziekte in de geneeskunde, de politiek en de media.

Ook Linus Pauling verdient lof omdat hij het belang van Dr. Rath’s vroege onderzoek naar vitamines en hart- en vaatziekten heeft onderkend en hem heeft uitgenodigd om zijn levenswerk in zijn resterende jaren samen voort te zetten.

1990 – 92

Deze jaren zullen de geschiedenis ingaan als het begin van het einde van de farmaceutische handel met ziekten. In een reeks wetenschappelijke publicaties, waaronder een aantal waarin Dr. Rath Linus Pauling uitnodigde om als co-auteur op te treden, legde Dr. Rath tekorten aan micronutriënten bloot als de hoofdoorzaak van ziekten. Daartoe behoren hartaanvallen, hoge bloeddruk, diabetische stoornissen van de bloedsomloop, kanker en zelfs immuundeficiëntie ziekten, waaronder AIDS.

Als een Sherlock Holmes van de wetenschap spoorde Dr. Rath de werkelijke oorzaak van deze ziekten op, en ontdekte dat ze opzettelijk waren vernevelt of zelfs verborgen gehouden voor miljoenen mensen voor slechts één doel: de onverzadigbare hebzucht van de farmaceutische industrie te voeden met ziekten.

Big Pharma: Covid is een biljoenen-dollar industrie en degenen die ervan profiteren zullen ervoor zorgen dat Covid nooit weggaat

Vorig artikelDe wereld demonstreerde tegen de Coronabeperkingen
Volgend artikelPrecedent: Israëlische rechtbank verbiedt werknemers op werk terug te keren zonder vaccinatie
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

5 REACTIES

  1. Rockefeller, kreeg zijn startkapitaal om zijn olie imperium te beginnen van de rothschildts, waardoor die meedeelden ( langs de kassa passeerden, zonder verantwoordelijk te zijn voor eender wat ) in alles, wat hij daarna deed.

  2. De Bijbel en Talmud is de basis van alle rottigheid, die de planeet opvreet: communistische dictatuur, kolonialisme, racisme, genocide, een immoreel economisch-financieel systeem, concentratie van middelen, etc.

    Hoog tijd dat het volk opstaat en haar planeet terug neemt.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in