Screenshot / Foto Credit: Alethonews.com

In een artikel in de Telegraph van vorige week stond een rapport van Energy Systems Catapult (ESC) waarin de regering werd aanbevolen zich in te zetten voor een project van £30 miljard om CO2 uit de lucht te halen. Volgens het rapport zouden DACCS-machines (Direct Air Carbon Capture and Storage) aan de oostkust het broeikasgas uit de lucht kunnen halen en het naar ondergrondse opslagfaciliteiten kunnen pompen, waardoor het Verenigd Koninkrijk zijn ambitieuze doelstelling van 2050 (netto-nul kan halen. Dit buitengewoon dure idee is niet alleen op zichzelf zinloos, het legt ook de al even zinloze en dure constellatie van door de overheid gefinancierde lobbyorganisaties bloot, schrijft Ben Pyle.

Volgens ESC is “koolstofafvang in zijn verschillende vormen een cruciaal onderdeel van een goedkope energietransitie” en “zonder dit, op schaal, lopen we het risico dat we niet voldoen aan onze netto-nul eis”. En hier is iets dat, als dit soort dingen onderwerp van publiek debat zouden zijn, miljoenen mensen op hun hoofd zouden doen krabben. Dus wat als het Verenigd Koninkrijk niet voldoet aan de door de regering zelf opgelegde doelstelling? Wat is het ‘risico’? En waarom zou het publiek miljarden ponden moeten neertellen voor een idiote machine die geen andere functie heeft dan de regering te helpen haar ambitie te verwezenlijken waar verder niemand echt om geeft?

Nog erger is dat de ESC toegeeft dat DACCS “nog niet bewezen is op schaal”. Dit werpt twee belangrijke problemen op.

Ten eerste, als iets nog moet worden bewezen op zo’n gigantische schaal, is elke schatting van de kosten ervan voor de vogels en zal deze naar alle waarschijnlijkheid, net als alle door de overheid gesteunde projecten zoals HS2 en windenergie, deze schattingen overtreffen. Het ijdelheidsproject van de overheid HS2, bijvoorbeeld, had oorspronkelijk een geschatte kostprijs van £37,5 miljard in prijspeil van 2009. Maar tegen 2020 schatten schattingen de kosten ruim boven de £100 miljard.

Ten tweede toont het eens te meer aan dat geen enkele regering, geen enkele politieke partij, geen enkel parlementslid of lid van het Europees Parlement, geen enkele denktank of zijn experts, geen enkele academicus bij een verheven onderzoeksinstituut, geen enkele groene lobbyist of campagnevoerder en geen enkele journalist enig idee heeft hoe netto-nul zal worden bereikt, maar desondanks hebben ze er bijna allemaal voor gevochten om ons dergelijke doelstellingen op te leggen.

  Bill Gates' in laboratoria gekweekt vlees onthuld: "Echt gruwelijk"

Het is een probleem dat bekend staat als het paard achter de wagen spannen. En het is een kenmerk van alle klimaatgerelateerd beleid dat het wordt gedreven door ambitie, niet door realiteit. Zelfs ESC kan niet uitleggen wat DACCS is, hoe het zal werken of hoeveel het zal kosten. Het enige wat ze echt weten is dat het nodig zal zijn om vanaf 2050 jaarlijks 48 miljoen ton CO2 uit de lucht te halen – ongeveer een tiende van de huidige binnenlandse jaarlijkse uitstoot van het Verenigd Koninkrijk.

IJdelheid en onverzettelijkheid drijven deze irrationele drang naar oplossingen voor niet-problemen. Het afvangen van CO2 in de lucht dient geen enkel nuttig doel. Het zal geen deuk maken in de CO2-concentratie in de atmosfeer. Het zal het weer niet veranderen. Het zal niemands leven verbeteren. En het doorstaat geen enkele zinvolle kosten-batenanalyse. £30 miljard, ruwweg gelijk aan £500 per hoofd van de bevolking, zou veel meer goed kunnen doen als het op talloze andere manieren zou worden besteed, van gezondheidszorg tot het aanpakken van echte milieuproblemen zoals waterkwaliteit. Natuurlijk zou het niet uitgeven van het geld aan zulke apparaten waarschijnlijk meer goed doen, omdat de mensen dan zoveel geld overhouden om uit te geven hoe ze willen.

De Telegraph ziet het probleem. DACCS centrales “zouden moeten worden aangedreven door wind-, nucleaire of zonne-energie zodat ze niet evenveel CO2 genereren als ze besparen.” Een vloot van groene generatoren zou moeten werken om de DACCS centrales van stroom te voorzien, alleen maar om de doelstellingen te halen. Recente studies tonen aan dat de bestaande DACCS technologie extreem inefficiënt is en maar liefst 2.500 kilowattuur nodig heeft om slechts één ton CO2 te isoleren. Om 48 miljoen ton CO2 af te scheiden zouden er dus krachtcentrales nodig zijn met een capaciteit van 14 gigawatt – dat is meer dan vier keer de capaciteit van Hinkley Point C. Die kerncentrale zelf, destijds “de duurste krachtcentrale ter wereld” genoemd, zou aanvankelijk £26 miljard kosten, maar volgens recentere schattingen liggen de kosten dichter bij de £46 miljard . De kosten van een wijdverspreid DACCS project – inclusief batterijen – zijn dus waarschijnlijk zeven keer zo hoog als ECS beweert. En dan hebben we het nog niet eens over de operationele kosten gehad.

  Greenpeace oprichter: opwarming van de aarde is “de grootste zwendel in de geschiedenis”

Dit alles doet me denken aan die leuke filmpjes van apparaten waarvan de enige functie is om op een schakelaar te drukken om zichzelf uit te schakelen. Op YouTube wedijveren elektronicahobbyisten om de meest indrukwekkende ‘nutteloze machine’ te bouwen. Hier is zo’n kandidaat.

Maar het probleem van nutteloze machines gaat veel verder dan het apparaat zelf. In tegenstelling tot witte olifanten zoals windturbines, is Energy Systems Catapult een vreemde organisatie die is voortgekomen uit de opgeblazen technocratie die de groene agenda vereist. ECS maakt deel uit van een overkoepelende groep van door de overheid gesteunde particuliere bedrijven genaamd het Catapult Network, dat zelf weer deel lijkt uit te maken van Innovate U.K., dat op zijn beurt weer deel uitmaakt van UK Research and Innovation – de opvolger van de publieke financieringsinstantie van de vroegere onderzoeksraden. ESC en haar zusterorganisaties profiteren elk van miljoenen ponden overheidsfinanciering, aangevuld met ondoorzichtige filantropische financiering (d.w.z. groene blob-organisaties), die hen, zoals ESC beweert, in staat stelt om “centrale en gedecentraliseerde regeringen te ondersteunen met bewijzen, inzichten en innovaties om netto-nul actie te stimuleren.”

De kern van het probleem is dat door de overheid gefinancierde organisaties, hoewel ze zijn opgezet als ‘onafhankelijke’ organisaties die onafhankelijk van de overheid opereren, niettemin volledig zijn toegewijd aan politieke agenda’s. Schijnbaar bedoeld om ‘welvaart te stimuleren’ door middel van R&D, komt zo’n constellatie van ondoorzichtige agentschappen erop neer dat de regering ‘winnaars’ kiest, die steevast vreselijke verliezers blijken te zijn, op grote kosten van de overheid. Er zijn geen consequenties voor zulke knappe koppen die honderden miljoenen ponden belastinggeld spenderen aan pilots die op niets uitlopen, of glanzende rapporten die net zo goed case studies uit Narnia zouden kunnen zijn. Kritiek op ideeën zoals het afvangen van CO2 wordt buitengesloten van de academische wereld en het bedrijfsleven, want zelfs als critici al niet onwillig waren om te solliciteren naar functies binnen het netwerk, en vervolgens niet werden afgewezen vanwege hun overduidelijke vijandigheid tegenover de dominante politieke cultuur van dergelijke onzinfabrieken, dan zou hun politiek ongemakkelijke werk al snel op de lange baan worden geschoven.

  Shell gaat failliet in Europa en verhuist snel naar de VS

Met andere woorden, de groene agenda heeft een nutteloze machine voortgebracht die als enige functie heeft het produceren van ontwerpen voor nutteloze machines. Het basisidee van DACCS, Carbon Capture and Storage (CCS), waarbij CO2 uit elektriciteitscentrales wordt gehaald, wordt samengeperst en vervolgens onder de zee wordt gestopt, was een idee dat de aandacht trok na de Climate Change Act. Maar ondanks het feit dat de regering een miljard pond aan financieringswedstrijden aanbood om het concept te bewijzen, mislukte het project en blijft het tot op de dag van vandaag economisch onbewezen. Het nog gekkere idee om CO2 – dat met slechts 400 deeltjes per miljoen nog steeds een sporengas is – uit de lucht te halen en dan onder de grond te begraven, gaat een vergelijkbare toekomst tegemoet. Ondertussen gaat de klimaatagenda van het Verenigd Koninkrijk zoals gewoonlijk door, gebouwd op extreem dure luchtkastelen. Niemand heeft enig idee hoe we netto-nul kunnen bereiken zonder onszelf te vernietigen.


https://frontnieuws.backme.org/


Copyright © 2024 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

Ontvoerd door een elektrische auto: Stroom versnelde tot 160 km/u en liet zich niet meer afremmen!Volg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelDe Davos-klasse is wanhopig
Volgend artikelHet AstraZeneca vaccin debacle laat zien dat de lessen van Thalidomide niet zijn geleerd
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

21 REACTIES

  • Dit is een prachtige verdienmodel.!
   Een boom brengt weinig of niets op, terwijl deze beter werkt dan de afzuig machines.
   Maar Geld is machtiger dan realiteit……!!!!!

 1. God heeft er miljoenen van aan de mensheid gegeven: planten.
  Maar zij haten God, dus willen ze het zelf maken om zich beter te voelen.

 2. Weet je wat ik nu echt walgelijk vind ?
  Zodra iemand geld wordt geboden om deze onzin te gaan maken, iedereen in de rij gaat staan.
  Kijk maar eens naar de piloten die voor geld de chemtrails eindeloos sproeien, iedereen doet voor geld alles, schijnbaar

 3. Waanzin.

  CO2 = 0,04% van de atmosfeer.
  Onder de 0,02 sterft al het leven uit.
  Het gehalte is bij tijden veel hoger geweest; goed voor al wat leeft.

  • Cool Pete mei 13, 2024 Bij 14:36

   Dat kwam bij mij ook als 1ste gedachte op.Planten gedijen op Co2.Methaangas daar zouden ze beter mee aan de gang gaan.
   Nee,de groene Khmer heeft het op CO2 voorzien.”En we dulden geen tegenspraak!”Het lijkt Israhel wel.
   Dat veel burgers niet door hebben hoe ze worden voorgelogen.
   En die Natuur-psychobabbel word er gewoon doorgedrukt.Dan zijn ze goed bezig.
   Heel Nederland is geen natuur-gebied,het is gecultiveerd.Drentse hei?
   Laaat schapen en geiten grazen en je hebt je hei terug.
   Noord-Oostpolder?Vroeger zwommen daar vissen.Alle stuwen hier in Twente bijna weggehaald.
   Geforceerde grondwaterstand.
   Zeeland sla ik even over,maar je krijgt het plaatje wel he?

 4. Het is net anders om . Eerst stijgt de temperatuur waardoor er meer leven ontstaat en niet in winters afsterft. Door dit leven ontstaat er dan weer meer CO2. Wat weer gunstig is voor planten. Een win win situatie dus.
  Het gaat tegenwoordig niet om feiten maar geld/invloed genererende fabels.

 5. Compleet geschifte klimaatidioten. De groene kmer vernietigt de mensheid en dan gelukkig ook zichzelf. Dat laatste liever veel eerder, dan is de mensheid van die krankzinnigen af.

  • Erik mei 13, 2024 Bij 23:54

   Bomen zijn verticale waterkolommen.Deze verstoren het 5/6G signaal.
   Daarom worden ze in steden op de gekste plaatsen gekapt.(ziek en zo…)
   Reken er goed op:Ze rollen het programma stapje voor stapje uit.
   Hebben ze in jouw gemeente ook al smart-lantaarnpalen?
   Incluis bewegingsmelder,zogauw je een paar meter in de buurt bent,brandie feller.
   Dat is toch niet gevaarlijk?weet ik nog niet.
   Ik ben me bezig aan het houden met electro(nica)
   Omdat ik wil weten wat die dingen kunnen.
   Ik krijg er vast nog wel 1tje in mijn vingers.

 6. Oer schijn en werkelijkheid, de onvermijdelijke last van het verleden, en de noodzaak deel uit te maken van een groter geheel.

  Reageert vanuit angst als. Waarom kunnen narcisten zo goed liegen?
  Voor een narcist is de werkelijkheid (de waarheid) niet goed genoeg en zijn boos omdat het regent.
  Zijn belangen gaan voor, dus torenen uit boven de werkelijkheid en geven als voorbeeld de regen hiervan de schuld.

  Hoe kan je iets verbannen wat er is?
  Tom, ik heb je vragen bekeken. Je verzet je hevig tegen de situatie.
  Dat werkt niet. Het werkt juist averechts, want je roept zo het tegen-verzet van de narcist op.
  Dr Ramani en alle andere psychologen die verstand hebben van narcisme, zeggen dat je ‘diepe empathie’ moet inzetten. Dat is empathie op een diepere laag. Dat je niet de woorden letterlijk opvat, niet luistert naar de gezette toon, maar bij jezelf voelt welke emotie de narcist bij jou oproept. En dat je dan daar op reageert. En dat is voor de meeste mensen niet te doen.

  Wat je al zag, de Grijze Steen methode is dan nog het best. Verlang niet het onmogelijke van jezelf. Je bent boos omdat het regent. Die boosheid komt niet door de regen, maar doordat jij niet wilde om met de regen rekening te houden. Verzet tegen de regen is zinloos.

  Ga schuilen, of trek een regenjas aan of pak een plu. De regen kun je niet verbannen………dus ook niet CO2.

  Global Energy Shift Update & Higher Heart Chakra Activation.

  The higher heart chakra.

  A person who is kind, caring, and empathetic towards others, and who has a strong sense of compassion and generosity. Anahata Chakra there is a Lotus with twelve petals. These represent the divine qualities of the heart, such as bliss, peace, harmony, love, understanding, empathy, clarity, purity, unity, compassion, kindness and forgiveness. When the heart chakra is in healthy alignment you will feel surrounded by love, compassion, and joy and connected to the world around you. You will feel open to all experiences in life, and it will feel like challenges, especially in relationships, flow through you and are resolved with ease. Remove blocks and open the capacity to love without limits. With access to a sense of compassion for themselves and others, people can move gracefully into a happier, healthier future.

  The 10 most popular values ​​worldwide…………
  Freedom.
  Respect.
  Honesty.
  Tolerance.
  Equality.
  Justice.
  Friendliness.
  Peace. Be open minded and the 9 Reasons Why Spiritual Awakening Leads to SUPER INTELLIGENCE.
  Spiritual Awakening. https://youtu.be/1kD91CEhdEk?si=mNFA7Ckswog5Q-gw

  The transformative effects of spiritual awakening on mental faculties and cognitive processes.
  Activate Your Higher Mind Unlock Your True Potential, Heart Chakra, Awaken Your Super Consciousness.
  The Higher Heart chakra connects your Throat and Heart chakra. This energy center is associated with love, empathy, communication, and expression. There are times when the Higher Heart chakra is unbalanced, and this results in negative feelings and emotions is creating something based on fear.

 7. Aquarius periode goes along with a lot of water……..

  How Our Coastlines Will Change with Neil deGrasse Tyson Explains…
  How did Earth get its coastlines? Nice explore prehistoric coastlines, the Ice Age, and why Florida is temporary. Why does the shape of the coastline change?
  https://youtu.be/NiltX1ltHUM?si=1oHA5wDsZzRsaQOk

  Solar Cycle 25 Prediction for 2022 to 2025
  https://youtu.be/XXdX-J8KO0w

  As the “SUN” rises human brains also rising = A giant solar flare is inevitable, and humanity is completely unprepared. The sun is super active right now. Here’s how it can affect electronics on Earth. https://youtu.be/giVqceEzj_E?si=N6tSbRpVMBT4pUVu

  Colorado researchers study climate change in artic in flying lab.
  https://youtu.be/QkqP3X5dV_M?si=iwc2tfyEq6oO5tLp

 8. Aquarius consciousness is about the fact that everyone becomes/is a uniquely independent person who does not need anyone else to be the best version of themselves, but rather can stand on their own as a holistic individual and take full responsibility for their actions and actions. It is no surprise that Uranus, the planet that rules Aquarius in astrology, is pushing total chaos, breakdown of the traditional family unit and (dependent) relationship patterns until we can embrace the higher principles of Aquarius in interpersonal relationships and propagate.

  Our planet is evolving into a coalescence of collective race fields which create Group Consciousness and this is not a choice, it is a fact during the Ascension Cycle. This means we will need to become aware of what Group Consciousness means and how it impacts us in our day to day life, as well as every relationship we have on this planet.

  Once one is living in group consciousness, one realizes all aspects are God consciousness and the energetic reality is then learning to live harmoniously as a Cosmic Citizen. One can maintain a sense of individual identity and group identity simultaneously. When learning principles of interdependence, there is no action or behavior that does not have some result upon another person. That requires transparency, self responsibility, accountability and personal integrity to express the core values of spiritual principles or God realization, and to demonstrate that to the community as best as you are able. Every person is valued for their personal contribution, yet the group consciousness is the emphasis rather than the personality needs.
  https://energeticsynthesis.com/library/planetary-stewardship/2906-group-consciousness

 9. CO2 has had no effect on climate during the last 600 million years.
  Claims to the contrary are lies!
  Anything that reduces atmospheric CO2, threatens all life on the planets’ surface.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in