Amerika meent dat het ten koste van alles moet doen om te voorkomen dat de Israëlische staat onder het herstelde leiderschap van Bibi zijn soevereine recht uitoefent om te balanceren tussen de door de VS geleide Gouden Miljard van het Westen en de Chinees-Russische Entente in de Nieuwe Koude Oorlog, in plaats van resoluut de kant van eerstgenoemde tegen laatstgenoemde te kiezen. Het meest direct wil de “deep state” dat Israël Kiev bewapent, wat volgens Bibi zelf eerder deze maand een crisis met Rusland in Syrië abrupt zou kunnen katalyseren en zo een “tweede front” zou openen in de Euraziatische beheersingscampagne van de VS, schrijft Andrew Korybko.

Er is geen andere manier om de recente gebeurtenissen in Israël te beschrijven dan als een kleurenrevolutie, die verwijst naar het gebruik van gewapende protesten om het regime te bewerken (concessies), het regime te veranderen (spreekt voor zich), en/of het regime te reorganiseren (verregaande constitutionele hervormingen om de staat te verzwakken, meestal via een Bosnisch identiteitsfederalisme). Deze rapporten hierhier, en hier argumenteren overtuigend dat de VS hierachter zitten, waarbij het eerste een gedeeltelijke financiering door het State Department bewijst.

Medio januari werd al vastgesteld dat “Israëlische demonstranten fungeren als nuttige idioten voor een unipolaire kleurenrevolutie“, waarvan de analyse nu wordt samengevat voordat wordt ingegaan op de reden waarom alles zojuist crisisproporties heeft bereikt. Kortom, de liberaal-globalisten die tegenwoordig het buitenlands beleid van de VS formuleren, verachten Netanyahu (beter bekend als “Bibi”) om ideologische redenen die verband houden met zijn conservatief-soevereinistische wereldbeeld.

Te midden van de dreigende driedeling van de internationale betrekkingen in de Gouden Miljard van het door de VS geleide Westen, de Chinees-Russische Entente, en het informeel door India geleide Mondiale Zuiden, stelt Bibi zich voor dat Israël een multi-afstemming uitvoert tussen de drie in feite Nieuwe Koude Oorlogsblokken om zijn strategische autonomie te maximaliseren. Hoewel de erfenis van de geallieerde betrekkingen met Amerika sterk blijft, zal Bibi niet toestaan dat Biden deze uitbuit om Israël te dwingen afstand te nemen van de Chinees-Russische Entente, alleen maar om de nulsom-belangen van de VS te dienen.

  Duits parlement stemt over levering van langeafstandsraketten aan Kiev

Bovendien verschilt zijn kijk op de binnenlandse politiek totaal van die van de heersende Amerikaanse elites, in die zin dat hij zich er niet prettig bij voelt om liberaal-globalistische ideeën te laten infiltreren in de Israëlische samenleving, wat, naar hij vreest, uiteindelijk zou kunnen leiden tot een radicale herziening ervan tot iets wat de stichters nooit hebben bedoeld. Het is irrelevant wat het standpunt van de lezer is ten aanzien van Palestina, aangezien het onderwerp van deze analyse de betrekkingen van Israël op staatsniveau is met de door de VS geleide Gouden Miljard van het Westen en de Chinees-Russische Entente.

De voornoemde context van deze ongekende spanningen tussen deze twee op dit historische moment in de internationale betrekkingen heeft het pad geëffend voor de uiteindelijke overgang naar een Amerikaanse hybride oorlog tegen Israël in het weekend. Amerikaanse leden van de Israëlische elite, waaronder Bibi’s eigen minister van Defensie, keerden zich resoluut tegen hem en schaarden zich achter de kleurrevolutionairen die massaal en op steeds gewelddadiger wijze oproepen tot het opgeven van zijn justitiële hervormingen.

De zittende leider weet dat hij weinig kans maakt om de conservatief-soevereinistische agenda, die hem voor de derde keer het premierschap opleverde, volledig uit te voeren als de rechterlijke macht onder invloed blijft van liberaal-globalisten wier ware loyaliteit bij de VS ligt. Dit verklaart Bibi’s weigering om de veranderingen op te geven die door deels door de VS gefinancierde professionele demonstranten werden aangegrepen om te dienen als de zogenaamde “trigger event” voor het in gang zetten van hun vooraf geplande onrust.

Vóór zijn herverkiezing had de Israëlische samenleving al bewezen dat zij in de loop der jaren diep verdeeld was geraakt tussen conservatief-soevereinisten en liberaal-globalisten, wat een vruchtbare bodem vormde voor voornoemde onruststokers om grote delen van de bevolking te manipuleren. Het lijdt geen twijfel dat een kritische massa van de samenleving de visie van laatstgenoemden steunt en dat hun verzet tegen Bibi’s hervormingen oprecht is, maar het punt is dat zij door die professionele provocateurs tegen de staat worden gewapend.

Strategieën en tactieken om voor menigte-controle worden gebruikt om gemiddelde demonstranten om te vormen tot instrumenten van hybride oorlogsvoering die de samenleving ontwrichten, de leden ervan intimideren die het niet eens zijn met hun eisen, en zelfs elementen van de strijdkrachten verleiden tot het gevaarlijk verlaten van hun plicht. Voor alle duidelijkheid: deze laatste opmerking wordt in het kader van deze analyse gemaakt vanuit het perspectief van de belangen van de Israëlische staat en mag niet worden uitgelegd als een stelling tegen de Palestijnse zaak.

  Oekraïne wint de strijd op Twitter, maar in de echte wereld verliest Kiev de strijd om de Donbass

Het cumulatieve effect van deze operatie is dat Israël in zijn ergste politieke crisis ooit is gestort, waarvan de wortels binnenlands zijn, maar deze reeds bestaande ideologische verschillen zouden hun huidige epische proporties, die de Israëlische staat in gevaar brengen, niet hebben bereikt als de VS zich er niet mee hadden bemoeid. De volgende fase van de hybride oorlog van de VS tegen Israël, die wordt aangedreven door de wens van de heersende liberaal-globalisten om Bibi’s conservatief-soevereinistische beleid te saboteren, zou het ontketenen van onconventionele oorlogsvoering kunnen zijn.

Nogmaals, er worden geen uitspraken gedaan over de Palestijnse zaak, alleen een voorspelling dat de belangen van de VS zoals hun permanente militaire, inlichtingen- en diplomatieke bureaucratie (“deep state”) die op dit moment percipieert, gediend zijn met een verdere destabilisering van de Israëlische staat. Deze zogenaamde “gecontroleerde chaos” is bedoeld om het regime aan te passen, te veranderen en/of opnieuw te beginnen, zelfs tot een IDF-Mossad coup tegen Bibi en een gedwongen “tweestatenoplossing”.

Amerika vindt dat het überhaupt alles moet doen wat nodig is om te voorkomen dat de Israëlische staat onder Bibi’s herstelde leiderschap zijn soevereine recht uitoefent om te balanceren tussen de door de VS geleide Gouden Miljard van het Westen en de Chinees-Russische Entente, in plaats van resoluut de kant van eerstgenoemde te kiezen tegen laatstgenoemde. Het meest direct wil de “deep state” dat Israël Kiev bewapent, wat volgens Bibi zelf eerder deze maand een crisis met Rusland in Syrië kan katalyseren.

Het is precies dit resultaat dat de VS willen, omdat het een zogenaamd “tweede front” zou kunnen openen in hun Euraziatische “insluitingscampagne” tegen Rusland, nadat de meest recente pogingen daartoe in Georgië en Moldavië tot dusverre zijn mislukt. Bovendien zou een grote crisis in West-Azië de versnelde opkomst van de regio als onafhankelijke invloedspool in de opkomende multipolaire wereldorde kunnen belemmeren, waarvan het scenario haalbaar werd na de door China bemiddelde toenadering tussen Iran en Saoedi.

  Uitleg over Macron en BRICS

Die bovengenoemde ontwikkeling, gekoppeld aan Bibi’s beoogde meervoudige afstemming tussen de door de VS geleide Westerse Gouden Miljard en de Chinees-Russische Entente zou kunnen leiden tot het bijna totale verlies van de Amerikaanse invloed op West-Azië, vooral als Israël zijn handel begint te de-dollariseren, zoals Saoedi-Arabië naar verwachting binnenkort zal doen. Eenvoudig gezegd staat de toekomstige rol van de hele regio in de huidige wereldwijde systeemverandering op het spel, wat de grote strategische betekenis van Israël’s door de VS verergerde crisis verklaart.

De sociaal-politieke dynamiek (soft security) is niet in het voordeel van Bibi, wat ertoe kan leiden dat hij zich terugtrekt of omver wordt geworpen. In beide gevallen neemt de kans toe dat Israël zich als vazal van de Nieuwe Koude Oorlog onderwerpt aan de VS in plaats van door te gaan als onafhankelijke speler. Als de militaire (hard security) dynamiek moeilijker wordt, zoals in het geval van een stilzwijgend door de VS goedgekeurde Intifada, zou zijn verwijdering een voldongen feit kunnen zijn, tenzij hij erin slaagt een militaire dictatuur op te leggen.

Voor alle duidelijkheid: het voorgaande scenario impliceert niet dat de Palestijnse zaak onwettig is, maar alleen dat de VS Israël net als alle andere kunnen uitbuiten ten behoeve van hun grotere belangen. In ieder geval is de situatie uiterst ontvlambaar en is het moeilijk te voorspellen wat er nu gaat gebeuren. Niets van dit alles is ooit eerder gebeurd in Israël, noch in eigen land, noch wat betreft de banden met de VS. Dit is letterlijk ongekend, vooral wat betreft de gevolgen voor de internationale betrekkingen zoals die worden uiteengezet.


Copyright © 2023 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

“Krankzinnige Poetin”: Het misinformatiespel van de GlobalistenVolg Frontnieuws op Telegram

Lees meer over:

Vorig artikelPMC “Wagner” stuurt grote strijdmachten om de verdediging van de Oekraïense strijdkrachten in Artemovsk te doorbreken
Volgend artikelHet collectieve westen versus traditionele waarden
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

22 REACTIES

 1. Keuze voor de Verenigde Staten kan alleen als ze zeker weten dat dit de bovenliggende partij gaat worden boven het blok China, Iran en Rusland. Europa is niet meer relevant, sinds Oekraïne heeft die al haar kaarten al gespeeld, zelfs de economische.
  De recente toenadering van Saoedi Arabië richting Iran, waarvan we nog moeten zien of dat Iran vrede wil, maar ze zijn in elk geval militair niet sterk genoeg tot oorlog tegen SA.
  Kiest Israël voor de Verenigde Staten dan loopt ze het risico in eenzelfde war of attrition te geraken tegen Syrië als proxy partner met beide dezelfde persoonlijke schade als Oekraïne. Europese NAVO partners kunnen niet te hulp schieten en de VS zijn misschien wel verder weg dan China / Iran voor militaire logistiek.
  Dit soort problemen zijn dus ontstaan omdat Biden de kwestie Syrië (die Obama gestart is) niet afgerond heeft. Amerika start telkens iets nieuws zonder het oude goed af te ronden.
  Israël kan zich beter richten op kleurenrevoluties in de VS, zodat daar een competente president komt die wel een goede ’track-record’ heeft. Misschien terugkeer van onze vriend Nobelprijswinnaar voor de vrede Obama?

  • erghmm, obama??? werkelijk? de man die amerika pas serieus in crisis gebracht heeft, de man die eigenhandig de amerikaanse staatsschuld VERDUBBELD heeft, de man die meer oorlogen begonnen is dan voorgaande vier presidenten samen (tot zover ‘nobelprijswinnaar voor de vrede’ lol)…
   de lijst van zijn ‘daden’ is quasi eindeloos…
   mijn amerikaanse vrouw, mijn schoonfamilie ginder, mijn vrienden aldaar…geen enkel heeft er een goed woord voor over, integendeel zelfs..
   biden voert alleen maar verder uit wat obummer begonnen is…
   een trump was een herademing voor de meeste amerikanen….economie dat draaide, belastingen voor zowel bedrijven als particulieren (aka burgers) zwaar verlaagd met als gevolg meer koopkracht enzovoort…
   GEEN oorlogen gestart, integendeel zelfs…
   laten we hopen dat ie volgend jaar weer de kans krijgt…laten we vooral hopen dat we tegen dan al geen nukleaire oorlog te slikken gehad hebben, wat DAT is waar we, dankzij obummer en zijn schoothondje, biden, op af aan het stevenen zijn…
   obama..rolfmao

   • je hebt gelijk Obama is ook geen optie… Dan kan Israël maar beter er voor zorgen dat Trump de puinzooi opruimt. Andere alternatieven voor Big Fail Biden zijn er (momenteel) niet

    • Ik meen dat ik in de wandelgangen heb opgevangen dat Kennedy Junior zich kandidaat stelt. De Kennedy van Childrens Health Defense die tijdens covidtijd een speech hield te Berlijn.

     • Een politieke carrière voor Robert Kennedy jr. (1954) is nooit van de grond gekomen wegens drugsgebruik in zijn jonge jaren. Als hij verstandig is – wie ben ik? – blijft hij als jurist betrokken bij het door hem opgerichte Children’s Health Defence en de strijd tegen vervuiling door grote bedrijven.
      Ondertussen hoop ik dat ver voordat de kandidaten voor de presidentsverkiezingen in 2024 bekend worden gemaakt The Great Awakening reeds heeft plaatsgevonden.

  • Uiteindelijk willen beide takken van de islam maar 1 ding, de joden verdrijven van Dar al-islam.
   Het kan in hun wereldbeeld niet bestaan dat een stuk van Dar al-islam in joodse handen is.
   Ze komen niet in het moslimparadijs vooraleer dat geregeld is.

   • Barack Obama = Barry Soetoro en zijn partner Michel Obama = Michael LaVaugn Robinson. Research eens wat over de hotdog en pizza feestjes (twv $75.000,-) waar Barry zijn collega pedo’s over mailde. Of zoek eens op John Legen en Chrissie Teigen die openlijk hinten op de te gekke pedo feesten die Obama organiseerde. Obama heeft ISIS getraind en daarna losgelaten in Syrië. Obama/Barry Soetoro is een demoon, een MKultra product.

  • Emil ik had beter van jouw verwacht dan met het laatste waar jij mee komt ,Obama , juist dat is de gene die het allemaal veroorzaakt heeft .
   Hij leek een goeie maar de duivel kwam er uit , Dus Emile kom NOOIT weer met die gast op de proppen

   • Op 10 december 2009 kreeg Barack Obama de nobelprijs voor de vrede uitgereikt in Oslo. Voor mij was dit de reden om geen geloof meer te hechten aan het Nobel-sprookje.

 2. Volgens de bijbel moeten al deze dingen geschieden in de laatste dagen totdat Jezus terug komt. Kijk naar de wereld en zie dat de bijbel dit alles heeft voorzegd. Wees voorbereidt.

 3. Echte joden weten het beter. israel bestaat niet eens. Palestina is een feit. Dese nep europese joden zijn kapot triest 🤣

  • Tja, maar waar moeten ze heen? Terug naar Europa? Daar zijn hun perspectieven op het oude continent ook verschrikkelijk. Dan zitten ze tussen andere “Midden Oosten”-vluchtelingen…
   Wellicht kunnen ze dan beter terugkeren naar de VS… veel orthodox Joodse Kolonisten schijnen juist daar vandaan te komen en anderen dan weer terug naar bijvoorbeeld Ethiopië.
   Beter zou zijn als Joden en Palestijnen samen kunnen leven, maar dat proberen ze al sinds het begin van de staat Israël met wisselend succes

   • Zoals ik het uitgedokterd heb..

    Jood is een scheldwoord voor Judean en werd pas in rond 1600 voor het eerst gebruikt.

    De originele bewoners en gelovigen van Israël zijn isrealiten.

    Joden zijn de afvallige israeliten , De judeans en bekeerd tot Babylonisch en phariseers satanisme. “synagoge of satan”

    en ashkenazi zijn hierna tot joods/Judean satanisme bekeerde Turkmenen en steppenvolkeren zoals Kazachstaniers.

    De joodse mensen die nog trouw zijn aan de schepper zijn zelf besodemieterd te geloven dat ze joods zijn i.p.v. Israëlitisch.

    Een jood is per definitie Judean synagoge of satan.
    De bijbel is volledig herschreven door de Romijnse keizer Constantijn de eerste in het conclaaf van Niceae 325 ad door 66 pagan cultusen.

    De bijbel of biblio wat Boek betekend stelt dat ze (de Judean en joden) de “enige” schepper de rug toekeerde en rebeleerde tegen de onvervreemdbare en onveranderbare wetten.

    En dat ze tot een plaag gemaakt zouden worden op aarde , en dat weten ze en keerde tot afgoden zoal balphometh ba-aal baal satan lucifer moloch enz dode entiteiten , ze ontvoerden martelden en vermoorde jesus Christus als boodschapper en profeet van de Schepper en dat is hun eeuwige erfzonde die ze weigeren te accepteren.

    Een jood is tegenwoordig een socialist of communist en liberaalist of zelfs feminist ”ist” is de weggever in satan-ist.
    (Nazi EN zionist)

    Geen verschil tussen joden en nazis in aanbidding satan.

    Hitler en nazis zijn
    thule society en dat zijn de zelfde bloeddrinkers en kinderofferraars als de christen offerende Leon trotsky.

    De ware gelovige israeliten weet dat ze het heilige land nooit mogen betreden volgens de oude geschriften voor de zoon terug gekeerd is.

    Satanisten en zionisten creëren hun eigen anti/i.p.v.-Christ
    Dat is nu btw geschiede.

    Palestijnse mensen zijn semitisch en 1 van de stammen en ware kinderen van de schepper de 12 stammen van Israël niet te verwarren met de 13 clans van Babylon die zich nu als ware erfgenamen van de aarde wanen.

    Tis niet voor niets dat boeken verbranden herhaaldelijk gebeurde in de geschiedenis.

    Nag hamagdi en dode zee rollen van de verloren stam de essenen geven inzichten.
    Niet de herhaaldelijk herschreven en vercorupteerde bijbel.

    Ook al is er veel niet gecorupteerd.
    een in , in op verranderen zoals bv mark of the beast op het voorhoofd i.p.v. in het voorhoofd of op de hand i.p.v. in de hand in een grote perversie en verandering.

    jood is judean en judean is door de schepper afgewezen en draagt de erfzonde moord jesus en keerde tot satan.

  • Uhhh niet het een of ander Bullshit , de meeste Joden komen uit Ukraine en Rusland die in Israel wonen met later veel uit Afrika

 4. Was het doel van de Zionisten niet om groot Zion op te richten tussen de Nijl, Eufraat en Trigris en van daaruit over de wereld te regeren (NWO)? Is daarom van het Midden Oosten een puinhoop gemaakt, zodat het makkelijker zou zijn om landje pik te spelen?
  Hadden Zionisten daarom oom agent van de wereld de VS gebruikt? Voor de weinig mensen met heel veel geld in de VS maakte het niet uit. Continu oorlog is goed voor de wapenindustrie. De olie industrie heeft ook lekker kunnen plunderen. De VS is bankroet en heeft geen geld om oorlog te voeren, dus gaan ze lekker nog meer geld lenen bij de bank. De bank en de wapenindustrie zijn de uiteindelijke winnaars als er oorlog is.
  Het lijkt mij dat de VS onder controle van Zionisten staan.

  • Helemaal juist. De op 26.10.2001 door het congres aangenomen patriot act waardoor de vrijheid van de Amerikaanse burgers enorm werd ingeperkt als offer voor de strijd tegen het terrorisme n.a.v. 9/11. Kort voor de stemming kregen de leden van het congres dit ruim 300 pagina’s tellende document in handen gedrukt, waardoor een debat eigenlijk nooit heeft plaatsgevonden. Senator voor New York Hillary Rodham Clinton was – uiteraard – een van de voorstemmers.
   Tussen 2005 en 2009 was Michael Chertoff (1953) secretary of state of homeland security (minister van binnenlandse veiligheid) en hij heeft nog altijd een dubbele nationaliteit: Amerikaans en Israëlisch.

 5. Dit is GEEN door V.S. gesteunde kleuren-revolutie. Ze zijn er juist als de dood voor :
  een onrustig Israel:
  en hebben daarom crimineel Nethanyahu geboden, die justitiële beperkingen stop te zetten.

  Dit is terechte onvrede van israelische burgers.
  Net als de protesten in Frankrijk.

 6. lachuh dit soort (((disinfo((( artikelen..

  de vs is de golem van israel en netanyahu heeft zelf gezegd dat israel de bitch van israel is, dit is een blame de goy artikel om te verhullen wie de meester is en wie de slaaf..

  netanyahu heeft voor rothchild gewerkt in boston en heeft trouw gezweerd aan de chabad lubavitch rebbe, hij is al 30 jaar min of meer de baas in de israelische politike (peres zijn mentor(

  hij wilde de totale macht grijpen en daar zijn de ‘normale’ burgers het niet mee eens….

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in