© firdaus omar (CC BY-NC-ND 2.0)

Sinds de Russische inval in Oekraïne wordt het westerse publiek bestookt met de bewering dat de Russische president Vladimir Poetin een of andere krankzinnige gek is. Dit idee wordt koortsachtig verspreid door het establishment en degenen die haar betalen: de politieke klasse, de media en het commentariaat, carrièrediplomaten en technocraten, en degenen die verbonden zijn aan de veiligheids- en inlichtingengemeenschappen, schrijft Larry Romanoff.

Het opmerkelijkste aan de bewering van Mad Vlad is dat zij duidelijk vals is.

Wat Vladimir Poetin ook moge zijn, hij is zeker geen irrationele gek. Dat zou voor iedereen met ogen duidelijk moeten zijn.

Als voormalig KGB-agent is Vladimir Poetin een sluw iemand met bewezen capaciteiten. Hij is er immers in geslaagd controle en orde te brengen in een groot land dat grotendeels in wanorde verkeerde toen hij het op 48-jarige leeftijd overnam. Hij is er handig in geslaagd zichzelf meer dan twee decennia lang aan de macht te houden, terwijl hij onderweg een aantal crises en uitdagingen heeft doorstaan en overwonnen. Door dit alles heen heeft hij laten zien dat hij intelligent, wilskrachtig, berekenend, schrander, zelfbeheerst, vastberaden, sluw, en geduldig is.

Dit zijn nauwelijks de kwaliteiten van een krankzinnige.

Wij hebben 22 jaar met Poetin te maken gehad, en gedurende al die tijd heeft niemand serieus gesuggereerd of volgehouden dat hij gek was. Integendeel, gedurende bijna een decennium na zijn opkomst werd hij beschouwd als een bekwaam man met aanzienlijke talenten.

Jarenlang beschouwde het Westerse establishment Poetin als een “man met wie wij zaken konden doen.” Hij werd gezien als een “liberale, humane en fatsoenlijke Europeaan.” Hij werd beschreven als iemand met “een waakzame, beheerste houding” en “een goed geïnformeerde scherpzinnigheid,” die voor alles openstond, zelfs voor “toetreding van Rusland tot de NAVO.”

En toch werd Vladimir Poetin nog geen week geleden, op de dag dat hij Oekraïne binnenviel, bijna unaniem – tegen alle bewijzen in – door leden van het Westerse establishment voor “gek” verklaard.

De vraag is deze: waarom besloten zij de mensen plotseling te gaslichten en te hersenspoelen met zo’n overduidelijke leugen, die zo duidelijk in strijd is met de werkelijkheid?

Zij deden dit om de gigantische blunder die zij over Oekraïne begaan hebben, te verbergen en te verdoezelen.

Door het publiek ervan te overtuigen dat Poetin een gek is, kunnen zij zijn stap naar Oekraïne afschilderen als een irrationele, onverwachte, impulsieve, en niet te rechtvaardigen daad van een onevenwichtige geest.

  Pepe Escobar: Neocons willen oorlog met China

Niets is minder waar. De stap van Poetin was niet irrationeel, impulsief, of niet te rechtvaardigen. En het was zeker niet onverwacht.

Jarenlang had Poetin gewaarschuwd dat het opnemen van Oekraïne in de NAVO een rode lijn was voor Rusland. Het zou niet moeilijk moeten zijn om zijn standpunt te begrijpen. Het is niet onredelijk dat Rusland bezwaar maakt tegen de aanwezigheid van wat het beschouwt als een vijandige militaire alliantie aan zijn grens met een land dat historisch gezien hetzij deel van Rusland hetzij binnen zijn invloedssfeer is geweest. Rusland wil een dergelijke bedreiging van zijn veiligheid niet toestaan, om soortgelijke redenen als de Verenigde Staten niet zouden toestaan dat Rusland een militaire basis in Cuba bouwt.

In hun streven naar de invoering van een Nieuwe Wereldorde hebben de westerse globalisten de bezorgdheid van Rusland over zijn veiligheid echter terzijde geschoven. Rusland is doorgegaan met zijn felle bezwaren en heeft gewaarschuwd dat, als die niet serieus genomen zouden worden, zij de nodige maatregelen zouden nemen om Oekraïne uit de NAVO te houden. De laatste keer dat Rusland dit duidelijk liet blijken was in november van het vorig jaar.

Dit is hoe Wikipedia deze gelegenheid beschrijft:

“Op 30 november 2021 verklaarde de Russische president Vladimir Poetin dat een uitbreiding van de aanwezigheid van de NAVO in Oekraïne, met name de plaatsing van lange-afstandsraketten die Russische steden kunnen treffen of raketafweersystemen die vergelijkbaar zijn met die in Roemenië en Polen, voor Rusland een “rode lijn”-kwestie zou zijn. Poetin vroeg de Amerikaanse president Joe Biden om wettelijke garanties dat de NAVO zich niet naar het oosten zou uitbreiden of “wapensystemen die ons bedreigen in de nabijheid van Russisch grondgebied zou plaatsen.”

Wilt u weten wat voor antwoord Poetin kreeg op zijn legitieme veiligheidszorgen? Het werd gegeven door de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg. Dit is wat hij tegen Poetin zei:

“Het zijn alleen Oekraïne en 30 NAVO-bondgenoten die beslissen wanneer Oekraïne klaar is om tot de NAVO toe te treden. Rusland heeft geen veto, Rusland heeft geen inspraak, en Rusland heeft niet het recht om een invloedssfeer op te richten om te proberen hun buren te controleren.”

Begrijpt u de belediging en de vernedering van dit antwoord? Niet alleen weigerde de pompeuze globalist Stoltenberg in te gaan op de Russische vrees voor veiligheid, maar hij impliceerde ook dat piepkleine landen als Noord-Macedonië, Portugal – die toevallig lid van de NAVO zijn – meer te zeggen hebben dan Rusland over de vraag of een groot land aan zijn grens tot het bondgenootschap toetreedt.

  Poetin-Carlson interview: Volledig Nederlands transcript

Nadat zij bijna twee jaar lang met hun lockdowns en hun vaccinregime over hun bevolkingen heen hadden gereden, werden de westerse globalisten arrogant, overheersend en overmoedig. Zij verloren het contact met de werkelijkheid en gingen ervan uit dat iedereen zich wel aan hun chicanes zou onderwerpen, net zoals hun eigen volgzame bevolkingen hun willekeurige edicten en mandaten opvolgden.

Poetin echter zou niet buigen voor de chicanes van de globalisten en deed precies datgene waarvoor hij jarenlang had gewaarschuwd als de Russische zorgen niet naar behoren zouden worden aangepakt: Hij viel Oekraïne binnen om de uitbreiding van de NAVO tegen te houden in het land waarmee hij bijna 1000 kilometer grens deelt, en dat ooit de hoofdstad van Rusland herbergde.

De invasie van Oekraïne was een vooraf aangekondigde, rationele daad van een sterke man die zich steeds meer omsingeld en bedreigd voelde door wat hij beschouwt als een antagonistisch militair blok.

De stap van Poetin kwam als een grote schok voor de Westerse elites, die zich niet hadden kunnen voorstellen dat iemand zich op zo’n stoutmoedige manier tegen hen zou verzetten. Zij waren totaal niet voorbereid op het voor de hand liggende en raakten in paniek toen zij zich realiseerden hoeveel onschuldige levens er verloren konden gaan door hun incompetentie en pompeusheid.

Toen de Russische tanks Oekraïne binnenrolden, ontmaskerde Poetin de overmoed en onbeholpenheid van de globalisten. Toen het Russische leger snel door de uitgestrekte gebieden van dat land oprukte, waren de geschokte elitisten nergens te bekennen. Het was alleen de hartverscheurende moed van het Oekraïense volk dat hen voor een volledige ontmaskering en vernedering behoedde.

En het is op dit knooppunt dat hun overduidelijk absurde “Poetin is een gek” misinformatiespel in beeld komt.

De “Poetin is waanzinnig” canard is bedoeld om in de ogen van het publiek de schuld voor de Oekraïense tragedie af te schuiven op de zogenaamd irrationele daad van een “waanzinnige” man, in plaats van die toe te wijzen aan de juiste personen: de overheersende, dominante, arrogante Westerse globalisten die de legitieme veiligheidszorgen van een grote nucleaire macht met minachting hebben behandeld.

In Poetin troffen zij de werkelijkheid aan in de vorm van een sluwe en gewiekste sterke man, die niet zou zwichten voor hun edicten en holle uitspraken op de onderdanige manier die zij gewend waren van hun eigen geplaagde bevolkingen.

  Het Zweedse volk was tegen de wapens naar Oekraïne

Zij werden ruw wakker geschud. Twee jaar lang hadden de pompeuze globalisten zich verrijkt terwijl ze de volkeren van de wereld kwelden met hun nutteloze en destructieve lockdowns en gevaarlijke en grotendeels ondoeltreffende injecties. Als u denkt dat dit zwaar overdreven is, lees dan dit van Yahoo News:

“Lockdowns tijdens de eerste COVID-19 golf in het voorjaar van 2020 hebben de COVID-19 sterfte in de V.S. en Europa slechts met 0,2% verminderd, volgens een meta-analyse van verschillende studies door de Johns Hopkins Universiteit. “Hoewel deze meta-analyse concludeert dat lockdowns weinig tot geen gevolgen hebben gehad voor de volksgezondheid, hebben zij enorme economische en sociale kosten veroorzaakt waar zij zijn toegepast,” schreven de onderzoekers. “Bijgevolg is het lockdown-beleid slecht gefundeerd en moet het verworpen worden als beleidsinstrument voor een pandemie.” De onderzoekers – Johns Hopkins University economieprofessor Steve Hanke, Lund University economieprofessor Lars Jonung, en speciaal adviseur aan het Copenhagen’s Center for Political Studies Jonas Herby – analyseerden de effecten van lockdown-maatregelen zoals schoolsluitingen, bedrijfssluitingen, en maskermandaten op COVID-19 sterfgevallen.”

Terwijl het volk leed onder hun onzinnige edicten, bleven de globalisten onnoemelijke rijkdommen vergaren. Kijk eens naar deze kop van CNN: “Terwijl miljoenen tijdens de pandemie tot armoede vervielen, stegen de rijkdommen van de miljardairs.”

Hebzuchtig naar steeds meer geld, probeerden de globalisten Oekraïne in hun Wereldorde te trekken, zodat zij er geld uit konden zuigen om hun eigen zakken nog verder te vullen. Zij zijn de weg gewezen door niemand minder dan Globalist-in-Chief Joe Biden, wiens familie reeds miljoenen dollars uit Oekraïne heeft weggesluisd via zijn zoon Hunter. Het is geheel in karakter dat Biden ook een Covidzeloot bij uitstek is, die miljoenen onwillige Amerikanen dwong de Covid-injecties te nemen door werkgevers onder druk te zetten om illegale mandaten in te stellen.

Nu hebben de arrogantie en de meedogenloosheid van de globalisten ons in de Oekraïense crisis gebracht, waar wij mogelijk met een kernoorlog worden bedreigd.

De snoodaards zoals zij altijd zijn, zijn deze slopers er al in geslaagd om de Mad Vlad de schuld van dit alles te geven.


Copyright © 2022 vertaling door Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

OEKRAÏNE CONFLICT DOSSIER

Sancties tegen Rusland: Europa heeft het Russisch gas meer nodig dan Rusland het geldVolg Frontnieuws op Telegram

Vorig artikelDe Oekraïense komiek geeft niet om zijn volk – Hij heeft liever dat zij hun leven opofferen voor zijn arrogantie en waanideeën
Volgend artikelDe ineenstorting van het Zij/Hen-rijk: Westerse elites hebben hun hand overspeeld
Frontnieuws
Mijn lichaam is geen eigendom van de staat. Ik heb de uitsluitende en exclusieve autonomie over mijn lichaam en geen enkele politicus, ambtenaar of arts heeft het wettelijke of morele recht om mij te dwingen een niet-gelicentieerd, experimenteel vaccin of enige andere medische behandeling of procedure te ondergaan zonder mijn specifieke en geïnformeerde toestemming. De beslissing is aan mij en aan mij alleen en ik zal mij niet onderwerpen aan chantage door de overheid of emotionele manipulatie door de media, zogenaamde celebrity influencers of politici.

10 REACTIES

  1. Ik kreeg net van de (G)gemeente Amsterdam een pakket in de brievenbus inhoudende vier pakketjes 2019-nCov Ag Rapid test Kit(s). Immunochromatografie) (een zo goed als onbegrijpelijke mondvol potjeslatijn) die ook de omikrom variant kunnen opsporen. Uiteraard twee koeliekapjes genaamd mondkapjes en de ‘broodnodige’ informatie die begint met: Beste stadspashouder. U krijgt dit pakket omdat u een Stadspas heeft met groene stip. Op mijn tachtigste verjaardag kreeg ik buiten de groene stip ook een uitnodiging om een Vaxxicide-prik te komen komen halen; een uitnodiging die de overheid jaarlijks herhaalt. Poetin, kom aub met uw berenleger hier ook de boel schoonmaken. Al die onrust! De man met de zeis komt vanzelf wel daar heb ik geen goverment voor nodig. Goverment is slavernij slavery from the latin verb gover- control mend=mindcontrol ergo, slavernij.

  2. De beste boswachter is een oude stroper, niemand is beter in staat om de westerse Globalistische dictators voor het blok te brengen dan een ex Soviet dictatuur specialist.
    De westerse leiders zijn nog onervaren in hun rol als nieuwbakken dictatortjes, ze dachten dat Putin even gedwee hun autoritarisme zou ondergaan .

  3. Jarenlang is het jongetje op het schoolplein gepest en getreiterd, hij mocht nergens aan meedoen en werd continu uitgelachen. Nu heeft hij een honkbalknuppel van huis meegenomen en de eerste pestkop het ziekenhuis ingeslagen, de rest kijkt verbijsterd toe en sch**t in de broek.

  4. Het word nu echt tijd dat wij Nederlanders terugkeren naar de tijd van de Bataafsche Republiek door ons te ontdoen van dat geldverslindende Nazi-instituut dat zich ons Koningshuis durft te noemen; Putin Aub stop niet in Ukraina, elimineer de Nazi’s daar en misschien durven wij het dan ook aan om hun hier te elimineren en de 2e Wereld-Oorlog eindelijk na 80+ jaar te beëindigen zet de Vodka maar vast klaar want er zal een gigantisch Volksfeest losbarsten nadat wij de 2e 80 jarige oorlog ook winnend weten af te sluiten!!

  5. Putin heeft in eerste instantie ook het vaccin willen aanbieden aan de bevolking in zijn land en is daarvan teruggekomen Echter veel Russen hebben er geen gehoor aan gegeven en in Rusland is de wetgeving niet overal merkbaar omdat veel mensen op het platte land hun eigen leven leiden in het grootste land ter wereld!!!! Zelfs in ons kleine apenlandje wordt alles vanuit her regime vanuit het torentje geregeerd/geregeld en zelfs nu nog door een demissionair kabinet zodat de rest van het land niet doet wat het zelf voor het juiste houdt Veel mensen zijn dus ook niet naar de priktent gegaan maar officieel hoor je daar geen exacte cijfers over van het CBS Ook nu niet!!!! Ook de verkiezingen in ons land zijn nep en onbetrouwbaar zoals gebleken is….. Na 22 november 2023 veranderd er helemaal niets aan Echter het bovenstaand thema
    dat de oekraine niet bij de navo mag van Rusland is dat Rusland bang is voor de EU en USA dat ze aangevallen worden grote onzin is,,,, omdat Rusland dezelfde vernietigingswapens heeft als de debielen die dat denken in de EU?USA!!! Dus oorlog in de Oekraine is en blijft vechten om vrij te mogen zijn van alle invloed van buitenaf en zelf beslissen waar ze bij moeten of mogen zijn om te behoren Oekraine is geen bezit van Rusland laat dat duidelijk zijn!!!!!!!!!

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in